Vedtægter


Bonnet og Omegns Borger- og Håndværkerforening varetage og udbygge netværket mellem borgere og foreninger i området.

Landsbyerne kæmper med affolkning, og en af borgerforeningens opgaver er at gøre tiltag som kan skabe grundlaget for en positiv udvikling for Bonnet og omegn og dets beboerer.


Foreningen har bl.a. følgende ansvarsområder:

  • Repræsentant i lokalrådet

  • Juleudsmykning

  • Vedligehold af grønne områder

  • Fællesspisning

  • Dilettant/Revy

  • NaturstienKontingent:
Ordinær medlem 200,00 kr
Pensionister/studerende 100,-


Bestyrelsen

FormandMaria Kiesbye Damborg
Næstformand Tonny Tved
Kasser Peter Sønderby
Sekretær Ida Kristine Agger
Bestyrelse Arne Falk Agerbo


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose