Januar 2018

Marts 2018

Maj 2018

August 2018

Oktober 2018

November 2018


40. Årgang januar 2018


Så er det generalforsamlingernes tid...

Februar og marts er traditionelt tid for generalforsamlinger i foreningerne -og der er mulighed for at annoncere både i Springbalsaminen og på Bonnet og omegns Facebookside (henvendelse Anders Graversgaard). Men husk også opdatering af Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk, hvor Peder Flansmose er webmaster, når de nye bestyrelser er valgt og arrangementerne er planlagtGenbrugsladen atter åben.


I forventning om nedrivning af DLG i november og december måned lukkede vi Genbrugsladen denne periode. Imidlertid trækker nedrivningen ud, og siden nytår har det ligget helt stille. Derfor har vi besluttet, med tilladelse fra Hvidbjerg, at genåbne. Har du ærinder i Genbrugsladen, feks, aflevering af affald eller genbrugsegnede effekter, leje af trailer, stole og borde, eller ønsker at aflevere pap og papir til Lemvig-spejderne, er der åben lørdag kl. 14-15. Det kan selvfølgelig blive nødvendigt at holde lukket enkelte lørdage, når nedrivningen atter kommer igang, men vi kender ikke en tidsplan for arbejdet.Nytårskur for ladens vagter


Fredag d. 5. januar afholdtes den årlige nytårskur i klubhuset. 12 vagter deltog, menuen var som sædvanlig en sildemad efterfulgt af Flemming Larsens dejlige skipperlabskovs. Til kaffen nød vi kroens hjemmelavede kransekage. Aftenen var præget af en god stemning, og der var enighed om Genbrugsladens og vagtordningens fortsatte eksistens.Grenaffald
Ved nytårskuren blev diskuteret, hvad vi gør med grenaffald, nu da Midtjyske Jernbaner har inddraget arealet syd for stationen. Vi blev enige om at afvente, hvad der sker med det tidligere benyttede område samt arealet ved DLG. Indtil videre har vi ikke et areal til grenaffald, og vi opfordrer til feks, at benytte pladsen i Lemvig.
Vandspild


Hvis man bar holdt lidt eje med Bonnet på Facebook og Min Landsby, har man kunnet læse, at Bonnet Vandværk har haft store problemer med vandspild i en periode ca. fra juleaften til en uge ind i januar. Ved den rutinemæssige aflæsning (som heldigvis foretages hyppigt) konstaterede skyllemesteren, at forbruget var unormalt stort. Beregningen viste et spild på mellem 70 og 90 kubikmeter, og så gik et større opklaringsarbejde i gang. Et stort spild burde kunne ses tydeligt, og derfor blev alle via de sociale medier opfordret til at holde udkig med usædvanlige vandmængder, der kunne skyldes rørsprængninger. 2 gange fandt vi steder, hvor der var så meget vand, at en rørsprængning så ud til at være den eneste forklaring, men begge gange var rørene intakte, da vi fik gravet ned til dem. Vi vidste godt, at vi havde haft en regnfuld periode, men alligevel..

Sideløbende blev det forsøgt at indkredse problemet ved at lukke for dele af ledningsnettet i korte perioder, mens der blev holdt øje med flowmåleren. Delle foregik sidst på aftenen, så det gik ud over så få som muligt. Det viste sig, at lækagen måtte være et sted i området syd for Bonnet, men først efter et par dage med tørvejr blev det fundet. Skyllemesteren kørte simpelthen rundt og tjekkede hele området systematisk, og til sidst fandt han et sted, hvor vandet strømmede op afjorden langt nede ad en grusvej ud til et enligt beliggende hus. Der var en stor læk på stikledningen, som dagen efter blev repareret, hvorefter forbruget blev normalt.

Mogens Olsen, Bonnet VandværkBonnet det er fedt


Hej Beboer i Bonnet og omegn Jeg hedder Maciek og er 22 år. For ca. l år siden flyttede jeg her ud til dejlige Bonnet sammen med min familie. Jeg synes at Bonnet er et rigtig dejligt sted at bo pga. de dejlige mennesker som bor her i byen. Selv er jeg blevet taget rigtig godt imod af nogle rigtig dejlig naboer som også er rigtig villige til at hjælpe hvis der er brug for det. Beboerne her ude er i det hele taget rigtig søde og imødekommende.

Nu vil jeg som tak tilbyde alle mine ydelser fra min lille virksomhed med 30% rabat for Bonnet beboer.

Jeg tilbyder EDB hjælp, TV og antenne opsætning, Telefon opsætning, hjemmesider, fotografering små reparationer rundt omkring i huset træmøbler hjælp til internettet, reparationer af Computere, opsætning af lamper og mm. Ring gerne på 5282 6376 eller kom forbi Rammevej 23 så kan vise hvad jeg kan gøre for dig
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet


ben første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Rank op naboen eller genboen, der er plads til flere.

Vi mødes igen fredag, den 2. marts kl. 15,00 - 17.00 Bonnet Gymnastikforenings lune klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Bonnet Lokalarkiv.

Hvor er vi heldige!

Tænk at være “hjemløs” og så alligevel have et sted at være.

Ja, sådan er det for Bonnet Lokalarkiv for tiden. Den store nedrivning af DLG er lang fra færdig, så vi har stadig til huse i Bonnet Gymnastikforenings klubhus, Rammevej 7. hvor vi har vores faste åbningstid, den tørste tirsdag i måned fra kl. 19


Arkivets julehygge.

Vi var noget spændte da vi afholdt vores årlige julehygge i klubhuset. Ikke nok med at det regnede, men der var også EM i Damehåndbold. Men 20 glade gæster trodsede både vejret og EM og vi fik en hyggelig aften, med konkurrence, glögg og æbleskiver.

Knud Erik Maarupgaard, kom med en overraskelse. Han havde fundet et redskab, og vi skulle gætte hvad den havde været brugt til. Det var der nu flere der kunne, men vi fik nogle dejlige beretninger om brugen af den, og der var mange spørgsmål.

Og hvad var det så? Ja det var såmænd en tørvespade. Vi ved der her på egnen er blevet gravet torv mange steder, så den er velkommen i vores samling.


Billed-aften.

Her i januar havde vi så vores årlige billed-aften. Og gode råd var dyre, hvad gør vi nu, klubhuset var for lille, Arkivet uden vand og strøm, så vores ‘nye” lager kunne vi heller ikke bruge. Vi spurgte så Lemvig Kompetenceværksted (Den gamle friskole) om vi måtte være der, det var der ingen problemer med, så den 23. januar kunne vi vise vores billeder til 55 forventningsfulde deltager, i dejlige hyggelige omgivelser.

Skulle der være nogen som ikke fik set billederne, eller gerne vil se dem igen, så er I velkommen.


“Grundlovsfest”

5 juni holder vi “grundlovsfest”, sæt X i kaIenderen

Grundlovstalen m.m. bliver holdt at Anders Haubjerg. Talen bliver ret u-politisk, da han vil fortælle om sin opvækst Bonnet fra1978- 1992. Krydret med fotos og anekdoter. Han vil også spille og synge sange med relation til det fortalte. Så korn og syng med!
Generalforsamlinger

Bonnet & Omegns Borger-
og Håndværkerforening
Bonnet Gymnastikforening
Bonnet Vandværk


A
fholder ordinære generalforsamlinger
som et fælles arrangement:

Torsdag d. 15. marts kl 19:30
i Klubhuset på Stadion


I en passende pause serveres smørrebrød
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Siden sidst:


desværre var vi nødt til at aflyse årets første arrangement, tartetletfesten med vinsmagning den 19. januar, på grund af for få tilmeldte.

Næste arrangement er et besøg hos Holstebro Politi, hvor vi vil blive vist rundt af Mikkel og Marie Berthelsen

Tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 19.00


Tilmelding senest 13. februar For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller Birthe tlf. 23 34 85 90


Generalforsamling

Familie & Samfund Bonnet afholder den årlige generalforsamling tirsdag den 13.03.18 kl. 18.30
Sted: 5øgårdevejen 17, Tørring
Pris: 50 kr. inkl, let traktement

Tilmelding 6. marts 2018

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer
Evt
Besøg hos Vandborg Karosserifabrik

Ca. 25 personer deltog i Familie & Samfunds besøgsarrangement hos Vandborg Karosseri torsdag d. 23/11 om aftenen. Vi blev modtaget af Søren Nielsen, som er 3 generation i den familieejede virksomhed. Han har for nylig overgivet styringen til sin søn Michael, som altså bliver 4. generation. Søren viste rundt i værksteder og lager, og vi så bla. det allersidste eksemplar af en bestemt type grisetransportbil, som har været en vigtig del af sortimentet i mange år. Sidste stop på rundvisningen var en varebil med et specielt alu-lad, som er patenteret, og vi fik den sjove historie om, hvordan ideen var opstået som en fælles inspiration mellem far og søn på en rejse.

Derefter rykkede vi op i kantinen, hvor vi først fik et lille foredrag om firmaets historie fra første generation startede som karetmager i Vandborg i 1913 til nutidens moderne fabrik med Ca. 50 ansatte. Derefter var der kaffe med lækkert hjemmebag, og til sidst fortalte Jette Bundgaard om at være med på Team Rynkeby. Det var utrolig spændende at hiire om projektet, helt fra udvælgelsen (man kan ikke bare tilmelde sig — man skal ansøge) over de mange træningstimer på landevejen til kulminationen, da gruppen ankom til Paris. Undervejs var Jette på nippet til at opgive det hele, men efter mange måneders træning var hun i så god form, at cykelturen på næsten 1300 km blev en god oplevelse. Vi fik oven i købet en ekstra dimension med, da Søren kunne fortælle om, hvordan det var at være med som én af de mange hjælpere. De har faktisk en længere “arbejdsdag” end cyklisterne, da de skal servicere gruppen både før og efter etaperne.Referat fra fællesmøde den & januar 2018


Springbalsaminen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGFs klubhus.

Tilstede var: Erik (Springbalsaminen), Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Arne (BOF), Peter (Borgerforening og BGF), Poul (Kompetenceværkstedet) og Christina (Springbalsamin - referent).

Erik bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst: BGF har fået installeret en varmepumpe, som blev sponsoreret af Jysk Energi og klubhuset har nu en dejlig temperatur og bruges til mange forskellige moder og arrangementer; der er blevet tegnet passive medlemskaber. Kommunen har stillet i udsigt at der i fremtiden ikke bliver slået græs på Bonnet stadion mere. Måske kunne kompetenceværtstedet hjælpe med opgaven som del at aktiveringen, mente Poul.

Mejerigruppen er blevet nedlagt og har fortsat et lille overskud, som byens foreninger er velkommen til at søge til gavn for byen.

Familie & Samfund har aflyst et solnedgangssejladsen på grund af vejret og galleri/æbleplantagebesøget pga. for rå tilmeldinger. Besøget hos Erna og Anders Poulsen og virksomhedsbesøget på Vandborg Karrosseri var meget fine arrangementer med mange deltagere.

Lokalarkivet har holdt l0-årsjubilæum med et brag af en fest med omkring 100 gæster. Der er store udfordringer i forbindelse med nedrivning af DLG-bygningerne, Arkivemes dag blev derfor holdt i klubhuset. Luftfotoerne på væggen er flotte og blev forskånet for nytårsløjer.

Lemvig Kompetenceværksted har/har haft glæde af lokale medarbejdere fra Bonnet, de har fået en hjertestarter, som ligeledes blev forskånet for nytårshærværk og de har leveret strøm til Bonnets lille juletræ på Bøgelundvej, lndvielsesfesten var en fantastisk dag, koncerten i forbindelse med spil dansk ugen var ligeledes en succes og julemarkedet var meget godt besøgt. Kompetenceværkstedet har en nedgang i antal af brugere.

Borgerforeningen har taget sig af vedligeholdelsen af byens grønne områder og har afholdt julearrangementerne og sørget for opsætning og nedtagning af julepynt i byen. Som sædvanligt var der Ca. 100 mennesker til at synge julen ind lillejuleaften.

Julebanko blev holdt på Kompetenceværkstedet og var el, som altid velbesøgt med omkring 75 deltagere og mange flotte gevinster.

Banens område bagved den gamle genbrugsplads skulle de selv bruge, så der mangler en nyt sted i Bonnet til aflevering afgrene. Måske kan Poul finde en losning. Genbrugsbanden holdt nytårskur i klubhuset den 5. januar, en hyggelig aften.

Bonnets bidrag til Aarhus kulturhovedstad 2017, en måneskinstur i Mosekonens rige den 4. november, var ligeledes et vellykket arrangement med god opbakning.


Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund har planlagt en tarteletfest den 19,01 og et besøg på Holstebro politistation den 20.02. Generalforsamlingen afholdes den 13.03. på Sogårdens Heise.


Lemvig Kompetenceværksted har planer om renovering af Kridthuset og etablering at et cykelværksted samt sysler med livsmestringsforløb og naturvedligehold. Den 06.02. og 2202. afholdes der temadage for medarbejderne.

Lokalarkivet afholder billedaften den 23.01 18. Til dette som regel meget godt besøgte arrangement har de fået lov til at låne gymnastiksalen på Kompetenceværkstedet. Den 16.05. er Bonnet Lokalarkiv værter for årsmødet, Da den, første tirsdag i juni faktisk er den 5. juni, altså grundlovsdag, sysles der med planer om et særligt arrangement denne aften.

Borgerforeningen har ikke sat dato på forårets og sommerens arrangementer, men vil afholde generalforsamling i marts, affaldsindsamling i april, åbning af Naturstien i maj og Skt. Hans den 23, juni. Genbrugsladen genåbnes snarest muligt og når kloen bliver slået i DLG-tårnet, afholdes der en lille festlig sammenkomst.

BGF vil fortsætte med at tegne passive medlemskaber, holde generalforsamling sammen med Borgerforeningen og selvfølgelig Skt. Hans fest den 23.06.

Andet/Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag: Da Skt. Hans aften er en lørdag i år, sysles der med planer om et udvidet arrangement. Som båltaler blev Gifte W. Jeppesen foreslået - Erik tager kontakt.

Renovering/udskiftning af standerne er en nødvendighed - Kirsten og Arne har påtaget sig opgaven at finde en løsning. Der blev spurgt, om Kompetenceværkstedets motionsrum evt. kunne bruges/lejes til gavn for de Lokale borgere i stedet for at køre til Lemvig eller Bækmarksbro

Der blev foreslået et nyt arrangement: Indsamling af juletræerne efter jul med og holde en ‘juletræsafbrændingsaften’ med pølser og øl/gløgg omkring Hellig tre kongers dag - et arrangement for genbrugsbanden eller BGF?

Fælles fredagssang på Kompetenceværkstedet var et andet forslag, som Poul ikke var afvisende overfor. Ligeledes blev fælles græsslåning og evt. cykelløb nævnt.

Desuden sysles der fortsat med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen.

Der blev igen forestået at bruge en del at overskuddet fra Mejerigruppen til renovering af Borgerforeningens legeplads på BGFs grund.

Der bliver foreslået at udvide håndarbejdseftermiddagen den første fredag i hver måned til fredagscafé/fredagsbar, så alle, der har lyst til at mødes, er velkommen - også uden strikkepinde.

Der blev spurgt, hvis opgave det var at informere kommunen om nedrivningsmodne huse og der var bred enighed om, at det var Borgerforeningens opgave.

Næste fællesmøde bliver i august, sandsynligvis den 20. eller 21. august, og del er BGF, der indkalder.

Referent: Christina LarsenJulebanko i Bonnet


Søndag den 10. december blev der atter afholdt julebanko i Bonnet. Julebanko har efterhånden udviklet sig til en tradition for Bonnet og Omegn, men i år var der alligevel et par ting som var anderledes.

For det første få julebanko i år ikke i forlængelse af Julemandens besøg. For det andet blev arrangementet Ikke afholdt i Mejeriet, da denne i løbet af 2017 som bekendt var blevet afhændet. Istedet havde Lemvig Kompetenceværksted budt indenfor i de nyindrettede lokaler på den forhenværende friskole, hvor der var gjort klar i den tidligere gymnastiksal.

Omkring 75 forventningsfulde deltagere var mødt op, klar til at sprede hygge, plader og brikker ud i lokalet.

Som sædvanlig viste Niels Hansen sig som en solid styrmand af løjerne. sekunderet af assistent Arne Agerbo. Sammen sørgede de for at alt forløb glat og retfærdigt.

Der skal lyde en stor tak til de mange sponsorer, som skænkede de flotte gevinster, der bla. talte en ost, Gl. Ole, et jutetræ med lys og fod, samt fiskefrikadeller fra Jeka Fish til alle deltagere. Der skal desuden også lyde en stor tak til Lemvig Kompetenceværksted, som havde sørget for perfekte rammer til arrangementet. Sidst, men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til de fremmødte deltagere, som var med tji at skabe en rigtig hyggelig eftermiddag i Bonnet.

Med venlig hilsen,

Bonnet Borgerforeningen


Julebanko 2017.

Bonnet Borgerforening takke alle Sponsorer som var med til at gøre vores Julebanko til en hyggelig eftermiddag.

Bonnet Familie & Samfund
Stesima Design. Lomborg
Bonnet Gymnastikforening
Bæks busser
Bonnet Borgerforening
Bonnet Maskinfabrik
Bonnet Lokalarkiv
Juletræs sælger Lars Aasborg
Vognmand Brian Dalgaard
Fodterapeut Britta Ruby
VVS- og blikkenslagerforretninger v/Peder Kamstrup
Vandborg karosserifabrik
Industrivejens købmand
Borgen Design
Nr. Nissum Håndbryg
Murerfirmaet Bjørn Kaalund
Dybe Auto vi Heino Mortensen
Lemvig Bio-Brændsel v/Viggo & Lars Rasmussen
Gartneriet Lemvig
P.L. Biler v/Poul Ludvigsen
Houe Smed- og Maskinforretning v/Arne Bundgaard
El-installatør Pinholt
El- installatør Houlind
Dybe Tømrer & Snedkerforretning v/Karsten Bjerg
Clik Lemvig v/Peter Andersen
Land & Fritid Rom
Linds Fabrikker
Johannes Jensen, Øster Thy
Falck
Vin & Tobak v/Benno Kristensen
Keld Sko, Lemvig
Ønskebørn Lemvig v/ Rene Salskov
Skorstensfejer Freddy Funder Jeppesen
Kennel Maj
Benny Vejlby
Slagter Mortensen
Petrea Jurgens (Væveri)
Mettes Loppefund
Jørgen Skovgaard
DB- lædervarer Lemvig
Fru Petersens have
Tæppegården
Nærbrand Forsikring
Jeka Fisk
Holger Lundgård Madsen, Landmand
Lemvig kompetanceværksted
Samt anonyme givereSidste frist for stof til næste nummer: 18/3-2018


40. Årgang marts 2018


Genbrugsladen har så vidt muligt åbent hver lørdag kl. 14-15. Der kommer nok en del nye effekter i forårsperioden, så kik ind. Lemvig- spejderne kan afhente papir og pap i laden sidste lørdag i hver måned.

Nyd foråret på Bonnet-egnen!

Peter Sønderby, BorgerforeningenHåndarbejdseftermiddag i Klubhuset

Som nævnt tidligere, er håndarbejdseftermiddagen flyttet, så nu er det den første mandag i hver måned fra kl. 15.00 - 17.00.

På grund af påsken, bliver det dog den anden mandag i april:

Mandag, den 9. april fra kl. 15.00 - 17.00


Husk hækle-, strikke- og snakketøjet samt kaffe/te og hank op i naboen og/eller veninden.
God påske alle sammen

Nu når påsken nærmer sig nærmer vi os til forårs oprydninger. Det er det perfekte tidspunkt til at få sig selv et nyt sæt af havemøbler eller måske at få repareret den lampe i baghaven? Nu vil jeg som tak tilbyde alle mine ydelser fra min lille virksomhed med 35% rabat til alle Jer dejlige naboer og beboer fra Bonnet og omegnen.

⦁ EDB hjælp
⦁ TV og antenne opsætning
⦁ Telefon opsætning
⦁ Hjemmesider
⦁ Fotografering
⦁ Små reparationer
⦁ Hjælp til internet
⦁ Reparationer af computere og Tv' er
⦁ Opsætning af lamper
⦁ Bygningen og samling af møbler


Vi kan også lave et haveskur hvis du har brug for det, vi er ikke bange for nogle opgaver og kan klare det meste.

Det er ligegyldig om du har store eller små opgaver det kan jeg klare. Så tøv ikke med at ringe på 5282 6376 eller komme forbi Rammevej 23 så kan vi snakke om det. Det koster ikke noget at få et tilbud men det kan være dyrt at lade være.
Åbning af Naturstien

Den årlige åbningsvandring på naturstien fmder sted:

Lørdag d. 5. maj kl. 12.00


Mødested: Klubhuset på stadion

Medbring en frokostret til det fælles tag-selv-bord til det antal personer, I kommer. Husk bestik og service. Drikkevarer kan købes. Efter maden går vi en tur rundt på naturstien og vender tilbage til klubhuset til kaffe og kage ca. 14.30.

Man må gerne deltage i dele af arrangementetNår tårnet falder

vil vi markere det med en sammenkomst i klubhuset, hvor vi byder på en forfriskning til børn og voksne. Datoen kender vi ikke, derfor afholdes arrangementet sidst på eftermiddagen, den dag "Kloen" sættes i betonen øverst oppe. Vi informerer bredt, når vi kender tidspunktet, men ellers: Hold øje med tårnet!
Generalforsamling i Bonnet Vandværk

Torsdag den 15. marts blev der afholdt generalforsamling i Bonnet Vandværk. I år blev der i øvrigt afholdt som et fællesarrangement med Bonnet Gymnastikforening og Bonnet og Omegns Borger og Håndværkerforening. Der var knap 20 deltagere i alt.

Ove Andersen åbnede som valgt ordstyrer ballet, og gav ordet til formand Leif Jensen for aflægning af beretning. Leif gjorde status over et godt år, hvor driften har været stabil, bortset for et ledningsbrud allersidst på året. Ledningsbruddet blev lokaliseret på Hyldalvej, og hurtigt udbedret.

Kasserer Mogens Olsen gennemgik herefter hovedtallene i regnskabet. På grund af de noget specielle regler for vandværkers regnskaber, kunne der ikke fremvises et overskud, da dette ikke er tilladt. Dog kunne det med tilfredshed konstateres, at vandværkets likvide beholdning er tilfredsstillende, trods et mindre fald i omsætningen. Antallet af brugere er i øjeblikket 202, og totale oppumpede mængde for 2017 andrager 35540 m3, hvoraf solgte mængde andrager 33200 m3.

Mogens fortsatte med at informere om de igangværende forhandlinger med Lemvig Vand og Spildevand om en eventuel overtagelse af Bonnet Vandværk. Grundet de stadig stigende udgifter til administration og analyser samt krav om f.eks. beredskabsplaner i tilfælde af forsyningsafbrydelse eller forurening, har bestyrelsen indledt forhandlinger med Lemvig Vand og Spildevand om overtagelse af vandværkets ledningsnet, efter at have informeret generalforsamlingen i marts 2017. Da en af vandværkets større forbrugere planlægger udvidelse af svine bedriften, står vandværket overfor en kapacitetsmæssig udfordring, idet bedriftens udvidelse vil give en betragtelig forøgelse af vandforbruget. Forhandlingerne lægger foreløbigt op til en overdragelse af ledningsnettet til L VSV, hvor Bonnet Vandværk i den forbindelse forestår udgifterne til udskiftning af samtlige vandmålere, sløjfning af eksisterende vandboringer, og demontering/nedrivning af vandværket i Bonnet. Bestyrelsen bad generalforsamlingen om mandat til fortsættelse af forhandlingerne, hvilket blev imødekommet uden indvendinger.

I forbindelse med valg til bestyrelsen, var der genvalg til Peder Jørgensen og Anders Graversgaard, og bestyrelsen fortsætter med samme medlemmer efter generalforsamlingen. Suppleanterne Niels Hansen og Ove Andersen blev ligeledes genvalgt med efterfølgende bifald. Til sidst blev revisorerne Ulla Dalgaard og Erik Kjær ligeledes genvalgt.

Tak for god ro og orden,

Bonnet VandværkForår på vej......

Naturen bliver grønnere og haver, huse, byen og omegnen skal forskønnes. Det indebærer bl.a. en del gren- og haveaffald. Bonnet har i år ikke noget afleveringssted til dette, så vi må henvise til Genbrugspladsen i Lemvig.

Den årlige affaldsindsamling foregår i uge 16, mere præcis finder den sted i Bonnet lørdag d. 21. april med start kl. 13 fra Klubhuset. Vi forventer at være færdige kl. 15, mød op uden tilmelding, vi sørger for rigelig med forfriskninger.

I løbet af foråret går vi atter i gang med at pleje de grønne områder. Vi undersøger lige nu, hvordan vi kan få klippet græsset på stadion, så banen atter bliver anvendelig til boldspil. Kommunens klippemaskine vil fremover ikke komme så ofte, så løsningen bliver nok, at byen selv må sørge for dele af klipningen. Tag godt imod de ulønnede frivillige, der bruger en del af deres fritid til at forskønne byens grønne arealer. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du ønsker at deltage i dette arbejde.

Nedrivningen af DLG fortsætter, tårnet står stadig og synes endnu højere, nu da de tilstødende sidebygninger er væk. Vest for tårnet er fundamentet blevet fjernet tirsdag d. 20 marts, og der er et hul på 3 meters dybde. I april vil man formentlig gå i gang med nedrivningen af tårnet, Redningsringen skal løfte "låget" af, og herefter skal Hvidbjergs egne maskiner gnave sig ned i tårnet, indtil man kan arbejde med maskiner stående på et bjerg af knust beton. Vær opmærksom på, at vi afholder et spontant fyraftens-arrangement, når nedrivningen påbegyndes. Alle byens borgere er velkommen.
Julen varer lige til påske ....

JUL I BONNET


Igen i år ville julemanden komme med toget til Bonnet.

Mange voksne og børn var mødt op i god tid for at modtage julemanden. Børnene og såmænd også de voksne, var meget spændte og den var næsten ikke til at holde ud - ventetiden- men kl. 11 rullede toget-flot pyntet med et julehjerte foran- ind på stationen.

Ud steg julemanden med hans store sæk på ryggen. Han blev hilst velkommen af både store og små.

Alle gik i samlet flok, med julemanden forrest, over til det store juletræ ved DLG.

Her blev der sunget og danset omkring juletræet.

Julemanden, som jo er en ældre herre, satte sig på en stol og herfra blev der delt slikposer ud til alle de rare børn.

Mange blev fotograferet sammen med julemanden og fik fortalt ham, hvad de ønskede sig i julegave.

Arrangementet siuttede af med kaffe, øl, sodavand og brune kager i klubhuset.,Traditionen tro blev der d. 23 dec. danset og sunget om byens store juletræ ved DLG. Der var mødt en masse mennesker- både unge og gamle. Den aften fik vi også hilst på nogen af de unge mennesker, som var kommet hjem til Bonnet for at fejre jul.

Der blæste en frisk vind og der blev trukket godt ned i huen.

Efter dans om træet, mødtes vi i klubhuset, hvor vi fik en lille "forfriskning" og ønskede hinanden en glædelig jul.

Der var flere mennesker med dernede, end der kunne være inde i klubhuset, så nogen måtte stå udenfor og nyde portvinen og snapsen.

Redaktianen beklager meget, at dette indlæg ikke nåede med i sidste nummer af Springbalsaminen på trods af at det var afleveret i endda meget god tid..
Familie & Samfund Bonnet

Referat fra generalforsamlingen 2018


Den årlige generalforsamling blev afholdt i smukke omgivelser - med pragtfuld udsigt over Limfjorden og Horn sø samt Lemvig by - hos Søgårdens Helse, hvor Anne Berit Snejbjerg driver sin klinik for sindsro og helse. Der var mødt 15 medlemmer op (inkl. bestyrelse).

Efter at formandens beretning og regnskabet var blevet godkendt, modtog Kaja, Birthe og Christina genvalg. Som suppleanter blev Bente og Birgit genvalgt og revisorerne Ulla og Anna blev ligeledes genvalgt.

Bestyrelsen var lidt ked af de aflysninger af arrangementer, vi har haft på grund af for få deltagere. Der kunne ikke umiddelbart findes en årsag til det, udover det overvældende tilbud af spændende arrangementer i Lemvig og omegn og måske en lille smule sløseri.

Under kaffen fortalte Anne Berit Snejbjerg om huset, familien og arbejdslivet. Hun har prøvet rigtig mange ting i løbet af et langt arbejdsliv og har nu indrettet en lille klinik i privaten, hvor hun giver massage og andre helsefremmende behandlinger.

Vi blev vist rundt i det 500 kvm store stuehus med den smukke beliggenhed og hørte om husets historie.

Bestyrelsen har i skrivende stund ikke konstitueret sig endnu.
Bonnet Familie & Samfund

Besøg på politistationen i Holstebro.
Familie og Samfund havde arrangeret et besøg på politistationen tirsdag d. 20. februar.
Det blev en både spændende og hyggelig aften for de ca. 30 M/K'er, der var fundet ind gennem den lidet prangende dør på stationen.
Mikkel Bertelsen viste os op ad de mange trapper til 5. etage hvor Marie Bertelsen stod klar til at tage imod.
De gav os en rigtig god beskrivelse af deres arbejde på stationen, samt en gennemgang af politiets arbejde i marken og på stationen.
En stor del af Mikkels opgaver er uddannelse af nye betjente, og han fortalte bI. a. om de forskellige værktøjer en betjent er udstyret med - i prioriteret rækkefølge: tale, peberspray, politistav og pistol.
Vi fik lov at holde politistaven, den skal man ikke ønske at komme i klammeri med.
Marie fortalte om forskellige opgaver på kontoret, bI. a. betjening af 114 linjen.
Vi kunne undervejs stille spørgsmål, dette blev også udnyttet. Herefter fik vi en spændende rundvisning på stationen. Man behøver ikke at være indretnings- arkitekt for at indrette detentionen - en plastbetrukken madras på gulvet + tv-overvågning - det er alt.
Omvisningen sluttede ude ved den imponerende motorcykel- og bilpark. Så gik turen igen hele vejen op til 5. hvor der var kaffe m. kage.
EN RIGTIG FIN AFTEN

Inga Nielsen
Bonnet Lokalarkiv.

Husk at sætte kryds i kalenderen til

"Grundlovsfest"

50 juni holder vi "grundlovsfest", sæt X i kalenderen!


Grundlovstalen m.m bliver holdt af Anders Haubjerg. Talen bliver ret u-politisk, da han vil fortælle om sin opvækst i Bonnet fra 1978-1992. Krydret med fotos og anekdoter. Han vil også spille og synge sange med relation til det fortalte. Så kom og syng med
Så er foråret på vej og snart skal cyklerne luftes igen

Panoramaruten HIMMEL, HAV OG KUNST fører lige gennem vores lille by og vores smukke egn:

Panoramarute 409 Himmel, hav og kunst - 44 km

Lemvig, Bonnet, Trans, Ferring, Gjellerodde


Cykelruten "Himmel, hav og kunst" fører jer til de bedste udsigter over Vesterhavet og Nissum Bredning. Den går også til steder, hvor egnens historie fortælles, og hvor kunstnere viser deres fortolkning af himmel og hav.

Undervejs ligger kystlandskabet foran jer som et panorama af lys, land og vand, og lige om lidt er I fremme ved vandkanten.Efter en træls episode fra en gåtur i vores dejlige by, har jeg lyst til at fortælle lidt om, hvordan det er at være bange for hunde

Jeg kender mange dejlige hunde, som ikke giver mig problemer. Kun løse hunde, der kommer løbende imod mig, giver mig mange problemer. Det tager lang tid at komme videre, efter et sådan møde og der går lang tid før jeg igen "har lyst til" at gå en tur alene.

Det hele skyldes en hund, der overfaldt mig for længe siden. Selv om jeg har forsøgt, kan jeg ikke diskutere med den skræk, der opstår. Jeg kan heller ikke bruge: "Den gør ikke noget" til noget.

Det jeg kan bruge, er at hunden ikke kommer alene løbende imod mig!

Tak om I vil tænke over, hvor jeres hunde færdes.

Bare for at understrege, at man har loven med sig og bør kunne færdes i vores by, selvom man har det dårligt med løse hunde.

Udskrift fra Hundeloven:

§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale.

Tak for jeres opmærksomhed

BirgitSidste frist for stof til næste nummer: 20/5-2018


40. Årgang maj 2018


Sankt Hans Aften

Lørdag d. 23. juni kl. 18.30

På Bonnet Stadion


Der er mulighed for at grille og spise den medbragte mad i vores nye telt.

Grillen er klar og der er salg af grill-pølser.

Som sædvanlig er der konkurrencer, lille bål til snobrød, fodbold, salg af kaffe, kage, vin, øl og vand, båltale og hekseafbrænding.

Drikkevarer købes i Klubhuset!

Med venlig hilsen Idrætsforeningen, borgerforeningen og Familie & Samfund


Båltaler: Byrådsmedlem Gitte W. JeppesenSikken dejlig dag det er i dag! Ja, det kunne vi med rette nynne, da vi havde den årlige Natursti indvielse.
Solen skinnede og humøret var godt.
Trods fødselsdag og konfirmation i byen, var der ca. 20 friske unge som gamle mødt op. Vores fælles frokost bord bød på mange dejlige lækkerier.
Turen rund var lidt anderledes i år, da vi denne gang gik ud fra Bonnet Klubhus, så der blev også budt på bjergvandring. På turen blev der set - hørt mange fuglestemmer, og vi nød at alt ting stor med deres friske skud, uanset om vi kigge højt eller lavt, et enkelt rådyr ville også lige hilse på. Hvor bor vi skønt i Bonnet.
Tilbage på turen, bænkede vi os uden for klubhuset og nød eftermiddags solen og en kop kaffe med kage.

Tak for endnu et godt arrangement til Borgerforeningen.
Håndarbejdseftermiddag i Klubhuset


Mandag d.7 maj har vi gang i håndarbejdet nede i klubhuset. Vi tage lige mandag d. 4 juni med også inden vi holder ferie i juli og august. Vi starter op igen d. 3 september.

Husk hækle-, strikke- og snakketøjet samt kaffe/te og hank op i naboen og/eller veninden.Affaldsindsamlingen april 2018 med ny rekord!

Traditionen tro deltog vi også i år i den landsdækkende affaldsindsamling, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. John Clausen havde en hel del at sige inden vi alle var mødt op. Vi var 17 indsamlere på dagen og 4 havde dagene forinden samlet på Rammevej og Houlindvej, så med et rekordstort antal på 21 tog det kun 1% time at rydde grøfter, rabatter, hegn, pladser, områder, indkørsler m.m. for affald. Der var ikke så store mængder affald som tidligere år, så den årelange indsats virker formodentlig. Dejligt at se så mange møde op på en flot solskinsdag, hvor indsamlingen afsluttedes med øl, vand, kaffe og kage på bænkene foran klubhuset. Vi håber at se jer igen til næste års indsamling, men selvfølgelig også gerne inden!
Bonnet Lokalarkiv


Siden sidst:

I starten af april fik vi et opkald fra Viborg, "Det vil glæde min mor Valborg Augusta meget, om I vil deltage i receptionen ved hendes lOO-års fødselsdag"

Det ville vi l l det er vist nok første gang en "Bonnetbo" fylder 100 år. Vi tog en halv fridag og drog mod Viborg. I festlokalet i kælderen fandt vi fødselaren, hun var selvfølgelig selv gået der ned. Valborg sad i en god stol for bordenden, først kikkede hun på os, så var hun nødt til at spørge "hvem er det nu I er?" "Vi kommer fra Bonnet" "NAJJJ, det er bedre end Dronningen l l" Kom ikke og sig at vi ikke følte os velkommen, vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag med en meget kvik 100-årig.

Valborg Augusta blev født på Rammevej 6, den 24.4.1918, som 3. barn af Tømrer/snedkermester Mads Klemen Knudsen og hustru Mette Kirstine.

Valborg har været på besøg på arkivet og hos Max og Birgit til kaffe, hvor hun fortalte om mange gode minder fra sin barndom i Bonnet. Et besøg hun vender tilbage til igen og igen, det har betydet meget for hende at gense hendes barndomshus/by.


Årsmødet i sammenslutningen af lokalarkiver i Lemvig kommune, blev i år afholdt hos os, det vil sige vi fik lov at låne de fine lokaler i Kompetenceværkstedet, da vi stadig "roder" på arkivetl Tak for det.

Der kom 36 til mødet, hvor de fremmødte efter generalforsamlingen så et par film om Bonnet og DLG samt billedserie fra byens start til nu.
SE HER: BETALINGSÆNDRlNG

Kontingent til Borgerforening


Det er tid at betale kontingent til Borgerforeningen

Det er os der bl.a. sørger for forskønnelse afbyen, vedligeholder Naturstien, vi indsamler affald til genbrug, vi laver julebelysning inel. juletræ, medvirker til Set. Hans fest m.m.

Men vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle, både i by og på land
Pris pr hustand Kr. 200,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til:
Reg. 9589 Konto 167 380 689.
Det er vigtigt at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt.

Såfremt nogen ønsker et indbetalingskort, at betale kontant eller har spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48
Birgit Fredgaard 23 45 11 06 (modtager MOBILPAY)Tirsdag den 5.6.2018 k!. 19.00

Holder vi "Grundlovsmøde" taleren bliver Anders Haubjerg som vil krydre anekdoter fra hans barndom/ungdom i Bonnet med sang og spil.

Kom og få en hyggelig aften.


Vi holder sommerlukket i juli måned, men ikke mere end vi gerne vil åbne for evt. interesserede, hvis vi er hjemme!

God sommer

ArkivpigerneProgram for sæson 2018-2019

Bestyrelse i Familie & Samfund Bonnet:

Formand:
Kaja Andersen
Houstor@bonnet-it.dk
Tlf. 30 2901 25

Næstformand: Birthe Falk Agerbo
Falk.agerbo@gmail.com
Tlf. 23 348590

Kasserer: Christina Larsen
p jl@bonnet-it.dk
Tlf. 97889266

Sekretær og kørselskoordinator: Nancy Vedstesen
nancyvedstesten@gmail.com
Tlf. 23460439

Medlem: Inger Marie Schmidt
Ingermarieschmidt5@gmail.com
Tlf. 30 279039

Suppleanter: Birgit Fredgaard + Bente Lund


13. september 2018 kl. 19.00

Foredrag med Anne Glad

" Sundhedstsunamien"


Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 75,00
Tilmelding: senest 5. september


September 2018 dato følger kl. 18.30

Besøg på Ausumgaard


Sted: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm
Pris: 100,00 kr inkl kaffe og rundvisning
Tilmelding: senest


25. oktober 2018 kl. 18.30

Rundvisning på VW - og Retromuseum i Ulfborg


Sted: Industriarealet lO, 6990 Ulfborg
Pris: 150,00 kr inkl. smørrebrød, øl og kaffe
Tilmelding: senest 18. oktober


22. november 2018 kl. 18.30

Julebesøg hos "Nissemor" Dorthe (Dortheting . dk)

Kreativt værksted (genbrugsmaterialer ) og

"Nissefar" Steens maskinværksted


Sted: Hasselholtvej 12,7830 Vinderup
Pris: 50,00
Tilmelding: senest 15. november


26. november 2018 kl. 19.30

Julekoncert med Marie Carmen Koppel


Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig
Pris: 75,00
Billetter sælges i maj/juni


21. februar 2019 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)


Sted: Skivevej 120, 7500 Holstebro
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest 14. februar


28. februar 2019 kl. 19.00

Generalforsamling Region Midt- Vest

med foredrag om kost, livsstil og trivsel


Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 75,00
Tilmelding: senest 20. februar


7. marts 2019 kl. 18.30

Generalforsamling hos Petrea Jürgensen

i Petreas væverværksted


Sted: Houlindvej 24, Bonnet
Pris: 50,00 ink"et anretning
Tilmelding: senest 1. marts


27. marts 2019 kl. 19.00

Vinsmagning og Ost


Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 125,00 kr.
Tilmelding: 19. marts


Kurser:

Madlavning for mænd:


40 timer med Hans Larsen på Ramme skole.
Kurset starter 10. september 2018
Pris 600 kr.


Fælleskørsel: Ring til Nancy, så sørger hun for at koordinere afhentning.

Tilmelding til arrangementerne til Kaja Andersen eller Birthe Falk Agerbo.

Ikke-medlemmer er velkommen til at deltage, prisen er dobbelt op.

Konto nr. til indbetaling af kontingent mm:

7730 754 72 63
Bonnet Borgerforenings generalforsamling d.15-3-2018

Borgerforeningens formand Peter Sønderby aflagde beretning. Han fortalte om fællesspisning, affaldsindsamling, forskønnelse af Bonnet, nedrivning af DLG tårnet, vedligehold af DLG pladsen, fjernelse af grene på VLTJs plads, maskinpuljen, vedligehold af Naturstien m.m.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

På valg til bestyrelsen var:

Peter Sønderby- genvalgt

Kaja Andersen - genvalgt

Karin Flansmose - ønskede ikke genvalg

I stedet for Karin, blev Birgit Fredgaard valgt til bestyrelsen.

Anders Graversgaard og Brian Skriver blev valgt som suppleanter.

Ulla Dalgaard blev genvalgt som revisor.

Erik Kjær ønskede ikke genvalg som revisor. I stedet for valgtes Mogens Olsen.

Peter Sønderby takkede Karin for det store stykke arbejde, hun har ydet i de 9 år, hun har siddet i bestyrelsen. Hun har bagt mange kager, arrangeret spontane grillfester, lavet mad til fællesspisninger og frokoster til vedligeholdelsesdage m.m.

Karin takkede for buketten og sagde, at hun stadigvæk gerne ville gøre et stykke arbejde for borgerforeningen.Sidste frist for stof til næste nummer: 19/8-2018


40. Årgang august 2018


Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første mandag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Hank op i naboen eller genboen, der er plads til flere.

Vi mødes igen første gang efter sommerferien

Mandag, den 3. september kl. 15.00 -17.00 i Bonnet Gymnastikforenings klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Sankt Hans Aften 2018.

Hvor har det dog været tørt i år, den værste tørke i mands minde. Det var også en trussel mod Sankt Hans Aften, - kunne vi få lov til at afbrænde bålet eller? Heldigvis kom der så megen regn i ugen før, at kommunen ophævede afbrændingsforbuddet.

Så derfor kunne vi afholde midsommeraften i fin stil og godt vejr med bål og fællessang og en god båltale.

Sankt Hans Aften er en fin fællesfest, hvor alle er velkomne, og der kom da også en 80-90 deltagere, der var med til at skabe denne særlige midsommerstemning på den smukke plads på Bonnet Stadion.

(ev)
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Den opmærksomme læser har bemærket, at vi har en ny titel i vores bestyrelse: Nancy Vedstesen er udover sekretær også kørselskoordinator. Dermed har nu alle medlemmer mulighed for at ringe til Nancy på tlf. 2346039, hvis man gerne vil deltage i et arrangement, men ikke har mulighed for at køre selv. Nancy sørger for, at man bliver hentet derhjemme og afleveret igen efter arrangementet.

Første arrangement er et besøg på
Ausumgaard, Hjerm med rundvisning


Tirsdag, den 18. september 2018 kl. 18.30
Sted: Holstebrovej 101,7560 Hjerm
Pris: 100,00 kr inkl. kaffe

Tilmelding senest 7. september

Næste arrangement er et besøg på
VW - og retromuseet I Ulfborg


Torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 18.30
Sted: Industriarealet 10, 6990 Ulfborg
Pris: 150,00 kr inkl smørrebrød, øl og kaffe

Tilmelding senest 18. oktober


Madlavning for mænd

40 timer med Hans Larsen på Ramme Skole
Kurset starter mandag, den 10. september og
der er stadig få ledige pladser.

Tilmelding snarest til Kaja på tlf. 30290125


For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller Birthe tlf. 23 348590.
Bonnet Vandværk overdrages

Som bekendt er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk med henblik på overdragelse af vandværkets aktiviteter til Lemvig Vand og Spildevand. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at dette drastiske skridt især er kommet på tale, fordi der efterhånden er kommet så meget ekstra bureaukrati og så mange krav til dokumentation og analyser, at vi i bestyrelsen ikke længere orker at tage kampen op - og der står ingen afløsere på spring. Hvad angår vandkvalitet, økonomi og anlæggets tekniske beskaffenhed kunne vi såmænd sagtens køre videre, men alle de andre faktorer gør, at vi kaster håndklædet i ringen og anbefaler en overdragelse til Lemvig Vand og Spildevand, så vi kommer med i en større organisation med professionel drift.

Ved en overdragelse vil der ske det, at LVS overtager brugerne og forsyningsnettet, men ikke boringerne. Bonnet Vandværk skal selv sørge for at afvikle bygninger og anlæg samt sløjfe boringerne, og desuden er det aftalt, at vi skal betale for nye vandmålere ved alle brugere, da de eksisterende målere er tæt på at være udtjente. Det ventes, at der bliver en del penge til overs, og der arbejdes på at finde en god og praktisk måde at lade disse midler komme vores (og kun vores) forbrugere til gode. Den nemmeste - og måske også den mest retfærdige - metode, nemlig kontant udbetaling, er desværre ikke lovlig af skattetekniske årsager (mere bureaukrati!).

Hvis nogen går med et stærkt ønske om, at Bonnet Vandværk skal fortsætte som selvstændigt vandværk, er det nu, man skal komme på banen. Bestyrelsen stiller gladeligt sit mandat til rådighed for ildsjæle, der vil overtage posterne, og det skal ikke skorte på hjælp og vejledning - for det er jo faktisk synd og skam, at vi ikke længere kan tappe det supergode vand fra vores egen undergrund.

Mvh, BestyrelsenEkstraordinær generalforsamling

Bonnet Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, torsdag den 13. september 2018 klokken 19.30 i Klubhuset på Bonnet Stadion. Dagsorden er som følger:

1. Valg af ordstyrer.

2. Kort orientering fra bestyrelsen om baggrunden for generalforsamlingen.

3. Gennemgang af økonomiske og forsyningsmæssige konsekvenser.

3. Afstemning om overdragelse af Bonnet Vandværk til Lemvig Vand og Spildevand.

4. Eventuelt.
Nybyggeri på Marieboel


Det er tankevækkende, at omtrent samtidig som egnens klart største bygning rives ned, bliver der opført en bygning, som er endnu større, i hvert fald i grundareal. Det er måske ikke rimeligt at sammenligne DLG med en svinestald, men alligevel. .. Selvom Marieboels nye stald ikke rager op som et vartegn på samme måde som DLG-tårnet, fylder den alligevel godt i landskabet. Springbalsaminens redaktion har udspurgt bygherren, Kent Jacobsen, om byggeriet.

Kent bor på slægtsgården Smedshauge, ved foden af Hygum Bakke (på Harboøre-siden), og Marieboel blev overtaget i 2008. Den nye stald bliver ikke mindre end 4.700 kvadratmeter i grundareal. Den skal rumme 5.500 grise ad gangen, og med en opholdstid på 13 uger bliver det til 4 hold eller i alt 22.000 slagtesvin om året. Dyrene bliver indkøbt som torvegrise på ca. 30 kg og vokser i løbet af 13 uger til 112 - 114 kg. Det kommer der selvsagt også en masse gylle ud af, som skal udbringes på både egne og andres jorder. Til min overraskelse fortalt Kent, at Lemvig Biogas ikke modtager svinegylle, så det bliver ikke afgasset inden brug. Til gengæld skulle lugten fra selve driften ikke kunne mærkes, hverken hos grise, medarbejdere eller naboer. Der bliver nemlig installeret et miljøanlæg, som fungerer på den måde, at luften under spaltegulvet bliver suget ud gennem et filter, hvor det bliver berislet med vand, så ammoniak og diverse lugtstoffer bliver absorberet.

Projektet er nogle måneder forsinket, men det ventes, at stalden er klar til ibrugtagning ved årsskiftet. Det bliver en super-effektiv bedrift, som der kun skal 2 mand til at passe. Kent er ikke specielt nervøs over de faldende priser på svinekød. Efter mange år i branchen er han vant til svingende konjunkturer, og i øvrigt er det producenterne aftorvegrise, der oplever de største udsving.

Fredag d. 28. september er der rejsegilde, hvor alle interesserede er velkomne. Herfra ønskes tillykke og held og lykke med investeringen.

Mogens OlsenNy plæneklipper.


Borgerforeningen har nu indkøbt en ny plæneklippertraktor som skal bruges til at klippe græsset på stadion, da Lemvig Kommune er ophørt med at gøre dette. Det er en ret stor maskine som klipper 137 cm. Vi håber, der er nogle som måske kunne tænke sig at prøve denne maskine på stadion. Jo flere vi er til at deles om tjansen, jo nemmere er det for alle. Vi har stadig den "gamle" plænetraktor, så hvis der er to som vil hjælpe hinanden, er dette også en mulighed. Hvis dette lyder interessant, kan I kontakte et bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen.

Plænetraktoren er købt hos Højgårds Maskinforretning til den favorable pris af 30.000 kr. Vi skal dog ikke selv betale det hele, da kommunen Maskinpulje vil yde et tilskud, som ikke endnu er helt fastlagt, men vi regner med ca. 18.000 kr.

Lemvig Kompetenceværksteds brugere hjælper også til med klipning af græsset på stadion, og der er blevet udført et flot stykke arbejde her i løbet af sommeren. Det hænder, at der af byens borgere leveres en forfriskning til de frivillige hjælpere. Joh, her er mange rare mennesker i Bonnet!

Hilsen BjarneUdlejning af Klubhuset, service og trailer.


Klubhuset har i sommerens løb været udlejet til et par familiearrangementer. Efter sigende har de været succesfyldte, bl.a. fordi der er et stort udeareal til at boltre sig på. En dags leje koster SOO kr. Det er også muligt at leje borde, stole og service (fra Friskolen). Det nyindkøbte telt kan også lejes. I Genbrugsladen holder to trailere, som kan lejes af Borgerforeningens medlemmer. Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Sønderby, 30429348.Nyt fra Lokalarkivet!

I juni kom godt tyve personer til "Grundlovsmøde", hvor Anders Haubjerg fortalte om sin barndom i Bonnet. Han havde nogle billeder som han gerne ville have vist os, men desværre kunne vi ikke få "mekanikken" til at lykkes. Fortællingen blev krydret med sang og musik, såvel kendte som Anders' egen komposition. Vi havde en rigtig hyggelig aften.

Efter næsten et år med nedrivning af DLG-tårnet og omkringliggende bygninger, lysner det!

Det ser ud til at diverse "huller", lys, vand og kloak meget snart bliver genetableret og vi håber rigtig meget at vi får lov til at blive på DLG.

Så nu har vi turet lave et program for 2018/19. Håber at se jer.


Lørdag d. 27.10. 2018

kl. 10 -16


Hvert andet år går arkiverne i Lemvig kommune sammen om at afholde Arkivernes dag,i år mødes vi i Nees Forsamlingshus.

Arkiverne har hver især lavet en lille udstilling og står parat til at byde jer velkommen "indenfor" for at fortælle/vise netop "deres" sogn.

Bonnet Lokalarkiv er selvfølgelig også med, og vi håber at se jer derude. Det er en hyggelig dag, og det giver jer rig mulighed for at få historisk kendskab til de forskellige sogne/arkiver i Lemvig kommune.

På gensyn i Nees forsamlingshus


Vi laver et "Ta' selv bord" med billeder vi har i flere eksemplarer, foldere og bøger.
Mange mange billeder fra hverdagen i "Bøgespiren" 1995- 2016. Måske kan du finde et af dig selv.


Vi byder indenfor efter den omfattende nedrivning af

DLG-tårnet

Søndag den 11. Nov. 2018

Kl. 14-17


Hvert år afholdes der "Arkivernes dag" over hele landet. Vi har selvfølgelig også åbent denne dag.

I år vil vi kører et dias show og en lille film om nedrivningen af DLG tårnet.

Vi vil opfordre alle til at tage billeder, reklamer, annoncer, papirer, kalendere, udklip og den "gode historie" m.m. med, så vi kan få lavet en flot samling, som kan bevares for eftertiden.

Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.


ALLE ER MEGET VELKOMMEN

OGSÅ IKKE MEDLEMMERTirsdag den 4.december har vi Julehygge på arkivet.

Med æbleskiver, julekager og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding

Alle er velkommenBilled-aften er i år, blevet til Billed-søndag

Søndag d. 13.1. kl. 13.30 på Kompetenceværkstedet (Friskolen).


En tidligere Bonnetboer, Kirsten Thorndahl & hendes mand Kjeld Olsen, har sammensat billeder fra hendes far, Uddeler Gerhard Thorndahls, mange fotoalbum under overskriften

"Livet i Bonnet Brugs - 1929 til 1976".


Ligeledes er der billeder fra Kirstens mors fotoalbum fra Bonnet Mølle.

Alle billeder ledsages naturligvis af tekst samt fortællinger derom. Der er tale om billeder, private såvel som fra butik, der ikke tidligere er vist - udvalgt af flere tusinde fotos fra ca. 1920 til 1976.

Det hele er sammensat i en PowerPoint og vises på storskærm.

Velkommen til en hyggelig dag.

Tilmelding senest d. 6.1.2019.
Kirsten 3035 74 03 - Birthe 23 34 85


Arkivet har åbent den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00Kom og bliv medlem eller få fornyet dit medlemskab som Arkivven.
Det koster 50,- kr. for enlige eller 100,-kr. pr. husstand, for sæsonen
2018/2019.

Så hjælper du os ved at bevare Lokalhistorien i og omkring Bonnet.


"Arkivvenner" får rabat ved arrangementer.


Beløbet kan indsættes på konto

7730-1197065

Eller

MobilePay 30357403

Husk navn


Vi kommer også gerne ud med medlemskort, ring venligst.
Referatfrafællesmøde den 20. august 2018

Gymnastikforeningen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGF's klubhus.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter (Borgerforening og BGF), og Christina (F&S og Springbalsamin - referent). Afbud fra Kompetenceværkstedet.

Peter bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst:

BGF
har været med til affaldsindsamling og holdt Skt. Hans (fællesarrangement). Klubhuset bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer og til udlejning til private fester. Der er blevet tegnet passive medlemskaber. Kompetenceværkstedet hjælper til med græsslåning på Bonnet Stadion.
Mejerigruppens overskud blev anvendt til et festtelt, som blev indviet Skt Hans aften. Restbeløbet vil blive brugt på nye informationsstandere.
Familie & Samfund har aflyst tarteletfesten i januar på grund af manglende deltagerantal. Besøget hos Holstebro Politi var et superfmt arrangement med mange deltagere. Generalforsamlingen blev afholdt på Søgårdens Helse.
Lokalarkivet har holdt billedaften med god tilslutning. Årsmødet blev holdt på Kompetenceværkstedet og grundlovsaften med Anders Haubjerg var også en fin aften. Den første aften efter sommerferien blev holdt udenfor Lokalarkivet, hvor alle nød det gode vejr og en hyggelig snak med de forbipasserende.
Lemvig Kompetenceværksted har nedgang i antal af brugere og har som nævnt været med til at slå græs på Bonnet Stadion.
Borgerforeningen havde inviteret til tre forårsaftener med vedligeholdelse af byens grønne områder, hvoraf der var størst opbakning til den første. De har stået for affaldsindsarnling og var med til Skt. Hans festen. Desuden har de sørget for åbning af Naturstien og afholdt et par arrangementer i forbindelse med nedrivning af DLG- tårnet.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund
har planlagt følgende arrangementer i efteråret: 18.09. Besøg på Ausumgaard, 25.10. Besøg på VW-museet i Ulfborg, 22.11. Besøg hos "nissemor" i Vinderup Guleting af genbrugsmaterialer) og den 26.11. er der julekoncert i Lemvig. Madlavningskurset i Ramme starter den 10.09. Håndarbejdseftermiddagen er nu den første mandag eftermiddag fra kl. 15.00 til 17.00 i klubhuset, første gang efter sommerferien den 03.09.18.
Lemvig Kompetenceværksted er ved at renovere Kridthuset. Der er julemarked den 28.11. og måske bliver der også noget i forbindelse med spil-dansk-dag igen i år.
Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 27.10. er der Arkivernes Dag i Nees og den 11.11. er der et arrangement om DLG. Julehygge er den 04.12. og den 13.01.19 bliver der en aften med Keld og Kirsten fra den gamle brugsforening.
Borgerforeningen har de sædvanlige julearrangementer: Julemanden kommer og julebanko den 09.12. og lillejuleaften den 23.12. Der er ikke sat dato endnu, men der bliver også en fællesspisning i vinterens løb. Tidspunkt og evt. underholdning blev drøftet.
BGF vil lægge lokaler til et nyt tiltag den 05.01.19, hvor vi mødes i klubhuset for at ønske hinanden godt nytår og hvor der er mulighed for at afleveret sit udtjente juletræ til et nytårsbål.
Andet/ldeer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:
Renovering/udskiftning af standerne arbejdes der stadig på og Kirsten og Arne har undersøgt forskellige muligheder. Der er afsat et beløb fra Mejerigruppens overskud til det.
Der blev foreslået en bustur til NOMI i Holstebro for at lære om affaldssortering. Der er ingen forening, der vil stå for det nye ny tårs arrangement, så Christina er tovholder og kontakter medhjælpere fra BGF, genbrugsbanden og/eller Borgerforeningen.
Der sysles der fortsat med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen og nu også med en tøj-byttedag i klubhuset. Desuden blev en bog-bytte-hylde i klubhuset og en dannebrogs fest den 15.06.19 foreslået.
Borgerforeningens legeplads på BGF's skal fjernes på grund af manglende vedligeholdelse, måske kan kompetenceværkstedet hjælpe? Der blev foreslået at lave et legepladsudvalg, måske med et et enkelt medlem fra Borgerforeningens bestyrelse samt nogle interesserede forældre fra byen, som kunne søge midler til etablering af ny og tidssvarende legeplads.

Næste fællesmøde bliver den 7. januar 2019 og det er Borgerforeningen, der indkalder. Anders Graversgaard og Peter Flansmose som administratorer for hhv hjemmeside og facebook inviteres med til fællesmøde. Referent: Christina Larsen
KONTINGENT!!!
Mange har betalt, tak for det, men tak om de sidste også vil betale


Det er tid at betale kontingent til Borgerforeningen

Det er os der bl.a. sørger for forskønnelse af byen, vedligeholder Naturstien, vi indsamler affald til genbrug, vi laver julebelysning incl. juletræ, medvirker til Set. Hans fest m.m.

Men vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle, både i by og på land

Pris pr hustand Kr. 200,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til:
Reg. 9589 Konto 167 380 689.
Det er vigtigt at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt.

HELST INDEN 15. SEPTEMBER

Såfremt nogen ønsker et indbetalingskort, at betale kontant eller har spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48

Birgit Fredgaard 2345 11 06 (modtager MOBILPAY)Sidste frist for stof til næste nummer:


40. Årgang oktober 2018


Sæt allerede nu X i kalenderen

den 13. januar kl. 13.30.

Her fortæller Kirsten Thorndahl & hendes mand Kjeld
Olsen om livet i og omkring Bonnet Brugsforeninge.
Teltet på Stadion


har stået klar til fest sommeren over, i hvert fald rør-skelettet. Ingen har ønsket at benytte teltet, og det er nu pakket sammen og gemt af vejen, klar til næste sæson. Vi benyttede med succes teltet Sankt Hans Aften, og håber det kan give egnens borgere mange gode stunder fremover. Stor tak skal rettes til Mejeri-udvalget, som bevilgede det fulde beløb til indkøb af teltet.

Peter Sønderby

Bonnet

25. Oktober 2018. kl. 18.30.

Rundvisning på vw - Retromuseum i Ulfborg.

Sted: Industriarealet 10

6990 Ulfborg.

Pris: 150 kr. inkl. Smørrebrød, øl og kaffe.

Tilmelding: senest 18. Oktober

Til: Kaja: 30290125 eller Birthe: 23348590

Ønskes der fælleskørsel, så sig det ved tilmeldingen.
Ekstraordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk

Torsdag den 13. september afholdt Bonnet Vandværk den foreløbigt første af to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor vigtigste punkt på dagsordenen var afstemningen om hvor vidt Bonnet Vandværk skal overdrage s til Lemvig Vand- og Spildevand.

16 fremmødte forbrugere havde fundet vej til Klubhuset i Bonnet, hvor formand Leif Jensen bød velkommen og forestod valget af ordstyrer, som faldt på Peter Sønderby. Kasserer Mogens Olsen redegjorde derefter for bestyrelsens-, og siden hen seneste ordinære generalforsamlings beslutning om at føre forhandlinger med Lemvig Vand- og Spildevand om overdragelsen.

Som Mogens tidligere redegjorde for i august-udgaven af Springbalsaminen, vejer argumenter som ekstra bureaukrati, dokumentationskrav og analyser tungt imod fordelene ved fortsat at være et selvstændigt vandværk. Mogens gjorde opmærksom på, at Bonnet Vandværk er et særdeles velfungerende selskab med en sund økonomi. De førnævnte udfordringer bevirker dog, at bestyrelsen har valgt at kaste håndklædet i ringen - også set i lyset af, at afløsere ikke ligefrem står på spring for at føre forretningen videre.

Efter bestyrelsens forhandlinger med Lemvig Vand- og Spildevand, er betingelserne for en overdragelse på plads, med undtagelse af nogle mindre formaliteter. Betingelserne er kort beskrevet som følger:

  • Lemvig Vand- og Spildevand overtager Bonnet Vandværks forbrugere og forsyningsnet.
  • Samtlige vandmålere udskiftes hos samtlige forbrugere for Bonnet Vandværks regning.
  • Bonnet Vandværk foranlediger sløjfning af samtlige 6 boringer, samt frakobling og afblænding af vandværket på Hjulmagervej.
  • Oplyse Lemvig Vand- og Spildevand om visse tekniske informationer om rørnettet, og om nødvendigt, være behjælpelige overfor Lemvig Vand- og Spildevand med at fremskaffe disse.

En overdragelse vil efter planen kunne finde sted den 1. januar 2019.

Mogens oplyste desuden, at Bonnet Vandværk efter en eventuel overdragelse, og efter at have udstået udgifterne i den forbindelse, sandsynligvis vil kunne vise et betragteligt overskud. Pengene skal naturligvis fordeles retfærdigt mellem forbrugerne, men hvordan det præcist skal foregå, skal besluttes nærmere. En fordeling af midlerne ved kontant udbetaling, kan f.eks. ikke lade sig gøre, af skatte tekniske årsager.

Generalforsamlingen gik effektivt og hurtigt videre til afstemning om forslaget om overdragelse til Lemvig Vand- og Spildevand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

I henhold til vedtægterne, indkaldes der til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes mindst 14 dage efter den første generalforsamling.

På bestyrelsens vegne,
Anders GraversgaardBonnet lokalarkiv

Nu kan vi endelig brug både lys og vand på arkivet igen, og vi ser frem til et hyggeligt efterår og vinter sammen med jer.

Vores første arrangement ud over vores faste åbningsdag. den 1 tirsdag i mdr. er dog ikke på vores eget arkiv, men i Nees forsamlingshus.

Lørdag d. 27. oktober - 2018 fra 10-16

Hvert andet år går arkiverne i Lemvig kommune sammen om at afholde fælles Arkiv dag. I år mødes vi i Nees Forsamlingshus.

Arkiverne har hver især lavet en lille udstilling og står parat til at byde velkommen "indenfor" for at fortælle/vise netop "deres" sogn.

Bonnet Lokalarkiv er selvfølgelig også med, og vi håber at se jer derude. Det er en hyggelig dag, og det giver jer en rig mulighed for at få historisk kendskab til de forskellige sogne/arkiver i Lemvig kommune.

På gensyn i Nees forsamlingshus.

Vi laver et 'Ta' selv bord" med billeder vi har flere eksemplarer, folder og bøger. Mange billeder fra hverdagen i "Bøgespiren" 1995-2016

Måske kan du finde et af dig selv.
2. Ekstraordinære generalforsamling

Bonnet Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.30 i Klubhuset på Bonnet Stadion.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af ordstyrer.

2. Kort orientering fra bestyrelsen om baggrunden for generalforsamlingen.

3. Endegyldig afstemning om overdragelse af Bonnet Vandværk til Lemvig Vand og Spildevand.

4. Eventuelt.Ny ejer af Bøgespiren


Bøgelundvej 24, som tidligere har huset Friskole, Forsamlingshus, Daghøjskole og senest vuggestue og børnehave, er blevet købt af et par bosiddende på Sjælland. Under en samtale med den nye ejer, som oprindelig stammer fra Gudum, kom det frem, at hun vil flytte tilbage til sin fødeegn og drive sin advokatvirksomhed fra bygningerne i Bonnet, der også åbner mulighed for kursusvirksomhed. Der skal ske en vis renovering af bygningerne, først vil man skifte det gamle oliefyr til en luft-til-vand- varmepumpe. Der blev ikke nævnt en tidsplan, men vi håber selvfølgelig, at der snart kommer liv i bygningerne igen og at området omkring dem atter bliver vedligeholdt.

Peter Sønderby

Bonnet


Bonnet Familie & Samfund Litteraturkreds

Der er et par pladser ledige i vores Litteraturkreds. Vi mødes sidste mandag i mdr. kI.19.00. og på skift ved hinanden.

Da vi alle har forskellige baggrunde får vi ofte nogle meget spændende samtaler ud fra vores bøger.

Bøgerne vi læser er ønsker, som vi hver især er kommet med, og som vi så låner gennem biblioteket, så vi læser alle slags bøger.

Har dufT lyst at være med eller prøve at være med (deltagelse kræver selvfølgelig at man er/bliver medlem), så kontakt

Kaja Andersen
Bonnet Familie & Samfund
tlf: 30290125

22. November 2018 kl. 18.30

Julebesøg hos "Nissemor" Dorthe (Dorteting.dk)

Kreativt værksted (genbrugsmaterialer)

Og

"Nissefar" Steens maskinværksted

Sted: Hasselholtvej 12

7830 Vinderup

Pris: 50. kr

Tilmelding: senest 15. november

Til: Kaja: 30290125 eller Birthe: 23348590

Ønskes der fælles kørsel, så sig det ved tilmeldingen
ARKIVERNES DAG I BONNET

Vi byder indenfor efter den store nedrivning

Lørdag den 10. November 2018 Kl.14-17


Hvert år afholdes der "Arkiverne s dag" over hele landet. Vi har selvfølgelig også åben denne dag.

I år vil vi kører et dias show og en lille film om nedrivningen af DLG tårnet.

Vi at opfordre alle til at tage billeder, reklamer, annoncer, papirer, kalendere, udklip mv. med, så vi kan få lavet en flot samling, som kan bevares til eftertiden.

Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.

ALLE ER MEGET VELKOMMEN
OGSÅ IKKE MEDLEMMER


Der er mulighed for at tegne eller forny sit medlemskab alle åbningsdage.
Julefrokost Mortens aften


Familie & Samfunds madlavningskursus for mænd er nu i fuld gang. Traditionen tro afsluttes sæsonen med et brag af en julefrokost, der ligesom sidste år holdes i Vand borg Fælleshus. Festen falder usædvanlig tidligt i år, nemlig
lørdag d. 10. november kl. 18.30
Tilfældigvis ligger Mortens aften på samme dato, og det kan ikke afvises, at dette smitter af på menuen - men der vil helt sikkert også blive plads til traditionelle julefrokost-retter!

Som sædvanlig inviterer vi dem, vi tror, der kunne tænke sig at deltage i festlighederne, men hvis der er nogen, der har tid, lyst og lejlighed, men ikke er blevet spurgt, skal der hermed lyde en opfordring til at komme ud af busken - og tage naboen med! Alle fra Bonnet og omegn, der har lyst til at frådse i lækker julemad og feste sammen med ligesindede: Kontakt Ove Andersen på tlf. 2330 0235 eller Mogens Olsen på tlf. 4177 9179. Festen løber af stabelen lørdag d. 10. november, og kuvertprisen er sat til 200 kr. inkl. kæmpe julebuffet og levende musik.

Mvh, MandemadsholdetJalousidrama i baghaven

Her sidst på sommeren har vi nydt at følge med i, hvordan en svanefamilie med far, mor og 3 unger har tilbragt en del tid i mosen for enden af vores have (Bøgelundvej 37), og vi har set ungerne blive store som gæs, selvom de stadig pipper som kyllinger. Men pludselig blev idyllen afbrudt af drama, da der kom en voksen svane mere til. Den største af de voksne (formentlig faderen) gav sig til at jage de 3 unger og deres mor, mens den tredje voksne holdt sig lidt på afstand. Den jog dem rundt i sivene og op på vores græsplæne, og morgenen efter kunne man se, at de havde overnattet helt oppe på terrassen ved huset. Hele næste dag fortsatte stridighederne, og Britta lagde en lille film op på Facebook, hvilket fik vores datter, Freja til at spørge Dansk Ornitologisk Forening, hvad der mon foregik. Her gik man og troede, at svaner dannede par for livet, men hun fik følgende svar:

Hej Freja,

Tak for din mail.

Det bliver jo kun en tolkning, men jeg tror der er ved at ske et partnerbytte fra hannens side. Han tolererer tilsyneladende den nye, som helt sikkert er en hun. Ellers ville den være jaget på porten! Hvordan det hele ender, er svært at gætte på. I må læne jer tilbage og se naturen udfolde sig.

Med venlig hilsen/Best regards

Michael Fink
Bonnet Vandværk - sidste udkald!


Andetsteds i bladet kan man se indkaldelsen til 2. ekstraordinære generalforsamling, hvor der lægges op til den endegyldige beslutning om, at Bonnet Vandværk skaloverdrages til Lemvig Vand og Spildevand. Som udgangspunkt er dette jo en formalitet, hvor det blot skal konfirmeres, hvad der allerede er besluttet- egentlig en sikring mod kup og ulovligheder. Ikke desto mindre er det nu, man har chancen for at omgøre beslutningen om at overdrage Bonnet Vandværk til Lemvig Vand & Spildevand. Med andre ord: Hvis man gerne vil have, at Bonnet Vandværk skal bestå, skal man møde op på den 2. ekstraordinære generalforsamling d. 24/10 og give sin mening til kende!

Mvh, Mogens Olsen, kassererBonnet Familie & Samfund


Bonnet Familie & Samfund besøgte Ausumgaard.

Kristian Lundgaard Karlshø] tog imod os på gårdspladsen, da vi 24 forventningsfulde medlemmer kørte op af den flotte indkørsel.

Vi fik fortalt historien om gården, og Kristian fortalte om det, at overtage en gammel Herregård, som i 3 generationer har været drevet af deres slægt. Det at bo i et fredet stuehus, med de forpligtigelser der følger med.

De overvejelser der skal gøres, når nye bygninger skal opføres, at de ikke ødelægger sammenhænget, og ikke mindst i den forbindelse vigtigheden i at have et godt naboskab.

Kristian fortalte om driften, som bestod af produktion af grise (også velfærdsgrise) høns, jordbrug, (fra 1. oktober økologisk), vindmølle drift, Biogas, Forårsmarked, Julemarked.

Det hele tiden at prøve at finde nye veje, til at drive gården, for tiden laves der forsøg med melorme, vi var nogle stykker som smagte de "labre larver", de knasede vældig mellem tænderne, men smagte ikke af så meget.

Gården har eget smede og tømrerværksted, og for tiden MANGLER DE MEGET EN DYGTIG TØMRER.

Vi så den store maskinpark, med store traktorer hvor den største var en traktor mærket STEIGER 600 heste - 8 cylinder og med Scania motor. Det siger ikke os kvinder ret meget, men imponerede stor var den.

Aftenen sluttede af i den gamle folkestue, hvor de gamle paneler og bænke med læder stadig var i brug. Til daglig mødes de ansatte til formiddagskaffe og igen til frokost, så vidt det nu kan lade sig gøre. Der er 14 ansatte og nogle løsarbejder.

Vi bænkede os ved de smukt pyntede borde med hvide duge og blomster fra haven, og snakken gik mens vi drak kaffen og spiste den dejligste bedstefarkage. Der blev stille spørgsmål om det at være med i TV programmet "Godsejerne" Kristian og familien havde selvfølgelig været lidt skeptiske og overvejet det grundigt. Men alt i alt havde det været positivt oplevelse for hele familien.

Godt fyldt af indtryk efter en dejlig aften, kunne vi vende bilerne og kørte ud gennem den flotte portal fra 1778.Sidste frist for stof til næste nummer: 18/11-2018


40. Årgang november 2018


Julemanden kommer


Med toget til Bonnet søndag d. 9 december kl l1.05.

Mød op på perronen i god tid, så vi er mange til at modtage ham.

Vi følger ham til det store juletræ, hvor vi danser og synger, inden han deler ud af godterposer til børnene.

Vi slutter af i klubhuset med en forfriskning.Julebanko i Lemvig Kompetenceværksted søndag d. 9 dec. kl.14


Der er masser af plads i salen, så tag familie og venner med til en hyggelig eftermiddag.

Traditionen tro spilles i et tempo, hvor alle kan være med.

I pausen vil der være salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage, øl, sodavand samt amerikansk lotteri.

HUSK SMÅPENGE TIL KØB AF PLADER OG KAFFE.

Vel mødt til en hyggelig og traditionsrig eftermiddag.
Hilsen
Bonnet Borger og Håndværkerforening
Lillejuleaften søndag d. 23 december k1.19.30


Danser vi traditionen tro om det store juletræ.

Vi synger julen ind og ønsker hinanden en glædelig jul.

Vi slutter af med en lille forfriskning i klubhuset.
Vigtig besked fra Borgerforeningen!!

Nu hvor julen nærmer sig med raske skridt, sker der rigtig meget i Bonnet. Der bliver Julepyntet og et kæmpe juletræ bliver sat op. Vi får besøg af Julemanden, der har lidt med til børnene. Der bliver arrangeret Julebanko og dans om juletræet. Alt sammen noget de fleste glæder sig til.
Det er her ind under Jul, man virkelig får noget for sit kontingent.
Der er mange mennesker, der yder en stor frivillig indsats. Det gør de gerne,

MEN...... vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle både i by og på land. De fleste har betalt, men der er stadig mange tomme felter på vores liste.
Pris pr hustand Kr. 2OO,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til: Reg. 9589 Konto 167 380 689.
Det er vigtigt, at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt

spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48
Birgit Fredgaard 234511 06 (modtager MOBILPAY)
Anden ekstraordinære generalforsamling i Bonnet Vandværk

Onsdag den 24. oktober afholdt Bonnet Vandværk den anden af to ekstraordinære generalforsamlinger , hvor vigtigste punkt på dagsordenen var endegyldig afstemning om, hvorvidt Bonnet Vandværk skal overdrages til Lemvig Vand & Spildevand.

16 fremmødte forbrugere havde også denne aften fundet vej til Klubhuset i Bonnet. Det var præcist samme antal fremmødte som ved den første ekstraordinære generalforsamling, men der havde dog været udskiftning blandt flere personer. Også denne gang glæder interessen for vores vandværk bestyrelsen.

Peter Sønderby blev valgt som ordstyrer, hvorefter Mogens Olsen redegjorde for bestyrelsens forslag-, og siden hen seneste ekstraordinære generalforsamlings beslutning om at overdrage Bonnet Vandværks aktiviteter til Lemvig Vand & Spildevand. Fordele og mulige ulemper blev ridset op (se forrige nummer af Springbalsaminen), og fra bestyrelsens side blev det fremhævet, at overdragelsen stadig kunne forhindres i tilfælde af, at andre medlemmer ønskede at føre forretningen videre, ved at opstille til valg til bestyrelsen.

Efter bestyrelsens fortsatte forhandlinger med Lemvig Vand & Spildevand, er betingelserne for en overdragelse nogenlunde på plads, med undtagelse af nogle mindre formaliteter. Betingelserne er kort beskrevet som følger:

  • Lemvig Vand & Spildevand overtager forsyningsopgaven til Bonnet Vandværks forbrugere.
  • Vandmålerne udskiftes hos samtlige forbrugere på Bonnet Vandværks net. Lemvig Vand & Spildevand foretager udskiftningen for Bonnet Vandværks regning.
  • Bonnet Vandværk foranlediger sløjfning af samtlige 6 boringer, samt frakobling og afblænding af vandværket på Hjulmagervej.
  • Bonnet Vandværk skal forsyne Lemvig Vand & Spildevand med så mange informationer som muligt om ledningsnettet til brug for digital kortlægning.

Den oprindelige plan for overdragelsen af vandværket var beregnet til den 1. januar 2019, men grundet forsinkelser med Lemvig Vand & Spildevand øvrige projekter, er dette foreløbig udsat til l. april 2019.

Mogens oplyste endvidere, at Bonnet Vandværk efter over- dragelsen, og efter at have udstået udgifterne i den forbindelse, sandsynligvis vil kunne vise et betragteligt overskud, som naturligvis skal fordeles retfærdigt mellem forbrugerne, men hvordan det præcist skal foregå, skal besluttes nærmere. En fordeling af midlerne ved kontant udbetaling, kan f.eks. ikke lade sig gøre, af skattetekniske årsager. Desuden skal det afklares, hvad der efter overdragelsen skal ske med de jordbesiddelser som vandværket har.

Generalforsamlingen gik videre til endegyldig afstemning om forslaget om overdragelse til Lemvig Vand & Spildevand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Derved er den endelige beslutning om overdragelsen af Bonnet Vandværks aktiviteter til Lemvig Vand & Spildevand truffet. Bestyrelsen fortsætter med de nuværende medlemmer, foreløbigt frem til den 1. april 2019, hvor den planlagte overdragelse vil finde sted.

På bestyrelsens vegne,
Anders Graversgaard22. november 2018 kl. 18.30

Julebesøg hos "Nissemor" Dorthe (Dortheting.dk)
Kreativt værksted (genbrugsmaterialer ) og "Nissefar" Steens maskinværksted


Sted: Hasselholtvej 12,7830 Vinderup

Pris: 50,00

Tilmelding: senest 15. november


26. november 2018 kl. 19.30

Julekoncert med Marie Carmen Koppel


Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig

Pris: 75,00

Billetter sælges i maj/juni


21. februar 2019 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)


Sted: Skivevej 120,7500 HolstebroBesøg på VW museet i Ulfborg d. 25-10-2018


28 medlemmer af Familie& Samfund besøgte VW& Retro Museet i Ulfborg. Vi startede aftenen med at få serveret smørrebrød.

Vi blev budt velkommen af Sussi Andersen, der startede med at fortælle om museets historie. Sussi og Carsten Andersen startede i april 2015 deres private museum, der er på 1700 kvadratmeter. Museet indeholder gamle originale folkevogne, knallerter og cykler. Der er udstilling af veteran-anhænger, teltvogn e og en campingvogn, hvor datidens campingudstyr var genskabt fra campinglivet i 60 erne.

Der er retroudstillinger med bl.a. husholdningsting, mormors stue, morfars kontor og ældre legetøj .Der er en gammel købmandsbutik, der er genskabt med datidens varer, samt købmandens kaffemølle og dåser.

Der er et værksted med Esso-effekter. Carstens interesse for Esso-effekterne, stammer fra hans opvækst på byens tidligere Esso station.

Under rundvisningen blev der igen og igen sagt :" Neej har du set" og :"Kan du huske den" og :" Sådan en havde vi også derhjemme."

Aftenen sluttede af med kaffe og småkager. Her var der igen mulighed for at stille spørgsmål.

Museet er bestemt et besøg værd. Det er helt utroligt, hvad der er at se på, og det gælder for hele familien.Julehygge på Arkivet

Tirsdag den 4. december 2018
kl. 19.00


Vi pynter op på Arkivet og på vores lille "museum" så vi rigtig kan komme i julestemning. Julearrangement med glogg, æbleskiver og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding arrangementet er gratis for alle.

Alle er velkommen
Endnu et tårn er faldet

I forsommeren blev DlG-tårnet pillet ned og i oktober kom turen så til legetårnet på stadion. Der har det stået i mere end 20 år og været til glæde for mange børn, såvel byens egne som gæster udefra. De senere år har legepladsen imidlertid været i forfald, og da flere dele er faldet af tårnet i løbet af sommeren, har borger- og idrætsforeningen besluttet at lade det falde, da vi ikke vil risikere personskade eller ulykker som følge af manglende vedligeholdelse. Derfor har vi kontaktet Kompetenceværk- stedet, som har indvilget i at nedtage legepladsen. Vi har ikke planer om en ny legeplads, men hvis der er nogle (børnefamilier?), der er interesseret og vil gøre en indsats, lytter vi gerne.

Genbrugsladen

har i 2018 haft begrænset aktivitet grundet nedrivningen af DLG. Dette er nu overstået, og vi vil opfordre til at besøge Genbrugsladen i åbningstiden lørdag 14-15. Her kan man aflevere, blød plast, mindre mængder brændbart affald, papir og pap, som afhentes af Lemvig-spejderne, mindre elektronikdele, metal til skrot og effekter til genbrug. Der er også mulighed for at leje en af vores to trailere. Og vigtigst, at få en snak med vagterne!

Hilsen Peter Sønderby
Godt nytår!


Lørdag den 5. januar 2019 fra kl. 13.30 - ca. kl. 15.00 mødes vi i klubhuset på Bonnet Stadion for at ønske hinanden et godt nytår og tænde et nytårsbål, så tag meget gerne dit gamle juletræ med.

Der vil blive serveret boller og kakao (og kaffe/te).

Arrangementet er gratis, men en frivillig betaling på 20 kr til støtte for klubhuset er meget velkommen.

Du er selvfølgelig også velkommen til bare at aflevere dit gamle juletræ på bålpladsen på Bonnet Stadion inden denne dato.

I tilfælde af dårligt vejr vil arrangementet blive udsat/aflyst.

Alle er velkommen - hank og i naboen og kig forbi til en hyggelig eftermiddag i godt selskab.

Vi håber, at rigtig mange Bonnetfolk i alle aldre vil bakke op omkring dette nye arrangement og hygge sig sammen. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Hvis der er nogen, der har tid og lyst til at bage en plade boller allerede nu til klubhusets fryser, så ville det være dejligt!

Med venlig hilsen og godt nytår

Bonnet Gymnastikforening
Bonnet Lokalarkiv bød indenfor lørdag eftermiddag,

til Lokalarkivernes dag.


Temaet for dagen var DLG, hvor vi havde lavet udstilling med både billeder, protokoller, udklip og en lille film om nedrivningen af tårnet. Udstillingen kan ses frem til januar 2019.

I dagens anledning var der dækket op til en kop kaffe og en småkage i det lille museum, som arkivet har lavet i det gamle lager. Her udstilles effekter, som for hovedpartens vedkommende er fra Bonnet eller har lokalhistorisk tilknytning. på museet er det meningen at tingene må røres og prøves, og det benyttede både børn og voksne sig af.
Billed-aften er blevet til
billed-søndag.
Den 13. januar
2019 Kl. 13.30


på Lemvig Kompetence Værksted, (friskolen). Denne gang i salen.

En tidligere Bonnetboer, Kirsten Thorndahl & hendes mand Kjeld Olsen, har sammensat billeder fra hendes far, Uddeler Gerhard Thorndahls, mange fotoalbum under overskriften.
"Livet i Bonnet Brugs 1929-1976".
Ligeledes er der billeder fra Kirstens mors fotoalbum fra Bonnet Mølle.
Der er tale om billeder, private såvel som fra butik, der er udvalgt blandt flere tusinde fotos. Det hele er sammensat i en PowerPoint og vises på storskærm.
Medl. 40 kr.
Ikke medl: 60 kr.
Priserne er inc. kaffe
Alle er velkomme


Tilmelding senest d. 7. januar 2019
Mere vand til Marieboel


Som bekendt er der bygget en kæmpestor svinestald på Marieboel nord for Bonnet. Her bliver produktionen flerdoblet, og vand- behovet vil naturligvis blive øget cirka tilsvarende. Ifølge de gamle tegninger skulle der ligge en vandledning med ø 75 mm, hvilket ville være nok til at klare forøgelsen, men da man gik i gang med at føre vand frem til den nye stald, fik vi en kedelig overraskelse. Det viste sig nemlig, at stikledningen kun var ø 32 eller 40 mm. Derfor blev det nødvendigt at trække en ny stikledning gennem marken fra Bonnetvej til Marieboel.

Dette var en uforudset udgift, men heldigvis er der penge på kontoen til at klare den slags - og det var nok godt, at fejlen blev fundet, før ledningsnettet blev overdraget til Lemvig Vand & Spildevand. Selve tilkoblingen gav ikke så store afbrydelser i vandforsyningen som frygtet, men vi beklager under alle omstændigheder de gener, det måtte have forårsaget.

Mvh, Mogens OlsenMandemadsaflutningen

På trods af, at mandemadsholdets julefrokost faldt sammen med Mortensaften, lykkedes det at samle ca. 65 gæster. Aftenen forløb ganske som den plejer: Masser af hygge, lækker mad (bl.a. and, naturligvis), levende musik og dans. Vi kunne godt have huset 20 - 25 gæster mere, men forsamlingen fyldte alligevel godt i Fælleshuset i Vandborg. Der er således stor tiltro til, at traditionen kan fortsætte, selvom vi ikke kan være i Bonnet længere. Selve kurset afholdes på Ramme Skole, hvor vi har fundet os godt til rette, og vi føler os også godt tilpas i Vandborg Fælleshus. Der er enkelte ledige pladser på holdet, så hvis man kunne tænke sig at bruge 10 aftener næste efterår på god mad og hyggeligt samvær, er det bare med at komme ud af busken, når kurset udbydes.

På holdets vegne,
Mogens Olsen


Sidste frist for stof til næste nummer:


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose