40. Årgang oktober 2018


Sæt allerede nu X i kalenderen

den 13. januar kl. 13.30.

Her fortæller Kirsten Thorndahl & hendes mand Kjeld
Olsen om livet i og omkring Bonnet Brugsforeninge.
Teltet på Stadion


har stået klar til fest sommeren over, i hvert fald rør-skelettet. Ingen har ønsket at benytte teltet, og det er nu pakket sammen og gemt af vejen, klar til næste sæson. Vi benyttede med succes teltet Sankt Hans Aften, og håber det kan give egnens borgere mange gode stunder fremover. Stor tak skal rettes til Mejeri-udvalget, som bevilgede det fulde beløb til indkøb af teltet.

Peter Sønderby

Bonnet

25. Oktober 2018. kl. 18.30.

Rundvisning på vw - Retromuseum i Ulfborg.

Sted: Industriarealet 10

6990 Ulfborg.

Pris: 150 kr. inkl. Smørrebrød, øl og kaffe.

Tilmelding: senest 18. Oktober

Til: Kaja: 30290125 eller Birthe: 23348590

Ønskes der fælleskørsel, så sig det ved tilmeldingen.
Ekstraordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk

Torsdag den 13. september afholdt Bonnet Vandværk den foreløbigt første af to ekstraordinære generalforsamlinger, hvor vigtigste punkt på dagsordenen var afstemningen om hvor vidt Bonnet Vandværk skal overdrage s til Lemvig Vand- og Spildevand.

16 fremmødte forbrugere havde fundet vej til Klubhuset i Bonnet, hvor formand Leif Jensen bød velkommen og forestod valget af ordstyrer, som faldt på Peter Sønderby. Kasserer Mogens Olsen redegjorde derefter for bestyrelsens-, og siden hen seneste ordinære generalforsamlings beslutning om at føre forhandlinger med Lemvig Vand- og Spildevand om overdragelsen.

Som Mogens tidligere redegjorde for i august-udgaven af Springbalsaminen, vejer argumenter som ekstra bureaukrati, dokumentationskrav og analyser tungt imod fordelene ved fortsat at være et selvstændigt vandværk. Mogens gjorde opmærksom på, at Bonnet Vandværk er et særdeles velfungerende selskab med en sund økonomi. De førnævnte udfordringer bevirker dog, at bestyrelsen har valgt at kaste håndklædet i ringen - også set i lyset af, at afløsere ikke ligefrem står på spring for at føre forretningen videre.

Efter bestyrelsens forhandlinger med Lemvig Vand- og Spildevand, er betingelserne for en overdragelse på plads, med undtagelse af nogle mindre formaliteter. Betingelserne er kort beskrevet som følger:

  • Lemvig Vand- og Spildevand overtager Bonnet Vandværks forbrugere og forsyningsnet.
  • Samtlige vandmålere udskiftes hos samtlige forbrugere for Bonnet Vandværks regning.
  • Bonnet Vandværk foranlediger sløjfning af samtlige 6 boringer, samt frakobling og afblænding af vandværket på Hjulmagervej.
  • Oplyse Lemvig Vand- og Spildevand om visse tekniske informationer om rørnettet, og om nødvendigt, være behjælpelige overfor Lemvig Vand- og Spildevand med at fremskaffe disse.

En overdragelse vil efter planen kunne finde sted den 1. januar 2019.

Mogens oplyste desuden, at Bonnet Vandværk efter en eventuel overdragelse, og efter at have udstået udgifterne i den forbindelse, sandsynligvis vil kunne vise et betragteligt overskud. Pengene skal naturligvis fordeles retfærdigt mellem forbrugerne, men hvordan det præcist skal foregå, skal besluttes nærmere. En fordeling af midlerne ved kontant udbetaling, kan f.eks. ikke lade sig gøre, af skatte tekniske årsager.

Generalforsamlingen gik effektivt og hurtigt videre til afstemning om forslaget om overdragelse til Lemvig Vand- og Spildevand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

I henhold til vedtægterne, indkaldes der til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes mindst 14 dage efter den første generalforsamling.

På bestyrelsens vegne,
Anders GraversgaardBonnet lokalarkiv

Nu kan vi endelig brug både lys og vand på arkivet igen, og vi ser frem til et hyggeligt efterår og vinter sammen med jer.

Vores første arrangement ud over vores faste åbningsdag. den 1 tirsdag i mdr. er dog ikke på vores eget arkiv, men i Nees forsamlingshus.

Lørdag d. 27. oktober - 2018 fra 10-16

Hvert andet år går arkiverne i Lemvig kommune sammen om at afholde fælles Arkiv dag. I år mødes vi i Nees Forsamlingshus.

Arkiverne har hver især lavet en lille udstilling og står parat til at byde velkommen "indenfor" for at fortælle/vise netop "deres" sogn.

Bonnet Lokalarkiv er selvfølgelig også med, og vi håber at se jer derude. Det er en hyggelig dag, og det giver jer en rig mulighed for at få historisk kendskab til de forskellige sogne/arkiver i Lemvig kommune.

På gensyn i Nees forsamlingshus.

Vi laver et 'Ta' selv bord" med billeder vi har flere eksemplarer, folder og bøger. Mange billeder fra hverdagen i "Bøgespiren" 1995-2016

Måske kan du finde et af dig selv.
2. Ekstraordinære generalforsamling

Bonnet Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling:

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.30 i Klubhuset på Bonnet Stadion.

Dagsorden er som følger:

1. Valg af ordstyrer.

2. Kort orientering fra bestyrelsen om baggrunden for generalforsamlingen.

3. Endegyldig afstemning om overdragelse af Bonnet Vandværk til Lemvig Vand og Spildevand.

4. Eventuelt.Ny ejer af Bøgespiren


Bøgelundvej 24, som tidligere har huset Friskole, Forsamlingshus, Daghøjskole og senest vuggestue og børnehave, er blevet købt af et par bosiddende på Sjælland. Under en samtale med den nye ejer, som oprindelig stammer fra Gudum, kom det frem, at hun vil flytte tilbage til sin fødeegn og drive sin advokatvirksomhed fra bygningerne i Bonnet, der også åbner mulighed for kursusvirksomhed. Der skal ske en vis renovering af bygningerne, først vil man skifte det gamle oliefyr til en luft-til-vand- varmepumpe. Der blev ikke nævnt en tidsplan, men vi håber selvfølgelig, at der snart kommer liv i bygningerne igen og at området omkring dem atter bliver vedligeholdt.

Peter Sønderby

Bonnet


Bonnet Familie & Samfund Litteraturkreds

Der er et par pladser ledige i vores Litteraturkreds. Vi mødes sidste mandag i mdr. kI.19.00. og på skift ved hinanden.

Da vi alle har forskellige baggrunde får vi ofte nogle meget spændende samtaler ud fra vores bøger.

Bøgerne vi læser er ønsker, som vi hver især er kommet med, og som vi så låner gennem biblioteket, så vi læser alle slags bøger.

Har dufT lyst at være med eller prøve at være med (deltagelse kræver selvfølgelig at man er/bliver medlem), så kontakt

Kaja Andersen
Bonnet Familie & Samfund
tlf: 30290125

22. November 2018 kl. 18.30

Julebesøg hos "Nissemor" Dorthe (Dorteting.dk)

Kreativt værksted (genbrugsmaterialer)

Og

"Nissefar" Steens maskinværksted

Sted: Hasselholtvej 12

7830 Vinderup

Pris: 50. kr

Tilmelding: senest 15. november

Til: Kaja: 30290125 eller Birthe: 23348590

Ønskes der fælles kørsel, så sig det ved tilmeldingen
ARKIVERNES DAG I BONNET

Vi byder indenfor efter den store nedrivning

Lørdag den 10. November 2018 Kl.14-17


Hvert år afholdes der "Arkiverne s dag" over hele landet. Vi har selvfølgelig også åben denne dag.

I år vil vi kører et dias show og en lille film om nedrivningen af DLG tårnet.

Vi at opfordre alle til at tage billeder, reklamer, annoncer, papirer, kalendere, udklip mv. med, så vi kan få lavet en flot samling, som kan bevares til eftertiden.

Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.

ALLE ER MEGET VELKOMMEN
OGSÅ IKKE MEDLEMMER


Der er mulighed for at tegne eller forny sit medlemskab alle åbningsdage.
Julefrokost Mortens aften


Familie & Samfunds madlavningskursus for mænd er nu i fuld gang. Traditionen tro afsluttes sæsonen med et brag af en julefrokost, der ligesom sidste år holdes i Vand borg Fælleshus. Festen falder usædvanlig tidligt i år, nemlig
lørdag d. 10. november kl. 18.30
Tilfældigvis ligger Mortens aften på samme dato, og det kan ikke afvises, at dette smitter af på menuen - men der vil helt sikkert også blive plads til traditionelle julefrokost-retter!

Som sædvanlig inviterer vi dem, vi tror, der kunne tænke sig at deltage i festlighederne, men hvis der er nogen, der har tid, lyst og lejlighed, men ikke er blevet spurgt, skal der hermed lyde en opfordring til at komme ud af busken - og tage naboen med! Alle fra Bonnet og omegn, der har lyst til at frådse i lækker julemad og feste sammen med ligesindede: Kontakt Ove Andersen på tlf. 2330 0235 eller Mogens Olsen på tlf. 4177 9179. Festen løber af stabelen lørdag d. 10. november, og kuvertprisen er sat til 200 kr. inkl. kæmpe julebuffet og levende musik.

Mvh, MandemadsholdetJalousidrama i baghaven

Her sidst på sommeren har vi nydt at følge med i, hvordan en svanefamilie med far, mor og 3 unger har tilbragt en del tid i mosen for enden af vores have (Bøgelundvej 37), og vi har set ungerne blive store som gæs, selvom de stadig pipper som kyllinger. Men pludselig blev idyllen afbrudt af drama, da der kom en voksen svane mere til. Den største af de voksne (formentlig faderen) gav sig til at jage de 3 unger og deres mor, mens den tredje voksne holdt sig lidt på afstand. Den jog dem rundt i sivene og op på vores græsplæne, og morgenen efter kunne man se, at de havde overnattet helt oppe på terrassen ved huset. Hele næste dag fortsatte stridighederne, og Britta lagde en lille film op på Facebook, hvilket fik vores datter, Freja til at spørge Dansk Ornitologisk Forening, hvad der mon foregik. Her gik man og troede, at svaner dannede par for livet, men hun fik følgende svar:

Hej Freja,

Tak for din mail.

Det bliver jo kun en tolkning, men jeg tror der er ved at ske et partnerbytte fra hannens side. Han tolererer tilsyneladende den nye, som helt sikkert er en hun. Ellers ville den være jaget på porten! Hvordan det hele ender, er svært at gætte på. I må læne jer tilbage og se naturen udfolde sig.

Med venlig hilsen/Best regards

Michael Fink
Bonnet Vandværk - sidste udkald!


Andetsteds i bladet kan man se indkaldelsen til 2. ekstraordinære generalforsamling, hvor der lægges op til den endegyldige beslutning om, at Bonnet Vandværk skaloverdrages til Lemvig Vand og Spildevand. Som udgangspunkt er dette jo en formalitet, hvor det blot skal konfirmeres, hvad der allerede er besluttet- egentlig en sikring mod kup og ulovligheder. Ikke desto mindre er det nu, man har chancen for at omgøre beslutningen om at overdrage Bonnet Vandværk til Lemvig Vand & Spildevand. Med andre ord: Hvis man gerne vil have, at Bonnet Vandværk skal bestå, skal man møde op på den 2. ekstraordinære generalforsamling d. 24/10 og give sin mening til kende!

Mvh, Mogens Olsen, kassererBonnet Familie & Samfund


Bonnet Familie & Samfund besøgte Ausumgaard.

Kristian Lundgaard Karlshø] tog imod os på gårdspladsen, da vi 24 forventningsfulde medlemmer kørte op af den flotte indkørsel.

Vi fik fortalt historien om gården, og Kristian fortalte om det, at overtage en gammel Herregård, som i 3 generationer har været drevet af deres slægt. Det at bo i et fredet stuehus, med de forpligtigelser der følger med.

De overvejelser der skal gøres, når nye bygninger skal opføres, at de ikke ødelægger sammenhænget, og ikke mindst i den forbindelse vigtigheden i at have et godt naboskab.

Kristian fortalte om driften, som bestod af produktion af grise (også velfærdsgrise) høns, jordbrug, (fra 1. oktober økologisk), vindmølle drift, Biogas, Forårsmarked, Julemarked.

Det hele tiden at prøve at finde nye veje, til at drive gården, for tiden laves der forsøg med melorme, vi var nogle stykker som smagte de "labre larver", de knasede vældig mellem tænderne, men smagte ikke af så meget.

Gården har eget smede og tømrerværksted, og for tiden MANGLER DE MEGET EN DYGTIG TØMRER.

Vi så den store maskinpark, med store traktorer hvor den største var en traktor mærket STEIGER 600 heste - 8 cylinder og med Scania motor. Det siger ikke os kvinder ret meget, men imponerede stor var den.

Aftenen sluttede af i den gamle folkestue, hvor de gamle paneler og bænke med læder stadig var i brug. Til daglig mødes de ansatte til formiddagskaffe og igen til frokost, så vidt det nu kan lade sig gøre. Der er 14 ansatte og nogle løsarbejder.

Vi bænkede os ved de smukt pyntede borde med hvide duge og blomster fra haven, og snakken gik mens vi drak kaffen og spiste den dejligste bedstefarkage. Der blev stille spørgsmål om det at være med i TV programmet "Godsejerne" Kristian og familien havde selvfølgelig været lidt skeptiske og overvejet det grundigt. Men alt i alt havde det været positivt oplevelse for hele familien.

Godt fyldt af indtryk efter en dejlig aften, kunne vi vende bilerne og kørte ud gennem den flotte portal fra 1778.Sidste frist for stof til næste nummer: 18/11-2018


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose