Vedtægter


Bonnet og Omegns Borger- og Håndværkerforening varetage og udbygge netværket mellem borgere og foreninger i området.

Landsbyerne kæmper med affolkning, og en af borgerforeningens opgaver er at gøre tiltag som kan skabe grundlaget for en positiv udvikling for Bonnet og omegn og dets beboerer.


Foreningen har bl.a. følgende ansvarsområder:

  • Repræsentant i lokalrådet

  • Juleudsmykning

  • Vedligehold af grønne områder

  • Fællesspisning

  • Dilettant/Revy

  • NaturstienKontingent:
Ordinær medlem 200,00 kr
Pensionister/studerende 100,-


Bestyrelsen

FormandPeter Sønderby 97 88 94 03
Næstformand Arne Agerbo
Kasser Birgit Fredgaard
Bestyrelse Kaja Andersen 97 83 62 35
Bestyrelse Bjarne


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose