40. Årgang november 2018


Julemanden kommer


Med toget til Bonnet søndag d. 9 december kl l1.05.

Mød op på perronen i god tid, så vi er mange til at modtage ham.

Vi følger ham til det store juletræ, hvor vi danser og synger, inden han deler ud af godterposer til børnene.

Vi slutter af i klubhuset med en forfriskning.Julebanko i Lemvig Kompetenceværksted søndag d. 9 dec. kl.14


Der er masser af plads i salen, så tag familie og venner med til en hyggelig eftermiddag.

Traditionen tro spilles i et tempo, hvor alle kan være med.

I pausen vil der være salg af gløgg, æbleskiver, kaffe, kage, øl, sodavand samt amerikansk lotteri.

HUSK SMÅPENGE TIL KØB AF PLADER OG KAFFE.

Vel mødt til en hyggelig og traditionsrig eftermiddag.
Hilsen
Bonnet Borger og Håndværkerforening
Lillejuleaften søndag d. 23 december k1.19.30


Danser vi traditionen tro om det store juletræ.

Vi synger julen ind og ønsker hinanden en glædelig jul.

Vi slutter af med en lille forfriskning i klubhuset.
Vigtig besked fra Borgerforeningen!!

Nu hvor julen nærmer sig med raske skridt, sker der rigtig meget i Bonnet. Der bliver Julepyntet og et kæmpe juletræ bliver sat op. Vi får besøg af Julemanden, der har lidt med til børnene. Der bliver arrangeret Julebanko og dans om juletræet. Alt sammen noget de fleste glæder sig til.
Det er her ind under Jul, man virkelig får noget for sit kontingent.
Der er mange mennesker, der yder en stor frivillig indsats. Det gør de gerne,

MEN...... vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle både i by og på land. De fleste har betalt, men der er stadig mange tomme felter på vores liste.
Pris pr hustand Kr. 2OO,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til: Reg. 9589 Konto 167 380 689.
Det er vigtigt, at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt

spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48
Birgit Fredgaard 234511 06 (modtager MOBILPAY)
Anden ekstraordinære generalforsamling i Bonnet Vandværk

Onsdag den 24. oktober afholdt Bonnet Vandværk den anden af to ekstraordinære generalforsamlinger , hvor vigtigste punkt på dagsordenen var endegyldig afstemning om, hvorvidt Bonnet Vandværk skal overdrages til Lemvig Vand & Spildevand.

16 fremmødte forbrugere havde også denne aften fundet vej til Klubhuset i Bonnet. Det var præcist samme antal fremmødte som ved den første ekstraordinære generalforsamling, men der havde dog været udskiftning blandt flere personer. Også denne gang glæder interessen for vores vandværk bestyrelsen.

Peter Sønderby blev valgt som ordstyrer, hvorefter Mogens Olsen redegjorde for bestyrelsens forslag-, og siden hen seneste ekstraordinære generalforsamlings beslutning om at overdrage Bonnet Vandværks aktiviteter til Lemvig Vand & Spildevand. Fordele og mulige ulemper blev ridset op (se forrige nummer af Springbalsaminen), og fra bestyrelsens side blev det fremhævet, at overdragelsen stadig kunne forhindres i tilfælde af, at andre medlemmer ønskede at føre forretningen videre, ved at opstille til valg til bestyrelsen.

Efter bestyrelsens fortsatte forhandlinger med Lemvig Vand & Spildevand, er betingelserne for en overdragelse nogenlunde på plads, med undtagelse af nogle mindre formaliteter. Betingelserne er kort beskrevet som følger:

  • Lemvig Vand & Spildevand overtager forsyningsopgaven til Bonnet Vandværks forbrugere.
  • Vandmålerne udskiftes hos samtlige forbrugere på Bonnet Vandværks net. Lemvig Vand & Spildevand foretager udskiftningen for Bonnet Vandværks regning.
  • Bonnet Vandværk foranlediger sløjfning af samtlige 6 boringer, samt frakobling og afblænding af vandværket på Hjulmagervej.
  • Bonnet Vandværk skal forsyne Lemvig Vand & Spildevand med så mange informationer som muligt om ledningsnettet til brug for digital kortlægning.

Den oprindelige plan for overdragelsen af vandværket var beregnet til den 1. januar 2019, men grundet forsinkelser med Lemvig Vand & Spildevand øvrige projekter, er dette foreløbig udsat til l. april 2019.

Mogens oplyste endvidere, at Bonnet Vandværk efter over- dragelsen, og efter at have udstået udgifterne i den forbindelse, sandsynligvis vil kunne vise et betragteligt overskud, som naturligvis skal fordeles retfærdigt mellem forbrugerne, men hvordan det præcist skal foregå, skal besluttes nærmere. En fordeling af midlerne ved kontant udbetaling, kan f.eks. ikke lade sig gøre, af skattetekniske årsager. Desuden skal det afklares, hvad der efter overdragelsen skal ske med de jordbesiddelser som vandværket har.

Generalforsamlingen gik videre til endegyldig afstemning om forslaget om overdragelse til Lemvig Vand & Spildevand. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Derved er den endelige beslutning om overdragelsen af Bonnet Vandværks aktiviteter til Lemvig Vand & Spildevand truffet. Bestyrelsen fortsætter med de nuværende medlemmer, foreløbigt frem til den 1. april 2019, hvor den planlagte overdragelse vil finde sted.

På bestyrelsens vegne,
Anders Graversgaard22. november 2018 kl. 18.30

Julebesøg hos "Nissemor" Dorthe (Dortheting.dk)
Kreativt værksted (genbrugsmaterialer ) og "Nissefar" Steens maskinværksted


Sted: Hasselholtvej 12,7830 Vinderup

Pris: 50,00

Tilmelding: senest 15. november


26. november 2018 kl. 19.30

Julekoncert med Marie Carmen Koppel


Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig

Pris: 75,00

Billetter sælges i maj/juni


21. februar 2019 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)


Sted: Skivevej 120,7500 HolstebroBesøg på VW museet i Ulfborg d. 25-10-2018


28 medlemmer af Familie& Samfund besøgte VW& Retro Museet i Ulfborg. Vi startede aftenen med at få serveret smørrebrød.

Vi blev budt velkommen af Sussi Andersen, der startede med at fortælle om museets historie. Sussi og Carsten Andersen startede i april 2015 deres private museum, der er på 1700 kvadratmeter. Museet indeholder gamle originale folkevogne, knallerter og cykler. Der er udstilling af veteran-anhænger, teltvogn e og en campingvogn, hvor datidens campingudstyr var genskabt fra campinglivet i 60 erne.

Der er retroudstillinger med bl.a. husholdningsting, mormors stue, morfars kontor og ældre legetøj .Der er en gammel købmandsbutik, der er genskabt med datidens varer, samt købmandens kaffemølle og dåser.

Der er et værksted med Esso-effekter. Carstens interesse for Esso-effekterne, stammer fra hans opvækst på byens tidligere Esso station.

Under rundvisningen blev der igen og igen sagt :" Neej har du set" og :"Kan du huske den" og :" Sådan en havde vi også derhjemme."

Aftenen sluttede af med kaffe og småkager. Her var der igen mulighed for at stille spørgsmål.

Museet er bestemt et besøg værd. Det er helt utroligt, hvad der er at se på, og det gælder for hele familien.Julehygge på Arkivet

Tirsdag den 4. december 2018
kl. 19.00


Vi pynter op på Arkivet og på vores lille "museum" så vi rigtig kan komme i julestemning. Julearrangement med glogg, æbleskiver og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding arrangementet er gratis for alle.

Alle er velkommen
Endnu et tårn er faldet

I forsommeren blev DlG-tårnet pillet ned og i oktober kom turen så til legetårnet på stadion. Der har det stået i mere end 20 år og været til glæde for mange børn, såvel byens egne som gæster udefra. De senere år har legepladsen imidlertid været i forfald, og da flere dele er faldet af tårnet i løbet af sommeren, har borger- og idrætsforeningen besluttet at lade det falde, da vi ikke vil risikere personskade eller ulykker som følge af manglende vedligeholdelse. Derfor har vi kontaktet Kompetenceværk- stedet, som har indvilget i at nedtage legepladsen. Vi har ikke planer om en ny legeplads, men hvis der er nogle (børnefamilier?), der er interesseret og vil gøre en indsats, lytter vi gerne.

Genbrugsladen

har i 2018 haft begrænset aktivitet grundet nedrivningen af DLG. Dette er nu overstået, og vi vil opfordre til at besøge Genbrugsladen i åbningstiden lørdag 14-15. Her kan man aflevere, blød plast, mindre mængder brændbart affald, papir og pap, som afhentes af Lemvig-spejderne, mindre elektronikdele, metal til skrot og effekter til genbrug. Der er også mulighed for at leje en af vores to trailere. Og vigtigst, at få en snak med vagterne!

Hilsen Peter Sønderby
Godt nytår!


Lørdag den 5. januar 2019 fra kl. 13.30 - ca. kl. 15.00 mødes vi i klubhuset på Bonnet Stadion for at ønske hinanden et godt nytår og tænde et nytårsbål, så tag meget gerne dit gamle juletræ med.

Der vil blive serveret boller og kakao (og kaffe/te).

Arrangementet er gratis, men en frivillig betaling på 20 kr til støtte for klubhuset er meget velkommen.

Du er selvfølgelig også velkommen til bare at aflevere dit gamle juletræ på bålpladsen på Bonnet Stadion inden denne dato.

I tilfælde af dårligt vejr vil arrangementet blive udsat/aflyst.

Alle er velkommen - hank og i naboen og kig forbi til en hyggelig eftermiddag i godt selskab.

Vi håber, at rigtig mange Bonnetfolk i alle aldre vil bakke op omkring dette nye arrangement og hygge sig sammen. Sæt allerede kryds i kalenderen nu.

Hvis der er nogen, der har tid og lyst til at bage en plade boller allerede nu til klubhusets fryser, så ville det være dejligt!

Med venlig hilsen og godt nytår

Bonnet Gymnastikforening
Bonnet Lokalarkiv bød indenfor lørdag eftermiddag,

til Lokalarkivernes dag.


Temaet for dagen var DLG, hvor vi havde lavet udstilling med både billeder, protokoller, udklip og en lille film om nedrivningen af tårnet. Udstillingen kan ses frem til januar 2019.

I dagens anledning var der dækket op til en kop kaffe og en småkage i det lille museum, som arkivet har lavet i det gamle lager. Her udstilles effekter, som for hovedpartens vedkommende er fra Bonnet eller har lokalhistorisk tilknytning. på museet er det meningen at tingene må røres og prøves, og det benyttede både børn og voksne sig af.
Billed-aften er blevet til
billed-søndag.
Den 13. januar
2019 Kl. 13.30


på Lemvig Kompetence Værksted, (friskolen). Denne gang i salen.

En tidligere Bonnetboer, Kirsten Thorndahl & hendes mand Kjeld Olsen, har sammensat billeder fra hendes far, Uddeler Gerhard Thorndahls, mange fotoalbum under overskriften.
"Livet i Bonnet Brugs 1929-1976".
Ligeledes er der billeder fra Kirstens mors fotoalbum fra Bonnet Mølle.
Der er tale om billeder, private såvel som fra butik, der er udvalgt blandt flere tusinde fotos. Det hele er sammensat i en PowerPoint og vises på storskærm.
Medl. 40 kr.
Ikke medl: 60 kr.
Priserne er inc. kaffe
Alle er velkomme


Tilmelding senest d. 7. januar 2019
Mere vand til Marieboel


Som bekendt er der bygget en kæmpestor svinestald på Marieboel nord for Bonnet. Her bliver produktionen flerdoblet, og vand- behovet vil naturligvis blive øget cirka tilsvarende. Ifølge de gamle tegninger skulle der ligge en vandledning med ø 75 mm, hvilket ville være nok til at klare forøgelsen, men da man gik i gang med at føre vand frem til den nye stald, fik vi en kedelig overraskelse. Det viste sig nemlig, at stikledningen kun var ø 32 eller 40 mm. Derfor blev det nødvendigt at trække en ny stikledning gennem marken fra Bonnetvej til Marieboel.

Dette var en uforudset udgift, men heldigvis er der penge på kontoen til at klare den slags - og det var nok godt, at fejlen blev fundet, før ledningsnettet blev overdraget til Lemvig Vand & Spildevand. Selve tilkoblingen gav ikke så store afbrydelser i vandforsyningen som frygtet, men vi beklager under alle omstændigheder de gener, det måtte have forårsaget.

Mvh, Mogens OlsenMandemadsaflutningen

På trods af, at mandemadsholdets julefrokost faldt sammen med Mortensaften, lykkedes det at samle ca. 65 gæster. Aftenen forløb ganske som den plejer: Masser af hygge, lækker mad (bl.a. and, naturligvis), levende musik og dans. Vi kunne godt have huset 20 - 25 gæster mere, men forsamlingen fyldte alligevel godt i Fælleshuset i Vandborg. Der er således stor tiltro til, at traditionen kan fortsætte, selvom vi ikke kan være i Bonnet længere. Selve kurset afholdes på Ramme Skole, hvor vi har fundet os godt til rette, og vi føler os også godt tilpas i Vandborg Fælleshus. Der er enkelte ledige pladser på holdet, så hvis man kunne tænke sig at bruge 10 aftener næste efterår på god mad og hyggeligt samvær, er det bare med at komme ud af busken, når kurset udbydes.

På holdets vegne,
Mogens Olsen


Sidste frist for stof til næste nummer:


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose