39. Årgang oktober 2017


Hjertestarter i Bonnet


Igennem en længere periode har flere borgere i Bonnet udtrykt ønske om opsætning af en hjertestarter. Borgerforeningen ansøgte derfor flere fonde om støtte til opsætning af en hjertestarter, men fik sidenhen afslag.

Som fortalt i maj-nummeret af Springbalsaminen har også Kompetenceværkstedet søgt Tryg-fonden og fået afslag, men nu har man taget sagen i egen hånd og købt en. Den er opsat på værkstedet på Bøgelundvej 50 (førhen Bonnet Friskole), umiddel- bart til højre for indgange. På Facebook-siden Bonnet og omegn kan man se placeringen på et kort samt et foto af apparatet.

Hjertestarteren er tilgængelig døgnet rundt, og er således ikke afhængig af åbningstideme på Kompetenceværkstedet.

På vegne af borgere og foreninger i Bonnet og Omegn skal der lyde en stor tak til Lemvig Kommune og Lemvig Kompetenceværksted for det fine tiltag, som længe har været et ønske i byen.Bonnet Gymnastikforening


Bonnet Gymnastikforening havde søgt Jysk Energis sponsorpulje om økonomisk hjælp til installation af en varmepumpe i klubhuset, både for at reducere varmeregningen og for at gøre klubhuset mere anvendeligt i den kolde årstid. Vi har været så heldige at komme i betragtning og det er vi meget taknemmelige for.

I begyndelsen af september har Søren Houlind installeret varmepumpen og nu ser vi frem til et lunere klubhus, der dermed kan anvendes til flere arrangementer i vintermånederne samt naturligvis en bedre varmeøkonomi.

Vi vil også gerne benytte lejligheden og takke alle, der har tegnet et passivt medlemsskab for at støtte foreningen og bevare klubhuset og boldbanen i Bonnet.

Med venlig hilsen

Bonnet Gymnastikforening
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Grundet sommerens ustadige og regnfulde vejr, lykkedes det ikke, at finde en stille sommeraften i august til sæsonens første arrangement, en solnedgangssejlads med "NEMO" fra Thyborøn. Men fortvivi ikke, der er allerede truffet aftale med kaptajnen ombord på Nemo om at finde en stille sommeraften i august 2018, ligesom vi den 26.09.17 vil gennemføre det i 2016 aflyste besøg hos Erna og Anders Poulsen i Nørre Nissum.

Kurset "Madlavning for mænd" ved Hans Larsen er kommet godt i gang i skolekøkkenet på Ramme Skole.

Kommende arrangementer: Torsdag, den 23.11.17 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Vandborg Karrosseri og Jette Bundgaard fortæller om Team Rynkeby


Sted: Merkurvej 4, 7620 Lemvig

Tilmelding senest 16. november

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90


Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag.

Vi mødes igen fredag, den 6. oktober kl. 15.00 - 17.00 i Lokalarkivet / DLG, hvor arkivpigerne velvilligt stiller de dejlige lune lokaler til rådighed.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Forurening ved DLG


Nogle har sikkert lagt mærke til, at der er lavet nogle boringer ved DLG. For nylig modtog Bonnet Vandværk en mail fra teknisk forvaltning i Lemvig Kommune, hvor resultatet af undersøgelsen refereres: "Der er konstateret forurening i det terrænnære grund- vand med pesticider. De konstaterede pesticider kan ikke med sikkerhed henføres til en punktkilde på ejendommen, derfor kortlægges denne ikke på V2. Regionen vurderer ikke at de konstaterede forureninger udgår en risiko for grundvandet i området."

Mailen var vedhæftet 2 dokumenter, hvor det ene er et digert værk med alskens detaljer om undergrunden, undersøgelsen og DLG's historie på stedet, mens det andet er Regionens sammenfatning og beslutning om konsekvenserne. Der er kun fundet pesticidrester i de 2 sydligste boringer, og de kan enten stamme fra håndtering af pesticider på DLG eller fra ukrudtsbekæmpelse langs jernbanen. Fundet giver kun restriktioner, hvis man ønsker at ændre arealets anvendelse til f.eks. børneinstitution eller rekreativt område, eller hvis man ønsker at flytte jord fra området.

Beskrivelsen af undergrunden og vand indvindingen er meget detaljeret, men et par af de vigtigste oplysninger må være, at der er et lerlag på over 30 meters tykkelse, og det oppumpede drikke- vand er mindst 40 år og typisk 90 - 100 år gammelt. Af samme grund føler vi os helt trygge ved at stole på de vandanalyser, der siger nul pesticider, og vi har sag pænt nej tak til at få udført ekstra analyser for mikroplast og Chloridazon.

Mvh, Bonnet VandværkIMogens OlsenBonnet lokalarkiv

Mange mange tak for den overvældende interesse og deltagelse i vores 10-års jubilæum.

Tak for de mange fine gaver og jeres opbakning gennem alle årene, håber det bliver ved.

Speciel tak skal lyde til DLG som har givet os husly og mulighed for at have et lokalarkiv i Bonnet.

Vi håber at vi stadig er i stand til at vise vores jubilæumsudstilling en tid endnu! Men da nedrivningen af dele af DLG er nært forestående, ved vi ikke hvordan det griber ind i åbningstider og med støj og støv.

Vi vil bestræbe os på at holde åbent som sædvanligt, men kik efter opslag v/Arkivet.

Endnu har vi nogle eksemplarer af jubilæumshæftet til salg, måske det var en ide til mandelgave, værtindegave m.m. 60,- kr. pr. styk.


Vel mødt på arkivet

Birthe og Kirsten
10-års jubilæum på Bonnet Lokalarkiv

Lørdag, den 23. september 2017 kunne Bonnet Lokalarkiv fejre sit lO-års jubilæum i smukt septembervejr. Der var flot pyntet op både inden- og udenfor lokalarkivets lokaler i den gamle DLG-bygning, hvor to gamle vægtere fra Bonnet Vægterlaug holdt vagt ved indgangen. På væggen udenfor kunne man beundre to nye luftfotos afhhv. Bonnet by og "Æ swot stad".
Der strømmede mange, mange gæster til fra nær og fjern og det var lige før, at den vagthavende i genbrugsladen måtte agere p-vagt for at fmde plads til alle bilerne.

Birthe og Kirsten bød hver en gæst velkommen, og der blev skænket lokalt mosekonebryg som velkomstdrik i lokalarkivets "krostue".

I de gamle lagerbygninger til venstre for arkivet, havde "arkivpigerne" tryllet et fantastisk mini-museum med sovekammer, spisestue, skolestue og meget, meget mere frem. Gæsterne kiggede, snakkede, bladrede og udvekslede minder fra gamle dage i Bonnet.

Efter at vi var blevet budt velkommen, holdt Jens Erik Byskov en underholdende jubilæumstale fyldt med barndoms- og ungdomsminder fra Bonnet i 5O-erne og 60-erne, og krydret med små anekdoter om byens erhvervsdrivende.

Kaffebordet var dækket flot og snakken gik muntert- hjertelig tak til Kirsten, Birthe og alle deres flittige medhjælpere for en pragtfuld eftermiddag.

(Arkivven Christina Larsen)
Mandemadsjuleafslutningsfest

Familie & Samfunds madlavningskursus for mænd er nu i fuld gang. Efter friskolens lukning kører kurset ufortrødent videre på Ramme skole med fuldt hold. Traditionen tro afsluttes sæsonen med et brag af en julefrokost, der ligesom sidste år holdes i Vandborg Fælleshus. Denne fest er kun for indbudte gæster, og det plejer at foregå på den måde, at kursisterne inviterer venner og bekendte samt andre, der gerne vil deltage. Problemet er bare, at vi har svært ved at forudse, hvem der kunne tænke sig at blive inviteret.

Derfor vil vi gerne herigennem komme med en opfordring til alle fra Bonnet og omegn, der har lyst til at frådse i lækker julemad og feste sammen med ligesindede: Kontakt Ove Andersen på tlf. 2330 0235 eller Mogens Olsen på tlf. 4177 9179. Festen løber af stabelen lørdag d. 18. november, og kuvertprisen er sat til 200 kr. inkl. kæmpe julebuffet og levende musik.

Mvh, MandemadsholdetMåneskinstur i Mosekonens rige

Lørdag den 4. november 2017 kl. 17.30


Kultur, natur og bevægelse forenes i en fantastisk oplevelse i form af en mørkevandring Naturstien rundt. Kom og vær med til denne fuldmånebegivenhed på tværs af Region Midtjylland, hvor "Move for Life" under Aarhus 2017 rykker til Bonnet.

Vi mødes ved en af Bonnets kulturelle klenodier, Mosekonen, billedhugger Erik Smeds finurlige stenskulptur, ved Bonnet Station.

Bonnet er kendt for sin smukke natur med Naturstien langs byens moser, som de populært kaldes. Egentligt er der tale om såkaldte dødishuller. skabt af smeltede kæmpeisklumper efter den sidste istid, som gav landskabet omkring Bonnet dens smukke særpræg.

I mørket er alt forandret på forunderlig vis, og vi vil gå turen Naturstien rundt med en meget kyndig guide, tidligere naturvejleder Peder Flansmose, der vil fortælle om nattens forunderlige lyde og, hvis vejret tillader det, vil vi kigge på stjernehimlen. For at skærpe sanserne vil vi på dele af turen være fuldstændig uden brug af kunstigt lys - andre steder lyser vi op med fakler og lommelygter.

Bagefter serveres dejlig varm suppe og hvem ved, måske vil der også være mulighed for at smage vaskeægte Bonnet Mosekonebryg i Bonnet Gymnastikforenings klubhus på sportspladsen i Bonnet.

Turens varighed er ca. 1 time.

Det er gratis at deltage

Pris for en tallerken suppe 35 kr

Pris for en specialøl 35 kr.
Lemvig Kompetenceværksted, 27. september 2017


Sidste NYT fra Lemvig Kompetenceværksted


Nu mangler vi kun det sidste

Vi har langt om længe fået afleveret nøglen til lokalerne på Moeskjærvej. Der er sat et punktum, og nu starter noget nyt.

Vi skal nu i gang med at finde os til rette i nye lokaler og omgivelser, vi syntes det er blevet rigtig godt, og vi er super glade for vores nye Kompetenceværksted.

Der er nu gang i undervisning, det kan være Lektiehjælp til flygtninge - det får de af Frivillig foreningen, vi underviser selv i Dansk Kultur, så har vi fx tema der hedder "få struktur på din hverdag" og andre emner, som er samfunds aktuelle, det kan være det kommende valg mm.

På værkstederne har vi været i gang med betonstøberi, fuglebade mm. træværkstedet er i gang med fuglekasser og træ-æg til daginstitutionerne (som de maler og hænger op i Lemvig).

Vi vil have etableret et cykelværksted. Vi har dejligt mange opgaver ude, når vejet ikke fuldstændigt vælter os. Vi vedligeholder læbæltet i marken og så hjælper vi med at holde vores strande rene, vi samler affald fra Thorsminde til Thyborøn.

Vi synes vi har haft en fantastisk Indvielse, som var ovenud godt besøgt. Alle har med største ildhu gået til opgaven med at blive færdig og vi har været stolte af endeligt at kunne vise vores Kompetenceværksted frem.

Vi håber, med Kompetenceværkstedets tilstedeværelse i Bonnet, at kunne bidrage til forskønnelse af området og at borgere i Bonnet vil blive mødt med smil fra de omkring 80 borgere, som er tilknyttet Kompetenceværkstedet.

Venlig hilsen
KompetenceværkstedetNedrivning af DLG


Mange har nok bemærket de to store Hvidbjerg-containere parkeret ved DLG. I denne uge, 39, har vi fået oplyst, at man vil påbegynde fjernelsen af store dele af DLG-bygningerne, inklusive tårnet. Første opgave bliver at fjerne tagpladerne og tagkonstruktionen, inden man bevæger sig længere ned i bygningen. Det er stadig usikkert, hvordan tårnet skal fjernes, man vil bl.a. tage hensyn til jernbanen, hvor der skal være en vagt under arbejdet.

Arbejdet vil nok give nogle gener for Lokalarkivet og Genbrugsladen, men vi er sikre på, at Hvidbjerg vil tage de nødvendige hensyn, så vi bevarer adgangen til lokalerne. Støvet kan vi nok ikke holde ude!

I Genbrugsladen er jern-containeren blevet tømt, og der er opstillet 3 kasser, som udelukkende er til øl- og sodavandsdåser, som gerne må afleveres i gennemsigtige poser. Andre dåser placeres sammen med andet jern i containeren. Kik ind lørdag 14-15.

Hilsen Borgerforeningen
Referat fra fællesmøde den 17. august 2017

Borgerforeningen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGF's klubhus.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S), Arne (Klubhusets kommende støttekreds), Peter (Borgerforening og gymnastikforening), Michael (Mejeriet) og Christina (Springbalsamin). Kirsten repræsenterede også Kompetenceværkstedet og flere andre har også "flere kasketter".

Peter blev valgt som ordstyrer og startede med en kort præsentationsrunde til ære for Bonnets nye mejeribestyrer.

Siden sidst: Mejerigruppen er blevet nedlagt og har et lille overskud, som byens foreninger er velkommen til at søge til gavn for byen. Der blev fortalt lidt om Mejeriets historie samt drøftet fremtidsplanerne for Mejeriet.
Familie & Samfund har aflyst et par arrangementer og har afholdt generalforsamling i "Himmeriget".
Lokalarkivet blev bange, da de fik at vide, at de gamle DLG-bygninger skulle væltes. Heldigvis dog ikke bygningen, hvor Lokalarkivet holder til og heller ikke genbrugsladen. De har haft en billedaften og en aften med Per Sandal samt de sædvanlige åbningsdage. Der har været en del arbejde for Lokalarkivet i forbindelse med Bøgespirens lukning, bl. a. omkring stenen, der stod i børnehavens have. Desuden blev håndarbejdseftermiddagene også afholdt i Lokalarkivets lokaler.
Lemvig Kompetenceværksted har fået en hjertestarter, som er sat op til venstre for indgangsdøren og dermed frit tilgængelig.
Gymnastikforeningen har stået for Skt. Hans aften i samarbejde med de øvrige foreninger, som på trods af det yderst regnfulde vejr var særdeles godt besøgt. For at sikre klubhusets fremtid blev der åbnet for muligheden for at være passivt medlem. Der har været nogle arbejdsdage/-aftener, hvor man mødtes i klubhuset.
Borgerforeningen har en fællesspisning i februar og åbningen af naturstien samt været aktiv med forskønnelse og vedligeholdelse af byens grønne områder. Friskolens støttekreds har haft en højskoleaften med Christen Touborg. Ulla og Erik tog ikke imod genvalg ved generalforsamlingen og blev erstattet af Inger Marie og Lisbet.
Mejeriet har holdt sommerpause.
Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:
Familie & Samfund har planlagt et besøg hos Erna og Anders Poulsen den 26.09., den 02.10. er der et besøg på Hjerm kunstgalleri og æbleplantage, den 23.1 l. virksomhedsbesøg på Vandborg Karosseri og den 19.0 l. er der tarteletfest. Lemvig Kompetenceværksted holder indvielsesfest den 05.09. og det ville være festligt, hvis hele byen med Bøgelundvej i særdeleshed ville flage denne dag. Evt. afholdes et julermarked. De efterlyser noget, som byen kan slå sig op på.
Lokalarkivet er i fuld gang med planlægning af lO-års jubilæet den 23.09. Der er Arkivernes dag den 11.11. og julehygge den 05.12. samt billedaften i januar 2018. Borgerforeningen holder der sædvanlige julearrangementer, den 03.12. kommer julemanden der er julebanko på Mejeriet og den 23.12. synges julen ind.
Andet: Den 04.11. er der planlagt en måneskinstur på Naturstien med naturvejlleder Peter Flansmose og efterfølgende suppe i BGF's klubhus (Bonnets bidrag til Aarhus Kulturhovedstad 2017). Desuden sysles der lidt med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen. I løbet af sensommeren/efteråret vil DLG- bygningerne blive fjernet.
Der blev foreslået at bruge en del af overskuddet fra Mejerigruppen til renovering af Borgerforeningens legeplads på BGF's grund.
Mogens og Lisbet har fulgt op på ideen med at anvende Friskolens lokaler til Jobcentret og har gennemgået dem sammen med en bygningssagkyndig. Afgørelsen træffes på et udvalgsmøde.


Næste fællesmøde bliver mandag, den 8. januar 2018 og det er Springbalsaminen, der indkalder.
Referent: Christina LarsenArkivernesdag
Den 11. Nov.
Kl.14-17

Hvert år afholdes der "Arkivernes dag" over
hele landet. Vi har selvfølgelig også åben
denne dag.
Vi har lavet et "Ta' selv bord" med billeder vi
har i flere eksemplarer, foldere og bøger.
Mange mange billeder fra hverdagen i
"Bøgespiren" 1995- 2016.
Måske kan du finde et af dig selv?
Alle er velkommen.
Kaffe på kanden.
PANORAMARUTE 409

De fleste har sikkert bemærket skiltningen "Panoramarute 409", der fører lige gennem vores lille by.


Hvad er panoramaruterne? Panoramaruterne er cykel-rundture, der tager dig til steder med vid udsigt, men også til små hemmelige pletter med plads til ro og fordybelse.

Du finder 16 skiltede Panoramaruter langs den jyske vestkyst. Cykelruterne er mellem 20 og 50 km lange, og de følger eller går tæt på Vadehavet og Vestkysten og den legendariske Vestkystruten. Eftersom det er rundture, kan man starte og slutte hvor som helst på ruten.

Panoramaruter kan være målet for en udflugt eller de kan være indholdet i fx en weekendferie. En del af ruterne er egnede til børn. Alle ruterne ligger tæt på gode overnatnings- og spisesteder, og der er spændende seværdigheder undervejs, som man kan vælge at besøge.

Panoramaruterne er en del af projektet "Powered by Cycling: Panorama", som er støttet af EU's regionalfond.

Se http://vestkystruten.dk/da/cykelruter/panorama/lemvig/


Panoramarute 409 Himmel, hav og kunst - 44 km

Lemvig, Bonnet, Trans, Ferring, Gjellerodde


Cykelruten "Himmel, hav og kunst" fører jer til de bedste udsigter over Vesterhavet og Nissum Bredning. Den går også til steder, hvor egnens historie fortælles, og hvor kunstnere viser deres fortolkning af himmel og hav.

Undervejs ligger kystlandskabet foran jer som et panorama af lys, land og vand, og lige om lidt er I fremme ved vandkanten.

Som den lille dialog andetsteds I bladet dog bekræfter, fører ruten ikke gennem Ramme ...
Hørt en meget stille onsdag formiddag i Bonnet.

To cykelryttere kommer kørende, da de drejer fra Bøgelundvej mod Ramme, siger den ene til den anden:

"Det er som at vinde den store gevinst i Lotto, hvis man møder en bil her!"
Vitsen:


"Hørte du mit foredrag i radioen forleden aften"?

"Næh".

"Det var kedeligt"!

"Ja, det tænkte jeg nok, derfor lukkede jeg ikke op"!

(ev)Sidste frist for stof til næste nummer: 12/11-2017


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose