Januar 2017

Marts 2017

Maj 2017

August 2017

Oktober 2017

November 2017


39. Årgang januar 2017


Billed-aften
31. januar 2017 kl. 19.
på Mejeriet.


Vi viser ca. 80 billeder og fortæller om Bonnet
og nærmeste omegn.
Vi har fået mange nye billeder, som vi glæder
os til at vise jer.

Pris inc. Kaffe og et stykke kage
Medl: 40 kr.
Ikke medl: 60 kr.

Tilmelding senest d. 27.1.2017
Kirsten: 30357403 - Birthe 23 348 590Julen 2016


Julen er fyldt med traditioner, det mærkes også i borgerforeningens bestyrelse. Udover julebelysningen arrangerede vi, som gennem så mange år, julemandens ankomst søndag d. 4. dec. Som altid kom han med toget, og mange børn og voksne stod klar på perronen til at tage imod. De gik alle til juletræet ved DLG, sang et par sange, og så satte han sig endelig og åbnede sækken med de mange godteposer. 30 børn og næsten lige så mange voksne deltog i det fine vejr, som gaven anledning til at stå ved juletræet og sludre med venner og bekendte. Tak til Allan, som velvilligt trådte til, da der ikke var lokale julemænd at finde.

Lillejuleaften mødtes vi igen ved juletræet for at synge julen ind. Det var blæsende og koldt, men alligevel sang vi næsten hele sanghæftet, inden vi trådte ind i DLGs lokaler for at nyde en juice, øl, snaps eller portvin. Kort herefter begyndte regnen at sile ned udenfor. Ca. 75 deltog, tak for jeres deltagelse, særlig tak til Erik og de to vægtere, Niels og Preben.
Borgerforeningen


En stor tak til dem som tog del i at sætte julepynt op. Vi fik det hele sat op den lørdag vi have planlagt. Lyset på tårnet stod flot hele tiden. Det store juletræ havde vi lidt problemer med den var ude af drift et par gange. Det er altid dejligt når der er opbakning når vi skal have noget lavet.

Hilsen BorgerforeningenFællesspisning

Søndag d. 5. februar kl. 17.30
i Mejeriet


Underholdning med Erik & Urban og
Højskolesangbogen.

Medbring bestik og service.
Pris: Voksne 75 kr, børn 45 kr.
Tilmelding senest torsdag d. 2. februar
Til: Karin, tlf. 6186 8229
D. 4/12 afholdt Mejeriet for ll. gang JULE-BANKO og det blev som de andre år en hyggelig eftermiddag fyldt med masser af tal, gevinster og spænding. Godt 50 mødte op og deltog i kampen om de mange gevinster.

Også denne gang var der flot opbakning fra erhvervsdrivende i Bonnet og omegn samt foreninger og private, hvilket vi gerne vil sige tusind tak for.

De mange flotte gevinster var sponsoreret af:

Bonnet Familie & Samfund, Bonnet IT, Bonnet Borgerforening, Bonnet Gymnastikforening, Bonnet Lokalarkiv, Bonnet Maskin- fabrik, Juletræ- & kartoffelsælger Lars Aasborg, Vognmand Brian Dalgaard, Fodterapeut Britta Ruby, VVS- og blikkenslagerforretning v/Peder Kamstrup, Vandborg Karosserifabrik, Industrivejens købmand, Borgen Design, Murerfirmaet Bjørn Kaalund, Mejeriet, Dybe Auto v/Heino Mortensen, Lemvig Bio-brændsel v/Viggo & Lars Rasmussen, VLTJ, PL Biler v/Poul Ludvigsen, Houe Smede- og Maskinforretning v/Arne Bundgaard, El-installatør Pinholt, El- installatør Houlind, Dybe Tømrer- & Snedkerforretning vIKarsten Bjerg, Click Lemvig v/Peter Andersen, Land & Fritid Rom, Linds Fabrikker, Lemvig Jobværksted, Falck, Vin & Tobak v/Benno Kristensen, Keld Sko Lemvig, Ønskebørn Lemvig v/Rene Salskov samt anonyme givere.

Tak til alle sponsorer og tak til alle, der mødte op og var med til at gøre det til en god og hyggelig eftermiddag.

Med venlig hilsen
Mejeriet - udvalgetHåndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag.

Vi mødes igen fredag, den 3. februar kl. 15.00 - 17.00 - denne gang i Lokalarkivet / DLG, hvor arkivpigerne velvilligt stiller de dejlige lune lokaler til rådighed.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Virksomhedsbesøget hos Plastix i Rom
den 23. november 2016 var et spændende arrangement med 29 interesserede deltagere. Efter en kort indledning ledsaget af en kop kaffe var der filmfremvisning samt rundvisning i produktionen og på laboratoriet. Der var også rig mulighed for at stille spørgsmål til slut. En meget fin og interessant aften for de fremmødte.

De efterfølgende to arrangementer, en julesangaften med højskolesangbogen og et foredrag med Heidi Krejberg, måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Kommende arrangementer:

21. 02 .17 kl. 19.00

Besøg hos Erna og Anders Poulsen

Erna vil fortælle om anoreksi og Anders vil vise sit traktormuseum
Sted: Nørbysvej 27, Nr. Nissum
Pris: 60 kr.
Tilmelding senest 14. februar

16.03.17 kl. 18.00

Generalforsamling i "Himmeriget"


Sted: Vestermark 6, Ramme
Pris: 60 kr. inkl. let anretning
Tilmelding senest 9. marts

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90
Referat Fællesmøde 12. januar 2017


Tilstede:
Poul (Jobværkstedet /"Friskolen"), Karin (Borgerforeningen), Kaja (F&S, Borgerforeningen, Henrik (Mejeriet), Peter (Borgerforeningen, BOF, Malene (BOF), Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Lisbet (Friskolens støttekreds, Mogens og Christina (Springbalsaminen - referent)
BOF havde indkaldt og Peter bød velkommen i Lokalarkivets lokaler, som var velvilligt blevet stillet til rådighed for at undgå en dyr opvarmning af klubhuset. Lisbet blev valgt til ordstyrer.

Siden sidst: Familie & Samfund har haft fine og velbesøgte arrangementer (Handbjerg Marina, Vinsmagning med tapas, Virksomhedbesøg hos Plastix) og enkelte aflysninger pga for få tilmeldinger. Mandemadskurset blev flyttet til Ramme med fest i Vandborg, som fungerede meget fint. Mejeriet har afholdt det som sædvanligt godt besøgte julebanko, Borgerforeningen har aflyst en fællesspisning pga for få tilmeldinger. Julearrangementer var den sædvanlige succes, der blev fejret den nye asfaltbelægning. Genbrugsladen holder åbent hver lørdag. Lokalarkivet har haft travlt med at samle materiale fra Friskolen og Bøgespiren og har været til Arkivernes dag og har holdt julehygge. Friskolens støttekreds har holdt øje med Friskolens bygninger og sørget for græsslåning. Jobværkstedet er Lemvig Kommunes aktiveringstidbud (straksaktivering), der p.t. har lokaler i de gamle Zenithbygninger. Der er 10 ansatte. Flytning til Bonnet er planlagt til maj/juni.

Kommende arrangementer: Jobværkstedet vil holde informationsmøde for folk i Bonnet i februar - nærmere dato følger senere. Familie & Samfund har planlagt besøg hos Erna Poulsen den 21.02., den 16.03. er der generalforsamling, som afholdes i Himmeriget. Mejeriet har de sædvanlige skrueaftner om onsdagen. Borgerforeningen har planlagt en fællesspisning den 15.02. på Mejeriet. Den 09.03. er der generalforsamling sammen med Vandværket og BOF. BGF har fået en henvendelse fra kommunen, der gerne vil spare på græsslåningen, evt. skal der være cykelsponsorløb igen. Arne er primus motor for at få etableret en støttekreds til klubhuset. Lokalarkivet lægger ud her i deres lO-års jubilæumsår med en billedaften den 31.01. og en aften med Per Sandal den 28.02. Friskolens støttekreds afholder ekstraordinær generalforsamling den 23.02.

Forslag til fællesaktiviteter: Den 22.02. er der et inspirationsmøde på Bovbjerg Fyr i forbindelse med Aarhus 2017 "Rethink". Den årlige affaldsindsamling ligger formentlig den første weekend i april. En hjertestarter i Bonnet blev diskuteret - Lisbet vil undersøge nærmere. Et festudvalg og et legepladsudvalg blev nævnt.

Invitation til ideudviklingsworkshop den 22. februar 2017

Vi har modtaget en indbydelse til en DGI-workshop på Bovbjerg Fyr, der skal styrke samarbejdet på tværs af idræt, kunst, kultur og bevægelse. Der blev ikke på fællesmødet truffet en beslutning om at deltage i et fællesarrangement, men det kunne jo være spændende for Bonnet at være med. Derfor inviteres alle interesserede Bonnetborgere til at deltage i denne workshop og se, om det er noget for os. I fællesskab er der planlagt et event den 4./5. november i forbindelse med Aarhus Kulturhovedstad 2017. Alle, der har lyst til at høre lidt mere om det, er velkommen til at tage med til mødet - senest tilmelding den 19.02.17 til pjl@bonnet-it.dk.

Næste møde: Næste fællesmøde er torsdag, den 17. august kl. 19.00 og det er Borgerforeningen, der indkalder.

Referent: Christina LarsenEn aften med Per Sandal
28. februar 2017 kl. 19
På Mejeriet

Bonnet - en nordvest jysk stationsby i 1960' erne - set med en fynbodrengs øjne

I 1960 flyttede jeg med min far, mor og søster fra landsbyen Revninge på østfyn til stationsbyen, Bonnet. Det var ikke kun dengang en lang rejse, men også noget af et kulturskifte! Dengang blev der Vestjylland talt et uforfalsket vestjysk, og jeg og min søster forstod nærmest ingenting af de "indfødtes" tale, men vi blev hurtigt "tosprogede" og inddraget i det lokale liv. Jeg vil forsøge at genskabe disse første og vigtige år et helt nyt sted i mit foredrag - set ud fra en dengang ll-årigs øjne! Det handler også om, hvilken by Bonnet var for 56 år siden. Det var en tid, hvor der var en mængde mindre og større butikker, gamle, men endnu levende håndværk - og frem for alt var der liv i byen ... vi tilhørte jo de store efterkrigsårgange, så der var børn og unge overalt. Friskolen, hvor min far var ansat, var i vækst, og de handlende havde endnu ikke for alvor mærket konkurrencen fra de større butikker i Lemvig. Den ældre generation var rodfæstede i den lokale kultur, og endnu var det almindeligt, at de unge gik ind i forældrenes erhverv. Men nye tider stod for døren -1960 'ernes velstand med fjernsyn, bil, fritid og campingferie, overgang fra landbrug og fiskeri til industriarbejde, muligheden for videre skolegang - og en ungdomskultur med forbrug, popmusik og teenagere nåede også ud til selv det yderste Vestjylland. Alt det og mere til varslede nye tider, der i de følgende år for altid kom til at ændre den gamle, stabile kultur i Bonnet!
En aften med Per Sandal

28. februar 2017 kl.19
på Mejeriet

Bonnet - en nordvestjysk stationsby i
1960' erne - set med en
fynbodrengs øjne


I 1960 flyttede jeg med min far, mor og søster fra landsbyen Revninge på østfyn til stationsbyen, Bonnet. Det var ikke kun dengang en lang rejse, men også noget af et kulturskifte! Dengang blev der i Vestjylland talt et uforfalsket vestjysk, og jeg og min søster forstod nærmest ingenting af de "indfødtes" tale, men vi blev hurtigt "tosprogede" og inddraget i det lokale liv.

En fortælling om Bonnet Stationsby for
omkring 56 år siden.


Første tirsdag hver måned: Åbent i Lokalarkivet
Tak til Støttekredsen

Nu, hvor Bonnet Friskole er ophørt med at eksistere, følger dens gamle hjælper, Støttekredsen efter. Der er ikke brug for den mere, men måske kan der være grund til at se tilbage på dens betydning gennem en lang årrække.
Bonnet Friskoles Støttekreds blev etableret i 1963. Baggrunden var den, at Bonnet Friskole i 60'eme holdt til i to bygninger: Bøgespiren og Dybe Nordre Skole. Det havde vist sig at blive for besværligt for både elever og lærere, så ønsket opstod om at bygge en helt ny skole mellem de to bygninger. Derfor havde en gruppe driftige mænd indkaldt til stiftende generalforsamling den 2. april 1963 med det formål at købe en grund, hvorpå de nye skolebygninger kunne ligge.
Denne gruppe på 18 af byens førende mænd blev samtidig Støttekredsens første medlemmer.
Grunden blev købt af Aage Nielsen for 13.000 kr, - og i 1970 blev de første bygninger indviet. Samme år besluttede Støttekredsen sig for at fortsætte sine aktiviteter med de opgaver, der kunne vise sig.
Og op gennem alle årene har en opgave været vigtig, nemlig at samle penge ind til fripladser for dem, der havde behov for det. Desuden har Støttekredsen været aktiv i arbejdet med at forankre skolens betydning i den lokale befolkning, skaffe nye medlemmer og elever til skolen.
Igennem en 15 års tid har kredsen afholdt forskellige kulturelle møder, "Højskoleaftener" med foredrag, et halvt hundrede er det blevet til.
Alt i alt har Støttekredsen været medlevende i skolens liv, hjulpet med vedligeholdelse og deltaget i arrangementer. Der er grund til at sige Bonnet Friskoles Støttekreds tak for indsatsen gennem de 54 år.
Erik Vedstesen
Bonnet Friskole Støttekreds
indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 23.februar 2017 kl. 19.00 hos formand, Ove Andersen, Houlindvej 33.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Bestyrelsen indstiller til nedlæggelse af foreningen.
4. Evt.


Af hensyn til kaffe m.m. beder vi om tilmelding på tlf.: 23300235 eller 22778978 senest 2 l. februar. Bemærk dog, at tilmelding ingen betingelse er for deltagelse.

Bestyrelsen
Genbrugsladen


har afholdt nytårskur for vagterne. Sidste år blev kuren afholdt i Mejeriet, da det var 25-års jubilæum for Bonnet Nærgenbrugsplads. Det var dermed i år første kur i Genbrugsladen, og vi havde mulighed for at ændre i traditionerne, men det var der ikke stemning for. Derfor mødtes 13 vagter til et veldækket bord i Klubhuset, Gert leverede sild med tilbehør og Flemming kom med skipperlabskovsen, begge retter i rigelige mængder og sædvanlige gode kvalitet. Hen på aftenen blev der tid til et slag whist, og det blev ud på natten inden de sidste deltagere vandrede hen ad Bøgelundvej. Der var enighed om at fortsætte ladens aktiviteter, altså indsamling af mindre mængder affald, pap og papir (afhentet af lemvigspejderne), jern og skrot, effekter til genbrug, samt udlejning af de to trailere. Der var stort ønske om flere besøgende/kunder i åbningstiden, lørdag kl. 14-15. Der er altid adgang til flaskecontaineren på DLG.

P.v.a. Bobhf. Peter Sønderby
Hundelorte på fortovet
Mindst en hund i byen har ikke opdraget sin ejer til at fjerne efterladenskaberne, når det er lykkedes at få fuldt udbytte af en "luftning". Hvis man ikke ser sig i stand til at rydde op efter sin hund, synes jeg, man skal færdes på arealer, hvor lort kan betragtes som gødning ....

mvh, Mogens Olsen
Generalforsamlinger


Bonnet & Omegns Borger- og Håndværkerforening

Bonnet Gymnastikforening

Bonnet Vandværk


Disse 3 foreninger afholder ordinære generalforsamlinger som et fælles arrangement:

Torsdag d. 9. marts kl. 19.30 på Mejeriet

I en passende pause serveres der smørrebrødHvad skal der ske på Friskolen?


Den tidligere Friskole er som bekendt blevet købt af Lemvig Kommune, og jobværkstedet skal flytte hertil fra Moeskjær. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at man helst ville have fortsat i lokalerne på Moeskjærvej: Masser afværkstedsplads i flotte lokaler og en udsigt, der siger spar-to, når man skuer mod nordvest.

Men når det nu blev nødvendigt at flytte, er Bonnet Friskole heldigvis vurderet til at være det bedste af de mulige alternativer. Der er ganske vist ikke så gode værkstedsfaciliteter, men til gengæld er der fine undervisningslokaler, og udendørs er der rigtig mange muligheder. Der er faktisk allerede snak om, at en del af marken vest for jordvolden skal tilplantes med pil, så man kan lave sine egne råvarer til pileflet. Den daglige vedligeholdelse af de grønne arealer er i øvrigt også glimrende som meningsfyldt aktivering.

Som bekendt (fra forrige nummer af Springbalsaminen) er der afsat 2,5 mio kr til projektet, men selvom matriklen var billig - kun 175.000 plus omkostninger på tvangsauktion - skal der ikke desto mindre prioriteres hårdt for at få pengene til at slå til. Det er bl.a. besluttet, at der skal laves helt nyt køkken, og lige nu er arkitekten ved at lægge sidste hånd på tegningerne. Vi har faet lovning på en invitation til åbent hus, når man er så vidt, at der er noget at vise frem ....

Mogens OlsenNyt asfalt på Bøgelundvej

Asfaltering af Bøgelundvej havde længe været er stort ønske. Borgerforeningen og også flere bonnetboere havde gentagne gange kontaktet Hanne Underbjerg fra Vej-og Parkafdelingen.
Vi blev lovet, at der i 2016 ville blive lagt et slidlag. D. 16-11-2016 kom Colas til Bonnet og begyndte at gøre klar til at asfaltere.
Dejligt, at der endelig skete noget.
Skyldtes det mon, at byrådspolitiker Kenneth Bro fik en køretur på Bøgelundvej efter, at han havde holdt båltalen til sankthans?
En uge efter at Colas var kommet til byen, var Bøge- lundvej nu både jævn og sort (og glat når det fryser) At der var blevet asfalteret skulle fejres.
Borgerforeningen inviterede på pølser og øl i klubhuset. Der mødte 30 veltilpasse bonnetboere op til indvielsen.Sidste frist for stof til næste nummer: 26/3-2017


39. Årgang marts 2017


Indvielse af Naturstien


Vi skal have indviet Naturstien.

I år foregår det søndag d.30-4 kl.12 på Mejeriet

Medbring en ret til det fælles ta selv bord til det antal personer i kommer.

Husk bestik og service

Øl, snaps og sodavand kan købes.

Når vi har nydt maden, går vi en tur rundt på Naturstien. Vi slutter af med kaffe og kage på Mejeriet kl 14.30

Man må gerne deltage i dele af arrangementet.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag.


Hilsen

Borgerforeningen
Genbrugsladens første år

Det er nu ca. et år siden genbrugsladen åbnede i DLGs lagerhal ud mod Bonnetvej. Her kan man i vores trailere aflevere mindre mængder affald, som ellers skulle have været transporteret til Lemvig. Uden for hallen står en altid tilgængelig container til glas, og inde i hallen kan afleveres papir og pap, som afhentes af Lemvig-spejderne. Der er en container til jernaffald, samt udstillet mange genbrugsegnede effekter, som kan erhverves for småpenge- priserne fastsættes af dagens vagter. Vores to trailere kan lejes af foreningens medlemmer til en meget favorabel leje. Der er ca. 20 vagter, der parvis skiftes til at servicere Bonnet-egnens beboere. Vi ønsker flere brugere og gæster, og dermed mere aktivitet hver lørdag kl. 14 i Genbrugsladen. Kik ind!

Grønne områder

Græsset gror, vi er på vej ind i foråret, og vi begynder snart at pleje de grønne områder og rabatter. Din hunds efterladenskaber skal derfor ikke efterlades på de områder, hvor der bliver klippet græs, heller ikke på Naturstien, stadion eller Jobværkstedets boldbane. Saml op i din medbragte pose og efterlad ikke posen i naturen, det er så klamt, når vi har affaldsindsamling, forskønnelsesdag, vedligeholdelse eller bare går en tur.

Affaldsindsamling

Årets affaldsindsamling foregår i uge B, i Bonnet lørdag d. 1. april kl. 13 ved Klubhuset på Bonnet Stadion.

Diverse ..

Bøgespiren har nu stået ubenyttet siden 31. august. Bygningens fremtid er endnu uvis, mest sandsynlig er en tvangsauktion i løbet af året. Nedrivning af store dele af DLG-bygningen har været i licitation, men vi ved endnu ikke, hvornår arbejdet skal udføres. Vi forventer ikke, at det bliver før sommerferien. Hovedbygningen med arkivet samt Genbrugsladen bliver bevaret, er vi blevet lovet.

Med venlig hilsen, Peter SønderbyForskønnelsesdag


Vi skal igen i år have en dag ,hvor vi luger, beskærer og rydder op m.m så vi kan få en by med pæne omgivelser.

Dato og klokkeslæt for arrangementet bliver oplyst på Facebook og i oplysningsstanderne.

Hilsen

Borgerforeningen
Nyt fra Lemvig Kommune, Johværkstedet:

Kære Borgere i Bonnet

Håndværkerne er nu kommet godt i gang med renovering af skolen, blandt andet nyt industri køkken og kantine.

Der bliver etableret administration, kontorområde og undervisningslokaler samt samtale rum.

Vi har sendt en ansøgning om tilladelse til at bygge til og til etablering af læbælte på den tilstødende jord.

Vi håber, at vi i Maj kan indkalde til et informationsmøde om hvad det er, der nu skal ske i den tidligere Friskole - og forhåbentligt vise jer rundt i de ny renoverede lokaler.

Vi har søgt Tryg-fonden om en hjertestarter, som vil komme til at hænge på tilgængeligt sted, så alle i Bonnet kan få gavn af den, hvis det værst tænkelige skulle ske.

Vi ser frem til at komme på plads i de nye lokaler i Bonnet.

Med venlig hilsen

Poul Lindholm
Afdelingsleder

Foruden ovenstående har vi modtaget en skitse over det kommende jobværksted, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan indretningen bliver.


Bonnet Lokalarkiv trak fulde huse.


Ikke mindre end 70 glade og snaksalige gæster var mødt op, og hver en stol og kop var i brug, da Bonnet Lokalarkiv indbød til deres årlige billed-aften. Der blev vist og fortalt og snakket om de mange billeder, både de meget gamle, men også de helt nye. Vi lægger vægt på, også at sørge for at samle informationer, helt op til i dag.

Vi skal jo huske på at, alt som der skete i går, er historie i dag.

Vores lokal fotograf, havde lavet en lille kortfilm over Bøgelundvej, som viste byen, lige da den havde fået lagt den længe ventede nye asfalt.


Bonnet Lokalarkiv..

Det blev "næsten" en skole fest, da Per Sandal fortalte om sit første møde med Bonnet i 1960.

Lokalarkive havde spurgt Per Sandal om han ville fortælleom, hvordan det var, som 11 årig dreng fra Fyn, at komme til Bonnet. Her var ikke bare livet, mentalitet og sproget noget af en omvæltning. Per forstod ikke sproget, det at Købmand, Peder Madsen i daglig tale kunne blive til P.Kjømen, var et af de eksembier som han kom med. Han fortalte om lege, det at børn legede, også når de var 10-12. Om de kedede de sig? Ja- men så måtte de jo bruge fantasien, og det var de gode til i Bonnet også den gang.

Aftenen forløb var som det hører sig til, med fælles sang fra Hejskelesangbogen. fordrag. kaffe og masser af grin, snak og deltagende fortællinger. En aften de 50 tilhører muntert kunne tage hjem fra.

Lokalarkivet takker for den store opbakningenBonnet Gymnastikforening - BGF


Ved generalforsamlingerne deltog også gymnastikforeningen. Udtrådt af bestyrelsen er Malene Røn og nyvalgt er Arne Agerbo. Bestyrelsen består herefter af Arne, Preben larsen og Peter Sønderby. Ved general- forsamlingen kom det frem, at mange er villige til at støtte foreningen økonomisk, og derfor åbner vi mulighed for et passivt medlemskab. I løbet af forårsmånederne vil vi oplyse om, hvordan et sådant medlemskab kan oprettes, f.eks. i Springbalsaminen og på byens hjemmeside.

Efter klubhusets renovering, bl.a. med nyt køkken, er det muligt at leje huset til mindre sammenkomster, egnet til 15-20 personer. Førstkommende lejlighed til at se huset er ved affaldsindsamlingen 1. april. I løbet af sæsonen håber vi på initiativer, ikke kun fra bestyrelsen, der kan afvikles med klubhuset og stadion som omdrejningspunkt, f.eks. gåture på naturstien, til Råbjerghøj, Trekroner rundt, cykelture på de små skønne veje i området, eller en familieaften med hygge på stadion. Find selv på andet, har I ønsker eller forslag, så kontakt evt. bestyrelsen.

Vi opfordrer til at I benytter stadion rekreativt, på en måde, så de næste brugere også får en god oplevelse.

Vi ses på Bonnet Stadion
Bonnet Bredbåndsforening

Så skete det, Bonnet Bredbåndsforening blev nedlagt med en allersidste generalforsamling den 09.03.2017.

Foreningen blev stiftet i bedste andelsmejeristil, og gennem mere end 10 år har mange borgere i Bonnet og omegn haft nem og billig adgang til internettet. Det var Marinus Lund, der sammen med Landboforeningen i Lemvig var primus motor for initiativet i sin tid. Interessen for trådløst bredbånd var så overvældende, at der i lange perioder har været venteliste for at blive medlem.

Det hele tog sin begyndelse i 2004, hvor man i marts 2004 kunne læse følgende om trådløst bredbånd i Bonnet i Springbalsaminen:

"For nyligt blev der afholdt et orienterende møde om muligheden for at etablere trådløst bredbånd i Bonnet. Interessen var stor, og når dette blad læses, har der allerede været afholdt stiftende generalforsamling. På forhånd har ca. 35 tilmeldt sig, heraf 5-10 erhvervsdrivende (især landmænd). Senderen skal placeres på toppen af DLG-siloen og fra dette solide fundament skulle den kunne række ca. 3 km, hvis man har uhindret udsyn fra sin modtager.

Den sender, der er budgetteret med, passer nogenlunde til det antal, der på forhånd har ytret interesse, men hvis der kommer væsentligt flere, kan senderen simpelthen dubleres. Nysgerrige kan henvende sig til Marinus Lund."


I begyndelsen var der begrænset kapacitet til rådighed og der var restriktioner omkring forbrug i spidsbelastningsperioder.

I 2008 kom der fibernet til Bonnet, og nu var kapacitetsproblemerne løst, men der var lang vej endnu, til alle husstande fik tilbud om at få indlagt fibernet. Således kunne man læse i Springbalsaminen:

"Tirsdag den 18. marts 2008 blev der afholdt generalforsamling i Bonnet Bredbåndsforening, hvortil der var mødt 32 medlemmer op.
Der skulle tages stilling til, hvorvidt der skulle gøres brug af Midtvestbredbånds tilbud om at lægge fibernet ind til antennerne på DLG. Dette ville kunne gøres indenfor et par måneder, medens tidshorisonten før hver enkelt husstand i området får tilbudt fibernet er ca. 2011/2012. Med fibernettet øges hastigheden og kapaciteten væsentligt. Mereprisen er 400 kr. om året pr. husstand.
Fordele, ulemper og fremtidsudsigter blev diskuteret livligt, og det endte med, at forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen skriver således under på en 3-årigt kontrakt med Midtvest Bredbånd. Når fibernettet er lagt ind, bliver der åbnet op for nye medlemmer, idet begrænsningen bliver hævet fra 60 til 100 medlemmer.
Efter at folk havde styrket sig med mad og drikke, viste Thorkild fra Landboforeningen nogle fif, som alle kunne have glæde af. Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt Birgit på tlf. 97889955. "


I løbet af 2014 har alle husstande indenfor bygrænsen og de fleste i oplandet fået tilbud fra Altibox, om at få fibernet lagt ind. Dermed blev Bredbåndsforeningen overflødigt og tiden er inde til at sige tak til alle, der har ydet et stykke frivilligt arbejde for foreningen, i særdeleshed Marinus Lund som primus motor samt og Birgit Fredgård som regnskabsfører og Preben Larsen for teknisk assistance.

Bonnet Borger- og Haandværkerforening, som i forvejen administrerer Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk. overtager administrationen af mailadresserne, så man kan bibeholde sin bonnet-it mailadresse i de næste 10 år. Resten af bankbeholdningen deles mellem BGF og Borgerforeningen og dermed slutter denne solstrålehistorie.
Borgerforeningens generalforsamling d.9-3-2017

Traditionen tro holdt borgerforeningen og vandværket deres generalforsamling samme aften i forlængelse-af hinanden. I år holdt idrætsforeningen og bon net it. også deres generalforsamling på Mejeriet samme aften. Der var mødt 23 til de 4 generalforsamlinger.

Borgerforeningens formand Peder Sønderby aflagde beretning og regnskab og begge ting blev godkendt.

Peder fortalte om de ting, som borgerforeningen havde været involveret i- julebelysning, genbrugsladen, nyt asfalt på Bøgelundvej m.m.

Lena Graversgaard ønskede ikke at modtage genvalg. I stedet valgtes Arne Agerbo.
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Fredag, den 7. april kl. 15.00 - 17.00 er det sidste gang inden sommerpausen, at vi mødes i Lokalarkivets hyggelige lokaler med strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet. Medbring som sædvanligt selv kaffe/te og gerne din nabo kone.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.

I maj - juni - juli - august holder vi sommerpause.

Fredag, den 1. september nørkler vi videre.
25 Januar 1895 var følgende at læse i avisen. Hvad gjorde man ikke for at overleve.

Familie & Samfunds generalforsamling d. 16-3 2017


Den årlige generalforsamling blev afholdt hos Tom og Tove i" Himmeriget".

Inden generalforsamlingen var der lejlighed til at se" MathiIdes Pakhus" hvor Tom har en stor samling af gamle ting fra landbrug, forretning, husholdning m.m.

Efter at have set på herlighederne, gik vi indenfor i stuehuset, hvor vi afviklede vores generalforsamling.

Vi startede med en sang akkompagneret af Tove på harmonika. Anna blev valgt til ordstyrer. Kaja bød velkommen og berettede om det forgangne år. Desværre måtte vi aflyse flere arrangementer pga. manglende tilslutning.

Vinsmagning m. tapas - Besøg på Handbjerg Marina og besøg hos Plastix var en succes med god deltagelse.

Christina gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

På valg var Jette og Nancy. Jette modtog ikke genvalg. Inger Marie blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Kaja, Birthe og Christina. Suppleanter er Bente og Birgit. Ulla og Anna er revisorer.

Under kaffen fortalte Tom om det at komme fra Københavns stenbro til Vestjylland og om deres arbejdsliv med børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps.

Til sidst fik vi en rundvisning i deres hyggelige og specielle hjem.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Som Springbalsaminens opmærksomme læser måske kan huske, var der en indbydelse fra DGI til en ideudviklingsworkshop på Bovbjerg Fyr under overskriften "Move for Life" i forbindelse med Aarhus kulturhovedstad 2017 i sidste nummer. Der var to Bonnetborgere, der deltog i mødet, og det blev en spændende og inspirerende aften. Selvfølgelig skal Bonnet da også med på landkortet ved denne store begivenhed. Derfor vil vi allerede nu løfte sløret for dette arrangement i efteråret 2017, så husk at sætte kryds i kalenderen:


Måneskinstur i Mosekonens rige

Lørdag den 4. november 2017 kl. 17.30


Kultur, natur og bevægelse forenes i en fantastisk oplevelse i form af en mørkevandring Naturstien rundt. Kom og vær med til denne fuldmånebegivenhed på tværs af Region Midtjylland, hvor "Move for Life" under Aarhus 2017 rykker til Bonnet.

Vi mødes ved et af Bonnets kulturelle klenodier, Mosekonen, billedhugger Erik Smeds finurlige stenskulptur, ved Bonnet Station.

Bonnet er kendt for sin smukke natur med Naturstien langs byens moser, som de populært kaldes. Egentligt er der tale om såkaldte dødishuller, skabt af smeltede kæmpeisklumper efter den sidste istid, som gav landskabet omkring Bonnet dens smukke særpræg.

I mørket er alt forandret på forunderlig vis, og vi vil gå turen Naturstien rundt med en meget kyndig guide, tidligere naturvejleder Peder Flansmose, der vil fortælle om nattens forunderlige lyde og, hvis vejret tillader det, vil vi kigge på stjernehimlen. For at skærpe sanserne vil vi på dele af turen være fuldstændig uden brug af kunstigt lys - andre steder lyser vi op med fakler og lommelygter.

Bagefter serveres dejlig varm suppe og hvem ved, måske vil der også være mulighed for at smage vaskeægte Bonnet Mosekonebryg i Bonnet Gymnastikforenings klubhus på sportspladsen i Bonnet.

Turens varighed er ca. 1 time.

Det er gratis at deltage

Pris for en tallerken suppe 35 kr

Pris for en specialøl 35 kr.
Ordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk

Der var ca. 22 deltagere til mødet, hvilket er usædvanligt mange; men denne succes må vi nok dele med de 3 andre foreninger, der holdt generalforsamling samme aften. Erik Kjær blev valgt til ordstyrer og overgav ordet til formanden. Leif Jensen kunne berette om et godt år, hvor det lykkedes at få styr på vandspildet, som var nede på 4% mod 15% året før. Desuden orienterede han om en henvendelse fra Lemvig Vand & Spildevand, som foreslår et samarbejde. Det vil være oplagt at etablere en forbindelse mellem deres og vores vandledning (et sted i nærheden af Råbjerghøj), så vi har en nødforsyning i tilfælde af forurening eller nedbrud. Desuden er det bestyrelsens indstilling, at vi påny bør undersøge muligheden for at komme ind under L VS, da vilkårene lyder til at være mere lempelige, end de var, da vi forhørte os for nogle år siden. Vandkvaliteten er nu igen helt i top, se opsummering af analysedata andetsteds i bladet. Det har vist sig at holde stik, at det tager 6 - 12 måneder at få et nyt filteranlæg i balance.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et rundt nul som årsresultat. Dette skyldes, at der er kommet nye regler, som bl.a. siger, at virksomheder af vores type ikke må give overskud. Når man dykker ned i tallene (hvilket alle er velkomne til, man kan blot bede bestyrelsen om at få lov at se bilag mv.) viser det sig, at den likvide beholdning er faldet med 50.000 kr til ca. 900.000, fordi vi har betalt nogle store regninger, især til nye ledninger under Bøgelundvej. Den egentlige drift har givet et pænt overskud, og derfor kører vi videre med uændrede takster.

Valghandlingeme blev overstået med et minimum af dikkedarer: Leif Jensen, Jens Jørgen Groth og Mogens Olsen blev genvalgt til bestyrelsen, Niels Hansen og Ove Andersen fortsætter som suppleanter, og Ulla Dalgaard og Erik Kjær fortsætter som revisorer.


Sidste frist for stof til næste nummer: 28/5-2017


39. Årgang maj 2017


Sankt Hans i Bonnet


Traditionen tro er der Sankt Hans fest på Bonnet Stadion fredag den 23. juni fra kl. 19.00.

Bålet tændes kl. 20.30 og båltaler er valgmenighedspræst Hans Nørkjær

Der kan købes pølser og drikkevarer samt kaffe og kage som sædvanligt.

Vi slutter kl. 22.00.
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Vi vedlægger vores nye program 2017/2018 som midtersider i denne udgave af Springbalsaminen. Synes du, at det lyder spændende, så kontakt da en af bestyrelsesmedlemmerne for at blive medlem.

Sæsonens første arrangement bliver en solnedgangssejlads med "NEMO" fra Thyborøn. Her vil vi nyde solnedgangen en stille sommeraften i august med et let traktement og et glas kold hvidvin eller øl ombord. Datoen meldes ud med kort varsel, når vejret passer til arrangementet. Til den tid ved vi også, om det bliver på havet eller på fjorden.
Arbejdsaftener

Som noget nyt prøver Borgerforeningen at lave arbejdsaftener.

Det bliver d. 12-19 og 26 juni.

Vi mødes i klubhuset kl. 18.30

Vi slutter af med aftenskaffe.

Ideer til arbejde der kan forskønne og ved lige byen afleveres til Peter Sønderby.Fornyelse af medlemskort

Fornyelse af medlemskort til Bonnet Borger og Håndværkerforening sker i første halvdel af juni.

Er du / i ikke medlem, men ønsker at blive det, kan i kontakte bestyrelsen.
Det er muligt at leje bestik, service, borde og stole.

Priser

5 kr. pr. kuvert for bestik og service (fra Friskolen)

25 kr. pr. bord

5 kr. pr. stol

Leje af klubhus:

500 kr. pr. dag

150 kr. pr. aften Inkl. service

Man skal være medlem for at leje klubhuset.
Orienteringsmøde på den gamle Friskole


Tirsdag d. 30. maj var de lokale borgere inviteret til-at komme og se, hvor langt man er kommet med ombygningen, og ikke mindre end 50 interesserede var mødt frem for at få et smugkig. Indled- ningsvis blev vi budt på kaffe og kage, hvorefter arrangementet fortsatte med følgende dagsorden:
  • Velkomst ved Kenneth Bro
  • Orientering om "opgaven" på jobværkstedet. Hvilke borgergrupper arbejder vi med, mål med indsatsen m.m. v/Frank Rud Jensen
  • Den fysiske del og hvordan bygningen fremover blive benyttet (funktioner, f.eks. værksted, kreativ værksted, undervisning m.m.) v/Lars Sandholm og Poul Lindholm
  • Fremadrettet tidsplan v/Poul Lindholm
  • Spørgsmål/afslutning
Kenneth Bro kunne afsløre, at man efter mange grublerier er kommet frem til, at stedet skal hedde Lemvig Kompetence- værksted - indtil videre en hemmelighed ....
Derudover fik vi en masse spændende oplysninger om planerne for bygningerne og deres fremtidige anvendelse. Til forskel fra det nuværende jobværksted på Moeskjærvej bliver der langt mindre værkstedsfaciliteter men til gengæld bedre faciliteter til undervis- ning, møder, motion og madlavning. Især motion og mad vægtes højere end tidligere, og det ses tydeligt på indretningen. Det gamle skolekøkken er udskiftet med et fuldt udstyret industrikøkken, og det gamle redskabsrum har fået vinduer mod nord med udsigt over moser og marker og skal bruges til motionsrum. Der bliver dog også nogle ganske gode værksteder. Det gamle formningslokale skal være "grov-værksted" med forbindelse til en ny tilbygning mod syd. Der vil også blive en del udendørs aktiviteter, som kræver en maskinpark af et vist omfang. Derfor bliver cykelskur og toiletbygning omdannet til maskinhus/garage.

Kompetenceværkstedet vil blive befolket af30 -70 borgere, som typisk er meget forskellige og derfor har forskellige behov, som man forventer at kunne håndtere på en rigtig god måde med alle de muligheder man får i de nye lokaler. Allerede i første halvdel af juni vil de første borgere komme herud og tage dem i brug.

Afslutningsvis blev vi delt op i 4 hold og fik en grundig rundvisning. Der er stadig en masse byggerod både ude og inde, men om et par måneder skulle håndværkerne gerne være helt færdige. Den officielle indvielse ventes i slutningen af august - med klipning af rød snor og det hele.

NB:Tryg-fonden har netop givet afslag på ansøgningen om en hjertestarter, men planen er at anskaffe en alligevel, og som tidligere omtalt vil den komme til at hænge så den er tilgængelig for alle.Havens dag i Bonnet.


Lørdag den 17. juni

tager vi på besøg i hinandens haver for at se, hvordan andre gør. Det giver inspiration og gode ideer til at prøve noget nyt.

A1le interesserede kan være med!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi mødes altså til "haverundfart" lørdag den 17. juni kl. 09.30 hos
Erik Vedstesen,
Bøgelundvej 40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Husk madpakke!


Kirsten Dideriksen tlf 97 88 94 03
Birthe Falk tlf 97 88 90 50
Karin Flansmose tlf 61 86 82 29
Britta Ruby tlf 21 29 54 37
Inger Marie Schmidt tlf 30 27 90 39
Erik Vedstesen tlf 97 88 97 46

(ulige år: 3. lørdag i juni. Lige år: 2. lørdag i august)

Bonnet


Program for sæson 2017-2018

Fælleskørsel kan evt. aftales ved tilmelding til de enkelte arrangementer.

Tilmelding til arrangementerne til Kaja Andersen eller Birthe Falk Agerbo.

Pris, hvor ikke andet er nævnt: 50 kr.

Ikke-medlemmer er velkommmen til at deltage, prisen er dobbelt op.


Konto nr. til indbetaling af kontingent mm:

7730 754 72 63

Se mere info om området og arrangementerne på:

www.bonnet-it.d eller Bonnet og Omegn på Facebook,


Bestyrelse i Familie & Samfund Bonnet:

Formand: Kaja Andersen

Houstor@bonnet-it.dk

Tlf. 30 29 01 25

Næstformand: Birthe Falk Agerbo


Falk.agerbo@gmai/.com

Tlf. 23 34 85 90

Kasserer: Christina Larsen

pjl@bonnet-it.dk

Tlf. 97 88 92 66

Sekretær: Nancy Vedstesen

nancyvedstesten@gmai/.com

Tlf. 23 46 04 39

Medlem: Inger Marie Schmidt

Ingermarieschmidt5@gmai/.com

Tlf. 30 279039

Suppleanter:

Birgit Fredgaard + Bente Lund


En stille sommeraften i august 2017 Solnedgangssejltur fra Thyborøn med MS "Nemo"

Sted: Thyborøn Havn

Pris: 250 kr inkl. let traktement ombord

Arrangementet er afhængigt af vind og vejr og annonceres med kort varsel


26. september 2017 kl. 19.00

Besøg hos Erna og Anders Poulsen

Erna fortæller om anoreksi og Anders viser sit traktor museum


Sted: Nørbysvej 27, Nørre Nissum

Tilmelding: senest 19. september28. september 2017 kl. 19.00

"Foderplan for mennesker" - foredrag v/Lise Faurskov


Sted: Aulum Fritidscenter

Tilmelding: senest 20. september2. oktober 2017 kl. 18.30

Besøg på Hjerm Kunstgalleri og Æbleplantage med mulighed for pluk-selv


Sted: Rubjerghøj 1, 7600 Struer

Tilmelding: senest 25. september


9. november 2017 kl. 19.30

Koncert TAMBOURINE MEN og JOHNNY REIMAR


Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig

Pris: 75 kr

Billetter sælges i maj/juni


23. november 2017 kl. 19.00

Virkomhedsbesøg Vandborg Karosseri

og Jette Bundgård fortæller om Team Rynkeby


Sted: Merkurvej 4,7620 Lemvig

Tilmelding senest 16. november


19. januar 2018 kl. 18.00

Tarteletfest med vinsmagning af kvalitetsvine


Sted: Mejeriet

Pris: 250 kr

Tilmelding: senest 11. januar


20. februar 2018 kl. 19.00

Rundvisning på Holstebro Politistation vi

Mikkel Berthelsen


Sted: Holstebro Politistation

Tilmelding: senest 13. februar


13. marts 2018 kl. 18.30

Generalforsamling hos Søgårdens Helse


Sted: Søgårdevejen 17, Tørring

Pris: 50 kr. inkl. let anretning

Tilmelding: 6. marts


22. marts 2018 k1.19.oo

Foredrag ved Julie Bertelsen


Sted: Aulum Fritidscenter, Aulum

Tilmelding: senest 15. marts


Kurser:

Madlavning for mænd:


40 timer med Hans Larsen

Kurset starter 11. september 2017

Pris 600 kr.


I foråret forventes der ligeledes madlavning for mænd i Bækmarksbro.7. april 2018 kl. 9.00 - 16.00

Pileflet ved Erna Madsen


Sted: xx, Møborg


Pris: 150,00
BONNET LOKALARKIV

Efter en del usikkerhed, ser det nu ud til at vi får lov til at blive i "vores" lokaler, dejligt! Tak for det DLG.

Dette gør, at vi nu for alvor går i gang med at gøre klar til vores lO-års jubilæum. Vi forventer at vores jubilæum bliver fejret med en lidt større udstilling og lidt festivitas.

Vi glæder os derfor til at se jer lørdag den 23.september.

-Vi modtager stadig besøg fra interesserede, alene i denne uge har vi haft besøg af fire par med relationer til Bonnet.

- Vi har også været så heldige at komme i forbindelse med familie til Bonnets Fotograf "A. Christensen" som rejste fra byen i 1919. Her har vi arvet mange spændende ting, som kan ses på udstillingen.

Vi åbner gerne arkivet ud over de annoncerede åbningsdage, hvis vi er hjemme.

6.juni

Lukket i juli

l.august

5.september

JUBILÆUM den 23. september 2017
Indvielse af Naturstien d. 30-4-17


Traditionen tro skulle Naturstien indvies- en rigtig god. tradition.

Mange mennesker havde lyst til at være med- 21 i alt.

Hver især medbragte lækker mad til det store tag selv bord. Utroligt så mange forskellige lækre retter, der blev sat på bordet.


Der blev spist og skålet og godt mætte begav vi os afsted på Naturstien. Det var en dejlig gåtur på den veltrimmede sti, og vejret var perfekt.

Vi havde en lille afstikker op til " friskolen". Vi skulle lige se , hvor langt de var med byggeriet.

Jobværkstedet har plantet træer vest for skolen langs med Naturstien. Det bliver dejligt at se dem vokse op.

Undervejs blev der snakket om vores dejlige by og om, hvem det nu lige var, der havde taget initiativet til ,at denne fantastiske Natursti blev lavet.

Da vi var tilbage på Mejeriet, fik vi kaffe og kage. Det var velfortjent.
Genbrugsladen


-har fastsat lejen' for de to trailere (kun for vagter og borgerforeningens medlemmer). 30 kr for den lille trailer, og 50 kr for den store. Lejen er pr. dag. Trailerne skal naturligvis afleveres i samme stand som ved modtagelse. Husk at medbringe trailerens registreringsattest(findes som kopi i laden), når du kører med trailer.Forskønnelsesdag.


Lørdag d. 22. april var der forskønnelsesdag i byen. Vi mødtes i klubhuset til en glat kop kaffe, hvorefter der i voldsom blæst blev klippet og beskåret i Stationshaven og -parken samt ved Langelinie. Der blev også arbejdet ved klubhuset, hvor der serveredes en frokost. Arbejdet fortsatte til ud på eftermiddagen, der var en god stemning blandt de 10- 12 fremmødte børn og voksne, på trods af Birgit og Max' tur. Forskønnelsen fortsætter nogle mandag aftener i juni måned, mød op, selv en lille indsats værdsættes.Affaldsindsamling


Forårets indsamling af affald i grøfter, rabatter og på de grønne områder i øvrigt startede i Bonnet for mange år siden med Bonnet Klub som arrangør. Klubbens børn og unge samlede affaldet, og områdets få landmænd og enkelte andre borgere sponsorerede mad, drikke og en tur i svømmehallen som tak for det udførte arbejde. Sådan foregik indsamlingen i nogle år, indtil Danmarks Naturfredningsforening begyndte at organisere indsamlingen på landsplan. Gad vide, hvor DN fandt inspirationen? I år foregik det lørdag d. 1. april, som sædvanlig fra Klubhuset, med det sædvanlige antal deltagere, 12-15 personer. Der var ikke så meget affald som i Bonnet Klub-tiden, heldigvis, men kagen, kaffen og stemningen er stadig god. Som noget nyt stillede en landmand, Svend Erik Rosengaard, en trailer til rådighed, så vi var fri for at sortere og aflevere affaldet i Lemvig.DLG


Nedrivningen af DLG skal foregå inden nytår, Hvidbjerg Nedbrydning skal stå for arbejdet. DLG fastholder, at den gamle bygning, som huser Bonnet Lokalarkiv, samt Genbrugsladen, bliver bevaret. Vi vil følge arbejdet og har særlig interesse i, hvordan området skal se ud på længere sigt. Måske er der en læser, der er interesseret i at arrangere/deltage i et afskedsarrangement inden tårnet fjernes!

Desværre er der ubudne gæster, der trænger ind på DLG, og fjerner benzin m.m., derfor har vi flyttet vores maskiner ind i Genbrugsladen. Vi kan oplyse de unge mennesker om, at vi er ophørt med at opbevare brændstof på DLG. Kig ind i Genbrugsladen lørdag klo 14-15, hvis I tvivler.
Hver lørdag kl. 14 - 15:
Åbent iGenbrugsladen
Vitsen:

Hans og Grethe havde været i biografen med hinanden, og da filmen var forbi, gik de tavse hen ad fortovet, indtil de nåede havelågen, hvor Grethe boede. - Hans står og skraber lidt i gruset, tager sig sammen og siger til Grethe:
"Må a fo en køs?"

Grethe siger:
"Prøv og gjæt!"


Hans siger: "A gjætter o a må ett!"

Grethe siger:
"Prøv og gjæt igjen!"
(ev)
Renovering af kloakrør


Gadebilledet i Bonnet har nogle dage i uge 22 været præget af adskillige store køretøjer med gult blink. Det drejer sig om, at der skal repareres på de fejl og mangler, der blev fundet, da der sidste år blev lavet en hel masse "kikkertundersøgelser" . Det skulle gerne blive vanskeligere for rotter at få adgang til systemet, og der skulle blive langt mindre ud- og indsivning, når fejlene er udbedret. Efter sigende er der fundet en snes steder, der burde repareres, men ikke alle steder er tilgængelige, fordi de brøndene simpelt hen er for snævre til, at det fjernstyrede materiel kan bakses derned.


Sidste frist for stof til næste nummer: 6/8-2017


39. Årgang august 2017


BONNET LOKALARKIV
Fejrer 10 års Jubilæum

derfor inviteres til

Åbent Hus

Lørdag den 23. september 2017
Kl. 14-17

Jubilæumstalen holdes af to "gamle" Bonnet-drenge
Jens Erik Byskov og Preben Nielsen
Kl. 14.30

Vi glæder os til at vise vores gamle og "nye" lokaler frem.
De vil i dagens anledning være fyldt med billeder, ting og
sager fra byens begyndelse til nu. Kom og kik, der er
noget for enhver alder.

Der vil være kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.

Der er lavet et jubilæums-hæfte, hvor Ole Refstrup, Leif
Rønne og Per Sandal i ord og billeder har skrevet om
deres barndom/ungdom i Bonnet.

ALLE er velkommen
Birthe og Kirsten
"Byger, der går og kommer".
Sankt Hans aften i Bonnet er altid en fm fest. Om det er sol eller regn, folk kommer, for her kan vi mødes ret uforpligtende, så forskellige vi er, unge og gamle, piger og drenge, alle er velkomne.
Sådan var det også i år, 2017! Først tænkte vi, at det hele blev ødelagt af regn, men så holdt regnen op, folk strømmede til, fin midsommerstemning.
Og så kunne bålet tændes og brænde helt til bunden (noget var fra sidste år). Og valgmenighedspræst Hans Nørkjær holdt båltale om bI. a. ildens betydning og brug op gennem tiderne. Og der var midsommersang og sang om de "byger, der går og kommer".
Og så skal vi huske en ting: Selve pladsen, Bonnet Stadion er jo fremragende til sådan en aften, stor, åben og flot.
(ev)
Mejeriet solgt


Vi har pr. 1.7.2017 solgt Mejeriet til Michael Falck Damborg & Manuela Faurby Olesen, som dog ikke skal bo der. Vi byder dem alligevel velkommen til Bonnet. Vi ejede Mejeriet i nøjagtig 11 år, 11 gode år med mange spændende, gode og sjove aktiviteter, men vi synes at al vedligeholdelsen af bygninger og udenomsarealer var blevet lidt tilovers, derfor valgte vi at sælge.

Vi vil hermed gerne takke alle dem, der har taget del i aktiviteter- ne på den ene eller anden måde, uden dem var der jo intet arrangement/fest.

Dog vil vi specielt rette en kæmpestor tak til "Mejerigruppen", som blev oprettet ved et åbent hus arrangement, kort efter at vi overtog Mejeriet. Peter Sønderby, Birthe Agerbo og Max Fredgård har været med hele tiden, Niels Hansen var med fra starten og indtil for ca. lYz år siden og Anders Graversgård, der kom med for ca. lYz år siden. Disse gæve personer har gjort et stort stykke arbejde for at skabe aktivitet i Mejeriet til fælles gavn for os og byen.

Med mange venlige hilsner:

Fhv. Mejeribestyrer Henrik Kristensen & frue
Mosekonen som vartegn?

Andetsteds i bladet bringer vi. historien om Mosekone-skulpturen på Stationspladsen. Som man kan se i plakatstanderne på indfalds- vejene, findes der også en tegning af skulpturen, og den har faktisk også en lille forhistorie. Tegningen blev lavet i anledning af, at Bonnets foreninger i fællesskab afholdt en sommerfest i 2003. Det var et arrangement med små konkurrencer om efter- middagen og fest om aftenen, og her blev der fremstillet et diplom, som blev udleveret til alle konkurrencedeltagere. Diplomet var prydet med tegningen af mosekonen og blev tildelt "for ihærdig indsats". Men hvem er kunstneren? Dette fortaber sig desværre i glemselens tåger. Mit bud er Mogens Andreasen, men hvis nogen ved det med sikkerhed, vil jeg gerne høre nærmere.

Der er i øvrigt også gjort et forsøg på at få lavet en maxi-udgave af Mose-konen. Nogle husker måske TV -serien "Det' Leth", hvor Flemming Leth viste alle mulige gør-det-selv-tricks på skærmen. På et tidspunkt blev der udskrevet en konkurrence ved navn "En dag med Leth", hvor den navnkundige handymands hjælp samt materialerne til det vindende projekt var præmien. En af friskolens elever, Nikolaj, indleverede et forslag, der gik ud på at opføre en kæmpestor model af Mosekonen på det nordøstlige hjørne af jordvolden. Folderne i særken skulle være brede nok til en trappe, så man kunne gå op på hendes hoved og nyde udsigten, og så skulle hun samtidig være byens vartegn. Vi hørte aldrig fra det, og det har heller ikke været muligt at finde noget om et evt. vinder- projekt ... men under alle omstændigheder er ideen hermed givet videre til Kompetenceværkstedet.Hvorfor betale kontingent til borgerforeningen?


Fordi du her i sommertiden glæder dig over, at

-Bjarne klipper græsset omkring overløbsbassinet på Sønderland

-rabatten langs Bonnetvej og Langelinje bliver klippet

-naturstien er indbydende til en gåtur, også for vovse

-Genbrugsladen kan modtage mindre mængder affald, og papir og pap til Lemvig-spejderne

-foreningen har presset på for at Bøgelundvej atter er en fornøjelse at køre på

-vi har et sted til aflevering af grenaffald

-det lykkedes at genskabe liv og aktiviteter i friskole-bygningerne.


Har du endnu ikke betalt, kan du evt. henvende dig til bestyrelsen eller Birgit Fredgård.
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Sæsonens første arrangem~nt bi iver en solned- gangssejlads med "NEMO" fra Thyborøn. Her vil vi nyde solnedgangen en stille sommeraften i uge 33, 34 eller 35 med et let traktement og et glas kold hvidvin eller øl ombord. Datoen meldes ud med kort varsel, når vejret passer til arrangementet. Til den tid ved vi også, om det bliver på havet eller på fjorden. Følg med på Bonnet og omegns facebookside.

Kommende arrangementer:

Den 26. september 2017 kl. 19.00

Besøg hos Erna og Anders Poulsen

Erna vil fortælle om anoreksi og Anders vil vise sit traktormuseum
Sted: Nørbysvej 27, Nr. Nissum

Tilmelding senest 19. september


02.10.17 kl. 18.30

Besøg på Hjerm Kunstgalleri og Æbleplantage med mulighed for pluk-selv


Sted: Rubjerghøj l, 7600 Struer

Tilmelding senest 25. september


For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90
Byggegrund til salg

Rammevej 5, hvor der tidligere har ligget et lille hus, blev i januar opkøbt. Ejeren ønsker nu at sælge grunden.

Er man interesseret kan han kontaktes på 26464101.Bøgespiren til salg

Den Selvejende Institution Børnehuset Bøgespiren er begæret konkurs. Bygningerne tilhører nu Nykredit, som ønsker at afhænde bygningerne uden væsentlige omkostninger. Er du interesseret i at erhverve en bygning, der tidligere har fungeret som Friskole, Forsamlingshus, Daghøjskole og Børnehave, og en have med masser af historie helt tilbage fra 1920erne, så kontakt kurator og advokat Esben Bjerregård 27149150.
Lemvig Kompetenceværksted

Nu er vi flyttet ind, og mangler kun det sidste

Vi er ikke helt på plads, men meget er der sket. Vi vil arbejde på at få vores garageanlæg færdig, vi mangler lidt i vores træ- værksted, og så får vi forhåbentlig nyt grus på parkeringspladsen.

Vores fokus er nu den officielle indvielse tirsdag d. 5. september 2017. Der vil blive informeret yderligere i dagspressen.

Vi har ansat Kirsten Didriksen i vikariat for vores køkkenleder. Kirsten er lokal, så det nyder vi godt af, der dukker indimellem noget op, hvor det er godt med en som ved noget mere end os andre.

Det har været en lang og udfordrende proces at flytte hertil, nu synes vi det er nogle dejlige lokaler og et dejligt udenoms areal, som giver os mange muligheder.

En lille bøn til dem, som lufter hunde her, om de vil tage "lorten" med - det er ikke så rart at træde i, når vi spiller bold eller blot går en tur. Der er også et par unge fyre i en lille hvid Peugeot, (Jeg har et fint billede) - som har hygget sig her - men "glemt" at rydde op efter sig.

Hvis borgere i Bonnet, oplever et eller andet, som vedrører Kompetenceværkstedet, kan jeg kontaktes på 20351765.

Poul LindholmHistorien om:
MOSEKONEN (stenstatuen i Stationsparken)

Det hele startede i 1994 hvor Borgerforeningen oprettede en forskønnelseskomite. De tog straks fat på at forskønne det område, som ligger lige midt i byen. Det var på daværende tidspunkt en kæmpe skamplet for byen, skrammel plads, affald, asfalt, skærver, store maskiner, et stykke ingenmandsland.
Komiteen kontaktede VLTJ som ejer jorden. De havde ingen midler til at renoverer pladsen, men de var positive og der blev givet frie hænder til at forskønne området.
Mange fonde blev søgt og heldigvis gaven del af dem tilsagn om støtte af forskellig art.
Der blev gravet forurenet jord væk, drænet, lagt nyt jord på og plantet store træer, som kom fra forskellige fonde.
Træer og buske fik dog en hård start, knastørre somre, sjask våde vintre, orkan osv. En del måtte plantes om, men med årene er de blevet rimelig pæne.

Da græsplænen blev sået, blev der talt om at enhver by med respekt for sig selv havde et kunstvært, så sådan et MÅDE vi også have i Bonnet! Indtil der blev fundet sponsorer til "kunsten" fik vi tilbudt en stor granit blok af VLTJ.
Da stenen var bakset oven på nogle andre sten, for at den kunne syne af lidt mere, kom Britta forbi og slængede sig på stenen, og en udbrød: "Så skal vi da have flyttet stenen ud på Langelinie" Hvor til Britta svarede "Den lille havfrue!! ta ikke fejl af det, det er nærmere en GAMMEL MOSEKONE!!"
BINGO der var den - den gode ide! Bonnet skulle ha en mosekone. Der er rigtig mange moser rundt om byen, så selvfølgelig skulle vi det! og den skulle være af STEN.

Stenhugger Erik Smed, var straks med på ideen og kunne se den for sig MOSEKONEN.

Hun blev sat på sin plads en dejlig solskinsdag i år 2002, så hun kunne kikke op mod DLG-tårnet.
Hvad mon hun skal kikke efter i fremtiden?

Billeder af Mosekonen og mange andre kan ses på arkivet.

Vi har åbent den l.tirsdag i måneden fra kl. 19.00 eller efter aftale.
Husk vores 10-års jubilæum lørdag den 23.september.

Bonnet Lokalarkiv
v/DLG, Bonnetvej 4
Vitsen:

På togstationen kommer en mand hen til billetlugen:

"Jeg vi/ gerne bede om en returbillet"

"Ja, så gerne, hvor til"?

"Sku' da hertil"!
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag.

Vi mødes igen fredag, den 1. september kl. 15.00 - 17.00 i Lokalarkivet / DLG, hvor arkivpigerne velvilligt stiller de dejlige lune lokaler til rådighed.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.
Dødsskrig i haven!

Da jeg flere gange havde hørt disse mærkelige, hæse skrig dybt nede i min have, tænkte jeg, at der nok igen var en uskyldig fugleunge, der blev dræbt. Jeg gik derned for at se det, men fand intet. Men det blev ved, og en dag fik jeg forklaringen.
Skriget kommer fra en skovskade, der bor i eet af træerne nede ved mosen. Jeg hørte den samtidig med, at jeg så den! Hvor er den dog flot med alle sine farver i den rød-orange, blå, sorte og hvide dragt.
Den hvæser stadig efter mig, når jeg en gang imellem tager mine tre motionsrunder og jogger ned til de høje træer. Da skriger den "skrub af', så jeg får mere fart på væk. Mon det er fordi, den har unger og vil forsvare dem?
Erik VedstesenSidste frist for stof til næste nummer: 24/9-2017


39. Årgang oktober 2017


Hjertestarter i Bonnet


Igennem en længere periode har flere borgere i Bonnet udtrykt ønske om opsætning af en hjertestarter. Borgerforeningen ansøgte derfor flere fonde om støtte til opsætning af en hjertestarter, men fik sidenhen afslag.

Som fortalt i maj-nummeret af Springbalsaminen har også Kompetenceværkstedet søgt Tryg-fonden og fået afslag, men nu har man taget sagen i egen hånd og købt en. Den er opsat på værkstedet på Bøgelundvej 50 (førhen Bonnet Friskole), umiddel- bart til højre for indgange. På Facebook-siden Bonnet og omegn kan man se placeringen på et kort samt et foto af apparatet.

Hjertestarteren er tilgængelig døgnet rundt, og er således ikke afhængig af åbningstideme på Kompetenceværkstedet.

På vegne af borgere og foreninger i Bonnet og Omegn skal der lyde en stor tak til Lemvig Kommune og Lemvig Kompetenceværksted for det fine tiltag, som længe har været et ønske i byen.Bonnet Gymnastikforening


Bonnet Gymnastikforening havde søgt Jysk Energis sponsorpulje om økonomisk hjælp til installation af en varmepumpe i klubhuset, både for at reducere varmeregningen og for at gøre klubhuset mere anvendeligt i den kolde årstid. Vi har været så heldige at komme i betragtning og det er vi meget taknemmelige for.

I begyndelsen af september har Søren Houlind installeret varmepumpen og nu ser vi frem til et lunere klubhus, der dermed kan anvendes til flere arrangementer i vintermånederne samt naturligvis en bedre varmeøkonomi.

Vi vil også gerne benytte lejligheden og takke alle, der har tegnet et passivt medlemsskab for at støtte foreningen og bevare klubhuset og boldbanen i Bonnet.

Med venlig hilsen

Bonnet Gymnastikforening
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Grundet sommerens ustadige og regnfulde vejr, lykkedes det ikke, at finde en stille sommeraften i august til sæsonens første arrangement, en solnedgangssejlads med "NEMO" fra Thyborøn. Men fortvivi ikke, der er allerede truffet aftale med kaptajnen ombord på Nemo om at finde en stille sommeraften i august 2018, ligesom vi den 26.09.17 vil gennemføre det i 2016 aflyste besøg hos Erna og Anders Poulsen i Nørre Nissum.

Kurset "Madlavning for mænd" ved Hans Larsen er kommet godt i gang i skolekøkkenet på Ramme Skole.

Kommende arrangementer: Torsdag, den 23.11.17 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Vandborg Karrosseri og Jette Bundgaard fortæller om Team Rynkeby


Sted: Merkurvej 4, 7620 Lemvig

Tilmelding senest 16. november

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90


Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag.

Vi mødes igen fredag, den 6. oktober kl. 15.00 - 17.00 i Lokalarkivet / DLG, hvor arkivpigerne velvilligt stiller de dejlige lune lokaler til rådighed.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Forurening ved DLG


Nogle har sikkert lagt mærke til, at der er lavet nogle boringer ved DLG. For nylig modtog Bonnet Vandværk en mail fra teknisk forvaltning i Lemvig Kommune, hvor resultatet af undersøgelsen refereres: "Der er konstateret forurening i det terrænnære grund- vand med pesticider. De konstaterede pesticider kan ikke med sikkerhed henføres til en punktkilde på ejendommen, derfor kortlægges denne ikke på V2. Regionen vurderer ikke at de konstaterede forureninger udgår en risiko for grundvandet i området."

Mailen var vedhæftet 2 dokumenter, hvor det ene er et digert værk med alskens detaljer om undergrunden, undersøgelsen og DLG's historie på stedet, mens det andet er Regionens sammenfatning og beslutning om konsekvenserne. Der er kun fundet pesticidrester i de 2 sydligste boringer, og de kan enten stamme fra håndtering af pesticider på DLG eller fra ukrudtsbekæmpelse langs jernbanen. Fundet giver kun restriktioner, hvis man ønsker at ændre arealets anvendelse til f.eks. børneinstitution eller rekreativt område, eller hvis man ønsker at flytte jord fra området.

Beskrivelsen af undergrunden og vand indvindingen er meget detaljeret, men et par af de vigtigste oplysninger må være, at der er et lerlag på over 30 meters tykkelse, og det oppumpede drikke- vand er mindst 40 år og typisk 90 - 100 år gammelt. Af samme grund føler vi os helt trygge ved at stole på de vandanalyser, der siger nul pesticider, og vi har sag pænt nej tak til at få udført ekstra analyser for mikroplast og Chloridazon.

Mvh, Bonnet VandværkIMogens OlsenBonnet lokalarkiv

Mange mange tak for den overvældende interesse og deltagelse i vores 10-års jubilæum.

Tak for de mange fine gaver og jeres opbakning gennem alle årene, håber det bliver ved.

Speciel tak skal lyde til DLG som har givet os husly og mulighed for at have et lokalarkiv i Bonnet.

Vi håber at vi stadig er i stand til at vise vores jubilæumsudstilling en tid endnu! Men da nedrivningen af dele af DLG er nært forestående, ved vi ikke hvordan det griber ind i åbningstider og med støj og støv.

Vi vil bestræbe os på at holde åbent som sædvanligt, men kik efter opslag v/Arkivet.

Endnu har vi nogle eksemplarer af jubilæumshæftet til salg, måske det var en ide til mandelgave, værtindegave m.m. 60,- kr. pr. styk.


Vel mødt på arkivet

Birthe og Kirsten
10-års jubilæum på Bonnet Lokalarkiv

Lørdag, den 23. september 2017 kunne Bonnet Lokalarkiv fejre sit lO-års jubilæum i smukt septembervejr. Der var flot pyntet op både inden- og udenfor lokalarkivets lokaler i den gamle DLG-bygning, hvor to gamle vægtere fra Bonnet Vægterlaug holdt vagt ved indgangen. På væggen udenfor kunne man beundre to nye luftfotos afhhv. Bonnet by og "Æ swot stad".
Der strømmede mange, mange gæster til fra nær og fjern og det var lige før, at den vagthavende i genbrugsladen måtte agere p-vagt for at fmde plads til alle bilerne.

Birthe og Kirsten bød hver en gæst velkommen, og der blev skænket lokalt mosekonebryg som velkomstdrik i lokalarkivets "krostue".

I de gamle lagerbygninger til venstre for arkivet, havde "arkivpigerne" tryllet et fantastisk mini-museum med sovekammer, spisestue, skolestue og meget, meget mere frem. Gæsterne kiggede, snakkede, bladrede og udvekslede minder fra gamle dage i Bonnet.

Efter at vi var blevet budt velkommen, holdt Jens Erik Byskov en underholdende jubilæumstale fyldt med barndoms- og ungdomsminder fra Bonnet i 5O-erne og 60-erne, og krydret med små anekdoter om byens erhvervsdrivende.

Kaffebordet var dækket flot og snakken gik muntert- hjertelig tak til Kirsten, Birthe og alle deres flittige medhjælpere for en pragtfuld eftermiddag.

(Arkivven Christina Larsen)
Mandemadsjuleafslutningsfest

Familie & Samfunds madlavningskursus for mænd er nu i fuld gang. Efter friskolens lukning kører kurset ufortrødent videre på Ramme skole med fuldt hold. Traditionen tro afsluttes sæsonen med et brag af en julefrokost, der ligesom sidste år holdes i Vandborg Fælleshus. Denne fest er kun for indbudte gæster, og det plejer at foregå på den måde, at kursisterne inviterer venner og bekendte samt andre, der gerne vil deltage. Problemet er bare, at vi har svært ved at forudse, hvem der kunne tænke sig at blive inviteret.

Derfor vil vi gerne herigennem komme med en opfordring til alle fra Bonnet og omegn, der har lyst til at frådse i lækker julemad og feste sammen med ligesindede: Kontakt Ove Andersen på tlf. 2330 0235 eller Mogens Olsen på tlf. 4177 9179. Festen løber af stabelen lørdag d. 18. november, og kuvertprisen er sat til 200 kr. inkl. kæmpe julebuffet og levende musik.

Mvh, MandemadsholdetMåneskinstur i Mosekonens rige

Lørdag den 4. november 2017 kl. 17.30


Kultur, natur og bevægelse forenes i en fantastisk oplevelse i form af en mørkevandring Naturstien rundt. Kom og vær med til denne fuldmånebegivenhed på tværs af Region Midtjylland, hvor "Move for Life" under Aarhus 2017 rykker til Bonnet.

Vi mødes ved en af Bonnets kulturelle klenodier, Mosekonen, billedhugger Erik Smeds finurlige stenskulptur, ved Bonnet Station.

Bonnet er kendt for sin smukke natur med Naturstien langs byens moser, som de populært kaldes. Egentligt er der tale om såkaldte dødishuller. skabt af smeltede kæmpeisklumper efter den sidste istid, som gav landskabet omkring Bonnet dens smukke særpræg.

I mørket er alt forandret på forunderlig vis, og vi vil gå turen Naturstien rundt med en meget kyndig guide, tidligere naturvejleder Peder Flansmose, der vil fortælle om nattens forunderlige lyde og, hvis vejret tillader det, vil vi kigge på stjernehimlen. For at skærpe sanserne vil vi på dele af turen være fuldstændig uden brug af kunstigt lys - andre steder lyser vi op med fakler og lommelygter.

Bagefter serveres dejlig varm suppe og hvem ved, måske vil der også være mulighed for at smage vaskeægte Bonnet Mosekonebryg i Bonnet Gymnastikforenings klubhus på sportspladsen i Bonnet.

Turens varighed er ca. 1 time.

Det er gratis at deltage

Pris for en tallerken suppe 35 kr

Pris for en specialøl 35 kr.
Lemvig Kompetenceværksted, 27. september 2017


Sidste NYT fra Lemvig Kompetenceværksted


Nu mangler vi kun det sidste

Vi har langt om længe fået afleveret nøglen til lokalerne på Moeskjærvej. Der er sat et punktum, og nu starter noget nyt.

Vi skal nu i gang med at finde os til rette i nye lokaler og omgivelser, vi syntes det er blevet rigtig godt, og vi er super glade for vores nye Kompetenceværksted.

Der er nu gang i undervisning, det kan være Lektiehjælp til flygtninge - det får de af Frivillig foreningen, vi underviser selv i Dansk Kultur, så har vi fx tema der hedder "få struktur på din hverdag" og andre emner, som er samfunds aktuelle, det kan være det kommende valg mm.

På værkstederne har vi været i gang med betonstøberi, fuglebade mm. træværkstedet er i gang med fuglekasser og træ-æg til daginstitutionerne (som de maler og hænger op i Lemvig).

Vi vil have etableret et cykelværksted. Vi har dejligt mange opgaver ude, når vejet ikke fuldstændigt vælter os. Vi vedligeholder læbæltet i marken og så hjælper vi med at holde vores strande rene, vi samler affald fra Thorsminde til Thyborøn.

Vi synes vi har haft en fantastisk Indvielse, som var ovenud godt besøgt. Alle har med største ildhu gået til opgaven med at blive færdig og vi har været stolte af endeligt at kunne vise vores Kompetenceværksted frem.

Vi håber, med Kompetenceværkstedets tilstedeværelse i Bonnet, at kunne bidrage til forskønnelse af området og at borgere i Bonnet vil blive mødt med smil fra de omkring 80 borgere, som er tilknyttet Kompetenceværkstedet.

Venlig hilsen
KompetenceværkstedetNedrivning af DLG


Mange har nok bemærket de to store Hvidbjerg-containere parkeret ved DLG. I denne uge, 39, har vi fået oplyst, at man vil påbegynde fjernelsen af store dele af DLG-bygningerne, inklusive tårnet. Første opgave bliver at fjerne tagpladerne og tagkonstruktionen, inden man bevæger sig længere ned i bygningen. Det er stadig usikkert, hvordan tårnet skal fjernes, man vil bl.a. tage hensyn til jernbanen, hvor der skal være en vagt under arbejdet.

Arbejdet vil nok give nogle gener for Lokalarkivet og Genbrugsladen, men vi er sikre på, at Hvidbjerg vil tage de nødvendige hensyn, så vi bevarer adgangen til lokalerne. Støvet kan vi nok ikke holde ude!

I Genbrugsladen er jern-containeren blevet tømt, og der er opstillet 3 kasser, som udelukkende er til øl- og sodavandsdåser, som gerne må afleveres i gennemsigtige poser. Andre dåser placeres sammen med andet jern i containeren. Kik ind lørdag 14-15.

Hilsen Borgerforeningen
Referat fra fællesmøde den 17. august 2017

Borgerforeningen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGF's klubhus.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S), Arne (Klubhusets kommende støttekreds), Peter (Borgerforening og gymnastikforening), Michael (Mejeriet) og Christina (Springbalsamin). Kirsten repræsenterede også Kompetenceværkstedet og flere andre har også "flere kasketter".

Peter blev valgt som ordstyrer og startede med en kort præsentationsrunde til ære for Bonnets nye mejeribestyrer.

Siden sidst: Mejerigruppen er blevet nedlagt og har et lille overskud, som byens foreninger er velkommen til at søge til gavn for byen. Der blev fortalt lidt om Mejeriets historie samt drøftet fremtidsplanerne for Mejeriet.
Familie & Samfund har aflyst et par arrangementer og har afholdt generalforsamling i "Himmeriget".
Lokalarkivet blev bange, da de fik at vide, at de gamle DLG-bygninger skulle væltes. Heldigvis dog ikke bygningen, hvor Lokalarkivet holder til og heller ikke genbrugsladen. De har haft en billedaften og en aften med Per Sandal samt de sædvanlige åbningsdage. Der har været en del arbejde for Lokalarkivet i forbindelse med Bøgespirens lukning, bl. a. omkring stenen, der stod i børnehavens have. Desuden blev håndarbejdseftermiddagene også afholdt i Lokalarkivets lokaler.
Lemvig Kompetenceværksted har fået en hjertestarter, som er sat op til venstre for indgangsdøren og dermed frit tilgængelig.
Gymnastikforeningen har stået for Skt. Hans aften i samarbejde med de øvrige foreninger, som på trods af det yderst regnfulde vejr var særdeles godt besøgt. For at sikre klubhusets fremtid blev der åbnet for muligheden for at være passivt medlem. Der har været nogle arbejdsdage/-aftener, hvor man mødtes i klubhuset.
Borgerforeningen har en fællesspisning i februar og åbningen af naturstien samt været aktiv med forskønnelse og vedligeholdelse af byens grønne områder. Friskolens støttekreds har haft en højskoleaften med Christen Touborg. Ulla og Erik tog ikke imod genvalg ved generalforsamlingen og blev erstattet af Inger Marie og Lisbet.
Mejeriet har holdt sommerpause.
Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:
Familie & Samfund har planlagt et besøg hos Erna og Anders Poulsen den 26.09., den 02.10. er der et besøg på Hjerm kunstgalleri og æbleplantage, den 23.1 l. virksomhedsbesøg på Vandborg Karosseri og den 19.0 l. er der tarteletfest. Lemvig Kompetenceværksted holder indvielsesfest den 05.09. og det ville være festligt, hvis hele byen med Bøgelundvej i særdeleshed ville flage denne dag. Evt. afholdes et julermarked. De efterlyser noget, som byen kan slå sig op på.
Lokalarkivet er i fuld gang med planlægning af lO-års jubilæet den 23.09. Der er Arkivernes dag den 11.11. og julehygge den 05.12. samt billedaften i januar 2018. Borgerforeningen holder der sædvanlige julearrangementer, den 03.12. kommer julemanden der er julebanko på Mejeriet og den 23.12. synges julen ind.
Andet: Den 04.11. er der planlagt en måneskinstur på Naturstien med naturvejlleder Peter Flansmose og efterfølgende suppe i BGF's klubhus (Bonnets bidrag til Aarhus Kulturhovedstad 2017). Desuden sysles der lidt med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen. I løbet af sensommeren/efteråret vil DLG- bygningerne blive fjernet.
Der blev foreslået at bruge en del af overskuddet fra Mejerigruppen til renovering af Borgerforeningens legeplads på BGF's grund.
Mogens og Lisbet har fulgt op på ideen med at anvende Friskolens lokaler til Jobcentret og har gennemgået dem sammen med en bygningssagkyndig. Afgørelsen træffes på et udvalgsmøde.


Næste fællesmøde bliver mandag, den 8. januar 2018 og det er Springbalsaminen, der indkalder.
Referent: Christina LarsenArkivernesdag
Den 11. Nov.
Kl.14-17

Hvert år afholdes der "Arkivernes dag" over
hele landet. Vi har selvfølgelig også åben
denne dag.
Vi har lavet et "Ta' selv bord" med billeder vi
har i flere eksemplarer, foldere og bøger.
Mange mange billeder fra hverdagen i
"Bøgespiren" 1995- 2016.
Måske kan du finde et af dig selv?
Alle er velkommen.
Kaffe på kanden.
PANORAMARUTE 409

De fleste har sikkert bemærket skiltningen "Panoramarute 409", der fører lige gennem vores lille by.


Hvad er panoramaruterne? Panoramaruterne er cykel-rundture, der tager dig til steder med vid udsigt, men også til små hemmelige pletter med plads til ro og fordybelse.

Du finder 16 skiltede Panoramaruter langs den jyske vestkyst. Cykelruterne er mellem 20 og 50 km lange, og de følger eller går tæt på Vadehavet og Vestkysten og den legendariske Vestkystruten. Eftersom det er rundture, kan man starte og slutte hvor som helst på ruten.

Panoramaruter kan være målet for en udflugt eller de kan være indholdet i fx en weekendferie. En del af ruterne er egnede til børn. Alle ruterne ligger tæt på gode overnatnings- og spisesteder, og der er spændende seværdigheder undervejs, som man kan vælge at besøge.

Panoramaruterne er en del af projektet "Powered by Cycling: Panorama", som er støttet af EU's regionalfond.

Se http://vestkystruten.dk/da/cykelruter/panorama/lemvig/


Panoramarute 409 Himmel, hav og kunst - 44 km

Lemvig, Bonnet, Trans, Ferring, Gjellerodde


Cykelruten "Himmel, hav og kunst" fører jer til de bedste udsigter over Vesterhavet og Nissum Bredning. Den går også til steder, hvor egnens historie fortælles, og hvor kunstnere viser deres fortolkning af himmel og hav.

Undervejs ligger kystlandskabet foran jer som et panorama af lys, land og vand, og lige om lidt er I fremme ved vandkanten.

Som den lille dialog andetsteds I bladet dog bekræfter, fører ruten ikke gennem Ramme ...
Hørt en meget stille onsdag formiddag i Bonnet.

To cykelryttere kommer kørende, da de drejer fra Bøgelundvej mod Ramme, siger den ene til den anden:

"Det er som at vinde den store gevinst i Lotto, hvis man møder en bil her!"
Vitsen:


"Hørte du mit foredrag i radioen forleden aften"?

"Næh".

"Det var kedeligt"!

"Ja, det tænkte jeg nok, derfor lukkede jeg ikke op"!

(ev)Sidste frist for stof til næste nummer: 12/11-2017


39. Årgang november 2017


Bonnet Gymnastikforening


Den nye varmepumpe, som Jysk Energi havde sponsoreret, giver en dejlig varme og har gjort Bonnet Gymnastikforenings klubhus mere anvendeligt i den kolde årstid. Vi kan mærke, at indeklimaet er forbedret og glæder os til en reduceret varmeregning. Vi meget taknemmelige for denne sponsorat.

Med venlig hilsen

Bonnet Gymnastikforening
Julemarked

Lemvig Kompetenceværksted
Bøgelundvej 50, Bonnet
7620 Lemvig

Tirsdag d. 5. december
KL.10:00-17:00


Kom og nyd julestemningen og se vores nye lokaler.

Der vil være salg af julepynt, de korationer m.m.

I kantinen vil man kunne købe Kaffe/te og æbleskiver
Når tårnet falder


vil vi markere det med en sammenkomst i klubhuset, hvor vi byder på en forfriskning til børn og voksne. Datoen kender vi ikke, derfor afholdes arrangementet sidst på eftermiddagen, den dag "Kloen" sættes i betonen øverst oppe. Vi informerer bredt, når vi kender tidspunktet, men ellers: Hold øje med tårnet!Klubhuset

Der har den seneste tid været nogle arrangementer i Klubhuset på Bonnet Stadion, og det er meget glædeligt. Huset er velegnet op til 20-25 spisende personer, som det var tilfældet til Måneskinsturen, men der afholdes også møder med 4-5 deltagere. Ikke kun foreninger, men også private, kan leje huset. Det er også muligt at leje ud af huset, det gælder borde og stole, stort køleskab, lagkagekøler samt service til 40 kuverter. Henvendelse ang. leje til Peter, 3042 9348, øvrige bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeningen er Arne Agerbo og Preben Larsen.
Vi opfordrer til at støtte Klubhuset, enten ved at være støttemedlem og/eller smide lidt penge i sparegrisen, når man er på besøg i huset.

Vi ses i Klubhuset

PS: Stor tak til Egon, som også i år har klippet græsset ved huset og langs Rammevej.Julemanden kommer


med toget til Bonnet søndag d.3. december kl. 11.00

Mød op i god tid på perronen, så vi er mange til at modtage ham.

Vi følger ham til det store juletræ, hvor vi danser og synger, inden han deler ud af godteposer til børnene.

Vi slutter af i klubhuset med en forfriskning til de voksne.

Bemærk: bankospil afholdes ikke om eftermiddagen denne søndag.Lillejuleaften, lørdag d. 23. december kl. 19.30

mødes vi, som tidligere år, ved juletræet og synger julen ind.

Vi slutter af med en lille forfriskning, evt. indendørs i klubhuset.Genbrugsladen lukket midlertidig


Vi åbner igen, når nedrivningen er afsluttet. Hold derfor øje med skiltningen ved DLG, Facebook eller Bonnet-it. Har du ærinder i Genbrugsladen, f.eks. leje af trailer, stole og borde, eller ønsker at aflevere store mængder pap og papir, er det muligt at få adgang.
Til Borgere i Bonnet

Integrationsforeningen søger frivillige, der kan være med til at
Snakke-dansk med flygtninge, der går på
Kompetenceværkstedet i Bonnet
Onsdage kl. 10-12


Integrationsforeningen i lemvig har et godt samarbejde med lemvig Kommune. Et af tiltagene er at tilbyde snakke-dansk mulighed eller lektiehjælp-mulighed om onsdagen i Bonnet. Alle flygtningene går på sprogskole i Holstebro 2 dage om ugen og skal være på jobværkstedet i Bonnet de andre dage, ind til der findes en praktikplads til dem.

De voksne flygtninge har ikke mange muligheder for at snakke dansk med danskere, for på sprogskolen går de i klasse med hinanden, og hjemme skal de tale deres eget sprog med børnene for at holde sammen på familien. Børnene er i dansk børnehave eller skolemiljø 5 dage om ugen i mange timer, mens de voksne ikke har samme betingelser.

Integrationsforeningen tilbyder derfor lektiehjælp for de voksne på Christinelystskolen en gang om ugen og de senere år også onsdag formiddag på jobværkstedet nu i Bonnet, hvor flygtningene har pligt til at være.

Der kræves ikke andet af os frivillige end at vi har lyst til at snakke-dansk med flygtninge, der er nybegyndere og for hvem alt er nyt og flygtninge der allerede kan en del dansk. Vi beder dem om at tage deres opgaver med fra sprogskolen og så bliver det en slags lektiehjælp. Alt det nære, med mad, bolig, tøj, transport er emner, som alle begynder med. Man skal kunne beskrive billeder, stille spørgsmål m.m. Vi synger ofte sange på dansk, og vi snakker om familie og traditioner.

Vores motto er "Hvem er du og hvem er jeg, det er bare dig og mig."

Det er ikke nødvendigvis de samme flygtninge, der er der hver onsdag, idet nogle kommer i praktik og andre har bestemte aftaler. Jo flere frivillige, der kan være med en sådan onsdag fra 10-12, jo mindre grupper kan vi fordele os i og få snakken i gang og jo mere kan den enkelte flygtning få sagt noget. Vi frivillige skriver os på de onsdage vi kan være med på en liste. Det forventes ikke at man kan hver onsdag, som frivillige bestemmer man selv hvornår man kan.

Det vil være fint, hvis folk i Bonnet har lyst til at være med i denne opgave og dermed bakke op om de mennesker, der nu er flyttet ind på jeres gamle skole.

Kontakt: Gunvor Fink, Møller mobil 61772633
Eller: Britta Hertzum, mobil 42473553
Dette nummer af Springbalsaminen skrives, mens de første aktiviteter er i gang, det trykkes derefter, og yderligere nogle dage senere bliver bladet omdelt - så når det læses, er en stor del af nedenstående historie. Det skal dog ikke hindre os i at bringe et indlæg om:
Sporarbejde i Bonnet

Som mange nok har lagt mærke til, er der blevet kørt en del materialer til Bonnet det sidste stykke tid. Der ligger nu ca. 2.000 tons skærver, og der kommer, i løbet af et par dage, ca. 1.100 betonsveller, samt nyt tømmer til begge sporskifter. Alt dette og meget mere skal bruges til at ombygge spor 1 og spor 2 her i Bonnet. Allerede tirsdag den 14. og onsdag den 15. november starter vi med udskiftning af tømmer i begge sporskifter som skal gøres i dagtimerne. Fredag den 19-11 fra kl. 19.15 og hele weekenden til mandag morgen arbejdes der i døgndrift på spor 1. Den følgende uge vil der arbejdes videre med spor 2. Vi håber, at dette er færdig inden den efterfølgende weekend. Natten mellem den 24. og 25. november kører der stoppemaskine i spor 1 og i overkørslen på Bonnetvej/Rammevej. Overkørslen bliver pillet op kl. 15 den 24. og kan først benyttes igen kl. 17 den 25. Natten mellem den 25. og 26. kører stoppemaskinen i spor 2. Der vil blive indsat togbusser på udvalgte afgange, som kan ses på mjba.dk eller 'Midtjyske Jernbaners facebookside. Midtjyske Jernbaner beklager naturligvis de støjgener, som alt dette arbejde vil give.
Mvh. BjarneJule-Banko i Lemvig Kompetenceværksted

Søndag d. 10 dec.kl. 14


I år foregår Bonnets årlige julebanko på Lemvig Kompetenceværksted ( den gamle friskole)

Der er masser af plads i salen, så tag familie og venner med til en hyggelig eftermiddag.

Traditionen tro spilles i et tempo, hvor alle kan være med.

I pausen vil der være salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage, øl, sodavand samt amerikansk lotteri.

Vel mødt til en hyggelig og traditionsrig eftermiddag.

Hilsen

Bonnet Borger og Håndværkerforening
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Siden sidst:


Vi havde en dejlig aften hos Erna og Anders Poulsen den 26. september, hvor Erna fortalte om anorexi og Anders viste sit traktormuseum. Der var 22 deltagere.

Årets sidste arrangement er et virksomhedsbesøg:

Torsdag, den 23.11.17 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Vand borg Karrosseri

og Jette Bundgaard fortæller om Team Rynkeby


Sted: Merkurvej 4,7620 Lemvig

Tilmelding senest 16. november

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90

Årets første arrangement kunne være julegaven til manden eller kvinden i dit liv:

Fredag d. 19. januar 2018 kl. 18.00

Tarteletfest
med 3 retter mad & amerikansk lotteri & Vinsmagning af kvalitetsvine (4 rød- og 2 hvidvine) ved GOLAN Vin

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90
Sted: Klubhuset i Bonnet, Rammevej 7

Pris 250 kr pr kuvert - Betaling ved tilmelding senest 11. januar 2018 til konto 7730 754 72 63

Alle er velkommen. Der er plads til ca. 25 deltagere, så det er først til mølle princippet, F&S medlemmer har fortrinsret.

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90
Bonnet Lokalarkiv er for tiden "lidt" hjemløs

Den store nedrivning af DLG i Bonnet er i fuld gang, og i den forbindelse er vi i en periode uden, lys, varme og vand på arkivet.

Vi har været så heldige, at Bonnet Gymnastikforeningen velvilligt har stillet deres nyrenoverede klubhus til rådighed for vores arrangementer. Vi kan desværre ikke tage alle vores arkivalier med dertil, men vi vil prøve så godt som overhovedet mulig hjælpe og modtage arkivalier fra jer.

Den 7. november havde vi vores første arkivaften i klubhuset hvor vi modtog 10 gæster.

På arkivernes dag 11. november, var Emnet Ta' selv bord. Vi har gennem årene modtage mange skrifter - bøger- billeder, især fra vores børnehave. Og da vi ikke på arkivet kan bruge dem alle, synes vi at vi ville give muligheden for, at det kunne komme andre til gode.

Vi var spændte på om vi fik besøg, om vores gæster kunne finde vej til klubhuset. Men den bekymring var ubegrundet. Klubhuset duftede af frisk brygget kaffe og nybagt kringle, og der blev hygget og snakket.

Vi havde 14 besøgende, det var hyggeligt at så mange kom forbi og nogle af de MANGE MANGE billeder fra børnehaven kom vi også af med. Vi har stadig et par tusinde, tror vi? Så kom endelig!

Tak for opbakningen.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om hvornår vi er tilbage på arkivet, men vi skal nok prøver at holde jer orienteret så godt vi kan .

Vi er blevet spurgt om julehyggen.

Selvfølgelig holder vi jul som vi plejer, uanset om det bliver på arkivet eller i klubhuset.

Tirsdag den 5. december 2017
kl.19.00
Julearrangement med glögg,
julekager og selvfølgelig
konkurrence.

Ingen tilmelding.


Venlig hilsen
Kirsten & BirtheJul i Bonnet - for 25 år siden


I Springbalsaminens novembernummer anno 1992 kunne man læse følgende om Borgerforeningens julearrangementer:

"Søndag den 20/12 kl ca. 15.00 kommer Julemanden til Bonnet Station. Først danser vi om juletræet og synger et par af de kære julesange. Derefter går vi op til Bonnet Nærkøb, som er vært med et glas glögg. Til sidst går vi ud til Bonnet Installationsforretning, som også byder på lidt mundgodt. Desuden vil Edith og Jens Peter udtrække vinderen af det annoncerede julelotteri.

Lillejuleaften kl. 20.mødes vi igen ved juletræet og synger julen ind under ledelse af de vagthavende vægtere. Bagefter serveres et glas glögg i klubhuset"

Borgerforeningen stod også dengang for juleudsmykningen. som foruden juletræet (som stod ved Stationen, cirka der hvor Bonnet Mosevej starter) omfattede en masse lamper, der blev opsat i lygtepælene i hele byen - gittermaster på Bøgelundvej og gamle træmaster på Bonnetvej og Rammevej. Det var et kæmpearbejde at sætte dem op og holde dem ved lige.

Vægterne var også aktive dengang. Hver aften fra 16/12 til 27/12 gik de i byen og sang vægterviser i tidsrummet 20.15 til 22.00

Mogens Olsen
"Jul i Arkivet"

Julehygge på Arkivet


Tirsdag den 5. december 2017

k1.19.00
Julearrangement med glögg,
julekager og selvfølgelig
konkurrence.

Ingen tilmelding.
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Hank op i naboen eller genboen, der er plads til flere.

Vi mødes igen fredag, den 1. december kl. 15.00 - 17.00 i Bonnet Gymnastikforenings nu dejlig lune klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Billed-aften
23.januar 2018 kl. 19.00
STED OFFENTLIGØRES SENERE.


Vi har fået mange nye billeder fra Bonnet og omegn. Vi vil glæde os til at fortælle om og vise jer ca. 80 af dem.

Pris inc. Kaffe og kage
Medl: 40 kr.
Ikke medl: 60 kr.

Tilmelding senest d. 18.1.18
Kirsten 30 35 7403 - Birthe 23 34 85 90
Mød mig i mørket

Om aftenen 4. november vandrede knap 40 formummede skikkelser, nogle med lommelygter, rigtigt mange med fornuftige gummistøvler, en tur rundt på naturstien. Vi tog ruten mod uret og i mørke med meget lidt måne-lys, og hørte uhyggelige fortællinger undervejs. Peter Flansmose var gruppens kyndige og myndige guide, som underholdt med historier om de væsner som man før i tiden frygtede ved moserne, ikke mindst de forførende ellepiger der ved nærmere eftersyn var hule i ryggen. Og når de blev til gamle ellekoner, så krævede det snarrådighed at kunne løbe fra dem. Ja, vi fik masser af gode råd til hvordan man kan undgå at blive taget af de underjordiske, og både voksne og børn lyttede opmærksomt efter. Grundlæggende handler det om at blive på stien, både i den ene og den anden betydning. Til slut fik vi en naturlig forklaring på det hele, og kunne ånde lettede op. For selvfølgelig er mosekonebryg f.eks. blot et fænomen der opstår hvor koldere luft møder varmere jord/mose.

På den sidste del af turen fik vi en ide om hvordan landskabet, som blev skabt under istiden, var hjemsted for farlige dyr som vores forfædre måtte prøve at undgå på sådan en mørk novemberaften: sabeltigre, mammutter, og langhårede næsehorn.

"Civilisation" lød det begejstret fra en deltager da vi atter kom under gadelygterne, og vi gik frejdigt det sidste stykke til vi igen nåede Erik Smeds stenskulptur Mosekonen. Knap 40 gik turen, knap 30 vendte forbi klubhuset. Forhåbentligt fik de sidste ikke kolde fødder - og forblev ud hos mosekoner, lygtemænd og ellefolk? I klubhuset var der tiltrængt proviantering at få, inden vi skulle helt hjem: en herlig tallerken varm suppe, og minsandten ... Mogens Olsens hjemmebryggede øl med kraft og smag, som mosekonens tågehalløj ikke kan konkurrere med. Derefter kaffe og lækker kage.

Tak til Christina Larsen og Karin Flansmose for at skabe vores helt eget Bonnet-format som en del af kampagnen Move for Life. Som flere sagde: "Det her er godt nok skørt, men også sjovt". Mere af det!

Jane NielsenSidste frist for stof til næste nummer:

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose