Januar 2019

Marts 2019

Juni 2019

August 2019

Oktober 2019

November 2019


41. Årgang januar 2019


Springbalsaminens 40 års jubilæum

Som man kan se på forsiden af dette nummer, har vi hermed påbegyndt Springbalsaminens 41. årgang. Det vil altså sige, at det i løbet af i år er 40 år siden, man startede det intemordiske projekt: Hverdagslæring i nærmiljøer, som bladet udsprang fra. Det første nummer blev nærmere bestemt udgivet i august 1979, så hvis man vil fmde en jubilæumsdato, må de blive en gang midt på sommeren.

Vi i redaktionen vil overveje, hvordan Springbalsaminen eventuelt kan fejre sig selv - så har vi da det at skrive om i de næste numre .....Fællesspisning i Klubhuset

Fredag den 15 marts kl. 18 vil der være fællesspisning igen. Der vil blive lavet mad i klubhuset.
Prisen er 60 kr. for maden, drikke varer skal man selv medbringe. Der er begrænset pladser så derfor skynd jer at tilmelder jer til Karin Flansmose mobil nr. 61868229.
Synes at det kunne være hyggeligt at vi lave det en gang i mellem.

Hilsen Karin Flansmose
Julen- en travl tid er overstået.


De fleste af os har nu lagt julen bag os. For borgerforeningen er det en periode med mange gøremål og flere arrangementer. Fornyelsen i årets julepynt var juletræerne, som i denne jul blev købt hos en privat avler. Vi har kun fået ros for valget af det store juletræ, om end det var ca. 2 meter lavere end tidligere år. Vejret viste sig fra den venlige side i december, træerne holdt og lysene led kun den forventede slidtage. Stor tak til de frivillige, som beredvilligt hjalp til med at gøre opsætningen og nedtagningen til en fornøjelse. Søndag d. 9. december kom julemanden, som først havde meldt afbud, men alligevel ikke kunne undvære denne gode gerning i Bonnet. Efterfølgende var klubhuset åbent, hvor ca. 20 deltagere nød en forfriskning. Om eftermiddagen afholdtes det årlige Bankospil i Kompetenceværkstedet, også med stor succes. Foreningen sætter stor pris på julemanden og de frivillige, der gjorde det muligt at gennemføre dagen. Fællessang omkring juletræet lillejuleaften med deltagelse af ca. lOD, hvoraf over halvdelen efterfølgende var med på lokalarkivet. må betragtes som et meget tilfredsstillende fremmøde.

Efter nytår har der været nytårskur igenbrugsbanden, 13 af de 19 vagter deltog i den traditionelle aften med sild, skipperlabskovs og en voldsom masse snak! Vi fortsætter vores gøremål i Genbrugsladen, med lørdagsåben kl. 14-15. Vi har sammen med Bonnet Lokalarkiv lavet en meget fordelagtig lejekontrakt med DLG, hvor vi har forpligtet os til at vedligeholde området. F.eks. bliver der I disse dage beskåret træer i hegnet mod nord.

Borgerforeningen har søgt og fået bevilget 15.000 kr. til forskellige gøremål, første prioritet har udskiftningen af de 3 info-standere ved indkørslen til byen.

I samarbejde med Frivilligeenterlemvig vil der i den nærmeste fremtid blive afholdt et lokalt offentligt møde, hvor ressourcepersoner fra Lemvig Kommune vil deltage med det formål at focusere på de temaer, som optager og påvirker vores liv i Bonnet og omegn, nu og i fremtiden.

Vi kan nævne mange, som yder en mindre eller større frivillig indsats for området. Foreningerne i Bonnet sætter stor pris på bestyrelsesmedlemmernes og de øvrige frivilliges store indsats, men fremover får vi brug for endnu mere hjælp, så kom endelig, når muligheden byder sig! Har du ikke helbred til større fysiske udfoldelser, kan du måske lave kaffe, smøre boller eller spille ludo med børnene! Støt vores foreninger, mød op og deltag!

Venlig hilsen Peter Sønderby

Læs sidste nye vandkvalitetsanalyse her

Nyt fra Bonnet Vandværk


Køreplanen for overdragelsen af vores aktiviteter og ledningsnet til Lemvig Vand & Spildevand er - indtil videre - uændret, hvilket vil sige, at skæringsdatoen ventes at blive 1. april. Til den tid skulle der altså gerne være trukket en forsyningsledning, der kan erstatte det nuværende vandværk inklusiv boringer. Desuden skal vi alle have nye vandmålere, bortset fra et par stykker, der er skiftet for nylig.

Den nye forsyningsledning hertil kommer fra syd langs Rammevej og Bonnetvej til Hjulmagervej og ind til vandværket. Desuden skal Råbjerghøj Vandværk så vidt vides forsynes ved at forlænge den ledning, der går ud til Bøgelundvej 69 (Birkmose) vestpå et stykke langs Knakkervej. Gravearbejdet er planlagt til februar måned.

Det lille Højtoft Vandværk i Dybe blev i øvrigt blevet overtaget midt i november på samme måde, som det vil ske med Bonnet Vandværk. De skal forsynes fra den samme nye hovedledning, men indtil den kommer, får de faktisk vand fra Bonnet, som Lemvig Vand & Spildevand køber af os. Der er simpelt hen lavet en forlængelse af vores vandledning fra Søjbjergvej over til Nørre Lisbjergvej.

Som tidligere omtalt forventer vi at stå med et luksusproblem i form af en formue, som skal føres tilbage til vore forbrugere. Det er for tidligt at gætte på beløbets størrelse, men vi har dog valgt at tage forskud på glæderne ved at undlade at opkræve fast afgift for 2019. Afgiften er med i første aconto betaling, men den vil blive modregnet, når der gøres op pr. 1. april.

Mogens Olsen, kassererFRA ARKIVET

4.december til Julehygge åbnede vi døren til Lageret, her kom alt vores gamle julepynt m.m. til sin ret. Vi var heldige at vejrguden sørgede for at vi kunne varme stedet op, så de 20 fremmødte ikke skulle fryse medens de fik gløgg og kager. Konkurrencen var i år for hold, og forskellige spørgsmål skulle løses ved at gå rundt i udstillingen.

Lillejuleaften efter dans omkring træet, åbnede vi igen dørene, hvor Bonnet Borgerforening gaven lille forfriskning så man kunne ønske hinanden en rigtig glædelig jul, til børnene var der slikposer. Tæt på 100 personer var mødt.

Vores årlige "Billedaften" var i år lavet om til II Billed-søndag". Vi var blevet kontaktet af Kirsten (Thorndal) og Kjeld Olesen, datter og svigersøn fra Brugsforeningen i Bonnet. De ville gerne komme og vise en Powerpoint med billeder fra både møllen og brugsen. Vi takkede ja og fik et langt og flot Powerpoint med mange mange billeder. Et kæmpe arbejde, tak for det. Desværre kunne vi ikke komme på nettet søndag, så mikrofonen virkede ikke (det gjorde den fredag!). Over 70 var mødt, det var helt overvældende, håber I vil komme igen trods vore tekniske problemer. Tak til Kompetence-værkstedet for husly, hvilket gjorde at vi kunne være så mange.

Vi har lavet aftale med DLG at vi fortsat kan benytte lokalerne, ind til eventuelt salg. Vi har fået isoleringsmaterialer til at isolere loftet over selve arkivet, det skal vi i gang med snarrest.

Tak til alle som har hjulpet os i 2018, det være sig med kagebagning, indkørsel af isolering, aflevering af billeder og materialer, besøg m.m.

Lad det blive gemt, før det bliver glemt!

Velmødt på arkivet

Birthe og Kirsten
" Arkivven"

Kom og bliv medlem eller få fornyet dit
medlemskab som Arkivven.
Det koster 50,- kr. for enlige eller 100,-
kr. pr. husstand, for sæsonen 2018-2019

"Arkivvenner" får rabat ved
arrangementer

Beløbet kan indsættes på konto
7730-1197065
eller
MobilePay 30357403
husk navn.


Vi kommer også gerne ud med
medlemskort, ring venligst.

kontakt:
Kirsten 30 35 7403 Birthe 23348590
Kommende arrangementer:

21. februar 2019 kJ. 19.00
Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)

Sted: Skivevej 120,7500 Holstebro
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest 14. februar

7. marts 2019 kJ. 18.30
Generalforsamling hos Petrea Jurgensen
i Petreas væverværksted

Sted: Houlindvej 24, Bonnet
Pris: 50,00 inkl let anretning
Tilmelding: senest 1. marts
Invitation til forårsfrokost


Bonnet Borger og Håndværkerforening inviterer medlemmer på 65 år og derover til en forårsfrokost i klubhuset d. 9-4-2019 k1.12.

Frokosten er gratis- drikkevarer kan købes.

Tilmelding til Kaja på tlf.30290125 efter først til mølle princippet.

Sidste frist for tilmelding er d. 2-4

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Borgerforeningen
Generalforsamlinger

Bonnet & Omegns Borger-
og Håndværkerforening

Bonnet Gymnastikforening

Bonnet Vandværk


Afholder ordinære generalforsamlinger
som et fælles arrangement:

Torsdag d. 14. marts kl. 19:30
i Klubhuset på Stadion


I en passende pause serveres smørrebrød
Referatfrafællesmøde den 7. januar 2019

Borgerforeningen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGF's klubhus.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter (Borgerforening og BGF), Arne (BGF) og Christina (F&S og Springbalsaminen - referent). Afbud fra Kompetenceværkstedet, Peter Flansmose og Anders Graversgaard.

Peter bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.


Siden sidst:

Borgerforeningen
har sørget for de traditionelle julearrangementer med besøg af julemanden ogjulebanko samt opsætning/nedtagning af juletræer og -belysning og lillejuleaften ved det store juletræ. Der har været stille i genbrugsladens åbningstider hver lørdag og genbrugsbanden har holdt nytårskur med 12 deltagere og Flemmings gode skipperlabskovs. Borgerforeningen har søgt midler til nye informationsstandere ogjulebelysning og har fået beviljet 15.000 kr.

BGF har i samarbejde med Borgerforeningen og Kompetanceværkstededet stået for græsslåningen på Bonnet Stadion - med tre plæneklippere I gang kan det klares på 35 minutter. Klubhuset bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer og til udlejning til private fester. Den 5. januar kunne man brænde sit udtjente juletræ på bålpladsen på Stadion og bagefter drikke en kop kaffeIkakao i klubhuset og ønske hinanden et godt nytår.

Familie & Samfund har haft tre superfine udflugter med fin deltagelse til Ausumgaard, VW-museet og Nissernor (Vinderup). Både mandemad og litteraturstudiekredsen er populære.

Lokalarkivet har haft et aktivt efterår, hvor første arkivaften var ude foran ArkivetIDLG en smuk augustaften. Der var 2 x Arkivernes Dag, DLG arrangement, 2 xjulehygge og DLG har været forbi med en ny lejekontrakt.

Lemvig Kompetenceværksted har fået en hjertestarter og er ved at renovere Kridthuset. I fællesskab med BGF og Borgerforeningen blev der slået græs på Bonnet Stadion og den gamle legeplads på Stadion blev fjernet.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund
har planlagt følgende arrangementer i foråret: 21.02. Besøg hos Jysk Energi i Holstebro, Håndarbejdseftermiddagen er fortsat den første mandag eftermiddag fra kl. 15.00 til 17.00 i klubhuset og den 07.03. er der generalforsamling, som afholdes hos Petrea Jørgensen.

Lemvig Kompetenceværksted vil gerne hjælpe med at lave flis på Bonnet Stadion.

Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 13.01.19 er der arrangeret en aften med Keld og Kirsten fra den gamle brugsforening. Desuden har de gang i renoveringsprojekterene af lokalerne, bI. a. isolering og maling.

Borgerforeningen har generalforsamling den 14.03. sammen med Vandværket og der bliver en fællesspisning den 15.03. Naturstien skal indvies den 28.04.19. I løbet af foråret bliver der forskønnelsesaftner.

BGF vil igen at deltage i den landsdækkende affaldsindsamling sammen med Borgerforeningen den sidste weekend i marts (nærmere tidspunkt følger). Desuden skal der fældes træer på Stadion i løbet af vinteren - måske en fælles sankedag.

Andet/ldeer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:

Renovering/udskiftning af standerne arbejdes der stadig på og Kirsten og Arne har undersøgt forskellige muligheder. Der er afsat et beløb fra Mejerigruppens overskud til det samt søgt midler fra Borgerforeningens pulje.

Der sysles der fortsat med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen, et vegetarmadkursus i klubhuset og en fællesspisning med vildt på menuen blev foreslået. Selvfølgelig bliver der holdt Skt Hans aften den 23.06. Desuden blevet foredragsarrangement med emnet akvaponisk have foreslået og Mejeristenens nye placering blev drøftet. Der kan fortsat søges penge fra Mejerikassen.

Springbalsaminen har 40-års jubilæum i 2019 og der blev efterlyst ideer til at markere dette jubilæumsår. Måske en festmiddag for læsere og annoncører?

Der blev desuden foreslået et børneudvalg, måske med et et enkelt medlem fra Borgerforeningens bestyrelse samt nogle interesserede forældrelbedsteforældre.

En sammenlægning af Borgerforeningen og BGF foreslået.

Næste fællesmøde bliver et fyraftensmøde kl. 17.00 i august måned og det er Kompetenceværkstedet, der indkalder. Datoen meldes ud senere, da den mangler at blive bekræftet fra Poul fra Kompetenceværkstedet.

Referent: Christina LarsenGodt nytår!


Det er så dejligt med årligt tilbagevendende traditioner, men det er også hyggeligt at prøve noget nyt - som måske kan blive en ny tradition, hvem ved?

Lørdag den 5. januar 2019 var vi ca. 30 friske og veloplagte Bonnetfolk, nogle med og nogle uden juletræ, der mødtes på Bonnet Stadion for at ønske hinanden et godt nytår og tænde et nytårs bål.

Vejret var fint, bålet var tændt og snakken gik lystigt - folk var ude så længe, at den varme kakao, der efterfølgende blev serveret i klubhuset, nåede at blive lunken.

Tak for god opbakning til dette nye arrangement tak til de friske bollebagere og tak for støtte til klubhuset.

Måske ses vi til næste år samme tid og samme sted ...

Hvis der er nogen, der har tid og lyst til at bage en plade boller allerede nu til klubhusets fryser, så ville det være dejligt!

Med venlig hilsen og godt nytår

Bonnet Gymnastikforening
Sponsorliste Julebanko 2018


Bonnet Familie & Samfund
Stesima Design, Lomborg
Bonnet Gymnastikforening
Bæks busser
Bonnet Maskinfabrik
Bonnet Lokalarkiv
Vognmand Brian Dalgaard
Fodterapeut Britta Ruby
VVS- og blikkenslagerforretninger v/Peder Kamstrup
Industrivejens købmand
Nr. Nissum Håndbryg
Murerfirmaet Bjørn Kaalund
Dybe Auto v / Heino Mortensen
Lemvig Bio-Brændsel v/Viggo & Lars Rasmussen
Gartneriet Lemvig
P. P. Madsen, Lemvig
P.L. Biler v/Poul Ludvigsen
Houe Smed- og Maskinforretning v/Arne Bundgaard
El-installatør Pinholt
El- installatør Houlind
Dybe Tømrer & Snedkerforretning v/Karsten Bjerg
Clik Lemvig v/Peter Andersen
Land & Fritid Rom
Linds Fabrikker
Økolog Johannes Jensen, Øster Thybogaard
Falcks Redningskorps
Vin & Tobak v /Benno Kristensen
Keld Sko, Lemvig
Ønskebørn Lemvig v/Rene Salskov
Skorstenfejer Freddy Funder Jeppesen
Kennel Maj
Slagter Mortensen
Petrea Jurgens (Væveri)
Mettes Loppefund
DB-lædervarer Lemvig
Ganefryd Lemvig
Fru Petersens have
Tæppegården
Nærbrand Forsikring
Landmand, Holger Lundgård Madsen,
Lemvig kompetenceværksted
Honning avler Peter Flansmose
CALLE Tyskland v/Jens Skjønnemann
Vendelbo, Lemvig
Skov Produktion BØggild Rasmussen, Vemb
Lemvig Beton
Bog & Ide, Lemvig
Stenhuggergården
Midtjyske Jernbaner Lemvig, VLTJ
...... Samt anonyme givere

Bonnet Borgerforening takke for den store opbakning vi fik til vores bankospil.

GODT NYTÅR TIL JER ALLESidste frist for stof til næste nummer: 24/3-2019


41. Årgang Marts 2019


INDVIELSE AF NATURSTIEN

Søndag den 28. april kl. 12.00

Traditionen tro vil vi også i år indvie vores dejlige Natursti, med en god frokost og en frisk gåtur.

Vi mødes i Klubhuset og starter med at spise frokost.

Alle skal medbringe en ret, så der er mad nok, til selv at blive mæt. Maden vil blive anbragt på ta'selv bordet, så vi kan smage hinandens mad.


Snaps, øl og vand skal købes i Klubhuset
(det giver et bidrag til husleje)

Når vi er mætte, følges vi ad på en dejlig gå-tur.

Efter gåturen er der en kop kaffe i klubhuset, og måske lidt kage, hvis nogen har lyst til at bage.
HUSK PÅKLÆDNING DER PASSER TIL VEJRET!

Hvis nogen gerne vil bage noget til kaffen,

Ring til Birgit (23 45 11 06 )og laven aftale
Springbalsaminen 40 år.

Springbalsaminen har jubilæum i år, 40 år, det er lidt imponerende. For 40 år siden blev der tildelt offentlige midler i landet til forsøgsvis at udvikle et folkeligt arbejde, 'hverdagslæring i nærmiljøer'.
Et udvalg på 4 her i Bonnet satte sig for at påbegynde et lokalt blad, som skulle være samlingspunkt for lokale initiativer. Udvalget bestod af: Lise Lester, Ejvind Haubjerg, Eilif Frank og Tilte Maagaard Olsen.
De gav bladet navnet Springbalsaminen, som også er navnet på den plante, der spreder sine frø vidt omkring!
Redaktionen bestod af Niels Frederik Olsen og Ejvind Haubjerg.

Springbalsaminens første eksemplar udkom august 1979.
Hvad stod der i bladets første nummer?
Tilte Maagaard skreven slags leder om dette nye blad, baggrunden og hvad man håbede, det kunne udvikle sig til med inddragelse af bonnetboerne i planlagte møder på 'den ny friskole' (i dag kompetenceværksted).
Lærer P. A. Sandal om "Fællesskab og sammenhold", vigtigheden af at handle i de lokale butikker og deltage i foreningsliv for at holde liv i Bonnet.
Skoleleder Eilif Frank om Bonnet Friskoles nye bygninger, som netop var taget i brug. 80 elever var tilmeldt. Eilif Frank ser frem til, at den nye skole med forsamlingshus kan blive til gavn for hele byen.
Derudover forskellige annoncer om kurser og aktiviteter i bl. a. husholdningsforeningen.
(ev)
Invitation til forårsfrokost

Bonnet Borger- og Haandværkerforening inviterer medlemmer på 65 år og derover til en forårsfrokost I klubhuset

tirsdag, den 9. april 2019 klo 12.00

Frokosten er gratis, drikkevarer kan købes. Der er mulighed for at blive hentet og kørt hjem igen.

Tilmelding til Kaja på tlf. 30290125 efter først-til-mølle-princip.

Sidste frist for tilmelding er den 2. april.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Bonnet Borger- og Haandværkerforening
Ordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk

Torsdag den 14. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling for Bonnet Vandværk i Klubhuset på Bonnet Stadion. Det fandt sted som et fælles arrangement sammen med Bonnet Borgerforening og Bonnet Gymnastikforening. Formand Leif Jensen bød velkommen til de 14 fremmødte delegerede, og første punkt på dagsordenen blev hurtigt eksekveret med valget af Ove Andersen som ordstyrer.

Formandens og kassererens beretning blev afgivet under et, da kassereren (Mogens Olsen) har været den primære kontaktperson i forbindelse med forhandlingerne med Lemvig Vand & Spildevand (LVS). Bonnet Vandværk (BV) har p.t. 193 forbrugere, som tilsammen har købt 33.996 m3 vand. Årets største investering var en ny stikledning til Marieboel, som blev nødvendig for at kunne forsyne den nye svinestald. Der var nemlig kun en 32 mm ledning, selvom den ifølge vores tegning skulle være 75 mm. Den ny ledning kom til at koste ca. 91.000 kr, hvoraf de 30.000 først er betalt i 2019. Med nutidens krav til opstilling af regnskab kan man ikke aflæse et over- eller underskud - men det balancerer vist nogenlunde, for vi har 1.105.000 kr. på kontoen mod 1.065.000 kr. året før, og så skal man jo trække 30.000 kr. fra til den ubetalte regning.

Overdragelsen til L VS er blevet yderligere forsinket, fordi projekt- afdelingen er overbooket, og fordi der er leveringstid på en trykforøger, som er nødvendig for at kompensere for det trykfald der forventes at være i den kommende hovedledning fra Ramme. Den præcise ledingsføring inde i Bonnet er ikke fastlagt, men ledningen skal komme langs Rammevej, gå under jernbanen, videre langs Bonnetvej hen til Hjulmagervej og ind til vandværket. Tilslutningen ventes at ske 15. juni, men af praktiske årsager vil målerne først blive skiftet efter sommerferien. Det lille Højtoft Vandværk i Dybe er allerede lagt ind under L VS, og indtil den nye hovedledning kommer, får de vand fra BV gennem en ny ledning, der forbinder BV's og Højtofts ledningsnet ved Nr. Lisbjergvej.

Herefter gik generalforsamlingen videre til valg til bestyrelsen. På valg i år var kasserer Mogens Olsen, formand Leif Jensen og skyllemester Jens Jørgen Groth. Alle modtog genvalg fra forsamlingen. Det samme var tilfældet for suppleanterne, hvor Niels Hansen og Ove Andersen var på valg. I forbindelse med valget af revisorer, skulle der fmdes en afløser for Erik Kjær. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Erik for hans mangeårige virke som revisor. Vores øvrige trofaste revisor Ulla Dalgaard modtog genvalg. Ny revisor er Peder Flansmose.

Selvom BV's aktiviteter overdrages til LVS, vil selskabet fortsætte med bestyrelse i et pænt stykke tid efter overdragelsen, da aktiverne i form af jordbesiddelser, bygninger og likvide midler stadig skal administreres. Der sker desuden udskiftning af samtlige vandmålere efter sommerferien. Udskiftningen foranlediges afLVS, men betales afBV i henhold til overdragelsesaftalen. I forhold til fordelingen af BV's indeståender i bankerne, vil den faste afgift i perioden 1/1-2019 indtil overdragelsen blive sat til O kr., hvor afgiften i stedet betales afBV. Derved kan den første fordeling af BV's aktiver finde sted.

Bestyrelsen for BV vil gerne takke for genvalget, samt takke de 14 fremmødte delegerede for god ro og orden.Borgerforeningen informerer.....


Generalforsamlingen i borgerforeningen 14. marts 2019 forgik i klubhuset i bedste orden. I beretningen kom det frem, at kun 60 husstande er medlem af foreningen, og der kom forslag til, hvordan medlemstallet kan forøges. Ligeledes diskuteredes, hvordan kontingentet kan indbetales. Beretningen indeholdt desuden en opremsning af foreningens afholdelse af/deltagelse i mange arrangementer og møder. Kassereren kunne i regnskabet fremvise et negativt resultat på - 2520 kr., et beløb, som svarer til faldet i kontingentindtægter. Ved valget ønskede Bjarne Christensen ikke genvalg, nyvalgt blev Frederik Jørgensen (med bopæl i det tidligere Bøgespiren). Siden har bestyrelsen konstitueret sig med Arne Agerbo(næstformand), Birgit Fredgaard(kasserer), Kaja Andersen(sekretær), Frederik (menigt medlem) og undertegnede som formand. Tak til Bjarne for indsatsen i bestyrelsen, du fortsætter heldigvis med at søge midler, forskønne byen og vedligeholde vores maskiner.

Vi afvikler to arrangementer kort efter dette blads trykning. Fredag d. 29. kl. 15.30 er der affaldsindsamling fra Klubhuset, og mandag d. 1. april "Sæt lup på din landsby", som foregår på Kompetenceværkstedet.

Forskønnelsesarbejdet er påbegyndt, idet ca. 10 Bonnet-boere mødtes 3 timer lørdag d. 9. marts for at fælde og beskære træer samt rydde op efter massakren på træerne langs banelegemet. Der kommer flere af disse arbejdsfællesskaber i løbet af foråret og sommeren, så mød endelig op. Vedligeholdelsen af de grønne områder, bl.a. Naturstien, vej-rabatter og Stadion, starter i april, så meld dig endelig, hvis du vil hjælpe Mogens, Arne, Bjarne, Brian, Egon, Niels og Peter.

Brænde og flis kan afhentes

De grene, der efter forskønnelsesdagen ligger langs vejene, må gerne afhentes, kan bruges til brænde eller flis.Akvaponisk Have

25. april 2019. kl. 19.00


Magnus Sønderby Didriksen kommer hjem til Bonnet, og fortæller om det at dyrke sine grønstsager Akvaponisk.

Magnus vil give os kendskab til akvaponi - en fornuftig måde at dyrke grøntsager og krydderurter på.

Kom til et spændende foredrag med iværksætteren Magnus, som vil fortælle om dyrkningsmetoden, der ikke kræver jord.
Han har startet virksomheden Akvaponisk Have, med det formål at informere om en særlig teknik, akvaponi, hvor fisk og planter trives sammen i et vandbesparende kredsløb.

Hør om historien bag Akvaponisk Have og bliv klogere på, hvordan fiskelort, vand og naturlige bakterier kan give grobund for hurtigt voksende, mere frisk og sundt grønt.

Gratis for medlemmer af Bonnet Borger Forening og Bonnet Familie & Samfund

Pris ikke medlemmer 50 kr.

Aftenkaffen kan købes på stedet.

Arrangører:

Bonnet Borgerforening og
Bonnet Familie & Samfund

Sted: Lemvig Kompetanceværksted
Bøgelundvej 50
7620 Lemvig
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)
Den 21. februar 2019 var vi hos Jysk Energi i Holstebro, hvor direktør Lars Naur fortalte om Jysk Energi, Energi el net, NOE net, om vindmøller i Nissum Bredning, om køb og salg af strøm her i landet og i udlandet. Han fortalte om sponsorpuljen - bestyrelsen har oprettet en årlig pulje på 1 million kroner, hvorfra der to gange årligt uddeles 500.000 kroner. Bonnet Gymnastikforenings klubhus har af denne pulje fået en varmepumpe.
Vi fik en rundvisning i den nye administrationsbygning og sluttede med aftenskaffe. En virkelig interessant aften for alle deltagere.

Referat fra generalforsamlingen 2019

Den 7. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling hos Petrea Jurqensen på Houlindvej.
Kaja bød velkommen og Anna Urban blev valgt som ordstyrer.
Efter at formandens beretning om fine og velbesøgte arrangementer (Ausumgaard, folkevognsmuseet i Ulfborg, Nissemor i Vinderup og Jysk Energi) og regnskabet med et lille overskud på 22 kroner var blevet godkendt og der ikke var indkommet forslag, var der valg til bestyrelsen.
På valg var Nancy Vedstesen og Inger Marie Schmidt, som begge modtog genvalg. Ligeledes blev suppleanterne Birgit Fredgaard og Bente Lund og revisorerne Ulla Dalgaard og Anna Urban genvalgt.
Efterfølgende blev der serveret smørrebrød (Petrea havde dækket op med det pæne stel, som matchede til de hjemmevævede duge) og Petrea fortalte om hendes vævekunst og viste hendes smukke, hjemmevævede ting frem. Hun viste også, hvordan hun væver. Snakken gik livligt og alle havde en særdeles fin aften. Mange tak til Gerhard og Petra for at danne rammen omkring årets generalforsamling.
FRA LOKALARKIVET

Vi har åbent på arkivet

2. april og 7. maj fra kl. 19.00

Kom og tag evt. børn eller børnebørn med og gå en tur på "Lageret" her er ting og sager som kan give anledning til mange gode historier. Tingene må gerne røres og prøves.


Den 4. juni vil vi hylde Dannebrog der har 800-års jubilæum. Vi vil forsøge at gøre aftenen lidt "festlig" så kik endelig forbi. Til Dannebrog knytter der sig et smukt sagn. Valdemar 2. Sejr (1170-1241) var med sin hær på korstog til Estland. Under et slag ved Lyndanisse den 15. juni 1219 faldt der et rødt banner med et hvidt kors ned fra Himmelen. Den danske hær sejrede, og siden har dette banner været Danmarks flag, som vi kalder Dannebrog.

Juli måned har vi sommerferie, men åbner gerne hvis vi er hjemme.

Har man billeder m.m. man gerne vil dele/gemme på arkivet, kan man altid kontakte os for et besøg også udenfor åbningstiderne. Husk vi scanner fotos så du/I kan bevare jeres fotoalbum intakt.

"GEM DET FØR DET BLIVER GLEMT"

På gensyn Arkivpigerne
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første mandag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Hank op i naboen eller genboen, der er plads til flere. Næste gang er

Mandag, den 1. april kl. 15.00 -17.00 i Bonnet Gymnastikforenings klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Så er foråret på vej og snart skal cyklerne luftes igen

Panoramaruten HIMMEL, HAV OG KUNST fører lige gennem vores lille by og vores smukke egn:

Panoramarute 409 Himmel, hav og kunst - 44 km

Lemvig, Bonnet, Trans, Ferring, Gjellerodde


Cykelruten "Himmel, hav og kunst" fører jer til de bedste udsigter over Vesterhavet og Nissum Bredning. Den går også til steder, hvor egnens historie fortælles, og hvor kunstnere viser deres fortolkning af himmel og hav.

Undervejs ligger kystlandskabet foran jer som et panorama af lys, land og vand, og lige om lidt er I fremme ved vandkanten.Nyt fra Marieboel.

Vi har haft lidt opstarts problemer med tætheden i de vand kar som luftrenseren skal monteres i. Det har resulteret i, at det først var her i uge 12 det lykkes for håndværkere at få færdig gjort vand karrene. Vi forventer at Skov som skal monterer luftrenseren er færdig i uge 14. så da skulle vi gerne være kørende med luftrenserne. Derudover mangler vi at få overdækning på vores 2 nye gylle beholder, og det er helt klart også dem der er med til at give ekstra lugtproblemer, da de mangler at blive overdækket med et telt. Telt overdækningen bliver først muligt i Maj/juni Mdr. 2019. da de skal tømmes helt for gylle, inden det kan lade sig gøre at monterer telt overdækningen. Det vil sige at vi skal hen til Juni Mdr. her i 2019 før alle lugtforanstaltningerne er færdig gjort.

Mvh. Kent Jakobsen
Smedshauge, EngbjergSidste frist for stof til næste nummer: 2/6-2019


41. Årgang Juni 2019V/Jesper Lund
Industrivej 1- 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 11 30
Fax 9781 1730 - 0530923@minkobmand.dk


Min købmand Lemvig levere til Bonnet og
omegn, om torsdagen. Hvis interesseret, ring
eller send en mail inden 16.30 om onsdagen,
så bringer vi ud.

Vedr. Betaling, kan det ske via
bankoverførelse, kontant, eller over
mobilepay.
Sankt Hans Aften

søndag d. 23. juni kl. 19.00

På Bonnet Stadion


Som sædvanlig er der mulighed for konkurrencer, bål til snobrød, fodbold, salg af grill-pølser, kaffe, kage, øl og vand.

Bålet tændes 20.30, samtidig afholdes båltalen ved Max Fredgaard

Drikkevarer købes i Klubhuset!


Med venlig hilsen Idrætsforeningen, borgerforeningen og Familie & Samfund

PS. Meld dig, hvis du har lyst til at rejse teltet og/eller tage det ned!
Arrangementer


Søndag den 28. april fejredes den årlige åbning af naturstien. Vi mødtes i Klubhuset kl. 12, hvor der blev indtaget en lækker frokost med varierede retter. Herefter gik vi i solskin turen rundt om Bonnet og sluttede af med kaffe og kage, da vi vendte tilbage til stadion. Naturstien er i god stand og bliver vel plejet, et par trapper trænger til en udskiftning eller renovering. En enkelt lodsejer har gjort opmærksom på uønskede løsgående hunde.

Fredag d. 29 marts var der affaldsindsamling. Til dette årlige arrangement deltog i år rekord-mange, idet 25 børn og voksne dukkede op denne solskinsdag. Glædeligt er det også, at der ikke var så meget affald i år. En årsag kan være, at flere lokale i løbet af året på deres vandretur i området samler affald.

Vi havde forskønnelsesaften i Bonnet mandag d. 13. maj, hvor vi bl.a. fik reetableret Sankt Hans-bålet. Det tidligere blev ved en fejl lavet til flis. Der blev udført flere opgaver på stadion, ved Bonnet Mosevej og ved langelinje af de 9, der mødte op. Det hele varede 3 timer, ind. en øl- pause og afsluttende kaffe. Der bliver flere forskønnelsesaftener i løbet af sommeren, de næste to er tirsdag d. 11. juni og mandag d. 17. juni., begge aftener kl. 18.30, så byen ta'r sig pænere ud til Sankt Hans og sommerferien.


Næste fællesmøde for byens foreninger foregår mandag d. 19. august kl. 17, for første gang er Kompetenceværkstedet vært.

Man er velkommen til at påskønne det frivillige arbejde, der bliver udført i området (specielt her i sommervarmen)Håndarbejdseftermiddag i Bonnet


Vi holder sommerferie i juli og august og starte igen mandag d.2. september. Hvor vi igen mødes fra kl. 15.00 til 17.00 med andre håndarbejdsglade.

Medbring selv kaffe/te

Alle er velkommen - ingen tilmelding.Seneste nyt fra vandværket
Gravearbejdet med at føre vand fra Lemvig Vand & Spildevand frem fra Ramme til Bonnet er nu i fuld gang. Den mest kompli- cerede del af arbejdet i selve Bonnet - under jernbanen og tættest på vandværket - er vel overstået uden skader på de eksisterende rør. Entrepenøren skal have ros for ikke at lave mere ravage end høj st nødvendig, og vi er da også ganske godt tilfredse med, at vore gamle fortegnelser over ledningsføringen åbenbart er ret præcise. Der har været enkelte tilfælde af misfarvet vand i området, men det er nok uundgåeligt at der løsnes lidt okker i rørene, når der graves omkring dem.

På grund af klager over lavt - og meget svingende - vandtryk i de yderste ender af nettet har vi på opfordring af L VS øget trykket med 0,5 bar som en forsøgsordning. Dette har haft den ønskede effekt, men desuden har vi set en mærkbar forøgelse af de udpumpede mængder. Der er ikke tegn på ledningsbrud, men det er uvist, hvad årsagen er. Måske har mange af os for vane at lukke helt op for vandet og lade det løbe i bestemte perioder (f.eks. når man skal børste tænder eller venter på, at der kan tappes et glas koldt vand), og så løber der jo mere vand ud, når trykket er højere. Måske har det tørre forår også kostet lidt mere vand her og der. Tilslutningen ventes at ske 1. juli, men vandmåleme vil som tidligere nævnt først blive udskiftet efter sommerferien. LVS vil invitere alle brugere til et orienteringsmøde i nær fremtid.

Mogens Olsen, kassererHavens dag i Bonnet


I år bliver havens dag d. 17. august hvor vi starte ud kl. 10.00 hos Peter og Kirsten Børgelundvej 2. hvor vi ser hvad en lille have kan byde på.
Bagefter tage vi op til Peder og Karin på Bonnetvej 45. Hvor vi ser hvordan en stor have kan se ud. Her vil vi starte grillen op og lave jysk Tapas.

Pris for frokost og en øl eller vand 30 kr.
Pris for børn 15 kr.

Hilsen Inger Marie og KarinSæt lup på din landsby: Bonnet

Hvad er godt ved Bonnet?
Charmerende bygninger til rimelige priser
Central beliggenhed mellem skov, hav og fjord og skov
Godt sammenhold med mange gode traditioner.
Naturstien
Fredeligt
Mulighed for fællesskab.
Stærkt frivilligt foreningsliv.
Kærer for hinanden
Gode fællesaktiviteter: Fællesspisning, sankthansfest, 23/12 går vi ned og synger julen ind og ønsker hinanden en glædelig jul. Sportspladsen.
Natur inde i Bonnet by er unik
It net højhastighed
Boldbaner hvor alle kan gå over at spillenår man har lyst ...
Dejlige mennesker i Bonnet .. .fælles omsorg
Arbejdspladser med mulighed for at få arbejde.
Lækker asfalt i hovedgaden
Tog station
Kompetenceværkstedet
Godt sted for børn .... trygt ..
Bogbussen
Genbrugsplads lavet af frivillige
God humor .. /selvironi.
Lokalarkiv


Hvad er udfordringen ...
Mange ældre ...
Forsømte og forladte huse.
At man ikke kan låne penge til billige huse .... til forbedringer ..
At Billige huse tiltrækker ressourcesvage borgere
Færre udviser frivilligehedsindsats. Det er de samme personer som deltager i arrangementer. Tordenskjolds soldater er ved at blive trætte og for gamle
Stavnsbundet.
Den offentlige transport kører på forkerte tidspunkter. ..
Dårlig omtale af Bonnet. Det er hørt at der findes ejendomsmæglere der siger til kunder" hvis du køber hus i Bonnet kommer du aldrig af med det igen".
Alt er blevet lukket ned ,- ingen vil flytte hertil
Manglende handling overfor utryghed.
At få nye med i fælles aktiviteter ...
Ikke ret mange børnefamilier ...
Mangler et fælles mødested for hele byen.


UdvikIingstiltag for Bonnet.

Tiltag for byens børn.
1. Hvad skal der til for at lokke børnene/børnefamilierne til arrangementer
a. lille rundspørge blandt børnefamilier om hvordan man får folk til at møde op
b. Indkalde til møde: Mødes en fredag eftermiddag eks kl. 16.00
Ansvarsperson: Ida kristine
2. Samlingsted.

a. legeplads - bålhus
b. Hyggeligt sted at være/beplantning
c. Tryghed
d. Få samlet børnegruppen,- hvad skal der
e. Hvad kan det gøre for byen,- hvad kunne i tænke jer?
f. Argumenter for at få midler
g. Håndværk,- få de ældre til at lære fra sig
h. Bedre aktiviteter lokker flere til
i. Kan give bedre pressedækning end da fotovognen sidst var forbi. De skal inviteres igen !!
j. Få børnene til at tage ansvar
k. Pentanguebanen gøres klar
Ansvarsperson : ???????


Infrastruktur
1. En luftig tanke om en ugentlig "markedspads" evt. i samarbejde med kompetenceværkstedet.
2. Bedre mulighed for at komme ned til centrum, når man har taget toget fra Bonnet - måske findes der allerede en mulighed - men så er det vigtigt at den kommunikeres ud.

Ansvarsperson: Hans Thomsen


Udnyttelse af rekreativt område
1. Gigantisk "Mosekone" på Volden.
Ansvarsperson: Mogens Olsen
2. Outdoor fitness crossfit/udendørsgymnastik.
Ansvarsperson: Niels Hansen & Mogens Olsen med sparring af Anne Sjørvad
3. Bonnet MTB: ansvarsperson: ???
4. Oplevelser på naturstien,- nak og æd.
Ansvarsperson: Peder Flansmose & Birthe Agerbo


Manglende kreditforeningslån til huse og forbedringer, - misvedligeholdte lejeboliger, social skævvridning.
1. Undersøge om projektet" de 9 liv" fra syddansk universitet har noget vigtig viden til udvikling af Bonnet.
Ansvarsperson. Preben.
2. Undersøge behov for fælles kontor- hjemmearbejdspladser.
Ansvarsperson: Preben
3. Prøve at kontakte beboere som isolerer sig fra fælleskabet for at høre om de ikke kunne have lyst til at deltage i arrangemneter.
Ansvarsperson ???
4. Undersøge muligheden for beboerkøb og beboeristandsættelse af udslidte boliger i Bonnet med opbakning fra et indvesteringsfirma. Dette for at Bonnets borgere vil tjene på overskuddet,- men vigtigst at husene i byen generelt vil få et generelt løft og man derved vil bryde den onde spiral af at folk hverken kan købe eller sælge sine huse i Bonnet.
Ansvarsperson: Peter Buch & Maria.Springbalsaminen 40 år.
(Springbalsaminens forside et tegnet af Jonna Seig).

Springbalsaminens 2. eksemplar udkom september 1979.

Indhold:
Redaktionen udvidet med Lene Bertelsen.

Helsecenter til Bonnet:
Bonnet gI. Friskole og Forsamlingshus solgt til Jonna Seig og Bente Smidt, så bonnetboerne stadig kan have et samlingssted. Bente Smidt vil etablere et helsecenter der.

Aktivitetsdag den 29. september:
Husholdningsforeningen vil undervise i billedvævning, tegning, maling, keramik, knytning, porcelænsmaling, stoftryk, batik og blomsterbinding.
Der kan købes frokost og kaffe med kringle.

Kromandens have
er blevet købt af Borger- og Håndværkerforeningen til fælles bedste. Haven er gammel, anlagt i 1931 og har gennem tiderne været ramme for f.eks. Grundlovsmøde og friluftsspil.

Bonnet Gymnastikforening
arrangerer gymnastik, badminton og folkedans.

Annoncer: "Vær god ved håret, det er vi"-"Brug Brugsen"-"Ægte schäferhvalpe til salg."
(ev)
Forårsfrokosten


Vi var 19, der deltog i en rigtig god frokost, som Bonnet Borger- og Haandværkerforening havde arrangeret for medlemmerne på 65 år og derover.

Vi vil gerne rose bestyrelsen for dette dejlige initiativ. Vi fik en super god frokost med flere retter rigtig god mad.

Der var fællessang og alle havde en dejlig eftermiddag. Afslutning med kaffe og ostelagkage.

De, der ikke deltog, gik glip af en dejlig eftermiddag.

Venlig hilsen
Mary og Tage
Tove og Ejvind
Tak for mad.

At tænke sig! Den 9. april var vi en god flok ældre mænd og kvinder (alle over 65) inviteret til forårsfrokost i Klubhuset.
Gratis! Det måtte vi da tage imod!

Og det blev da også en meget hyggelig eftermiddag, hvor vi fik serveret vekslende skønne retter af Birgit, Arne og Kaja, og hvor snakken gik, afbrudt af fællessang under kaffen. Alt sammen skønt!

Jo, der er nu noget ved at være kommet op i årene!
(Erik Vedstesen)
SE HER
Kontingent til Borgerforening


Det er tid at betale kontingent til Borgerforeningen.
Det er os der bl.a. sørger for forskønnelse af byen, vedligeholder Naturstien. vi indsamler affald til genbrug, vi laver julebelysning ind. juletræ, medvirker til Set. Hans fest m.m.
Men vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle både i by og på land
Pris pr hustand Kr. 200,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til:

Reg. 9589 Konto 167380689.
Det er vigtigt, at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt
Sidste betalings frist 1. juli 2019

Såfremt nogen ønsker at betale kontant eller har
spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48
Birgit Fredgaard 2345 11 06 (modtager MOBILPAY)Sidste frist for stof til næste nummer: 4/8-2019


41. Årgang August 2019


Gas på Kompetenceværkstedet
Friskolens gode gamle pillefyr kom ikke til at tjene Kompetence- værkstedet ret længe. Det var simpelt hen for besværligt at holde kørende, og man bad derfor Teknisk Forvaltning om at finde frem til den bedste løsning under de givne forudsætninger. Valget faldt på et gasfyret anlæg, hvor brændstoffet er butan (bedre kendt som flaskegas). Selve fyret står i kælderen, hvor pillefyret stod, og lagertanken står lige vest for den tidligere SFO-bygning.

Det kunne jo ellers have været rigtig fint, hvis Lemvig Kommune havde benyttet lejligheden til at gøre en ekstra indsats for at leve op til sin "grønne" målsætning ved at føre fjernvarmen frem til Bonnet, når man nu var i gang i Lomborg og Ramme ....

Mogens OlsenSankt Hans aften 2019


foregik en usædvanlig dejlig lun søndag aften. Teltet med mange bænke var på plads, græsset var nyslået og bålet, med heksen øverst, var næsten lige så stort som tidligere år. Børnene morede sig med ski, bold-i-spand- kast og fodbold, mens andre lavede snobrød sammen med Gert. Erik bød velkommen til alle fremmødte og speciel til båltaler Max Fredgaard, som holdt en fin tale, mens bålet stod i fuldt blus og lod glødende halmtotter dale ned over de mange tilhørere. Den svage vind kom fra en usædvanlig og uventet retning, og de mange gløder brændte desværre små huller i teltdugen. Inden aftenen var omme havde ca. 100 børn og voksne været omkring Klubhuset. De 3 arrangerende foreninger var veltilfredse med aftenens forløb og tilslutning.

Hilsen Familie og Samfund, Idrætsforeningen og Borgerforeningen
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet


Vi holder sommerferie i juli og august og starte igen mandag d.2. september. Hvor vi igen mødes fra kl. 15.00 til 17.00 med andre håndarbejdsglade.

Medbring selv kaffe/te

Alle er velkommen - ingen tilmelding.Seneste nyt fra vandværket

Torsdag den 11/7 blev den nye forsyningsledning med vand til alle Bonnet Vandværks kunder sat i drift. Selve omkoblingen forløb smertefrit, og vi har ikke hørt om problemer med hverken tryk eller misfarvninger. Vi får dermed vandet fra Lemvig Vand & Spildevand. Den endelige overdragelse sker 1. september, og i mellemtiden køber vi vandet fra LVS. Slutaflæsningen af den mængde vand, de enkelte forbrugere skal afregne med Bonnet Vandværk, sker i forbindelse med montering af nye vandmålere.

Inden omkoblingen var den nye ledning fra Ramme testet efter alle kunstens regler med gennemskylning, trykprøvning og vandanalyser. Anlægsarbejdet med nedgravning af vandledning og opførelse af bygning til trykforøger havde et par bump på vejen, idet man i 2 tilfælde kom til at beskadige elkabler. Der kom heldigvis ingen til skade, og forsyning af henholdsvis el og vand blev genetableret forholdsvis hurtigt.

Bonnet Vandværk kører videre som selskab indtil videre. Vi har jo en masse løse ender, der skal ordnes: Boringerne skal sløjfes, installationerne skal skrottes (eller måske sælges) og diverse mellemregninger skal udredes. Når alt dette er gjort, står vi tilbage med nogle aktiver, som der skal tages stilling til. Foruden (forhåbentlig) en pose penge har vi vandværksbygningen med tilhørende lillebitte grund samt den noget større grund med boringerne mellem Langelinie og jernbanen. Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med disse besiddelser - gode ideer efterlyses!

Mogens Olsen, kassererHavens dag i Bonnet


I år bliver havens dag d. 17. august hvor vi starte ud kl. 10.00 hos Peter og Kirsten Børgelundvej 2. hvor vi ser hvad en lille have kan byde på.
Bagefter tage vi op til Peder og Karin på Bonnetvej 45. Hvor vi ser hvordan en stor have kan se ud. Her vil vi starte grillen op og lave jysk Tapas.

Pris for frokost og en øl eller vand 30 kr.
Pris for børn 15 kr.

Hilsen Inger Marie og KarinSpringbalsaminen 40 år.

Springbalsaminens 3. eksemplar udkom oktober 1979.

Indhold:
Fra redaktionen: Ønske om dialog med læserne, som opfordres til at være aktive i bladet med ønsker og tanker.

Høstfest 19. oktober
i Bonnet ny Forsamlingshus. Der serveres sild, mørbradbøf og en osteanretning. Til slut varm suppe.
Pris: 70 kr.

Bonnets Historie:
'Bonnet i fortid, nutid og fremtid' - et ønske om at høre fra folk, der kender til Bonnets historie.

Auktion eller 'Gris på gaflen':
Lørdag den 3. november, aktivitetsdag for at skaffe penge til Friskolen. Skydetelt, lykkehjul, boldkast, am. Lotteri m. m.

Jubilæer:
2. oktober fejrede Bonnet Installationsforretning (Edith og Jens Peter Madsen) 25 år. Også Købmand Madsen fejrer 25 års jubilæum. Og Bonnet Brugsforening har bestået i 90 år!

Amatørskuespil:
I år opføres Pygmalion med Ulla og Søren Mikkelsen og Flemming Villumsen som Eliza og prof. Higgins og Doolittle.
Instruktør er Bjarne Refstrup.
(ev)
ÅBNE DØRE 24.-25. august 2019 kl. 11.00 - 17.00

KIRSTEN MØLLER Bøgelundvej 38

Kirsten Trærup Møller
Kirsten er født i 1953 og opvokset i Værløse, i marts 1976 bosatte hun sig i Vestjylland.

Kirsten har fundet glæden i at tegne og i de senere år har hun arbejdet specielt med akvarel og akryl. Hun foretrækker at arbejde med akryl på lærreder og på akvarel papir.

I 2006 afsluttede Kirsten linjefaget i billedkunst på Nr. Nissum Seminarium og har efterfølgende undervist i folkeskolen med faget.

Som pensionist nyder Kirsten fortsat at arbejde med billedkunst, dels som elev på billedskolen for voksne, hvor der arbejdes med teknikker og i sit eget værksted.

Kirsten lader sig ofte inspirerer af sine omgivelser og det smukke landskab, bl.a. har hun været på Grønland og udstillet sine skønne værker fra den grønlandske natur.

Bonnet


12. september 2019 kl. 17.19
Virksomhedsbesøg hos VL TJ og modeljernbanen i Lemvig

Vi tager toget til Lemvig, hvor vi bliver vist rundt på VL TJ af Martha og hendes kolleger. Bagefter kører toget os hjem til Bonnet.
Mødested: Bonnet Station
Pris: 150,00 inkl. sandwich, drikkevarer, kaffe og kage, transport og rundvisning
Tilmelding: senest 5. september

25. september 2019 kl. 19.00
Syltedronningen Helena Grayston

Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 75,00 kr for foredrag og forplejning Tilmelding: senest 18. september

10. oktober 2019 kl. 19.00
Besøg på Hedekaffe/Kafferisteriet

Sted: Ulfborg Kirkeby
Pris: 75,00 kr ink!. kaffe, kage og foredrag
Tilmelding: senest 3. oktober

Kurser:
Madlavning for mænd:

40 timer med Hans Larsen på Ramme Skole Kurset starter den 9. september 2019
Pris 600 kr.
I foråret forventes der ligeledes madlavning for mænd i Bækmarksbro.

Fælleskørsel kan evt. aftales ved tilmelding til de enkelte arrangementer.
Tilmelding til arrangementerne til Kaja Andersen eller Birthe Falk Agerbo.
Ikke-medlemmer er velkommmen til at deltage, prisen er dobbelt op.
Konto nr. til indbetaling af kontingent mm:
7730 754 72 63

Se mere info om området og arrangementerne på:
www.bonnet-it.dk eller Bonnet og Omegn på Facebook,Sidste frist for stof til næste nummer: 29/9-2019


41. Årgang Oktober 2019


Skal vi skabe noget mere for børnene i Bonnet?

Vi er nogle stykker der gerne så, at der var lidt mere for børnene her i Bonnet. Vi har derfor holdt et par møder for at finde ud af hvad folk godt kunne tænke sig, og der kom flere gode forslag. Der var bl.a. forslag om legedage, kreative dage og aktiviter/håndværksdage, hvor de ældre lærer de yngre noget håndværk. Dette er noget vi gerne løbende vil igangsætte, så hold øje med opslag og kom meget gerne med gode ideer! Et andet af forslagene er et rekreativt område/legeplads på boldbanen, så byens børn igen har et sted at mødes og lege, og hvor vi voksne også vil synes det er rart at være. Vi ser gerne at det bliver et sted hvor flere generationer kan mødes og lege, lave aktiviteter sammen og hygge sig. Der var flere konkrete forslag til hvad der kunne være på sådan en legeplads/et område og nu skal vi så ud for at se nogle steder hvor de har lavet noget lignende, for at få mere inspiration. Dette sker søndag d. 6/10, hvor vi mødes kl. 13.30 på Stationen, tager kaffekurve med og sammen kører ud for at besøge 3 steder, hvor de har lavet sådanne områder. Det er for ALLE, så kom og lad dig inspirere og vær med til at sætte dit præg på Bonnet!

Lederen af Frivilligcenter Lemvig, Jørgen Krogh, deltog på vores seneste møde, så vi kunne sparre med ham og vi fik flere gode ideer, bla. til at gribe projektet an.

Vi vil i første omgang udforme en ansøgning til Lemvig kommune om midler via Borgerforeningspuljen til udformning af projektet, gerne med en landskabsarkitekt på. Dernæst vil vi søge fonde til udførsel af projektet.

Vi håber på at mange vil støtte op om projektet, både børn, forældre, bedsteforældre og alle andre der kan have interesse i at Bonnet igen bliver et sted hvor der sker noget for børnene! Forhåbentligt kan det også på sigt være med tillokke nogle flere børnefamilier til Bonnet
Besøg hos VLTJ


Familie & Samfund Bonnet var d. 12/9 på virksomhedsbesøg hos VLTJ i Lemvig. Værter ved besøget var direktør Martha Vrist og teknisk chef Bjarne Christensen, som jo er her fra Bonnet. 27 personer steg på toget i Bonnet kl. 17.19 og blev modtaget af Martha Vrist på stationen i Lemvig. Her holdt Martha et utroligt spændende og inspirerende foredrag. Banens historie blev ridset op i ganske korte træk, herunder de ret specielle omstændigheder, der førte til overtagelsen af Odder-banen og den deraf følgende navneændring til Midtjyske Jernbaner. Denne navneændring kunne i princippet køres tilbage igen, nu da Odderbanen er overdraget til Arhus Letbane, men det fortalte Martha, at hun simpelt hen var for nærig til - og når man nu skal til at køre mellem Holstebro og Skjern, passer navnet jo meget godt.

Derudover havde foredraget hovedvægt på de nuværende og kommende omvæltninger. Hun fortalte om, hvordan man netop har overstået implementeringen af et nyt sikkerhedsledelsessystem (uden en eneste afvigelse! l), hvordan der arbejdes på højtryk med at planlægge driften af strækningen Holstebro - Skjern, og hvordan der forhandles på flere fronter omkring indkøb af nye togsæt. Der er med andre ord gang i (mindst) 3 ting, der hver især kræver en kraftanstrengelse af organisationen. Det burde kunne tage pusten fra de fleste - bare ikke Martha Vrist. Imponerende!

Holstebro - Skjern strækningen er i øvrigt et helt kapitel for sig. For at kunne klare denne udvidelse skal antallet af medarbejdere øges fra 25 til 45, og de fleste nyansatte skal være togførere. Så mange ledige er der ikke umiddelbart, og det vil tage alt for lang tid at uddanne nye. Det mest oplagte ville være at overtage nogle af dem, der bliver ledige i Struer i forbindelse med omlægningen, men de er ansat under andre forhold end VLTJ's folk, så det er ikke "bare lige". Man har heller ikke rullende materiel nok, og de togs æt, man har, er ikke godkendt til at køre på strækningen. Der bliver nok en periode med dispensationer og indlejet materiel, indtil de helt nye togsæt er bestilt, leveret og sat i drift - og det er endnu et spændende kapitel, som har lange udsigter.

Derefter gik turen til værkstederne, hvor forsamlingen først tog plads i kantinen for at indtag nogle medbragte sandwich og tilhørende drikkevarer. Under spisningen fortalte Bjarne om, hvordan togsættene bliver vedligeholdt. De er efterhånden så gamle, at rigtig mange reservedele skal specialfremstilles, hvis man da ikke har gemt dem fra de skrottede togs æt fra Odder- banen. Det gælder f.eks. brændstofdyserne til togenes Mercedes- motorer.

Efter spisningen fik vi en spændende rundtur på værkstederne, krydret med små anekdoter. Så gik turen tilbage til stationen, hvor deltagerne på skift indtog den medbragte kaffe og besøgte Modelbanen på øverste etage. Til sidst kørte Bjarne Christensen gæsterne hjem til Bonnet. Det er jo en helt naturlig ting, at chefen for vedligeholdelsen af togene også er uddannet til at køre dem ...
Bonnet


10. oktober 2019 kl. 19.00
Besøg på Hedekaffe/Kafferisteriet

Sted: Ulfborg Kirkeby
Pris: 75,00 kr inkl. kaffe, kage og foredrag
Tilmelding: senest 3. oktober

7.november 2019 kl. 19.30
Koncert Tamra Rosannes Trio

Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig
Pris: 75,00 / 150,00 for ikke-medlemmer
Billetter sælges i maj/juni

18. november 2019 kl. 19.00
Ølsmagning hos Nørre Nissum Håndbryg

Sted: Pilgårdvej 12, Nørre Nissum
Pris: 150,00 kr inkl. let aftensmad, smagsprøver, kaffe og kage
Tilmelding senest 11. november
Forskønnelse af byen.

I august-september er der jævnligt blevet arbejdet flittigt med at holde græsset ned på stadion, i vej-rabatter, på grønne områder og Naturstien. Derudover har vi afholdt 3 arbejds/forskønnelsesaftener i august og september med svingende deltagelse. Den tredje og sidste aften foregik fredag d. 20, afsluttende med spisning i klubhuset. Vi kunne ønske endnu flere dukkede op disse aftener, da der er en del uløste opgaver. Vi mener, der er opgaver for enhver, f.eks. skal der også laves kaffe og kage og bringes forfriskninger frem til de hårdtarbejdende. MEN: En stor tak til de mange borgere, der har deltaget i forskønnelsesarbejdet, vi håber at se jer igen næste sæson.

Vi pønser på at etablere en hakkebande, en gruppe borgere, der har lyst til at mødes jævnligt for at hygge sig og samtidig udføre små opgaver, som vi alle kan have glæde af. Vi har nogle i kikkerten, men det vil da være skønt, hvis man melder sig frivilligt.

Vores maskinpark er blevet udvidet med en gårdrive og en græsopsamler, begge kan påmonteres vores plænetraktor.Springbalsaminen 40 år.
Springbalsaminens 4. eksemplar udkom november 1979.

Indhold:
Fra redaktionen: Et nyt 'medlem' af redaktionen, hunden Pølle, der vil kommentere, hvad der sker eller burde ske - i Bonnet.

Bonnets fremtid:
Møde den 17. oktober. Emnet var: Hvad vil vi med Bonnet? Mange var mødt frem, og ideer og tanker blev luftet, f. eks. drøftedes Krohaven, hvordan udnyttes den? Nyt møde: Søndag den 18. november, hvor alle inviteres til endnu et inspirationemøde, - skal Bonnet vokse? Ønsker man en børneinstitution eller pensionistboliger?

Et skoleminde fra 1903:
Bonnet Friskole var ved at blive etableret. Agnethe Maagaard, 87 år fortæller, at hun det år gik i skole i Forsamlingshuset. Der var to lokaler, til store og lille klasse, og to lærere. I frikvarterer spillede de 'klink' med bukseknapper eller dansede folkedanse.

Amatørskuespil :
Dygtige amatører fra Bonnet opfører Bernard Shaws Pygmalion.

Bonnet Gymnastikforening :
Aktiviteter:
Badminton, Volleyball, Basketball, Gymnastik.

Hvordan trives man som tilflytter i Bonnet?
(ev)
Genbrugsladen

har som regel åbent hver lørdag klo 14-15, Lemvig-spejderne har med glæde lige afhentet en stor mængde pap og papir, og flere har benyttet muligheden for billig trailer-leje. Kig trygt indenfor om lørdagen! Det har intet med virkeligheden at gøre, når en borger på Twitter skriver, at vi i Genbrugsladen driver ulovlig virksomhed, drikker øl, kører stang-stive derfra og kører katte ihjel!!!

P.v.a. borgerforeningen Peter SønderbyStanderhejsning i Bonnet

Onsdag d 21. august var der spontan standerhejsning ved klubhuset, idet vi indviede byens 3 nye informationsstandere. Ca 25 deltagere mødtes ved klubhuset, gik til nærmeste stander på Sønderland og markerede ibrugtagningen, inden man gik tilbage for at nyde de obligatoriske øl og pølser. Bonnet Maskinfabrik og Houe Smed- og Maskinforretning har sponsoreret materialer og arbejde sammen med Aksel Andersen og Arne Agerbo.
Mandemads-julefrokost


Igen i år er der fuldt hold på Familie & Samfunds madlavnings- kursus for mænd, som holder kursusaftener 10 mandage på Ramme Skole. Traditionen tro afsluttes sæsonen med et brag af en julefrokost, der ligesom sidste år holdes i Vandborg Fælleshus.


Festen løber af stabelen:
lørdag d. 16. november kl. 18.30


Deltagerne inviterer hver især venner og bekendte, og vi forsøger at "ramme" dem, som vi tror, der kunne tænke sig at deltage i festlighederne. Hvis der er nogen, der har tid, lyst og lejlighed, men ikke er blevet spurgt, skal der hermed lyde en opfordring til at komme ud af busken - og tage naboen med!

Alle fra Bonnet og omegn, der har lyst til at frådse i lækker julemad og feste sammen med ligesindede opfordres hermed til at kontakte Ove Andersen på tlf. 2330 0235 eller Mogens Olsen på tlf. 4177 9179. Kuvertprisen er sat til 200 kr. inkl. kæmpe julebuffet og levende musik.

Mvh, MandemadsholdetReferatfrafællesmøde den 19. august 2019

Kompetenceværkstedet havde indkaldt til fællesmøde, som i sidste øjeblik blev flyttet til BGF's klubhus på grund af afbud fra Poul Lindholm.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter Sønderby (Borgerforening og BGF), Peder Flansmose og Christina (Springbalsaminen - referent).

Afbud fra Kompetenceværkstedet og Anders Graversgaard.

Peter Sønderby bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.


Siden sidst:

Borgerforeningen
har haft travlt med mange ting, bl.a. en fællesspisning, et landsby møde (på kommunens initiativ "Sæt din landsby under lup"), et foredrag om akvaponiske haver og naturstisindvielsen.

BGF har i samarbejde med andre foreninger holdt affaldsindsamling, forskønnelsesaftener og selvfølgelig Skt. Hans.

Familie & Samfund har besøgt Jysk Energi og holdt generalforsamling hos Petrea og Gerhard Jiirgensen - begge arrangementer var meget vellykket. Både mandemad og litteraturstudiekredsen er populære.

Lokalarkivet har haft arkivaften den første tirsdag hver måned inklusiv en festlig dannebrogsaften.

Desuden er Bonnet vandværk uden problemer blevet koblet på Lemvig kommunes vandforsyning og der blev holdt en våd, men god havedag, som var både lærerig og hyggelig.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:


Familie & Samfund har planlagt følgende arrangementer: Besøg hos VLTJ 12.09, 10.10. Hedekaffe, 18.11. Nr. Nissum Håndbryg, 28.01. Sundhedshus, 26.03. generalforsamling.

Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 09.11.19 er der Arkivernes Dag og den 03.12. er der julehygge på Arkivet. Dato for billedaften i januar er ikke fastsat endnu.

Borgerforeningen holder forskønnelsesaftner den 26.08., 05.09. og 20.09. Den 08.12. kommer julemanden og måske er der julebanko. Den 23.12. synges julen ind.

Andet/Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:

Renovering/udskiftning af standerne er afsluttet og der er "standerhejsning i den nærmeste fremtid.

Projekt legeplads/bålhytte (børne- og ungearbejdsgruppe).

Springbalsaminen har 40-års jubilæum i 2019 og der blev aftalt at holde et lille arrangement i samarbejde med Lokalarkivet.

Fællesspisning?

Høst/Halloween/Efterårsarrangement?

Byforskønnelse på en hverdagsformiddag?

Facebook/Hjemmeside: Der bliver spurgt, om det kan lade sig gøre, at nyeste opslag popper op øverst.

Næste fællesmøde bliver aftalt til den 13.01.2020 kl. 19.00 og det er Lokalarkivet, der indkalder.

Referent: Christina Larsen1939 - 50 år siden
LEMVIG, 11. januar: Den nytårsfest, som den nystiftede FDF-kreds i Bonnet holdt i Bonnet Forsamlingshus, havde vundet meget stor tilslutning. FDF fra Lemvig deltog med sit orkester i festen, som indledtes med en march gennem byen med orkestret i spidsen.ARKIVERNES DAG

Den 9. November 2019 Kl.14-17

Hvert år afholdes der "Arkivernes dag" over hele landet. Vi har selvfølgelig også åbent denne dag.
I år laver vi en udstilling for og om MÆND, men som også har interesse for KONER og BØRN.
Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.

ALLE ER MEGET VELKOMMEN
OGSÅ IKKE MEDLEMMERJulehygge på Arkivet

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00

Vi pynter op på Arkivet og på vores lille "museum" så vi rigtig kan komme i julestemning.
Julearrangementet er med glogg, æbleskiver og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding arrangementet er gratis.
Arkivet beretter om indsamling til værdig trængende.

I 1896 døde læreren, Kristen Kristensen Sendbjerg. i Lomborg Nordre Skole. Han døde fra hustru og otte u-konfirmerede børn, den yngste kun otte dage gammel.

Det var før der var social hjælp at få og enken gik en ynkelig tid i møde.

Venner og bekendte iværksatte en indsamling for at hjælpe familien.

Nedenstående annonce blev bragt i alle landets aviser og heldigvis var der mange bamhjertelige mennesker fra nær og fjern der ville hjælpe enken, Else Madsen Skov, gift Søndbjerg. I løbet af få måneder bliver der samlet så mange penge ind at der kunne bygges et hus til enken. En grund blev købt i Bonnet stationsby og et hus blev bygget, inden året var omme kunne familien flytte ind i "VENNELY" Bøgelundvej 22. Else ernærede sig som syerske og dreven lille modeforretning ind til hun i slutningen af 1902 blev gift igen, med Johannes Larsen, fra Dybe.

Direkte afskrift fra avisen

Bøn om Hjælp

Til en ulykkelig stillet Familie


-
Den 4. Maj døde, som Følge af et Hjærteslag, Lærer K. Søndberg, Lomborg Skole ved Lemvig, 46 Aar gl. fra otte ukonfirmerede Børn og en svagelig Hustru, der, da Dødsfaldet skete, endnu var sengeliggende efter sidste Nedkomst. Denne store Familie er ved dette haarde Slag bleven højst ulykkelig økonomisk stillet. Embedet er reguleret dl ca.800 Kr., hvorfor Enken kun kan gøre Regning paa en meget ringe aarlig Sum for sig og sine. Tilmed haves en Gæld paa 400 Kr. Fra Slægtninge skal ikke ventes Støtte, sao Familien har en kummerlig Fremtid i Udsigt, om ikke medlidende Mennesker vil hjælpe. I Betragtning heraf drister undertegnede Seminariekammerater og Nabolærere dl Afdøde sig dl ved dette Opraab indtrængende at bede godtgørende Mennesker yde den haardtprøvede Enke og hendes mange uforsørgede Børn en støttende Haand. Enhver af os er vilfig til at modtage Gaver, og for disse vil der blive aflagt Regnskab.

Kr. Lund Pedersen
Ramme

N.P. Ravn
Lemvig

J.Gr. Pinholt
Hou ved Lemvig, Kredsformand

-
Ovenstaaende tiltrædes og anbefales af Undertegnede.

G. A. Olsen
Provst for Skodborg m.fl.

A. Nyborg,
Sognepræst til Lomborg og Rom.

K. Johansen
Sognepræst til Dybe og Ramme, før Lomborg-Rom.

Redaktionen er vilfig til at modtage og sende de fra vor Læsekreds mulig indkommende Gaver.

* * *

Fra Hr. Købmand F. Matthisen har vi faaet tilsendt 10 Kr. Bidrag modtages fremdeles.

Red.
Bragt i Næstved Avis:

En hjulpen Familie.


I Foråret døde Lærer Søndbjerg i Lomborg Nordre Skole, ramt af et Hjærteslag, efterladende sig Enke og 8 ukonfirmerede Børn, hvilken store Familie ved Forsørgerens Dødsfald havde Fattigvæsnet i Udsigt, da Embedets Pension kun blev lille, og der ikke kunde ventes hjælp fra Slægtninge. Tre af afdødes Nabolærere udsendte da et opraab til den offentlige Godgjørenhed, og dette blev saa venlig modtaget, at der i Løbet af Sommeren til denne Kommitte indkom ca 6000 Kr. Familiens Stilling er herved bleven saaledes, at Enken vil kunne faa de faderløse Børn opdragne, og det maa siges, at Velgjørenheden, trods Tidens mange Krav paa dette Omraade, her har sat sig et smukt Minde, ligesom den Familie, der uventet fik saa mange Forsørgere, har den største Grund til at prise sig lykkelig.Bragt i landets aviser 10.11.1896

Taksiqelse:

Modtag, alle de mange godgjørende Mennesker, fjern og nær, som have rakt Mig en hjælpende Haamd, min dybtfølte hjertelige tak! Det har været mig en stor Lindrinq i min tunge Sorg, at saa Mange have vist saa megen Godgjørenhed For at afværge det haarde økonomiske Tryk, Jeg var truet af, og nu ser jeg Fremtiden mere frimodig imøde. Jeg takker de tre lærere, der bragte ranken frem, og Redakbionerne, som havde vist sig saa velVillige for Sagen.

Hjertelig tak til Alle!
"Vennely" ved Bonnet Station, den 27de Oktober 1896
Else SøndbergSidste frist for stof til næste nummer: 17/11-2019


41. Årgang November 2019


Tak for gaverne!
Da vi var ved at rydde op efter vor herlige fejring af Springbalsaminens 40 års fødselsdag, lå der gaver tilbage, snaps og søde sager. Nogle har tænkt på os, hvor skønt!
Redaktionen siger tak!
Julemanden besøger Bonnet

Som det ofte tidligere har været tilfældet, har Julemanden igen i år valgt at lægge ruten forbi Bonnet, for at hilse på børn og voksne. Julemanden har flere gange givet udtryk for sin glæde ved at besøge byen, da han altid bliver mødt af glade og venlige mennesker under besøget. Igen i år vil vores gæst benytte lejligheden til at få udført det årlige eftersyn af slæden, inden årets travleste dag oprinder. Derfor parkeres slæden på værkstedet, alt imens Julemanden hopper på toget, og således ankommer på Bonnet Station søndag den 8. december klokken 11.07.

Efter ankomsten vil vi følges med ham til juletræet ved Genbrugsladen, hvor vi skal synge og danse omkring træet. Julemanden har meddelt, at der medbringes lidt mundgodt til børnene. Han er en jo en særdeles travl mand, og vi er glade for at vi igen i år kan hilse på ham. Når han er draget videre på sin tur, vil der blive serveret varme æbleskiver og glögg i Klubhuset. Alle er hjertelig velkommen.

Hilsen BorgerforeningenDans omkring juletræet Lillejuleaften.

Traditionen tro byder Borgerforeningen velkommen til dans omkring juletræet ved Genbrugsladen den 23. december klokken 20. Medbring julestemning og sangstemmerne, og kom og ønsk hinanden glædelig jul ved træet. Sanghæfter udleveres på stedet. Efterfølgende vil der blive budt på en lille forfriskning til de fremmødte. Alle er hjertelig velkommen.

Hilsen BorgerforeningenBonnet lokalarkiv er andet end støv og gammelt papir!

Vi bliver ofte spurgt om vi ikke er ved at gå til i støvet papir - og svaret er bestemt nej. Vi har nemlig også et lille "Bonnet egnsmuseum" hvor vi kombinerer billeder - beretninger- skøder mv. - med diverse udstillede genstande. Alt må røres og prøves. Der igennem får vi historien fortalt på en spændende og levende måde.

Lige for tiden udstiller vi mange genstande som vil have interesse for bil- nørder, vi har - bøger - kataloger - reservedele - pyntegenstande - olie kander - dunke og andet til biler. I det andet rum er det nok mest kvinder- ne som vil hygge sig, ide vi udstiller tøj fra 5O-60erne, masse af hatte og lingeri. Der er mulighed for at prøve div genstande.

Så mød op på arkivet, der er masser at se på.

Vi har åbent den 1 tirsdag i mdr. eller efter aftale.

Venlig hilsen

Kirsten & BirtheFormiddagskaffe

Tirsdag den 7. november mødtes vi en flok til formiddagskaffe i Klubhuset (der var plads til flere). Vi havde et par hyggelige timer med kaffe og rundstykker.

Vi fik vendt verdenssituationen, især den i Bonnet. Vi fik taget lidt hul på oprettelsen af en forskønnelsesgruppe, og nogen arbejder/tænker videre.

Vi vil gerne have en gruppe der tager sig af planlægning af forskønneises arbejdet, og vi vil også gerne have nogen der laver noget arbejde.

Vi mødes igen d. 26. november kl lO.OO i Klubhuset.

Så vil vi høre om tanker og ideer og i fælleskab tænke videre.

Velmødt !!Familie og Samfunds besøg hos Nr. Nissum Håndbryg d. 18-11-2019

16 medlemmer besøgte mandag aften Nr. Nissum Håndbryg.

Vi startede aftenen med at få et dejligt måltid bestående af grillede pølser m. øl, flødestuvede kartofler, salat og brød m. mask( overskudsprodukt v. ølbrygning). Til maden blev der serveret en af deres dejlige øl.

Da vi havde spist, fortalte Jens Grøn om, hvordan han var startet som brygmester. I starten var det som en sjov hobby sammen med 3 vennepar, men nu er det forhåbentlig en forretning, som han kan leve af.

Jens fortalte om brygning af øl i n gamle dage" hvor vandet ikke havde den samme hygiejniske standard som i dag. Ved brygning af øl blev vandet kogt, og mange af vandets bakterier dræbt- og det var derfor sundere at drikke vandet i form af øl.

Vi fik fortalt om brygning af øl i dag. Om råvarer, mæskning, urtkogning og gæring mm. Det hele kræver stor præcision

Medens Jens fortalte om ølbrygning, smagte vi forskellige øl.Honey beer- Klosterhede Porse ale-Sorteper. Den sidste blev serveret sammen med knækbrød m. mæsk og chokolademuffins m.mæsk og øl.

Vi var også i haven og se deres Relax-område. Her er der en stor bjælkehytte med plads til 16 personer. Der er vildmarksbad, sauna hytte, koldtvandskar og badeværelse. Relax området udlejes til mange forskellige arrangementer.

Nr. Nissum Håndbryg har også en gårdbutik. som vi havde mulighed for at handle i.

Jens er en rigtig ølentusiast og vi havde en fantastisk aften sammen med ham.Julehygge på Arkivet

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19

Vi pynter op på arkivet og på vores lille "museum"

så vi rigtig kan komme i julestemning.

Julearrangementet er med glogg, æbleskiver

og

selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmeldinger og arrangementet er gratis.

Alle er velkommen

RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Hilsen Arkivpigerne

Kirsten & Birthe
Bonnet Familie & Samfund besøgte Nissum Håndbryg

Brygger Jens Grøn fortalte livligt om hans passion for det at brygge øl- om de udfordringerne der opstår, når man arbejder med levende levnedsmidler og spændingen ved hver bryg.

Vi så relax- området hvor der er mulighed for at leje en hytte - vildmarksbad, sauna i et skønt naturområde.

Vi blev trakteret med en af de dejlige grill pølser hvor øllet fra bryggeriet indgår, en hjemmebagt chokoladekage med mæsk og øl og små chips med mæsk fra en af Jens hans bryg.

Vi blev præsenteret for flere Jens hans øl, og sjovt som vores smag var forskellige, rundt ved bordene.

Vi hyggede os og inden vi fik muligheden for at handle, trak vi lod om en øl- advent kalender. Den heldige vinder blev Nancy Vedstesen - Tillykke.

En god og spændende aften, som vi varmet kan anbefale til andre både private og foreninger.


Flere har spurgt efter opskriften på chokoladekagen, den får i her.

250 gr. Smør

75 gr. Kakao

2 ½ dl. Sorteper øl fra Nr. Nissum Håndbryg

350 gr. Sukker

3 stk. æg

75 gr. Mæsk

75 gr. Marcipan revet

1 ½ dl. Kærnemælk

200 gr. Hvedemel

2 tsk. Bagepulver


Glasur:

½ dl. Sorteper fra Nissum Håndbryg

150 gr. Mørk overtræk

75 gr. Mæsk


  1. Smelt smørret i en gryde. Tilsæt kakao og øl og varm det igennem under omrøring.
  2. Pisk sukker og æg til en luftig æggesnaps. Tilsæt mæsk og revet marcipan, piskes sammen til det er let og luftigt. Rør kærnemælken i, sigt hvedemel samt bagepulver i dejen og rør det hele sammen med smørblandingen.
  3. Kom dejen i en smurt bradepande (ca. 20x30 cm) eller put det i muffins forme. Bages ved 160 grader i 35-40 min. Mærk efter med en strikkepind om kagen er bagt, de må ikke sidde dej på pinden.
  4. Afkøl på rist og pynt med øl-glasur, af øl overtrækchokolade smeltet over vandbad, heri tilsættes mæsk.
God fornøjelse og velbekom
Springbalsaminen 40 år, genlæst!

For den, der i anledning af Springbalsaminens jubilæum, har læst i de gamle numre, er der flere ting, man opdager: Springbalsaminens sider afspejler noget af Bonnet bys historie.
Og man ser, først og fremmest, at mange emner og temaer er de samme som i dag. Bonnet by for 40 år siden var selvfølgelig en anden end i dag. Der var forretninger og butikker, der var mange børn og en velfungerende friskole (80 elever) og foreninger og aktiviteter i fuld gang. så niveauet dengang var et andet end i dag.
Men ønskerne for byen var de samme. Et begreb som 'udkant' eksisterede også dengang, man vidste, at en lille udkantsby var skrøbelig, man skulle præstere noget ekstra for at holde liv i fællesskabet. Når man læser de gamle numre, ser man gentagne opfordringer til at holde sammen, komme ud af husene, tage del i arrangementer og møder, handle lokalt.
Og man læser om muligheder for deltagelse i adskillige aktiviteter og oplevelser. Trangen til at mødes om noget fælles. Der er talentfulde mennesker, der inviterer til at være med. Og der er masser af annoncer fra butikker, også nye butikker. - Men det meste er jo borte i dag.
-----------------------
Ja, vi ved det godt, tilstanden for vor lille byer en anden i dag end for 40 år siden. Men, som man kan se i de gamle numre af Springbalsaminen: Mange af ønskerne og forhåbningerne dengang og nu er de samme.

Erik Vedstesen
Bonnet Familie & Samfund


På trods af kun få tilmeldinger ved sidste tilmeldingsfrist var vi 16, der tog til Cafe Heden i Ulfborg Kirkeby til en virkelig interessant, lærerig og hyggelig aften, hvor ristemester Bjørn Mathiesen fortalte med stor kærlighed til sit sjældne fag om fremstilling af kaffe. Hele vejen fra kaffeplantagerne i Sydamerika over Hamburg til Ulfborg kom vi og vi fik lov at smage flere sorter rigtig god kaffe og selvfølgelig blev det også til til handel i butikken. Det var fantastisk at høre, hvordan denne lille familievirksomhed har udviklet sig fra ide til en succeshistorie i løbet af ganske få år.

Vi sluttede selvfølgelig med kaffe og en fantastisk flødeskumslagkage, som Bjørns kone Julie, der til daglig står for driften af cafeen, havde lavet til os.


28. januar 2020 kJ. 19.00
Besøg på Sundhedshuset i Bøvlingbjerg

Fodterapeuten, fysioterpeuten, Nada-
behandleren og apotektet holder åbent hus
Sted: Fårevej 143, Bøvlingbjerg
Pris: kr 50,00 inkl. kaffe
Tilmelding: senest 21. januarSidste opkrævning fra Vandværket


Bonnet Vandværk har som bekendt overdraget sine aktiviteter, kunder og ledningsnet til Lemvig Vand & Spildevand (LVS) pr. 1. september. I den forbindelse er alle vandmålere blevet skiftet, og skæringen for den enkelte forbruger er simpelt hen målerskiftet - sådan at forstå, at det vand, der er løbet igennem den gamle måler, afregnes med Bonnet Vandværk, og forbruget på den nye måler afregnes med LVS. Den aflæsning, montøren foretog, før han fjernede den gamle måler, er således slutaflæsningen på det forbrug, der skal afregnes med Bonnet Vandværk.

Vores regnskabskontor udsender i disse dage den sidste opkrævning, som altså omfatter det sidste forbrug + evt. efterregulering i forhold til de aconto-indbetalinger, der er foretaget. Bemærk, at der ikke opkræves nogen fast afgift, som der ellers skulle ifølge takstbladet. Dette skyldes, at vi på denne måde fordeler første rate af den kassebeholdning, vi kommer til at stå tilbage med, når alt er afviklet.

Hvis der er tvivlsspørgsmål eller klager i forbindelse med slutaflæsningen, kan man henvende sig til undertegnede på telefon 4177 9179 eller til regnskabskontoret på telefon 9774 1200. Til nytår vil der som sædvanlig komme en besked om, at man skal indberette en årsaflæsning, som for vores vedkommende kun kommer til at gælde for 4. kvartal til afregning med LVS.

Med venlig hilsen
Mogens Olsen, kassererJens Erik Byskov (Slagter)
søndag den 19. januar. 2020 Kl. 14.00
på Kompetenceværkstedet.


Jens Erik Byskov vil, sammen med arkivet, vise billeder og fortælle små sjove historier om livet i Bonnet i 1950- og 60- erne.
Under kaffen vil I få rigeligt tid til at snakke.

Medl. 40 kr.
Ikke medl.: 60 kr.
Priserne er inc. kaffe
Alle er velkommen

Tilmelding senest d. 14. januar 2020
Kirsten 30 35 7403 - Birthe 23 3485
Hygge/spil-aftener

Borgerforeningen vil i løbet af det nye år, tage initiativ til at arrangere spille/hygge-aftener, hvor vi kan mødes og tilbringe nogle hyggelige timer sammen med en kop kaffe, brætspil, kortspil eller almindelig god gammeldags snak. Kig efter yderligere annonceringer her i bladet, på Facebook-siden og på bonnet-it.dk

Hilsen BorgerforeningenGenbrugsladen
Vi vil opfordre til at besøge Genbrugsladen i åbningstiden lørdag 14-15. Her kan man aflevere blød plast, mindre mængder brændbart affald, papir og pap, som afhentes af Lemvig-spejderne, mindre elektronikdele, metal til skrot og effekter til genbrug. Der er også mulighed for at leje en af vores to trailere. Selvfølgelig kan man købe brugte bøger og andet genbrugskram. Og vigtigst, at få en snak med vagterne!

Ved juletiden har vi de sædvanlige åbningstider, altså lørdag. Vi modtager gerne julens gaveemballager.

Nytårskuren for vagterne er fastsat til fredag d. 17. januar 2020 kl. 18.30.

Genbrugsladen og borgerforeningen ønsker en glædelig jul og godt nytår.

Hilsen Peter SønderbyMandemads-julefrokost


Lørdag d. 16. november dannede Vandborg-Ferring Fælleshus rammen om mandemadsholdets årlige julefrokost til markering af sæsonafslutningen. Vi havde inviteret venner og bekendte og andre interesserede til at deltage, og det lykkedes at samle en pæn skare - godt 70 i alt. Ud fra tilbagemeldingerne tyder alt på, at det igen i år lykkedes at lave både god og rigelig mad, for der er indtil flere, der har givet udtryk for, at de - stik imod gode intentioner om mådehold - "kom til" at forspise sig.

På trods af disse genvordigheder var der godt gang i den på dansegulvet, da Nikolaj spillede op til dans. Alt i alt var det en rigtig vellykket aften, som sluttede med natmad ved O l-tiden. Det eneste malurt i bægeret var bekymringen over, at så få unge mennesker fra Bonnet og omegn havde lyst til at deltage.

Mvh, Mandemadsholdet


Sidste frist for stof til næste nummer: 19/1-2020


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose