Januar 2009

Marts 2009

Maj 2009

August 2009

September 2009

November 2009


31. Årgang Januar 2009


Nytårsløjer eller Hærværk

Det er tilsyneladende ikke alle, der kender forskellen mellem nytårsløjer og hærværk: Nytårsnat ca. kl. 01.30 blev der på Rammevej 10 hos Vanja og Svend Erik sprængt postkassen i luften, derved blev tagrenden beskadiget og desuden fik deres lille vindmølle ødelagt vingerne. Er der en eller flere, der har fået dårlig samvittighed eller er der nogle vidner til dette hærværk, bedes de kontakte Vanja og Svend Erik tlf. 97889491.Fastelavnsfest


Søndag den 22. februar 2009 fra kl. 10.00 -12.00 holder foreningerne i Bonnet fælles fastelavnsfest i Bonnet Friskoles sal.

Vi vil slå katten af tønden og der vil blive serveret fastelavnsboller.

Entré inkl. fastelavnsbolle og en kop kaffe eller en sodavand

Voksne: kr. 30,00
Børn: kr. 10,00 (iflg. med voksen)
kr. 30,00 (uden voksen)

Alle både børn og voksne er meget velkomne!

Arrangører: Familie & Samfund Bonnet, Bonnet Gymnastikforening, Bonnet FDF, BorgerforeningenGebrugspladsen


Nytårskuren på Genbrugspladsen løb af stablen fredag d. 9. januar med 16 bandemedlemmer som deltagere.
Den årlige nytårskur er præget af traditioner. Den foregår i klubhuset på Bonnet Stadion, Gert leverer sild med tilbehør, og i år havde Mogens lavet skipperlabskovs og fragtet den til klubhuset på familiens gamle klapvogn. Senere på aftenen spilles kort, og der diskuteres i en munter tone.
Der informeres også om årets gang på pladsen. I 2008 er der sket i flere fornyelser og ændringer, som har forbedret vores service overfor brugerne. Vi samler nu grenafklip bagved pladsen, vi skal I ikke sortere dåser og er også fri for at bekymre os om antal containerafhentninger.
Vi er forpligtet til at servicere alle brugere i NVR' s område. Til gengæld afregnes nu på en anden måde til gavn for borgerforeningens kasse. I næste nr. af springbalsaminen kan du læse om årsresultatet 2008 for Bonnet Nærgenbrugsplads.
Endelig har vi taget den ny vagtplan i brug, ingen er trådt ud af banden, men vi har fået et nyt medlem, Max Mogensen, så vi nu er 26 frivillige hjælpere.

Hilsen Peter SønderbyGeneralforsamling


Bonnet Gymnastikforening og Bonnet FDF afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 4. marts 2009 kl. 19.00


i Gymnastikforeningens klubhus.

Dagsorden iflg. de respektive vedtægter.

Vi starter med BGF's generalforsamling, hvorefter der er kaffe og smørrebrød ca. kl. 20.00. Derefter afholder FDF sin generalforsamling.

Vi har igen i år valgt at holde generalforsamlingerne i forlængelse af hinanden, da det er til dels de samme forældre, der indbydes.

Bonnet Gymnastikforening og Bonnet FDF
Bonnet Lokalarkiv


Billedaften på Mejeriet

Tirsdag den 24.02.2009 kl. 19.00

Denne aften på Mejeriet viser vi gamle og nye billeder på "storskærm" fra Bonnet og omegn.
Vi vil fortælle om billederne og måske kan du/I supplere.
Pris for medlemmer inkl. kaffe kr. 30,00
Ikke-medlemmer inkl. kaffe kr. 50,00

Tilmelding senest 20. februar 2009 til
Kirsten 97 889403 eller
Birthe 97 889050

Lokalarkivets åbningstider frem til sommerferien er som følgende: 03.02., 03.03., 07.04., 05.05. og 02.06. I juli måned er der ferielukket.

For dem, der ikke var tilstede til julearrangementet på Arkivet, findes løsningen på opgaven i Springbalsaminens julenummer andetsteds i bladet.
Var der virkelig kastrerede orner i mosen? Galtmose
Boede der en Grønlænder her? Godthåb
Boede der virkelig drager her? Dragesbol
Kunne man ligge en gård i den sump? Mosegård
Hvorfor kunne den have ikke lige så godt ligge i Bonnet? Rammehave
Havde de ikke flere kroner? Trekroner
Opdrættede de krabber her? Krabbesmark
Havde de højbede på denne gård? Højager
Havde gården kun marker mod nord? Nørremark
Knurrede de afhinanden i borgen? Knorborg
Boede man virkelig i sådan et hårdt hul? Stenhule
Havde Inger en lund? Ingerslund
Var der et hus på toppen af Dybe? Dybebjerghus
Havde Mads både hus og bjerg? Madsbjerghus
Stod der pludselig et lindetræ? Hovlind
Ligger gården mod vest? Vestergård
Boede der en fra Thy på gården? Thybogård
Havde man et specielt forhold til marken? Kærmark
Havde man forkærlighed for grønt på? Grønkær
Havde man talefejl når man skulle sige risengrød med? Smørpøt
Havde man små behårede unger i vadmel? Troldvad
På denne gård var man ikke ude med riven? Plovgård
Her havde man ikke små heste fødder? HovstorForårsfest/Revy


Vi afholder forårsfest med revy og spisning lørdag d 21. marts.
Flere af de tidligere så talentfulde lokale aktører har allerede meldt sig til at gå på scenen. Har du lokale emner til revyen eller andre bidrag til festen, hører vi gerne fra dig.

For teksterne: Birgit Fredgård 97889955
Instruktion: Niels Hansen 97888485
Foreløbig tovholder: Peter Sønderby 97889403

Med venlig hilsen borgerforeningenBrugsen i Bonnet

Borgerforeningen har rettet henvendelse til ejeren (Steen Andersen) af ejendommen Bøgelundvej 15, bedre kendt under navnet Bonnet Brugs, dels som opfølgning på en tidligere bragt artikel i Lemvig Folkeblad, dels i et forsøg på at få startet en dialog mellem borgerforeningen og Steen Andersen. Borgerforeningen ønskede at vide hvilke planer Steen Andersen har med bygningen, og om der i forbindelse med disse planer er forventninger til initiativer fra byens side. Steen Andersen gjorde opmærksomt på, at han i realiteten ventede på input fra byens side, jf. artiklen i Lemvig Folkeblad, og at han så frem til at modtage en masse konstruktive ideer til udnyttelse af de tidligere butikslokaler. Han gjorde desuden opmærksomt på, at såfremt byen kommer med konstruktive ideer, forventer han at der blandt borgerne er initiativtagere til opstart og drift af en given aktivitet i lokalerne. Steen Andersen vil til gengæld istandsætte lokalerne. Umiddelbart har Steen Andersen kun egne planer for overetagen, som planlægges istandsat og udlejet til beboelse.

Borgerforeningen ønsker derfor at indkalde til et borgermøde i løbet af april 2009. På dette møde vil der være mulighed for at fremkomme med eventuelle ideer og planer for hvad de tidligere butikslokaler kan bruges til. Alle ideer er særdeles velkomne. Alt skal vendes således vi kan give Steen Andersen det bedst mulige grundlag til videre arbejde. Når datoen for mødet er fastsat, vil det blive bragt i Lemvig Folkeblad og Lokalavisen. Datoen vil desuden blive opslået på bonnet-it.dk.

Med venlig hilsen

Borgerforeningen."Jøderne i Danmark".


Højskoleaften på Bonnet Friskole
torsdag den 12. marts kl 19.30.
Overrabiner Bent Lexner, København,
kommer til Bonnet Friskole for at fortælle om jødernes historie i Danmark. Hvornår kom de første? Hvilke vilkår har danske jøder haft? Hvilken position i samfundet? Integratio, assimilation? Jødisk kultur, hvad er det?

Entre: 50 kr. incl kaffe og brød.
Alle er velkomne!
Støttekredsen.
Lidt egnshistorie fra Lokalarkivet


Lokalarkivet har fået fingre i nogle årgange af "Lemvigeren", som var et hjemstavnsblad for eksil-lemvigere i København. Vi bringer her - som første afdeling af en føljeton - starten af en artikel om Råbjerghøj. Artiklen blev oprindelig bragt i juni 1951.

RABJERGHØJ.


Når historien om landbrugets fremgang her i landet i de sidst 50 år skal skrives, vil man ikke kunne komme udenom den store andel, husmændene og deres faglige organisationer har haft i denne fremgang, idet husmændene, før de store udstykninger fandt sted, som regel altid fik de dårligste og dårligst beliggende udmarker, hvor mand, kone og børn kun fik et slidsomt udkomme. Disse udmarker er gennem de forløbne år drevet frem, så arealudbyttet på de fleste husmandsbrug står på højde, ja vel endda på de fleste brug står over det, som jorden yder på de større ejendomme.
Denne fremgang skyldes ikke mindst, at husmændene ved at slutte sig sammen i foreninger, og igennem disse at ansætte dygtige konsulenter, har fået øget deres viden, og denne viden omsat i praksis, lempet efter jordbund og klimatiske forhold, har ført til, at den danske husmand af i dag kan fremvise resultater, som sikkert ingen anden stand i Danmark kan vjse magen til.
For at vise hvad husmændene på lemvigegnen har formået ved at løfte i flok, bringer vi historien om Raabjerghøj:
Knud Thøgersen kom til Dybe ca. 1880 for at lede en højskole, men da skolen ikke gik, blev han husmand i stedet for højskoleforstander. Han har fortalt, at han, det første efterår han var i Dybe, fik besøg af en ungdomsven, og da de var ude at se på egnen, kom de på turen op på Raabjerghøj, og da de stod på bakken, hvor nu flagstangen står, og så ud over landet mod syd, slog den tanke ned i Knud Thøgersen, at lavningen, han havde for sig, egnede sig godt til mødeplads. Det var jo ret naturligt, at han kunne få en sådan tanke, da han var kommet til egnen for at lede et folkeligt arbejde.
Knud Thøgersen var med til at rejse husmandsbevægelsen på lemvigegnen og organiserede i samarbejde med Peder Løkke, Nees. Jørgen Jensen, Møborg, Andreas Ottosen, Bøvling, Lars Mortensen, Fjaltring og Bertel Sørensen, Nissum m.fl. husmændene i husmandsforeninger. Foreningen på lemvigegnen hed Vestjydsk Husmandsforening, og Knud Thøgersen var foreningens første formand, men da han var en særpræget ener, varede det ikke længe, før han trak sig tilbage; den næste formand var Eskild Larsen. der dog kun beklædte posten et årstid, så blev Jens Aagaard, Fjaltring, formand, og mellem ham og Knud Thøgersen opstod der trods deres forskelligheder et venskab, og den tanke, Knud Thøgersen fik hin septemberdag, har vistnok været drøftet de to mænd imellem, men de har sikkert af økonomiske grunde fundet tanken uigennemførlig.Bredbåndsforeningen
afholder
generalforsamling
den 18. marts kl. 19.30
i Mejeriet

Dagsorden ifølge vedtægterne
Fami1ie & Samfund Bonnet

Bowling


Den 19. februar kl. 19.00 i Lemvig Bowling Center
Pris pr. person inkl. kaffe kr. 100,00

Tilmelding senest 11.02.09 til:
Kaja tlf. 97 836235 eller
Birthe tlf. 97 888084


Generalforsamling

Den 05.03.09 kl. 19.00
Sted: Mejeriet
Indbydelse sendes til medlemmerne.

så er det snart tid til bestyrelsen for Familie & Samfund kommer rundt og sælger medlemskort. Er I ikke allerede medlem, men har lyst til at blive det og komme med til gratis modeshow, så se annonce andetsteds i bladet.

Henvendelse om nyt medlemskab kan ske til:
Kaja tlf. 97 836235
Birthe tlf. 97 888084
Birthe tlf. 97 889050
Nina tlf. 97 889910
Inger Marie tlf. 97 889039JULEBANKO-spillet d. 14/12 blev igen afviklet i festlokalet og i år måtte havestuen tages i brug ti I såvel salg af gløgg, æbleskiver m.m. som til et bordfuld bankospillere. Der var ca. 60, der spillede.

Alt i alt en hyggelig eftermiddag med masser af tal og et væld af flotte gevinster. Gevinsterne, som vi gerne vil sige TUSIND TAK for, var skænket af:

Peugeot Tørringhuse, Vognmand Brian Dalgaard, VVS- inst. N.P. Kamstrup, Fiskeeks. Carsten Mose Jeppesen, Fodterapeut Britta Ruby, Karin og Peder Flansmose, Bonnet Maskinfabrik, Land og Fritid i Rom, Houe Smede- & Maskinforretning v/Arne Bundgaard, Ramme Mini- marked, 10-4 Ulfborg, Murerfirmaet Bjørn Kaalund, Bonnet Lokalarkiv, Bonnet IT, Landbrugslotteriet v/Fredgaard, Familie & Samfund Bonnet, Borger- foreningen, Borgen Design, FDF Bonnet, Bonnet Gymna- stikforening, P.L. Biler, Nordea Lemvig, Ford Lemvig, Citroen Lemvig, Lemvig Anti-Rust, Falck, EI-inst. Pinholt, akupunktur v/Birgit Fredgaard, Ceres Holstebro, My House, Legekæden, Stark, Sol og Strand samt anonyme.

Mejeriet
Skaf et NYT medlem til FAMILIE & SAMFUND
og I inviteres begge til GRATIS

MODESHOW

og TØJVASK på den "fede" måde

Sted NOE, Skivevej 120, Holstebro

Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00
eller
Onsdag den 25. marts 2009 kl. 19.00
hvor

DEGN, Holstebro og TOPshop

vil vise forårstøj 2009
 • Produktudvikler Henrik Møller fra DANLIND om CARE koldtvandsvask.
 • Forbrugerkonsulent Agnete Støjberg
 • ideer til at vaske og bevare tøj m/lavere elforbrug Lodtrækning om flotte præmier fra DEGN
 • Lidt godt til ganen, et glas vin samt kaffe og kage
Gå ikke glip af en spændende aften - Skaf et MEDLEM


Tilmelding: efter "først til mølle" princippet

tlf. 96111053 på hverdage kl. 8 - 15 til Agnete Støjberg asa@noe.dk
Generalforsamling
Bonnet Vandværk
og
Bonnet og Omegns Borger-
og Håndværkerforening
afholder ordinære
generalforsamlinger
onsdag d. 11. marts kl 19.00
i Bonnet Friskole
Julemanden kom til Bonnet

Søndag den 14. december, lige omkring klokken 11, valgte Julemanden at aflægge Bonnet en visit. Julemanden ankom med toget til Bonnet Station, hvor en masse forventningsfulde børn havde taget opstilling på første parket. De blev da heller ikke skuffet, da Julemanden kom med en sæk fyldt med julegodter. Efter dans omkring juletræet, delte Julemanden flittigt ud af julegodterne fra sækken. Det var en rigtig hyggelig begivenhed, som børnene ivrigt debatterede de efterfølgende dage.

Bonnet BorgerforeningDans omkring juletræet på Stationen

Tirsdag den 23. december samledes børn og voksne, traditionen tro, omkring juletræet på Bonnet Station. Igen i år var fremmødet stort, og alle havde en rigtig hyggelig og fornøjelig stund, hvor der blev danset omkring træet. Efterfølgende var der mulighed for en lille forfriskning, hvor folk kunne ønske hinanden en glædelig jul. Borgerforeningen vil gerne sige tak for det overvældende fremmøde.

Bonnet BorgerforeningJuleudsmykning af byen

Borgerforeningen vil gerne sige tak til de som gav en hjælpende hånd i forbindelse med juleudsmykning af byen. Tak til Peter og Kirsten samt Bjørn og Margit for morgenkaffe.

Bonnet BorgerforeningNyt fra Bøgespiren
Bøgespiren er glad for at deres legeplads er til glæde for Bonnets børn udenfor institutionens åbningstider.

Alle børn må meget gerne komme og lege på legepladsen efter lukketid og i weekenderne!

Naturligvis må tingene ikke ødelægges. I begyndelsen af januar måned blev kassen, hvor sandkasselegesagerne opbevares, brudt op og derved blev både kassen og låsen beskadiget. Bøgespiren vil derfor gerne bede både børn og voksne i Bonnet om at drage omsorg for, at legepladsen behandles ordentligt og at der bliver skredet ind, når der bliver observeret nogen, der er i gang med hærværk.

Nytårsaften har der været indbrud i Bøgespirens gamle børnehave, hvor indbrudstyvene har muntret sig med at lave popcorn. Heldigvis udviklede det sig ikke til større ildebrand.


Sidste frist for stof til næste nummer: 22. marts


31. Årgang Marts 2009


Bonnet Gæstehus
Her kan dine gæster overnatte til en rimelig pris.
For tiden også ledig på hverdage. Kontakt os på 97889403.

Hilsen Peter SønderbyForårsklargøring i Bonnet


Som aftalt på sidste fællesmøde, vil vi igen i år gerne deltage i den landsdækkende oprydning/indsamling af affald i og omkring Bonnet.

Alle, der vil være med til at forskønne vore omgivelser, er meget velkommen til at møde op på Bonnet Stadion

Lørdag den 18. april 2009 kl. 9.30


hvor vi starter med en kop kaffe i klubhuset for så at gå i gang med at fordele ruterne og affaldssækkene. Vi vil så bruge formiddagen på at samle op, hvad der måtte ligge i grøftekanter og på andre offentlige arealer. Affaldet bliver afleveret på genbrugspladsen.

Medbring gerne handsker og evt. trillebør.

Vel mødt!Lavendel beskæres nu!

Den lille busk, Lavendel (Lavandula) er en uundværlig bestanddel af havens blomsterflor. Den kommer trofast år efter år og danner med sine blå blomsterstande og sine gråblå, smalle blade en fin kontrast til de andre blomster.

Specielt ved siden af roserne står den godt, så både den og roserne bliver kønnere af hinandens selskab.
Lavendel er på alle måder en nem plante. Den trives bedst i åben sol og i tør jord. Den har en fornem farve og den fineste duft, som kommer frem, hvis man gnider bladene mellem to fingre.
Og så er den nem at formere! Man river blot nogle stilke af en anden lavendel og stikker dem i en række i jorden og sørger for at holde jorden våd! Så vil mindst halvdelen gro videre.
Lavendel gør sig godt som en lav hæk eller som en "pude", der dækker bunden fuldstændig.
Men den bør beskæres, hvis man da ikke vil have en opstammet plante. Og beskæring foretages nu og et stykke hen i april samtidig med roserne. Beskærer man om efteråret, vil de fleste gå ud, men beskærer man nu, og gerne næsten i bund, vil man til sommer få et brusende flor af de blåviolette lavendel. Og husk: Hver af de afklippede stilke kan blive en ny plante!
Erik Vedstesen
Åbning af Naturstien

For 25. gang indbydes alle til åbning af Naturstien, søndag den 26. april. I anledning af jubilæet, serverer Familie og Samfund Bonnet og Bonnet Borgerforening frokost klokken 12 på Mejeriet. Drikkevarer kan købes. Efter frokost, går turen rund via Naturstien rundt, og vi slutter igen på Mejeriet, hvor der serveres kaffe og kage. Vi glæder os til at se Jer alle sammen. Tilmelding skal ske senest den 19. april til Anders (23461332) eller Peter (97889403) .I eller Karin (61868229).
Generalforsamling i Bonnet Vandværk

Resume af formandens og kassererens beretninger.

Det havde været et stille år i Bonnet Vandværk. I løbet af året var samtlige vandmålere blevet udskiftet. Der var blevet foretaget 10 vandanalyser, alle med et fint resultat. Vandværket havde haft 2 rørbrud i løbet af året, et på hjulmagervej og et i skolegården omme på friskolen. Begge rørbrud blev udbedret ved fælles hjælp og formanden undlod ikke at rette en særlig tak til Ove Andersen, som havde ydet en stor indsats i forbindelse med rørbruddet på Friskolen.
Bonnet Vandværk har et uforholdsmæssigt stort vandspild, som bestyrelsen vil rette fokus på i 2009. Der var blevet oppumpet ca 52.000 M3 og solgt ca. 46.000 M3. Det store vandspild har også påvirket årets resultat som lyder på +5.356 kr før renter og afskrivninger og samlet overskud i 2008 på + 11.472 kr.

Valg handlinger:

Mogens Olsen, Jens Jørgen Groth og Henrik B. Andersen blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Ove Andersen og Brian Dalgaard blev begge genvalgt som suppleanter.
Der var også genvalg til de to revisorer Ulla Dalgaard og Erik Kjær

Eventuelt:

Under dette punkt kom flere tilhørere med forslag til steder med evt. vandlækager, som formanden takkede for og også benyttede lejligheden til at udsende en appel til alle om at informere om eventuelle mistanker om vandspild.
Endelig blev der på generalforsamlingen stillet spørgsmålstegn ved Bonnet Vandværks berettigelse. Der blev fremlagt et regneeksempel, som viste, at en normal familie kun sparer ganske lidt i forhold til en tilsvarende husstand i Lemvig, og at både vandpris og fast afgift skal sættes betydeligt op, hvis planen om at opføre et nyt vandværk om få år skal kunne realiseres.
Formanden fremførte, at dette var en ubehagelig, men nødvendig debat, hvor man grundigt skal afveje for og imod en bevarelse af vandværkdet. Han gjorde samtidig opmærksom på at vandværkets eksistensberettigelse efter hans opfattelse er afhængig af, at man kan levere vand billigere og med mindst lige så god forsyningssikkerhed og kvalitet som alternativet.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Mogens Olsen
Kasserer: Lars Lauritsen
Sekretær: Henrik B. Andersen
Bestyrelse: Jørgen Pedersen
Bestyrelse: Jens Jørgen Groth

VandanalyseFamilie og Samfund


Den 5 marts 2009 afholdtes der generalforsamling i Familie og Samfund Bonnet
Der var mødt 25 både kvinder og mænd op. Aften var delt op i tre.
Først generalforsamlingen.
Beretning og regnskab blev godkendt uden kommentar. Da Birthe Christoffersen, efter en god indsats i foreningen, gennem mange år, ønskede at udtræde af bestyrelsen, måtte der vælges ny bestyrelse. Iben Schmidt som var suppleant blev valgt ind, og som ny suppleant blev valgt. Karin Flansmose.

Derefter blev der budt på smørrebrød. Aftenen sluttede med at alternativ behandler Erika Zeltner fortalte om Zoneterapi og massage efterfulgt at Tina Rohsted som viste og fortalte om Elektronisk muskelstimulation Biostimulation.

Bestyrelsen se nu således ud.
Formand: Birthe Falk Agerbo
Næst formand: Iben Schmidt
Kasserer: Kaja Andersen
Sekretær: Inge Marie Schmidt.
Menig: Nina Jørgensen.

1 Suppleant: Karin Flansmose
2 Suppleant: Bente Lund
Generalforsamling i Bonnet FDF

Onsdag den 4. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i Bonnet FDF i forlængelse af Bonnet Gymnastikforenings generalforsamling. Lena og Allan var på valg, og de modtog begge genvalg. Dermed består bestyrelsen af formand Allan, kasserer Christina, Lena som "menig" medlem samt Anders som lederrepræsentant.

Der blev diskuteret, hvorvidt den månedlige avisindsamling skulle fortsætte, da forældreopbakningen har været dalende gennem længere tid. Fremfor at stoppe helt med stor kontingentforhøjelse til helt, blev der aftalt at undersøge, om det er muligt kun at samle hvert kvartal. En kontingentforhøjelse og en større egenbetaling ved arrangementer og udflugter vil i formentlig blive nødvendige.

FDF har ytret ønske om en brændeovn i klubhuset, hvilket gymnastikforeningen dog helst ikke ville være med til på grund af deres øjeblikkelige, lidt usikre situation.Referat fra fællesmøde den 16.03.2009

Tilstede var: Erik (Støttekredsen), Anders (FDF), Birthe (Lokalarkiv og F&S), Kaja (F&S og Bøgespiren), Lisbet (Friskolen), Kirsten (Lokalarkiv), Anders (Borgerforeningen), Jette (Mejeriet og BGF), Christina (BGF og Springbalsaminen - referent)
Det var Lokalarkivet, der havde indkaldt til det halvårlige fællesmøde og Erik blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst: Friskolen har været ramt af langtidssygdom, men har afviklet alt planmæssigt. Den uhyggelige aften var en stor succes. BGF har i vinterhalåret tilbudt Badminton både for børn og voksne og har afholdt generalforsamling. Støttekredsen har haft de planlagte højskoleaftener. Anders kunne fortælle, at Borgerforeningen har gennemført de sædvanlige julearrangementer og at Karin Flansmose blev valgt i bestyrelsen istedet for Preben Nørby ved generalforsamlingen, hvor der var 20 fremmødte. De har derudover haft en del korrespondance angående lukning af baneoverskæringer og med den gamle Brugsforenings nye ejer. Mejeriet har haft lille tilslutning til høstfesten, til julebanko kom der til gengæld omkring 60 bankospillere. Til håndbold på storskærm var der ligeledes fint fremmøde. Familie & Samfund har været på juletur i Fjand Gårdbutik og til bowling. Desuden har de afholdt generalforsamling, men har endu ikke konstitueret sig. Bøgespiren har p.t. Lone som midlertidig leder men får en ny leder i starten af maj. FDF har afholdt generalforsamling (med genvalg af bestyrelsen), hvor der blev vedtaget at trappe ned på de månedlige avisindsamlinger. Fremover samles der formentlig kun fire gange årligt. Lokalarkivet har haft et arrangement på Bonnet Maskinfabrik med overvældende fremmøde på 68 deltagere, julehygge med 22 besøgende og billedaften med 44 deltagere. Lokalarkivet har p.t. 54 støtternedlemmer.

Aktiviteter i det kommende halvår: Friskolen har gymnastikopvisning den 02.04., generalforsamling den 29.04., lejrskole den 06./07.05. og 19./20.05. samt afslutning den 25.06. BGF får nye vinduer i klubhuset i år, Støttekredsen har generalforsamling. Borgerforeningen står for lokalrevyen den 20. Og 21.03. Der er ikke sat dato for indvielse af Naturstien endnu. Dette arrangement har i år 25 års jubilæum. Mejeriet kører på lavt blus i sommerhalvåret og Familie & Samfund har først sit nye program klar til april. Lokalarkivet har sommerpause men med undtagelse af juli åbent den l. tirsdag i hver måned.

Forslag til fællesarrangementer: Gymnastikforeningen, som traditionelt har stået for Skt. Hans Aften, har foreslået at holde Skt. Hans Aften som fællesarrangement, hvilket blev taget positivt imod af de andre foreninger. Erik vil sørge for sangark og foredragsholder, Anders (FDF) for både det store og det lille bål, Birthe vil lave snobrødsdej, F & S vil sørge for kaffe og kage og Anders (Borgerforeningen) skaffer spiritusbevillingen. BGF sørger for pølser og øl og vand samt spil og aktiviteter samt indkaldelse til et koordinerende møde i uge 24.
Desuden skal der være fælles forårsklargøring af byen den 18.04., hvor der serveres kaffe og Birthes hjemmebagte boller i klubhuset kl. 9.30, hvorefter der samles affald ind på de offentlige arealer samt grøftekanter i Bonnet og omegn. Dette arrangement støttes af Naturfredningsforeningen.

Næste fællesmøde: Næste fællesmøde bliver den 14.09.09 kl. 19.00 og det er Friskolen, der indkalder.Fastelavnsfest i Bonnet

Fastelavnssøndag den 22. februar var der traditionen tro fastelavnsfest som et fællesarrangement på tværs af Bonnets foreninger.

FDF'erne havde malet tønderne og Familie & Samfund havde bagt dejlige fastelavnsboller.

Efter tøndeslagningen, hvor Morten endda havde æren at blive både kattekonge og -dronning hos de store børn, havde Erna og Karin forberedt nogle sjove fastelavnslege, hvor de små gik sig over sø og land medens de store børn bed til bolle.

Det var en rigtig hyggelig formiddag for 22 børn og 35 voksne, der var fremmødt. Det er dejligt at så mange børn, forældre og bedsteforældre bakker op omkring dette arrangement.Generalforsamling i Bredbåndsforeningen

Den 18. marts 2009 blev der afholdt generalforsamling i Bredbåndsforeningen på Mejeriet. Ove blev valgt som ordstyrer. Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.

På valg i år var Preben Larsen og Svend Erik Rosengaard. Sven Erik ønskede ikke genvalg, og Lena Rokkjær blev valgt i bestyrelsen i stedet. Peter Flansmose blev valgt som suppleant. Desuden fortsætter Birgit som regnskabsfører og Jon som revisor.

Der er i øjeblikket 56 medlemmer og med den kontingentstigning, der blev vedtaget sidste år efter skift til Midtvest Bredbånd, er foreningens økonomi fortsat fint.
Følgende gebyrsatser blev vedtaget: Rykkergebyr ved for sen indbetaling er kr. 100,00 og ønsker man at beholde sin bonnet-it mailadresse efter at have fundet sig en anden udbyder, så koster det kr. 250,00 årligt.

Efter generalforsamlingen var der smørrebrød, som blev spist med god appetit.
Generalforsamling i Gymnastikforeningen

Formanden Lars kunne berette, at det nye tiltag Badminton blev taget meget godt imod af både børn og voksne, medens der ikke var børn nok til at starte et hold til indendørs gymnastik.

Regnskabet ved kasserer Erna og regnskabsfører Bente blev godkendt - der er så god økonomi, at der bliver bestilt nye vinduer til klubhuset i år.

Udover Lars og Erna var Max, Lena og Pernille i bestyrelsen. Max var dog fraværende på grund af sygdom og Pernille er flyttet fra egnen. Der skulle derfor vælges en erstatning for Pernille. Desuden ønskede Lena ikke genvalg. Det lykkedes ikke denne aften at vælge en ny bestyrelse. Efterfølgende har Jette og Christina dog givet tilsagn om at indgå i bestyrelsen, så foreningen kan fortsætte. I skrivende stund har den nye bestyrelse ikke konstitueret sig endnu.Genbrugspladsen


Årsopgørelse for 2008 I slutningen af januar var vi på Hotel Lidenlund til den årlige opgørelse for Nærgenbrugspladserne. Vi har haft flere tømninger af deponi-containeren i 2008 end i 2007, for "storskrald til forbrænding" er antallet det samme, nemlig 8. Vi har indsamlet 7,5 tons jern i 2008, det samme som i 2007. Desuden fik vi betaling for 260 åbningstimer, så samlet fik udbetalt 21.995 kr for 2008, hvilket næsten er dobbelt så meget, som vi fik efter den tidligere afregningsmodel.

Olietanke
Nærgenbrugspladserne må fremover ikke modtage olietanke. De skal afleveres i Rom.

Sommeråbent.
Fra 1.april har vi igen åbent om onsdagen fra kl. 16-17.Vandafbrydelser i Bonnet

Indenfor kort tid har der været 2 lokale afbrydelser i Bonnet. Første gang var mandag d. 16. februar, hvor en kraftig stikledning i skolegården ved Friskolen sprang læk ved en afgrening. Vi kunne ikke finde en hovedhane, så det blev nødvendigt at afbryde vandforsyningen til den vestlige del af byen og oplandet i et par timer
Mandag den 16. marts var den gal igen, denne gang i fortovet udenfor den gamle brugs. Bruddet skyldtes, at der skulles udtages en miljøprøve. Vandværket havde forinden fremsendt en oversigt over vores rørføringer i Bøgelundvej til kommunen, men åbenbart havde ingen kigget på tegningen. I hvert fald borede man ned i rørledningen.

Natlige vandafbrydelser.

I den nærmeste fremtid vil der kunne forekomme korte afbrydelser i vandforsyningen om natten. Årsagen er, at vi vil forsøge at finde frem til, hvor der sker vandspild. Ved at lukke for de enkelte hovedledninger håber vi at kunne se, hvilken del af nettet, det er galt med, så vi kan få det ordnet.

Mogens Olsen, formandIndkaldelse til borgermøde

Borgerforeningen indkalder hermed til borgermøde

tirsdag den 21. april 2009, klokken 19.30

på Mejeriet.
Hvad skal der ske med Brugsen på Bøgelundvej?
Mød op og kom med gode ideer og input, med hvilke vi ønsker at gå i dialog med ejeren om.
Tilmelding til Anders på telefon 23461332 senest den 16. april 2009.

Vel mødt.Generalforsamling i Borgerforeningen

I forbindelse med generalforsamlingen i Borgerforeningen, blev følgende valgt til bestyrelsen:

Karin Flansmose
Peter Flansmose (genvalg)
Henrik Kristensen (genvalg)

Preben Nørby modtog ikke genvalg. Borgerforeningen vil gerne sige tak for det flotte fremmøde til generalforsamlingen. Tak til Vandværkets bestyrelse for sædvanligt godt samarbejde omkring arrangementet.

Efterfølgende er bestyrelsen for Borgerforeningen konstitueret, og fordelingen af posterne ser således ud:
Formand: Anders Graversgaard
Næsteformand: Henrik Kristensen
Kasserer: Peter Flansmose
Sekretær: Peter Sønderby
Menigt Medlem: Karin FlansmoseBonnet Revyen 2009

Bonnet Revyen løb af stabelen i 2009-udgaven, lørdag den 21. marts. Mange ventede i spænding på hvad årets revyhold havde på hjertet, og ventetiden blev bl.a. brugt til at nyde en kold silderet. Gæsterne blev bestemt ikke skuffede, og forestillingen bød på mange muntre og veltilrettelagte indslag. Scenen fik besøg af mange kendte ansigter, selv Hendes Majestæt Dronning Margrethe aflagde scenen en visit.

Efter forestillingen blev der serveret en 2 retters menu, og baren blev åbnet. Samtidigt spillede Nicolai Damgaard op til dans.

Borgerforeningen vil gerne sige tusind tak til årets revyhold for det store stykke arbejde de har ydet. Tusind tak til de frivillige medhjælpere i køkkenet og baren. Samtidigt skal der lyde en stor tak til gæsterne for at møde op med godt humør.

Med venlig hilsen
Bonnet Borger- og Haandværkerforening
RÅBJERGHØJ- fortsat


Fra hjemstavnsbladet "Lemvigeren", juni 1951.

Vi bringer endnu en bid af den artikel, der blev påbegyndt i januar-nummeret af Springbalsaminen:

Ingen havde skøde på Raabjerghøj. Vandborg sogneråd havde gennem mange år lejet hedestykket ud til Thor Grønbjerg for en afgift af 2 kr. om året, men da det kun gav græsning til et par får, kom der en dag, hvor han ikke ville leje stykket mere, og da Knud Thøgersen fik nys om, at sognerådet ville sælge, og at der var flere lysthavende, gik han op til Jens Aagaard, og da der ikke var tid til at indkalde til bestyrelsesmøde eller generalforsamling, enedes de om, på forventet efterbevilling af husmandsforeningen, at købe Raabjerghøj af kommunen for 400 kr. for de 4 tdr. land.
Nu viste det sig ,at foreningerne øst for Lemvig ikke var interesseret i planen. Så sluttede de 6 foreninger i Nees, Møborg, Bøvling, Fjaltring, Trans og Bonnet sig sammen og tog opgaven op: denne forening tog så det gamle navn Vest jydsk Kredsforening. Foreningen søgte tilopgavens løsning bistand af gartner Lyngs, Lemvig, der lavede en tegning over anlæget.
Husmændene fra de forskellige foreninger stævnede sammen og tog fat med spade og greb, og der blev straks nedlagt nogle drænledninger til at tage det mest generende vand, gange blev afstukket, flere end godt var, planen så ret god ud på papiret, men da man skulle til at arbejde i jorden, opdagedes det hurtigt, at det ikke var praktisk med alle de snørklede gange, de fleste af dem, er da også forsvundet nu.
Der gik et par år med disse forarbejder, inden man kom så vidt, at man kunne tænke på plantning, og hertil søgte man samarbejde med de Jydske Husmandsforeningers første havebrugskonsulent P. Henriksen, Beder, der var en meget dygtig mand, som foreningen fik meget udbytte af at samarbejde med.
Henriksen var dog ikke kendt med det barske klima og den karrige jord på vestkysten, så det kostede lærepenge, inden man fandt ud af den rette måde at plante på, og hvilke træer, der egnede sig for jordbund og klima.Sidste frist for stof til næste nummer: 24. maj


31. Årgang Maj 2009


Hvem flager vi for?

Så flages der igen i Bonnet og omegn, men hvem er det lige det er for?

Bonnet's hjemmeside har nu en side hvor du kan skrive i hvilken anledning det er du flage, det kunne jo være der var andre der også vil være med til at markere dagen.

Du går ind på hjemmesidens forside og klikker på 'Hvem flager vi for'. Udfyld felterne og klik på tilføj, så vil dine oplysninger blive lagt ud på siden.

Brug den, det er altid festlig når der er mange flag oppe.Skt. Hans i Bonnet

Tirsdag den 23. juni 2009 kl. 18. 30


Vi starter kl. 18.30, hvor der er sjove aktiviteter for børn og voksne.

Som sædvanligt kan der købes pølser, øl og vand samt kaffe og kage.

Bålet tændes kl. 20.30 og hvem der holder båltalen, er indtil videre en hemmelighed...

Vi glæder os til at se rigtig mange denne aften!

Foreningerne i Bonnet
Borgermøde vedr. "Bonnet Brugsforening"

Borgerforeningen havde på opfordring fra borgere, indkaldt til borgermøde tirsdag den 21. april. Formålet med mødet var, at komme fremkomme med konstruktive forslag til bygningens ejer om hvad bygningen eventuelt kunne udnyttes til. I forbindelse med indkaldelsen, havde borgerforeningen bedt deltagerne om tilmeldelse til mødet. Borgerforeningens hensigt med tilmeldingerne var, at såfremt fremmødet så ud til at blive stort nok, ville ejeren af bygningen blive inviteret til at deltage i mødet. Tilmeldingerne til mødet androg omkring 20 personer, men tirsdag aften kl. 19.30 dukkede omkring 30 personer op til mødet, hvilket var en særdeles positiv overraskelse.

Ejeren var blevet inviteret til mødet, men havde desværre ikke mulighed for at deltage.

Efter at Henrik Kristensen havde budt velkommen, gjorde Peter Sønderby rede for bygningens historie. Dette blev bistået med facts og detaljer fra Bonnet Lokalarkivs materiale.

Efterfølgende gjorde Anders Graversgaard rede for den kontakt Borgerforeningen igennem de sidste måneder har haft med ejeren af bygningen. Der blev her gjort opmærksomt på, at ejeren har til hensigt at starte istandsættelsen til foråret eller tidligt sommer. I den forbindelse havde Steen Andersen eftersøgt initiativrige mennesker med gode ideer, som ville være interesseredeoi at leje underetagen i bygningen. Herved ville han, efter eget udsagn, være i stand til at tage hensyn til en eventuel lejers ønske om indretning.

Det blev foreslået de fremmødte, at de fremkom med så mange gode indfald som muligt, for derefter at liste dem op, med henblik på at diskutere hvert enkelt indfald, for derefter at konkludere forsamlingens ønsker. Dette ville herefter kunne formuleres i et brev til Steen Andersen.

Da ordet var frit i forsamlingen, kom der midlertidigt kun 2 forslag til diskussion. Det var forslagene om etablering af lejligheder i hele bygningen eller nedrivning. Langt størstedelen af de fremmødte kunne ikke forestille sig muligheden i at drive forretning i bygningen. Flere gav udtryk for bekymring om huslejen, idet istandsætningen forventes at blive en særdeles bekostelig affære.

Konklusionen på mødet blev, at der skulle stilles forslag til Steen Andersen om istandsættelse af bygningen med henblik på udnyttelse af det samlede areal til lejligheder. Alternativt ville ejeren blive rådet til nedrivning af bygningen.

Efterfølgende blev der serveret en kop kaffe.

Borgerforeningen vil gerne takke for det fornemme fremmøde.

Brevet til Steen Andersen er efterfølgende sendt til Steen Andersen tirsdag den 19. maj. Kopi af brevet kan rekvireres ved henvendelse til Anders Graversgaard.
Bøgespiren har fået ny leder.

Berit Møller Kildegaard har været ansat som ny leder af Børnehuset Bøgespiren siden 6. maj i år. Og dermed har Bøgespiren fået en leder, der er fortrolig med de lokale forhold, - hun er selv fra Lemvig, bor i Ramme og har været ansat som pædagog i Bøgespiren siden 2003.
Hvorfor valgte Berit at søge lederstillingen i Bøgespiren? "Fordi Bøgespiren simpelthen er verdens bedste børneinstitution", svarer Berit, "det er en meget rar arbejdsplads med en stor rummelighed, her er der plads til alle, også de skæve, og så har Bøgespiren en rigtig fin størrelse, som også gør daginstitutionen til en dejlig arbejdsplads."
For tiden er der 40 børnehavebørn og 25 vuggebørn.
Hvilke planer har Bøgespiren for fremtiden. Jo, for det første skal børnehusets ydermur repareres. Enhver har kunnet se, at den, især mod vest, er blevet ringere og ringere, så nu er ydermuren blevet sandblæst og venter på at blive vandskuret, så den derefter kommer til at fremstå med en helt ny, grå facade.
Desuden har Bøgespiren planer om at få bygget en bålhytte, som også kan komme andre til gavn, f.eks. FDF. Friluftsrådet har ydet et tilskud på 25.000 kr, så arbejdet kan begynde.
Jo, der sker noget på Bøgespiren.
(ev)
Bonnet Lokalarkiv.

Åbningstider i sommer.

Tirsdag d. 2. Juni kl. 19.00

Juli Ferie. Skulle i få gæster som ønsker at se arkivet, så prøv at ringe. Er vi hjemme åbner vi gerne.

Tirsdag d. 4. August kl. 19.00

Tirsdag d. 1. sept. Kl. 19.00

GOD SOMMER Kirsten 97 88 94 03 og Birthe 97 88 90 5O
Bonnet Fodslaw


Alle der hor lyst til ot trave en rask tur i frisk luft og godt selskab, er velkommen til at møde op ved Klubhuset om onsdagen kl. 19.00.

Vel mødt!

Bonnet Gymnastikforening
Åben have

Da vi for 3 år siden flyttede til Bonnet var vores have stort set ikke andet end en stor græsplæne og lidt enkle store træer.

Det har vi brugt lidt tid på at ændre lidt ved.
Vi ved at der har været stor opmærksomhed på hvad det nu er ham gartneren deroppe har gang i.

Så har du lyst til at se lidt nærmere på hvad vi har udrettet, så holder vi åben have på Bonnetvej 45 søndag d. 21. juni fra kl. 14.00 - 17.00.

Karin og Peder FlansmoseAvisindsamling i Bonnet og Ramme


Bonnet FDF har gennem rigtig mange år samlet aviser og pap den 1. lørdag i hver måned undtagen juli måned. I de senere år har FDF og Bonnet Gymnastikforening delt arbejdsbyrden, og således sikret begge foreningernes gode økonomi til gavn for byens børn og byens foreningsliv.

På grund af faldende børnetal og dalendeforældreopbakning, har foreningerne nu i fællesskab besluttet at drosle ned til seks årlige indsamlinger. Der vil fremover være indsamling i de lige måneder, dvs. august, oktober, december, februar, april og juni.

Der vil blive delt en informationsseddel rundt til samtlige husstande i Bonnet og Ramme (indenfor bygrænserne) inden sommerferien.

Det er ingen krav, at man er medlem af hverken FDF eller Gymnastikforeningen for at give en hånd med. Alle, der har tid og lyst til at bruge en eller to lørdagformiddage om året på en god sag, er velkommen til at kontakte Christina Larsen tit 97 8892 66 eller mail pjl@bonnet-it.dk.

Bonnet FDF og Bonnet Gymnastikforening takker for god støtte gennem årene og håber på fortsat god opbakning!

Med venlig hilsen.
Bonnet FDF og Bonnet Gymnastikforening
Bonnet Klub


Bonnet Klub - et fritidstilbud for bøm fra 3. klasse - har sluttet af med en tur til Lemvig Bowlingcenter den 1. april og holder nu sommerferie.

Hilsen Erna, Ulla og Christina
Bonnet og Omegns Borger- og Haandværkerforening

Genåbning af Naturstien


Naturstien blev genåbnet søndag den 26. april. Begivenheden blev samtidigt benyttet til at fejre, at det i 2009 er 25 år siden at Naturstien blev anlagt og indviet.

I anledningen af jubilæet, havde Familie og Samfund samt Borgerforeningen indbudt til frokost klokken 12. Her blev der lokket med det store kolde bord, hvilket ca. 40 mennesker benyttede sig af. Under frokosten bød Peter Sønderby velkommen. Peter fortalte om Naturstiens historie, og om det store stykke arbejde frivillige hvert år gør, for at vores lokale attraktion kan forblive en af de ting vi i Bonnet kan være stolte af. En af de personer som ofte blev nævnt i Peters beretning, var Mogens Olsen. Der Mann mit der Planenklipfer og pandebånd, har utrættelig i alle 25 år arbejdet med Naturstien løbende. Som en tak for indsatsen, overrakte Peter på Borgerforeningens vegne, et gavekort til en hyggelig aften på Restaurant Columbus.

Borgerforeningen vil hermed endnu engang sige Mogens en stor tak for hjælpen.

Borgerforeningen har gennem forskellige fonde, søgt om økonomisk støtte, blandt andet til etablering af et skiltesystem på Naturstien. Foreningen blev bevilget midlerne, hvilket har udmøntet sig i opsætning af 5 illustrerede skilte med tekstbeskrivelser af det område hvor skiltet er opsat. Årets indvielse af Naturstien, var samtidigt premiere på skiltene i funktion. Peter Flansmose berettede om arbejdet med skiltene, og i dagens anledning, var grafikeren bag illustrationerne på skiltene, Jens Overgaard Christensen, inviteret til dagens arrangement. Originaltegningerne til skiltene blev overrakt til Bonnet Lokalarkiv.

Efter frokosten, begav forsamlingen sig ud på Naturstien, startende fra Mosevænget. Turen rundt på ruten foregik i let overskyet vejr, med spredte småbyger. Det ny indgangsparti til stien, samt de opsatte skilte på ruten, blev modtaget med begejstring fra forsamlingen.

Turen sluttede i stationshaven, hvor der kort blev pustet ud. Herefter blev der budt på kaffe og kage i Mejeriet. Her blev det til en omgang hyggeligt samvær, og de sidste gæster forlod Mejeriet kl. 16.30.

Familie og Samfund samt Borgerforeningen vil gerne sige tusind tak for en rigtig god opbakning til arrangementet. Vi ses næste år...

Familie og Samfund, Bonnet
Bonnet og Omegns Borger- og Haandværkerforening
RABJERGHØJ - fortsat


Fra hjemstavnsbladet "Lemvigeren", juni 1951

Her følger tredje del af den artikel, der blev påbegyndt i januar-nummeret af Springbalsaminen

Det første man tænkte på at skabe var en fest- og samlingsplads, hvor, som Knud Thøgersen udtrykte det, egnens folk kunne samles for at drøfte tidens spørgsmål. Nu er det nok muligt, at husmændene særligt tænkte på deres egen stand. Knud Thøgersen og Jens Aagaard tænkte vist mere på hele egnens befolkning.
For at skabe denne festplads måtte der først skabes et værn mod den stadige vestenvind, og tanken om, at de besøgende skulle kunne hente belæring, var også fremme, derfor blevet stykke af jorden kulegravet, inden træerne blev plantet, og der blev plantet forskellige træer.Bonnet FDF
Sidste mødeaften inden sommerferien er tirsdag den 16. juni 2009. Vi starter op igen efter sommerferien tirsdag den 18. august 2009.

Med venlig hilsen
Bonnet FDF
Sidste frist for stof til næste nummer: 9. august


31. Årgang August 2009


Kattekillinger
I flere størrelser kan afhentes.
Kun til gode hjem!

"Det var Sørens"
Byens overnatningssted.
Priseksempel: To voksne en overnatning 300 kr., incl.
Sengelinned og håndklæder.
Lejligheden har plads til 4-5 personer.

Henvendelse til Kirsten og Peter, Bøgelundvej 2,
97889403.
Bonnet FDF

Vi starter efter sommerferien i klubhuset

Tirsdag den 18.08. kl. 18.00

og håber på at se mange gamle og nye FDF'ere.

Har du lyst til at prøve at gå til FDF, så mød bare op den
dag eller ring til vores kreds leder Anders tlf. 20491442.

Vel mødt
Bonnet FDF


Program for sæson 2009 - 2010

Bestyrelsen i Familie og Samfund - Bonnet:
Formand:
Birthe Falk Agerbo
9788 9050
Sekretær:
Inger Marie Schmidt
3027 9039
Næstformand:
Iben Hoelgaard Schmidt
4059 8360
Nina Langgård Jørgensen
9788 9910
Kasserer:
Kaja Andersen
9783 6225
Suppleanter:
Karin Flansmose
Bente Lund
Læs også mere på:
www.familieogsamfund.dk


3. September:
Besøg på gedefarm
Lindbjerg Økoged
Tilmelding senest d. 31. August til Birthe eller Kaja

6. Oktober:
Konsulentarrangement: "Fede tider med Fuldkorn"
Sted: Lemvig Idræts- & Kulturcenter
Tilmelding: Agnete Støjberg, tlf. 9611 1053 eller på mail: asa@noe.dk

7. Oktober:
Konsulentarrangement: "Fede tider med fuldkorn"
Sted: Vildbjerg Sports- & Kulturcenter
Tilmelding: Agnete Støjberg, tlf. 9611 1053 eller på mail: asa@noe.dk

22. Oktober:
Virksomhedsbesøg hos Egholm Maskiner kl. 19
Tag mændene med!!
Tilmelding senest d. 14. Oktober til Birthe eller Kaja

28. Oktober:
En aften med "Lune Carlsen"
"sjældent ser man en imitation der ligger så tæt op af Kim Larsen selv"
Sted: Teatersalen, Nr. Nissum
Først til mølle. Billetter sælges hos formanden
Billetpris: 25 kr. for medlemmer. 150 kr. for ikke medlemmer

26. November:
Hygge i fyrrummet hos Kaja kl. 19.
Vi prøver os frem med fremstilling af juledekorationer.
Tilmelding senest d. 23. November til Birthe eller Kaja

Glædelig jul og godt nytår.

21. Januar 2010:
Besøg på Hornvarefabrikken i Bøvling Kl. 19
Tag mændene med.
Tilmelding senest d. 18. Januar til Birthe eller Kaja

11. Februar:
Bowling for hele familien
Tilmelding senest d. 8. Februar til Birthe eller Kaja.

27. Februar:
Pileflet kursus for begyndere i fyrrummet hos Kaja.
Tid: Kl. 9.00 til 16.00
Plads til 10, først til mølle.
Tilmelding senest d. 22. Februar til Birthe eller Kaja.

11. Marts:
Generalforsamling

Priserne er individuelle fra arrangement til arrangement

Kurser:
Madlavning for mænd:
40 timer med Hans Larsen på Bonnet friskole
Kurset starter d. 14. September.
Pris 600 kr.

Vi har på nuværende tidspunkt to litteraturkredse.
Interesserede kan ringe til Bente Lund tlf. 9788 9409
Super-spontan mini-grillfest i stationshaven

Det er en gammel tradition, at der arrangeres en spontan grillfest i stationshaven, når lejlighed byder sig, dvs. når vejret er godt (og vejrmeldingerne stabile), og når der er stemning for det. Det er efterhånden 3 år siden, alting på denne måde er gået op i en højere enhed, men fredag den 7. august var der alligevel nogen, der mente, at det skulle prøves igen. Det lykkedes at tromme en lille snes deltagere sammen, og vi havde et par hyggelige timer, mens vi nød vores medbragte mad. Jeg synes, det var et godt initiativ, som jeg gerne vil sige tak for. Jeg ved faktisk ikke præcist, hvem der var de "skyldige", men Karin Flansmose og Niels Hansen var i hvert fald indblandet. 15 - 20 mennesker lyder måske ikke af meget, men alt taget i betragtning synes jeg faktisk, det var flot. Hvis man skal rundt til alle, kræver det mindst et par dages frist til fremstilling af foldere, plakater eller lignende. Hvis man har kortere frist, når man stort set kun rundt til dem, man kan træffe på telefonen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at slå til lyd for en ide, jeg tidligere har forsøgt at sælge: Kunne man ikke tilbyde alle interesserede at komme med i en mail-gruppe, som så kunne bruges til at formidle informationer på en lynhurtig og fleksibel måde? Det ville være hurtigere, nemmere, billigere og mere effektivt end telefonkæder, omdeling af foldere, opsætning af plakater og hvad man ellers kan komme i tanker om. Ideen er til fri afbenyttelse, men jeg satser nok mest på, at Borgerforeningens bestyrelse føler sig truffet. Vores web-master, Peder Flansmose, ved uden tvivl, hvordan man bygger den slags op, så man også kan føle sig tryg ved, at ens mail-adresse ikke falder i de forkerte hænder.

Venlig hilsen, Mogens OlsenBonnet Lokalarkiv

Arkivet har fået en mængde "nye" billeder fra Bonnet og omegn,
kom og se!
Måske har vi et billede/maleri af netop dit hus!

Vi har åbent den l.tirsdag i hver måned og der er kaffe på
kanden!


Har du lyst til at finde ud af noget om din slægt?
Kan vi måske hjælpe dig i gang.

Vi er ikke helt færdige med vort program for efteråret og vinteren endnu, men vi kan godt love at det vil blive nogle spændende og hyggelige timer. Der vil ligesom sidste år blive fire arrangementer fordelt over vinteren.

Vi vil så snart programmet er klar, gå en tur gennem byen, med medlemskort til
Arkiv-venner (100 kr. pr. husstand enlige 50 kr.)
Ud over at støtte en god sag får man også rabat ved arrangementer.

Arkivet modtager gerne arkivalier af alle slags, så har du under oprydning fundet: protokoller, fotos, breve, skøder, postkort m.m. kan du være med til at "kortlægge" byen.
Vi vil på sigt gerne finde ud af hvornår husene i byen er bygget, hvem der har boet i dem og hvilke firmaer og butikker der har været i dem!

Vi ses på Arkivet
RABJERGH0J- fortsat

Det første man tænkte på at skabe var en fest- og samlingsplads, hvor, som Knud Thøgersen udtrykte det, egnens folk kunne samles for at drøfte tidens spørgsmål. Nu er det nok muligt, at husmændene særligt tænkte på deres egen stand. Knud Thøgersen og J ens Aagaard tænkte vist mere på hele egnens befolkning.
For at skabe denne festplads måtte der først skabes et værn mod den stadige vestenvind, og tanken om. at de besøgende skulle kunne hente belæring, var også fremme, derfor blevet stykke af jorden kulegravet. inden træerne blev plantet, og der blev plantet forskellige træer.
Det vist sig ret hurtigt, at de træer, der egnede sig bedst, var axelrøn og hvidel, men mange træer gik ud, så der stadig skulle efterplantes; man lærte dog at behandle jorden og gødske denne, så tilsidst havde man det færdige læbælte mod vest, som man ser i dag. Selvom jordarbejdet blev gjort gratis af de interesserede husmænd, skulle der dog bruges mange penge. Medlemmerne i husmandsforeningerne gav hver en krone pr. år, det blev vistnok ca. 150 kr. årligt.
Bonnet Gymnastikforening


Vi er allerede startet igen i den sidste uge af sommerferien med et motionshold for fodboldpiger og -drenge fra 3. klasse og opefter, men der er stadig plads til flere. Har du lyst til at være med, så mød bare op på Bonnet Stadion om mandagen fra kl. 16.00 - 17.00. Vi fortsætter frem til efterårsferien.

Onsdagsholdet for Gå-Damerne har manglet tilslutning i ugerne op til sommerferien - måske skal tidspunktet flyttes? Er du interesseret i at deltage, kontakt venligst et af bestyrelsesmedlemmerne.

Vi arbejder i øjeblikket på at få følgende vinteraktiviteter i gang med opstart efter efterårsferien:
 • Badminton for børn og voksne
 • Gymnastik/rytme (mindre børn)
 • Volleyball (fra ca. 15 år og opefter - interesserede bedes kontakte Erna tlf. 97 888001).


Læs nærmere herom i Springbalsaminens næste nummer.

Cykelklub?
Er der interesse for cykling (på racercykel) i fællesskab, så prøver vi at starte et hold. Interesserede er velkommen til at møde op ved klubhuset på mandag den 17.08. kl. 17.00 eller kontakte et bestyrelsesmedlem.Skt Hans aften
havde alt, hvad der skulle til for at blive en god aften. Det plejer jo ellers at være både regnfuldt og koldt, men i år var vejret perfekt til en rigtig midsommeraften.
Skt Hans aften er en fin aften både for gammelkendte og nye, for arrangementet er så tilpas "åbent", så alle kan komme. Derfor kom der også i år rigtig mange mennesker for at tage del i festen. De kunne se heksen blive brændt af, høre en fin båltale af Per Sandal, købe kaffe og brød og øl og pølser og meget andet. Og så var der oven i købet kommet et par rigtige gårdmusikanter!Vedligeholdelsesdag

Lørdag den 19. september indbydes alle til en efterårsdag i vedligeholdelsens tegn. I lighed med arrangementet i foråret 2008, har vi valgt at indbyde alle interesserede til at give en hjælpende hånd med forestående vedligeholdelsesopgaver rundt omkring i byen. Det vil denne gang primært være naturstien som arrangementet drejer sig om, idet vi her har flere projekter i støbeskeen.

Vi mødes på Mejeriet klokken 13. Her vil de forskellige opgaver blive gennemgået, således der vil være mulighed for at danne sig et overblik. Herefter vil vi gå i gang med arbejdet. Undervejs vil der blive serveret kaffe og kage, og dagen sluttes af med fællesspisning omkring klokken 18.

Af hensyn til køkkenet, er fællesspisningen med tilmelding.
Tilmelding kan ske på følgende telefonnumre:

Peder Flansmose: 21641992
Anders Graversgaard: 23461332

Vi glæder os til at se Jer alle til en dag i det fri. Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bonnet BorgerforeningCykelsponsorløb


Lørdag den 12. september afholder Bonnet Friskole det traditionelle cykelsponsorløb. I den forbindelse må man forvente, at de kære børn (og måske også visse lærere og forældre) vil hjemsøge mulige ofre for at tegne sponsorater. Alle opfordres til at udvise velvilje overfor deltagerne - om ikke økonomisk, så i hvert fald trafikalt….NÆRGENBRUGSPLADSERNE

er ophørt med at modtage asbest-holdige materialer.
Kontakt Genbrugspladsen i Rom ang. bortskaffelse, på tlf. 97822800.

Hilsen Bonnet NærgenbrugspladsSidste frist for stof til næste nummer: 28. september


31. Årgang Oktober 2009


Fællesspisning


Vi prøver igen med fællesspisning den l/ll kl. 18.00 oppe på friskolen, alle uanset alder er velkommen. Sidste frist for tilmelding er onsdag den 28/10. Nærme program følger, på hjemmesiden og på stander i byen.

Hilsen
Familie og Samfund
Borgerforening
Familie & Samfund Bonnet.

Torsdag den 3. september var der 38 pers. fra Familie & Samfund Bonnet og Rom, på besøg hos Lindbjerg Økoged. Det blev en oplevelse af de store.
Det første der slog os, var den ro/harmoni der er i sådanne stalde. Selvom der var 600 geder, hørte vi kun halmens raslen.
Det at have, malke geder, er lige så tidskrævende som, at have malke køer. Gederne skal malkes to gange om dagen, og yder mellem 1,5 til 2 l pr. ged pr. dag. Desværre er gedemælken nu også blevet ramt af krisen i landbruget, og de havde lige som vi kom på besøg fået at vide, at mælken ville falde med 1,65 pr liter. Det vil komme til at mærkes, og deres fremtid er truet.
Gedder er en slags metrologer. De hader vand, og længe inden regnen indfinder sig, er de gået ind i staldene. De er meget renlige dyr, som ikke tåler urenheder i deres drikkevand, så undværer de hellere. Efter en god rundvisning, blev der serveret hjemmebagte boller med, smagsprøver af både deres spegepølser samt oste. Deres produkter kan varmt anbefales, de er veltillavet, tillige med det er sunde pga. af deres lave fedt indhold.
Alt i alt en rigtig spændende aften.

Familie & Samfunds arrangementer l Oktober.

6. okt. "Fede tider med Fuldkorn" i Lemvig Idræts og Kulturcenter.

22. okt. Virksomheds besøg Egholm maskiner. Vi mødes kl. 19. Tag mændene med.

Tilmelding til Kaja 97 83 62 25 eller Birthe 97 88 90 50


28. okt. En aften med Lune Clausen. Tester salen Nr. Nissum.Bonnet Lokalarkiv

Aktiviteter 2009-2010

Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 19.00 på Mejeriet.

Ingrid Houlind fortæller og viser ting over emnet "Barndom".

Lørdag den 14. november 2009 "Arkivernes dag"

landsdækkende, se også dagspressen.

Tirsdag den 1.december 2009 "Jul i Arkivet"
julearrangement med glögg, julekager og selvfølgelig konkurrence.

Tirsdag den 12. januar 2010, kl. 19.00 på Mejeriet.
Film aften
Landbofilm, en film om livet på Lemvig-egnen.

Tirsdag den 23. februar 2010, kl. 19.00 på Mejeriet.
Billedaften
hvor vi viser nogle af de "nyeste" billeder fra Bonnet og omegn.

Priser inklusiv kaffe
Medlemmer 30,- ikke medl. 50,-
Tilmelding til arrangementerne på Mejeriet 97889050-97889403.

Derudover har arkivet åbent den l. tirsdag i måneden fra kl. 19.00
Bonnet Gymnastikforening


Idræt for sjov


Leg, bevægelse og gymnastik for børn fra 5 år til og med 2. klasse starter

Tirsdag den 20. oktober kl. 16.30 - 17.30


i gymnastiksalen på Bonnet Friskole med Annemette Møller som leder.

Mød bare op den l. aften eller ring til Erna Nielsen på tlf. 97 88 80 0l, hvis der er spørgsmål

Volleyball

Volleyball for voksne (fra ca. 15 år) starter

Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 - 20.00


i gymnastiksalen på Bonnet Friskole.

Badminton

I øjeblikket mangler vi en træner til badminton for børn, medens damerne fortsætter om mandagen fra kl. 19.00 - 20.00.

Motionsholdet for fodboldpiger og -drenge fra 3. klasse og opefter har sidste mødeaften mandag den 5. oktober, hvorefter der er vinterpause frem til påske.

Gymnastik med store bolde?
På fællesmødet blev der foreslået at starte et hold, der laver gymnastik med store bolde - så har du lyst til at deltage og/eller kender en, der godt kunne tænke sig at blive leder eller har du spørgsmål til andre af de ovennævnte aktiviteter, så kontakt Erna på tlf. 97 88 80 01.Brugsen på Bøgelundvej

Det er nu ca. et halvt år siden vi afholdt borgermøde i byen, hvor der blev lagt op til diskussion om fremtiden for bygningen som tidligere husede Brugsforeningen i Bonnet. Dette møde blev arrangeret på baggrund af den nuværende ejers ønske om at få en tilkendegivelse fra byens borgere om, hvad man ønskede skulle ske med bygningen.

Konklusionen på mødet blev som bekendt, at der blev stillet to forslag til Steen Andersen; nedrivning eller ombygning/istandsættelse til lejligheder.

Tilbagemeldingen fra borgermødet blev sendt til Steen Andersen primo maj, samtidigt med at det dengang blev bragt i førstkommende udgave af Springbalsaminen. Bestyrelsen undrede sig i starten af september måned over, at Steen Andersen overfor borgerforeningen, ikke havde fulgt op på tilbagemeldingen, endsige påbegyndt istandsættelsen i foråret 2009 som han overfor bestyrelsens formand havde givet udtryk for. Derfor rettede borgerforeningens bestyrelse skriftlig henvendelse til ham den 2. september, hvor vi gav udtryk for vor forundring over den manglende respons, samt at bestyrelsen agtede at rette henvendelse til Lokalrådet (LAG) og Lemvig Kommune, for at gøre opmærksom på den utilfredsstillende situation.

Efter at Steen Andersen modtog brevet, kom tilbagemeldingen telefonisk den 9. september. Hans påstand var, at han ikke på noget tidspunkt havde modtaget konklusionen fra borgermødet i april, og derfor undrede sig over vores henvendelse. Det blev dog aftalt, at konklusionen blev sendt via mail samme dag. Under telefonsamtalen gjorde han borgerforenings bestyrelsesformand opmærksom på, at ideen om en købmandsbutik, eventuelt baseret på andelsbeviser/aktier, efter hans mening vil være en bæredygtig konstellation

Steen Andersen bekræftede den 9. september at have modtaget materialet fra borgermødet, og gjorde opmærksom på, at han ville læse vores konklusion og vende tilbage senest den 11. september. Bestyrelsen svarede, at vi så frem til hans kommende henvendelse, og kunne samtidig meddele, at bestyrelsen stod fast på konklusionen fra borgermødet om forslag om etablering af lejligheder eller nedrivning.

Steen Andersen har pr. 28. september ikke, som lovet, vendt tilbage vedr. konklusionen på borgermødet. Det er derfor ikke bestyrelsens hensigt at bruge yderligere ressourcer i relation til Steen Andersen. Bestyrelsen har derfor til hensigt, eventuelt i samarbejde med de øvrige borger- og sogneforeninger samt kommunen, at finde en løsning på problemet.

Borgerforeningen har fra Lokalrådet modtaget informationsmateriale omkring Social- og boligministeriets oprettelse af puljer til støtte for nedrivning af faldefærdige ejendomme, og bestyrelsen inddrager også mulighederne på dette område i vore overvejelser, taget i betragtning af, at det harmonerer godt med det ene af de to punkter fra borgermødets konklusion.

Med venlig hilsen
Anders Graversgaard
Borgerforeningen


Mejeriets traditionsrige høstfest bliver i år
til løvfaldsfest, da den finder sted

Lørdag d.7. november kl. 18.00

Vi laver igen i år et stort ta' selv bord med
medbragt mad (medbring mad til 1 person
mere, end det antal personer, man kommer).

Drikkevarer kan købes til fornuftige priser.

Der bliver musik krydret med en konkurrence

Entre 30 kr. pr. person
Tilmelding senest 2/11
til Jette på 5152 8373


På festligt gensyn
styregruppen.

Såfremt man ikke har mulighed for selv at
tage mad med, kan det bestilles for 100
kr. pr, person - skal bestilles ved
tilmelding
Referat fra fællesmøde den 14. september 2009

Tilstede: Kaja (F&S), Karin (Borgerforening), Anders (FDF), Birthe (F&S, Lokalarkivet), Lisbet (Friskolen), Erik (Støttekredsen), Jette (Mejeriet, BGF), Berit (Bøgespiren) og Christina (BGF, Springbalsamin/referent).

Det var Friskolen, der havde indkaldt og Erik blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst
Friskolen
, som i øjeblikket har 44 elever, har netop afholdt vedligeholdelsesdag med cykelsponsorløb med flot deltagelse. De har haft de store på lejrskole i Aarhus og de små på udflugt. Gymnastikforeningen havde badminton for både voksne og børn frem til påske, i øjeblikket er der fodbold for piger og drenge på Stadion. Skt. Hans festen, som var blevet fællesarrangement, var en succes. Støttekredsen har holdt sommerpause. Borgerforeningen har haft revy, renovering og åbning af Naturstien samt et borgermøde omkring den gamle Brugsen i løbet af foråret. De er i dialog med Brugsens nye ejer. Mejeriet har holdt sommerpause. F&S har afholdt generalforsamling og besøgt en gedefarm. FDF har været på lejr samt sendt invitation ud til alle børn fra 0.-3. klasse. De har været med i faneborgen i anledning af Dronningens besøg i Lemvig. Bøgespiren har fået en ny leder, facaden blev renoveret og havehuset er blevet lukket. Der er p.t. 42 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn (hvilket svarer til en 90-børns institution) samt 23 ansatte. Lokalarkivet har holdt sommerferie, dog med mange gæster.

Kommende arrangementer
Friskolen
afholder forældresamtaler tirsdag-onsdag-torsdag i uge 41, der er ferie i uge 42, julefest den 11.12., forældremøder den 12.01. og 20.01 samt forældresamtaler den 16.,17. og 18.03. Generalforsamlingen er den 21.04.09. Gymnastikforeningen holder bestyrelsesmøde med vedligeholdelsesdag (reparation af det gamle klubhus) den 19.09. Der er planer om badminton, pigegymnastik (rytme) og volleyball. Kaja foreslår desuden gymnastik med store bolde. Friskolens Støttekreds afholder fire højskoleafter på følgende datoer: 12.11., 14.01., 25.02. og 25.03. Emnerne spænder bredt over litteratur, historie, politik og religion. Borgerforeningen har arbejdsdag med fællesspisning den 19.09., desuden vil de sædvanlige julearrangementer blive afholdt. Mejeriet har bestyrelsesmøde i uge 39, måske bliver der høstfest, måske valgflæsk, men med stor sandsynlighed julebanko. F&S, har et arrangement den 06.10., den 22.10. er der besøg hos Egholm, den 28.10. kommer Lune Karlsen og den 26.11. laves der juledekorationer. Den 21.01. besøger F&S Homvarefabrikken, den 11.02. er der Bowling og den 27.02. er der pileflet. Generalforsamlingen er planlagt til den 11.03.10. FDF skal evt. på lejr i starten af oktober. Der er arbejdsdag i Bøgespiren den 03.10. og forældremøde den 20.10. Projekt bålhytte er i gang. Arkivet har åbent den l. tirsdag i hver måned, p.t. er der planlagt følgende arrangementer: 27.10. Barndommens legetøj, 14.11. Arkivernes dag, 01.12. Jul på Arkivet, 12.01. Filmaften, 23.02. Billedaften.

Fællesarrangementer: Skal fællesspisningerne genoptages? Der var enighed om, at det var et forsøg værd og Borgerforeningen og F&S vil arbejde på planlægningen til søndag den 01.11., evt. kan Arkivets filmaften flyttes til denne dag. Derudover forbliver Fastelavnsfesten et fællesarrangement.

Næste fællesmøde bliver den 12.04.2010 kl. 19.00 og det er BGF, der indkalder.Højskoleaften
torsdag den 12. november kl 19.30.

"Karen Blixen ".

Seminarielektor Per Sandal, Nr Nissum Seminarium

fortæller om Karen Blixen, hendes liv og forfatterskab.

Entre: 50 kr incl kaffe og brød.
Alle er velkomne!
Støttekredsen.
VALG-FLÆSK uhmmm...


På valgaftenen

Tirsdag d. 17. november kl.18.30
i Mejeriet


serveres der GULE ÆRTER med traditionelt tilbehør. Prisen er ikke fastsat endnu, men garanteres at være på et rimeligt niveau.

Senere følger vi slagets gang på storskærm

Tilmelding senest fredag d. 13/11 til Jette på 5152 8373, hvis man ønsker at komme til spisning, ellers kan man bare møde op

HUSK JULEBANKO
1. ELLER 2. SØNDAG I DECEMBER -
SE NÆSTE SPRINGBALSAMIN
Sidste frist for stof til næste nummer: 16. november

31. Årgang November 2009


SE HER - SE HER - SE HER
Lille Lise har lige lært at gå - Anders kravler stadig af sted, men trods det leger Lise og Anders godt sammen i dag ude på legepladsen.
Næh, tænker pædagogen, hvor er de bare optaget af deres leg henne ved sandkassen. Pædagogen kan se de bager sandkager.
Hov, for søren, nu spiser Anders noget af sandet - pædagogen må hellere gå hen og hjælpe dem i legen.
………………Men det var ikke sand Anders spiste
- det var "chokoladekage"!!

Vi må på det kraftigste fremhæve, at hundeluftning på vores legepladser under ingen omstændigheder er acceptabelt!
Hverken til stort eller småt - ej heller selvom poser medbringes!
Vores børn træder i hundenes efterladenskaber, eller i værste tilfælde, som ovenfor beskrevet, spiser lort!!!
Hjælp os med at overholde dette!
På forhånd tak Børnehuset Bøgespiren
Jule-banko
I
Mejeriet


Søndag d. 13. dec. kl. 14 - 17

Vi er i gang med at samle gevinster ind og håber på lige så god opbakning som sidste år fra erhvervsdrivende, foreninger og andre, der ønsker at støtte mejeriet. Du kan evt. aflevere en gevinst til Max Fredgaard eller
Peter Sønderby senest d. 8. dec.

Vi spiller i et tempo, hvor alle kan være med. Der er salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage, øl og sodavand i pausen.

Mød op til en hyggelig eftermiddag

Hilsen styregruppen for Mejeriet
Julemanden besøger Bonnet.
Bonnet er efterhånden blevet et fast holdepunkt på Julemandens inspektionstur forud for det store stykke arbejde som venter ham den 24. december. Derfor kan vi igen i år glæde byens børn og barnlige sjæle med, at julemanden gør holdt på Bonnet Station søndag den 13. december 2009 klokken 11.20. Lemvigbanen har stillet særtoget til rådighed, således julemanden kan ankomme standsmæssigt til Bonnet, alt imens rensdyr hviler og kanens meder smøres i Lemvig. Julemanden har givet udtryk for, at sækken med overraskelser til børnene er med på turen, og der vil blive uddelt flittigt til alle fremmødte søde og artige børn.

På Julemandens vegne, Borgerforeningen.Juleudsmykning af byen.
Juleudsmykningen af byen vil i år finde sted lørdag den 28. november. Alle som har lyst til at give en hånd med, er velkomne. Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe hos Anders og Lena på Bonnetvej. Når vi er færdige, serveres der frokost hos Karin og Peter på Bonnetvej.

Vel mødt.

Hilsen Borgerforeningen.Julehygge ved Stationen.
Onsdag den 23. december lægges der, traditionen tro, op til en hyggelig sammenkomst ved juletræet ved Stationen. Vi starter klokken 19.30, hvor vi synger og danser omkring træet. Der uddeles sanghæfter på stedet, og personalet fra Teknisk Forvaltning har lovet, at dette års udgave af Julesanghæftet vil være læsbart i alt slags vejr og belysning (så godt som, da). Når tonen er slået an, vil der efterfølgende blive serveret forfriskninger i form af øl/vand eller det lidt stærkere.

Vel mødt til ALLE som måtte have lyst til at deltage.

Hilsen Borgerforeningen.GENBRUGSPLADSEN


Tøj-container stjålet?
Nej, men tøj-containeren blev i september måned fjernet uden varsel til stor undren for os alle. En henvendelse til NVR forklarede årsagen: Frelsens Hær havde opsagt kontrakten med NVR og derfor fjernet containerne fra områdets genbrugspladser. En ny leverandør er nu kommet til, og vi kan atter aflevere brugbart tøj og sko ved Bonnet Nærgenbrugsplads.

Nogle enkle råd:
 • Alt eternit-holdigt materiale kan ikke afleveres på pladsen i Bonnet, men skal til Rom.
 • Alle hårde-hvide-varer skal afleveres på Genbrugspladsen i Rom eller hos forhandleren.
 • Aflever så vidt muligt miljøfarligt affald i Rom.
 • Olietanke må ikke afleveres i Bonnet, men kan med en attest afleveres i Rom.
 • Aske fra brændeovn og stokerfyr kan indeholde gløder i mange dage. Vær betænksom, når I afleverer asken på Genbrugspladsen, så vi undgår brand.
 • Plasthavemøbler må gerne afleveres på pladsen og skal i container til brændbart

Gavepapir skal ikke afbrændes derhjemme - bortskaf det i dagrenovationen eller på genbrugspladsen, hvor der i juletiden bliver opstillet et bur placeret udenfor pladsen, beregnet netop til gavepapir.

Vi har vinterlukket om onsdagen indtil l. april.
Bonnet Nærgenbrugsplads er ligeledes lukket 2. juledag, lørdag d. 26. december.

Datoen for nytårskuren er fastsat til fredag d. 15. januar 2010 kl. 18.30 i Klubhuset.


Glædelig jul og godt nytår til alle brugere og tilsynspersonalet.

Peter Sønderby
Fra Bonnet Lokalarkiv…

Tak til alle dem som har støttet os med et Arkiv- medlemskab for 2009/10, vi håber at I har glæde af det. Vi havde et arrangement med Ingrid Houlind fra Struer, som næsten fik os til at gå i barndom. Vi kom alle til at mindes vores barndom, skole og hvilke lege vi legede.

Lørdag den 14.11 var det "Arkivernes Dag"
Og temaet i Bonnet var "Æ' Swort Stad", knap 30 personer med relationer til "Dybe Nordre By" mødte op, mange tak til dem der havde været i gemmerne efter billeder m.m., det var rigtig dejligt.

På opfordring af en "gammel Dybebo" prøver vi at samle oplysninger omkring bebyggelsen "Dybe Nordre By" og nærmeste opland.
Vi har samlet en hel del, billeder, historier m.m. og vi håber at få samlet en hel del mere.
Vi forestiller os at det engang i det nye år skal blive til en bog ala' "Bonnet Billeder" (arkivets udgivelse i 2007)! Så kender du nogen, eller har du noget vi kan bruge, hører vi meget gerne fra dig/jer!
Vi låner gerne til affotografering.

Vi kan kontaktes på tlf. 97 88 94 03 - 97 88 90 50 eller på arkivets åbnings dag den 1.tirsdag i måneden fra kl. 19.00

Tirsdag den l. december har vi traditionen tro JULEHYGGE vi åbner kl. 19.00 og serverer gløgg og julekager. Mon ikke vi også ryster op med en lille konkurrence?

Glædelig jul ønskes I alle fra
ARKIV NISSERNEHøjskoleaften på Bonnet Friskole
torsdag den 14. januar 2010 kl 19.30.


"I. C. Christensen"


Højskolelærer Steen Espensen, Vestjyllands Højskole,
fortæller om Danmarks store venstrestatsminister.
I. C. Christensen, "Degnen fra Stadil" blev den første statsminister efter systemskiftet i 1901.

Entre: 50 kr incl kaffe og brød
Alle er velkomne!
Støttekredsen.
Nyt fra Vandværket


Hvis nogen har observeret, at der har været en tendens til, at håndvaske og toiletter blev misfarvede af rust eller okker, må vi desværre indrømme, at det er rigtigt nok. De sidste 2 vandanalyser har vist, at der var et forhøjet jernindhold i drikkevandet som tegn på, at filtermaterialet var ved at være "træt". Vi tog kontakt til Silhorko, som tidligere har leveret til os, og de kunne se i deres arkiv, at vi havde fået skiftet det hele i 1994 - så det kunne godt passe, at det var på tide at skifte igen.

Torsdag den 12/11 fik vi så det hele kørt i stilling: Smeden stillede med 2 mand tidlig morgen, og de 2 små filterbeholdere blev koblet fra, mens værket kørte videre på det store filter. En slamsuger kom og tømte beholderne i en håndevending, og så kørte han igen. Der var hverken klumper eller sammenkitninger i den gamle filtermasse, hvilket viser, at Jørgen har været grundig og effektiv med returskylningen. Nederst i beholderne er der en dobbelt bund, hvor der sidder en masse plastikdyser, som luft og skyllevand bliver spulet op igennem, når der returskylles. Disse dyser så ud til at være OK og uden tilstopninger, men de blev skiftet for en ordens skyld.

Derefter blev beholderne genfyldt med filtermateriale, hvilket faktisk er en større videnskab. Her skal man følge leverandørens anvisninger, så man får den helt rigtige placering og lagtykkelse af de forskellige fyld- og filter- materialer, som er afstemt efter netop vores råvand. Da de 2 små beholdere var færdigmonteret og sat i drift, blev hele operationen gentaget med den store beholder, og hen på eftermiddagen kørte det hele normalt igen - og det håber vi så, at det gør i de næste mange år.

Så vidt vides har arbejdet ikke haft nogen indflydelse på hverken vandtryk eller -kvalitet, men hvis nogen har haft gener, vil vi gerne høre om det. Når næste vandanalyse bliver foretaget, skulle kvaliteten gerne være tilbage på det sædvanlige supergode niveau, så vi igen leverer Danmarks billigste og verdens bedste drikkevand.

Mogens OlsenBonnet FDF


Vi har sidste mødeaften inden jul tirsdag den 24. november 2009 og mødes igen i det nye år tirsdag den 12. januar 2010.

Har du lyst til at prøve at gå til FDF, så mød bare op eller ring til vores kredsleder Anders tlf. 20491442.

Glædelig jul og godt nytår
Bonnet FDF
Fantastisk opbakning fra borgere i Bonnet!


Vi er glade her i Bøgespiren - rigtig glade!
Og det kan vi takke nogle hjælpsomme lokalfolk for. Derfor skal I nævnes her i dette lille lokalblad - tak er kun et fattigt ord, men i vores institutionsverden, hvor penge ikke lige hænger på træerne, er det en uvurderlig hjælp for os!
D. 3. oktober havde vi arbejdsdag i børnehuset - og trods få tilmeldte forældre og rigtigt efterårsvejr med regn og rusk, fik vi faktisk lavet nogle dejlige forbedringer på vores legepladser. Selvfølgelig en stor tak til vore forældre, for jeres altid ihærdige gå-på-mod og hjælpsomhed. Men ikke mindst en kæmpe tak til Bjørn Kaalund, som kom til os straks vi bad om hjælp. Vi havde 35 tons sand liggende, som gerne skulle i vores nye sandkasse. Jeg ringede til Bjørn og bad en stille bøn- Bjørn og Michael troppede op efter frokosten, kørte sand ind, fliser ud, og flyttede også lige et legehus for os! Det var ganske enkelt fantastisk for os - tusind tak! og rigtig hyggeligt at I blev og fik en kop kaffe sammen med os - dejligt at se "gamle" børn og forældre hos os!
Og som nogle nok har bemærket, er den kære gamle børnehave, Bonnetvej 13, faktisk i skrivende stund nærmest jævnet fra jordens overflade. Det gamle hus var blevet råddent og utæt, så vi lader det få fred og håber i stedet at kan bruge pladsen til vores nye bålhytte. Nu er det jo ikke bare lige sådan at fjerne et hus, men her er Bent trådt til - Bent startede oppe på taget og stille og roligt har han "støvsuget" huset for træ. Jeg kan kun være glad for vores handel! Men inden Bent kunne komme igang, skulle vi hove tømt huset for både brugbare sager, og skrammel. Og en sen torsdag eftermiddag, hvor jeg gik og rodede idet, kom Palle! Palle sprang straks i gang med at hjælpe - han skruede hylder ned og vi fik båret alle møbler ud. Næste dag kom Palle igen - og inden dagen var omme, havde Palle brækket køkkenet ned, og kørt køkken og alt vores habengut over på Bøgelundvej. En uges tid gik jeg og fulgte med i nedrivningen fra mit kontor her på 1. sal. Og de var meget ihærdige - og hvor ville det have været uoverskueligt for os, at skulle have gjort det hele selv! så tusind tak til alle arbejdsfolk - I letter et kæmpe arbejde for os! Med hjælp fra Niels Hansen, Peter Sønderby og en håndfuld forældre blev de sidste krampetrækninger gjort sidste lørdag i oktober. Nu står kun mure tilbage, og vi venter blot på de store maskiners indtog!

Det er dejligt at opleve hjælpsomme mennesker i en tid, hvor vi alle ind i mellem har for travlt til også at stoppe op og hjælpe andre!

Tusind tak - & med ønsket om en dejlig december til alle!
Berit Møller Kildegaard
Leder af Børnehuset Bøgespiren
Bonnet Gymnastikforening

Vinteraktiviteterne er nu kommet godt i gang, og der motioneres i Friskolens gymnastiksal fra mandag til torsdag.

Om mandagen er det damerne, der spiller Badminton fra 19.15 - 20.15.

Om tirsdagen fra 16.30 - 17.30 er der Idræt for sjov. Leg, bevægelse og gymnastik for børn fra ca. 5 år til og med 3. klasse . med Annemette Møller som leder.

Om onsdagen er der Badminton for børn med Peder Gregersen som leder fra kl. 16.00 -17.30.

Om torsdagen er der Volleyball for voksne fra kl. 19.00 - 20.30.

Der er juleferie i uge 52 og 53 (skolens juleferie).

På alle hold er der plads til flere, så mød bare op eller ring til Erna Nielsen på tlf. 97 88 80 0l, hvis der er spørgsmål.Skrueaften...
i Mejeriet


Onsdag d. 18.11. starter jeg på skrueaftnerne som jeg har truet med i flere år.

Der vil blive skruet mekanik - tag eventuelt selv mekanik med.

Der vil blive snakket - verdens situationen bliver drøftet.

Der vil blive drukket kaffe - måske spist en kage.

Vi skruer/snakker/drikker kaffe hver onsdag fra 19:00 til 22:00, dog ikke den 23. og 30. december.

Det kræver ikke tilmelding, bare mød op.

Ærbødigst Mejerist Henrik Kristensen
Nyt fra Familie og Samfund

22 oktober

Virksomhedsbesøg hos Egholm Maskiner

Mange Bonnetboere havde taget imod tilbudet om at komme ned og se Egholm Maskiner.

Kaj Egholm bød os velkommen i deres flotte fabrik.

Egholm Maskiner er opstået og udviklet af en brændende ide, som iværksætter og ildsjælen Kaj Egholm simpelthen måtte realisere. Enhver der kender ham, ved at han er besat af en trang til at skabe iderige, funktionelle og enkle maskiner.

Kaj fortalte levende om alle de forsøg( både gode og mindre gode) som han havde lavet undervejs.

Hans lillebror Jens Chr. er også med i firmaet. Kaj roste alle de dygtige medarbejdere som repræsenterer en bred vifte af fag.

Kaj fortalte uafbrudt i 90 min. Han var virkelig spændende at høre på.

Herefter fik vi en rundvisning på fabrikken. Vi så også udstillingen med alle de maskiner, de har lavet undervejs.

Til sidst blev vi budt på et overdådigt kaffebord.

Tak til Kaj for en fantastisk aften.


28.oktober

En aften med "Lune Carlsen"

Teatersalen på Nr.Nissum Seminarium var traditionen tro fyldt, da Familie og Samfund afviklede årets kulturarrangement.

På scenen var "Lune Carlsen" - som er en tro kopi af Kim Larsen- og der var gang i alle de populære sange -og i underholdningen af publikum.RÅBJERGHØJ - fortsat

Alligevel kneb det at få det til at gå rundt, men da redaktør Hans Lilholt, Lemvig, der altid havde interesseret sig for husmændenes arbejde, også var interesseret i dette nye stykke landvinding og altid var tilstede, når der blev holdt møde om sagen, lige meget hvor det så var, og selvom der ikke var ret mange deltager i disse møder, altid meget velvilligt refererede møderne som store og løfterige, og desuden i Lemvig Folkeblad skrev små artikler om arbejdet, efterhånden som dette skred frem, vaktes interessen i befolkningen efterhånden, så der indkom flere frivillige bidrag til arbejdet.
En god hjælp til arbejdet kom fra Dybe mejeri. Der blev i de dårlige tider for landbruget i tiden omkring 1890 ved mejerierne oprettet forskudsforeninger, som, staten satte driftskapital i, for at leverandørerne kunne få kortfristede lån.
"Det var Sørens"
Byens overnatningssted.

Priseksempel: To voksne en overnatning 300 kr., incl. Sengelinned og håndklæder.
Lejligheden har plads til 4-5 personer.

Henvendelse til Kirsten og Peter, Bøgelundvej 2,
97889403.
Sidste frist for stof til næste nummer: 23. november

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose