Januar 2012

Marts 2012

Maj 2012

August 2012

September 2012

November 2012


34. Årgang januar 2012


Skolestart 2012

Har du et barn, som skal begynde i børnehave- klasse til august 2012, da kunne Bonnet Friskole være en mulighed.
Kom og få en ufor-
pligtende snak og en
rundvisning på skolen.
Læs mere om skolen på hjemmesiden:
www.bonnet-friskole.dk.
Eller ring på tlf. 97 88 91 92
Med venlig hilsen Bestyrelsen og de ansatte på Bonnet Friskole
Bonnet Gymnastikforening


HJÆLP OS!!!!!!!!!


Vi vil fra Bonnet gymnastikforening gøre opmærksom på at vi mangler opbakning i foreningen. HJÆLP!!!!!!!!!

Lidt historie:
For mange år siden (1947) besluttede den daværende bestyrelse for gymnastikforeningen at sportspladsen skulle være privatejet af gymnastikforeningen. Dette betyder at det i dag er gymnastikforeningens ansvar at vedligeholde sportspladsen og klubhuset. Nedlægges foreningen kan dette medføre at dette ikke længere vil ske.
Sportspladsen i Bonnet er privatejet og hvis gymnastikforeningen nedlægges, kan vi risikere at vi ikke længere har nogen sportsplads, hvor områdets børn og unge kan mødes og hvor vi kan holde sankt hans m.v.

Aktivitetsniveauet:
I år har vi forsøgt at sætte gang i flere nye tiltag bl.a. bordtennis og sjov for drenge, som der desværre ikke har været opbakning til. Til gengæld er der i øjeblikket flere der spiller badminton og ca. 15 piger fra 0.-2. Klasse som går til dans, og nogle af dem kommer endda fra Lemvig og Ramme. Dette synes vi er utrolig positivt.
Hvis BGF nedlægges vil der ikke længere være mulighed for dette.
Dans har vi taget op fordi vi fik en henvendelse fra en forælder som lige kendte en instruktør som "heldigvis" ville undervise. Desuden har flere forældre været gode til at reklamere for dansen, hvilket har bevirket at der kommer børn fra både Lemvig og Ramme, hvilket er nødvendigt herude, da vi ikke kan "levere" nok børn selv. Det er netop sådanne initiativer vi har brug for.

Generalforsamling:
Derfor vil vi opfordre alle dem som har mulighed for at i vores generalforsamling onsdag d. 22. februar kl. 19.00 i klubhuset på stadion, til at deltage.
Du behøver ikke at være bange for at blive valgt til bestyrelsen hvis ikke det har din interesse. Det ødelægger mere end det gavner at have bestyrelsesmedlemmer som er uengagerede og negative, men der er også så meget andet du kan bidrage med bl.a. din mening og hjælp til arrangementer.Onsdag d. 22. februar kl. 19.00 holder gymnastikforeningen og FDF generalforsamling i klubhuset på stadion.


Dagsorden er:
1. valg af formand
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor og revisorsuppleant
7. Eventuelt
Dans om Juletræet ved DLG
Fredag den 23. december samledes børn og voksne, traditionen tro, omkring juletræet. I år dog ikke ved Bonnet Station som tidligere år, men ved træets nye placering ved DLG. Igen var fremmødet stort, og alle havde en rigtig hyggelig og fornøjelig stund, hvor der blev danset omkring træet. Efterfølgende var der mulighed for en lille forfriskning (og varme) på Lokalarkivet, hvor folk kunne ønske hinanden en glædelig jul. Borgerforeningen vil gerne sige tak for det flotte fremmøde.

Bonnet BorgerforeningJulemanden kom til Bonnet
Søndag den 11. december, lige omkring klokken 12, valgte Julemanden at aflægge Bonnet en visit. Julemanden ankom med toget til Bonnet Station, hvor en masse forventningsfulde børn havde taget opstilling på første parket. De blev da heller ikke skuffet, da Julemanden kom med en sæk fyldt med julegodter. Efter dans omkring juletræet, delte Julemanden flittigt ud af julegodterne fra sækken. Det var en rigtig hyggelig begivenhed, som børnene ivrigt debatterede de efterfølgende dage.

Bonnet BorgerforeningJulepynt kan afhentes
Borgerforeningen er i besiddelse af en del julepynt, som igennem mange år har været benyttet til juleudsmykning af byen. Da det af lovgivningsmæssige årsager ikke længere er muligt at benytte disse ting, ønsker Borgerforeningen at forære dem væk til den/de som måtte være interesserede, da man ikke ønsker blot at smide det væk. Man kan i den forbindelse rette henvendelse til Borgerforeningens bestyrelse.

Bonnet BorgerforeningDilettant 2012
Forberedelserne til årets dilettant er i fuld gang. Den første øve-aften finder sted i uge 4. Stykket i år hedder "Krejler Eller Ej", og har 9 medvirkende.

Der afholdes generalprøve fredag den 13. april 2012 på Friskolen, og selve dilettantfesten finder efterfølgende sted lørdag den 14. april 2012. De nærmere tidspunkter, samt festprogrammet, vil fremgå af opslag i standerne, samt på www.bonnet-it.dk.

Der vil efter skuespillets opførelse blive spillet op til dans ved bandet"BeHappy".

Bonnet Borgerforening
"Færøerne i ord og billeder"
Fortælleaften på Bonnet Friskole
v/ Lisbet Krarup


Onsdag den 22. februar kl 19.oo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Entre: 50 kr incl kaffe og brød
Alle er velkomne!
Støttekredsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Færøernes natur og historie.

Tidl. skoleleder ved Bonnet Friskole, Lisbet Krarup har altid været fascineret af Færøerne, disse små forblæste klippeøer ude i Atlanterhavet.
Både menneskene, der bor der og naturen med disse vældige, grønne fjelde, der rejser sig næsten lodret over havet, har Lisbet Krarup haft en livslang interesse for.
Og Færøernes historie! En mærkelig og spændende historie, der går helt tilbage til vikingetiden med tilknytning til både Norge og Danmark. I "Færingesaga" kan man læse om vikingehøvdingene Trond og Sigmund og deres betydning for Færøerne, historier, som ethvert barn på Færøerne kender.
Lisbet Krarup har to gange besøgt Færøerne for at se de vigtigste steder fra "Færingesaga". Onsdag den 22. februar vil hun fortælle og vise billeder fra turene.Hej Alle
Jeg har ikke været med til det sidste arbejde ved Bonnet Mosevej, det arbejde er ved at være færdig, og jeg bringer et par billeder*, der er blevet sat dræn ned så vandet kan trække væk fra grunden i Nr.l0
Vejen er blevet hævet ovre ved Maskinfabrikken, og der er etableret rundkørsel.
Jeg håber arbejdet er til alles tilfredshed, ellers kom med det så vi kan få det rettet.
Glædelig jul og godt nytår
Med venlig hilsen
Banehåndværker John Jauert
Midtjyske Jernbaner 4028 9465

*som vi desværre ikke har plads til at bringe i Springbalsaminen (anmærkning redaktionen)
FDF Bonnet


Mødetidspunktet for FDF er blevet ændret til:

Hver tirsdag kl. 17.00 - 18.30

Stedet hvor vi mødes er fortsat klubhuset på stadion.

Kom og vær med, vi glæder os til at se dig.

På gensyn

FDF Bonnet
Juleudsmykning i Bonnet
Juleudsmykningen af byen fik i 2011 en usædvanlig hård medfart, efter en periode med stærk blæst og 2 regulære storme. Godt og solidt konstruktionsarbejde, forhindrede juletræet ved DLG i at vælte, og en efterfølgende forstærkning af beslag og rør gjorde, at træet under storm nr. 2 stod fast som en statue. Juleudsmykningen i DLG- tårnet fik sig dog en noget hårdere medfart, og der blev således ødelagt hele 3 lyskæder. En rigtig god indsats fra borgere i byen gjorde, at man dog havde lys i tårnet i en del af december måned, og ikke mindst den 23.- og 24. december. Borgerforeningen vil gerne sige tusind tak for hjælpen i år, og tak til Kirsten og Peter Sønderby, Karin og Peder Flansmose, samt Jette og Henrik Kristensen, for servering af morgenmad og frokost ved hhv. opsætning og nedtagning af juleudsmykningen.

Bonnet BorgerforeningRAABJERGHØJ

Tirsdag den 21.februar 2012, kl. 19.00
på "Mejeriet" Bonnetvej 5.

Mette Andersen, Lemvig Museum
Kommer og fortæller om
Råbjerghøj.

Pris medl. 40 kr. ind. kaffe
Ikke medl. 60 kr. incl. Kaffe

Tilmelding senest d. 19.2
tlf. 97 88 90 50 - 97 88 94 03


Åbningstider på arkivet alle aftner fra kl. 19.00

2. Februar.
21. Februar. Råbjerghøj aften på Mejeriet.
6. Marts.
3. April.
1. Maj.
5. Juni.
Juli Sommer lukket, er vi hjemme åbner vi meget gerne.
7. August.

Vi ses på arkivetHej Alle
Da det er blevet nævnt over for mig flere gange, vil jeg lige bringe det videre til de rette. Det siges at juletræet i Bonnet er det flotteste der er her på egnen, hele Lemvigområdet, det er da en stor ros til Beboerforeningen.
Med venlig hilsen
Banehåndværker John Jauert
Midtjyske JernbanerGeneralforsamling
Bonnet Bredbåndsforening

Onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00


afholdes der ordinær generalforsamling på Mejeriet i Bonnet.

Dagsorden iflg. vedtægterne.Familie & Samfund Bonnet


Torsdag, den 19. januar var vi 37 personer fra Bonnet og omegn, der var på besøg hos Gert Normanns dykkerfirma JD Contractors i Holstebro. Det var en utrolig interessant aften.
Gert Normann har drevet dykker/minør firma siden 1972, hvor han i starten levede hovedsageligt af små dykninger og minørarbejde. Han oplyste blandt andet, at han havde været med til at sprænge den gamle betonmølle i Dybe.
I år 2000 kom der rigtig gang i de større dykninger, idet de da købte deres første kabellæggerskib, og i 2002 var skibet bygget, om så de kunne lægge de første kabler ud til en vindmøllepark. Det hele blev lagt i et samarbejde mellem dykkere, gravmaskiner på ca. 20 ton og robotter. I dag opererer de i hele verden.
Firmaet ejer flere skibe, et skib som kan gå helt ind på 1,5 m. vand, et andet, som kan aflæse og tegne søkort. Skibet sejler med 10 knob og kan affotografere de mindste ujævnheder. I 201l købte de endnu et skib til samlingen, som har en motorkraft på 12 tusinde hestekræfter og som skal laste en robot på 30 tons. Det kan pt. ses i Thyborøn.
Vi kender jo alle til diverse dykninger efter vrag, men hovedparten af disse dykninger er ulønnet, altså fritidsdykninger, som Gert Normann helt klart synes er det mest spændende.
Der blev vist nogle små korte film om deres kabelarbejde, og en enkelt film om vragdykning, alt sammen meget spændende. Vi fik en fin rundvisning i nogle af de mange haller, firmaet råder over. Her blev vi vist og fortalt om spændende dykninger. En af de ansatte dykkere viste og fortalte om dykkerudstyret og nogle sjove og spændende episoder. Ligeledes fortalte han, at de arbejder 3 uger og har 3 uger fri, uanset om de er på land eller vand. Er de i Holstebro på værkstedet, bor de i firmaets huse.
I dag er der ansat mellem 100-150 personer i Gert Normanns dykkerfirma, deriblandt hans 2 sønner.
Vi blev forplejet godt og fik alle et lille hæfte med hjem om dykningerne ved St. George vraget.
En meget interessant aften for de mange fremmødte.
Læs også mere på:
www.familieogsamfund.dk

9. Februar kl. 19.00:
Besøg hos Lemvig Sundhedscenter
Der vil være rundvisning og kaffe, og fortælling om de Forskellige behandlinger, og hvad de består af.
Sted:
Lemvig Sundhedscenter
Søndergade 5
7620 Lemvig
tilmelding senest d. 2. februar til Birthe eller Kaja

1. Marts kl 19.00.
Besøg i Matas omkring farver og stil
Vi bliver vejledt i tøjstil og make-up.
Sted:
Matas Lemvig
Tilmelding senest d. 23. Februar
til Birthe eller Kaja

17. Marts kl. 9.00 - 16.00:
Pileflet kursus i fyrrummet hos Kaja.
Denne gang vil temaet være, "Pynt dine krukker".
Husk madkurv og grensaks.
Pris for hele dagen: Max 200 kr./pers. + materialer
Tid: Kl. 9.00 til 16.00
Plads til 10, først til mølle.
Tilmelding senest d. 9. Marts
til Birthe eller Kaja.

22. Marts:
Generalforsamling på Fyret.

28. Marts:
Konsulentarrangement: Krumspring, Kraftspring og Kolbøtter
Musikalsk-Filosofisk Foredrag i med Brdr. Engelbrecht.
Sted: Aulum Fritidscenter
Tilmelding senest d. 23. Marts til Kaja.
Ordinære generalforsamlinger
for Bonnet Vandværk
og Bonnet Borgerforening

Det skal hermed meddeles, at der afholdes generalforsamling for Bonnet Vandværk og Bonnet og Omegns Borger- og Haandværkerforening, onsdag den 7. marts kl. 19.30 på Bonnet Friskole. Aftenens program er sammensat således, at der først afholdes generalforsamling for Bonnet Vandværk, og efter dennes afslutning, afholdes der generalforsamling for Bonnet Borgerforening. Dagsorden for begge foreningers vedkommende i henhold til vedtægterne.

Begge foreninger vil desuden annoncere for generalforsamlingerne i dags- og ugepressen, samt på www.bonnet-it.dk

Bonnet Vandværk og Bonnet Borgerforening
JULEBANKO-spillet d. 11/12 satte ny deltagerrekord: 68 spillede med om de rigtig mange og flotte gaver, vi igen i år havde fået sponsoreret fra erhvervsdrivende i Bonnet og omegn samt foreninger og private i Bonnet.

Pladsmæssigt havde vi forberedt os på ca. 60 spillere, så vi måtte have et par ekstra borde ind og flytte lidt rundt på salgsbordene. Det gav lidt uhensigtsmæssigheder ifm. pausesalget, så vi er gået i tænkeboks m.h.t. en god plan B, hvis vi oplever lige så stor tilslutning næste år.

Tak til alle, der mødte op og var med til at gøre det til en god og hyggelig eftermiddag.

En stor tak skal også lyde til alle sponsorer:

Peugeot Tørringhuse, Vognmand Brian Dalgaard, PL Biler, Fodterapeut Britta Ruby, Karin og Peder Flansmose, Bonnet Maskinfabrik, Olga, Cut'n Colour Lomborg, Emil Agerbo, Moselund VVS v/N. P. Kamstrup, Spar v/Bent Pedersen, Peter Møller, Søgaard Stålbyg, Lillian Pedersen, Dybe Auto v/Heino Mortensen, Lomborg Installationsforretning, Lemvig Liftservice v/Viggo Rasmussen, Land og Fritid i Rom, Houe Smede- & Maskinforretning v/Arne Bundgaard, EI-inst. Søren Houlind ApS, Tømrer Karsten Bjerg, Bonnet Lokalarkiv, Ramme Minimarked, Familie & Samfund Bonnet, Bonnet Gymnastikforening, Murerfirmaet Bjørn Kaalund, Bonnet IT, Landbrugslotteriet v/Fredgaard, Borgerforeningen, Borgen Design, Ford Lemvig, Nordea Lemvig, Citroen Lemvig, Falck, EI-inst. Pinholt, Legekæden, Stark samt anonyme.
Styregruppen for Mejeriet
Rundkørsel i Bonnet

At der findes en ringvej rundt omkring Bonnet, har nogle af os jo vidst længe, men nu har vi altså også fået byens første rundkørsel!

Her følger nogle gode råd fra John Jauert, hvordan en sådan rundkørsel skal benyttes:


Hej Alle
Tillykke med den nye rundkørsel.
Jeg blev lidt bekymret, da jeg så hvordan den bliver brugt, det kan være i skulle bringe et par billeder i Springbalserminen, om hvordan man køre rundt i en rundkørsel, da jeg kan se der er flere der ikke ved hvordan, jeg sender hermed to billeder, en hvor der køres korekt, og en der kan blive skyld i en ulykke, da bilisten køre venstre rundt i rundkørslen.
Med venlig hilsen
John JauertSidste frist for stof til næste nummer: 17. marts 2012


34. Årgang marts 2012


Havemand søges
Vil du ordne haven for mig, så henvend på til. 97 88 95 34
Alice VillumsenDILETTANT-FEST

Lørdag d.14.april kl. 17.30 på Bonnet Friskole.

Der opføres
"Krejler eller ej"

Spisning og dans til 4-mands-orkester
"Be Happy"

Entre 250 kr.
Tilmelding senest 6. april til
Henrik Kristensen 9714 1947 eller 4026 3415
Karin Flansmose 6186 8229


Generalprøve


Fredag d.13. april kl. 19.30
Entre med kaffe og kagebord 60 kr/voksne, 30 kr/børn
Gerne tilmelding, men ej nødvendig denne aften!

Ta' din nabo med til fest!
Hilsen Borgerforeningen
Fra Borgerforeningen
Der er afholdt generalforsamling i Bonnet og Omegns Borger- og Håndværkerforening.
Der blev aflagt beretning om alle de mange ting, foreningen har været involveret i 2011, hvoraf kan nævnes forårsfest, Naturstien, julebelysning, den ny vej gennem Stationshaven samt kontakten til Lemvig Kommune.
Foreningens økonomi så rigtig godt ud, men der kunne konstateres, at hvis vi mister vores Genbrugsplads og det beløb der kommer derfra, vil det ikke være muligt at fortsætte med det aktivitetsniveau, vi har nu.
Det lykkedes desværre ikke at få en ny ind i bestyrelsen på den tomme plads, der blev efter Anders Graversgaard, der ønskede at træde ud af bestyrelsen, noget vi dog håber vil lykkes inden ret længe, for en 4-mands bestyrelsen holder ikke i længden.
Af samme grund har vi endnu ikke foretaget konstituering.

Hvad nu hvis Borgerforeningen ophørte, hvad er det så vi mister?
Det vil vi prøve at ridse op her:

Legepladsen på Stadion bliver fjernet, for der er ingen til at vedligeholde den og betale den lovpligtige forsikring.

Naturstien vil gro til og det samme vil de andre grønne områder i byen, idet Borgerforeningen sørger for vedligeholdelse.

Der vil ikke være nogen julebelysning, julemanden kommer ikke til byen, og der vil ingen dans være om juletræet den 23. december.

Dilettant og Revy vil også forsvinde + mange andre arrangementer.

Ingen genbrugsplads i byen og ingen nytårskur i Genbrugsbanden.

Hvem vil så søge midler til fornyelser i byen.

Er 200 kr for meget for et årligt medlemskab? Beløbets størrelse er vedtaget på generalforsamlingen. I mange andre områder er man tvunget til at betale et noget højere beløb til grundejerforeningen.

Så støt op om Borgerforeningen med din deltagelse og et medlemskab, vi har brug for det, og skulle du have lyst til at træde ind i bestyrelsen, hører vi gerne fra dig.
Genbrugspladsen


Årsopgørelse for 2011
I slutningen af januar var vi på Hotel Lidenlund til den årlige opgørelse for Nærgenbrugspladserne. Vi har indsamlet 7,32 tons metal mod 9,77 tons i 2010. Desuden fik vi betaling for 260 åbningstimer, så samlet fik vi udbetalt 21.860 kr., kun to andre pladser fik udbetalt mere for 2011. Sammenligner vi vores indsamlingstal med de øvrige nærgenbrugspladser, er vi blandt kommunens 3 "største" pladser. Et flot resultat, når vi sammenligner med byer som Bækmarksbro, Bøvling og Nr. Nissum, og taget i betragtning, at vi ligger så tæt på den nye plads i Lemvig.

Vi har nogle flittige brugere i Bonnet. som nyder godt af den gode service, genbrugsbanden yder.

Desuden blev vi bl.a. informeret om:
-at der p.t. ikke er planer om at nedlægge nærgenbrugspladser i Lemvig Kommune
-de eksisterende papirindsamlingsordninger (spejderne) fortsætter. Dog fjernes papir-igloen ved nærgenbrugspladserne i foråret.
-affaldscenter Rom sorterer alt affald, også vores container til brændbart affald, inden videre levering. Meget brændbart affald knuses og presses til videre salg til forbrændingsanlæg.

Sommeråbent
Fra l.april har vi igen åbent om onsdagen fra kl. 16-17.FOR 30 ÅR SIDEN:

Til Lemvig Kommune

7620 Lemvig


I henhold til offentlighedsfasen vedrørende kommuneplanlægningen fremsendes hermed rapport for Bonnet med tilhørende opland.

Nærværende rapport er udarbejdet af en kreds af borgere i Bonnet og opland (30-35 deltagere) på initiativ af Bonnet Borger- og Håndværkerforening.

Deltagerne var opdelt i 3 arbejdsgrupper, der har søgt at analysere de nuværende forhold og fremkomme med forslag, som vil være relevant for Bonnet i det kommende tiår.

Ejlif Frank, Ejvind Haubjerg, Erik Kjær Nielsen, Niels Fr. Olsen


Vedr. kommuneplanen

- Maj 1982 -

BESKRIVELSE AF BONNET.

Bonnet er en mindre stationsby, der for et par årtier siden var præget af, at beboerne i ret stor udstrækning bestod af ældre mennesker.

Denne udvikling er nu vendt, således at der gennem de senere år har været - og stadig er - en rimelig god tilgang af unge tilflyttere, som dels er beskæftiget ved byens erhvervsliv og dels arbejdspladser i Rom, Lemvig, Cheminova m.v.

Der er i de senere år bygget en del nye huse, et forhold, der på grund af den almene krise nu er noget stagnerende.

Der findes et - i forhold til byens størrelse - ikke ubetydeligt erhvervsliv, hvoraf der særlig bør nævnes en stor foderstofforretning med tilhørende fabrik, samt to store vognmandsforretninger.

Endvidere findes der en rimelig dækning af dagligvareforretninger, samt jernbanestation med postindleveringssted.

Af foreningsliv findes der Borgerforening, husholdningsforening, gymnastikforening, legestue, samt friskolens støttekreds.

Som noget ganske nyt arbejdes der for tiden på oprettelse af en afdeling af FDF/FPF.

Bonnet Friskole, der er oprettet 1903, tjener som skole for samtlige børn i byen og oplandet, Skolen er nu fuldt udbygget (1.- 7. klasse + børnehaveklasse) med moderne undervisningslokaler og sal, der samtidig er rammen om byens mangeartede kursus- og mødevirksomhed.

Skolen er således af helt afgørende betydning for byens fortsatte trivsel og fremgang.

Endvidere arbejdes der for tiden på oprettelse af et uddannelses- og produktionsprojekt for unge arbejdsløse. Dette tænkes etableret i den gamle skole og forsamlings bygning. Der er tradition for mange kulturelle aktiviteter i Bonnet. Dette gav bl.a. anledning til, at Bonnet i årene 1978- 80 var med i et internordisk forsøgsprojekt omkring udvikling i nærmiljøer (kaldet Springbalsamin). Der blev i den forbindelse skabt en række aktiviteter, der stadig udvikles, - og fra byens foreninger og fra Friskolen ydes der til stadighed en stor indsats for at værne om de værdier, som findes i et mindre samfund, og at gøre det attraktivt både for de nuværende beboere og for de nye, der flytter til.


ERHVERVSLIV

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten var der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at analysere byens erhvervsliv.

Af nuværende erhvervsliv findes der følgende:

En brugsforening

En købmand

Et bageri

En traktorforhandler med reparationsværksted

Tre mekanikerværksteder

To vognmandsforretninger

En murervirksomhed

En tømrervirksomhed

En smedevirksomhed med VVS

To maskinfabrikker

En installationsforretning med VVS

En herre- og damefrisørforretning

En brøndborervirksomhed

En gasforhandler

En foderstofforretning med fabrik

Et håndkøbsudsalg

Station med postindleveringssted

Friskole

I forbindelse med analysen blev der udsendt spørgeskemaer til samtlige erhvervsdrivende.

FRAGT OG TUNG TRAFIK:

Et af spørgsmålene var antallet af fragtbiler pr. uge til de enkelte virksomheder.

Det fremgik heraf, at virksomhederne pr. uge sammenlagt modtager 63 fragtbilbesøg - et forhold, som man med hensyn til småpakker kunne ønske koordineret med kollektive trafik.

Med henblik på tung trafik kan det oplyses, at der findes to store vognmandsforretninger med henholdsvis to og 20 lastvognstog. Disse vogne kører givetvis dagligt til og fra byen. Til den ene vognmandsforretning er der endvidere tilknyttet et større reparationsværksted for lastvogne, så også dette giver øget lastvognstrafik. Hertil kommer den store foderstoffabrik, der pr. uge får transporteret 1.000 ton rå- og færdigvarer, - hvilket svarer til 10 lastvognstog cl 20 ton daglig. I disse tal er ikke medregnet ca. 6.000 ton korn i august-september og 2.500 ton gødning i marts-april.

Endvidere er der jo nu en stærk øget bustrafik.

En så stor varetransport - og øget transport med store vogne i det hele taget - har ført til, at vi stærkt må påpege et påtrængende behov for udbygning af vejnettet til og fra Bonnet.

Med hensyn til dagligvarebutikker er det et meget stærkt ønske, at der i den fremtidige planlægning tages sigte på, at disse forretninger får de bedst mulige vilkår.

BESKÆFTIGELSE

I erhvervslivet i Bonnet er der ansat ca. 60 heltidsbeskæftigede + indehaverne. Under optimale forhold skønnede erhvervslederne, at der vil kunne ansættes yderligere 15-20 heltidsbeskæftigede.

ØVRIGE FORHOLD

På spørgsmålet om øvrige ønsker i forbindelse med den fremtidige kommuneplanlægning var svarene følgende:

1. gerne mulighed for flere arbejdspladser

2. bedre bustrafik

3. en væsentlig forbedring af snerydning og grusning

generelt kan det påpeges, at der findes en efter byens størrelse passende erhvervsstruktur, som bør opretholdes - og gerne udbygges i takt med den fremtidige udvikling.
Generalforsamling i Bonnet Vandværk

Om sædvanlig blev borgerforeningens og vandværkets general- forsamlinger holdt som et fælles arrangement, og der var godt 20 deltagere i alt. Selvom der ikke havde været nogen annonce i Lokalavisen, blev generalforsamlingen vurderet at være lovligt indvarslet, idet alle anpartshavere havde fået indkaldelsen pr. brev sammen med den lovpligtige orientering om vandanalyserne.

Ove Andersen blev valgt som ordstyrer og overgav ordet til formanden, som gav en detaljeret beretning om årets gang. 2011 bød bl.a. på ekstraordinære udgifter til en ny grundvandspumpe til erstatning for en havareret pumpe og en ny rentvandspumpe til erstatning for en gammel, overdimensioneret pumpe. En ekstra- ordinær aflæsning hos alle brugere viste, at forrige års vandspild var elimineret. Opfølgende tilsyn fra Lemvig Kommune var tilfredsstillende på alle udestående punkter; dog blev det bemærket at der ikke findes nogen nødforsyning eller beredskabsplan. En henvendelse til Lemvig Vand og Spildevand ang. betingelserne for en eventuel overtagelse resulterede sidst på året i et brev med oprids af principperne samt en checkliste over ting, der skal tages i betragtning. Bestyrelsens konklusionen var, at der skal afholdes meget store udgifter til især digital kortlægning, udskiftning af gamle vandrør, flytning af stophaner samt diverse tinglysninger, før en overtagelse kan komme på tale.

Kassereren kunne berette om endnu et år med underskud på den primære drift, nærmere bestemt 48.000 kr. mod 68.000 kr. året før. 2 pumpeskift samt ændring af betalingsperioden for el kunne stort set forklare underskuddet, men ikke desto mindre forventer bestyrelsen, at det bliver nødvendigt at lade brugerbetalingen stige til næste år.

Som en kommentar til regnskabet bemærkede formanden desuden, at bestyrelsen i forbindelse med krakket i Fjordbank Mors havde diskuteret, om man skulle flytte fra Vestjysk Bank eller eventuelt oprette en ny konto i en anden bank for at sprede risikoen. Det blev vurderet, at risikoen var lille, og et eventuelt tab ville være overskueligt, og derfor havde krisen ikke ført til ændringer. Valghandlingerne gav nyvalg til Lars Aasborg og genvalg til Allan Andersen til bestyrelsen, genvalg til Ove Andersen og Brian Dalgaard som suppleanter og genvalg til Erik Kjær og Ulla Dalgaard som revisorer.

Under "eventuelt" takkede formanden den afgående kasserer, Lars Lauritsen, for hans indsats gennem 4 år i bestyrelsen, heraf 3 år som kasserer. Derefter blev der på vandværkets regning serveret smørrebrød fra slagter Mortensen inden Borgerforeningen tog over.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Mogens Olsen, Bøgelundvej 37, tlf. 97889348
Kasserer: Allan Andersen, Mosevænget 3, tlf. 97888145
Sekretær: Lars Aasborg, Bonnetvej 3, tlf. 97888867
Best.medl.: Jens Jørgen Groth, Bøgelundvej 10, tlf. 97888145
Best.medl.: Leif Jensen, Houlindvej 25, tlf. 97836530Familiehundeskolen "Den glade hund"


Første begynderhold på hundeskolen her i Bonnet er nu godt i gang. Trods regn, sne og kulde møder den faste kerne troligt op hver gang. Desværre har der været "mandefald" pga. forskellige problemer med at kunne gennemføre kurset, men jeg håber dog at jeg ser de "frafaldne" når de kan overskue det igen. Dejligt at kunne se udviklingen blandt hundeførerne. På bare 6 uger er der sket en kæmpe udvikling ;0) Og der bliver grinet og trænet igennem ... Efter træning samles vi i klubhuset til kaffe og snak om både stort og småt, og det giver mulighed for at få vendt evt. problemer, de enkelte har på hjemmefronten med deres hunde.
Der starter to nye hold op her først i marts. Et meget lille hvalpehold på kun 3 hundeførere! Og et lidt større begynderhold. Årstiden er nok ikke den bedste til at få folk ud af husene og i gang med hundetræning. Men små hold har også sin charme.
Håber der bliver mulighed for lidt større hold, nu når foråret kommer - og dermed også en masse nye hvalpe, der pt. er under "fremstilling" ...
Begynderholdet får mulighed for at fortsætte på øvede/fortsætterhold, hvor der vil blive undervist i bl.a. sammensætning/kædning af øvelser og fokus bliver mere på decideret lydighedsøvelser og også de lidt "større" øvelser, så som dirigering, stillingsskift osv.
Jeg håber på sigt at få råd til et par forhindringer på banen. Ønskesedlen er et stort A bræt, et par spring- og en balancebom. Og så ville det også være rart med et større areal til sporsøg, men der må jeg ud og tale med landmændene i området. I er altid velkommen til at kikke forbi når vi træner.
Hilsen fra Susanne


En hilsen fra Mig og Jesper.

Vi syntes det har været spændene, at deltage i din hundeskole, hvor det er kliktræningen, der er det primære. Det er ikke mindst hundeføreren, der skal lære.
Jesper har lært flere ting! Vær opmærksom, sidde på kommando, give pote, hoppe gennem ring, gå pænt ved venstre side, det har han det lidt svært ved men det hjælper meget, nu er vi i gang med at lære at gå spor, og det jo lige noget for ham. Vi glæder os til de sidste lørdage. Det er en hyggelig og sjov time, vi har sammen lørdag eftermiddag.
Kræmmer- og
loppemarked m.m.


Lørdag d. 25. august

er der igen kræmmer- og loppemarked ved Mejeriet. Vi forestiller os også, at der kan være stande, hvor man kan vise sin hobby frem og måske noget med arbejdende værksteder. Er der foreninger eller institutioner i Bonnet, der ønsker at have en stand eller lægge noget materiale frem vil det også være muligt. Hallen med indgang fra Hjulmagervej vil blive inddraget. Vi efterlyser også nogle, der kunne tænke sig at udstille egne værker i festlokalet.

Stande, der har varer til salg, vil koste 75 kr. Beløbet går til at dække annoncering. Derudover vil der blive sat skilte om ved ydre ringvej.

Interessetilkendegivelse ønskes inden 1. juni til Henrik på 4026 3415 eller Peter på 9788 9403.

På gensyn
Styregruppen for Mejeriet
NYT fra

Bonnet Lokalarkiv


Vi har nu afsluttet vinterens program og vil i den forbindelse sige tak til alle der har støttet op om arkivet og vore arrangementer.

Der har været mellem 40 og 50 deltagere til både foto-aften og Råbjerghøj foredraget med Mette Andersen. Vi vil arbejde på at arrangere lignende, til næste sæson.


Vi har derudover åbent fra kl. 19.00 den 1. tirsdag i måneden.

3.april

2.maj

5.juni

Ingen åbningsaften i juli, men vi kan kontaktes.


Har man lyst til at komme nogle stykker af gangen og tale "gamle dage" i Bonnet med os, kan vi nemt arrangere det, også udenfor almindelig åbningstid.


Alle er velkommen på arkivet også bare af nysgerrighed.

Vi ses på Arkivet

Birthe 97 88 90 50

Kirsten 97 88 94 03Familie & Samfund Bonnet


Familie og Samfund var på virksomhedsbesøg hos Lemvig Sundhedscenter.
Der var mødt ikke mindre end 6 særdeles kompetente behandlere op, for at fortælle om hver deres behandlingsområde.
Ud over de mere kendte behandlinger - kiropraktik, zoneterapi, massage og kranio-sakral terapi, fik vi indblik i en dansk opfindelse inden for gigtbehandling.
Der blev beskrevet og lagt krop til NADA/akupunktur, her sættes der nåle i ørene, hovedet og panden, nålene skal sidde 45 min, og der skal være total stille omkring personen. NADA virker med bla. Uro - Søvnforstyrrelser - Demens - Rygetrang - Sukkertrang.
En forholdsvis ny behandling i Danmark er Vacumed. Den foregår i et rør, som man læger underkroppen i, der lukkes så der kan dannes vakuum. Derefter laver maskinen undertryk i intervaller. Behandlingen skulle have en særdeles god effekt på åreknuder, dårlig blodomløb, diabetes, da blodkarrene udvider sig, og der kommer bedre cirkulation i kredsløbet. Vores forsøgsperson, synes det var en behagelig behandling.
Der blev fortalt om Chokbølge, en behandling der har sit udspring i nyrestensknuserteknologien som kan afhjælpe hælespore, forkalkninger, tennisalbuer, seneknuder mm. Vi hørte om ultralydsscanning som bruges til at undersøge skader eller sygdomme i det bløde væv.
Diætisten beskrev hvordan hun kan lave en varieret og sund kostplan. Hun havde lavet lidt sunde smagsprøver, som vi så godt som alle kunne lide.
l sundhedscentret er der også mulighed for Psykoterapi, som er en samtale terapi, hvor der arbejdes med forståelsen af sig selv.
Det var en fantastisk aften, hvor vi blev præsenteret for nye behandlingsformer inden for sundhedsvæsenet. Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagt kage.
Referat fra fællesmøde den 13.03.2012

Tilstede var:
Henrik (Borgerforeningen og Mejeriet), Karin (Borgerforeningen og F&S), Kaja (F&S og Bøgespiren), Inge og Lise (Friskolen), Susanne (BGF og FDF), Ove (Friskolens støttekreds) og Christina (Springbalsaminen - referent) Det var Familie & Samfund, der havde indkaldt til det halvårlige fællesmøde og Ove blev valgt til ordstyrer.

Siden sidst: Mejeriet har haft julebanko med rigtig mange deltagere.
Borgerforeningen har haft to fællesspisninger med foredrag samt de sædvanlige julearrangementer, som var godt besøgt på trods af vejret lillejuleaften.
Famile & Samfund har haft nogle aflysninger: Workshop i Thyborøn samt Japansk aften. Turen til Hove Smedie, Tørfisk- koncerten, besøget hos Blomsterpigerne samt Gert Normann var fine arrangementer med mange deltagere. Besøget hos fysioterapeuterne blev i sidste øjeblik aflyst, istedet gik turen til Lemvig Sundhedshus, hvilket var ligeledes en fin aften.
FDF har ændret mødetidspunkt til kl. 17.00-18.30.
Gymnastikforeningen har haft et hold på 16 dansepiger samt Badminton i vintersæsonen.
Friskolen har afholdt cykelsponsorløb med stor opbakning fra byen. Julefesten var lidt anderledes end sædvanligt, idet hele byen var inviteret med til fællesspisning.
Friskolens Støttekreds har sat fokus på at støtte Friskolen med praktiske opgaver, men der blev dog også arrangeret en foredragsaften om Færøerne.

Aktiviteter i det kommende halvår:

Den 06.05. kommer Giro d'Italia cykelløbet gennem Bonnet og i den anledning er der planlagt at sætte storskærm og tribune op hos Kaja og Ove og der vil være underholdning og mulighed for at købe mad.
Der er kræmmermarked på Mejeriet den 25.08. med arbejdende værksteder og lign. samt en vedligeholdelsesdag den 21.04. kl. 9.30.
Familie & Samfund har kursus i pileflet den 17.03. og generalforsamling den 22.03.
FDF vil engang i august lave et arrangement "FDF'er for en dag". Sidste mødeaften før sommerferien er den 19.06., hvor der vil være afslutning med forældre og søskende ..
Bøgespiren har planlagt en vedligeholdelsesdag samme dag som Friskolens generalforsamling.
Friskolen afholder generalforsamling den 19.04. og afslutningsaften før sommerferien den 28.06. - her er alle velkommen. Primo juni vil der være vedligeholdelsesdag og den 22.09. er der høstmarked.
BGF har ikke det store på programmet før sommerferien.

afholder generalforsamling sammen med Friskolen.
Borgerforeningen afholder dilettant med generalprøve den 13.04. og fest den 14.04. Den 29.04. er der Åbning af Naturstien, den 04.05. er der vedligeholdelsesdag og den 23.06. fejres Skt. Hans aften.

Forslag til fællesarrangementer: Skt. Hans Aften i år falder på en lørdag og der skal derfor gøres lidt ekstra ud af det med start hen på eftermiddagen og stor grill. Der holdes et koordinerende møde den 11.06. kl. 19.00.
Fastelavn skal genoptages som fællesarrangernent, evt. på en hverdagsaften.
Der blev drøftet, om der kan "rationaliseres" mere omkring generalforsamlingerne, hvilket umiddelbart ikke er nemt.

Næste fællesmøde: Næste fællesmøde bliver den 11.09.2012 kl. 19.00 og det er FDF, der indkalder.Besøg hos Matas d.1-3-2012

19 forventningsfulde medlemmer af Bonnet Familie og Samfund mødtes hos Matas. Her skulle vi lære at rense og pleje vores hud, lægge make up og pleje vores negle.

En af vores medlemmer ville gerne være den, produkterne skulle vises på.

Vi andre kunne så se, hvordan vi skulle gøre.

Vi fik vist forskellige produkter- rensecreme-skintonic-i forskellige prisklasser.

Neglene skal også plejes både før og efter ,at neglelakken er lagt på. Vi fik også vist alle de nye farver, vi kan pynte os med.

Til farve/stil aftenen havde vi også lavet en aftale med butikken Vendelbo. De havde en lille del af deres tøj med i butikken. Ejeren fortalte om forskellige kropstyper og om, hvordan de forskellig typer skal klæde sig, for at få det bedste frem ved vores figur- rigtig interessant. Hun sagde, at de mest almindelige typer er II æble-pære-jordbær og søjle.

I løbet af aftenen nød vi både frugt, kage, chokolade, vin og kaffe.

Til sidst var der mulighed for at handle i butikken. Vi fik 25% rabat.

Det var en rigtig dejlig pigeaften.Sidste frist for stof til næste nummer: 20. maj


34. Årgang maj 2012


Sankt Hans fest i Bonnet

Lørdag den 23. juni 2012

er der traditionen tro Skt. Hans fest på Bonnet Bonnet Stadion. Da Skt. Hans aften i år falder på en lørdag, vil vi starte lidt tidligere med hygge, aktiviteter og grill. Se nærmere information på standerne og på hjemmesiden www.bonnet-it.dk.

Bålet tændes ca. kl. 20.30.

Der kan købes pølser og drikkevarer samt kaffe og kage.

Vi glæder os til at se rigtig mange denne aften!

Hilsen
Foreningerne i Bonnet
Et travlt forår i Bonnet og omegn.


Den 13.-14.april blev der afholdt dilettant med generalprøve om fredagen med ca 35 tilskuere. Lørdag var der så fest med 65 deltagere, og de fik: en aften med god underholdning og musik og dans til et godt orkester. Dilettant-holdet fik megen ros for deres opførelse og flere af aktørerne har meldt deres deltagelse næste gang, der skal laves noget lignende.

Genindvielse af Naturstien afholdtes søndag d.29.april på Mejeriet. Se omtalen andetsteds i bladet. Der er også blevet afholdt den årlige Forskønnelsesdag, d. 4.maj, St. Bededag - to dage før Giro'ens ankomst. Flere var forhindret i at deltage, men 15 mødte op og ydede en god indsats på de grønne områder.
Dagen sluttede på Mejeriet med spisning.

PS.
Flere hjælpere søges til vedligeholdelse af de grønne områder i forårs- og sommerperioden. Tidligere år har man sat stor pris på at blive tilbudt en forfriskning under udførelsen af dette arbejde! Henvendelse til Peter Sønderby 9788 9403

Der er også travlhed på Genbrugspladsen, besøg gerne pladsen om onsdagen kl. 16-17.

Hilsen Bonnet og Omegns Borger- og HåndværkerforeningGymnastikforeningen her i Bonnet vil meget gerne lave aktiviteter for både unge og gamle og også dem midt i mellem. Vi har både stadion og klubhuset som vi gerne vil bliver brugt mest muligt.

MEN vi mangler gode ideer og nogle der kan stå for aktiviteterne.

SÅ har du en god ide og/eller lyst til at sætte noget i gang må du meget gerne henvende dig til enten
Niels Hansen eller Susanne Lind (61 31 80 58)Nyt!
HAVERNE l BONNET

og opland.


En kreds af mennesker har besluttet at søge ny inspiration og interesse for haven og arbejdet i haven. Det vil vi gøre bl.a. ved ved at åbne for besøg i nogle af de mange dejlige, små og store haver i Bonnet og omegn, udveksle ideer, give gode råd ud fra egne erfaringer og evt. bytte planter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. LØRDAG I AUGUST bliver

"HAVENS DAG"


hvor vi besøger hinandens haver.
Alle interesserede kan være med.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi mødes altså
lørdag den 11. august kl 9.30

Bøgelundvej nr 40.

Husk madpakke!

Ydligere indformation fås hos
Kirsten Didriksen tlf 97 88 94 03
Birthe Falk tlf 97 88 90 50
Karin Flansmose tlf 61 86 82 29
Britta Ruby tlf 21 29 54 37
Erik Vedstesen tlf 97 88 97 46
Se også hjemmeside: www.bonnet-it.dk/arrangementer


Bonnet


Bestyrelsen i Familie og Samfund - Bonnet :

Formand:

Iben Hoelgaard Schmidt
Iben.nielsen@privat.dk
40598360

Næstformand:
Karin Flansmose
Flansmose@mail-online.dk
61868229

Kasserer:
Kaja Andersen
Houstor@bonnet-it.dk
9783 6225

Sekretær:
Chistina Larsen
Pjl@bonnet-it.dk
9788 9266

Medlem:
Inger Marie Schmidt
30279039

Suppleanter:
Nancy Vedstesen
Jette Trillo

Læs også mere på: www.familieogsamfund.dk

30. August kl. 19.00:
Havevandring i Flamingo Naturpark.
Kurt Kristensen fortæller om havens tilblivelse. Efterfølgende kaffe og kage.

Sted:
Flamingo Naturpark
Skalstrupvej 10
7570 Vemb
Tilmelding senest d. 23. aug. til: Kaja eller Inger Marie

13. September kl. 19.00:
Besøg hos Dansk Økologisk And.
Rundvisning på gården, med fortælling om opdrættet og smagsprøver. Mulighed for at handle i gårdbutikken.

Sted:
Dansk Økologisk And
Fjordbakken 9, Handbjerg,
7830 Vinderup
Tilmelding senest d. 5. Sep. til: Kaja eller Inger Marie

25. September kl. 19.00
Konsulentarrangement
"Rigdomme fra Hav & Fjord"
_ Cavi-art, Lemvig
_ Larsen Seafood, Løgstør
_ Ravsliber Frants Kristensen, Sæby
_ Læsø Saltsyderi v/Poul Christensen
_ Smykkedesigner Hanne Alsbirk. Holte
Arrangementet er gratis for medlemmer!
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10,7490 Aulum
Tilmelding efter "først til mølle" princippet senest d. 18 sep. til: Kaja Andersen.

11. Oktober kl. 19.00:
Besøg i det Kreativ Strand Værkstedet,
I Jyllands Akvariet.
Sted: Jyllands Akvariet, Thyborøn
Tilmelding senest d. 4. oktober til Kaja eller Inger Marie.

30. oktober kl. 19.30:
"Mig og Mogensen".
Jørn Rosenville (fra Fede Finne og Funny Boyz), fortolker John Mogensen
Sted: Teatersalen, Nr. Nissum.
Billetterne sælges efter "først til mølle" princippet, køb derfor billetter hos bestyrelsen senest d. 1. Oktober. 50 kr. for medlemmer, og 150 kr. for ikke medlemmer.

2. November kl. 18.00:
90 års Jubilæum, for Familie & Samfund i Bonnet.
En hyggelig aften med spisning og underholdning.
Sted: Bonnet Friskole.
Tilmelding senest d. 26. Oktober
til Kaja eller Inger Marie

17. Januar kl. 19.00:
Besøg på Vildtslagteriet.
Rundvisning med fortælling og smagsprøver. Mulighed for at handle i butikken.
Sted:
Vildslagteriet
Holmgårdvej 49
7660 Bækmarksbro
Tilmelding senest d. 10. Januar til Kaja eller Inger Marie.

21. Februcr kl. 19.00:
Besøg hos Vendelbo.
Tøseaften med vejledning om BH-størrelser indlæg og proteser.
Sted: Vendelbo, Lemvig
Tilmelding senest d. 14. februar
til Kaja og Inger Marie.

27. Februar kl. 19.00:
Årsmøde/ Generalforsamling for Region Midt-Vest.
"Lone Landmand" holder foredrag.
Hun har bl.a. skrevet bogen "Hønsefødder og gulerødder"
Arrangementet er gratis for medlemmer!
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10,7490 Aulum
Tilmelding efter "først til mølle" princippet senest d. 20 febr. til: Kaja Andersen.

14. Marts:
Generalforsamling på Gjellergård.

16. Marts kl. 9.00 - 16.00:
Pileflet kursus i fyrrummet hos Kaja.
"Pynt dine krukker"
Husk madkurv og grensaks.
Pris for hele dagen: Max 200 kr./pers. + materialer
Tid: KI. 9.00 til 16.00
Plads til 10, først til mølle.
Tilmelding senest d. 9. Marts til Kaja eller Inger Marie.

19. Marts:
Konsulentarrangement: Hold øje med Familie & Samfunds hjemmeside, da dette arrangement endnu ikke er fastlagt.
Sted: Lemvig Idræts & Kulturcenter
Tilmelding senest d. 10. Marts til Kaja.

Priserne er individuelle fra arrangement til arrangement

Kurser:
Madlavning for mænd:
40 timer med Hans Larsen på Bonnet friskole.
Kurset starter uge 37.
Pris 600 kr.

I foråret kører der ligeledes madlavning i Bækmarksbro.

Vi har på nuværende tidspunkt en aktiv litteraturkreds.
Interesserede kan ringe til Kaja Andersen.

Se mere info om området på: www.bonnet-it.dkHøstmarked


Den 22/9 er der Høstmarked på friskolen, det vil som sædvanlig blive med forskellige boder, og opfordrer derfor alle til at rydde op i deres gemmer. Vi modtager gerne tøj og sko, både til voksne og børn til Tøjsalgsboden, alt godt fra gemmeren til vores Loppemarked, gammelt porcelæn til det Muntrekøkken samt sponsorgaver til Tombolaerne.
Tingene kan afleveres på Friskolen.

Nærmere oplysninger om selve Høstmarked, kommer i den næste Springbalsamin

Venligst
Friskolens Arrangementsudvalg
Kræmmer- og
loppemarked m.m.


Lørdag d. 25. august

er der igen kræmmer- og loppemarked ved Mejeriet. Vi forestiller os også, at der kan være stande, hvor man kan vise sin hobby frem og måske noget med arbejdende værksteder. Er der foreninger eller institutioner i Bonnet , der ønsker at have en stand eller lægge noget materiale frem vil det også være muligt. Hallen med indgang fra Hjulmagervej vil blive inddraget. Vi efterlyser også nogle, der kunne tænke sig at udstille egne værker i festlokalet.

Stande, der har varer til salg, vil koste 75 kr.
Beløbet går til at dække annoncering. Derudover vil der blive sat skilte om ved ydre ringvej.

Interessetilkendegivelse ønskes inden 1. juni til Henrik på 4026 3415 eller Peter på 9788 9403.

på gensyn
Styregruppen for Mejeriet
Indvielse af Naturstien.

Søndag den 29. april blev Naturstien atter indviet.
Programmet var tilrettelagt således, at man mødtes kl. 12 til frokost i Mejeriet, hvorefter man begav sig ud på vandring ad Naturstien omkring klokken 13.30. Vejret viste sig fra sin gode side, idet de ca. 20 fremmødte kunne begive sig afsted i tørvejr og solskin. I modsætning til tidligere år, gik man dette år med uret {syd om), og flere gav udtryk for, at man frygtede at fare vild. Turen forløb heldigvis uden problemer, og efterfølgende blev der serveret kaffe og kage på Mejeriet.

Borgerforeningen vil gerne sige tak til de fremmødte for en hyggelig dag.

Med venlig hilsen Bonnet Borgerforening.


Jeg skal beklage, at ovenstående arrangement blev mangelfuldt annonceret. For detførste var det kun omtalt i Springbalsaminens "Husker", og for det andet lykkedes det mig at skrive den forkerte måned på plakaterne ....
Mogens Olsen
Bonnet Lokalarkiv
Bonnetvej 4, v/DLG


Her en beskrivelse af egnens klædedragt anno 1797!
Mon nogen har mod på at lave en anno 2012??

Med Hensyn til Klædedragten skriver C Dreyer i "En liden Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder" 1795 S 25, -at Kvindernes røde Strømper vare gaaede af Brug, men ellers hedder det: "Den røde Farve ses i Skørter og Trøjer af Filt eller hjemmegjort TøJ' om Halsen bære de store hvide eller brogede Tørklæder og paa Benene blaa Strømper, om Panden Pandestykker af sort Fløjl eller andet sort Tøj og om Hagen Hagehatter af Lærred med eller uden Kniplinger.
Træsko bruges baade af Fruentimmer og Mandfolk, som mest klæde sig i mørkeblaat hjemmegjort Tøj, hvortil de have Skindbuxer, middelfine blaa Strømper og en stor bred Hat eller ulden Hue eller blaastribet Linned og stribet Tørklæde om Halsen.
De ere godt klædte, elske at holde deres Heste, Vogne, Kreaturer og Gaardsredskab i Stand".


Kom og se hvad vi ellers har på arkivet, der er rigtigt meget spændende.
Vi modtager også gerne fotos, skøder m.m. til låns eller eje! Affotografering også fra album hvor billederne er limet fast.

Vi har åbent den første tirsdag i måneden, fra kl. 19.00
Næste gang tirsdag den 5. juni.

Arkivet er lukket i juli måned, men vi åbner gerne hvis vi ikke er på ferie og der kommer interesserede som gerne vil se eller aflevere noget.

Vel mødt på Arkivet
Birthe & KirstenSidste frist for stof til næste nummer: 5/8-2012


34. Årgang august 2012


Kræmmer- og
loppemarked m.m.


Lørdag d. 25. august kl. 13-17


Absolut sidste frist for tilmelding for kræm- mere/udstillere er, af hensyn til planlægning og annoncering, søndag d. 12/8 til Henrik på 4026 3415 eller Peter på 9788 9403. (se evt. sidste Spring- balsamin for yderligere omtale)

Med venlig hilsen
Styregruppen for Mejeriet
Det oversete Giro-drama


Som bekendt passerede det berømte Giro d'Italia-cirkus tæt forbi Bonnet, og mange af os besøgte Ove og Kaja, hvor bl.a. Landbo- ungdom og Familie & Samfund stod for et større arrangement.
(Forhistorien er i øvrigt lidt sjov: Kaja deltog som den eneste fra Bonnet i et planlægningsmøde, som kommunen havde inviteret til. Her blev der spurgt, om der var forslag til gode placeringer for arrangementer, og Kaja kom til at nævne, at der var en lille plads på hjørnet ved gylletanken, hvis det skulle være .... )

Kort før karavanen skulle passere forbi, gennemkørte 2 traktorer med fejemaskiner ruten for at feje grus og sand væk fra vejen. Umiddelbart en god ide - der var bare det problem, at den ene traktor havde en læk, så der bagefter lå en fed stribe hydraulikolie på asfalten! Panikken bredte sig, for der ville helt sikkert opstå massestyrt, hvis feltet kørte gennem olien. Brandvæsenet blev tilkaldt, men det var alt for sent at gøre noget. I stedet blev den nordlige trediedel af kørebanen afspærret gennem svingene på den ramte strækning, og der blev viftet med røde flag af de officials, der kørte på motorcykel lige foran feltet. Det lykkedes på den måde at undgå, at miseren fik konsekvenser, men det var unægtelig ekstra spændende en overgang.

Alt dette skete helt upåagtet af TV -kommentatorerne. Faktisk blev Bonnet helt "sprunget over" af TV -reportagen, for mens feltet passerede forbi, holdt produceren fokus på en rytter, der var styrtet i Dybe Nordre by. Heller ikke de mange efterfølgende indlæg i dagspresse og andre medier nævnte noget som helst om olie på Giro-ruten. Kun Springbalsaminen sørger hermed for, at hændelsen ikke går helt i glemmebogen.Nyt!
HAVERNE l BONNET

og opland.


En kreds af mennesker har besluttet at søge ny inspiration og interesse for haven og arbejdet i haven. Det vil vi gøre bl.a. ved ved at åbne for besøg i nogle af de mange dejlige, små og store haver i Bonnet og omegn, udveksle ideer, give gode råd ud fra egne erfaringer og evt. bytte planter.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. LØRDAG I AUGUST bliver

"HAVENS DAG"


hvor vi besøger hinandens haver.
Alle interesserede kan være med.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vi mødes altså
lørdag den 11. august kl 9.30

Bøgelundvej nr 40.

Husk madpakke!

Ydligere indformation fås hos
Kirsten Didriksen tlf 97 88 94 03
Birthe Falk tlf 97 88 90 50
Karin Flansmose tlf 61 86 82 29
Britta Ruby tlf 21 29 54 37
Erik Vedstesen tlf 97 88 97 46
Se også hjemmeside: www.bonnet-it.dk/arrangementer
Bøgespiren

I Børnehuset Bøgespiren er vi så småt ved at være startet op efter en dejlig sommerferie! Vi har sagt farvel til en stor flok skolebørn, så det er altid lidt specielt lige efter en ferie - nu er de "små" jo pludselig store!

Bøgespiren er et dejligt sted at være! Her er altid smil og leg på dagsordenen - hvad enten det er fodboldkamp i solskin eller vandpytte hop i regnvejr! Små som store har vi det rigtig godt!

Der er faldende børnetal i Lemvig Kommune, og det mærkes selvfølgelig også hos os. Dog er vi fortsat med på banen: pr. september har vi 24 børnehavebørn og 2S vuggestuebørn.

Vores dør er altid åben, så skulle I have lyst til at kigge indenfor - måske er I nye i byen, "gamle" forældre, eller blot nysgerrige. Kom og få en kop kaffe!

Vi har også en hjemmeside: www.boegespiren.dk. der er tilknyttet Lemvig Kommunes BørneIntra.

Sommerhilsner fra os alle i Bøgespiren !

P.s. VI SKAL HILSE FRA ALLE VORES BØRN OG SIGE AT DET BARE IKKE ER I ORDEN AT DER FORTSAT LUFTES HUNDE PÅ VORES LEGEPLADS - DET ER ULÆKKERT OG DIREKTE FARLIGT FOR VORES SMÅ BØRN!!!Nyslynget honning sælges ved vejen på Bøgelundvej 38
Pris:
1 bøtte honning 30,00 kr.
2 Bøtter honning 50,00 kr.

NB: Bistadet som vi har haft stående på Bøgelundvej 38, har vi taget ind, fordi vi har udsolgt.

Vi forventer at have nyslynget honning igen sidst i august.Bonnet Lokalarkiv


Åbningstider.

Vi har åbent den første tirsdag i måneden fra kl. 19.00, ellers kontakt os for nærmere aftale.

Tirsdag d. 7. August
Tirsdag d. 4. september
Tirsdag d. 2. oktober
Tirsdag d. 6. november

Lørdag den 10. november arkivernes dag, som afholdes på Bovbjerg Fyr.

Tirsdag d. 4. december, Julehygge.

Ligger I inde med oplysninger om hvem der har boet hvor og hvornår, i husene i Bonnet vil vi meget gerne om I kontakter os.

- Smid aldrig gamle billeder, breve, dagbøger og lignende, væk!
Kontakt arkivet.Grøn Ordning


Borgerforeningen har søgt Grøn Ordning i Lemvig Kommune om støtte til indkøb af en projector og et lydanlæg til brug i Mejeriet, samt genetablering af Stationshaven.
Kommunalbestyrelsen har godkendt og indstillet ansøgningen til Energinet.dk, som endelig skal godkende bevillingen. Dette skal iøvrigt ske, inden vi må igangsætte projekterne, men vi forventer den endelige godkendelse i løbet af sensommeren.

Hvis du har ideer til indretningen af haven eller har lyst til at deltage i det praktiske arbejde med genetableringen, hører vi meget gerne fra dig.

P. v. a. borgerforeningen, Peter Sønderby, 97889403Lørdag den 22/9 afholder Bonnet Friskole
HØSTMARKED.


Så er det atter tid til høstmarked på Bonnet Friskole. Alle sejl er sat til for at lave et stort, godt og hyggeligt arrangement, hvor der er rig mulighed for at få både gode gevinster og oplevelser med hjem.

Hvis man ligger inde med gammelt legetøj, tøj og sko i alle størrelser, neglelak, service til det muntre køkken, syltede rødbeder, asier, syltetøj og lignende, er skolen den glade modtager.

Sæt x i kalenderen - kom og vær med.

1/9 Vedligeholdeises lørdag på skolen.
13/12 Julefest.
7/2 (2013) Fastelavn.
6/4 (2013) Vedligeholdeises lørdag på skolen.
11/4 (2013) Bonnet Friskoles generalforsamling.

WWW.bonnet-friskole.dk
Familie & Samfunds kommende arrangementer:

Havevandring i Flamingo Naturpark
30. august 2012 kl. 19.00

Kurt Kristensen fortæller om havens tilblivelse.
Efterfølgende kaffe og kage.

Sted:
Flamingo Naturpark
Skalstrupvej 10
7570 Vemb
Tilmelding senest den 23. august til
Kaja tlf. 97 836225 eller
Inger Marie tlf. 30 279039

Besøg hos Dansk Økologisk And
13. september 2012 kl. 19.00

Rundvisning på gården med fortælling om omdrættet og smagsprøver. Mulighed for at handle i gårdbutikken.

Sted:
Dansk Økologisk And
Fjordbakken 9, Handbjerg
7830 Vinderup
Tilmelding senest 5. september til
Kaja tlf. 97 836225 eller
Inger Marie tlf. 30 279039

Besøg i Kreativ Strand Værkstedet
11. oktober 2012

Sted:
JyllandsAkvariet , Thyborøn
Tilmelding senest 4. oktober til
Kaja tlf. 97 836225 eller
Inger Marie tlf. 30 279039

Husk også tilmelding til
Konsulentarrangementet "Rigdomme fra Hav og Fjord" i Aulum den 25.09.12. Tilmelding senest 18.09. til Kaja
og
Koncerten "Mig og Mogensen" i Nr. Nissum den 30.10.12. Tilmelding senest 01.10.2012 til bestyrelsen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 2. november 2012, hvor Familie & Samfund Bonnet fejrer sit 90-års jubilæum.
BonnetFDF


D. 21. august starter FDF efter sommerferien for "gamle" medlemmer.

Hvis du er interesseret i at gå til FDF er du velkommen til at komme og prøve dette enten ved at møde op ved klubhuset på Bonnet stadion d. 28. august kl. 17.00. Du skal være 6 år (begyndt i skole eller ældre)

Du må også gerne deltage i vores lejr som er fra d. 7. - 8. September. Vi mødes på Bonnet stadion d. 7. september kl. 17.00 og forventes at være færdige d. 8. september kl. 14.00.

Du skal medbringe: sovepose, liggeunderlag, lommelygte samt praktisk tøj alt efter vejr og vind. Prisen for lejren er 100 kr.

Det koster 300 kr. pr. halve år at gå til FDF

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anders Andersen på tlf: 2049 1442.

Desværre har vi i FDF's bestyrelse fundet at det er nødvendigt at sætte lås på vores trailer, da den et par gange ikke har stået på sin plads når vi har skullet bruge den til avisindsamling.

Selvfølgelig vil der stadig være mulighed for at låne traileren. Du kan henvende dig til Anders Andersen på tlf: 2049 1442, Lena Rokkjær på tlf: 61 741928 eller Susanne Lind på tlf: 61318058.
Hvis ikke man deltager i avisindsamlingen, vil vi tage et mindre gebyr for udlån af traileren.Bonnet Friskole


Der er arbejdsdag lørdag d. 1. september kl. 9.00 - 14.00 så hvis du har lidt tid tilovers så kom og vær med til at holde byens skole ved lige - til gavn for alle som færdes der. - Hvis du har planer om at møde op må du gerne give besked til Inge - så vi ved hvor mange der skal have morgenmad, frokost og kage: -)

Høstmarked


Lørdag den 22/9 fra kl. 11.00 til kl. 14.30 er der Høstmarked på friskolen. Det vil som sædvanlig blive med tombolaer, forskellige salgsboder, kagekonkurrence og andet sjovt for både børn og voksne. Der kan selvfølgelig købes Kaffe/te, sodavand og andet godt til ganen.

Mød op og få en hyggelig dag og tag blot naboer, venner og familien med.

I forbindelses med Høstmarkedet opfordrer vi alle til at rydde op i deres gemmer. Vi modtager gerne tøj og sko, både til voksne og børn til Tøjsalgsboden, alt godt fra gemmeren ti1 vores Loppemarked, gammelt porcelæn til det Muntrekøkken samt sponsorgaver til Tombolaerne. Tingene kan afleveres på Friskolen.

Venligst
Friskolens Arrangementsudvalg


NB!!! ALLE I BYEN OPFORDRES TIL AT HEJSE FLAGET PÅ DENNE DAG.
Maledag i Mejeriet


Lørdag d. 21. april havde vi 7 ihærdige personer til at hjælpe os med at få malet en del indvendigt i Mejeriet. Vi fik malet havestuen, festlokalet, toilettet og den ene del af gangen så det var rigtig dejligt. Tusind tak for hjælpen :-)

Henrik og JetteSidste frist for stof til næste nummer: 22/9-2012


34. Årgang september 2012


ZUMBA

Så starter ZUMBA igen - er du klar?


ZUMBA er en motionsform hvor alle kan følge med "nye som øvede" aldersgruppen 13 år til ?????

Vi begynder onsdag d. 10. oktober og slutter d. 12. december i alt 10 lektioner.

Sted: Bonnet Friskole

Tidspunkt: Onsdage kl. 18-19

Pris: 350 kr.

Glæder mig til at se dig

Venlig hilsen
Lillian Pedersen

Kontakt mig gerne ved spørgsmål eller lignende tlf. 26 18 09 80
Havefolkenes dag.

Lørdag den 11. august var haveinteresserede mennesker i Bonnet og Omegn samlede for at give hinanden gode råd og inspiration.
Det blev en fin dag med besøg hos mange forskellige, med mange forskellige haver. Og, hvis ikke man ved det: Der er mange flotte haver, hvor man kunne få nye ideer og andre blomster og planter at se. så der blev ordentligt diskuteret om vækster og ukrudt og forskellige sorter og forskellige fremgangsmåder. Og der blev drukket kaffe og hyggesnakket over den medbragte madpakke. Vejret var godt, og forfriskningerne undervejs var velgørende.
Ny plan.
Næste år vil vi gentage succeen. Dog med den ændring, at have dagen denne gang vil blive den 2. lørdag i juni!
Vi skifter altså fra år til år mellem at se tidlige forårs/sommerhaver og sensommerhaver.
(ev)
Skrueaften ...
i Mejeriet


Onsdag d. 3/10 starter vi igen med skrueaftenerne, hvor der bliver skruet i diverse mekanik - tag eventuelt selv mekanik med.

Der vil blive snakket - verdens situationen bliver drøftet.

Der vil blive drukket kaffe og spist kage.

Vi skruer/snakker/drikker kaffe hver onsdag fra 19:00 til 22:00 dog ikke den 26/12.

Det kræver ikke tilmelding, bare mød op.

Ærbødigst Mejerist Henrik Kristensen
Sæt X i kalenderen d. 9/12, hvor det er tid for årets udgave af julebanko i Mejeriet.
Læs mere i næste Springbalsamin.
Min barndom i Bonnet

Ti rsdag d. 9. oktober
2012 kl. 19.00
på Bonnet "Mejeri" Bonnetvej 5.


Leif Rønne fhv. forstander på Struer Skole- hjem, fortæller om sit barn- og ungdom i Bonnet. Leif Rønne, født i 1941, er søn af af- døde frisørmester Aage Rønne og Hustru El- len. Han er opvokset i en tid hvor stationsby- en Bonnet havde sin storhedstid. Tre køb- mænd, en brugsforening, slagtermester med eget slagteri, dame og herrefrisør, foderstof- forening, station med flere ansatte, tømrer- firmaer, smede og maskinværksteder, to mu- rerfirmaer, taxavognmand, mejeri, stort æg- pakkeri, skomager, telefoncentral og som i dag en friskole. Aftenen vil blive krydret med mange historier om byens indbyggere, som Leif Rønnestort set alle kendte. Hans skole- gang på Bonnet Friskole tiden som murerlær- ling og en meget spændende fritid.
Pris med/. 40 kr. inc. Kaffe
Ikke med/. 60 inc. Kaffe.
Tilmelding senest den 6. oktober
Tlf. 97 88 90 50 - 97 88 94 03
Familie & Samfunds kommende arrangementer:


Besøg i Det kreative Værksted i Thyborøn


Torsdag den 11. oktober 2012 kl. 19.00

Sted: Jyllandsakvariet i Thyborøn

Tilmelding senest den 4. oktober til Kaja


"Mig og Mogensen"

Koncert med Jørn Rosenville

Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.30

Sted: Teatersalen i Nr. Nissum90-års fødselsdag i Bonnet


Alle, der har lyst til at være med til at fejre Bonnet Familie & Samfunds 90-års fødselsdag, er hjertelig velkomne.

Festen holdes

fredag, den 2. november 2012 kl. 18.00

på Bonnet Friskole, og der serveres en lækker 2-retters menu efter gode, gamle opskrifter.

Der er lagt op til en hyggelig aften med festlige indslag i form af fællessang, levende musik, udstilling af effekter fra gamle dage og et spændende foredrag om frk. Jensen, Danmarks mest kendte kogebogsforfatter gennem tiden. Foredragsholderen Helle Juhl er ligeledes forfatter og kendt for sine underholdende og velfunderede foredrag og bøger.

Pris:
90 kr. for medlemmer
90 kr. + 50 kr. for ikke-medlemmer

Tilmelding til Kaja Andersen tlf. 97 83 62 25
eller mail Houstor@bonnet-it.dk
Høstmarkedet på Bonnet Friskole den 22. september.

Mange mødte op og var med til at gøre denne dag festlig og fornøjelig. I skrivende stund er regnskabet ikke gjort op endnu, men noget tyder på, at overskuddet så rigelig kan dække de fleste ønsker, som skolen har: Musikundervisning op til julefesten, klinker i Kridthuset, en vandvarmer samt længdesprings- faciliteter på sportspladsen. En tak til støttekredsen, skolens forældre og byens borgere der alle har været medvirkende til, at endnu et Høstmarked på skolen blev til en dejlig lørdag eftermiddag.

Næste arrangement er Julefesten den 13. december. Sæt kryds i kalenderen. Alle er velkomne.

Fastelavnsfesten er flyttet fra den 7. februar til den 6. februar 2013.

Inge Høgsberg Nadhazi
Fællesspisning

Søndag den 21 oktober 2012 kl. 17.30


Er der igen fællesspisning på friskolen.

Efter spisningen vil Knud Andreasen fortælle om den kolde krig i 1963.

Husk service og bestik.

Pris:
Voksne 40 kr.
Børn 20 kr.

Tilmelding senest torsdag den 18/10 til:

Karin, tlf. 61868229

Arr. Bonnet BorgerforeningReferat fra fællesmøde den 11.09.2012

Tilstede var: Henrik (Borgerforeningen og Mejeriet), Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Karin (Borgerforeningen og F&S), Kaja (F&S og Bøgespiren), Inge og Lise (Friskolen), Susanne (BGF og FDF), Ove (Friskolens støttekreds) og Christina (Springbalsaminen - referent)
Det var FDF, der havde indkaldt til det halvårlige fællesmøde og Ove blev valgt til ordstyrer.

Siden sidst: Mejeriet har afholdt vedligeholdelsesdag med et par flittige malere men måtte aflyse kræmmermarked sidst i august.
Borgerforeningen havde dilettantfest med ca. 70 personer, den 29.04 blev Naturstien åbnet og den 04.05. var der arbejdsdag.
Famile & Samfund har afholdt generalforsamling på Bovbjerg Fyr. Der har været en velbesøgt havevandring i Flamingo-Parken ved Vemb, medens turen til Dansk Økologisk And måtte aflyses.
FDF har fortsat mødeaften om tirsdagen k!. 17.00-18.30. Den 08.09. var der FDF-Iejr på Bonnet Stadion med 5 deltagere.
Gymnastikforeningen har holdt sommerpause.
Bøgespiren har det fint, og det ser fint ud med børnetallet.
Friskolen har fået en ny leder, Inge Nadhazi, og har haft flere vedligeholdelsesdage. Elevtallet er stigende, de har været nede på 23 elever, nu er der 26 elever på Friskolen.
Friskolens Støttekreds støtter Friskolen med praktiske opgaver, også her stiger medlemstallet.
Lokalarkivet har afviklet sine arrangementer planmæssigt, også her går medlemstallet fremad.
Alle var enige om, at Giro d'Italia var et fint arrangement, selvom der var plads til flere tilskuere og TV-dækningen af netop Bonnets arrangement var minimal.
Skt. Hans var ligeledes en god aften - her kunne der godt have været lidt flere til grill ved dette ellers velbesøgte arrangement.

Aktiviteter i det kommende halvår:

Lokalarkivet har fortsat åbent den første tirsdag i hver måned, den 09.10. er der foredrag med Leif Rønne, den 10 .11. er der Arkivernes dag på Bovbjerg Fyr, den 04.12. er der jul på Arkivet og den 21.0 l. er der billedaften på Mejeriet.
Mejeriet har skrueaften hver onsdag og den 09.12. er der julebanko.
Familie & Samfund har en konsulentaften den 25.09., den 11.10. er der Kreativt Værksted i Thyborøn, den 30.10. koncert i Nr. Nissum, den 02.11. er der 90-års fødselsdag, den 17.01. besøg på Vildtslagteriet, 21.02. Besøg hos Vendelbo, 27.02. Årsmøde, og den 14.03. generalforsamling. Den 19.09. starter kurset "Madlavning for mænd" med Hans og så er der et kursus i pileflet den 16. og 17.03.13. FDF har p.t. ikke planlagt særlige arrangementer.
Bøgespiren holder sommerfest den 13.09. og Luciaoptog den 13.12. (om formiddagen).
Friskolen har høstmarked den 22.09., den 13.12. er der julefest også for Støttekredsen og byens borgere. Den 06.02. er der fastelavnsfest for alle, den 06.04. er der planlagt en vedligeholdelsesdag og den 11.04. er der generalforsamling.
BGF tilbyder Badminton i vinterhalvåret.
Friskolens Støttekreds har ingen aktuelle planer, måske en foredragsaften først i det nye år.
Borgerforeningen afholder fællesspisning den 21.10. og 27.01. Den 24.11. bliver julebelysningen sat op, julemanden kommer den 09.12. og den 23.12. synges julen ind. Generalforsamlingen afholdes den 06.03.13.

Forslag til fællesarrangementer: Forslag til fællesaktiviteter var der ikke, men Friskolen roste Borgerforeningen for det gode samarbejde ang. LAG-midler til en bål plads/legeplads ved Friskolen.

Næste fællesmøde: Næste fællesmøde bliver den 11.03.2013 kl. 19.00 og det er Bøgespiren, der indkalder.Bevilling fra "Grøn Ordning" godkendt


Siden omtalen i sidste nr. af Springbalsaminen har vi modtaget den endelige godkendelse af vor ansøgning. Det betyder, at der i løbet af kort tid er opsat en projector og et lydanlæg på Mejeriet. Vi forventer, det kan tages i brug ved førstkommende arrangement på stedet.
I Stationshaven har vi behandlet ukrudt, så der kan beplantes til foråret. Desuden har vi gjort os tanker om områdets muligheder, men som jeg skrev i sidste nummer: Hvis du har ideer til indretningen af haven eller har lyst til at deltage i det praktiske arbejde med genetableringen, hører vi meget gerne fra dig.

Til sidst vil jeg takke de frivillige, som i sommerens løb har hjulpet med at pleje de grønne områder og naturstien. Vi sætter stor pris på de påskønnelser og forfriskninger, vi har opnået i løbet af sæsonen. Tak.

P. v. a. borgerforeningen, Peter Sønderby, 97889403Indbrud på Genbrugspladsen


Desværre har der været indbrud i vores skur, endda to gange i løbet af bare tre uger. Døren er begge gange blevet brudt op, og der er stjålet både øl og penge. Ikke de store mængder og summer, så det kan undre, at man vil være tyv for så lidt! Det er ærgerligt for de vagter, som har tilbudt denne service, og som nu forståeligt nok har fjernet køleskabet med indhold. Det er også ærgerligt for de brugere, som har lyst til at belønne vagterne med "en omgang". Vil I kunder fremover gi en forfriskning på genbrugspladsen, vil jeg opfordre jer til at tage den med hjemmefra ..

Husk: Fra l.november har vi kun åbent lørdag og søndag.Arkivernes dag.

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER 2012
kl. 10 - 16
på Bovbjerg fyr.


Kom og mød lokalarkiverne
i Lemvig kommune,
Og hør om egnens historie.
Årbog vil blive præsenteret og kan købes her.

Se nærmer i dagspressen.
BONNET LOKALARKIV

I arkivet vil du kunne finde meget spændende.
Der er billeder af personer, huse, kort, breve,
protokoller, referater, revy-tekster,
skolebilleder, samt mange, andre ting.
Her er også "ting" fra Bonnets historie.

Ligger du inde med skøder, billeder, fotos, sange
revy tekster, matrikelkort, eller en sjov historie.
Modtager vi dem gerne! Vi kopier og
affotograferer også fra lånte foto,
album og materialer, du ikke vil af med.
Alt har interesse!
HUSK
"HVAD DER SKETE I GÅR,
ER HISTORIE I DAG"!

Har man interessen for at blive arkivmedarbejder,
er man også meget velkommen.

Birthe Falk Agerbo 97 88 90 50
Kirsten Didriksen 97 88 94 03" ARKIV-VEN"

Vi har igen i år, valgt at sende vore åbningstider
Og dato for arrangementer, ud til tidligere
medlemmer samt husstande i omegnen af Bonnet.

Har man lyst til at støtte indsamlingen" af lokalhistorie kan man blive "Arkiv ven"
husstand 100.-
Enlige 50,-

Beløbet kan indsættes på konto 7730 1197065
husk navn.

Vi kommer også gerne ud med medlemskort, ring venligst.Sidste frist for stof til næste nummer: 19. november


34. Årgang november 2012


Jule-banko
i
Mejeriet


Søndag d. 9. dec. kl. 14

Vi er i gang med at samle gevinster ind og håber på lige så god opbakning som sidste år fra erhvervsdrivende, foreninger og andre, der ønsker at støtte mejeriet. Ønsker du at give en gevinst, kan den afleveres hos Max Fredgaard eller Peter Sønderby senest d. 4. dec.

Vi spiller i et tempo, hvor alle kan være med. I pausen vil der være salg af diverse mad og drikkevarer samt amerikansk lotteri.

Mød op til en hyggelig eftermiddag

Hilsen styregruppen for Mejeriet
Julen 2012

Julemanden kommer med toget til Bonnet søndag d. 9. december kl. 11.55
Mød op i god tid på perronen, så vi er mange til at modtage ham.
Vi følger ham til det store juletræ, hvor vi danser og synger, inden han deler ud af godteposen.

Sædvanen tro mødes vi d. 23. kl. 19.30 ved juletræet og synger julen ind. Vi slutter af med en lille forfriskning, evt. på DLGs lager.

Vel mødt


Bonnet og Omegns Borger- og HåndværkerforeningJULEFEST PÅ BONNET FRISKOLE

I lighed med sidste år - vil vi gerne invitere alle interesserede støttekredsmedlemmer, forældre og andet godtfolk til julefest på Bonnet Friskole torsdag den 13. december kl. 17.30.

Medbring selv: Mad til det antal personer I kommer, service og godt humør. Skolen byder på et musikalsk indslag, kaffe med kage og Lucia optog.

Øl og vand kan købes.

Tilmelding (af hensyn til borddækning) på tlf. 97889192 eller bf@bonnet-friskole.dk senest den 8/12.

Vi glæder os til at se jer
BONNET LOKALARKIV

Tirsdag den 9.oktober trak Bonnet Lokalarkiv fuldt hus!

Arrangementet skulle have været på "Mejeriet" i Bonnet, men da der viste sig at komme over 90 deltagere blev det flyttet til salen på Bonnet Friskole.

Leif Rønne, tidligere forstander på Struer Skolehjem, fortalte om sin barndom og ungdom i Bonnet.

Leif blev født i 1941, søn af barber/frisør Aage Rønne der havde overtaget barbersalonen efter sin svigerfar Christian Christensen, barbermester i Bonnet siden 1918.

Leif kendte her i gennem rigtig mange af byens og egnens beboere. Han fortalte sjove anekdoter og historier om drengestreger, fisketure, skolen, datidens hjælpsomhed og humor.

Leif blev sendt til slagter for at købe for 50 øre leverpostej, hvortil slagersvenden tørt spurgte "skal I ha' gilde hjemme hos jer?". Leifs mor blev så sur at hun gik hen og skældte slagteren ud!

Over kaffen var der en vældig snakken, og da mange af de fremmødte var født og opvokset i Bonnet kunne der suppleres med nye historier. Mødet med gamle kammerater og venner gav lyst til snarlig gensyn.

Lørdag den 10.november var "Arkivernes Dag", I år afholdt på Bovbjerg Fyr, sammen med 12 af de 14 arkiver der er i Lemvig kommune. En dejlig dag, hvor man som besøgende, virkelig kunne få indblik i egnens historie. På storskærm, pc'er og papir blev der dagen i gennem vist billeder fra de forskellige arkiver.

Arkivsamvirket udgav også denne dag deres første årbog. Her kan man læse om mord i Hygum, våben smugling i Thyborøn og det barske liv med havet som nabo, i Fjaltring og Bøvling Klit. Spændende læsning!

Vi takker Aksel Aasborg for det fine udhængsskab, han har lavet til arkivet. Her i vil vi løbende lave små "udstillinger" om Bonnets historie, så kig forbi!

På vores opslagstavle inde på arkivet, er der p.t. udstilling med luftfotos fra Bonnet og omegn.

Tirsdag den 4.december, har vi "Julehygge på Arkivet" med gløgg, julekager og selvfølgelig quiz "Kender du din by og det der er omkring?"

Tak til alle dem der har støttet os i 2012, vel mødt på Arkivet også i 2013.
Glædelig Jul & Godt Nytår

Birthe & Kirsten
Hvor skal jeres barn gå i skole næste år?

Bonnet Friskole holder et uforpligtende orienteringsmøde tirsdag den 27. november kl. 17.

Bonnet Friskole tilbyder undervisning på små hold i trygge rammer med fokus på faglighed og daglig bevægelse.

www.bonnet-friskole.dk

Med venlig hilsen

Bonnet Friskoles bestyrelse og ansatte.Genbrugspladsen


Husk der er lukket om onsdagen!

Der er åbent hver lørdag og søndag, dette gælder også omkring jul og nytår.

I julen vil der atter være mulighed for at aflevere gavepapir i et bur med pose anbragt udenfor genbrugspladsen!
Benyt denne mulighed eller brug dagrenovationen, husk på at afbrænding i brændeovn eller tønde i haven forurener.
På pladsen findes nu ikke længere en papir-container, vi opfordrer derfor til at aflevere papir, aviser, reklamer m.m. til FDF'eme første lørdag hver anden måned, eller benytte husstandens emballage-container .

Nytårskuren for vagterne på genbrugspladsen er fastlagt til at foregå fredag den l.februar 2013.

Endelig vil jeg på vegne af borgerforeningen takke genbrugs-banden for jeres hjælp i året, der gik, og I ønskes ligesom alle brugerne af pladsen en glædelig jul og et godt nytår.

P.v.a. borgerforeningen Peter Sønderby
Nyt fra Bøgespiren!

Her i denne skønne, om end lidt våde, efterårstid, er Bøgespiren så småt ved at ruste sig til Julen!

Vi skyder december i gang med Bedste-Gæste-dag d. 30. november, hvor vi skal jule-hygge med børnenes bedste-gæster. I samarbejde med Borgerforeningen vil der i år være et juletræ ved vores indkørsel fra Bøgelundvej. Dette træ forventes at blive tændt på denne festlige dag!

D. 13. december er det Lucia-dag, og som noget nyt i år, vil vi gerne åbne dørene for en hyggelig morgen-lucia-sang. De største børn i børnehaven vil synge Lucia kl. 7.30, og efterfølgende vil der være et lucia-brød og kop kaffe. Skulle der være interesse for at deltage blandt byens borgere, er alle selvfølgelig velkommen! (Der kan evt. gives besked til Kaja i køkkenet!).

Ellers skal december gå med jule-hemmeligheder, besøg af drillenisserne, børnenes julefrokost, jule-teater og masser af hygge, sang og leg!

Kort om vores dagligdag, i skrivende stund: Der tales meget om faldende børnetal i Lemvig Kommune, men pt. mærkes dette ikke i Bøgespiren. Pr. Januar 2013 har vi 25 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn, så her er nok at se til! Selvfølgelig er vores geografiske placering en udfordring, men vi forsøger at holde fagligheden og kvaliteten høj, så også Bonnet er et attraktivt tilbud fremover!

Lige nu (til og med uge 47) pryder vi et tog på Lemvigbanen, med en foto- udstilling under titlen "En god dag". Så skulle du være så heldig at køre en tur med toget "Heden" en dag, så tag dig tid til en gå-tur i togvognene!

Vi vil gerne tage forskud på begivenhedernes gang, og derfor benytte pladsen her til at ønske alle, små som store, en glædelig og hyggelig Jul, samt et lykkebringende Nytår!

Fra alle os i Børnehuset Bøgespiren!
Jul på Arkivet

Tirsdag 4. december kl. 19.00

Jule hygge på arkivet med gløgg, julekager og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding, aften er gratis.
BonnetFDF

informerer


På grund af faldende opbakning har vi valgt kun at mødes en gang om måneden, dette er den 1. tirsdag i hver måned fra kl. 16.30 - 18.30 i klubhuset på Bonnet Stadion.

Desuden vil vi opprioritere aktiviteterne, således at vi vil deltage i flere lejre og lave flere familieaktiviteter. Lyder det spændende, så mød bare op - alle er velkommen!

Kontingentet bliver fremover 300 kr. pr. år.

Avisindsamling vil fortsætte uændret, med indsamling den første lørdag i hver måned. Alle er velkommen til at give en hånd med.

Den 16. december er der udflugt til Hjerl Hede for hele familien. Vi mødes ved indgangen kl. 11.00 og der er fælles frokost kl. 12.00.

Glædelig jul

Bonnet FDF
Fællesspisning

Søndag den 27 Januar 2013 kl. 17.30


Er der igen fællesspisning på friskolen.

Husk service og bestik.

Pris 55 kr.

Tilmelding senest torsdag den 24/1 til:

Karin tlf. 61868229

Arr. Bonnet Borgerforening90-års jubilæum i Familie & Samfund


Den 2. november 2012 fejrede Familie & Samfund Bonnet sit 90-års jubilæum med en festaften med på Bonnet Friskole. Bordene var smukt pyntede med "Madam Blå" og Skt. Hans urt og bagerst i salen var der en spændende udstilling om Husmoderforeningens tilblivelse og udvikling gennem 90 år ved hjælp af plancher og pyntet med gammeldags køkkengrej.

Der blev serveret en lækker 2-retters menu tilberedt efter gamle opskrifter for omkring de 4S personer, der alle spiste med god appetit. Efter maden holdt Helle Juhl et spændende foredrag om frk. Jensens liv og virke. Helle Juhl er forfatter og journalist og er lige nu bogaktuel med sin nyeste bog, der netop handler om frk. Jensens liv.

Således var der også mulighed for vinde både et eksemplar af Helle Juhls nye bog samt et eksemplar af frk. Jensens kogebog i Amerikansk lotteri.

Urban og Erik Vedstesen stod for den musikalske underholdning med harmonika og violin og var med til at gøre aftenen meget festlig.

Tidligere formand Bente Lund takkede Kaja, som er ildsjælen i foreningen, for hendes store indsats gennem mange år og overrakte en smuk buket blomster til hende.

Aftenen sluttede med en kop kaffe og lidt hjemmebag - en rigtig hyggelig aften for alle fremmødte.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædeligjul og et godt nytår og ser frem til at se rigtig mange til virksomhedsbesøg på Vildtslageriet i Klosterheden den 17. januar 2013.BILLEDAFTEN
FOTO
Tirsdag den 22. januar2013,
kl.19.00
Billedaften på Mejeriet, Bonnetvej 5,


Vi viser de "nyeste" billeder fra Bonnet og Omegn.
Pris medIa 40 kr. ind. kaffe
Ikke medIa 60 kr. ind. kaffe

Tilmelding senest d.19. januar
tlf. 97 88 90 50 - 97 88 94 03
BONNET LOKALARKIV

ABNINGSTIDER

Vi har åbent den 1. tirsdag hver måned
fra klokken 19.00
eller efter aftale.

2.oktober.

9. okt. Kl. 19.00 på Mejeriet
Min barndom i Bonnet

6.november

S.februar

S.marts

2.april

7.maj

4.juni

Ferie i juli
(men vi lukker gerne op for interesserede, hvis vi er hjemme)Sidste frist for stof til næste nummer: 28/1-2013

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose