Januar 2014

Marts 2014

Maj 2014

August 2014

September 2014

November 2014


36. Årgang januar 2014


FASTELAVNSFEST PÅ BONNET FRISKOLE
TORSDAG DEN 6. FEBRUAR. KI. 18.00


Hermed en invitation til Fastelavnsfest på Bonnet Friskole. I år vil der blive serveret mad, prisen for hele herligheden er 40 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Øl og sodavand kan købes.
Udklædning ikke en nødvendighed.

Tilmelding senest mandag den 3. februar til:

bf@bonnet-friskole.dk eller på tlf. 9788 9018

Med venlig hilsen Bonnet Friskole.
GODT NYTÅR
Her inde i det nye år sidder jeg og tænker på, om det ikke er på tide vi får sendt en stor TAK til Borgerforeningen og dens hjælpere.
Her tænkes på det store arbejde der gøres i alle de grønne områder, fællesspisninger og julebelysningen, julemand og meget, meget mere. I bruger meget at jeres og jeres families tid på det, tror slet ikke vi er klar over hvor stort et arbejde i gør, for at vi her i Bonnet og Omegn skal føle os godt tilpas.
Så støt op omkring foreningen, køb et medlemskort, given hånd eller send dem et smil når i kommer forbi.
Hilsen
Birthe
Fællesspisning

Søndag den 23 februar kl. 17.30


Er der igen fæIlesspisning på friskolen.

Efter spisning vil Kaja og Ove fortælle om deres tur til Nuuk i Grønland

Husk service og bestik.

Pris 55 kr.
Børn 25 kr.

Tilmelding senest torsdag den 20/2 til:

Karin tlf. 61868229

Arr. Bonnet BorgerforeningD. 8/12 afholdt Mejeriet for 8. gang JULE-BANKO og det blev som de andre år en rigtig hyggelig eftermiddag fyldt med masser af tal, gevinster og spænding. Godt 70 personer deltog, så hver en krog blev benyttet. Også denne gang var der flot opbakning fra erhvervsdrivende i Bonnet og omegn samt foreninger og private, hvilket vi gerne vil sige tusind tak for

Sidste år blev spildet afbrudt af melding om brand hos Max og Birgit. Også denne gang blev der lidt utilsigtet spænding, da en røgalarm i Mejeriet gik i gang. Det var heldigvis falsk alarm, så spillet kunne ret hurtigt gen- optages.

De mange flotte gevinster var sponsoreret af:

Shell Tørringhuse, PL Biler, Fodterapeut Britta Ruby, Karin og Peder Flansmose, Bonnet Maskinfabrik, Moselund VVS v/N. P. Kamstrup, Min købmand v/Bent Pedersen, Kirsten Møller, Dybe Auto v/Heino Mortensen, Lemvig Biobrændsel, Land og Fritid i Rom, Houe Smede- & Maskinforretning v/ Arne Bundgaard, EI-inst. Søren Houlind ApS, Tømrer Karsten Bjerg, Bonnet Lokalarkiv, Ramme Minimarked, Familie & Samfund Bonnet, Bonnet Gymnastikforening, Murerfirmaet Bjørn Kaalund, Bonnet IT, Akupunktur v/Birgit Fredgaard, Borgerforeningen, Borgen Design, Ford Lemvig, STS Biler (Toyota Lemvig), Falck, EI-inst. Pinholt, Stark, Lemvig Foto Click, Amway v/Erna Nielsen, Lemvig Liftservice v/Viggo Rasmussen, Vin & Tobak Lemvig, Kjeld Sko' Lemvig, Lemvig Boghandel, Stenhuggergården, Produktionsskolen, Vestkysten samt anonyme.

Tak til alle sponsorer og tak til alle, der mødte op og var med til at gøre det til en god og hyggelig eftermiddag.

Styregruppen for Mejeriet
Kreative sjæle søges


Vi har tænkt på, om ikke man med alle de kreative sjæle, der findes i området, kunne lave en spænd- ende udstilling i Mejeriet??

Vi har gjort os nogle tanker, men ikke lagt os fast på noget, da vi gerne vil inddrage evt. interesserede mest muligt.

Så derfor: uanset om du maler, tegner, hugger i sten eller noget helt andet eller du måske har en spændende hobby, du kunne tænke dig at vise frem, vil vi gerne se dig til et inspirationsmøde

Søndag d. 23. februar kl.11.00


i Mejeriet.

Tilmelding ikke nødvendig - bare mød op


Er du forhindret denne dag, men måske alligevel interesseret, så ring endelig til Birthe 9788 9050 eller Jette 5152 8373.

På gensyn
Styregruppen for Mejeriet
Familie & Samfund
Bonnet


20. Februar kl. 19.00:
Besøg hos Porcelinge.
Tøj, smykker, keramik og malerier.
Mulighed for at handle i butikken.
Sted:
Porcelinge
Søndergade 16
7570 Vemb
Pris: 50 kr /person Ti Imelding senest d. 13 februar til Kaja eller Christina.

26. Februar:
Årsmøde/Generalforsamling for Region Midt-Vest.
Revyforfatter mv. Leif Fabricius sætter fokus på jysk humor, når den er bedst.

27. Marts kl. 18.30:
Generalforsamling
Sted: "Gyngestolen" , Skalstrupvej 84, 7570 Vemb.
Pris: 50 kr/person inkl. Let anretning og kaffe
Besøg hos Falck i Holstebro d. 16 januar 2014


57 medlemmer fra Familie og Samfund i Bonnet og Rom var ude og se den nye Falck-station i Holstebro.

Stationen er opført på samme grund som byens hidtidige Falck-station.

Vi blev budt velkommen af stationsleder Erik Malmdorf Larsen og derefter delt op i 2 hold.

Vi blev vist rundt på hele stationen. Fakck-stationen rummer brand og redning, ambulanceberedskab og anden assistancevirksomhed.

Foruden garage til blandt andet ambulancer og brandbiler rummer stationen lokaler til administration, omklædning, motion, undervisning, overnatning m.m.

Den er arbejdsplads for ca 100 ansatte. Stationen har kostet omkring 23 mio. kr. En redder og en mekaniker fortalte meget levende om deres arbejdsopgaver og vi så indretningen af deres køretøjer.

Aftenen sluttede af med kaffe og der kunne stilles flere spørgsmål til rundviserne. Under kaffen blev redderen kaldt. Så oplevede vi også at se, hvor hurtigt de rykker ud. Fra alarmen lyder, til de skal være klar til at køre, må der højst gå 90 sek.Bonnet Lokalarkiv

Lokalarkivet efterlyser fotos af"Bonnets køretøjer"! Nye som gamle.

Alt lige fra barnevogne, dukkevogne, cykrer, knallerter og biler, ja alt med hjul der kan kører !

Har du sådan et billede, låner vi det gerne tit affotografering.

Der må også gerne være personer på.

Tirsdag den 25.februar kl. 19.00, afholder vi FOTO-aften hvor vi viser ca. 100 "nye" billeder på storskærm.

Arrangementet afholdes på Mejeriet, Bonnetvej 5. Alle er velkommen.

Arkivets åbningsdage, tirsdage fra kl. 19.00

4. februar

4. marts

1. april

6. maj

3. juni

Vi åbner også gerne udenfor disse dage, kontakt venligst
Birthe 97 88 90 50 - Kirsten 97 88 94 03
Cognac-aften
i Mejeriet


Fredag d. 21. marts k1.19.30


Kom til et spændende foredrag om cognac v/Henrik Andersen. Foredraget varer ca. l-l½ time med adskillige prøvesmagninger undervejs. Under foredraget vil der være kaffe/the på bordet og lidt sødt til. Bagefter vil der være lidt let servering, hvortil der kan købes diverse drikkevarer.

Prisen for hele aftenen (excl. drikkevarer udover cognac-smagsprøverne) er kun 175 kr. Ønsker du at deltage uden at indtage cognac er prisen 75 kr.

Tilmelding til Birthe 9788 9050 eller Jette 5152 8373 senest d. 9/3.

på gensyn
Styregruppen for Mejeriet


Ret til små ændringer forbeholdes, da programmet ikke er helt på plads ved Springbalsaminens deadline
GENERALFORSAMLINGER

Bonnet Vandværk
og
Bonnet og Omegns Borger-
og Håndværkerforening

Onsdag den 12. marts kl. 19.30
på Friskolen


Dagsordener ifølge vedtægterne. I pausen mellem de 2 generalforsamlinger serveres smørrebrød, øl, vand og kaffe.
Højskoleaften:

Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.30 på Bonnet Friskole:

Sang- og fortælleaften:

Erik Sommer,

som har været seminarielærer og forstander på seniorhøjskolen, Nr. Nissum,

fortæller ud af sin store viden om de sange, vi skal synge.

Entre: 50 kr. ind kaffe og brød.
Alle er velkomne!
Støt støttekredsen, bliv medlem!
Referat Fællesmøde 21.01.2014

Friskolen havde indkaldt tit årets første fællesmøde. Tilstede var: Inge og lise (Friskolen), Ove (Støttekredsen), Susanne (FDF og BGF), Peter (Borgerforeningen og BGF), Kirsten og Birthe (Lokalarkivet), Kaja (F&S), Henrik (Mejeriet), Christina (referent Springbalsaminen)

Inge bød velkommen og Ove blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst:Friskolen har afholdt et meget indbringende cykelsponsorløb, pengene blev blandt andet brugt til nyanskaffelser til køkkenet. Børnehaven har været på besøg, der har været vedligeholdelsesdag og 110-års jubilæet. Julefesten måtte flyttes pga stormen, men blev også en vellykket aften.

FDF har en mødeaften om måneden. De har været på lejr på Råbjerghøj samt holdt julehygge i Friskolens køkken.

Familie & Samfund har besøgt Kaj Munk museet, Kystinspektoratet, Galleri lindtorp og den nye Falckstation i Holstebro. Desuden blev der afholdt en Indisk Aften, alt sammen fine arrangementer.

Lokalarkivet har åbent den første tirsdag hver måned og havde haft travlt med at finde billeder til byens jubilæer sidste år, hvor der var udstillinger både på Friskolen og i lokalarkivet, som stadig har lokaler i DLG's gamle kontor. nI julearrangementet var der "fuldt-hus", men også ellers er der altid mange besøgende i Lokalarkivet.

Mejeriet har også haft det hidtil største antal deltagere (ca. 70 personer) til julebanko. Der var valgaften med valgflæsk og gule ærter.

Støttekredsen støtter Friskolen, også med praktisk arbejde som græsslåning.

Borgerforeningen har holdt jubilæumsarrangementer med en fantastisk festaften i forbindelse med l0O-års jubilæet. Julebelysning og julearrangementer som sædvanligt med en velbesøgt lillejuleaften, hvor ca. 70 borgere trodsede storm og regn og sang julen ind i fællesskab. Derudover har Borgerforeningen delt informationssedler ud og deltaget i mødet omkring vindmølleprojektet mellem Vandborg og Bonnet.

BGF har en mødeaften om måneden, sidst en meget hyggelig bowlingaften. Inden jul var der arrangeret en bustur til Hjerl Hede med ca. 40-50 deltagere.

Bøgespiren har haft Luciadag og Bedsteforældredag.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår:

Friskolen holder fastelavnsfest med spisning den 06.02., den 10.04. er der generalforsamling, vedligeholdelsesdag er den 24.05. og den 26.06. er der skoleafslutning med indvielse af den nye legeplads.

Støttekredsen har højskoleaften den 20.03. og generalforsamling sammen med Friskolen den 10.04.

FDF og BGF har generalforsamling den 26.02. Den 21.02. har BGF en aften i Friskolens gymnastiksal ellers fortsætter mødeaftener og avisindsamling som hidtil.

Familie & Samfund besøger Porcelinge i Vemb den 20.02., den 27.03. er der generalforsamling. I uge 21 har Bent Dissing inviteret til gårdbesøg med musik.

lokalhistorisk arkiv har filmaften den 28.01. og binedaften den 25.02.

Mejeriet inviterer til møde for kreative sjæle den 23.02. kl. 11.00, den 21.03. er der cognac-smagning.

Borgerforeningen har en fællesspisning den 23.02. Den 12.03. afholdes generalforsamlingen sammen med Vandværket.

Ideer og forslag til fællesaktiviteter

Tre forældre på Friskolen søger fonde - kan det evt udvides med flere foreninger/institutioner?

Fælles arbejdsdag et par timer om måneden? Peter efterlyser flere til at slå græs og holde fællesarealerne. Kan forskønnelseskomiteen genopstå? Hvad kan der gøres?

Næste fællesmøde er onsdag den 27. august og det er BGF, der indkalder.Status på nedrivning af faldefærdig bygning Rammevej 5

Bygningskonstruktør Claus Skytte Hansen fra Lemvig Kommnune oplyser følgende:


Kommunen arbejder med sagen og at der er gang i en proces. Sagen har kørt sin gang og Kommunen har i processen foretaget en kondemneringsbeslutning.

Beslutningen er i høring og herefter vil en nedrivning kunne komme på tale.

Jeg kan ikke komme med en eksakt tidsplan for det videre forløb da ovennævnte høring stadig er i gang, men jeg forventer at kunne foretage en evt. nedrivning marts/april.

Claus Hansen
Bygningskonstruktør


Sidste frist for stof til næste nummer: 23/3-2014


36. Årgang marts 2014


Til vore sponsorer:

Som bekendt bliver Springbalsaminen finansieret af Bonnets foreninger samt en række annoncører, som hver betaler et fast beløb årligt. I mange år kostede det 500 kr/år, men for et par år siden blev det nedsat til 400 kr/år. Siden da er nogle af vore udgifter faldet yderligere, og derfor lyder den opkrævning, der bliver udsendt i disse dage, kun på 350 kr/år. Kreditten er i øvrigt også ret god: Betalingen dækker 2012 og 20l3 ....Natursti indvielse & Husflid - interesse udstilling
Søndag d.4. maj fra 10-16 På "Mejeriet"

I år prøver vi noget nyt.
Natursti vandringen vil være en spændende guidet tur, med
afstikkere fra den sædvanlige rute.
Vi går to ture en kl. 11. og igen k1.14. ca. 2,5 km.


Hele dagen vil der være mulighed for at se 13 kreative lokale borgere udstille deres Interesse. Der kan ses håndarb, maleri, sten kunst, slægtsforskning, honning, pileflet. træ, traktor, strik ...

Madpakken kan blive hjemme. Cafeen vil være åbent hele dagen. Der kan købes formiddagskaffe, let frokost samt eftermiddagskaffe, alt sammen til rimelige priser.

Tag Mor, Far, Bedste, Søskende, Venner & Bekendte med til en dejlig søndag i Bonnet.

Vel mødt
Mejeri udvalget
i samarbejde med Borgerforeningen
Generalforsamling i Bonnet Vandværk

Det samlede antal deltagere til Borgerforeningens og Vandværkets generalforsamlinger var i år-usædvanlig højt: Ca. 22 fremmødte. Vandværket lagde som sædvanlig ud, og Niels Hansen blev valgt som dirigent.

I sin formandsberetning kunne Mogens Olsen fortælle om et år med en del tekniske problemer. Dels er der stadig et stort vandspild, selvom en række markhaner er sløjfet, og mistanken rettes nu mod de dårligste rør, som er nogle gamle jernrør i Bonnet by. Og dels er filteranlægget reelt blevet kasseret i forbindelse med et serviceeftersyn - det er simpelt hen for ringe til at kunne repareres, og det ene af 3 filtre er taget ud af drift. Derfor skal returskylningen foretages "mit gefiihl", hvilket stiller store krav til skyllemesteren. Det er hidtil lykkedes at holde vandkvaliteten på det sædvanlige gode niveau, men vi kører på lånt tid, og der er taget tilbud hjem fra en leverandør, der kan installere et nyt filter- anlæg eller eventuelt et helt nyt vandværk.

Vi har modtaget en henvendelse fra Højtoft Vandværk, som har 14 brugere i området syd for Dybe Nordre By. De vil gerne have undersøgt, om det er muligt at blive tilsluttet Bonnet Vandværk, og det ville unægtelig lune at få dem med, for deres forbrug ville kunne gøre det ud for ca. halvdelen af de 4000 m3, vi har mistet i afsætning i forbindelse med, at DLG har nedlagt produktionen.

I kassererens fravær fremlagde formanden også regnskabet. For første gang i flere år var der et positivt resultat af den primære drift (3.500 kr), og sammen med de fmansielle indtægter gav 2013 et overskud på 31.700 kr. Dette var noget større end budgetteret, først og fremmest fordi vi ikke har afholdt de forventede udgifter til digital kortlægning. Den mest ærgerlige udgift var en strafafgift på 22.600 kr for vandspild.

Lars Aasborg og Allan Andersen var på valg til bestyrelsen. Da Allan ønskede at udtræde, blev Peder Jørgensen nyvalgt, mens Lars Aasborg blev genvalgt.

Som suppleanter blev Niels Hansen nyvalgt og Ove Andersen genvalgt. Ulla Dalgaard og Erik Kjær blev genvalgt som revisorer.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til Allan Andersen for hans 4-årige virke i bestyrelsen, heraf 2 år som kasserer.


Efterskrift:

Bestyrelsen har senere konstitueret sig som følger:

Formand: Leif Jensen

Kasserer: Mogens Olsen

Sekretær: Lars Aasborg

Bestyrelsesmedlem og skyllemester: Jens Jørgen Groth

Bestyrelsesmedlem: Peder JørgensenBonnet Friskole den 28/2 2014


INDKALDELSE TIL BONNET FRISKOLES ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 10/42014


Dagsorden:


1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skoleleder aflægger beretning.
4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
5. Indkomne forslag.
6. Tilsynsførende aflægger beretning.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Betina Langer og Susanne Lind.
8. Valg af suppleanter.
9. Evt.

Bestyrelsen

Efter Friskolens generalforsamling afholder støttekredsen sin generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling
Bonnet Friskoles Støttekreds
torsdag den 10. april 2014 kl. 19.00 på Bonnet Friskole


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter.

På valg er:

Ulla Dalgaard (modtager genvalg)

Erik Kjær (modtager genvalg)

(Suppleanter: Erik Mouritzen og Inger Marie Schmidt)

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

(Revisor: Marinus Lund, suppleant: Peter Nadhazi)

6. EVT.

Støttekredsens generalforsamling afholdes sammen med skolens generalforsamling. Dette er der en god mening i, for derved får støttekredsen en fin anledning til at følge med i, hvad der rører sig på Bon net Friskole, elevforhold, økonomi, den daglige gang samt nuværende og kommende opgaver. Vi vil derfor gerne fra bestyrelsen opfordre støttekredsens medlemmer til at møde op og være
Tak til maitre assembleur Andersen for et spændende foredrag om cognac i Mejeriet d. 21/3. Lad det være sagt med det samme: jeg er måske ikke den rette til at referere fra foredraget, da jeg ikke var blandt de 88,89 % af de fremmødte, der smagte på cognac'erne og ikke på forhånd vidste spor om cognac udover at det kan blandes med forskellige ingredienser og på den måde komme til at smage godt nå, spøg til side - jeg tror alle fremmødte blev beriget med ny viden om cognac.

Aftenen startede med at deltagerne fik udleveret 2 glas - et stort "traditionelt" cognacglas og et mindre, meget slankt glas. Flere spurgte om det var til hhv. store og små smags-prøver? Men nej. Den l. cognac, der blev budt på, blev skænket i både det lille og det store glas for at vise, hvor stor forskel, der er på smagen ved brug af forskellige glas. Til manges (måske alles) overraskelse var det en helt anden oplevelse, at drikke cognac af det lille, slanke glas, hvor spritten ikke fordamper på samme måde som i det store glas.

Cognac er brændevin lavet på hvidvin og en flaske cognac er en blanding af mange forskellige cognac'er, der har forskellige aldre. Betegnelseme VS, VSOP og XO fortæller, hvor gammel den yngste cognac i flasken er, hhv. min. 2½, 4½ og 6½ år, men der kan i alle 3 være nogle, der er både 40, 50 og 100 år gamle.

Henrik Andersen fortalte om de forskellige historier, der er om, hvorfor man er begyndt at lave cognac og kom derudover med mange facts. BI.a. at der bliver drukket 2½ liter cognac pr. person i Danmark om året. Det kom vist bag på en del, at tallet er så højt, men det er dog intet i sammenligning med i Hong Kong, hvor der bliver drukket 12,6 liter pr. person ...

Det hele blev krydret med personlige historier og oplevelser, som f.eks. historien om at han har prøvet at lave sin egen cognac og derfor er maitre assembleur, d.v.s. blandingsmester.

Der blev under foredraget skænket 7 cognac'er, heraf en til 2300 kr. pr. flaske ... bagefter var der mulighed for at fortsætte i cognac-sporet, da Henrik ydede den fantastiske service at stille hele sit private udvalg af cognac til rådighed, så der var chance for, til en meget overkommelig pris (fra O til 30 kr. pr. glas), at prøve alt, hvad ens cognac-hjerte kunne begære.

Henrik havde vist håbet at få ryddet lidt ud og det lykkedes da også. Netto resultatet blev 3 tomme pladser på cognac-hylden, da der blev tømt 5 flasker, men åbnet 2 nye.

Efter foredraget var der et lækkert ta' selv bord med mange specialiteter fra Lemvig Vin & Tobak samt Birthes hjemmebag. Det hele flot anrettet af Niels og Jane.

Der var vist bred enighed om, at et arrangement af denne art sagtens kunne gentages, der er jo mange flydende emner at tage fat på ...

Til slut skal der lyde en stor TAK til

Henrik Andersen, fordi du ville bruge en fredag aften sammen med os og dele din viden og cognac med os

Lemvig Vin & Tobak, der har været gavmild både i form af sponsorering og fordelagtige indkøbsaftaler, der gør det muligt at lave sådan en aften

Og sidst, men ikke mindst til Birthe for det kæmpe arbejde, du har lagt i forberedelserne: aftalerne med Henrik og Lemvig Vin & Tobak, indkøb, bagning, pyntning m.m.

På mejeriudvalgets vegne

Jette
Bonnet Lokalarkiv

Lokalarkivet efterlyser fotos af "Bonnets køretøjer"! Nye som gamle.

Alt lige fra barnevogne, dukkevogne, cykler, knallerter og
biler, ja alt med hjul der kan kører!

Har du sådan et billede, låner vi det gerne tit affotografering.

Der må også gerne være personer på.

Arkivets åbningsdage, tirsdage fra kl. 19.00

1. april

6. maj

3. juni

Vi åbner også gerne udenfor disse dage, kontakt venligst
Birthe 97 88 90 50 - Kirsten 97 88 94 03
Råbjerghøj
Lørdag d. 22 marts, blev der afholdt Inspirationsmøde på Råbjerghøj, der var cirka 35 fremmødte. Efter jeg, Maria Jeppesen, havde givet et kort oplæg var der brainstorm på hvilke arrangementer der kunne være attraktive på stedet. Der kom mange gode ideer frem såsom, kastaniedag for børn, Grundlovsfest, støttefor- ening og meget andet. Der blev forslået mange ting, der kunne bygges og indkøbes til stedet, bålplads. bord-bænke-sæt, shelters, ideer var der nok af.

Jeg var meget glad for den store opbakning og mange har tilkendegivet at de gerne vil give en hånd med, så vi kan gøre stedet mere attraktivt og brugervenligt. Der er oprettet en side på Facebook der hedder Råbjerghøj, her kan i følge, hvad der sker på stedet og se alle de mange gode forslag og ideer der kom ud af mødet.

Med venlig hilsen

Maria Jeppesen

Næstformand Landboungdom

tlf 61 76 49 32
BORGERFORENINGEN


Dette indlæg skulle være bragt i Januar-nummeret, men julen varer jo lige til påske, så for god ordens skyld.....

Så er julen veloverstået for byen og foreningen. På mange måder forløb vores aktiviteter på sædvanlig vis, dog skal nævnes at stormen Bodil var hård ved vores træer og belysning, julemandens besøg var truet af hans afbud (30 deltagere), og lillejuleaften var vejret blæsende, regnfuldt og koldt. Alligevel fremmødte ca. 75 deltagere, som standhaftigt sang med på alle sangene, inden vi entrede DLGs lagerlokaler.

Tak til alle jer, der tog aktiv del i planlægning og gennemførelse af arrangementerne, samt til jer, der deltog, nød og roste aktiviteterne. Det gentager vi til næste jul, dog ønsker vi et andet vejr.

Det ville være skønt, om der var ligeså god en tilslutning resten af året. 2013 var jubilæumsår, og i den anledning havde vi to arrangementer, som havde fortjent bedre tilslutning, men de, der deltog i jubilæumsfesten, mindes aftenen med stor glæde. Det giver bestyrelsen fornyet energi og tro på en aktiv forening, der kan pleje byens og omegnens interesser.

Mød derfor op til fælles-spisning, arbejdsdage, naturstiåbning, på genbrugspladsen, byforskønnelse og ikke mindst til generalforsamlingen, hvor der er mulighed for at blive en del af bestyrelsen, hvis man ønsker det. Det er nødvendig med din deltagelse i byens aktiviteter, hvis der skal ske udvikling -eller skal vi afvikle Bonnet over en årrække og søge EU- midler i puljen til fjernelse af mindre lokalsamfund i udkantsområder?
Deltag og vær aktiv.

Venlig hilsen BorgerforeningenForåret er også kommet til Bonnet, og vejret frister til udendørs aktiviteter. Skal vi så være enige om at yde en indsats for at få ryddet op og få vedligeholdt, så byen tager sig pæn ud? Gør også en ekstra indsats forud for et arrangement, hvor vi ved, der kommer mange "gæster" til byen. Hejs evt. flaget og vær gæstfri og hjælpsom! Vær med til at skabe positiv omtale af Bonnet-egnen, f.eks. til husflidsarrangementet 1. weekend i maj og når der er loppemarked i byen.

Benyt gerne genbrugspladsen, åben onsdag 16-17, lørdag 14-16, søndag 10-12.

P.v.a. borgerforeningen Peter Sønderby
Stillits på foderbrædtet!

En charme ved vinteren er fuglene, der kommer tæt på huset, når man fodrer dem. I ro og mag kan man sidde inde og iagttage livet på foderbrædtet, solsorten, bogfinken, grønirisk, rødkælk, skovspurv og de frække mejser, - indtil pludselig alle er borte, flygtet, fordi en stor fasan er hoppet op og har erobret pladsen og æder løs.
Og hver vinter er man lidt spændt på, om der kommer nye til, det sker jo! En vinter var det den selvsikre dompap, en anden gang var det kvækerfinken med de klare farver. Her i vinter har overraskelsen været stillitsen med det karakteristiske hoved, rød, hvid og sort. Pludselig var den der, et par stykker, senere en storfamilie på en 10-15 små glade fugle.
Stillitsen er en forholdsvis almindelig ynglefugl, men man får denjo kun at se om vinteren, når den er sulten. Sit mærkelige navn har den fået efter sin stemme, den siger "stillits" !
Erik Vedstesen
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Endnu et nyt tiltag er under opsejling. "Lyden af fødevare". Det er Lemvig Musikskole, der vil lave sang og musik forskellige steder rundt på Birgit og Kristian Gades kvæggård i Fåre. Her inviteres Bonnet Familie og Samfund, samt familierne til musikskolens elever til en aften, hvor eleverne synger og spiller musik, der passer rundt omkring på gården. Der fortælles også om gårdens arbejde og udfordringerne, ved at være landmand. Dette bliver en forhåbentligt dejlig forårsaften den 20. maj.Genbrugspladsen

Vi har deltaget med 5 medlemmer i det årlige møde på Hotel Lidenlund i slutningen af januar. Gitte Bak fra Nomi4S fremlægger statistik for indsamlingen på kommunens genbrugspladser i 2013. Generelt er der blevet indsamlet mindre mængder i 2013 end tidligere år, men blandt de 8 nærgenbrugspladser er vi igen den førende plads. Vi samler mest jern(bl.a. dåser), mest sorteringsegnet affald(brændbar container), og med plast og bygningsaffald er vi kun overgået af henholdsvis Nr. Nissum og Gudum. Opgjort i samlet vægt har Bonnet indsamlet mest, 52 tons, Gudum er nr. to med 39 tons. Dette kan kun lade sig gøre, fordi vi har mange trofaste brugere i Bonnet, og det håber vi også vil fortsætte fremover. For jeres og vagternes indsats i 2013 fik vi udbetalt 21070 kr. Gitte Bak oplyste om fremtiden, at vi i løbet af nogle år skal sortere endnu mere husholdningsaffald og deponiaffald. Papirindsamlingsordninger vil blive politisk behandlet, og det berører jo spejderne og nærgenbrugspladserne. Sidstnævnte trænger i øvrigt til en renovering, om det vil indgå i politikernes overvejelser, er uvist!

Der har været nytårskur for vagterne på pladsen. 17 fremmødte nød Gerts forret bestående af sild med tilbehør (Tak Putte), og senere spiste vi Flemming larsens skipperlabskovs med stort velbehag. Maden blev skyllet ned med de traditionelle drikkevarer, ingen holder sig tilbage, og da natten var omme havde vi indtaget samme mængde som tidligere år. Tak til Aksel for hjælp til oprydningen.

lidt praktisk vejledning: asbest-holdigt materiale, såsom tagplader, må ikke afleveres på nærgenbrugspladsen, men skal afleveres i lemvig. lysstofrør kan stadig afleveres i Bonnet, de lægges i tæpperør , ophængt på pladsen.

Hilsen Peter
Fredag d. 20 juni kl 18.00

Besøg hos The Wild West Bisonfarm


Vi skal høre om bisonfarmen og have guidede tur rundt i indhegningen. Og vi rar serveret hjemmelavet bisonburgere, hvor der er mulighed for at købe øl og sodavand.
Der er også salg af bisonkød. Til sidst bliver der serveret kaffe og kage.
Denne aften koster 150 kr, for rundvisning, burger, kaffe og kage.

Sted:
The Wild West Bisonfarm
Nygårdsvej 9
6920 Videbæk

Tilmelding senest d. 11 juni til Kaja Tlf. 97836225 eller Christina Tlf. 97889266

Familie og Samfund BonnetFællesspisning søndag den 23. februar 2013

Der var 56 tilmeldte til at overvære Kaja og Oves beretning om deres tur til Nuuk, hvor de besøgte Freja og Anders. Foredraget gav et godt indblik i de unge menneskers dagligdag på Grønland.

Bestyrelsen stod for madlavningen med Karin som primus motor, desuden tak til Anne og Mogens for hjælpen i køkkenet.

Arrangementet gav et pænt overskud, så hvis der er en læser, der vil stå for madlavningen eller arrangere noget underholdning, er der lidt økonomi at gøre godt med. Næste fællesspisning forventes afholdt til efteråret.
Byforskønnelse i Bonnet


Vedrørende nedrivning af det faldefærdige hus på Rammevej 5, siger arkitekt Claus Pedersen, at de skulle begynde at se på det nu


Sidste frist for stof til næste nummer: 18/5-2014


36. Årgang maj 2014


Vandværket investerer

Som man kunne høre på generalforsamlingen og læse i sidste nummer afSpringbalsaminen, har Bonnet Vandværks gamle filtre udtjent deres værnepligt. Bestyrelsen har nu besluttet, hvad der skal ske: Der skal snarest muligt opsættes et nyt filteranlæg i den eksisterende bygning på Hjulmagervej. Anlægget skal være tids- svarende og rimeligt fremtidssikret, hvilket bl.a. betyder, at det er med automatisk returskyl.

Det forventes, at det nye filteranlæg skal installeres allerede inden sommerferien. I anlægsperioden kan der opstå uregelmæssigheder i vandforsyningen, f.eks. uklarhed og lavt tryk. Vi vil naturligvis bestræbe os på at holde generne på et minimum, og vi vil så vidt muligt varsle i god tid via Lokalavisen og internettet.

Bonnet VandværkSankt Hans fest i Bonnet

Mandag den 23. juni 2014


Er der traditionen tro Skt. Hans fest på Bonnet Stadion. Teltet er åbent fra kl. 17.00 og grillen gøres klar. Spisning af medbragt mad, grillen kan benyttes og der er også mulighed for at købe grillpølser. Aktiviteterne begynder kl. 19.00, især for børn. Der er fodbold kl. 19.30.


Bålet tændes kl. 20.30

Der kan købes pølser og drikkevarer samt kaffe og kage som sædvanligt.

Vel mødt!


Bonnet Gymnastikforening

Borgerforeningen og Familie & Samfund


Båltaler: Jane Nielsen
Fin-fin natursti-dag!

Den 4. maj var der den årlige åbning afvores dejlige natursti, en to-tre kilometer i afvekslende terræn rundt om Bonnet.
Det blev en meget fin dag! !
Borgerforeningen og Mejeriudvalget havde nemlig arrange- ret udstilling på Mejeriet afvidt forskellige emner. Der var kunstgenstande, husflids-effekter, brugskunst, hobbyting og sager, som folk sysler med i det daglige.
Og sikke mange talenter, der bor i vor lille by!
Tilstrømningen var da også stor, både fra Bonnet og fra omegnen. - Og efter at have nydt en kop kaffe eller en let frokost fra cafeen, kunne man gå med på natursti-vandring.
Denne gang blev vi ført an af to dygtige guider. De fortalte ud af deres store viden, dels om lokalhistoriske emner, dels om naturen, så vi fik at høre om både gamle huse og steder og om særlige planter, dyr og fugle, som kan opleves på naturstien.
Natur og kultur!
Fin dag og ros til Borgerforening og Mejeriudvalg.
Så nu skal vi have børnebørnene med rundt på tur!
Erik Vedstesen
Vedligeholdelsesdag

Bonnet Friskole lørdag
den 24. maj

Kom og vær med til en hyggelig dag på Friskolen, hvor vi snakker, vedligeholder drikker morgenkaffe sammen og indtager en let frokost.

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendigt. Send en mail til: bf@bonnet-friskole.dk eller ring på 9788 9192
Lukker Genbrugspladsen ?


I pressen er blevet nævnt en mulig lukning af lemvig Kommunes nærgenbrugspladser efter Teknik- og Miljøudvalget d.7. april har haft sagen på dagsordenen. Direktøren indstiller da også til en udfasning af spejderordningen og nærgenbrugspladserne frem mod 2016, med den økonomiske konsekvens på en besparelse på ca. 1 mio. kroner.

Udvalget holdt efterfølgende møde med de berørte borger- og sogneforeninger tirsdag d. 13. maj. Herfra deltog Sven Erik, Jens og undertegnede. Vi gav klart og tydeligt udtryk for utilfredshed med udvalgets plan. Det er en service forringelse for borgerne udenfor Lemvig, foreningerne mister en indtægt og de mindre byer mister et samlingspunkt. Uden nærgenbrugspladserne vil der blive en øget (trailer)trafik mod pladsen i lemvig, og man kan frygte, at noget affald atter vil blive henkastet i naturen. Udvalget med Jørgen Nørby i spidsen påpegede, at borgerne årligt kan benytte sig af op til 6 gratis afhentninger af storskrald. Han ville undersøge, om der er mulighed for fremover at tildele foreningerne et beløb svarende til den nuværende indtægt, evt. med henblik på at bevare et samlingssted eller deltage i det lokale forskønnelses- og vedligeholdelsesarbejde.

Ved mødets slutning fastholdt vi vores utilfredshed, og Kresten Touborg fra Gudum Sogneforening foreslog, at udvalget udsatte lukningen 1 år, så der var tid til yderligere belysning af konsekvenserne. Kort efter mødet havde jeg en samtale med Steffen Damsgård, og han indvilgede i at besøge os på nærgenbrugspladsen for at få indblik i pladsens betydning for Bonnet. Vi vil opfordre til at støtte og benytte spejderordningen og nærgenbrugspladsen så længe det er muligt. Der samles papir første lørdag i juni, og bemærk nærgenbrugspladsen er også åben onsdag kl. 16-17.
Med venlig hilsen Peter SønderbySå skulle Altibox fibernet være på vej til Bonnet. De har sagt, at de er klar sidst i august.

Der vil blive afholdt orienterings/ tilmeldingsmøde på Bonnet Friskole 28/5-2014. 15.00 til 18.00

I kan gå ind på deres hjemmeside: altibox.dk og tilmelde jer der, der kan i også se hvad de tilbyder af forskellige pakker.

Det hurtigere i får tilmeldt jer, det før kan de komme i gang med at grave fiberen i jorden.

I er også velkommen til at ringe til Peder Langgård Jørgensen på tlf.: 51326010, hvis i har spørgsmål.
Støt friskolen med dit affald

I weekenden d. 24. og 25. maj vil der blive opsat en container på Bonnet friskole,
hvor du kan aflevere gammelt jern-affald.


Vi håber at rigtig mange af områdets borgere vil støtte op om skolen ved at aflevere
deres gamle jernaffald. Forhåbentlig kan vi tjene lidt til at børnene kan få nogle nye
computere.DET SKER PÅ RÅBJERGHØJ

5. Juni er der Grundlovsfest på Råbjerghøj. KI. 13.00 er der picnic, hvor vi mødes og har en hyggelig dag og mulighed for at spille lidt spil. Der vil være mulighed for at købe kage og kaffe og snobrød.

23. Juni er der Sankthansfest på Råbjerghøj bålet vil blive tændt kl. 20.00. Der bliver arrangeret spisning for dem der har lyst til mødes før vi tænder bålet. Kontakt venligst Maria for tilmelding og betaling for spisning og følg med på Råbjerghøj facebookside.

30. August Råbjerghøj økologisk Høstmarked

31. August Børn og dyr på Råbjerghøj, der vil være mulighed for at udstille heste, hunde og kalve.

Vedrørende arrangementerne på Råbjerghøj kan Maria Jeppesen kontaktes på
tlf 61 76 49 32.
Husflid & Kunstudstilling


Borgerforeningen og Mejeriudvalget vil gerne takke alle udstillere og hjælpere for en fantastisk dag på "Mejeriet". Der var 13 udstillinger- Istande og ca. 130 besøgende. Folkebladet omtalte i flotte vendinger vores arrangement, så måske gentager vi succesen om nogle år?

Ved den årlige genåbning af naturstien, havde vi denne gang lavet en udvidet tur, så der blev både fortalt lidt historie og lidt om den pragtfulde natur, vi er omgivet af.

Vi har fået lavet en natursti folder, som vi er meget glad for, så vi har derfor valgt at omdele den sammen med springbalsaminen. Håber I alle tager godt imod den. Vi takker sponsorerne og Gitte Pedersen for hjælpen.

Den gamle telefonboks på Bøgelundvej indgik i udstillingen med figuren Global kommunikation, så i dagens anledning gik turen den vej forbi.Indvielse af legepladsen
på Bonnet Friskole
torsdag den
26. juni kl. 17.30


Bonnet Friskole er vært ved en grillpølse og pastasalat, kaffe og kage. Sodavand og øl kan købes.Naturstiindvielse og Husflidsudstilling

Søndag d. 4-5-2014


Traditionen tro skulle Naturstien åbnes.

I år blev der prøvet noget nyt. Åbningen blev udvidet med en husflids- og kunstudstilling i Mejeriet.

Der var 13 lokale udstillere- flot når vi tænker på, hvor mange indbyggere der er i Bonnet.

Der var alt fra patchwork, pileflet ,maleri,stenkunst, trækunst, slægtsforskning til ølbrygning m.m.

Henriks samling af gamle landbrugsmaskiner kunne også beses.

2 gange i løbet af dagen kunne man komme på en guidet tur på Naturstien. Birthe Falk Agerbo og Peder Flansmose var de dygtige guider på turen.

Cafeen var åbent hele dagen. Her kunne købes boller, muffins, frikadeller m. kold kartoffelsalat, agurkesalat og rugbrød. Der var stor søgning til cafeen.

Ca 130 mennesker besøgte Mejeriet. Mange af dem kom udenbys fra- en god måde at få Bonnet på landkortet.

Dagen var en succes. Mejeriudvalget og borgerforeningen skal have ros for det flotte arrangement.Bonnet Lokalarkiv

Sidste åbningsdag inden ferien er tirsdag den 3.juni fra klokken 19.00.

Vi har ikke nogen åbningsaften i juli måned, men er vi hjemme lukker vi gerne op for besøgende, ring 97889050 eller 97889403.

Fra tirsdag den s.august er vi klar til en ny sæson med åbent den 1.tirsdag i måneden.

Vi modtager stadig gerne fotos af "Byens køretøjer"!

Alt med hjul, barnevogne, klapvogne, cykler, scootere, knallerter, motorcykler, biler, lastbiler m.m. alt der kan køre.

Husk vi kan scanne fotos, så du ikke behøver at ta' dem ud af albummet.

Vi modtager selvfølgelig også gerne andre ting, historier, anekdoter eller effekter med relationer til Bonnet.

God sommer

Arkivet
Familie & Samfund
Bonnet20. Juni kl. 18.00:

Besøg hos "The Wild West Bisonfarm"

Vi skal høre om bisonfarmen og have guidet rundtur i indhegningen. Der serveres bison-burger, kaffe og kage.

Sted:
The Wild West Bisonfarm
Nygårdsvej 9, 6920 Videbæk

Pris:
150 kr/person

Tilmelding senest d. 11. juni til: Kaja eller Christina


21. august kl. 19.00

Rundvisning på Lemvig Havn, med fortælling om projektet. Efterfølgende let anretning hos Bjarnes Fisk.

Sted:
Pladsen nedenfor Bjarnes Fisk

Pris:
60 kr/person

Tilmelding senest d. 14. Aug. til: Kaja eller Christina


23. september kl. 19.00

Virksomhedsbesøg på Rom Gummi
Rundvisning med efterfølgende kaffe

Sted:
Rom Gummi, Neptunvej 1,7620 Lemvig


Pris:
50 kr/person Tilmelding senest d. 16. Sep. til: Kaja eller Christina


1. oktober kl. 19.00

Konsulentarrangement, "Fremtidens fødevarer".
Kom og hør hvilken udvikling, der sker indenfor fødevareindustrien.

Sted:
Aulum Fritidscenter, Markedspladsen lO, 7490 Aulum

Pris:
50 kr/person

Tilmelding efter "først til mølle-" princippet senest d. 24. sep. til: Kaja Andersen.


28. oktober kl. 19.30

Ann-Mette Elten, (Tidligere forsanger i "På Slaget 12") synger et udvalg af sine mest velkendte sange.

Sted:
Lemvig Idræts- & Kulturcenter

Billetterne sælges efter "først til mølle" princippet, køb derfor billetter hos bestyrelsen senest d. 1. Oktober. 50 kr. for medlemmer, og 150 kr. for ikke medlemmer.


7. november kl. 18.00

Temaaften med foredrag ved journalist Lars Møller, som har rejst rundt i det meste af verden. Der serveres middelhavs/italiensk inspireret mad.

Sted:
Mejeriet eller Bonnet Friskole.

Pris:

150 kr/person. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

Tilmelding senest d. 31. Okt. til Kaja eller Christina.


2. december kl. 19.00

Besøg Møllegården

Rundvisning i butikken, med en lille fortælling om stedet.

Mulighed for at handle i butikken.

Sted:
Møllegården, Moeskjærvej 2, 7620 Lemvig

Pris:
50 kr/person

Tilmelding senest d. 25. november til Kaja eller Christina.


22. januar kl. 19.00

Besøg hos Gerda Garn

Gerda viser forskellige typer strik, og er klar til en snak om tilbehør dertil. Der serveres kaffe og kage.

Sted:
Gerda Garn

Pris:
50 kr/person


Tilmelding senest d. 15. Januar til Kaja eller Christina.


17. februar kl. 19.00

Besøg på Seniorhøjskolen.

Rundvisning og introduktion til stedet, med efterfølgende kaffe og kage.

Sted:
SeniorHøjskolen, Degneparken 22,7620 Lemvig

Pris:
100 kr/person

Tilmelding senest d. 10. februar til Kaja eller Christina.


Årsmøde/Generalforsamling for Region Midt-Vest.

Foredrag ved tv-journalist Kurt Leth.

Regionsarrangement med "Den Lalleglade Brigade" Tre unge kvinder og en pianist. Hvert show er unikt, komisk og fuldstændig uforudsigeligt!

Sted:
Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10,
7490 Aulum

Pris:
50 kr/person

Tilmelding efter "først til mølle" princippet senest d. 18. Marts til: Kaja Andersen.


Generalforsamling

Sted:
"Poesigården", Sandbækvej 12,7570 Vemb.

Pris:
50 kr/person inkl. Let anretning og kaffe

Tilmelding senest d. 19. Marts til Kaja eller Christina.


Madlavning for mænd:

40 timer med Hans Larsen på Bonnet friskole.

Kurset starter 15. september.

Pris 600 kr.


I foråret kører der ligeledes madlavning i Bækmarksbro.


Fælleskørsel kan aftales ved tilmelding til de enkelte arrangementer.


Sidste frist for tilmelding er også sidste frist for afmelding!


Konto nr. Til indbetaling af kontingent:

7730 754 72 63


Se mere info om området på:

www.bonnet-it.dkFormand:
Kaja Andersen
Houstor@bonnet-it.dk
97836225

Næstformand:
Iben Hoelgaard Schmidt
Iben.nielsen@privat.dk
40598360

kasserer:
Christina Larsen
Pjl@bonnet-it.dk
97889266

Sekretær:
Jette Trillo

Medlem:
Mona Skougaard

Suppleanter :
Nancy Vedstesen
Inger Marie SchmidtSidste frist for stof til næste nummer: 3/8-2014


36. Årgang august 2014


HAVENS DAG I BONNET.


3. LØRDAG I AUGUST

tager vi på besøg i hinandens haver for at se, hvordan andre gør. Det giver inspiration og gode ideer tiI at prøve noget nyt.

Alle interesserede kan være med.
Vi mødes til årets "haverundfart"
lørdag den 16. august kl 9.30

Bøgelundvej nr 40.

Husk madpakke!


Kirsten Dideriksen    tlf 97 88 94 03 
Birthe Falk    tlf 97 88 90 50 
Karin Flansmose    tlf 61 86 82 29 
Britta Ruby    tlf 21 29 54 37 
Erik Vedstesen    tlf 97 88 97 46 
(ulige år: 2. lørdag i juni. Lige år: 3. lørdag i august)HØSTMARKED


Lørdag den 27. september fra 11.00 -14.00 er der HØSTMARKED på Bonnet Friskole. Traditionen tro vil man blandt andet kunne boltre sig i det muntre køkken, fiske lidt i fiskedammen, knække en nød, få noget at spise, deltage i kagekonkurrencen samt gøre et godt "loppe- fund".

Hvis man i gemmerne finder gode sager, modtager vi gerne brugbare effekter (tøj, legetøj, bøger nips og lignende) til loppemarkedet. Kontakt evt. skolen på: bf@bonnet- friskole.dkeller på tlf. 97889192 hvis man gerne vil aflevere ting og sager til Høstmarkedet.
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Kommende arrangementer:


Torsdag, den 21. august 2014 kl. 19.00

Rundvisning på Lemvig Havn med fortælling om projektet. Efterfølgende en let anretning hos Bjarnes Fisk.

Sted: Pladsen nedenfor Bjarnes Fisk

Pris: 60 kr. pr. person

Tilmelding senest 14.08. til Kaja eller Christina


Tirsdag, den 23. september 2014 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg på Rom Gummi

Sted: Rom Gummi, Neptunvej l

Pris: 50 kr. pr. person

Tilmelding senest 16.09. til Kaja eller Christina


Kursus Madlavning for mænd 40 timer med Hans Larsen

Sted: Bonnet Friskole

Pris: 600 kr.

Start: 15.09.

Tilmelding snarest til Kaja
Bonnet Lokalarkiv

Så er ferien forbi og vi er igen klar til at åbne dørene på vores arkiv.

Vi har åbent følgende dage fra k1 19- ?

3. Sept.
7. Okt.
4. Nov.
11. Nov. Arkivernes dag, med årbog udgivelse.
(se dagspressen)
2. Dec. II Jul i Arkivet"
Vi åbner gerne uden for åbningstid.

Kontakt:
Kirsten Didriksen tlf. 97889 304

Birthe Falk Agerbo tlf. 97 889 050

Husk!

Nye billeder bliver også engang historie, - også dem er vi interesseret i.

Alt hvad der skete i går, er historie i dag.Sidste frist for stof til næste nummer: 21/9-2014


36. Årgang september 2014


Sæt X i kalenderen d. 7/12, hvor det er tid
for årets udgave af jukebanko i Mejeriet.
Læs mere i næste Springbalsamin.
Fællesspisning

Søndag den 26 Oktober kl. 17.30


Er der igen fællesspisning på friskolen.

Efter spisning vil Peder og Karin fortælle om natur- og kultur oplevelser på de Græske øer.

Husk service og bestik.

Pris 55 kr.
Børn 25 kr.

Tilmelding senest torsdag den 23/10 til:

Karin tIf 61868229

Arr. Bonnet BorgerforeningNyt fra Familie & Samfund Bonnet

Torsdag, den 21. august 2014 trodsede 36 medlemmer det regnfulde augustvejr og mødte op til en rundvisning på Lemvig Havn, hvor en af kommunens dygtige arkitekter, Christine ... , fortalte om projektet. Turen begyndte ved skaterbanen og boligblokkerne ved østhavnen og førte forbi havnens sidste industri til Luna og legepladsen og videre til Mathildes pakhus for at slutte hos Bjarne fisk. Christine fortalte så levende om de overvejelser, der lå bag projektet, hvor en døende fiskerihavn, byens bagside, skuDe laves om til en levende fritidshavn for både lokalbefolkningen og turister, der i den grad er blevet byens ansigt udadtil med masser af liv og besøgende hver dag. Der er mange små detaljer tænkt ind i projektet, som fx udsmykning af den nye højvandssikring med mosaikker lavet af byens fjerde klasser. Vi sluttede denne spændende aften med en let anretning hos Bjarnes Fisk. Det var meget lækker mad i kolde og våde omgivelser på Lemvig Havn denne august aften.
Virksomhedsbesøg på Rom Gummi

Tirsdag, den 23. september 2014 var vi omkring 25 personer, der besøgte den innovative iværksættervirksomhed Rom Gummi, der blomstrer og befmder sig så godt i Rom, at de lige har bygget til. Der er næsten 30 ansatte i virksomheden nu, der klarer specialopgaver indenfor deres speciale for kunder over hele Danmark og store dele af Europa. Tidligere var det største marked fiskerierhvervet, medens der i de senere år er kommet et nyt stort og voksende marked til: Fendere til supplybåde til offshore industrien. Efter en spændende powerpoint præsentation ved kommunikationsmedarbejder Eva Jaffke blev vi vist rundt i virksomheden værkfører Johnny Lyng. Begge kunne fortælle med stor viden og begejstring om denne spændende nicheproduktion. Det var en meget interessant aften for de fremmødte.Kommende arrangementer:

7. november kl. 18.00

Temaaften med foredrag ved joumalist Lars Møller, som har rejst rundt i det meste af verden. Der serveres middelhavs/italiensk inspireret mad.

Sted: Mejeriet eller Bonnet Friskole.

Pris: 150 kr/person. Drikkevarer kan købes
til rimelige priser.

Tilmelding senest d. 31. Okt. til Kaja eller Christina.


2. december kl. 19.00

Besøg Møllegården

Rundvisning i butikken, med en lille fortælling om stedet.
Mulighed for at handle i butikken.

Sted: Møllegården. Moeskjærvej 2, 7620 Lemvig

Pris: 50 kr/person

Tilmelding senest d. 25. november til Kaja eller Christina.Skrueaften ...
i Mejeriet


Onsdag d. 1/10 starter vi igen med skrue-
aftenerne, hvor der bliver skruet i diverse
mekanik - tag eventuelt selv mekanik med.

Der vil blive snakket - verdens situationen
bliver drøftet.

Der vil blive drukket kaffe og spist kage.

Vi skruer/snakker/drikker kaffe hver onsdag
fra 19:00 til 22:00.

Det kræver ikke tilmelding, bare mød op
på Bonnetvej 5 (indgang fra p-pladsen bag
Mejeriet)


Ærbødigst Mejerist Henrik Kristensen
(tlf. 4026 3415)
Søndag den 5. oktober 2014
KI. 14.00 på Mejeriet.


Tidligere Bonnet-bo Ole Refstrup, søn af gartner Ellen & Bjarne Refstrup, kommer og fortæller om sin barndom og familie i Bonnet.
Pris medl. 40 kr.
Ikke medl. 60 kr.

Tilmelding senest den 2. oktober.
Ps. I tilfælde af stor tilslutning afholdes
arrangementet på Bonnet Friskole.
(Denne gang med mikrofon og højtaler)."Arkivven"

Vi har i år valgt at sende vore åbningstider
og dato for
arrangementer ud til tidligere medlemmer
samt husstande i omegnen af Bonnet.

Har man lyst til at støtte indsamlingen af
lokalhistorie
kan man blive "Arkiv ven" husstand 100.-
Enlige 50,-

"Arkivvenner" får rabat ved arrangementer.

Beløbet kan indsættes på konto

7730-1197065 husk navn.

Vi kommer også gerne ud med
medlemskort, ring venligst.
"Arkivernes dag"
Lørdag den 8. november 2014
Fra kl. 10-16.


Lokalarkiverne i Lemvig kommune gå i år
sammen og afholder arkivernes dag i
Gudum Sognehus.
På dagen udgives Lemvigarkivernes Årbog,
hvori Bonnet Lokalarkiv har bidraget med en
artikel om Råbjerghøj.
Bogen kan købes på dagen eller efterfølgende
på arkivet i Bonnet.

Se dagspressen for yderlige oplysninger.ÅBNINGSTIDER

Vi har åbent den 1. tirsdag hver måned.


2. september
5.oktober Ole Refstrup, foredrag
7. oktober
4. november
8. november Arkivernesdag
2. december, Julehygge

6. januar 2015
20. januar, billedaften
2. februar
3. marts
7. april
5. maj
2. juni
4. august

Ferie i juli (vi lukker gerne op for
interesserede, hvis vi er hjemme).
Gærdesmutte- kyllinger.
Mit nye rosenbed var ved at blive klar til at tage imod roser, som jeg har bestilt ved Rosen-Posten. Nu kom det tunge med at ryste jorden fra græstørvene. Nej, det måtte vente, til jeg havde fået mig en middagslur!
Men så ellers, nu skulle det være. Gummistøvler på, og vejret var, som om det bare ventede på mig, - først tog jeg mig lige en pære, saftig og velsmagende, aldrig før har de været så gode. Jeg gik gnaskende dybere ned i haven og så der i hegnet den lille gærdesmutte. Dem har vi mange af i haven, en utrolig charmerende og vaks lille fyr, den kiggede på mig, temmelig tæt på. Hm, de plejer at være mere sky? - så lød der en høj pibelyd, måske kaldelyd- jeg tænkte ikke over noget men så da pludselig 5-6 små gærdesmuttekyllinger pile hen imod mig, som om de var kommet ud af reden før tid. Jeg trådte til side for ikke at være i vejen, og de hastede videre hen imod deres mor i hegnet. Det var et syn! Gu' ved, hvor mange, der overlever.
Men nu tilbage til mit nye rosenbed. Der skal stå 10 roser af en ny sort, som hedder Burgundi Ice, vi har set dem i Jesperhus, - de har farve som blommer eller som rødvin, uha, det bliver flot!
Erik Vedstesen.
Referat Fællesmøde 27.08.2014

BGF havde indkaldt til årets sidste fællesmøde. Tilstede var: Inge og Lise (Friskolen), Ove (Støttekredsen), Peter (Borgerforeningen og BGF), Kirsten (lokalarkivet), Kaja (F&S), Henrik (Mejeriet), Maria (Råbjerghøj), Christina (referent Springbalsaminen). FDF og Bøgespiren var ikke repræsenterede.

Peter bød velkommen og var også ordstyrer.

Siden sidst:Friskolen og Støtte kredsen har haft fastelavnsfest, generalforsamling, sangaften, legepladsindvielse og vedligeholdelsesdag. Der er begyndt 5 børn i børnehaveklassen, således at børnetallet er 33.

Familie & Samfund har som første arrangement i sæsonen 2014/15 haft en rundvisning på lemvig Havn.

Borgerforeningen har haft en fællesspisning, generalforsamling samt indvielse af Naturstien, i år med guidede ture samt husflidsudstilling på Mejeriet.

BGF har været tovholder for det årlige fællesarrangement Skt. Hans aften med 80 - 100 fremmødte og kunne fortælle, at Egon holder græsarealerne rundt om klubhuset og legepladsen nydeligt.

Råbjerghøj har haft inspirationsmøde, grundlovsfest, Skt.Hans samt etableret en eross-flt bane. Den 30.08. blev der afholdt økologisk høstmarked på Råbjerghøj.

lokalarkivet og Mejeriet har haft sommerpause. Arkivet har dog altid åbent den første tirsdag om måneden undtagen juli.

BGF har en mødeaften om måneden, sidst en meget hyggelig bowlingaften. Inden jul var der arrangeret en bustur til Hjerl Hede med ca. 40-50 deltagere.


Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår:

Råbjerghøj sysler med planerne om en kastaniedag, der er dog ikke sat en dato endnu.

Friskolen har høstmarked den 27.09. Den 06.11. er der "åben skole" fra 16.00 -19.00, den 11.12. er der julefest med fællesspisning og som noget nyt bliver der arrangeret en nytårskoncert.

Mejeriets tradionelle julebanko er den 07.12.

Familie & Samfund har en virksomhedsbesøg den 23.09., den 01.10. og 28.10. er der arrangementer i hovedforeningen, den 07.11. er der temaaften med spisning, den 02.12. er der planlagt en tur til Mø"egården og den 22.01. er der et besøg hos Gerda Garn. Den 17.02. går turen til Pensionisthøjskolen og den 26.03. er der generalforsamling. Mandemad begynder den 15.09. og holder julefrokost den 22.11.

Borgerforeningen har planlagt en fællesspisning den 26.10., den 07.12. kommer julemanden og den 23.12. synges julen ind.

lokalhistorisk arkiv har foredragsaften med Per Refstrup om en barndom i Bonnet den 05.10. og den08.11. er der Arkivernes dag. 02.12. er der julehygge og billedaften om køretøjer i Bonnet er planlagt den 20.01.

Bøgespiren har sommerfest den 04.09.

Ideer og forslag til fællesaktiviteter

Cykelsponsorløb var ellers på skift BGF's og Friskolens. Da BGF ikke har planlagt cykelsponsorløb i år, vil Friskolen gerne overtage.

En bustur eller en udflugt på tværs af foreningerne blev foreslået og en fest, fx en høstfest.

Næste fællesmøde er torsdag den 8. januar 2015 på Friskolen, og det er Borgerforeningen, der indkalder.Sidste frist for stof til næste nummer: 16/11-2014


36. Årgang November 2014


Julen 2014
Julemanden kommer med toget til Bonnet
søndag d. 7. december kl. 11.55
Mød op i god tid på perronen, så vi er mange til at modtage ham.
Vi følger ham til det store juletræ, hvor vi danser og synger,
inden han deler ud af godteposen.

Tirsdag d. 23. december kl. 19.30
Mødes vi ved juletræet og synger julen ind.
Vi slutter af med en lille forfriskning, evt.
indendørs på DLGs lager.

Vel mødt

Bonnet og Omegns Borger-
og Håndværkerforening
Skal dit barn begynde i
børnehaveklassen
august 2015


da kunne Bonnet Friskole være en mulighed.

Vi har indskrivning den 27. november mellem 16-18. Hvis du er forhindret i at møde op, aftaler vi gerne en anden dag.

Bonnet Friskole blev oprettet i 1903 og har rødder i de Grundtvig/Koldske skoletanker. Vi sætter fagligheden og de sociale kompetencer i højsædet.

Læs mere om skolen på hjemmesiden: www.bonnet-friskole.dk Kontakt: bf@bonnet-friskole.dk eller ring på tlf. 97 88 91 92Jule-banko i
Mejeriet


Søndag d. 7. dec. kl. 14


Vi er i gang med at samle gevinster ind og håber på lige så god opbakning som sidste år fra erhvervsdrivende, foreninger og andre, der ønsker at støtte mejeriet. Ønsker du at give en gevinst, kan den afleveres hos Max Fredgaard eller Peter Sønderby helst inden d. 1. dec.

Vi spiller i et tempo, hvor alle kan være med.
I pausen vil der være salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage samt amerikansk lotteri.

Vel mødt til en hyggelig og traditionsrig eftermiddag

Hilsen Mejeri udvalget
Bonnet Lokalarkiv

Vi samler stadig på oplysninger om de forskellige huse/ejendomme i og omkring Bonnet! Det er noget af et "puslespil" så har du en brik elle to, i form af billeder af huse, personer, skøder og matrikel-kort, hører vi meget gerne fra dig. Rigtig gamle billede har også interesse, selvom der ikke er navne på, er vi nogen gange heldig at få identificeret personerne.

Har du et godt billede af et af "Bonnets køretøjer" vil vi gerne låne det til affotografering og bruge det til Billedaften, tirsdag den 20.januar 2015 på "Mejeriet".


Tirsdag den 2.december kl. 19, har vi traditionen tro, "Julehygge" på Arkivet.

Vi har pyntet op til gammel jul og serverer glögg og småkager.

Selvfølgelig er der også jule-konkurrence. Alle er velkommen.


Arkivets facade og vinduer har det desværre ikke helt godt!

Vi har fået "grøntlys" fra DLG til at sætte nye vinduer ind og lave evt. reparationer af murværk. Det er en bekostelig affære, så er der nogle "Handy-mænd" der har lyst til at gi' en hjælpende hånd, siger vi ikke nej!

Skulle der være nogen der ved hvor man kan få/købe lettere brugte vinduer 2 stk ca. 170x120 og 2 stk. ca. l00x120, må I lige ringe.

Kontakt evt.
Kirsten 30357403 eller Birthe 23348590

En Glædelig Jul & Et Godt Nytår
til alle fra Arkivpigerne"Jul i Arkivet"


Tirsdag den 2.december 2014 kl. 19.00
julearrangement med glogg, julekager
og selvfølgelig
konkurrence.

Ingen tilmelding
Familie & Samfund Bonnet


Kommende arrangementer:


2. december kl. 19.00

Besøg ved Møllegården med rundvisning i butikken og en lille fortælling om stedet.

Sted: Moeskærvej 2

Pris: 50 kr. pr. person

Tilmelding senest 25.11. til Kaja tlf. 97 83 62 25 eller Christina Tlf. 97 88 92 66

22. januar kl. 19.00

Besøg hos Gerda Garn, hvor Gerda viser forskellige typer af strik og er klar til en snak og tilbehør dertil.

Sted: Muldtoftvej 10

Pris: 50 kr. pr. person

Tilmelding senest 15. januar til Kaja eller Christina
Fællesspisning

Søndag den l Februar kl. 17.30


Er der igen fællesspisning på friskolen. Foredragsholder Peder Laursen, Arkæologi med metaldetektor.

Husk service og bestik.

Pris 55 kr.
Børn 25 kr.

Tilmelding senest torsdag den 29/1 til:

Karin tlf. 61868229

Arr. Bonnet BorgerforeningBILLEDAFTEN

"Bonnet og omegn på hjul"

Tirsdag den 20. januar 2015
kr. 19.00 på Mejeriet,

Pris med/. 40 kr. inc/. kaffe
Ikke med/. 60 kr. inc/. kaffe

Tilmelding senest den 17.1
tlf. 97 88 90 50 - 97 88 94 03
Nye tider på Vandværket
Som bekendt (i hvert fald for vandværkets brugere) har Bonnet Vandværk lavet en stor investering i et nyt filteranlæg. På forhånd havde vi bedt 2 forskellige firmaer om et overslag. Den ene var betydeligt billigere end den anden, og da den billigste oven i købet var virkede mest troværdig, fik han naturligvis opgaven. Allerede under de indledende forhandlinger blev projektet udvidet en del, da vi besluttede at få lavet en tiltrængt renovering af rentvands- beholderen.

Alt i alt har vi fået lavet følgende:
- Nyt filteranlæg med automatisk returskyl
- Rengøring og desinficering rentvandsbeholder
- Tætning af revner i rentvandsbeholder
- Udtag til brandslukning sløjfet
- Diverse ændringer af styring og elinstallationer

Foruden dette kæmpeprojekt blev vi ramt af et uventet havari på den ene råvandspumpe, som kun var ca. 3 år gammel. Der er således ingen tvivl om, at vi kommer til at gøre et voldsomt indhug i kassebeholdningen - men mere om det senere, når vi har fået regningen. Til slut skal der lyde en tak til brugerne for jeres tålmodighed, fordi I uden de store klager har fundet jer i lavere vandtryk og afbrydelser i forsyningen.

Med venlig hilsen
Bonnet Vandværk


Sidste frist for stof til næste nummer: 18/1-2015

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose