40. Årgang marts 2018


Genbrugsladen har så vidt muligt åbent hver lørdag kl. 14-15. Der kommer nok en del nye effekter i forårsperioden, så kik ind. Lemvig- spejderne kan afhente papir og pap i laden sidste lørdag i hver måned.

Nyd foråret på Bonnet-egnen!

Peter Sønderby, BorgerforeningenHåndarbejdseftermiddag i Klubhuset

Som nævnt tidligere, er håndarbejdseftermiddagen flyttet, så nu er det den første mandag i hver måned fra kl. 15.00 - 17.00.

På grund af påsken, bliver det dog den anden mandag i april:

Mandag, den 9. april fra kl. 15.00 - 17.00


Husk hækle-, strikke- og snakketøjet samt kaffe/te og hank op i naboen og/eller veninden.
God påske alle sammen

Nu når påsken nærmer sig nærmer vi os til forårs oprydninger. Det er det perfekte tidspunkt til at få sig selv et nyt sæt af havemøbler eller måske at få repareret den lampe i baghaven? Nu vil jeg som tak tilbyde alle mine ydelser fra min lille virksomhed med 35% rabat til alle Jer dejlige naboer og beboer fra Bonnet og omegnen.

⦁ EDB hjælp
⦁ TV og antenne opsætning
⦁ Telefon opsætning
⦁ Hjemmesider
⦁ Fotografering
⦁ Små reparationer
⦁ Hjælp til internet
⦁ Reparationer af computere og Tv' er
⦁ Opsætning af lamper
⦁ Bygningen og samling af møbler


Vi kan også lave et haveskur hvis du har brug for det, vi er ikke bange for nogle opgaver og kan klare det meste.

Det er ligegyldig om du har store eller små opgaver det kan jeg klare. Så tøv ikke med at ringe på 5282 6376 eller komme forbi Rammevej 23 så kan vi snakke om det. Det koster ikke noget at få et tilbud men det kan være dyrt at lade være.
Åbning af Naturstien

Den årlige åbningsvandring på naturstien fmder sted:

Lørdag d. 5. maj kl. 12.00


Mødested: Klubhuset på stadion

Medbring en frokostret til det fælles tag-selv-bord til det antal personer, I kommer. Husk bestik og service. Drikkevarer kan købes. Efter maden går vi en tur rundt på naturstien og vender tilbage til klubhuset til kaffe og kage ca. 14.30.

Man må gerne deltage i dele af arrangementetNår tårnet falder

vil vi markere det med en sammenkomst i klubhuset, hvor vi byder på en forfriskning til børn og voksne. Datoen kender vi ikke, derfor afholdes arrangementet sidst på eftermiddagen, den dag "Kloen" sættes i betonen øverst oppe. Vi informerer bredt, når vi kender tidspunktet, men ellers: Hold øje med tårnet!
Generalforsamling i Bonnet Vandværk

Torsdag den 15. marts blev der afholdt generalforsamling i Bonnet Vandværk. I år blev der i øvrigt afholdt som et fællesarrangement med Bonnet Gymnastikforening og Bonnet og Omegns Borger og Håndværkerforening. Der var knap 20 deltagere i alt.

Ove Andersen åbnede som valgt ordstyrer ballet, og gav ordet til formand Leif Jensen for aflægning af beretning. Leif gjorde status over et godt år, hvor driften har været stabil, bortset for et ledningsbrud allersidst på året. Ledningsbruddet blev lokaliseret på Hyldalvej, og hurtigt udbedret.

Kasserer Mogens Olsen gennemgik herefter hovedtallene i regnskabet. På grund af de noget specielle regler for vandværkers regnskaber, kunne der ikke fremvises et overskud, da dette ikke er tilladt. Dog kunne det med tilfredshed konstateres, at vandværkets likvide beholdning er tilfredsstillende, trods et mindre fald i omsætningen. Antallet af brugere er i øjeblikket 202, og totale oppumpede mængde for 2017 andrager 35540 m3, hvoraf solgte mængde andrager 33200 m3.

Mogens fortsatte med at informere om de igangværende forhandlinger med Lemvig Vand og Spildevand om en eventuel overtagelse af Bonnet Vandværk. Grundet de stadig stigende udgifter til administration og analyser samt krav om f.eks. beredskabsplaner i tilfælde af forsyningsafbrydelse eller forurening, har bestyrelsen indledt forhandlinger med Lemvig Vand og Spildevand om overtagelse af vandværkets ledningsnet, efter at have informeret generalforsamlingen i marts 2017. Da en af vandværkets større forbrugere planlægger udvidelse af svine bedriften, står vandværket overfor en kapacitetsmæssig udfordring, idet bedriftens udvidelse vil give en betragtelig forøgelse af vandforbruget. Forhandlingerne lægger foreløbigt op til en overdragelse af ledningsnettet til L VSV, hvor Bonnet Vandværk i den forbindelse forestår udgifterne til udskiftning af samtlige vandmålere, sløjfning af eksisterende vandboringer, og demontering/nedrivning af vandværket i Bonnet. Bestyrelsen bad generalforsamlingen om mandat til fortsættelse af forhandlingerne, hvilket blev imødekommet uden indvendinger.

I forbindelse med valg til bestyrelsen, var der genvalg til Peder Jørgensen og Anders Graversgaard, og bestyrelsen fortsætter med samme medlemmer efter generalforsamlingen. Suppleanterne Niels Hansen og Ove Andersen blev ligeledes genvalgt med efterfølgende bifald. Til sidst blev revisorerne Ulla Dalgaard og Erik Kjær ligeledes genvalgt.

Tak for god ro og orden,

Bonnet VandværkForår på vej......

Naturen bliver grønnere og haver, huse, byen og omegnen skal forskønnes. Det indebærer bl.a. en del gren- og haveaffald. Bonnet har i år ikke noget afleveringssted til dette, så vi må henvise til Genbrugspladsen i Lemvig.

Den årlige affaldsindsamling foregår i uge 16, mere præcis finder den sted i Bonnet lørdag d. 21. april med start kl. 13 fra Klubhuset. Vi forventer at være færdige kl. 15, mød op uden tilmelding, vi sørger for rigelig med forfriskninger.

I løbet af foråret går vi atter i gang med at pleje de grønne områder. Vi undersøger lige nu, hvordan vi kan få klippet græsset på stadion, så banen atter bliver anvendelig til boldspil. Kommunens klippemaskine vil fremover ikke komme så ofte, så løsningen bliver nok, at byen selv må sørge for dele af klipningen. Tag godt imod de ulønnede frivillige, der bruger en del af deres fritid til at forskønne byens grønne arealer. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du ønsker at deltage i dette arbejde.

Nedrivningen af DLG fortsætter, tårnet står stadig og synes endnu højere, nu da de tilstødende sidebygninger er væk. Vest for tårnet er fundamentet blevet fjernet tirsdag d. 20 marts, og der er et hul på 3 meters dybde. I april vil man formentlig gå i gang med nedrivningen af tårnet, Redningsringen skal løfte "låget" af, og herefter skal Hvidbjergs egne maskiner gnave sig ned i tårnet, indtil man kan arbejde med maskiner stående på et bjerg af knust beton. Vær opmærksom på, at vi afholder et spontant fyraftens-arrangement, når nedrivningen påbegyndes. Alle byens borgere er velkommen.
Julen varer lige til påske ....

JUL I BONNET


Igen i år ville julemanden komme med toget til Bonnet.

Mange voksne og børn var mødt op i god tid for at modtage julemanden. Børnene og såmænd også de voksne, var meget spændte og den var næsten ikke til at holde ud - ventetiden- men kl. 11 rullede toget-flot pyntet med et julehjerte foran- ind på stationen.

Ud steg julemanden med hans store sæk på ryggen. Han blev hilst velkommen af både store og små.

Alle gik i samlet flok, med julemanden forrest, over til det store juletræ ved DLG.

Her blev der sunget og danset omkring juletræet.

Julemanden, som jo er en ældre herre, satte sig på en stol og herfra blev der delt slikposer ud til alle de rare børn.

Mange blev fotograferet sammen med julemanden og fik fortalt ham, hvad de ønskede sig i julegave.

Arrangementet siuttede af med kaffe, øl, sodavand og brune kager i klubhuset.,Traditionen tro blev der d. 23 dec. danset og sunget om byens store juletræ ved DLG. Der var mødt en masse mennesker- både unge og gamle. Den aften fik vi også hilst på nogen af de unge mennesker, som var kommet hjem til Bonnet for at fejre jul.

Der blæste en frisk vind og der blev trukket godt ned i huen.

Efter dans om træet, mødtes vi i klubhuset, hvor vi fik en lille "forfriskning" og ønskede hinanden en glædelig jul.

Der var flere mennesker med dernede, end der kunne være inde i klubhuset, så nogen måtte stå udenfor og nyde portvinen og snapsen.

Redaktianen beklager meget, at dette indlæg ikke nåede med i sidste nummer af Springbalsaminen på trods af at det var afleveret i endda meget god tid..
Familie & Samfund Bonnet

Referat fra generalforsamlingen 2018


Den årlige generalforsamling blev afholdt i smukke omgivelser - med pragtfuld udsigt over Limfjorden og Horn sø samt Lemvig by - hos Søgårdens Helse, hvor Anne Berit Snejbjerg driver sin klinik for sindsro og helse. Der var mødt 15 medlemmer op (inkl. bestyrelse).

Efter at formandens beretning og regnskabet var blevet godkendt, modtog Kaja, Birthe og Christina genvalg. Som suppleanter blev Bente og Birgit genvalgt og revisorerne Ulla og Anna blev ligeledes genvalgt.

Bestyrelsen var lidt ked af de aflysninger af arrangementer, vi har haft på grund af for få deltagere. Der kunne ikke umiddelbart findes en årsag til det, udover det overvældende tilbud af spændende arrangementer i Lemvig og omegn og måske en lille smule sløseri.

Under kaffen fortalte Anne Berit Snejbjerg om huset, familien og arbejdslivet. Hun har prøvet rigtig mange ting i løbet af et langt arbejdsliv og har nu indrettet en lille klinik i privaten, hvor hun giver massage og andre helsefremmende behandlinger.

Vi blev vist rundt i det 500 kvm store stuehus med den smukke beliggenhed og hørte om husets historie.

Bestyrelsen har i skrivende stund ikke konstitueret sig endnu.
Bonnet Familie & Samfund

Besøg på politistationen i Holstebro.
Familie og Samfund havde arrangeret et besøg på politistationen tirsdag d. 20. februar.
Det blev en både spændende og hyggelig aften for de ca. 30 M/K'er, der var fundet ind gennem den lidet prangende dør på stationen.
Mikkel Bertelsen viste os op ad de mange trapper til 5. etage hvor Marie Bertelsen stod klar til at tage imod.
De gav os en rigtig god beskrivelse af deres arbejde på stationen, samt en gennemgang af politiets arbejde i marken og på stationen.
En stor del af Mikkels opgaver er uddannelse af nye betjente, og han fortalte bI. a. om de forskellige værktøjer en betjent er udstyret med - i prioriteret rækkefølge: tale, peberspray, politistav og pistol.
Vi fik lov at holde politistaven, den skal man ikke ønske at komme i klammeri med.
Marie fortalte om forskellige opgaver på kontoret, bI. a. betjening af 114 linjen.
Vi kunne undervejs stille spørgsmål, dette blev også udnyttet. Herefter fik vi en spændende rundvisning på stationen. Man behøver ikke at være indretnings- arkitekt for at indrette detentionen - en plastbetrukken madras på gulvet + tv-overvågning - det er alt.
Omvisningen sluttede ude ved den imponerende motorcykel- og bilpark. Så gik turen igen hele vejen op til 5. hvor der var kaffe m. kage.
EN RIGTIG FIN AFTEN

Inga Nielsen
Bonnet Lokalarkiv.

Husk at sætte kryds i kalenderen til

"Grundlovsfest"

50 juni holder vi "grundlovsfest", sæt X i kalenderen!


Grundlovstalen m.m bliver holdt af Anders Haubjerg. Talen bliver ret u-politisk, da han vil fortælle om sin opvækst i Bonnet fra 1978-1992. Krydret med fotos og anekdoter. Han vil også spille og synge sange med relation til det fortalte. Så kom og syng med
Så er foråret på vej og snart skal cyklerne luftes igen

Panoramaruten HIMMEL, HAV OG KUNST fører lige gennem vores lille by og vores smukke egn:

Panoramarute 409 Himmel, hav og kunst - 44 km

Lemvig, Bonnet, Trans, Ferring, Gjellerodde


Cykelruten "Himmel, hav og kunst" fører jer til de bedste udsigter over Vesterhavet og Nissum Bredning. Den går også til steder, hvor egnens historie fortælles, og hvor kunstnere viser deres fortolkning af himmel og hav.

Undervejs ligger kystlandskabet foran jer som et panorama af lys, land og vand, og lige om lidt er I fremme ved vandkanten.Efter en træls episode fra en gåtur i vores dejlige by, har jeg lyst til at fortælle lidt om, hvordan det er at være bange for hunde

Jeg kender mange dejlige hunde, som ikke giver mig problemer. Kun løse hunde, der kommer løbende imod mig, giver mig mange problemer. Det tager lang tid at komme videre, efter et sådan møde og der går lang tid før jeg igen "har lyst til" at gå en tur alene.

Det hele skyldes en hund, der overfaldt mig for længe siden. Selv om jeg har forsøgt, kan jeg ikke diskutere med den skræk, der opstår. Jeg kan heller ikke bruge: "Den gør ikke noget" til noget.

Det jeg kan bruge, er at hunden ikke kommer alene løbende imod mig!

Tak om I vil tænke over, hvor jeres hunde færdes.

Bare for at understrege, at man har loven med sig og bør kunne færdes i vores by, selvom man har det dårligt med løse hunde.

Udskrift fra Hundeloven:

§ 3. I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser mv., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale.

Tak for jeres opmærksomhed

BirgitSidste frist for stof til næste nummer: 20/5-2018


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose