Støttekredsen medlemmer er ikke bare folk der har haft, eller har tilknytning til friskolen, men det er også for folk der gerne vil støtte et godt initiativ.


Bonnet Friskoles Støttekreds er engageret på følgende måder:
  • Økonomisk støtter den ved at samle penge ind til skolen til hjælp for økonomisk trængte familiers betaling af skolepenge.


  • Praktisk er kredsen tilrede med en hjælpende hånd i den udstrækning det kan lade sig gøre.


  • Udadtil støtter kredsen ved at hjælpe med at udvide kendskabet til Bonnet Friskole for at skolen kan styrke sin position til gavn for lokalsamfundet.


  • Højskoleaftener er foredragsaftener, som støttekredsen afholder i vinterhalvåret. - Her er enhver velkommen -


Medlemmer af Bonnet Friskoles Støttekreds får særlige invitationer til skolens arrangementer og et eksemplar af skolens blad, "Bifrost".

Medlemskab af støttekredsen koster kr. 100,- pr. familie pr. år.


Bestyrelsen

Formand Ove Andersen 97 83 62 35
Næstformand Urban Bertelsen 97 88 94 88
Kasserer Erik Kjær 97 88 91 16
Sekretær Ulla Dalgaard 97 88 94 63
Skolens rep. Susanne Damsgaard Lind 61 31 80 58


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose