Maj 2007

August 2007

Oktober 2007

November 2007


29. Årgang Maj 2007


Salg af DVD: Dilettant 2007

Ved henvendelse til Peder Flansmose eller Anders Graversgaard kan man købe en DVD med dilettant-forestillingen 2007. DVDen koster 50 kr.

Med venlig hilsen Borgerforeningen


Hittegods

Der er efter dilettant fundet et vedhæng som en nøgle.
Jeg her det.
Hilsen Erna


Sankt Hansfest

Lørdag den 23/6 byder Gymnastikforeningen atter til Sankt Hansfest på Sportspladsen. Der vil være opstart kl. 18.30, hvor vi begynder med lidt leg/konkurrence for de små. Der vil traditionen tro være fodboldkamp ca. kl. 19.15.

Kl. 21.00 vil bålet blive tændt. Båltale ved Erik Vedstesen

Der vil under hele arrangementet være konkurrencer for store og små og ligeledes være mulighed for køb af øl, vand, kaffe, kage samt pølser og brød.

Gymnastikforeningen håber på stort fremmøde


Bonnet Gymnastik forening

Tiden nærmer sig sommerferien, og derfor vil mandag den 25/6 være sidste gang for udendørsgymnastik. Gymnastikforeningen ønsker alle en god sommerferie.


Bonnet
Lokalarkiv

Bonnet Lokalarkiv har været under oparbejdelse i nogle år, vi har nu fået lokaler i det gamle kontor på DLG, og er klar til at modtage: Historier fra gamle dage, dokumenter, lyd optagelser, breve, m.m. og selvfølgelig billeder at personer, huse, fester, arrangementer, egnen og virksomheder der er og har været i Bonnet.

Kan du måske bidrage med et eller flere af ovennævnte ting, eller har I ting at stor personlig interesse som I ikke ønsker at give til arkivet, låner vi gerne, da vi har mulighed for at affotografere og scanne.
Det indsamlede materiale er sikret offentlig tilgængelighed efter gældende regler, og betragtes som offentlig eje. ( skulle Bonnct lokalarkiv mod forventning blive nedlagt, overgår dets arkivalier til et andet lokalarkiv evt. Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune).

Kan du hjælpe os? Eller kender du/I andre som evt. ligger inde med noget som kan være i arkivets interesse? Kontakt venligst en at os.

BONNET LOKALAKKIV.
Bonnetvcj 4, Bonnet
Kontonummer 77301197065

Birthc Falk Pedersen Sillebjergvej 6 7620 Lemvig 97 88 90 50
Kirsten Didriksen Bøgelundvej 2 7620 Lemvig 97 88 94 03Indvielse af Naturstien

Søndag den 13. maj løb den årlige indvielse af Naturstien af stabelen. Til arrangementet mødte omkring 16 deltagere op til frokost kl. 12.30. Nogle af deltagerne havde nervøst spejdet imod himlen, da skyerne havde trykket sig lidt sammen, men frygten for regnvejr viste sig heldigvis at være ubegrundet. Turen forløb med rigtigt dejligt vejr, hvor der blev budt på oplevelser som fotokonkurrence, elektriske stød fra markhegn samt en forfriskning i Stationshaven, hvor Marco til lejligheden fangede en flot gedde (billede bliver lagt på www.bonnet-it.dk). Herefter gik turen videre fra Stationshaven via resten af ruten tilbage på Skolen, hvor der blev serveret kaffe.

Der skal lyde en stor tak til alle deltagere for fremmødet samt et for hjælp med opvasken.

Med venlig hilsen Borgerforeningen.


Fotokonkurrence

Deltagere i fotokonkurrencen, som blev afuoldt i forbindelse med indvielsen af Naturstien, kan aflevere deres billeder på følgende måde:
  • Aflevere billederne på CD-ROM, memorycard, memorystick til Peder Flansmose eller Anders Graversgaard
  • Sende billederne til E-mailadressen: bonnetborger@hotmail.com

Hvis nogen ønsker hjælp i forbindelse med ovenstående, kan Peder kontaktes på 2164 1992 eller Anders kontaktes på 2346 1332.

Med venlig hilsen Borgerforeningen


Mandagshygge på Stadion

Hver mandag kl. 19.00 fra den 25/6 og til august vil der være en voksen på Stadion, hvor vi alle kan mødes (både store og små) for at hygge, spille bold osv.
Så mød op - det er sjovest, hvis vi er mange.
Kaffe/te og sodavand kan købes.

Klubben og Gymnastikforeningen


Gærdesmutten i vore haver.
Så sidder man der på een af havens bænke og kiggere lidt ud over tingene. Man falder lidt i staver og bliver pludselig opmærksom på en lille gærdesmutte, der piler op ad en stamme og forsvinder bag nogle blade. Der må være en rede! Man rejser sig og ser efter, og ganske rigtigt: på stammen i en grenkløft er den uglede bold, helt rund med et hul i siden. Så stor en rede til Danmarks næstmindste fugl, imponerende! Den har nok unger nu, en 6-7 stykker.
Jeg har set en anden rede ved en stamme helt nede ved mosen men har ikke set gærdesmutten ved den. Det kan jo også være en slags reserverede, gærdesmutten bygger nemlig ofte en ekstra rede, et "gæstekammer" til hannen at overnatte i. Og for at det ikke skal være løgn, har vi en gærdesmutterede i garagen helt oppe under loftet. Nemlig en svalerede, som den har overtaget og bygget færdig ved at lukke af op til loftet, så der kun er det runde indgangshul.
Gærdesmutten er charmerende med sine hurtige bevægelser og sin lille strithale lige i vejret. Og er det rigtigt, at der bliver flere og flere af dem, eller er det bare mig, der synes det? - I hvert fald hører den til blandt de gratis glæder!
Erik Vedstesen.Bonnet FDF

Sidste mødeaften inden sommerferien er tirsdag den 19. juni. Vi starter op igen efter sommerferien den 21. august.

Ligesom sidste år vil vi lave bål og snobrød Skt. Hansaften.

Lederne og bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie!


Forårsklargøring

Da det i år ikke kunne lade sig gøre at deltage i den landsdækkende affald sindsamling den 14./15. april, blev der på fællesmødet aftalt, at Bonnet Gymnastikforening og Bonnet FDF i fællesskab skulle gennemføre en "lille" forårsklargøring i området omkring Bonnet Stadion.

Den l. maj mødte der så ca. 20 friske unge mennesker op til en grundig oprydning. Det gik så fint, at de også lige tog Stationshaven og området omkring Friskolen med. I alt blev det til 10 store sorte sække, der blev afleveret til videre sortering på genbrugspladsen.

Tak for indsatsen!

Bonnet FDF og BGF


Referat fra fællesmøde den 23.04.2007
Tilstede var: Birthe og Kaja (F&S), Lisbet (Friskolen), Erik (Støtte kredsen), Anders og Henrik (Borgerforeningen), Lars (BGF), Jette (Mejeriet), Christina (FDF).
Erik blev valgt som ordstyrer.
Siden sidst: BGF har haft indendørs gymnastik om mandagen i salen på Bonnet Friskole og er netop startet udendørs på Bonnet Stadion i sidste uge. Borgerforeningen havde forsøgt sig med en familietur til Baboon City i Herning, som ikke var nogen succes, julearrangementerne var som sædvanligt godt besøgt og der er kommet nyt juletræ på DLG-tårnet. De var med i fællesfastelavns-festen, og havde dilettantfest, som var en kæmpesucces. Hjemmesiden blev etableret og der blev afholdt både ordinær og ekstraordinær generalforsamling med vedtægtsændringer. F&S havde en række af vellykkede og godt besøgte arrangementer i vinterens løb: Spansk aften, generalforsamling, besøg på TV Midtvest, bowling og juletur til MyHouse. Friskolen havde høstmarked, julefest, orienteringsmøde, indskrivning og gymnastikopvisning. Støttekredsen havde arrangeret de sædvanlige 3 foredragsaftner i vinterens løb. På Mejeriet blev der holdt en række gode arrangementer: Indflytningsfest med 65 gæster, julebanko, Slade & Sweet koncert, håndbold på storskærm og Fischers. FDF har ligeledes deltaget i fællesfastelavnsfesten og har ugentlig møde-aften om tirsdagen.
Planer for det kommende halvår: Borgerforeningen afholder indvielse af Naturstien den 13.05. og arbejder løbende med udbygning af hjemmesiden. F&S skal på tur med Naturbussen den 14.05. Den 13.09. er der planlagt besøg på Anker Fjord Hospice, den 12.10. er der Brasiliansk Aften, den 29.11. er der en tur til Gammelgaard Glas og den 07.03. er der generalforsamling. Friskolen afholder generalforsamling den 25.04., den 02.06. er der vedligeholdelsesdag og den 29.06. er sidste skoledag. Støttekredsen afholder 3 højskoleaftner i vinterens løb, Mejeriet vil præsentere hjemmesiden på storskærm den 16.05. og holder høstfest den 22.09.
Forslag til fælles aktiviteter: BGF foreslår en udvidet Skt. Hans aften/Sommerfest som fællesarrangement for alle foreninger. Forslaget blev diskuteret længe og de tilstedeværende kom til den konklusion, at det af forskellige årsager ikke er hensigtsmæssigt.
Der blev foreslået fælles forårsklargøring af Bonnet og omegn. Da det var svært at finde en dato med kort varsel, blev det til en fælles forårsklargøring af Bonnet Stadion (BGF og FDF) den 1. maj. Friskolen vil evt. bruge en gymnastiktime på grøfterensning. Lisbet foreslog Borgerforeningen et samarbejde om en form for fartbegrænsning omkring skolen. Anders går videre med sagen. Desuden fremlagde Lisbet problematikken omkring moserne med for høj vandstand. Den gamle købmandsbutik blev også vendt og Borgerforeningen går videre med sagen.
Næste fællesmøde bliver mandag den 03.09.2007 kl. 19.00 og det er Mejeriet, der indkalder.

Referent: Christina Larsen


Tur med Naturbussen den 14. Maj 2007

Lomborg-Rom og Bonnet Familie & Samfund havde lejet Naturbussen for en aften og 45 personer var med i bussen.

Vi startede med aftenskaffe på Vilhelmsborg Kro. Derefter kørte vi rundt i Klosterheden i 3 1/2 timer. Bussen er udstyret med digital filmkamera med kraftig zoomlinse og tilhørende skærme, hvor de observerede dyr kan vises i forstørrelse.

Vi så en masse rådyr og krondyr, som gik og græssede i du- kanten af skoven. Til slut så vi også en bæver til stor overraskelse.


Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 11. april afholdt Borgerforeningen ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 7, i det ved tidligere lejligheder omtalte ændringsforslag ikke kunne vedtages på den ordinære generalforsamling, grundet for lavt antal stemmeberettigede deltagere. Følgende punkt var på dagsordenen:

1. Vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne.

Ændringsforslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Borgerforeningen siger tak for fremmødet, og undskylder de rigeligt disponerede mængder kaffe og eventuelle deraf følgende problemer med nattesøvnen.

Med venlig hilsen Borgerforeningen


Sidste frist for stof til næste nummer: 6. august


29. Årgang August 2007


Sommerferie i Bonnet

Hver mandag aften i sommerferien har der været aktivitet på Stadion, hvor der var adgang til BGF's redskaber samt mulighed for at købe sodavand og kaffe. Mange både store som mindre børn har haft nogle hyggelige timer med bold- spil og hyggesnak. Et godt initiativ i den lange sommerferie!


Bridge

Vi er ved at undersøge muligheden for at få en til at lære os at spille bridge. Når det er på plads. vil der blive afholdt et orienteringsmøde for interesserede.

Ved du allerede nu, at du måske er interesseret i at lære at spille, er du meget velkommen til at kontakte os, så vi ved lidt om interessen for det.

Henrik og Jette


Høstfest i Mejeriet

Lørdag d. 22/9 kl. 18.00 er der høstfest i Mejeriet.

Festen vil blive efter samme skabelon som sidste år, d. v .s. man medbringer mad til 1 person mere, end det antal personer, man kommer.

Efter spisningen spiller Space-Disko musik fra 70'erne og op til i dag.

Entre: 20 kr.
Drikkevarer til sædvanlig fest-pris.

Tilmelding senest 17/9
tlf. 9714 1947 eller 21497745

Vi håber på lige så stor opbakning til festen som sidste år og vil gøre vores til, at det blive lige så hyggeligt.

Med venlig hilsen
Styregruppen


25-års jubilælmum

Den l. august 1982 startede en gruppe engagerede forældre FDF-kreds nr. 2808 i Bonnet.

Med bl.a. Carl Ejnar Fjordside og Ellen Haubjerg som primus motor startede den lille nye FDF-kreds på loftet i Bøgespiren, men flyttede ret hurtigt ind i huset ved siden af DLG, hvor der igen var en flok forældre, der renoverede og tapetserede. Arbejdsindsatsen og engagementet fra dengang har båret frugt og kredsen trives i bedste velgående anno 2007 med tre dygtige ledere og ca. 20 friske børn.

Dette skal selvfølgelig fejres - et jubilæumsfest er ved at blive planlagt og der vil blive annonceret nærmere snarest.

NB: Bonnet FDF starter igen efter sommerferien tirsdag den 21. august.


Bonnet Lokalarkiv
inviterer til reception i nye lokaler på Bonnetvej 4 (DLG)
Søndag den 2. september 2007 kl. 14.00
Alle er velkommen
Spille/hygge-aften i Mejeriet

Den l. torsdag i hver måned, foreløbig 6/9, 4/10, 1/11 kl. 19- 22 inviterer vi til hyggeligt samvær for alle interesserede.

Der vil være mulighed for at spille kort, bob eller spil. Du er velkommen til selv at medbringe spil. Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du vil lave håndarbejde eller ha' en snak.

Aftenerne sluttes af med kaffe og kage til rimelige priser. Har du brug for at blive hentet og bragt, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 97141947 eller 2149 7745

Henrik og Jette

Familie & Samfund

Kurser i sæsonen 2007-2008

Madlavning for mænd

40 timer ved Hans Larsen på Bonnet friskole

Kurset starter mandag 3 september

Pris 600,-

13 september

Besøg på Anker fjord Hospice kl. 19

Pris medl. 50,./ Inkl. kaffe
Ikke medl. 75,./ kaffe.
Tilmelding til Kaja eller Birthe Christoffersen senest 6/9

12 oktober

Brasiliansk aften med kok Flemming Larsen.

Lokale borgere fortæller om deres rejse i Brasilien

13-15 september

Ferie og kulturstævne i Nordjylland

3 oktober kl. 19

Lemvig idræt og kulturcenter.

Konsulentarrangement over temaet "TG før du køber "- om mærker og varedeklarationer.


Bonnet Friskole, august 2007:

Skoleferien er slut, det nye skoleår er begyndt en uge senere end sædvanlig, for at børnene kan udnytte det gode sommerferievejr, der ofte melder sig sidst i juli /først i august.

Elevtallet for det nye skoleår er 48, heraf3 i børnehaveklassen.

Skolens lokaler tager sig godt ud her lige efter ferien, alt er gjort grundigt rent, og gulvene er bonede. Reparationer og nyistandsættelser bliver foretaget løbende, så skolen alt i alt præsenterer sig fint for børn og voksne og for nye besøgende, der ser skolen for første gang. - Sidst er der blevet sat ny dør og nye vinduer i "lille klasse".

( e v )


Idræt på tværs

BGF's udendørs aktiviteter for børn fra børnehaveklassen til ca. sjette klasse starte op igen efter sommerferien på

Mandag den 13. august 2007 kl. 18.30 - 19.30

Vel mødt!


Sidste frist for stof til næste nummer: 24. september


29. Årgang Oktober 2007


Handlingsplan mod dræbersneglen

Medens vi må vente på regeringens handlingsplan mod dræbersneglen til sidst i oktober, har Bonnel Gymnastikforening og Bonnel FDF allerede nu i fæl- lesskab erklæret krig mod dræbersneglene på og omkring Bonnet Stadion.

Der er blevel indkøbt en portion sneglegift, som Bente Filsø, der for øvrigt hele sommeren igennem har kæmpet en ihærdig kamp mod de ubudne gæster på sportspladsen med salt og salmiakspiritus, har lovet al lægge ud i passende portioner på passende tidspunkter.


Bonnet Lokalarkiv
takker
for det overvældende fremmøde i forbindelse med vores
åbningsreception.
Tak for gaver og tak til alle hjælpere og sponsorer!

Vi har åben l.tirsdag i måneden, klokken 19 - 21, eller efter aftale.

KIK IND OG SE HVAD VI HAR!
Har du lokalhistorisk interesse og lyst til at være med til at "kortlægge" byen?
Hører vi gerne fra dig!
Jo flere, jo bedre og det sjovere!

På arkivets vegne
Birthe 97 88 90 50
Kirsten 97 88 94 03

P.S. du kan blive "arkivven" et år for:
enlige 50,- husstand 100,-


Bonnet Lokalarkiv åbnet.

Det var på alle måder et imponerende syn, da Bonnet Lokalarkiv holdt åbningsreception søndag den 2. september i de nye lokaler i DLG's gamle kontor. Flere end 90 mennesker kom fra nær og fjern for at se nogle af de mange spændende ting fra Bonnet by og dens historie.
Det er Birthe Falk Pedersen og Kirsten Didriksen, der er hovedkræfterne bag det nye lokalhistoriske initiativ.


Dette her har I puslet med længe?
Birthe og Kirsten:
Hver for sig har vi haft tanker om det, siden vi flyttede hertil, vi fandt jo gamle ting hjemme og på kroen, som andre også kunne have interesse for. Men sammen har vi været i gang siden 2003, da vi lavede en udstilling til friskolens lO0-års dag.


Jamen har I bare sådan forstand på at lave lokalarkiv?
Lidt, og resten lærer vi på de kurser, vi skal på.

Så I ved også noget om at opbevare sagerne?
Ja, det har vi lært i Klinkby, det er jo mest papirerne, det drejer sig om, lokalarkivet består af papirer, de andre ting er mest for sjov og til pynt.

Der er noget med temperaturer og luftfugtighed?
Ja, og syrefri kasser og papir. Varmen sørger DLG for.

Hvad er den dybere mening med Bonnet Lokalarkiv?
Uha, et spørgsmål! Hvornår skal du hjem! Meningen er vel at kortlægge Bonnet med alt det liv og den virak, der har været gennem tiden. Byen har jo været utrolig virksom, så der er mange spændende ting at lære. Bonnet bys historie, den kan man lære noget om her.

Tager I imod alt muligt gammelt skrammel fra Bonnet?
Ja, og der er ikke noget, som er for dumt at komme med.

Er det en slags museum?
Nej, museumsopgaver tager museerne sigaf. Vi er et arkiv.

Er det kun for Bonnet by, eller tager I omegnen med?
Skal vi sige byen og den nærmeste omegn.

Vil I lave arrangementer med forskellige temaer?
Ja, vi har nogle planer. Til foråret bliver der f eks. en byvandring med Ellen Damgaard.

Er Bonnet Lokalarkiv ligesom en forening med bestyrelse og ormand og det hele?
Nej, vi er under borger- og håndværkerforeningen, men man kan live "arkivven"for 100 kr pr år pr husstand Og vi har brugfar Ile, der har lyst at hjælpe, næsten ligegyldigt med hvad .

Kan I godt blive lidt nervøse ved alt det, som I har sat i gang?
Nej, jo lidt! Det er jo noget af et ansvar, men det skal nok gå.

Man kunne godt tro, det mest bliver de ældre, der vil komme?
Sådan vil det nok gå, men vi håber, at og.s'å de unge kan have lyst til at komme!

Det er i hvert fald meget spændende, det, I har gjort, tillykke!
(ev)


EFTERLYSNING

Gamle videooptagelser fra dilettantforestillinger i Bonnet efterlyses. Hvis du er i besiddelse af sådanne gamle klip, vil vi være taknemmelige, hvis de måtte lånes med kopiering til hensigt. Optagelserne kunne ligeledes være et oplagt emne for vores Lokalhistoriske Arkiv.

Med venlig hilsen
Bonnet Borger- og Haandværkerforening


Bonnet Klub


Bonnet Klub, som blev dannet fordi der manglede et fritidstilbud til aldersgruppen 10-14 år i Bonnet og omegn, har nu eksisteret i et par år, og klubaftnerne har altid været godt besøgt. Her har de unge mulighed for at mødes under opsyn og få nogle oplevelser sammen eller bare hygge sig. Opsynet har bestået afvoksne fra for- ældrekredsen, hvilket har fungeret fint. Eneste ulempe var, at de mindste var næsten for små til et aftenarrangement og de ældste ville egentlig godt blive ved med at komme, selvom de havde passeret aldersgrænsen.

Som noget nyt er Bonnet Klub derfor opdelt i to grupper:

Klub for 3. til 6. klasse
Hveranden torsdag efter skoletid til kl. 15.30 er der klub på Mejeriet. Som noget nyt betales der kontingent (materialer og lidt mad og drikke). Kontingent: 5 x 30 kr. = 150 kr (frem til december). Der betales senest den 3. klubdag. Det er Erna Nielsen, der står for torsdagsklubben, men hun vil meget gerne have lidt hjælp. Har du mulighed for at hjælpe engang imellem, så kontakt Erna på tlf. 97 888001. Vi håber, at der er rigtig mange børn, der vil være interesseret i dette nye tiltag. Første gang er tordag den 4. oktober. Herefter flg. Dage: 18.10.,01.11.,15.11., og 25.11.07.

Klub for 7. til 10. klasse
Her mødes de unge fortsat ca. hver 3. fredag aften fra kl. 19.00 - 21.30 til en aktivitet eller hyggelig samvær på Friskolen. Her vil der fortsat være skiftende tilsyn fra forældrekredsen. Foreløbigt er følgende datoer planlagt: 12.10.,02.11.,23.11. og 14.12. Nærmere information følger senere.

Hilsen
Christina, Peter og Erna


Høstfesten


i Mejeriet d. 22/9 havde desværre kun godt halvt så mange deltagere som sidste år, ca. 30, men heldigvis blev stemningen ikke halveret. Det blev en aften med en masse forskellig god mad, musikquiz og hyggeligt samvær. Efterhånden som folk kom hjem fra diverse andre fester m.v., dumpede flere ind og ef ter hyggede ud på de små timer. Tak til alle fremmødte - vi håber, at se jer til høstfest igen næste år.

P.s. Henrik er ved at indse, at han bliver nødt til at anskaffe sig Himmelhunden!!!!


Den første spille/hyggeaften i Mejeriet løb af stablen d. 6/9. Vi havde en hyggelig aften, men håber at se lidt flere næste gang d. 4/10. Vi har fået et billardbord til låns, så det kunne være lidt sjovt, hvis vi kunne få det afprøvet. Husk - alle er velkomne - store som små, bare man kan igangsætte sig selv. Ta' gerne naboen eller en ven med, så går det måske lettere.Leonardo da Vinci.
Højskoleaften på Bonnet Friskole
torsdag den 15. november kl. 19.30.

Kunstkonservator CeciI Krarup Andersen
fra kunstmuseet Aros, Århus,


fortæller om den italienske maler, Leonardo da Vinci, som var højrenaissancens fader, og viser eksempler på hans geniale maleteknik.

Entre: 50 kr incl kaffe og brød.
Alle er velkomne!

Støttekredsen.


Nyt fra Bonnet Gymnastikforening


Den 17/9 var sidste gang for "Idræt på tværs"(udendørs sæsonen), vi siger tak for denne gang. Tak til ungtedeme for deres indsats.

Den 22/10 starter "Idræt for sjovt"(indendørs sæsonen) op. Det foregår i gymnastiksalen på Bonnet friskole. Leder vil være Susanne Rasmussen.

EN "LILLE" LØFTET PEGEFINGER


Gymnastikforening er meget glad for, at både børn og voksne benytter sportspladsen, men vil gerne bede alle om at passe på vores ting. Det er nu anden gang inden for et år, at der er smadret glas på vores udendørs belysning. Vi håber at møde forståelse fra alle brugere.

Godt efterår fra Gymnastikforeningen .


Referat fra fællesmøde den 03.09.2007

Fællesmødet blev afholdt på Mejeriet, som også havde indkaldt til mødet, og Erik blev traditionen tro straks valgt til ordstyrer.

Tilstede: Lisbet (Friskolen), Erik (Friskolens støttekreds), Birthe + Kaja (F&S), Anders (FDF), Birthe og Lars (BOF), Kirsten (Lokal- historisk Arkiv), Anders (Borgerforeningen), Jette (Mejeriet) og Christina (Springbalsamin/referent)

Siden sidst:
Friskolen har den 13.08. startet skoleåret med 48 børn og den 18.08. blev Ingers jubilæum fejret. Jette kunne fortælle, at Mejeriet har holdt sommerpause. Borgerforeningen har holdt indvielsen af Naturstien med fotokonkurrence i maj samt arbejdet ihærdigt på at søge tilskud til ungdomsklubben hos Kommunen. Lokalhistorisk Arkiv startede den 02.09. med over 90 besøgende. BGF har holdt Skt. Hans fest, desuden er der idræt på tværs på Stadion hver mandag aften. FDF er startet efter sommerferien med 4 ledere og 12 børn. F&S har været på tur med Naturbussen og kurset madlavning for mænd er netop startet med 15 del- tagere og har to litteraturstudiekredse i gang. Støttekredsen har ikke haft nogen arrangementer siden sidst.

Planer for det kommende halvår:
Den 08.09. afholder Friskolen cykelsponsorløb og vedligeholdelsesdag. Den 07.12. erjulefest og den 16.04. generalforsamling. Forældresamtaler afholdes primo oktober og primo marts. Der er høstfest på Mejeriet den 22.09., desuden er der hyggeaften den 1. torsdag i hver måned med kort- spil etc, første gang den 06.09. Den 09.12. er der julebanko. Borgerforeningens ungdomsklub starter op igen efter sommerferien i den nærmeste fremtid opdelt i "store og små". Desuden er de sædvanlige julearrangementer under planlægning. Datoerne kan læses på hjemmesiden. Lokalhistorisk Arkiv holder åbent den 1. tirsdag i hver måned, desuden er flere arrangementer i støbeskeen, bl. a. fremstilling af gammeldags julepynt, filmaften og byvandring. FDF holder 25-års jubilæum søndag den 30.09., ellers er der fortsat mødeaften om tirsdagen. BGF starter indendørs den 22.10. fra 17.00 - 18.00. F&S har følgende arrangementer planlagt: 13.09. Anker Fjord Hospice, 12.10. Brasiliansk Aften, 31.10. koncert i Nr. Nissum, 29.11. Gammelgaard Glas, 07.03. generalforsamling. Støttekredsen afholder 3 foredragsaftener hhv. den 15.11.,17.01. og 28.02.

Forslag til fælles aktiviteter:
Den 03.02. afholdes der fælles fastelavnsfest med F&S, BGF, FDF samt Borgerforeningen.

Næste møde: Næste møde er aftalt til mandag den 21.04.2008, hvor Familie & Samfund vil indkalde.

Referent: Christina Larsen


Besøg på Anker Fjord Hospice

Torsdag den 13. september havde Familie & Samfund Bonnet arrangeret et besøg på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande og det blev en aften, der gjorde indtryk på samtlige 26 deltagere.

Det var præsten, der viste rundt, alt er stille og roligt, ja faktisk hyggeligt, med meditationsmusik. Pedellen kan finde på at tage sig af de yngre døendes børn for at få dem på andre tanker og køkkenpersonale går stuegang hver dag, således at patienterne altid kan få det at spise, de har lyst til.

Det var simpelthen en fantastisk aften og et besøg kan varmt anbefales til andre interesserede.

Husk Brasiliansk Aften

Fredag den 12. oktober, hvor Flemming Larsen står for maden og fire familier fra Bonnet kommer og fortæller om deres rejse til Brasilien.


Tilmelding senest den 05.10. til:
Kaja Andersen tlf. 97 836235 eller
Birthe Christoffersen tlf. 97 888084

STORK STORK LANGBEN. . .

Under udøvelse af sit arbejde på Bonnetvej 3, hvor Lars og Lillian har fået en lille datter, kom storken alvorlig til skade. En stormfuld sommermorgen blev den væltet af en løsgående skrællespand og brækkede benet.

Farfar Aksel kom dog den nødstedte stork til undsætning og fik straks lavet et nyt ben, som med en klat maling fra genbrugspladsen kunne blive smukt og rødt igen.

Storken kunne således hurtigt vende tilbage til sit job!


Til rette vedkommende!!
Vi siger mange tak for en fin og flot æresport i anledning af vor datters bryllup den 22. september.

Med venlig hilsen
Lisbet og Erik, Bøgelundvej 40.


Sidste frist for stof til næste nummer: 17. november


29. Årgang November 2007


"DET VAR SØRENS"
Mangler I plads i julen?
Kan vores gæstehus på Bøgelundvej 6,
lejes pr. dag eller for korte perioder.
Huset er fuld udstyret til 5-6 personer.
Henv.
Kirsten & Peter
97 88 94 03


Ps. Vi bortgiver gerne kat eller kanin til gode hjem!JUL I ARKIVET

Tirsdag den 4. december kl. 19.00 har vi igen åbent hus.
Vi har pyntet op og serverer en kop gløgg og nybagte julekager!
Har du/l gammelt julepynt, historier eller billeder fra jul, ta' det med så vi kan høre om det!
Vi har også fået meget "nyt guf' til interesserede, billeder og avisudklip!
Se også vores hjemmeside www.bonnet-Iokalarkiv.dk.

God jul ønsker
ARKIVNISSERNE
Birthe og Kirsten


P.S.: Mandelgaven eller julegaven kan også købes på arkivet engang i december måned!VALGAFTENEN i Mejeriet forløb i god ro og orden selvom stort set alle partier havde tilhængere blandt de fremmødte.
Om roen hænger sammen med at de fleste havde fået bunden lagt med gule ærter, skal vi lade være usagt.
Efter spisningen arrangerede de unge mennesker et prøvevalg, hvis udfald lignede det rigtige valg meget.
Tak til de 16 - 18 veloplagte valgdeltagere.
Tak til Tommy og Preben for teknisk bistand.Julefest.

Fredag, den 7. december holder Bonnet Friskole Julefest for elever, deres forældre og søskende, bedsteforældre, fastre, mostre, farbrødre, morbrødre, onkler, tanter, kusiner og fætre og for Bonnet Friskoles Støttekreds. Julefesten i Bonnet Friskole betyder julesange, teater, kaffe, kage, gran og lys og Lucia... med andre ord, en helt traditionel og hyggelig julefest.
I år opfører børnene fra 3., 4., 5., 6., 7. og 8. klasse en dramatisering af Ole Lund Kirkegårds børnebog, "Frode og alle de andre rødder". Og hvem ved - måske er der en overraskelse???
Aftenen slutter med Luciaoptog, hvor alle skolens piger deltager.


Jule-banko
I
Mejeriet


Søndag d. 9. dec. kl. 14 - 17


Vi er i gang med at samle gevinster ind og håber på lige så god opbakning som sidste år fra erhvervsdrivende, foreninger og andre, der ønsker at støtte mejeriet. Du kan evt. aflevere en gevinst til Max Fredgaard eller Peter Sønderby senest d. 5. dec.

Vi spiller i et tempo, hvor alle kan være med. Der er salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage, øl og sodavand i pausen.

Mød op til en hyggelig eftermiddag

Hilsen styregruppen for MejerietBørne-jule-banko i Mejeriet

Søndag den 9. december kl. 14.00 - 17.00

Medens de voksne spiller jule-banko i Mejeriets festsal, er der børnebanko i Mejeriets klub-lokale, hvor alle børn, der kan tælle til 90, er velkomne til at vinde børnevenlige gevinster.

Vil du støtte op omkring dette arrangement, tager vi gerne imod små gevinster.

Hilsen Erna og ChristinaNyt Firma i Bonnet.
Den 26. oktober 2007 holdt et nyt engrosfirma reception i "Mejeriet'! i Bonnet, hvor firmaet har lejet sig ind.
Det drejer sig om Borgen Design, der sælger keramik, vaser, fade og lamper rundt om i Danmark, Norge og Sverige, altsammen varer, der står stablet i stakke i kasser i den store hal i mejeriet. De flotte keramikvarer er fremstillet på fabrikker i Portugal, så nu kan man måske kalde Bonnet en "global landsby"!
Og de mange gæster ved receptionen fik set fine eksemplarer af de smukt designede vaser og lamper, der stod udstillet.
Det er Peder og Nina Jørgensen, der har realiseret deres fælles drøm om at få deres eget firma.
Og da i sommer Borgen Design i Nr. Lyndelse på Fyn blev sat til salg, købte de, og sådan blev Borgen Design flyttet fra Fyn til Bonnet.
Både Peder og Nina har derfor sagt deres gamle arbejde op for at samle sig om dette nye projekt. Men selvom de er sammen om Borgen Design, vil deres dagligdag være vidt forskellige. Peder skal fare rundt i Skandinavien for at afsætte varerne og således udnytte de mange kontakter, han gennem flere år har etableret. Og Nina skal hver formiddag passe kontoret på mejeriet.
Om vi andre så en enkelt gang imellem kan få en mulighed for at købe nogle af de fine ting, vil fremtiden vise!
(ev)


Velbesøgt vælgermøde på Bonnet Friskole


Mandag den 5. november blev der afholdt vælgermøde på Bonnet Friskole med deltagelse af repræsentanter fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Vælgennødet var velbesøgt med ca. 50 gæster, som bidrog til debatten med gode spørgsmål til panelets deltagere. Det var vist lidt flere tilhørere end til det tilsvarende møde i Lemvig.....

Vi vil gerne sige tak for den gode opbakning fra gæsterne til arrangementet, tak til Bonnet Friskole for lån af lokaler samt tak til politikerne i panelet.

Med venlig hilsen

Bonnet og Omegns Borger- og Haandværkerforening


INDSKRIVNING

Onsdag, den 9. januar kl 17.00 - 19.00 er der indskrivning til skoleåret 2008/09 i Bonnet Friskole.

Man er velkommen til at aflægge skolen et uforpligtende besøg, ringe til skolen på tlf. 97889192 eller se' vores hjemmeside, www.bonnet-friskole.dk

Bonnet Friskole.

Nu skulle det være sikkert!!!
Julemanden kommer igen til Bonnet. Igennem sine hemmelige kanaler har Julemanden meddelt repræsentanter for Bonnet By, at han kommer og besøger byen den 9. december. Da rensdyrene efter planen hviler ud på en gård på Armosevej, ankommer han med toget. Det nærmere bestemte tidspunkt vil blive slået op i standerne og på www.bonnet-it.dk
Med venlig hilsen
Borgerforeningen


Dans om juletræet ved Stationen

Traditionen tro vil der igen i år være dans omkring juletræet ved stationen. Kom og vær med, søndag den 23. december klokken 19.30, hvor vi synger julen ind omkring træet. Der vil blive serveret en øl, sodavand og en lille en. . . .
Med venlig hilsen
Borgerforeningen


Til juletræsfest i Bonnet Friskole 1932

Juletræsfesten startede med at lysene på det store træ midt i salen blev tændt. Det var dengang endnu rigtige stearinlys, der anvendtes. Til tændingen blev brugt et par længder sorte elinstallationsrør af jern, hvor der ind i den ene ende var presset et tændt lys, hvormed man kunne nå rundt og tænde træets.

Mejeriejer Andersen, der var fynbo fra Ryslinge og så livlig som fynboer kan være, når de er bedst, var den traditionelle legeonkel til Friskolens juletræsfest, og det i en stil, jeg aldrig har oplevet overgået. Af positur erindrer jeg ham som høj og slank, noget lignende en Grouco Marx uden skæg, og med en tilsvarende energi. Når han med hænderne havde klappet til ro og orden, begyndte festen, som startede med, at vi hånd i hånd slog kreds om træet. To kredse blev det vist til. Andægtige vandrede vi så rundt om træet, mens vi med vore klare, lyse barnestemmer sang de kendteste julesalmer, på bedste traditionel vis rundet af med "Højt fra træets grønne top"...

Når jeg med mine forældre nød den ære at være inviteret med til Bonnet Friskoles juletræ, havde det sin årsag i at jeg stod mig godt med lærerinden, rare frøken Andersen, der hørte til min mors sykunder, og far var gammel elev. I starten undrede det mig, at mine kusiner Helga og Lilly var de eneste af familiens børn, der var med foruden mig, indtil det gik op for mig, at de var de eneste, der gik i Friskolen. Til min store fortrydelse kvitterede mine forældre min deltagelse, da jeg nåede skole- alderen. I stedet kom jeg med til Bonnet Borger- og Haand- værkerforeningensjuletræsfest. Hvor god denne end var, havde den ikke det udefinerlige over sig som Friskolens.

Men tilbage til løjerne omkring træet, for nu tog mejeristen for alvor fat med alle de kendte: Nu er det jul igen - Jeg gik mig over sø og land - Haren i hulen lå og sov - Og ræven rask over isen - Så gør vi sådan, når vi vasker vort tøj - og hvad de hed allesammen. Han må have været træt, da festen var til ende. Ind imellem blev der uddelt juleposer, indeholdende et æble, en appelsin, nogle pebernødder samt et par stykker hvinesødt marcipankonfekt. Mens han entertainede os, blev der ved hjælp af nogle bænke lavet et aflukke i hjørnet ind mod den lille sal. Her opførte nogle af eleverne et til lejligheden indstuderet lille tableau eller hvad vi nu skal kalde det. Hvad det gik ud på, er længst glemt.

Derefter var vi passende trængende til kaffebordet i den lille sal med alskens julebag. Vel restituerede heraf kunne løjerne fortsætte. Nu havde elektrikerrørene været i gang igen, denne gang uden lys i enden, men som pusterør, hvormed lysene på træet blev slukket, inden træet nænsomt blev skubbet til side, så der blev mere plads til dansen, hvortil Tinus i Lille Bonnet med sin harmonika leverede musikken. Han havde tidligere været akkompagneret af Laj i Højlandshus, som nu nøjedes med at tage del i løjerne og var så skæg at betragte, når han kastede sig ud i en fynsk polka, eftersom dansetrin var ledsaget af små fjederhop. Alt får ende, men inden vi nåede denne, fik vi lov at få et stykke af pynten fra juletræet med hjem. Det var skolens elever, der hvert år kreerede nye forsyninger heraf . Vort hjemlige træ blev i mange år prydet af en, med stolthed fremført, muffedisse lavet af pladevat og med røde bånd.

Glædelig jul 2007
Fra Asbjørn Fjordside


GENBRUGSPLADSEN


Genbrugsbanden har i denne sæson mistet et enkelt medlem, idet Steen Holm har ønsket at udtræde efter mange års tro tjeneste. Jeg vil gerne sige dig tak for din indsats gennem årene.

Der skal ligeledes rettes en tak til alle jer, der har hjulpet med at holde pladsen ryddelig, bland andet fjernet det brændbare træ.

Nogle enkle råd:
Alle hårde-hvide-varer skal nu afleveres på Genbrugspladsen i Rom eller hos forhandleren.
Aflever så vidt muligt miljøfarligt affald (den gule kasse) i Rom.
Olietanke skal være 100% tømte ved aflevering.
Glas i vinduer og døre skal afmonteres og placeres i glasrammen

Vi har vinterlukket om onsdagen indtil 1. april.

Datoen for nytårskuren er fastsat til 11. januar 2008.
Her udleveres vagtplanen for det nye år.

Glædelig jul og godt nytår til alle brugere og tilsynspersonalet.

Peter Sønderby


PS. Gavepapir skal ikke afbrændes derhjemme - bortskaf det i dagrenovationen eller på genbrugspladsen, hvor der i juletiden bliver opstillet et bur placeret udenfor pladsen, beregnet netop til gavepapir.Næste spille/hyggeaften i Mejeriet løber af stablen d. 6/12.
Derefter starter vi op i det nye år, hvor den første aften bliver d. 10/1.
Ta' gerne naboen eller en ven med..

Bonnet Klub

Klub for 3. - 6. klasse
Der er rigtig mange børn, der kommer i klubben hver anden torsdag fra efter skoletid til kl. 15.30 på Mejeriet. De hygger sig med spil, håndarbejde og andre sysler og det er Erna, der står for denne klubaktivitet. Det ville dog være rart, hvis der var nogle forældre, der kunne hjælpe til engang imellem. Kontakt da Erna på tlf. 97888001.

Klub for 7. - 10. klasse
I denne aldersgruppe er der i øjeblikket ikke den store interesse for at samles til klubaftner. Til den første aften, hvor aktiviteterne skulle planlægges, kom der ingen. Til anden aften den 02.11.07, hvor vi skulle spille bowling, var der syv unge. Vi stiller derfor denne klub på standby i en periode.


Bonnet Klub
For børn fra 3. - 6. kl. tager på udflugt til Tante Andantes hus torsdag den 29. november.

Torsdag den 13. december runder vi året af med en julehygge-eftermiddag i klubben.


Højskoleaftener på Bonnet Friskole:

Torsdag den 17. januar 2008:
"Den folkelige Kierkegaard"
v/sognepræst Anders Kingo.

Mandag den 4. februar 2008:
"Fortælleaften"
v/forsvarsminister Søren Gade.

Entre: 50 kr incl kaffe og brød
Alle er velkomne


Har du tjekket hjemmesiden for nylig?

Hvis du ikke allerede ved det, kan vi fortælle, at der findes en hjemmeside for Bonnet og omegn. Adressen er www.bonnet-it.dk og den er absolut et besøg værd, hvis du vil vide noget om, hvad der findes af foreninger, institutioner og aktiviteter Bonnet Der er lidt historie, lidt om afviklede og kommende arrangementer, og der er en opslagstavle, hvor enhver kan komme med indlæg.
Et lille fif: På forsiden står der, hvornår den sidste opdatering har fundet sted, og hvis man klikker på datoen, får man webmasters liste over, hvilke ændringer, der er indtastet. Så kan man se, om man skal ajourføres.

P.S.
Man kan for resten også læse Springbalsaminen på nettet


Bonnet FDF

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 18.00 - 19.30, og p.t. er der 13 friske børn i alderen 5 - 11 år og fire dygtige ledere.

Sidste mødeaften inden jul er den 27.11.07 og vi starter op igen i det nye år den 15.01.2008.

Bonnet FDF vil her ved årets udgang gerne benytte lejligheden til at takke alle, der støtter os med avisindsamlingen, både dem der lægger pænt bundtede aviser ud til vejen (og engang imellem endda en lille slikpose) den første lørdag i hver måned, og dem, der giver en hånd ved indsamlingen med samt stiller materiel til rådighed.

Glædelig jul og godt nytår!

Bonnet FDFBrasiliansk Aften

Fredag den 12. oktober havde Familie & Samfund arrangeret "brasiliansk aften", og vi troppede forventningsfulde op sammen med ca. 40 andre for at få et eksotisk indslag i det grå efterår. Aftenen havde 2 hovedpunkter på programmet: Rejseberetning fra en turisttur til Brasilien samt indtagelse afbrasiliansk inspireret mad.

Rejseberetningen blev forelagt af Lene og Nille, som sammen med 5 andre havde været på en 2 ugers tur til byen Natal på Brasiliens østkyst. Eftersom de var et selskab på 7 personer, var det nemt for dem at arrangere deres egne udflugter, og det udnyttede de til at komme ud og se noget andet og mere end de sædvanlige turistattraktioner. Lene og Nille havde forberedt en flot lysbilledserie (eller power-point præsentation, som det hedder nu om dage), og vi fik et levende indtryk af en spændende ferietur med en masse oplevelser.

Efter foredraget var der spisning. Flemming Larsen havde tilberedt et spændende måltid med brasiliansk inspirerede retter. Under foredraget havde vi fået at vide, at Brasilien eksporterer mange tusinde tons rejer, opdrættet i dambrug, og meget apropos var forretten en lækker ostegratineret rejestuvning. Derefter fik vi Brasiliansk Kyllingeret efterfulgt af Oksefilet m. Kidneybeans, og til dessert fik vi Brasiliansk Kaffe-banankage. Det var både lækkert og eksotisk. Opskrifterne kan ses på www.bonnet-it.dk. Gå ind på Foreninger & Interessegrupper og vælg Familie & Samfund, så kan man klikke videre til Opskrifter nederst på siden.

Aftenens tredje (uofficielle) programpunkt var hyggeligt samvær. Snakken gik livligt ved bordene, og det skortede ikke på opfordringer til at gentage succes'en til næste år med et nyt, spændende tema.

Mogens Olsen


Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Opskrifter fra Brasiliansk Aften er lagt på Bonnets hjemmeside. Er der nogle, der ikke selv har mulighed for at se dem, kontakt da Birthe Falk 97889050.

Husk juletur til Gammelgaard Glas torsdag den 29. november 2007!

Familie & Samfund ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!


Nyt fra Bonnet Gymnastikforening


Vi er på nuværende tidspunkt 18 børn til indendørs gymnastik med Susanne Rasmussen som leder. Sidste gang inden jul er den 27. november, og vi starter op igen den i det nye år den 14. januar 2008.

Vi har prøvet at låne klubhuset ud 2 gange til unge i byen. De skulle blot være nogle stykker for at høre musik og hygge sig - dette kunne de ikke styre, og derfor lånes lokalet ikke ud til dette mere. Birthe Falk valgte i denne forbindelse at stoppe i bestyrelsen, men Putte tager over indtil generalforsamlingen.

Glædelig jul og godt nytår
Bonnet GymnastikforeningBonnet FDFs 25-års jubilæum

Søndag den 30. september 2007 fejrede Bonnet FDF sit 25-års jubilæum med et Åbent-Hus-arrangement. Der var rejst et stort festtelt og lederne havde planlagt masser af sjove FDF-aktiviteter for børnene.

Fremmødet var dog knap så stort som for 25 år siden, hvor der kunne læses i de gamle aviser, at der kom 60 voksne og 70 børn, men ikke desto mindre havde vi en rigtig god dag med god mad og hyggeligt samvær. Vejret var en blandet fornøjelse, hvilket dog ikke kan genere en rigtig FDFer, så der blev også tid til råhygge i lejrteltet med slik og tegnefilm.

Desværre havde FDFs 12-mands orkester meldt afbud i sidste øjeblik, hvorfor der var rigelig mad i overskud. Da fik Kaja den gode id at arrangere en spontan fællesspisning, som blev en rigtig fin afslutning af festdagen.

Bonnet FDF vil gerne takke alle gæsterne for deres besøg samt de mange fine gaver.

Med venlig hilsen
Bonnet FDFSidste frist for stof til næste nummer: 27. januar 2008

© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose