Vedtægter

Vandanalyse

Referat bestyrelsesmøde

Referat generalforsamling

Hjulmagervej 1
7620 Lemvig


Bestyrelsen

Formand Leif Jensen 97836530hanneogleif4243@gmail.com
Kasserer Mogens Olsen 97889348 / 41779179
britmo37@vip.cybercity.dk
Sekretær Anders Graversgaard 97811964 / 41640582angr@live.dk
Skyllemester Jens Jørgen Groth 97432126jensmerete@hotmail.com
Menig medlem Peder Jørgensen 51326010bonnet47@gmail.com


Takstblad 2015

h excl. moms incl. moms
Tilslutning af stophane 27.500,00 34.375,00
Vandafgift pr. m³ vand ( ekskl. statsafgifter ) 5,00 6,25
Årlig fast afgift 530,00 662,50
Diverse gebyrer ved f.eks.: h h
Måleraflæsning udført af
bestyrelsesmedlem
Minimum
100,00h
125,00
Rykkerskrivelse mv. 100,00h 125,00
Lukning af stophane
p.g.a. manglende betaling
1.200,00 1.500,00
Ejerskifte 100,00 125,00
Statsafgift pr.m3 for ledningsført vand 5,46 6,83
Statsafgift pr.m3 til drikkevandsbeskyttelse 0,67 0,84


Gebyr ved for sen indbetaling udløses ved overskridelse på 10 dage.

Aflæsningskort til Bonnet Vandværk sendes ikke længere til forbrugerne. Vandværksadministrationen indhenter selv tallene fra Lemvig Kommune.

Hos alle forbrugere skal der være installeret en af bestyrelsen godkendt vandmåler.

Installation eller evt. udskiftning af måler må kun foretages af en af bestyrelsen godkendt VVS-installatør.

Ved målerudskiftning pga. frostsprængning eller hærværk, vil forbrugeren blive opkrævet de faktiske udgifter.

Vedtægter/kopi af vandprøver/kopi af regnskab m.m. kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

Vandets hårdhed (dh): 6


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose