39. Årgang marts 2017


Indvielse af Naturstien


Vi skal have indviet Naturstien.

I år foregår det søndag d.30-4 kl.12 på Mejeriet

Medbring en ret til det fælles ta selv bord til det antal personer i kommer.

Husk bestik og service

Øl, snaps og sodavand kan købes.

Når vi har nydt maden, går vi en tur rundt på Naturstien. Vi slutter af med kaffe og kage på Mejeriet kl 14.30

Man må gerne deltage i dele af arrangementet.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag.


Hilsen

Borgerforeningen
Genbrugsladens første år

Det er nu ca. et år siden genbrugsladen åbnede i DLGs lagerhal ud mod Bonnetvej. Her kan man i vores trailere aflevere mindre mængder affald, som ellers skulle have været transporteret til Lemvig. Uden for hallen står en altid tilgængelig container til glas, og inde i hallen kan afleveres papir og pap, som afhentes af Lemvig-spejderne. Der er en container til jernaffald, samt udstillet mange genbrugsegnede effekter, som kan erhverves for småpenge- priserne fastsættes af dagens vagter. Vores to trailere kan lejes af foreningens medlemmer til en meget favorabel leje. Der er ca. 20 vagter, der parvis skiftes til at servicere Bonnet-egnens beboere. Vi ønsker flere brugere og gæster, og dermed mere aktivitet hver lørdag kl. 14 i Genbrugsladen. Kik ind!

Grønne områder

Græsset gror, vi er på vej ind i foråret, og vi begynder snart at pleje de grønne områder og rabatter. Din hunds efterladenskaber skal derfor ikke efterlades på de områder, hvor der bliver klippet græs, heller ikke på Naturstien, stadion eller Jobværkstedets boldbane. Saml op i din medbragte pose og efterlad ikke posen i naturen, det er så klamt, når vi har affaldsindsamling, forskønnelsesdag, vedligeholdelse eller bare går en tur.

Affaldsindsamling

Årets affaldsindsamling foregår i uge B, i Bonnet lørdag d. 1. april kl. 13 ved Klubhuset på Bonnet Stadion.

Diverse ..

Bøgespiren har nu stået ubenyttet siden 31. august. Bygningens fremtid er endnu uvis, mest sandsynlig er en tvangsauktion i løbet af året. Nedrivning af store dele af DLG-bygningen har været i licitation, men vi ved endnu ikke, hvornår arbejdet skal udføres. Vi forventer ikke, at det bliver før sommerferien. Hovedbygningen med arkivet samt Genbrugsladen bliver bevaret, er vi blevet lovet.

Med venlig hilsen, Peter SønderbyForskønnelsesdag


Vi skal igen i år have en dag ,hvor vi luger, beskærer og rydder op m.m så vi kan få en by med pæne omgivelser.

Dato og klokkeslæt for arrangementet bliver oplyst på Facebook og i oplysningsstanderne.

Hilsen

Borgerforeningen
Nyt fra Lemvig Kommune, Johværkstedet:

Kære Borgere i Bonnet

Håndværkerne er nu kommet godt i gang med renovering af skolen, blandt andet nyt industri køkken og kantine.

Der bliver etableret administration, kontorområde og undervisningslokaler samt samtale rum.

Vi har sendt en ansøgning om tilladelse til at bygge til og til etablering af læbælte på den tilstødende jord.

Vi håber, at vi i Maj kan indkalde til et informationsmøde om hvad det er, der nu skal ske i den tidligere Friskole - og forhåbentligt vise jer rundt i de ny renoverede lokaler.

Vi har søgt Tryg-fonden om en hjertestarter, som vil komme til at hænge på tilgængeligt sted, så alle i Bonnet kan få gavn af den, hvis det værst tænkelige skulle ske.

Vi ser frem til at komme på plads i de nye lokaler i Bonnet.

Med venlig hilsen

Poul Lindholm
Afdelingsleder

Foruden ovenstående har vi modtaget en skitse over det kommende jobværksted, så man kan danne sig et indtryk af, hvordan indretningen bliver.


Bonnet Lokalarkiv trak fulde huse.


Ikke mindre end 70 glade og snaksalige gæster var mødt op, og hver en stol og kop var i brug, da Bonnet Lokalarkiv indbød til deres årlige billed-aften. Der blev vist og fortalt og snakket om de mange billeder, både de meget gamle, men også de helt nye. Vi lægger vægt på, også at sørge for at samle informationer, helt op til i dag.

Vi skal jo huske på at, alt som der skete i går, er historie i dag.

Vores lokal fotograf, havde lavet en lille kortfilm over Bøgelundvej, som viste byen, lige da den havde fået lagt den længe ventede nye asfalt.


Bonnet Lokalarkiv..

Det blev "næsten" en skole fest, da Per Sandal fortalte om sit første møde med Bonnet i 1960.

Lokalarkive havde spurgt Per Sandal om han ville fortælleom, hvordan det var, som 11 årig dreng fra Fyn, at komme til Bonnet. Her var ikke bare livet, mentalitet og sproget noget af en omvæltning. Per forstod ikke sproget, det at Købmand, Peder Madsen i daglig tale kunne blive til P.Kjømen, var et af de eksembier som han kom med. Han fortalte om lege, det at børn legede, også når de var 10-12. Om de kedede de sig? Ja- men så måtte de jo bruge fantasien, og det var de gode til i Bonnet også den gang.

Aftenen forløb var som det hører sig til, med fælles sang fra Hejskelesangbogen. fordrag. kaffe og masser af grin, snak og deltagende fortællinger. En aften de 50 tilhører muntert kunne tage hjem fra.

Lokalarkivet takker for den store opbakningenBonnet Gymnastikforening - BGF


Ved generalforsamlingerne deltog også gymnastikforeningen. Udtrådt af bestyrelsen er Malene Røn og nyvalgt er Arne Agerbo. Bestyrelsen består herefter af Arne, Preben larsen og Peter Sønderby. Ved general- forsamlingen kom det frem, at mange er villige til at støtte foreningen økonomisk, og derfor åbner vi mulighed for et passivt medlemskab. I løbet af forårsmånederne vil vi oplyse om, hvordan et sådant medlemskab kan oprettes, f.eks. i Springbalsaminen og på byens hjemmeside.

Efter klubhusets renovering, bl.a. med nyt køkken, er det muligt at leje huset til mindre sammenkomster, egnet til 15-20 personer. Førstkommende lejlighed til at se huset er ved affaldsindsamlingen 1. april. I løbet af sæsonen håber vi på initiativer, ikke kun fra bestyrelsen, der kan afvikles med klubhuset og stadion som omdrejningspunkt, f.eks. gåture på naturstien, til Råbjerghøj, Trekroner rundt, cykelture på de små skønne veje i området, eller en familieaften med hygge på stadion. Find selv på andet, har I ønsker eller forslag, så kontakt evt. bestyrelsen.

Vi opfordrer til at I benytter stadion rekreativt, på en måde, så de næste brugere også får en god oplevelse.

Vi ses på Bonnet Stadion
Bonnet Bredbåndsforening

Så skete det, Bonnet Bredbåndsforening blev nedlagt med en allersidste generalforsamling den 09.03.2017.

Foreningen blev stiftet i bedste andelsmejeristil, og gennem mere end 10 år har mange borgere i Bonnet og omegn haft nem og billig adgang til internettet. Det var Marinus Lund, der sammen med Landboforeningen i Lemvig var primus motor for initiativet i sin tid. Interessen for trådløst bredbånd var så overvældende, at der i lange perioder har været venteliste for at blive medlem.

Det hele tog sin begyndelse i 2004, hvor man i marts 2004 kunne læse følgende om trådløst bredbånd i Bonnet i Springbalsaminen:

"For nyligt blev der afholdt et orienterende møde om muligheden for at etablere trådløst bredbånd i Bonnet. Interessen var stor, og når dette blad læses, har der allerede været afholdt stiftende generalforsamling. På forhånd har ca. 35 tilmeldt sig, heraf 5-10 erhvervsdrivende (især landmænd). Senderen skal placeres på toppen af DLG-siloen og fra dette solide fundament skulle den kunne række ca. 3 km, hvis man har uhindret udsyn fra sin modtager.

Den sender, der er budgetteret med, passer nogenlunde til det antal, der på forhånd har ytret interesse, men hvis der kommer væsentligt flere, kan senderen simpelthen dubleres. Nysgerrige kan henvende sig til Marinus Lund."


I begyndelsen var der begrænset kapacitet til rådighed og der var restriktioner omkring forbrug i spidsbelastningsperioder.

I 2008 kom der fibernet til Bonnet, og nu var kapacitetsproblemerne løst, men der var lang vej endnu, til alle husstande fik tilbud om at få indlagt fibernet. Således kunne man læse i Springbalsaminen:

"Tirsdag den 18. marts 2008 blev der afholdt generalforsamling i Bonnet Bredbåndsforening, hvortil der var mødt 32 medlemmer op.
Der skulle tages stilling til, hvorvidt der skulle gøres brug af Midtvestbredbånds tilbud om at lægge fibernet ind til antennerne på DLG. Dette ville kunne gøres indenfor et par måneder, medens tidshorisonten før hver enkelt husstand i området får tilbudt fibernet er ca. 2011/2012. Med fibernettet øges hastigheden og kapaciteten væsentligt. Mereprisen er 400 kr. om året pr. husstand.
Fordele, ulemper og fremtidsudsigter blev diskuteret livligt, og det endte med, at forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen skriver således under på en 3-årigt kontrakt med Midtvest Bredbånd. Når fibernettet er lagt ind, bliver der åbnet op for nye medlemmer, idet begrænsningen bliver hævet fra 60 til 100 medlemmer.
Efter at folk havde styrket sig med mad og drikke, viste Thorkild fra Landboforeningen nogle fif, som alle kunne have glæde af. Er du interesseret i at blive medlem, så kontakt Birgit på tlf. 97889955. "


I løbet af 2014 har alle husstande indenfor bygrænsen og de fleste i oplandet fået tilbud fra Altibox, om at få fibernet lagt ind. Dermed blev Bredbåndsforeningen overflødigt og tiden er inde til at sige tak til alle, der har ydet et stykke frivilligt arbejde for foreningen, i særdeleshed Marinus Lund som primus motor samt og Birgit Fredgård som regnskabsfører og Preben Larsen for teknisk assistance.

Bonnet Borger- og Haandværkerforening, som i forvejen administrerer Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk. overtager administrationen af mailadresserne, så man kan bibeholde sin bonnet-it mailadresse i de næste 10 år. Resten af bankbeholdningen deles mellem BGF og Borgerforeningen og dermed slutter denne solstrålehistorie.
Borgerforeningens generalforsamling d.9-3-2017

Traditionen tro holdt borgerforeningen og vandværket deres generalforsamling samme aften i forlængelse-af hinanden. I år holdt idrætsforeningen og bon net it. også deres generalforsamling på Mejeriet samme aften. Der var mødt 23 til de 4 generalforsamlinger.

Borgerforeningens formand Peder Sønderby aflagde beretning og regnskab og begge ting blev godkendt.

Peder fortalte om de ting, som borgerforeningen havde været involveret i- julebelysning, genbrugsladen, nyt asfalt på Bøgelundvej m.m.

Lena Graversgaard ønskede ikke at modtage genvalg. I stedet valgtes Arne Agerbo.
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Fredag, den 7. april kl. 15.00 - 17.00 er det sidste gang inden sommerpausen, at vi mødes i Lokalarkivets hyggelige lokaler med strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet. Medbring som sædvanligt selv kaffe/te og gerne din nabo kone.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.

I maj - juni - juli - august holder vi sommerpause.

Fredag, den 1. september nørkler vi videre.
25 Januar 1895 var følgende at læse i avisen. Hvad gjorde man ikke for at overleve.

Familie & Samfunds generalforsamling d. 16-3 2017


Den årlige generalforsamling blev afholdt hos Tom og Tove i" Himmeriget".

Inden generalforsamlingen var der lejlighed til at se" MathiIdes Pakhus" hvor Tom har en stor samling af gamle ting fra landbrug, forretning, husholdning m.m.

Efter at have set på herlighederne, gik vi indenfor i stuehuset, hvor vi afviklede vores generalforsamling.

Vi startede med en sang akkompagneret af Tove på harmonika. Anna blev valgt til ordstyrer. Kaja bød velkommen og berettede om det forgangne år. Desværre måtte vi aflyse flere arrangementer pga. manglende tilslutning.

Vinsmagning m. tapas - Besøg på Handbjerg Marina og besøg hos Plastix var en succes med god deltagelse.

Christina gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

På valg var Jette og Nancy. Jette modtog ikke genvalg. Inger Marie blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Kaja, Birthe og Christina. Suppleanter er Bente og Birgit. Ulla og Anna er revisorer.

Under kaffen fortalte Tom om det at komme fra Københavns stenbro til Vestjylland og om deres arbejdsliv med børn og unge med fysiske eller psykiske handicaps.

Til sidst fik vi en rundvisning i deres hyggelige og specielle hjem.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Som Springbalsaminens opmærksomme læser måske kan huske, var der en indbydelse fra DGI til en ideudviklingsworkshop på Bovbjerg Fyr under overskriften "Move for Life" i forbindelse med Aarhus kulturhovedstad 2017 i sidste nummer. Der var to Bonnetborgere, der deltog i mødet, og det blev en spændende og inspirerende aften. Selvfølgelig skal Bonnet da også med på landkortet ved denne store begivenhed. Derfor vil vi allerede nu løfte sløret for dette arrangement i efteråret 2017, så husk at sætte kryds i kalenderen:


Måneskinstur i Mosekonens rige

Lørdag den 4. november 2017 kl. 17.30


Kultur, natur og bevægelse forenes i en fantastisk oplevelse i form af en mørkevandring Naturstien rundt. Kom og vær med til denne fuldmånebegivenhed på tværs af Region Midtjylland, hvor "Move for Life" under Aarhus 2017 rykker til Bonnet.

Vi mødes ved et af Bonnets kulturelle klenodier, Mosekonen, billedhugger Erik Smeds finurlige stenskulptur, ved Bonnet Station.

Bonnet er kendt for sin smukke natur med Naturstien langs byens moser, som de populært kaldes. Egentligt er der tale om såkaldte dødishuller, skabt af smeltede kæmpeisklumper efter den sidste istid, som gav landskabet omkring Bonnet dens smukke særpræg.

I mørket er alt forandret på forunderlig vis, og vi vil gå turen Naturstien rundt med en meget kyndig guide, tidligere naturvejleder Peder Flansmose, der vil fortælle om nattens forunderlige lyde og, hvis vejret tillader det, vil vi kigge på stjernehimlen. For at skærpe sanserne vil vi på dele af turen være fuldstændig uden brug af kunstigt lys - andre steder lyser vi op med fakler og lommelygter.

Bagefter serveres dejlig varm suppe og hvem ved, måske vil der også være mulighed for at smage vaskeægte Bonnet Mosekonebryg i Bonnet Gymnastikforenings klubhus på sportspladsen i Bonnet.

Turens varighed er ca. 1 time.

Det er gratis at deltage

Pris for en tallerken suppe 35 kr

Pris for en specialøl 35 kr.
Ordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk

Der var ca. 22 deltagere til mødet, hvilket er usædvanligt mange; men denne succes må vi nok dele med de 3 andre foreninger, der holdt generalforsamling samme aften. Erik Kjær blev valgt til ordstyrer og overgav ordet til formanden. Leif Jensen kunne berette om et godt år, hvor det lykkedes at få styr på vandspildet, som var nede på 4% mod 15% året før. Desuden orienterede han om en henvendelse fra Lemvig Vand & Spildevand, som foreslår et samarbejde. Det vil være oplagt at etablere en forbindelse mellem deres og vores vandledning (et sted i nærheden af Råbjerghøj), så vi har en nødforsyning i tilfælde af forurening eller nedbrud. Desuden er det bestyrelsens indstilling, at vi påny bør undersøge muligheden for at komme ind under L VS, da vilkårene lyder til at være mere lempelige, end de var, da vi forhørte os for nogle år siden. Vandkvaliteten er nu igen helt i top, se opsummering af analysedata andetsteds i bladet. Det har vist sig at holde stik, at det tager 6 - 12 måneder at få et nyt filteranlæg i balance.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et rundt nul som årsresultat. Dette skyldes, at der er kommet nye regler, som bl.a. siger, at virksomheder af vores type ikke må give overskud. Når man dykker ned i tallene (hvilket alle er velkomne til, man kan blot bede bestyrelsen om at få lov at se bilag mv.) viser det sig, at den likvide beholdning er faldet med 50.000 kr til ca. 900.000, fordi vi har betalt nogle store regninger, især til nye ledninger under Bøgelundvej. Den egentlige drift har givet et pænt overskud, og derfor kører vi videre med uændrede takster.

Valghandlingeme blev overstået med et minimum af dikkedarer: Leif Jensen, Jens Jørgen Groth og Mogens Olsen blev genvalgt til bestyrelsen, Niels Hansen og Ove Andersen fortsætter som suppleanter, og Ulla Dalgaard og Erik Kjær fortsætter som revisorer.


Sidste frist for stof til næste nummer: 28/5-2017


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose