Januar 2010

Marts 2010

Maj 2010

August 2010

September 2010

November 2010


32. Årgang Januar 2010


Fastelavnsfest

Søndag den 14. februar 2010 kl. 10.00 - 12.00

holder foreningerne i Bonnet fælles fastelavnsfest i Bonnet Friskoles sal.

Vi vil slå katten af tønden og der vil blive serveret fastelavnsboller.

Entre inkl. Fastelavnsbolle og en kop kaffe eller en sodavand

Voksne: kr. 30,00
Børn: kr. 10,00 (iflg. med voksen) kr. 30,00 (uden voksen)

Alle er meget velkomne!

Arrangører: Familie & Samfund Bonnet, Bonnet Gymnastikforening, Bonnet FDF, Borgerforeningen
Genbrugspladsen

Nytårskuren på Genbrugspladsen løb af stablen fredag d. 15. januar. I år var nytårskuren forskudt en uge i forhold til tidligere år, og det betød, at kun tre bandemedlemmer var forhindret i at deltage. Dermed deltog 24 i arrangementet, hvilket er det højeste antal, i de knap 20 år pladsen har eksisteret.
Kuren foregår i klubhuset på Bonnet Stadion, Gert leverer sild med tilbehør, og i år havde Flemming lavet skipperlabskovs. Der blev talt om årets gang på pladsen. Nu må vi ikke modtage olietanke og asbestholdigt materiale, og fra årsskiftet kan man heller ikke aflevere miljøfarligt affald på nærgenbrugspladserne, f.eks. maling, spraydåser, batterier og energisparepærer. Til gengæld skal vi modtage affald fra erhvervsvirksomhederne. Det var et udpræget ønske at få forbedret pladsen, især skuret.

Vi har taget den ny vagtplan i brug, ingen er trådt ud af banden, men vi har fået to nye medlemmer, Jens Chr. Thorup, Mosevænget, og Peter Kobberholm, nylig tilflyttet Bøgelundvej, så vi nu er 27 frivillige hjælpere. Velkommen til jer to.

Onsdag d. 27. januar skal vi sammen med de øvrige pladser til det årlige møde med NVR og Lemvig Kommune. Status fra mødet kan læses i næste nummer!

Hilsen Peter SønderbyFællesspisning

Søndag den 31. januar 2010 kl. 17.30


Vi mødes til årets første fællesspisning på Friskolen. Efter spisningen vil en politimand Peter Bahn Jakobsen fortælle om sit arbejde med narkohund.

Husk service og bestik.

Pris:
Voksne: kr. 40,00
Børn: kr. 20,00

Drikkevarer kan købes.

Tilmelding senest torsdag den 28. januar til:

Karin tlf. 61 86 82 29 eller
Christina tlf. 97 88 92 66

Arr. Bonnet Borgerforening og F & S BonnetFamilie & Samfund - Bonnet

D. 26. november var der julehygge i fyrrummet hos Kaja. Det var meningen at Tove fra Fjaltring skulle komme og hjælpe os med at lave juledekorationer, men af personlige årsager måtte hun aflyse, og i stedet afleverede hun 5 færdige dekorationer. Vi gik så ned til Sønderbjerg Blomster og købte yderligere 5 dekorationer, og så brugte vi det hele som præmier til pladespil. Selvom det ikke gik helt efter planen, var det super hyggeligt, og aftenen blev selvfølgelig sluttet af med Gløgg og Æbleskiver. Der var 18 deltagere.

D. 21. januar var vi på besøg på Hornvarefabrikken i Bøvling.
Sara som overtog fabrikken i oktober 2008 var desværre ikke hjemme, men vi blev i stedet vist rundt af en meget dygtig medarbejder ved navn Per. Han førte os gennem hele processen med at lave en ske, og det blev virkelig et flot resultat. Det er fantastisk at se hvor meget hornet forandrer sig ved bearbejdning. Per har arbejdet med faget i 20 år, og synes stadig at det er lige fantastisk. Man ved aldrig helt hvordan resultatet bliver, for de rigtige farver træder først frem når hornet er færdigbearbejdet. Da skeen var færdig, var den straks solgt til en af deltagerne.
Da vi havde været rundt i produktionen, gik vi i butikken, hvor der blev prøvet smykker, købt skeer, og mange andre ting. Det er ikke længere bare skeer og salatbestik der bliver fremstillet i Bøvling, men også både brugskunst og smykker. Hornvarefabrikken er bestemt et besøg værd, og butikken lige så. Vi afsluttede besøget med kaffe og kage i de tilstødende lokaler. Der var 15 deltager.

11. februar er der bowling for hele familien.
Husk: Tilmelding til Kaja eller Birthe senest d. 8. februar.

27. februar er der pileflet kursus for begyndere.
Husk: Tilmelding til Kaja eller Birthe senest d. 22. februar.

11. marts er der generalforsamling, hvor vi rigtig skal grine. Vi får nemlig besøg af en latter-coach!
Generalforsamling


Bonnet Gymnastikforening og Bonnet FDF afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19.30


I Bonnet Gymnastikforeningens klubhus.

Dagsorden iflg. de respektive vedtægter.

Vi starter med FDF's generalforsamling, hvorefter der er kaffe og fortsætter med BGF's generalforsamling.

Vi har igen i år valgt at holde generalforsamlingerne i forlængelse af hinanden, da det er til dels de samme forældre, der indbydes.

Bonnet Gymnastikforening
Bonnet FDF
Højskoleaftener
på Bonnet Friskole:

Torsdag den 25. februar kl. 19.30:
"På tur med Havhingsten ".


Lærer Bjarne Tingkær, Venø,

fortæller og viser film fra den fantastiske tur til Dublin med vikingeskib.

og

Torsdag den 25. marts kl 19.30:
"Kong Knuds Knogler"
(er Folkekirken da blevet helt katolsk?)


Biskop Kresten Drejergaard, Odense,

fortæller om Knud den Hellige og om katolicisme og protestantisme.

Entre: 50 kr incl kaffe og brød.
Alle er velkomne!
Støttekredsen.
JULEBANKO-spillet d. 13/12 blev måske ramt lidt af de danske håndboldpiger, i hvert fald oplevede vi en nedgang i deltagertallet, idet knap 40 spillede med.

Da vi som de tidligere år havde fået mange gevinster samlet ind, skulle der jo være chance for mange gevinstmodtagere, men af en eller anden grund kørte spillene rigtig længe og mange måtte deles om gevinsterne, men mon ikke de fleste alligevel fik noget med hjem?

Vi vil gerne sige TUSIND TAK til flg. sponsorer:

Peugeot Tørringhuse, Vognmand Brian Dalgaard, VVS- inst. N.P. Kamstrup, Fiskeeks. Carsten Mose Jeppesen, Fodterapeut Britta Ruby, Karin og Peder Flansmose, Bonnet Maskinfabrik, Land og Fritid i Rom, Houe Smede- & Maskinforretning v/Arne Bundgaard, Ramme Mini- marked, Murerfirmaet Bjørn Kaalund, Bonnet IT, Lenes Grill, Landbrugslotteriet v/Fredgaard, Familie & Samfund Bonnet, Bonnet Kro, Borgerforeningen, Borgen Design, FDF Bonnet, Bonnet Gymnastikforening, Nordea Lemvig, Ford Lemvig, Citroen Lemvig, Lemvig Anti-Rust, Falck, EI-inst. Pinholt, My House, Legekæden, Stark samt anonyme.
Mejeriet
Bonnet Gymnastikforening


Vinteraktiviteterne er nu kommet godt i gang igen efter jul, og der motioneres fortsat i Friskolens gymnastiksal fra mandag til torsdag.

Om mandagen er det damerne, der spiller Badminton fra 19.15- 20.15.

Om tirsdagen fra 16.30 - 17.30 er der Idræt for sjov. Leg, bevægelse og gymnastik for børn fra ca. 5 år til og med 3. klasse med Annemette Møller som leder.

Om onsdagen er der Badminton for børn med Peder Gregersen som leder fra kl. 16.30 - 17.30. Om torsdagen er der Volleyball for voksne fra kl. 19.00 - 20.30.

På alle hold er der plads til flere, så mød bare op eller ring til Erna Nielsen på tlf. 97888001, hvis der er spørgsmål.Barnepigejob søges!!!


Jeg hedder Laura Kamstrup og er en pige på 13 år som gerne vil have et barnepige job, jeg har fri fra skole kl. 13.45 og er hjemme kl. 14.00 hver dag. Så hvis du mangler en til at passe dine børn om efter middagen/aften kunne det måske være mig du mangler.
Jeg kan kontaktes på 97889621. håber at høre fra jer.
Med venlig hilsen Laura

Sundhedsstyrelsen vil undersøge,
hvem der tager varmt bad.Sidste frist for stof til næste nummer: 20. marts


32. Årgang Marts 2010


Rengøringshjælp søges
Bonnet Gymnastikforening søger en dygtig rengøringshjælp til rengøring af klubhuset ca. 2 timer hver anden uge frem til sommerferien.
Henvendelse til Erna Nielsen tlf. 97 88800l.Forårsoprydning i Bonnet og omegn


Danmarks Naturfredningsforening arrangerer også i år en landsdækkende affaldsindsamling. hvor alle er velkommen til at deltage. I Bonnet samler vi ind

Søndag den 18. april 2010 fra kl. 10.00 -12.00

Vi mødes ved Klubhuset på sportspladen og fordeler ruterne (der udleveres affaldsække og forfriskninger).

Vel mødt til en hyggelig formiddag. hvor du kan være med til at forskønne vore fælles omgivelser og byde foråret velkommen!Stæren på besøg.

Så kom stæren, den dejlige fugl. Den sidder der, allerhelst på tagryggen, og laver alle mulige lyde, vidt forskellige.
Eller den sidder øverst oppe i havens højeste træer, hvor der er frit udsyn og gnækker og knevrer, altid i godt humør.
I begyndelsen sidder den der kun en gang imellem, om morgenen, hvis det er godt vejr, og om aftenen. Men efterhånden er den der i længere tid ad gangen, især hvis der er noget at komme efter, for nu vil den i gang med at bygge rede.
For nogle år siden satte jeg stærekasser op i min have, og stærene besøger dem da også, ind og ud af hullet flere gange, men så heller ikke mere. Det er som om lejlighederne ikke er gode nok for hr og fru Stær, for når de rigtig skulle til at lave reden god og færdig, så er stæren flyttet andre steder hen. Så der bliver ikke lagt æg og ruget unger ud i min have. - Hvorfor?
Er kasserne ikke gode nok? Er der rovfugle for tæt på? Eller katte? Er der for lidt udsyn, og foretrækker de åben mark? Eller hvad er der i vejen? Før i tiden lykkedes det da næsten altid.
Det er, som om stæren er blevet mere og mere kræsen og forsigtig. Kan nogen fortælle mig, hvad der er galt?
Erik Vedstesen.
Bonnet Gymnastikforening


Vinteraktiviteterne er nu afsluttet og efter påske starter udendørs aktiviteterne på Bonnet Stadion:

Motionsfodbold for piger og drenge 5. - 8. klasse
Opstart mandag den 12. april kl. 16.00 - 17.00
Leder: Peter Sønderby

Idræt på tværs for piger og drenge fra ca. 5 år til 4. klasse
Leg, bevægelse og boldspil
Opstart tirsdag den 13. april kl. 16.00 - 17.00
Leder: Erna NielsenBONNET lokalarkiv

Takker for deltagelsen ved BILLEDAFTEN på Mejeriet, 40 var mødt op for at se gamle billeder og høre om Bonnet og omegn i gammel tid. Efter denne aften har vi allerede modtaget mange "nye" spændende billeder så glæd jer! Der kommer også en "Billedaften" næste år.


JORDSKÆLV! Arkivet vil opfordre jer til at sende/skrive en lille beskrivelse af hvordan du/I oplevede jordskælvet her i Bonnet i februar måned.

Skriv evt. på mail

Vi arbejder stadig på Æ' Swort Stad og hører meget gerne fra nogen som kan bidrage med nogle oplysninger, store som små.


Arkivet har åbent den 4.maj, 65 årsdagen for Danmarks befrielse, i den anledning vil vi forsøge at sætte fokus på årene 1940 - 1945. Vi vil finde de ting frem som vi har fra krigsårene og opfordre alle som har en historie fra krigen her i Bonnet til at møde op!

Vi har kun få billeder af soldater her i byen, men vi ved at her har været rigtig mange soldater og heste!

Kan det passe at ingen har fotograferet dem?

Arkivets åbnings tider:

6.april, 4.maj, l. juni
, sommerferielukket i juli, dog åbner vi gerne op for interesserede hvis vi er hjemme.

3.august, 7.september, S.oktober, 2.november og 7.december

Arkivet modtager gerne alle former for arkivalier til låns eller eje!

Vi kan affotografere fra albums uden at billederne bliver taget ud! Henv.

Birthe 97 88 90 50 - Kirsten 97 88 94 03Genbrugspladsen


Årsopgørelse for 2009

I slutningen af januar var vi på Hotel Lidenlund til den årlige opgørelse for Nærgenbrugspladseme. Vi har indsamlet 11,73 tons metal mod 7,5 tons i 2008. Desuden fik vi betaling for 260 åbningstimer, så samlet fik vi udbetalt 24065 kr. for 2009. Sammenligner vi vores indsamlingstal med de øvrige nærgenbrugspladser, er vi kommunens 3."største" plads. Vi har nogle flittige brugere i Bonnet, som nyder godt af den gode service, genbrugsbanden yder.

Sommeråbent
Fra l. april har vi igen åbent om onsdagen fra kl. 16-17.Forårets forskønnelsesdag i Bonnet

Som vi gjorde for et par år siden, vil vi igen afholde en forskønnelses- og vedligeholdelsesdag i Bonnet.
Der er mange forskellige opgaver, så alle kan være med. Nogle af opgaverne kan ses på www.bonnet-it.dk
Vi håber på 40-50 deltagere, også nyere tilflyttere. Det foregår med start fra Mejeriet

Kristi Himmelfartsdag, d. 13. maj kl. 12.30.

I løbet af eftermiddagen serveres kaffe/kage og andre forfriskninger, og kl. 18.30 serveres gratis helstegt pattegris med tilbehør på Mejeriet.
Hvis man ikke kan deltage om eftermiddagen, kan man betale for at deltage i spisningen.
Hertil købes drikkevarer.
A. h. t. svinets størrelse vil det være rart med forhåndstilmeldinger senest 7. maj til
Karin Flansmose 61868229
Henrik Kristensen 40263415


Arr.: Bonnet og Omegns Borger- og HåndværkerforeningGeneralforsamlinger


Bonnet Gymnastikforening og Bonnet FDF har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 i Bonnet Gymnastikforeningens klubhus.
Vi startede med FDF's generalforsamling, hvor formandens beretning og regnskabet blev godkendt. på valg var Christina, som ikke ønskede genvalg. I stedet blev Lena og Tonny valgt i bestyrelsen, som derudover best§r af Allan, Lena og Anders.
Efter kaffen fortsatte vi med BGF's generalforsamling. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. p§ valg var Max og Erna, som ikke ønskede genvalg. Susanne blev valgt i stedet. Erna har indvilget i at tage imod genvalg, såfremt det ikke lykkes at finde et andet nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen består derudover af Lars, Jette og Christina.

Bonnet Gymnastikforening
Bonnet FDF
Årets Natursti -åbning
foregår
søndag d. 30. maj kl.12 på Mejeriet.


Vi starter med at spise frokost, medbring gerne mad til fælles frokostbord, drikkevarer kan købes.
Herefter går vi en tur på naturstien, hvor vi ser på de nyeste tiltag og evt. deltager i en konkurrence. Efter en vel overstået tur er der kaffe og kage på Mejeriet. Ingen tilmelding.

Med håb om godt vejr og fremmøde
Borgerforeningen.Generalforsamling i Familie & Samfund

Familie & Samfund afholdt den årlige generalforsamling på Mejeriet.
28 medlemmer var mødt op. Beretning og regnskab blev godkendt. Karin Flansmose og Inger Marie Schmidt blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanter blev: 1. Christina Larsen
2. Bente Lund
Revisorer er Ulla Dalgaard og Solvejg Paakjær.
Herefter blev der serveret Luna-burgere. Aftenen sluttede med et foredrag af Anne Kari Thomsen, som er lattercoach. Efter signende var det en god og latterrig aften.
Bestyrelsen ser således ud:
Formand Birthe Falk
Næstformand Iben Schmidt
Kasserer Kaja Andersen
Sekretær Inger Marie Schmidt
Karin Flansmose
Klub for de store (5.-8. klasse)

Fredag den 16. april 2010 kl. 19.00 - 21.30

Indvielse af de nye klublokaler på Mejeriet


Vi vil tage vore nye lokaler - med bordtennisplade - i brug og have hyggelig aften sammen.

Forældrene er også meget velkomne til at kigge ind og se vore nye lokaler - i anledning af Dronningens fødselsdag byder vi på et glas champagne og en kransekage.

Pris: kr. 30,00 inkl. l sodavand og et let traktement

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer!
Erna (tlf. 97888001) Ulla (tlf. 21615680) Christina (tlf97889266)
Fastelavnsfesten i Bonnet

Fastelavnsfesten var et dejligt fællesarrangement med glade og flot udklædte børn og mange forældre og bedsteforældre.
Kattene blev slået af tønderne, som FDF'erne havde malet flot, og Familie & Samfunds gode fastelavnsboller blev spist med stor fornøjelse. Bagefter var der gode gamle fastelavnslege, som Anders stod for. Alt i alt et vellykket arrangement for de ca. 30 fremmødte.
Bonnet Gæstehus
Nu kan du også finde os på byens hjemmeside www.bonnet-it.dk. Kik efter "Bed and Breakfast".
Vi udlejer helst uden Breakfast- morgenmad.
PS.: Der er udlejet i ST. Bededags-ferien.
Hilsen Peter SønderbySådan stoppes finanskrisen!!!

En rig turist tager ind på hotellet i den lille by.

Han lægger 1.000 kr i receptionen og går for at tage et kig på værelset.

Hoteldirektøren tager umiddelbart efter tusindlappen og går til slagteren og betaler sin gæld.

Slagteren tager pengene med til bonden og betaler sin gæld.

Bonden takker og tager sedlen med til benzintanken og betaler for brændsel han har fået på kredit.

Tankejeren går til den lokale massagepige og betaler sin gæld på 1.000 kr.

Massagepigen går til hotellet og betaler sin gæld med tusindlappen.

Hoteldirektøren lægger sedlen tilbage på skranken.

Turisten kommer tilbage til receptionen. Han var ikke tilfreds med værelset og og tog sine 1.000 kr tilbage.

Ingen har tjent en øre, men hele byen er gældfri - så hvor svært kan det være!!??32. Årgang maj 2010


Efterlysning
Bonnet Klub mangler en gulv lampe til klub lokalerne. Hvis du har en til at stå, som du kunne tænke dig at sponsorere til klubben, så ring bare til Erna (tlf. 97 888001).Sankt Hans fest i Bonnet

Onsdag den 23. juni 2010 kl. 18.30 - 22.00


er der traditionen tro Skt. Hans fest på Bonnet Stadion. Vi starter kl. 18.30 med aktiviteter for børn og voksne.

Bålet tændes ca. kl. 20.30 og årets båltaler er glaskunstneren Agnethe Maagaard, som er opvokset i Bonnet.

Der kan købes pølser, øl og vand samt kaffe og kage.

Vi glæder os til at se rigtig mange denne aften!

Hilsen
Foreningerne i Bonnet
Bonnet Lokalarkiv

Havde åbent den 4.maj, vi gjorde aftenen til en festdag i anledning af 65-året for Danmarksbefrielse.
38 personer mødte op for at se hvad vi har omkring krigsårene 1940-45.
Mange havde stillet effekter m.m. til rådighed for vores lille udstilling, tak til dem!
Klokken 20.36 blev BBC London's freds-budskab afspillet, her efter fik vi kransekage og et lille glas. Et medlem havde bagt fredskager i form af Dannebrogsflag.

Vi har en del beretninger fra krigsårene i Bonnet, men kan bruge mange flere. Hvis nogen ligger inde med billeder vil vi gerne låne til affotografering!

Arkivet har åbent den 1.juni fra kl. 19.00
Sommerferie lukket i juli men åbent efter aftale.
Vi åbner efter ferien 3.august fra kl. 19.00

Venlig hilsen
Bonnet Lokalarkiv
Bonnet Gymnastikforening

Vi holder sommerferie fra uge 25 til og med uge 32. Sidste træning for motionsfodboldholdet er således mandag den 14. juni og for idræt på tværs holdet tirsdag den 15. juni. Vi starter op igen efter sommerferien hhv. den 16. og 17. august 2010.

Udover de to træningseftermiddage om mandagen og tirsdagen er der livlig aktivitet på boldbanen næsten hver eneste eftermiddag og aften. Det er en stor fornøjelse at se, hvor glade store og små er for at bruge boldbanen. Børn og unge møder bare op på boldbanen og alle kan være med - det er dejligt!

God sommerferie!
Bonnet Gymnastikforening
Konfirmation

Af Otto Fjordside, fra bogen. Mit liv som jeg husker det.


Tiden kom hvor nogle af os skulle til præst. Jeg skulle til Lemvig, til valgmenighedspræsten Jacob Busk.
Jeg tog med toget dertil. Det var en god tid. Vi var jo Des med præsten i modsætning til degnen. Dvs., at når Jacob Busk kom på besøg i Bonnet for at fiske gedder i mosen hjemme hos os, skulle jeg altid med, måske for at fange frøerne som vi skulle bruge til madding, men da var vi dus. Det gjaldt selvfølgelig blev. Jeg ikke konfirmadtsalen. Jeg blev konfirmeret søndag den 13. oktober 1945 to dage efter min 13 års fødselsdag.
Jeg var en af de mindste drenge på holdet, og da vi skulle konfirmeres blev først pigerne stillet op i alfabetisk rækkefølge, derefter drengene. Det resulterede i at jeg kom til at stå sammen med holdet højeste pige, lige midt foran alteret og vi skulle knæle sammen. Jeg erindrer hendes smykke-kors, den hamrede i takt var med hendes hjerte. Jeg kunne ikke lade være med at røre hendes hånd på en meget diskret måde, jeg fik lige en anerkendende blik fra hende - så var vi konfirmeret.
På min plads ved middagsbordet lå min første 10 stk. cigaretpakke - fra min far.Bonnet Klub for de store (5.-8. klasse)

havde på Dronningens fødselsdag inviteret til indvielse af de nye klublokaler på Mejeriet. Klubben holder nu til i Borgens tidligere lokaler, hvor der er et lille hyggerum med hjørnesofa et større rum, der giver mulighed for fysiske udfoldelser. Desuden ventede der hele to overraskelser på klubbørnene: Et bordtennisbord, som Mejeriet har anskaffet til Klubben og en invitation til en overnatning i Kattegatcentret. Børnene blev meget glade for begge dele og tog straks bordtennisbordet i brug.

Den 14. maj gik turen så til Kattegatcentret, hvor 18 børn var med. Det var en fantastisk oplevelse for alle, der var med. Først var der rundvisning og senere fik børnene lov til at dissekere blæksprutter, der skulle bruges til at fodre hajerne og de andre fisk i akvarierne. Så blev der gjort klar til overnatning - men inden børnene skulle sove, måtte de liste rundt med lommelygter i det nattemørke Kattegatcenter - en uforglemmelig oplevelse for alle deltagere.

Klubben holder nu sommerpause og ønsker alle en rigtig dejlig sommer!

Hilsen Erna, Ulla og Christina
Referat fra fællesmøde den 12. april 2010

Tilstede: Kaja (F&S), Karin (Borgerforening og F&S), Anders (FDF), Birthe (F&S, Lokalarkivet), Lisbet (Friskolen), Erik (Støttekredsen), Jette (Mejeriet, BGF), Henrik (Mejeriet, Borgerforeningen) Berit (Bøgespiren) og Christina (BGF, Springbalsamin/referent).

Det var Bonnet Gymnastikforening, der havde indkaldt og Erik blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst
BGF
har afsluttet vinteraktiviteterne (Badminton for damer, idræt for sjov, badminton for børn, volleyball for voksne) lige før påske og har sammen med de andre foreninger arrangeret fastelavnsfest, hvor fremmødet var beskedent. Friskolens støttekreds har afholdt fire højskoleaftner med nogenlunde tilslutning. Borgerforeningen havde arrangeret to fællesspisninger, deraf den ene med foredragsholder, begge var godt besøgt. Julearrangementer blev afviklet planmæssigt og var som sædvanligt godt besøgt. Mejeriet har haft høstfest med meget få deltagere samt julebanko, som igen var en succes. Derudover er der skrueaftnerne. Familie & Samfund har afholdt julearrangement, kursus i pileflet og generalforsamling med lattercoach. Desuden var der udflugter til Egholm og Hornvarefabrikken. Alle arrangementer har været godt besøgt. Bonnet FDF har været på to lejrture samt afholdt generalforsamling. Papirindsamlingen foregår planmæssigt hveranden måned i de lige måneder. Bøgespiren har haft julearrangement, den gamle barak er blevet fjernet og der blev afholdt en arbejdsdag sidste efterår. Bøgespiren har p.t. 42 børnehavebørn samt 23 vuggestuebørn og har lejet sig ind i Mejeriet, hvor førskolebørnene holder til. De har desuden haft besøg af Familie- og Kulturudvalget. Lokalarkivet har haft 5 arrangementer i vinterens løb, som alle var godt besøgt med 20-45 deltagere. Den første tirsdag i hver måned er der åbent på Arkivet og der er altid godt besøgt. Friskolen har haft cykelsponsorløb og julefest, som igen har haft et overvældende antal gæster. Temafesten "Cowboyaften" i januar var ligeledes en succes. Selvom elevtallet ligger stabilt på ca. 45 elever, har det været nødvendigt at skære ned med en halv lærerstilling, da statstilskuddet ikke følger lønudgifterne.

Kommende arrangementer
Bonnet Gymnastikforening
starter med udendørsaktiviterne i uge 15. Der er motionsfodbold for 5.-8. kl. og idræt på tværs for børn til og med 4. kl. Forårsoprydningen foregår den 18.04. (Naturfredningsforeningens arrangement). Desuden er der Skt. Hans fest den 23.06. og et cykelsponsorløb efter sommerferien. Støttekredsen holder sommerpause. Borgerforeningen har planlagt en vedligeholdelsesdag for hele byen den 13.05. Om aftenen serveres der helstegt pattegris (delvist finansieret af overskuddet fra sidste års Skt. Hans fest). Den 30.05. er der indvielse af Naturstien. I øjeblikket arbejdes der på et større broprojekt. Den 09.03.2011 er der generalforsamling sammen med Bonnet Vandværk. Mejeriet holder sommerpause. Familie & Samfund har tilrettelagt følgende program: 09.09. Besøg på Skærum Mølle, 19.09. Naturvandring, 30.09. Mormormad i nye klæder, 05.10. Vildtaften, 07.10. Besøg på Jobværkstedet, 03.1 I. Søs Fenger, 18.11. Julestue, 20.01.1 I Besøg på Livsstilshøjskolen, 10.02. Claudis Have, 12.03. Pilefletskursus, 17.03. Generalforsamling, 30.03. Sundhed og Velvære. Bonnet FDF har fortsat mødeaften om tirsdagen. Bøgespiren har planlagt arbejdsdage den 23. og 24.04. I august skal institutionens 15-årsjubilæum fejres. Lokalarkivet har åbent den l. tirsdag i hver måned (undtagen juli måned) og tirsdag den 4. maj markeres befrielsesdagen. Friskolen afholder generalforsamling den 21.04., vedligeholdelsesdag den 29.05. og den 25.06. er sidste skoledag inden sommerferien. Skolen starter igen den 09.08. Efter sommerferien er der planlagt en vedligeholdelsesdag samt høstmarked. Fællesarrangementer: Fastelavnsfesten får en chance igen til næste år - årsagen til de få gæster kunne jo være, at fastelavnsøndag falder i vinterferien. Skt. Hans festen bliver igen i år et fælles arrangement på tværs af byens foreninger med stort set samme opgavefordeling som sidste år. Festen afholdes den 23.06. kl. 18.30 - 22.00. Den 07.06. kl. 19.00 er der aftalt møde for at koordinere nærmere.

Næste fællesmøde bliver den 20.09.2010 kl. 19.00 og det er Bonnet Friskoles Støttekreds, der indkalder.

Under Evt. blev Springbalsaminens regnskab efterlyst. Desuden blev det ytret ønske om flere artikler i Springbalsaminen.

Referent: Christina Larsen/12.04.2010Forårsoprydning i Bonnet


Søndag den 18. april var der forårsoprydning i Bonnet, hvor fællesarealerne og ca. 20 km grøftekanter blev renset for affald. Der var mødt ca. 25 bonnetboere i alle aldre op, og de samlede 18 sække affald, som blev afleveret til sortering på genbrugspladsen. Tak til alle, der bakkede op omkring initiativet fra Danmarks Naturfredningsforening ved at bruge ca. 2 timer af deres søndag på at gøre vore omgivelser endnu smukkere!


Sidste frist for stof til næste nummer: 8. august


32. Årgang august 2010


Springbalsaminen

Springbalsaminen udkommer seks gange om året og omdeles i Bonnet og omegn af tre dygtige unge bude. Skulle du ikke have modtaget Springbalsaminen ca. 1 uge efter seneste frist for indlevering af stof (se bladets bagside), så kontakt da gerne en af redaktionens medlemmer.
For dem, der gerne vil læse bladet, men ikke bor på fordelingsruten, er der mulighed for at tage et eksemplar i Friskolens hall. Derudover kan Springbalsaminen også læses på Bonnets hjemmeside
www.bonnet-it.dk


Tidligere har der også været en hvid postkasse ved Stationen, hvor man kunne tage et eksemplar af Springbalsaminen. Denne postkasse eksisterer ikke mere - er der nogen, der savner denne mulighed eller har andre forslag og ideer til fordelingen af bladet, så kontakt da venligst redaktionen.
Bonnet Gymnastikforening


Udendørs aktiviteterne på Bonnet Stadion starter op igen efter sommerferien:

Motionsfodbold for piger og drenge fra ca. 5. - 8. kl.
mandag den 16.08.10 kl. 16.00 - 17.00

Idræt på tværs for børn fra ca. 4 år til ca. 2. kl.
tirsdag den 17.08.10. kl. 16.30 - 17.30 (ændret tidspunkt!)

Fra tirsdag den 21. september kl. 16.30-17.30 er der indendørs gymnastik til børn fra ca. 4 år til ca. 2. kl. I gymnastiksalen på Bonnet Friskole.
Leder er Rebekka Henriksen fra Ramme.

I vintersæsonen vil vi igen tilbyde Badminton for voksne og Badminton for store børn. Interesserede kan møde op mandag den 20. september kl. 17.00 i klubhuset på Bonnet Stadion eller ringe til et bestyrelsesmedlem for at aftale nærmere.

Rideskole i Bonnet?
Måske, men under ingen omstændigheder på Bonnet Stadion. Ridning er ikke tilladt på Bonnet stadion - både på grund af hestenes anselige efterladenskaber, men især fordi boldbanen bliver ødelagt af hesthove. Har man sin hund med på Bonnet Stadion, så husk høm-høm poser!Bonnet FDF

Vi starter igen efter sommerferien i klubhuset

tirsdag den 17. august 2010


Nye som gamle FDF'ere er meget velkomne. For evt. spørgsmål kontakt Anders Andersen på tlf. 20491442.

Vel mødt!
Hej fra Bøgespiren


Så er vi tilbage i fuld gear efter tre uger med ferie for nogle, og arbejde for nogle! Vi har for første gang haft åbent i tre uger, med sampasning af børn fra Lomborg, Ramme og Klinkby.
Vi har også sendt en stor flok børn afsted i skole, og det bliver spændende at følge dem lidt på sidelinien ;o)

Status i Bøgespiren er lige nu 33 børnehavebørn, og 27 vuggebørn, så alt i alt ser det jo meget fornuftigt ud - selv helt herude i Bonnet!

Som nogle af jer måske fik nærlæst i sidste Springbalsamin - i referatet fra fællesmødet - skulle vi her i Bøgespiren have jubilæum i august. Der har dog sneget sig en lille regnefejl ind, og det er først i starten af det nye år, vi skal feste. Men så skal vi da nok også give en kop kaffe! Vores jubilæum er lidt sammensat, ligesom vores historie gennem tiderne er det, så når kalenderen skriver 2011, vil der kunne fejres følgende:
  • 25 år - Bøgespiren starter med Hanne ved roret, som del af flere projekter under Bøgelundskolen
  • 15 år - Borgerforeningen opfordrer Hanne til at starte en institution i Bonnet, og som følge heraf opstår Børnehuset Bøgespiren, som puljeinstitution under Bøgelundskolen
  • 10 år - så fik Bøgespiren vokseværk, og vi flyttede ind i vores nuværende hus, på Bøgelundvej 24
  • 5 år - Bøgelundskolen nedlægges, og Børnehuset Bøgespiren drives videre som selvejende institution
Vi vender tilbage, når planerne for fest er lidt mere fastlagte ;o)

Denne gang er vi desværre nødt til atter at komme med et lidt surt opstød - eller måske nærmere et frustreret råb om hjælp!

Vi har gennem foråret og sommeren oplevet større og større omfang af ødelæggelser og hærværk på vores legeplads. Det sker i weekenderne og om aftenen. Vores legeplads har altid været åben for borgere og gæster i Bonnet, og det vil vi gerne fortsætte med. Dog er det meget frustrerende, når vi oplever, at vores ting ikke bliver passet på, eller respekteret. Drengestreger eller ej, så er vores grænse meget snart nået.

Der festes i vores legehus - man må gerne sidde der og hygge sig, men der skal ikke forekomme flasker, glasskår og skodder, som vore børn efterfølgende finder - ryd op efter jer! Og der skal ikke tisses i hjørnerne - så find dog en busk!

Vores gynger med videre må gerne bruges - fornuftigt - og der skal ikke flyttes rundt på vore afgrænsninger til gynger m.m. - de ligger der for en grund!

Vi har været så heldige at få blomster og planter fra Matasfonden, og dem er vi meget glade for - så lad være med at knække alle blomster og grene af - vores børn vil gerne selv have glæde af dem!

Vi håber I vil lade jeres børn læse dette, så alle kan forstå vores frustrationer, og vi håber, at vi i fællesskab kan få nogle gode retningslinier for brugen af vores legeplads.

Og endeligt - vi har skrevet det før, og gør det gerne igen:

Vores legeplads er ikke et sted, hvor man må lufte sin hund eller lignende!


Det er hamrende ulækkert, når vores børn træder i en blød høm-høm!
Eller når vuggebørn finder en lille "choko-kage" at lege med!

Af respekt for os, håber vi, at der findes andre, naturlige, steder i Bonnet, hvor der er plads til at lufte Fido.
Gå en tur med Naturstien - og tag en pose med til hundens efterladenskaber. Vi forventer at dette ophører med øjeblikkelig virkning.


Det er altid træls, at skulle komme med formaninger, og det er ikke noget vi egentlig bryder os om. Men når grænsen er nået…!

Vi er glade for livet her i Bonnet, det er en dejlig by, med meget engagerede lokalfolk. Her er der rart at være!

Så tag vores nødråb alvorlig, og hjælp os af med de daglige frustrationer ;o)

Med ønsket om en fortsat god sommer

Børnehuset Bøgespiren


Program for sæson 2010 - 2011

Bestyrelsen i
Familie og Samfund - Bonnet:

Formand: Birthe Falk Agerbo
Falk.agerbo@rammenet.dk
9788 9050
Næstformand: Iben Hoelgaard Schmidt
Iben.nielsen@privat.dk
4059 8360
Kasserer: Kaja Andersen
Houstor@bonnet-it.dk
9783 6225
Sekretær: Inger Marie Schmidt
3027 9039
Medlem: Karin Flansmose
Flansmose@mail-online.dk
6186 8229
Suppleanter: Christina Larsen
Bente Lund


Læs også mere på:
www.familieogsamfund.dk

9. September kl. 19.00:
Besøg på Skærum Mølle
Teglværksmuseet i Vemb
Tilmelding senest d. 2. september
til Birthe eller Kaja

19. September kl. 13.00:
Naturvandring ved Flynder Å området. "Fra naturens Skatkammer". En hyggelig eftermiddag, hvor vi starter med en naturvandring på 1,5-2 timer med Annemette Olesen som guide. Hun er skribent og foredragsholder og ekspert i at finde alt muligt spiseligt i naturen - lige fra ukrudt til lækre bær. Efter vandringen slutter vi eftermiddagen af med at smage på lidt af naturen samt kaffe m.m.
Arrangementet er gratis for medlemmer!
Mødested kl. 13.00: Tangsø Idrætscenter
Tilmelding senest d. 10. Sep. til: Agnete Støjberg, tlf. 9611 1053 eller på mail: asa@noe.dk

30. September:
Konsulentarrangement: "Mormor/farmor mad i nye klæder" Vi skal lave retter, som vores Mormor/Farmor har lavet til os - men denne aften, så de lever op til nutidens kostråd, uden det går ud over smagen eller kvaliteten. Unge fra 14 år og opefter kan også de/tage denne aften.
Arrangementet er gratis for medlemmer!
Sted: Christinelystskolen, Lemvig
Tilmelding senest d. 23. Sep. til: Agnete Støjberg, tlf. 9611 1053 eller på mail: asa@noe.dk

5. Oktober kl. 19.00:
Konsulentarrangement: "Vildt" aften - fra "Natur til Bord". En spændende aften, hvor vi sætter fokus på forskellige slags vildt. Vi får besøg af "Klosterhedens Vildt", som har specialiseret sig i dansk fritlevende vildt - en delikatesse med både smag og sundhed i særklasse. Lækre smagsprøver med vildt fra deres gårdbutik. Aftenen vil slutte med underholdning af "Irish Slice", som vil underholde med Irsk Folkemusik.
Arrangementet er gratis for medlemmer!
Sted: Folkets Hus, Struer
Tilmelding senest d. 28. Sep. til: Agnete Støjberg, tlf. 9611 1053 eller på mail: asa@noe.dk

7. Oktober kl. 19.00:
Besøg på Jobværkstedet i Lemvig.
Der vil være rundvisning i værkstederne, og mulighed for at købe nogle af de ting I de laver der.
Tilmelding senest d. 30. september
til Birthe eller Kaja

3. November kl. 19.30:
En aften med "Søs Fenger m. trio".
Sted: Teatersalen, Nr. Nissum.
Billetterne sælges efter "først til mølle" princippet, køb derfor billetter hos bestyrelsen senest d. 1. Oktober. 25 kr. for medlemmer, og 150 kr. for ikke medlemmer.

18. November kl. 19.00:
Julestue hos Sønderbjerg Blomster.
Der vil være mulighed for selv at lave 2 forskellige dekorationer. Lys og materiale købes på stedet, men man må selv tage potter med. Der vil blive serveret "stående kaffe".
Arrangementet koster 150 kr./person
Sted: Sønderbjerg Blomster
Tilmelding senest d. 11. November
til Birthe eller Kaja

20. Januar kl. 19.00:
Besøg på Livsstilshøjskolen i Gudum.
Der vil være rundvisning og kaffe, og fortælling om stedet og dets brug.
Sted: Livsstilshøjskolen i Gudum.
Tilmelding senest d. 13. Januar
til Birthe eller Kaja

10. Februar kl. 19.00:
Besøg i Claudi's Have i Lemvig
Der vil være rundvisning, fortælling om produkter og forretning, og så vil der være mulighed for at handle. Sted: Claudi' s Have, Lemvig
Tilmelding senest d. 3. Februar til
Birthe eller Kaja

12. Marts kl. 9.00 - 16.00:
Pileflet kursus i fyrrummet hos Kaja. Denne gang vil temaet være påske. Husk madkurv og grensaks.
Pris for hele dagen: 200 kr ./pers.
+ materialer
Tid: Kl. 9.00 til 16.00
Plads til 10, først til mølle.
Tilmelding senest d. 5. Marts
til Birthe eller Kaja.

17. Marts:
Generalforsamling

30. Marts:
Konsulentarrangement: "Sundhed og Velvære" - Fokus på Honning og Humor.
  • Helle Reinevald fra Jacobsen & Hvam (Aulumgaard) Vil synliggøre alle de sundhedsfremmende funktioner hos honning, men også hvilke fremragende egenskaber honning har i madlavning.
  • Derefter lidt godt at spise, hvor honning selvfølgelig indgår i retten.

Arrangementet er gratis for medlemmer!
Sted: Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10,7490 Aulum.
Tilmelding senest d. 23. Marts. til:
Agnete Støjberg, tlf. 96111053 eller på mail: asa@noe.dk
Priserne er individuelle fra arrangement til arrangement

Kurser:
Madlavning for mænd:
40 timer med Hans Larsen på Bonnet friskole
Kurset starter uge 37.
Pris 600 kr.

Vi har på nuværende tidspunkt en aktiv litteraturkreds, som kører sidste Torsdag i måneden.
Interesserede kan ringe til Bente Lund tlf. 9788 9409Byforskønnelse


Foråret og sommeren igennem har der været livlig aktivitet for at forskønne vores by på alle mulige måder. Der blev samlet affald, klippet hække, luget ukrudt og slået græs både på privatgrunde og - fællesarealer, der blev malet huse, muret nye gavle og lagt nye tage på - men en byforskønnelse udover det sædvanlige kan beundres på Bøgelundvej:

Bonnet Lokalarkiv

Arkivet bliver ved med at få "nye" billeder fra Bonnet og omegn, kom og se!

Vi har åbent den l.tirsdag i hver måned og der er kaffe på kanden!

Har du lyst til at finde ud af noget om din slægt? Kan vi måske hjælpe dig i gang.

Vi har også i år lavet et program for efteråret og vinteren, og vi kan godt love at det vil blive nogle spændende og hyggelige timer.

Bliv Arkiv-ven
(100 kr. pr. husstand enlige 50 kr.) Ud over at støtte en god sag får man også rabat ved arrangementer.

Arkivet modtager gerne arkivalier af alle slags, så har du under oprydning fundet: protokoller, fotos, breve, skøder, postkort m.m. kan du være med til at "kortlægge" byen.
Vi vil på sigt gerne finde ud af hvornår husene i byen er bygget, hvem der har boet i dem og hvilke firmaer og butikker der har været i dem!

Vi ses på Arkivet
Bonnetvej 4

www .bonnet-lokalarkiv
post@bonnet-lokalarkiv.dk
Genindvielse af Naturstien.

Søndag den 30. maj blev Naturstien, efter den forgange vinters faste greb, genindviet. Borgerforeningen havde i den forbindelse inviteret til frokost i Mejeriet inden selve indvielsen. Efter devisen :"måltid-til-egen-gruppe-plus-en-mere", medbragte de fremmødte selv maden, og således blev depoterne fyldt op inden den efterfølgende indvielse fandt sted. De ca. 20 fremmødte gik ruten, med den obligatoriske indlagte "bjergspurt" op af Stationshaven. Forinden havde man dog mulighed for indtagelse af forfriskninger ved mosens fiskebro.

Borgerforeningen vil gerne sige tak for en hyggelig dag, med ønsket om en fortsat god sommer til alle.Vedligeholdelsesdag.

Borgerforeningen havde igen i år taget initiativ til en "tidlig" vedligeholdelsesdag, hvor især områderne på og omkring Naturstien skulle under kærlige hænder. Arrangementet blev annonceret til at løbe af stabelen den 13. maj, og i perioden op til dagen, havde omkring 20 personer meldt deres ankomst.

Klokken 12.30 gik arbejdet i gang. Der blev udført et stort stykke arbejde med opførelse af platformen ved mosen nord for Skolen. "Brobisserne" stod i vand og mudder til knæene stort set hele eftermiddagen, men til trods herfor, blev platformen solidt opført.

Sideløbende blev der udført beskæring af træer og buske i- og omkring grøfterne i Bonnet. Her blev der lagt vægt på forbedring af udsynet for trafikanter kommende ud på Bonnetvej fra Langelinie, hvor forholdende blev væsentligt forbedret.

Klokken 18.30 blev der serveret helstegt pattegris for de "hjælpende hænder". De som ikke havde deltaget i selve vedligeholdelsesarbejdet, kunne naturligvis sagtens deltage i spisningen, dog mod betaling.

Det blev til en rigtig god dag- og aften med hyggeligt og muntert samvær. Borgerforeningen vil gerne sige tusind tak for hjælpen til de ca. 25 fremmødte til arrangementet.

Fortsat god sommer.

Borgerforeningen.I skole.

Sommerferien er forbi. Den har været lang, som den er det hvert år, især for de små, som har glædet sig helt vildt til at komme i skole. Man ser det hvert år: De mindste, som skal begynde i børnehaveklassen, møder med en forventning om det, der nu skal ske, og måske også med en lille smule nervøsitet for alt det nye.
Men mest kommer de små med en begejstring og en energi efter at lære at læse og regne og alt det andet nye, som man skal i gang med.
Somme tider har skolefolk og forældre tænkt, at det kunne være skønt, hvis den begejstring, som de små møder i skolen med, kunne fortsætte i de ældre klasser, for så ville der ikke være nogen skoletrætte elever, som skolen tog afsked med efter 7. eller 8. klasse. Men sådan bliver det nok aldrig, af mange grunde, selvom lærerne er nok så dygtige, bl.a. fordi børnene selv bliver ældre og ændrer sig undervejs.
På Bonnet Friskole begyndte 42 forventningsfulde elever i mandags. Der var blomster og nye skoletasker og gensynsglæde. Flaget var hejst, og mange forældre deltog i morgensangen og kaffebordet bagefter.
Men mest spændte var de 5 nye, der skulle begynde i børnehaveklassen.
Erik Vedstesen.
Skt. Hans fest i Bonnet

Også i år blev Skt. Hans festen holdt som fællesarrangement på tværs af byens foreninger. Det blev en fin aften med dejligt vejr og mange mennesker på Bonnet Stadion. Der var både fodboldkamp og andre aktiviteter samt mulighed for at købe kaffe, kage, pølser, øl og vand. FDF'erne havde sørget for et lille bål, hvor der kunne bages snobrød.

Båltaleren Agnethe Maagaard, som i dag er glaskunstner i Bøvling men opvokset i Bonnet, kunne fortælle om en god og tryg opvækst i en by, hvor der er plads til forskellighed.

Det var en skøn aften for de mange fremmødte, og det lille overskud fra arrangementet vil også i år blive brugt til forplejning i forbindelse med en forskønnelsesdag, så alle kan få glæde af det.Cykelsponsorløb


Lørdag den 4. september 2010 afholdes det traditionelle cykelsponsorløb Marieboel rundt, som i år er til fordel for Bonnet Gymnastikforening. Vi håber på mange cykelryttere samt sponsorer og beder de øvrige trafikanter udvise hensyn.
Se nærmere annoncering i standerne og på hjemmesiden www.bonnet-it.dk.


Sidste frist for stof til næste nummer: 25. september


32. Årgang Oktober 2010


90 år i Bonnet

Ja, sådan kan man næsten skrive om Bjarne Refstrup. Den 29. oktober 2010 runder Bjarne 90 år. Hjertelig tillykke med dagen. Vi hejser flaget og håber, at mange andre vil gøre det samme.
Bonnet Gymnastikforening


Udendørs aktiviteterne på Bonnet Stadion er startet op igen efter sommerferien med motionsfodbold for piger og drenge fra ca. 5. - 8. kl. om mandagen fra kl. 16.00 - 17.00. Fremmødet efter sommerferien har været dalende, men den "hårde kerne" fortsætter frem til efterårsferien.

Idræt på tværs for børn fra ca. 4 år til ca. 2. kl. om tirsdagen var der ingen tilslutning til. Det samme gælder for indendørs gymnastik for børn fra ca. 4 år til ca. 2. kl. Desværre mødte der ingen børn op til den første gang tirsdag den 21. september og dermed bliver holdet ikke til noget denne vinter.

Til gengæld er stor interesse for Badminton for voksne og store børn. På trods af det beskedne fremmøde til informationsmødet, ser det på nuværende tidspunkt ud til, at det bliver tre hold. Interesserede kan fortsat ringe til et bestyrelsesmedlem for at høre nærmere, om der er plads på et af holdene.Vi har modtaget følgende fra Dansk Folkemindesamling

Fortæl om jeres forening.

Sammen med en række museer og arkiver landet over er Dansk Folkemindesamling i gang med en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som hedder lokaleliv.dk. Vi vil gerne opfordre landets foreningsaktive til at besvare spørgeskemaet og fortælle os, hvad de laver i deres fritid og med hvem de gør det. Hvad betyder volleyball, skakspil, slægtsforskning, gymnastik for medlemmernes sociale netværk og tilknytning til lokalsamfundet? Har netop jeres forening særlige traditioner og begivenheder, som medlemmerne er fælles om? Vi håber, at I vil hjælpe os med at udbrede kendskabet til undersøgelsen.

Spørgeskemaet kan besvares på hjemmesiden www.lokaleliv.dk varer indtil 1. november 2010.
Bonnet FDF
Vi har mødeaften om tirsdagen fra kl. 18.00 - 19.30 i klubhuset på Bonnet Stadion.

Nye som gamle FDF'ere er meget velkomne. For evt. spørgsmål kontakt Anders Andersen på tlf. 20491442.

Vel mødt!
Cykelsponsorløb


Lørdag den 4. september 2010 blev der i strålende sensommervejr afholdt det traditionelle cykelsponsorløb Marieboel rundt, som i år var til fordel for Bonnet Gymnastikforening. Flere dygtige cykelryttere stillede op, bl.a. to cykelryttere fra Team "Det var Sørens". Medens sponsorerne var budt på kaffe og kage, cyklede børnene 1.716,70 kroner ind til Gymnastikforeningen. Pengene går til nye net til fodboldmålene på Bonnet Stadion. Bonnet Gymastikforening siger mange tak til cykelrytterne og sponsorerne for deres opbakning.Bonnet Lokalarkiv

Aktiviteter 2010 - 2011


Bonnet Lokalarkiv
V/DLG
Bonnetvej 4, Bonnet
7620 Lemvig

post@bonnet-lokalarkiv.dk
www.bonnet-lokalarkiv.dk


"Arkivernes dag"
lørdag den 13. november 2010
er landsdækkende, se også dagspressen.

"Jul i Arkivet"
Tirsdag den 7. december 2010 kl. 19.00
julearrangement med glögg, julekager og selvfølgelig konkurrence.
Medbring gerne dit yndlings julepynt og fortæl os historien om dit pynt.
Ingen tilmelding.

FILMAFTEN
Tirsdag den 11. januar 2010, kl. 19.00 på Mejeriet.
Filmaften, vi viser film om børn og ung i 1950-1970'erne

Pris medl. 30 kr. incl. kaffe
Ikke medl. 50 kr. incl. kaffe
Tilmelding senest den 9.1 på tlf. 97 88 94 03 - 97 88 90 50

BILLEDAFTEN
Hvem er personerne og hvor er billedet taget?
Tirsdag den 22. februar 2011, kl. 19.00 på Mejeriet.
Billedaften hvor vi viser nogle af de "nyeste" billeder fra Bonnet og omegn.

Pris medl. 30 kr. incl. kaffe
Ikke medl. 50 kr. incl. kaffe
Tilmelding senest den 20.2 tlf. 97 88 90 50 - 97 88 94 03


ÅBNINGSTIDER
Vi har også åbent den 1. tirsdag hver måned.
3.august
7.september
5.oktober
2.november
13.november Arkivernesdag
7. december, Julehygge
4.januar 2011
ll. januar, filmaften
l. februar
22.februar, Billedaften
l. marts
5.april
3.maj
7.juni
Ferie i juli (vi lukker gerne op for interesserede, hvis vi er hjemme)


"Arkivven"
Vi har i år, valgt at sende vore åbningstider og dato for arrangementer, ud til tidligere medlemmer samt husstande i omegnen af Bonnet.

Har man lyst til at støtte indsamlingen af lokalhistorie kan man blive "Arkivven"
husstand 100.- Enlige 50,-
"Arkivvenner" får rabat ved arrangementer.

Beløbet kan indsættes på konto 7730 1197065 husk navn. Vi kommer også gerne ud med medlemskort, ring venligst.

Har man interesse og lyst til at blive aktivarkivmedarbejder, er man meget velkommen.

Birthe 97 88 90 50 - Kirsten 97 88 94 03
Familie & Samfund Bonnet


Madlavning for mænd er nu startet med Hans Larsen som leder. Det foregår på Bonnet Friskole. Der er 4 ledige pladser. Da vi ved, der er mange, som arbejder på skift dag og aften, er der mulighed for at dele pladsen med en anden. Er der nogen, som kunne tænke sig at deltage, kan I melde jer på tlf. 97836225 eller 97889050.
Christian Mejdahl til Bonnet.

"I folkestyrets tjeneste ".

Højskoleaften på Bonnet Friskole torsdag den 25. november kJ 19.30


Den tidligere folketingsformand, Christian Mejdahl, fortæller om sine mange år i politik, herunder den periode, hvor han var det danske demokratis førstemand.

Entre: 50 kr, incl kaffe og brød
Alle er velkomne!

Støttekredsen
Referat fra fællesmøde


Mandag den 20. september blev der afholdt det halvårlige fællesmøde på tværs af foreningerne, og det var Bonnet Friskoles Støttekreds, der havde indkaldt denne gang.
Tilstede var: Kaja (F&S og Bøgespiren), Karin (F&S og Borgerforeningen), Lisbet (Friskolen), Henrik (Mejeriet og Borgerforeningen), Birthe (F&S og Lokalarkivet), Erik (Støttekredsen og ordstyrer), Christina (BGF og referent)

Siden sidst: Borgerforeningen havde afholdt vedligeholdelsesdag med fællesspisning den 13.05. samt indvielse af Naturstien den 30.05., Mejeriet og Støttekredsen har haft sommerpause, Familie & Samfund havde været på Skærum Mølle den 09.09. Bøgespiren har fuldt hus og Lokalarkivet er altid godt besøgt. Friskolen har afholdt vedligeholdelsesdag, der er nu 42 børn.

Kommende halvår: Borgerforeningen sætter julebelysningen op den 27.11. og holder Lillejuleaften den 23.12. Den 09.03. er der generalforsamling sammen med Vandværket. Der er planlagt 2 fællesspisninger og måske en dilettant/revy. Mejeriet holder julebanko og starter igen med skrueaftnerne. Familie & Samfund følger sit program med arrangementer den 07.10., 03.11., 18.11., 20.01., 10.02., 12.03. og generalforsamling den 17.03. Friskolens høstmarked er den 09.10. og julefesten den 10.12., der er forældresamtaler i perioden 11.-12.10. og 07 .-09 .02. BGF har 3 hold Badminton og Støttekredsen har højskoleaftner den 25.11., 03.02. og sandsynligvis 03.03.
Fælles arrangementer: Dilettant/revy skal evt. være fællesarrangement for at fordele arbejdsbyrden lidt. Det blev besluttet, at fastelavnsfesten droppes i 2011, da der gennem de seneste år har været dalende tilslutning.
Næste fællesmøde er planlagt til den 21.03.11 og det er Borgerforeningen, der indkalder.Familie og Samfund var d. 9-9 på en aftentur til folkeuniversitetet Skærum Mølle - et udviklingscenter for folkelig og åben universitetsuddannelse. Formanden for Skærum Mølles bestyrelse Gudrun Aspel gav os en rundvisning i Skærum Mølles gamle landbrugsbygninger, som nu var lavet om til undervisningslokaler, gæsterværelser m.m. Vi så også Per Kirkebys hus, teglværksmuseet og Den Gamle Brugs. Hun fortalte, at Niels Frederik Olsen havde lagt en masse timer i opbygningen af Den Gamle Brugs. Derefter fortalte hun levende om Skærum Mølles historie - Villemoes slægtens historie og overtagelse af Skærum Mølle. Skærum Mølles historie går tilbage til middelalderen og stedet har i tidens løb hørt under både Tvis Kloster og herregården Nr. Vosborg. I dag er de smukke bygninger rammen om folkeuniversitetscenterets virksomhed, der er baseret på folkeoplysende formidling af forskningens metoder og resultater. Vi sluttede med at få aftenskaffe i pejsestuen.
Tak til Gudrun Aspel for en dejlig oplysende og spændende aften.
Bonnet Friskole
Høstmarked
9. oktober 11.00 -14.30


Så er det atter tid for høstmarked på Bonnet Friskole. Alle sejl er sat til for at lave et stort, godt og hyggeligt arrangement, hvor der er alle muligheder for at få både gode gevinster og oplevelser med hjem.

Som sædvanlig er der masser af sjove og spændende ting, man kan foretage sig. Prøv for eksempel lykken i en af de mange boder, hvor der er chancer for at vinde alt fra store, flotte gevinster i tombolaen til små beskedne præmier i pilekast.

Eller man kan købe noget at styrke sig på: Frikadeller med kartoffelsalat, popcorn, pizzasnegle, kaffe, kager m.m. som sælges til vanvittigt lave priser.

Flagalle.
For at markere dagen vil vi gerne opfordre til, at så mange som muligt hejser flaget i dagens anledning - især på Bøgelundvej. På forhånd tak.Dagens program i hovedtræk:
(ret til ændringer forbeholdes).

Kl. 11.00 Høstmarkedet åbner
Kl. 11.30 Tombolaerne og salgsboderne åbner
Kl. 12.00 Afstemning vedr. kagekonkurrencen starter.
Kl. 12.30 Kagekonkurrencen afgøres.
Kl. 13.00 Musik ved Erik Vedstesen.
Kl. 14.30 Høstmarkedet lukker.

Boder
Fiskedam
Voksentombola
Børnetombola
Pilekast
Akvarium
Salgsbod
Nøddeknækker
Gæt og vind
"Slå søm i"
Cafe


Salgsbod/loppemarked.
Et sandt overflødighedshorn af fine, spændende ting sælges til "pruttepriser". Her er masser af muligheder for en god handel.

Kom og givet bud!!


Forplejning.
Man kan naturligvis få stillet både sult og tørst i flere boder, hvor der sælges kaffe og kage, popcorn, kartoffel salat + frikadeller. pizzasnegle. øl. vand.


Kagekonkurrence.
Publikum kårer den fineste kage blandt de forhåbentligt mange tilmeldte. Der er flotte præmier til kunstnerne bag de 3 kager, der har fået flest stemmer. Bagefter får alle kagerne den ultimative belønning: De bliver solgt i cafeen og spist! Tilmelding til kagekonkurrencen:
Inge Nadhazi tlf. 97 88 90 18


FAQ: (ofte Stillede spørgsmål).

Koster det penge at komme ind?
Nej der er gratis entre. Men tag dog alligevel lidt penge med, hvis du bliver fristet af et af de mange gode tilbud.

Kan vi komme, selvom vi ikke har børn på friskolen?
Ja naturligvis. Høstmarked på Bonnet Friskole er for alle. Så grib fat i familien, naboen, arbejdskollegaen eller andre og tag dem med til HØSTMARKED på Bonnet Friskole.

Jamen kan vi få noget at spise og hvad med noget at drikke?
Bare rolig. Vi garanterer, at du ikke behøver at gå sulten og tørstig hjem.

Kan vi låne en trailer til at køre alle de gevinster vi vinder hjem i?
Tja, hvis det viser sig nødvendigt, finder vi en løsning på problemet.

Vel mødt til Høstmarked på Bonnet Friskole.Sidste frist for stof til næste nummer: 14. november


32. Årgang december 2010


Jule-banko
i
Mejeriet


Søndag d. 12. dec. kl. 14

Vi er i gang med at samle gevinster ind og håber på lige så god opbakning som sidste år fra erhvervsdrivende, foreninger og andre, der ønsker at støtte mejeriet. Ønsker du at give en gevinst, kan den afleveres hos Max Fredgaard eller Peter Sønderby senest d. 5. dec.

Vi spiller i et tempo, hvor alle kan være med. I pausen vil der være salg af diverse mad og drikkevarer samt amerikansk lotteri.

Mød op til en hyggelig eftermiddag

Hilsen styregruppen for Mejeriet
Julemanden besøger Bonnet


Bonnet er efterhånden blevet et fast holdepunkt på Julemandens inspektionstur forud for det store stykke arbejde som venter ham den 24. december. Derfor kan vi igen i år glæde byens børn og barnlige sjæle med, at julemanden gør holdt på Bonnet Station søndag den 12. december 2010 mellem klokken 11 og 12. Desværre har det endnu ikke været muligt for Julemanden at meddele det nøjagtige ankomsttidspunkt, da Lemvigbanen om lørdagen udskifter køreplanen. Lemvigbanen har til gengæld stillet særtoget til rådighed, således julemanden kan ankomme standsmæssigt til Bonnet, alt imens rensdyr hviler, og kanens meder slibes og smøres i Lemvig. Julemanden har givet udtryk for, at sækken med overraskelser til børnene er med på turen, og der vil blive uddelt flittigt til alle fremmødte søde og artige børn. Det nøjagtige tidspunkt for Julemandens ankomst vil blive oplyst på www.bonnet-it.dk.

På Julemandens vegne,
BorgerforeningenDans om juletræet ved Stationen


Traditionen tro vil der igen i år være dans omkring juletræet ved i stationen. Kom og vær med
torsdag den 23. december klokken 19.30
hvor vi synger julen ind omkring træet. Der vil blive serveret en øl, sodavand og en lille en….

Med venlig hilsen
BorgerforeningenHaveråd:

Nedfaldne blade er havens julegave.

Nu, hvor de sidste blade er faldet af træerne, og de ligger overalt i haven i mange farver, melder sig det spørgsmål: Hvor skal jeg gøre af dem?
Mange ser de visne blade som et stort problem, som melder sig hvert efterår. De ligger der og rådner, og græsplænen bliver plettet af dem.
Men hvad med at se dem som en gave, man kan udnytte, en gave til haven, som på mange måder har gavn af dette bladtæppe, der er kommet ovenfra.
Den eneste, der ikke har gavn af bladene, er græsplænen. Den får for lidt luft under bladene, græsset rådner, og det giver bare pletter i plænen. Bladene skal altså væk fra græsset.
Men i stedet for at fjerne dem i store sække, bør man rive dem sammen og lægge dem ind i bedene, f. eks. omkring roserne og de lidt sarte planter. Eller i de tomme bede, der venter på at blive beplantet til foråret.
I løbet af vinteren vil en del af bladene formulde til lækkert bladmuld, og regnormene og andre nyttedyr og insekter vil hjælpe til med at gøre jorden god under bladlaget. Samtidig er bladene med til at hindre alt for meget ukrudt i det tidlige forår. Og så ser sådan et tykt lag blade tilmed kønt ud i bedene.
Så derfor: Godt med blade i bedene!
Erik Vedstesen.
Christian Mejdahl til Bonnet.

"I folkestyrets tjeneste ".


Højskoleaften på Bonnet Friskole torsdag den 25. november kl 19.30


Den tidligere folketingsformand, Christian Mejdahl, fortæller om sine mange år i politik, herunder den periode, hvor han var det danske demokratis førstemand.

Entre: 50 kr, incl kaffe og brød
Alle er velkomne!

Støttekredsen
Juleudsmykning af Bonnet


Juleudsmykning af Bonnet og omegn, vil i år finde sted lørdag den 27. november. Vanen tro, mødes vi til morgenkaffe inden selve udsmykningen begynder. Tidspunktet og stedet vi mødes vil blive slået op på www.bonnet-it.dk. Vel mødt.

Til yderligere info:
Juleudsmykningen vil i år skille sig væsentligt ud fra de foregående år. Et nyt stærkstrømsregulativ bevirker, at vi ikke længere umiddelbart kan benytte de røde lamper i lygtepælene. Hvis vi igen skal benytte lamperne, vil det kræve montering af et HPFI-relæ på hver lampe, en udgift på omkring 20.000 kr. Det er bestyrelsens opfattelse, at dette ikke kan betale sig, da lamperne i forvejen efterhåndet er nedslidte, og kraftigt trænger til udskiftning.

Borgerforeningen har derfor investeret i nye- og langt bedre lys til juletræet ved stationen. Det samme er tilfældet for de juletræer som er placeret på Bonnetvej (ved byskiltet og overfor Mosevænget), på Rammevej, på Bøgelundvej ved Friskolen, samt ved Huggersgårdsvej.

Med venlig hilsen BorgerforeningenHenvendelse til Trafikdirektoratet
Bogerforeningen har rettet henvendelse til Trafikdirektoratet, med henblik på at få svar på en tidligere henvendelse fra Borgerforeningen. I forbindelse med Lemvigbanens planer om nedlæggelse af jernbaneoverlørsel 60S, afholdtes et informationsmøde på Lemvig Station, arrangeret af Lemvigbanen og Trafikdirektoratet. Efterfølgende blev der rettet henvendelse til Borgerforeningen fra borgere, som ønskede at stille supplerende spørgsmål til emnerne behandlet på mødet. Disse spørgsmål blev formuleret i et brev, sendt til trafikdirektoratet den den 4. august 2008. Da Borgerforeningen stadig ikke har modtaget svar på dette brev, har vi endnu engang rettet henvendelse via brev, i håbet om at få svar på spørgsmålene.

Indholdet af brevet kan ses herunder:

Trafikdirektoratet
Niels Juelsgade 13
Postboks 9018
1022 København K
Att.: Carl Dixen Pedersen
28. september 2010


Vedr. nedlæggelse af jernbaneoverkørsel 60S (strækning Lemvig - Vemb)
I forbindelse med afholdelse af informationsmøde vedr. nedlæggelse af jernbaneoverkørsel 60S, blev der rettet henvendelse til Bonnet Borgerforening med henblik på at få stillet visse supplerende spørgsmål til Jer omkring argumenteringen for det planlagte projekt.

De ændringer projektet vil medføre, vil påvirke de trafikale forhold centralt i selve byen, samt naturligves på det sted hvor overkørslen nedlægges. Spørgsmålet i denne sag er så, om målet helliger midlet.

I lighed med brevet sendt til Jer den 4. august 2008, beder vi nedenstående to punkter besvaret inden arbejdet påbegyndes. Det er Borgerforeningens opfattelse, at alle borgere i de berørte områder, har ret til at blive hørt i forbindelse med så gennemgribende ændringer der her er tale om.

Punkterne lyder som følger:

  1. Det beskrives i referatet fra informationsmødet, at nedlæggelse af overkørsel 60S sker efter sikkerhedsmæssige overvejelser. Dette begrundes hovedsageligt i de givne oversigtsforhold på stedet. I forbindelse med anlæggelsen af ny vej, skal denne kobles på Bøgelundvej. Det er borgere og borgerforeningens opfattelse, at påkobling af vejen på netop dette sted, vil resultere i trafikale forhold, som er potentiel lige så farlige, som de nuværende forhold ved overkørsel 60S. I det tilfælde man ønsker at køre ad den ny vej via Bonnetvej eller Rammevej, skal Bøgelundvej krydses med meget dårlige oversigtsforhold mod nord. Det er derfor vores opfattelse, at der sikkerhedsmæssigt ikke er sket trafikale forbedringer ved nedlæggelse af overkørsel 60S, måske snarere tvært imod. Krydset Rammevej/Bonnetvej/Bøgelundvej er altid blevet betragtet som et trafikalt vanskeligt kryds, hvor forbedringer igennem længere tid har været ønskeligt. Med den forelagte plan, er det vores opfattelse at krydset vil blive påført yderligere trafikal belastning.
  2. Borgerforeningen ønsker detailtegninger fremlagt til besigtigelse, inden projektet påbegyndes. Dette ønske fremsiges med henblik på at give byens borgere mulighed for eventuelt at planlægge bevarelsen af de berørte områders rekreative værdi.
Med forventning om at vi, i modsætning til sidst, modtager et svar på vores henvendelse, ser vi frem til at modtage yderligere information om projektets status, således der er konkrete ting at forholde sig til.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Anders Graversgaard
Bonnet og Omegns Borger- og Haandværkerforening

Med venlig hilsen
BorgerforeningenForespørgsel til Lemvig Kommune vedr. Brugsforeningens bygning på Bøgelundvej
Borgerforeningen har rettet henvendelse til Lemvig Kommune, med henblik på at få yderligere information om situationen for bygningen på Bøgelundvej. Mads Gren fra Lemvig Kommune kunne oplyse, at Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 27. september 2010, havde besluttet at indstille bygningen til nedrivning. Da der endnu ikke var udsendt referat fra mødet, kunne Mads Gren endnu ikke udtale sig om hvilke skridt kommunen på nuværende tidspunkt havde planlagt at tage i sagen.

Det er bestyrelsens opfattelse, at bygningen bør nedrives hurtigst muligt. Derfor vil vi også følge sagen nøje, og om nødvendigt rette henvendelse til Lemvig Kommune i forsøget på at få påbegyndt arbejdet hurtigst muligt.

Fristen for at få aftaler i stand om nedrivning af faldefærdige ejendomme, er forlænget til at omfatte 2011 (tidligere pr. 31/12-2010). Betingelsen for at nedrivningsarbejdet påbegyndes, er at arbejdet kan færdiggøres senest 31/12-2011.

Efterhåndet som Borgerforeningen kommer i besiddelse af nye informationer i forhold til Brugsforeningens bygning på Bøgelundvej, vil de blive viderebragt i dette blad. Alle er naturligvis velkommen til at stille spørgsmål til bestyrelsen, ligesom der kan også rettes henvendelse til Mads Gren fra Lemvig Kommune.

Med venlig hilsen
BorgerforeningenINDSKRIVNING TIL SKOLESTART 2011.
KONTAKT SKOLELEDER, LISBET KRARUP FOR AFTALE. BONNET FRISKOLE, TLF. 97889192

bf@bonnet-friskole.dk

BFSØG SKOLEN - OG SKOLENS HJEMMESIDE
www.bonnet-friskole.dk


Bonnet Friskoles Bestyrelse
Lise Guldhammer
FormandFamilie & Samfund


Konsulentarrangement: "Vildt" aften i oktober.
Der var stor tilslutning til aftenen hvor vildtkonsulent Jens Henrik Jacobsen fra Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland fortalte om vildtplejen i de Vestjyske skove.
Charlotte Reenberg fra Klosterhedens Vildt, fortalte hvordan vildtet bliver håndteret og forarbejdet, og selvfølgelig dyrlæge kontrolleret inden salg. Derefter var det tid til at smage på "vildet". Der blev serveret en Tapas- tallerken, hvor der var forskellige vildt produkter på, dertil lækkert brød og spansk vin.
Under kaffen var der underholdning med Irsk Folkemusik.

November bød på koncert med Søs Fenger. Der var stort tilslutning ca.600 havde købt billet. Det blev en flot aften, hvor vi blev præsenteret for Søs Fengers trio, som i den grad udfoldede sig på senen.
En flot og god aften.

Torsdag d. 7. oktober var vi 18 personer på besøg på Jobværkstedet. Jobværkstedet er et aktiveringstilbud for arbejdsløse i Lemvig Kommune. Carla som er ansat på stedet, startede med at vise os rundt i de forskellige værksteder. Der var blandt andet et træværksted, med alt hvad dertil hører. Vi så også et såkaldt kreativ-værksted, hvor der både var mulighed for syning, maling, og meget mere. I det hele taget bar stedet meget præg af, at borgerne selv kunne være medbestemmende til hvad de skulle lave, og man kunne se at der var gang i rigtig mange forskellige ting.

Efter rundvisningen var der mulighed for at købe nogle af de fine ting som de laver deroppe. Der blev både købt tæpper, smykker og kasser. Man er for øvrigt altid velkommen til at kigge forbi deroppe i deres normale åbningstider, og gøre en god handel.

Vi sluttede af med kaffe, og en rigtig spændende fortælling fra Carla om hvordan stedet drives, og hvilke muligheder der er. Det var en rigtig spændende aften, hvor nogle næsten fik lyst til at være arbejdsløse, så de kunne komme op og være kreative.Bonnet Gymnastikforening


Badminton for voksne og for store børn er startet i uge 43. På nuværende tidspunkt er der tre hold i gang, og der spilles p.t. både om mandagen, tirsdagen og torsdagen både eftermiddag og aften.

Interesserede er fortsat velkommen til at ringe for at høre, om der er plads på et af holdene eller om der eventuelt kan startes et nyt hold op.

NB: Ingen Badminton i skolens juleferie!

Langt om længe er de nye fodboldnet kommet hjem, som børnene havde cyklet penge ind til ved cykelsponsorløbet i starten af september. Da sæsonen for udendørs fodbold er slut, venter vi med at montere dem til sæsonstart omkring påske 20ll.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!Bonnet FDF


Vi har sidste mødeaften inden juleferien tirsdag den 30. november 2010 og starter op igen i det nye år tirsdag den 11. januar 2011.

God jul!
Genbrugspladsen


Der har været indbrud i skuret natten til d. lørdag d.13. november, og alt af værdi er fjernet, nemlig nogle dåseøl og et mindre beløb i mønter. Der er intet ødelagt, idet tyvene har brugt præcis de to stykker værktøj, der skal til, for at afmontere dørhåntaget.
Ang. miljøfarligt affald: vi må desværre ikke modtage batterier, maling, spraydåser, neon-rør og energi-sparepærer, aflever i stedet disse på den nye Genbrugsplads i Lemvig(bagved Stark).
Lukning af Nærgenbrugspladserne: Borgerforeningen har intet officielt hørt herom, men det har været omtalt i avisen i september måned. Vi betragter det som et rygte, evt. opstået af lukningen af andre nærgenbrugs- pladser i NVR-området (Holstebro Kommune).
Åbningstider jul og nytår: lukket om lørdagen, åben søndage kl. 10-12 (2.juledag og 2.januar).
Udenfor pladsen bliver som sædvanlig opstillet et bur til gavepapir og bånd.
Ønsker du at træde ind på vagtplanen, kontakt undertegnede. Planen uddeles i starten af det nye år.
Nytårskuren for vagtpersonalet er fredag d.14. januar 2011.

Glædelig jul og godt nytår til vagtpersonale og brugere
Peter Sønderby
97889403Plænetraktor


Opstillingen af de seneste vindmøller i kommunen har udløst en pengepulje kaldet "Grøn Ordning", administreret af Lemvig Kommune. Borgerforeningen har søgt og fået bevilget 30.000 kr. til indkøb af en plænetraktor, som man har kunnet se i funktion i løbet af sensommeren. Hvis du har lyst og tid til at hjælpe med at klippe byens grønne områder med den nye maskine (sæsonen 2011), hører vi meget gerne fra dig. 1-2 timer hver anden uge vil være en stor hjælp, til tider tager det lidt længere tid, da man kan blive budt en forfriskning!
Kontakt gerne undertegnede.
Peter Sønderby
97889403


Sidste frist for stof til næste nummer: 22. januar 2011

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose