40. Årgang maj 2018


Sankt Hans Aften

Lørdag d. 23. juni kl. 18.30

På Bonnet Stadion


Der er mulighed for at grille og spise den medbragte mad i vores nye telt.

Grillen er klar og der er salg af grill-pølser.

Som sædvanlig er der konkurrencer, lille bål til snobrød, fodbold, salg af kaffe, kage, vin, øl og vand, båltale og hekseafbrænding.

Drikkevarer købes i Klubhuset!

Med venlig hilsen Idrætsforeningen, borgerforeningen og Familie & Samfund


Båltaler: Byrådsmedlem Gitte W. JeppesenSikken dejlig dag det er i dag! Ja, det kunne vi med rette nynne, da vi havde den årlige Natursti indvielse.
Solen skinnede og humøret var godt.
Trods fødselsdag og konfirmation i byen, var der ca. 20 friske unge som gamle mødt op. Vores fælles frokost bord bød på mange dejlige lækkerier.
Turen rund var lidt anderledes i år, da vi denne gang gik ud fra Bonnet Klubhus, så der blev også budt på bjergvandring. På turen blev der set - hørt mange fuglestemmer, og vi nød at alt ting stor med deres friske skud, uanset om vi kigge højt eller lavt, et enkelt rådyr ville også lige hilse på. Hvor bor vi skønt i Bonnet.
Tilbage på turen, bænkede vi os uden for klubhuset og nød eftermiddags solen og en kop kaffe med kage.

Tak for endnu et godt arrangement til Borgerforeningen.
Håndarbejdseftermiddag i Klubhuset


Mandag d.7 maj har vi gang i håndarbejdet nede i klubhuset. Vi tage lige mandag d. 4 juni med også inden vi holder ferie i juli og august. Vi starter op igen d. 3 september.

Husk hækle-, strikke- og snakketøjet samt kaffe/te og hank op i naboen og/eller veninden.Affaldsindsamlingen april 2018 med ny rekord!

Traditionen tro deltog vi også i år i den landsdækkende affaldsindsamling, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. John Clausen havde en hel del at sige inden vi alle var mødt op. Vi var 17 indsamlere på dagen og 4 havde dagene forinden samlet på Rammevej og Houlindvej, så med et rekordstort antal på 21 tog det kun 1% time at rydde grøfter, rabatter, hegn, pladser, områder, indkørsler m.m. for affald. Der var ikke så store mængder affald som tidligere år, så den årelange indsats virker formodentlig. Dejligt at se så mange møde op på en flot solskinsdag, hvor indsamlingen afsluttedes med øl, vand, kaffe og kage på bænkene foran klubhuset. Vi håber at se jer igen til næste års indsamling, men selvfølgelig også gerne inden!
Bonnet Lokalarkiv


Siden sidst:

I starten af april fik vi et opkald fra Viborg, "Det vil glæde min mor Valborg Augusta meget, om I vil deltage i receptionen ved hendes lOO-års fødselsdag"

Det ville vi l l det er vist nok første gang en "Bonnetbo" fylder 100 år. Vi tog en halv fridag og drog mod Viborg. I festlokalet i kælderen fandt vi fødselaren, hun var selvfølgelig selv gået der ned. Valborg sad i en god stol for bordenden, først kikkede hun på os, så var hun nødt til at spørge "hvem er det nu I er?" "Vi kommer fra Bonnet" "NAJJJ, det er bedre end Dronningen l l" Kom ikke og sig at vi ikke følte os velkommen, vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag med en meget kvik 100-årig.

Valborg Augusta blev født på Rammevej 6, den 24.4.1918, som 3. barn af Tømrer/snedkermester Mads Klemen Knudsen og hustru Mette Kirstine.

Valborg har været på besøg på arkivet og hos Max og Birgit til kaffe, hvor hun fortalte om mange gode minder fra sin barndom i Bonnet. Et besøg hun vender tilbage til igen og igen, det har betydet meget for hende at gense hendes barndomshus/by.


Årsmødet i sammenslutningen af lokalarkiver i Lemvig kommune, blev i år afholdt hos os, det vil sige vi fik lov at låne de fine lokaler i Kompetenceværkstedet, da vi stadig "roder" på arkivetl Tak for det.

Der kom 36 til mødet, hvor de fremmødte efter generalforsamlingen så et par film om Bonnet og DLG samt billedserie fra byens start til nu.
SE HER: BETALINGSÆNDRlNG

Kontingent til Borgerforening


Det er tid at betale kontingent til Borgerforeningen

Det er os der bl.a. sørger for forskønnelse afbyen, vedligeholder Naturstien, vi indsamler affald til genbrug, vi laver julebelysning inel. juletræ, medvirker til Set. Hans fest m.m.

Men vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle, både i by og på land
Pris pr hustand Kr. 200,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til:
Reg. 9589 Konto 167 380 689.
Det er vigtigt at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt.

Såfremt nogen ønsker et indbetalingskort, at betale kontant eller har spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48
Birgit Fredgaard 23 45 11 06 (modtager MOBILPAY)Tirsdag den 5.6.2018 k!. 19.00

Holder vi "Grundlovsmøde" taleren bliver Anders Haubjerg som vil krydre anekdoter fra hans barndom/ungdom i Bonnet med sang og spil.

Kom og få en hyggelig aften.


Vi holder sommerlukket i juli måned, men ikke mere end vi gerne vil åbne for evt. interesserede, hvis vi er hjemme!

God sommer

ArkivpigerneProgram for sæson 2018-2019

Bestyrelse i Familie & Samfund Bonnet:

Formand:
Kaja Andersen
Houstor@bonnet-it.dk
Tlf. 30 2901 25

Næstformand: Birthe Falk Agerbo
Falk.agerbo@gmail.com
Tlf. 23 348590

Kasserer: Christina Larsen
p jl@bonnet-it.dk
Tlf. 97889266

Sekretær og kørselskoordinator: Nancy Vedstesen
nancyvedstesten@gmail.com
Tlf. 23460439

Medlem: Inger Marie Schmidt
Ingermarieschmidt5@gmail.com
Tlf. 30 279039

Suppleanter: Birgit Fredgaard + Bente Lund


13. september 2018 kl. 19.00

Foredrag med Anne Glad

" Sundhedstsunamien"


Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 75,00
Tilmelding: senest 5. september


September 2018 dato følger kl. 18.30

Besøg på Ausumgaard


Sted: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm
Pris: 100,00 kr inkl kaffe og rundvisning
Tilmelding: senest


25. oktober 2018 kl. 18.30

Rundvisning på VW - og Retromuseum i Ulfborg


Sted: Industriarealet lO, 6990 Ulfborg
Pris: 150,00 kr inkl. smørrebrød, øl og kaffe
Tilmelding: senest 18. oktober


22. november 2018 kl. 18.30

Julebesøg hos "Nissemor" Dorthe (Dortheting . dk)

Kreativt værksted (genbrugsmaterialer ) og

"Nissefar" Steens maskinværksted


Sted: Hasselholtvej 12,7830 Vinderup
Pris: 50,00
Tilmelding: senest 15. november


26. november 2018 kl. 19.30

Julekoncert med Marie Carmen Koppel


Sted: Idræts- og Kulturcenter, Lemvig
Pris: 75,00
Billetter sælges i maj/juni


21. februar 2019 kl. 19.00

Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)


Sted: Skivevej 120, 7500 Holstebro
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest 14. februar


28. februar 2019 kl. 19.00

Generalforsamling Region Midt- Vest

med foredrag om kost, livsstil og trivsel


Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 75,00
Tilmelding: senest 20. februar


7. marts 2019 kl. 18.30

Generalforsamling hos Petrea Jürgensen

i Petreas væverværksted


Sted: Houlindvej 24, Bonnet
Pris: 50,00 ink"et anretning
Tilmelding: senest 1. marts


27. marts 2019 kl. 19.00

Vinsmagning og Ost


Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 125,00 kr.
Tilmelding: 19. marts


Kurser:

Madlavning for mænd:


40 timer med Hans Larsen på Ramme skole.
Kurset starter 10. september 2018
Pris 600 kr.


Fælleskørsel: Ring til Nancy, så sørger hun for at koordinere afhentning.

Tilmelding til arrangementerne til Kaja Andersen eller Birthe Falk Agerbo.

Ikke-medlemmer er velkommen til at deltage, prisen er dobbelt op.

Konto nr. til indbetaling af kontingent mm:

7730 754 72 63
Bonnet Borgerforenings generalforsamling d.15-3-2018

Borgerforeningens formand Peter Sønderby aflagde beretning. Han fortalte om fællesspisning, affaldsindsamling, forskønnelse af Bonnet, nedrivning af DLG tårnet, vedligehold af DLG pladsen, fjernelse af grene på VLTJs plads, maskinpuljen, vedligehold af Naturstien m.m.

Beretningen blev godkendt.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

På valg til bestyrelsen var:

Peter Sønderby- genvalgt

Kaja Andersen - genvalgt

Karin Flansmose - ønskede ikke genvalg

I stedet for Karin, blev Birgit Fredgaard valgt til bestyrelsen.

Anders Graversgaard og Brian Skriver blev valgt som suppleanter.

Ulla Dalgaard blev genvalgt som revisor.

Erik Kjær ønskede ikke genvalg som revisor. I stedet for valgtes Mogens Olsen.

Peter Sønderby takkede Karin for det store stykke arbejde, hun har ydet i de 9 år, hun har siddet i bestyrelsen. Hun har bagt mange kager, arrangeret spontane grillfester, lavet mad til fællesspisninger og frokoster til vedligeholdelsesdage m.m.

Karin takkede for buketten og sagde, at hun stadigvæk gerne ville gøre et stykke arbejde for borgerforeningen.Sidste frist for stof til næste nummer: 19/8-2018


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose