41. Årgang Oktober 2019


Skal vi skabe noget mere for børnene i Bonnet?

Vi er nogle stykker der gerne så, at der var lidt mere for børnene her i Bonnet. Vi har derfor holdt et par møder for at finde ud af hvad folk godt kunne tænke sig, og der kom flere gode forslag. Der var bl.a. forslag om legedage, kreative dage og aktiviter/håndværksdage, hvor de ældre lærer de yngre noget håndværk. Dette er noget vi gerne løbende vil igangsætte, så hold øje med opslag og kom meget gerne med gode ideer! Et andet af forslagene er et rekreativt område/legeplads på boldbanen, så byens børn igen har et sted at mødes og lege, og hvor vi voksne også vil synes det er rart at være. Vi ser gerne at det bliver et sted hvor flere generationer kan mødes og lege, lave aktiviteter sammen og hygge sig. Der var flere konkrete forslag til hvad der kunne være på sådan en legeplads/et område og nu skal vi så ud for at se nogle steder hvor de har lavet noget lignende, for at få mere inspiration. Dette sker søndag d. 6/10, hvor vi mødes kl. 13.30 på Stationen, tager kaffekurve med og sammen kører ud for at besøge 3 steder, hvor de har lavet sådanne områder. Det er for ALLE, så kom og lad dig inspirere og vær med til at sætte dit præg på Bonnet!

Lederen af Frivilligcenter Lemvig, Jørgen Krogh, deltog på vores seneste møde, så vi kunne sparre med ham og vi fik flere gode ideer, bla. til at gribe projektet an.

Vi vil i første omgang udforme en ansøgning til Lemvig kommune om midler via Borgerforeningspuljen til udformning af projektet, gerne med en landskabsarkitekt på. Dernæst vil vi søge fonde til udførsel af projektet.

Vi håber på at mange vil støtte op om projektet, både børn, forældre, bedsteforældre og alle andre der kan have interesse i at Bonnet igen bliver et sted hvor der sker noget for børnene! Forhåbentligt kan det også på sigt være med tillokke nogle flere børnefamilier til Bonnet
Besøg hos VLTJ


Familie & Samfund Bonnet var d. 12/9 på virksomhedsbesøg hos VLTJ i Lemvig. Værter ved besøget var direktør Martha Vrist og teknisk chef Bjarne Christensen, som jo er her fra Bonnet. 27 personer steg på toget i Bonnet kl. 17.19 og blev modtaget af Martha Vrist på stationen i Lemvig. Her holdt Martha et utroligt spændende og inspirerende foredrag. Banens historie blev ridset op i ganske korte træk, herunder de ret specielle omstændigheder, der førte til overtagelsen af Odder-banen og den deraf følgende navneændring til Midtjyske Jernbaner. Denne navneændring kunne i princippet køres tilbage igen, nu da Odderbanen er overdraget til Arhus Letbane, men det fortalte Martha, at hun simpelt hen var for nærig til - og når man nu skal til at køre mellem Holstebro og Skjern, passer navnet jo meget godt.

Derudover havde foredraget hovedvægt på de nuværende og kommende omvæltninger. Hun fortalte om, hvordan man netop har overstået implementeringen af et nyt sikkerhedsledelsessystem (uden en eneste afvigelse! l), hvordan der arbejdes på højtryk med at planlægge driften af strækningen Holstebro - Skjern, og hvordan der forhandles på flere fronter omkring indkøb af nye togsæt. Der er med andre ord gang i (mindst) 3 ting, der hver især kræver en kraftanstrengelse af organisationen. Det burde kunne tage pusten fra de fleste - bare ikke Martha Vrist. Imponerende!

Holstebro - Skjern strækningen er i øvrigt et helt kapitel for sig. For at kunne klare denne udvidelse skal antallet af medarbejdere øges fra 25 til 45, og de fleste nyansatte skal være togførere. Så mange ledige er der ikke umiddelbart, og det vil tage alt for lang tid at uddanne nye. Det mest oplagte ville være at overtage nogle af dem, der bliver ledige i Struer i forbindelse med omlægningen, men de er ansat under andre forhold end VLTJ's folk, så det er ikke "bare lige". Man har heller ikke rullende materiel nok, og de togs æt, man har, er ikke godkendt til at køre på strækningen. Der bliver nok en periode med dispensationer og indlejet materiel, indtil de helt nye togsæt er bestilt, leveret og sat i drift - og det er endnu et spændende kapitel, som har lange udsigter.

Derefter gik turen til værkstederne, hvor forsamlingen først tog plads i kantinen for at indtag nogle medbragte sandwich og tilhørende drikkevarer. Under spisningen fortalte Bjarne om, hvordan togsættene bliver vedligeholdt. De er efterhånden så gamle, at rigtig mange reservedele skal specialfremstilles, hvis man da ikke har gemt dem fra de skrottede togs æt fra Odder- banen. Det gælder f.eks. brændstofdyserne til togenes Mercedes- motorer.

Efter spisningen fik vi en spændende rundtur på værkstederne, krydret med små anekdoter. Så gik turen tilbage til stationen, hvor deltagerne på skift indtog den medbragte kaffe og besøgte Modelbanen på øverste etage. Til sidst kørte Bjarne Christensen gæsterne hjem til Bonnet. Det er jo en helt naturlig ting, at chefen for vedligeholdelsen af togene også er uddannet til at køre dem ...
Bonnet


10. oktober 2019 kl. 19.00
Besøg på Hedekaffe/Kafferisteriet

Sted: Ulfborg Kirkeby
Pris: 75,00 kr inkl. kaffe, kage og foredrag
Tilmelding: senest 3. oktober

7.november 2019 kl. 19.30
Koncert Tamra Rosannes Trio

Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig
Pris: 75,00 / 150,00 for ikke-medlemmer
Billetter sælges i maj/juni

18. november 2019 kl. 19.00
Ølsmagning hos Nørre Nissum Håndbryg

Sted: Pilgårdvej 12, Nørre Nissum
Pris: 150,00 kr inkl. let aftensmad, smagsprøver, kaffe og kage
Tilmelding senest 11. november
Forskønnelse af byen.

I august-september er der jævnligt blevet arbejdet flittigt med at holde græsset ned på stadion, i vej-rabatter, på grønne områder og Naturstien. Derudover har vi afholdt 3 arbejds/forskønnelsesaftener i august og september med svingende deltagelse. Den tredje og sidste aften foregik fredag d. 20, afsluttende med spisning i klubhuset. Vi kunne ønske endnu flere dukkede op disse aftener, da der er en del uløste opgaver. Vi mener, der er opgaver for enhver, f.eks. skal der også laves kaffe og kage og bringes forfriskninger frem til de hårdtarbejdende. MEN: En stor tak til de mange borgere, der har deltaget i forskønnelsesarbejdet, vi håber at se jer igen næste sæson.

Vi pønser på at etablere en hakkebande, en gruppe borgere, der har lyst til at mødes jævnligt for at hygge sig og samtidig udføre små opgaver, som vi alle kan have glæde af. Vi har nogle i kikkerten, men det vil da være skønt, hvis man melder sig frivilligt.

Vores maskinpark er blevet udvidet med en gårdrive og en græsopsamler, begge kan påmonteres vores plænetraktor.Springbalsaminen 40 år.
Springbalsaminens 4. eksemplar udkom november 1979.

Indhold:
Fra redaktionen: Et nyt 'medlem' af redaktionen, hunden Pølle, der vil kommentere, hvad der sker eller burde ske - i Bonnet.

Bonnets fremtid:
Møde den 17. oktober. Emnet var: Hvad vil vi med Bonnet? Mange var mødt frem, og ideer og tanker blev luftet, f. eks. drøftedes Krohaven, hvordan udnyttes den? Nyt møde: Søndag den 18. november, hvor alle inviteres til endnu et inspirationemøde, - skal Bonnet vokse? Ønsker man en børneinstitution eller pensionistboliger?

Et skoleminde fra 1903:
Bonnet Friskole var ved at blive etableret. Agnethe Maagaard, 87 år fortæller, at hun det år gik i skole i Forsamlingshuset. Der var to lokaler, til store og lille klasse, og to lærere. I frikvarterer spillede de 'klink' med bukseknapper eller dansede folkedanse.

Amatørskuespil :
Dygtige amatører fra Bonnet opfører Bernard Shaws Pygmalion.

Bonnet Gymnastikforening :
Aktiviteter:
Badminton, Volleyball, Basketball, Gymnastik.

Hvordan trives man som tilflytter i Bonnet?
(ev)
Genbrugsladen

har som regel åbent hver lørdag klo 14-15, Lemvig-spejderne har med glæde lige afhentet en stor mængde pap og papir, og flere har benyttet muligheden for billig trailer-leje. Kig trygt indenfor om lørdagen! Det har intet med virkeligheden at gøre, når en borger på Twitter skriver, at vi i Genbrugsladen driver ulovlig virksomhed, drikker øl, kører stang-stive derfra og kører katte ihjel!!!

P.v.a. borgerforeningen Peter SønderbyStanderhejsning i Bonnet

Onsdag d 21. august var der spontan standerhejsning ved klubhuset, idet vi indviede byens 3 nye informationsstandere. Ca 25 deltagere mødtes ved klubhuset, gik til nærmeste stander på Sønderland og markerede ibrugtagningen, inden man gik tilbage for at nyde de obligatoriske øl og pølser. Bonnet Maskinfabrik og Houe Smed- og Maskinforretning har sponsoreret materialer og arbejde sammen med Aksel Andersen og Arne Agerbo.
Mandemads-julefrokost


Igen i år er der fuldt hold på Familie & Samfunds madlavnings- kursus for mænd, som holder kursusaftener 10 mandage på Ramme Skole. Traditionen tro afsluttes sæsonen med et brag af en julefrokost, der ligesom sidste år holdes i Vandborg Fælleshus.


Festen løber af stabelen:
lørdag d. 16. november kl. 18.30


Deltagerne inviterer hver især venner og bekendte, og vi forsøger at "ramme" dem, som vi tror, der kunne tænke sig at deltage i festlighederne. Hvis der er nogen, der har tid, lyst og lejlighed, men ikke er blevet spurgt, skal der hermed lyde en opfordring til at komme ud af busken - og tage naboen med!

Alle fra Bonnet og omegn, der har lyst til at frådse i lækker julemad og feste sammen med ligesindede opfordres hermed til at kontakte Ove Andersen på tlf. 2330 0235 eller Mogens Olsen på tlf. 4177 9179. Kuvertprisen er sat til 200 kr. inkl. kæmpe julebuffet og levende musik.

Mvh, MandemadsholdetReferatfrafællesmøde den 19. august 2019

Kompetenceværkstedet havde indkaldt til fællesmøde, som i sidste øjeblik blev flyttet til BGF's klubhus på grund af afbud fra Poul Lindholm.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter Sønderby (Borgerforening og BGF), Peder Flansmose og Christina (Springbalsaminen - referent).

Afbud fra Kompetenceværkstedet og Anders Graversgaard.

Peter Sønderby bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.


Siden sidst:

Borgerforeningen
har haft travlt med mange ting, bl.a. en fællesspisning, et landsby møde (på kommunens initiativ "Sæt din landsby under lup"), et foredrag om akvaponiske haver og naturstisindvielsen.

BGF har i samarbejde med andre foreninger holdt affaldsindsamling, forskønnelsesaftener og selvfølgelig Skt. Hans.

Familie & Samfund har besøgt Jysk Energi og holdt generalforsamling hos Petrea og Gerhard Jiirgensen - begge arrangementer var meget vellykket. Både mandemad og litteraturstudiekredsen er populære.

Lokalarkivet har haft arkivaften den første tirsdag hver måned inklusiv en festlig dannebrogsaften.

Desuden er Bonnet vandværk uden problemer blevet koblet på Lemvig kommunes vandforsyning og der blev holdt en våd, men god havedag, som var både lærerig og hyggelig.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:


Familie & Samfund har planlagt følgende arrangementer: Besøg hos VLTJ 12.09, 10.10. Hedekaffe, 18.11. Nr. Nissum Håndbryg, 28.01. Sundhedshus, 26.03. generalforsamling.

Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 09.11.19 er der Arkivernes Dag og den 03.12. er der julehygge på Arkivet. Dato for billedaften i januar er ikke fastsat endnu.

Borgerforeningen holder forskønnelsesaftner den 26.08., 05.09. og 20.09. Den 08.12. kommer julemanden og måske er der julebanko. Den 23.12. synges julen ind.

Andet/Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:

Renovering/udskiftning af standerne er afsluttet og der er "standerhejsning i den nærmeste fremtid.

Projekt legeplads/bålhytte (børne- og ungearbejdsgruppe).

Springbalsaminen har 40-års jubilæum i 2019 og der blev aftalt at holde et lille arrangement i samarbejde med Lokalarkivet.

Fællesspisning?

Høst/Halloween/Efterårsarrangement?

Byforskønnelse på en hverdagsformiddag?

Facebook/Hjemmeside: Der bliver spurgt, om det kan lade sig gøre, at nyeste opslag popper op øverst.

Næste fællesmøde bliver aftalt til den 13.01.2020 kl. 19.00 og det er Lokalarkivet, der indkalder.

Referent: Christina Larsen1939 - 50 år siden
LEMVIG, 11. januar: Den nytårsfest, som den nystiftede FDF-kreds i Bonnet holdt i Bonnet Forsamlingshus, havde vundet meget stor tilslutning. FDF fra Lemvig deltog med sit orkester i festen, som indledtes med en march gennem byen med orkestret i spidsen.ARKIVERNES DAG

Den 9. November 2019 Kl.14-17

Hvert år afholdes der "Arkivernes dag" over hele landet. Vi har selvfølgelig også åbent denne dag.
I år laver vi en udstilling for og om MÆND, men som også har interesse for KONER og BØRN.
Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.

ALLE ER MEGET VELKOMMEN
OGSÅ IKKE MEDLEMMERJulehygge på Arkivet

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.00

Vi pynter op på Arkivet og på vores lille "museum" så vi rigtig kan komme i julestemning.
Julearrangementet er med glogg, æbleskiver og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding arrangementet er gratis.
Arkivet beretter om indsamling til værdig trængende.

I 1896 døde læreren, Kristen Kristensen Sendbjerg. i Lomborg Nordre Skole. Han døde fra hustru og otte u-konfirmerede børn, den yngste kun otte dage gammel.

Det var før der var social hjælp at få og enken gik en ynkelig tid i møde.

Venner og bekendte iværksatte en indsamling for at hjælpe familien.

Nedenstående annonce blev bragt i alle landets aviser og heldigvis var der mange bamhjertelige mennesker fra nær og fjern der ville hjælpe enken, Else Madsen Skov, gift Søndbjerg. I løbet af få måneder bliver der samlet så mange penge ind at der kunne bygges et hus til enken. En grund blev købt i Bonnet stationsby og et hus blev bygget, inden året var omme kunne familien flytte ind i "VENNELY" Bøgelundvej 22. Else ernærede sig som syerske og dreven lille modeforretning ind til hun i slutningen af 1902 blev gift igen, med Johannes Larsen, fra Dybe.

Direkte afskrift fra avisen

Bøn om Hjælp

Til en ulykkelig stillet Familie


-
Den 4. Maj døde, som Følge af et Hjærteslag, Lærer K. Søndberg, Lomborg Skole ved Lemvig, 46 Aar gl. fra otte ukonfirmerede Børn og en svagelig Hustru, der, da Dødsfaldet skete, endnu var sengeliggende efter sidste Nedkomst. Denne store Familie er ved dette haarde Slag bleven højst ulykkelig økonomisk stillet. Embedet er reguleret dl ca.800 Kr., hvorfor Enken kun kan gøre Regning paa en meget ringe aarlig Sum for sig og sine. Tilmed haves en Gæld paa 400 Kr. Fra Slægtninge skal ikke ventes Støtte, sao Familien har en kummerlig Fremtid i Udsigt, om ikke medlidende Mennesker vil hjælpe. I Betragtning heraf drister undertegnede Seminariekammerater og Nabolærere dl Afdøde sig dl ved dette Opraab indtrængende at bede godtgørende Mennesker yde den haardtprøvede Enke og hendes mange uforsørgede Børn en støttende Haand. Enhver af os er vilfig til at modtage Gaver, og for disse vil der blive aflagt Regnskab.

Kr. Lund Pedersen
Ramme

N.P. Ravn
Lemvig

J.Gr. Pinholt
Hou ved Lemvig, Kredsformand

-
Ovenstaaende tiltrædes og anbefales af Undertegnede.

G. A. Olsen
Provst for Skodborg m.fl.

A. Nyborg,
Sognepræst til Lomborg og Rom.

K. Johansen
Sognepræst til Dybe og Ramme, før Lomborg-Rom.

Redaktionen er vilfig til at modtage og sende de fra vor Læsekreds mulig indkommende Gaver.

* * *

Fra Hr. Købmand F. Matthisen har vi faaet tilsendt 10 Kr. Bidrag modtages fremdeles.

Red.
Bragt i Næstved Avis:

En hjulpen Familie.


I Foråret døde Lærer Søndbjerg i Lomborg Nordre Skole, ramt af et Hjærteslag, efterladende sig Enke og 8 ukonfirmerede Børn, hvilken store Familie ved Forsørgerens Dødsfald havde Fattigvæsnet i Udsigt, da Embedets Pension kun blev lille, og der ikke kunde ventes hjælp fra Slægtninge. Tre af afdødes Nabolærere udsendte da et opraab til den offentlige Godgjørenhed, og dette blev saa venlig modtaget, at der i Løbet af Sommeren til denne Kommitte indkom ca 6000 Kr. Familiens Stilling er herved bleven saaledes, at Enken vil kunne faa de faderløse Børn opdragne, og det maa siges, at Velgjørenheden, trods Tidens mange Krav paa dette Omraade, her har sat sig et smukt Minde, ligesom den Familie, der uventet fik saa mange Forsørgere, har den største Grund til at prise sig lykkelig.Bragt i landets aviser 10.11.1896

Taksiqelse:

Modtag, alle de mange godgjørende Mennesker, fjern og nær, som have rakt Mig en hjælpende Haamd, min dybtfølte hjertelige tak! Det har været mig en stor Lindrinq i min tunge Sorg, at saa Mange have vist saa megen Godgjørenhed For at afværge det haarde økonomiske Tryk, Jeg var truet af, og nu ser jeg Fremtiden mere frimodig imøde. Jeg takker de tre lærere, der bragte ranken frem, og Redakbionerne, som havde vist sig saa velVillige for Sagen.

Hjertelig tak til Alle!
"Vennely" ved Bonnet Station, den 27de Oktober 1896
Else SøndbergSidste frist for stof til næste nummer: 17/11-2019


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose