< Juni 2019

41. Årgang Juni 2019V/Jesper Lund
Industrivej 1- 7620 Lemvig
Tlf. 97 82 11 30
Fax 9781 1730 - 0530923@minkobmand.dk


Min købmand Lemvig levere til Bonnet og
omegn, om torsdagen. Hvis interesseret, ring
eller send en mail inden 16.30 om onsdagen,
så bringer vi ud.

Vedr. Betaling, kan det ske via
bankoverførelse, kontant, eller over
mobilepay.
Sankt Hans Aften

søndag d. 23. juni kl. 19.00

På Bonnet Stadion


Som sædvanlig er der mulighed for konkurrencer, bål til snobrød, fodbold, salg af grill-pølser, kaffe, kage, øl og vand.

Bålet tændes 20.30, samtidig afholdes båltalen ved Max Fredgaard

Drikkevarer købes i Klubhuset!


Med venlig hilsen Idrætsforeningen, borgerforeningen og Familie & Samfund

PS. Meld dig, hvis du har lyst til at rejse teltet og/eller tage det ned!
Arrangementer


Søndag den 28. april fejredes den årlige åbning af naturstien. Vi mødtes i Klubhuset kl. 12, hvor der blev indtaget en lækker frokost med varierede retter. Herefter gik vi i solskin turen rundt om Bonnet og sluttede af med kaffe og kage, da vi vendte tilbage til stadion. Naturstien er i god stand og bliver vel plejet, et par trapper trænger til en udskiftning eller renovering. En enkelt lodsejer har gjort opmærksom på uønskede løsgående hunde.

Fredag d. 29 marts var der affaldsindsamling. Til dette årlige arrangement deltog i år rekord-mange, idet 25 børn og voksne dukkede op denne solskinsdag. Glædeligt er det også, at der ikke var så meget affald i år. En årsag kan være, at flere lokale i løbet af året på deres vandretur i området samler affald.

Vi havde forskønnelsesaften i Bonnet mandag d. 13. maj, hvor vi bl.a. fik reetableret Sankt Hans-bålet. Det tidligere blev ved en fejl lavet til flis. Der blev udført flere opgaver på stadion, ved Bonnet Mosevej og ved langelinje af de 9, der mødte op. Det hele varede 3 timer, ind. en øl- pause og afsluttende kaffe. Der bliver flere forskønnelsesaftener i løbet af sommeren, de næste to er tirsdag d. 11. juni og mandag d. 17. juni., begge aftener kl. 18.30, så byen ta'r sig pænere ud til Sankt Hans og sommerferien.


Næste fællesmøde for byens foreninger foregår mandag d. 19. august kl. 17, for første gang er Kompetenceværkstedet vært.

Man er velkommen til at påskønne det frivillige arbejde, der bliver udført i området (specielt her i sommervarmen)Håndarbejdseftermiddag i Bonnet


Vi holder sommerferie i juli og august og starte igen mandag d.2. september. Hvor vi igen mødes fra kl. 15.00 til 17.00 med andre håndarbejdsglade.

Medbring selv kaffe/te

Alle er velkommen - ingen tilmelding.Seneste nyt fra vandværket
Gravearbejdet med at føre vand fra Lemvig Vand & Spildevand frem fra Ramme til Bonnet er nu i fuld gang. Den mest kompli- cerede del af arbejdet i selve Bonnet - under jernbanen og tættest på vandværket - er vel overstået uden skader på de eksisterende rør. Entrepenøren skal have ros for ikke at lave mere ravage end høj st nødvendig, og vi er da også ganske godt tilfredse med, at vore gamle fortegnelser over ledningsføringen åbenbart er ret præcise. Der har været enkelte tilfælde af misfarvet vand i området, men det er nok uundgåeligt at der løsnes lidt okker i rørene, når der graves omkring dem.

På grund af klager over lavt - og meget svingende - vandtryk i de yderste ender af nettet har vi på opfordring af L VS øget trykket med 0,5 bar som en forsøgsordning. Dette har haft den ønskede effekt, men desuden har vi set en mærkbar forøgelse af de udpumpede mængder. Der er ikke tegn på ledningsbrud, men det er uvist, hvad årsagen er. Måske har mange af os for vane at lukke helt op for vandet og lade det løbe i bestemte perioder (f.eks. når man skal børste tænder eller venter på, at der kan tappes et glas koldt vand), og så løber der jo mere vand ud, når trykket er højere. Måske har det tørre forår også kostet lidt mere vand her og der. Tilslutningen ventes at ske 1. juli, men vandmåleme vil som tidligere nævnt først blive udskiftet efter sommerferien. LVS vil invitere alle brugere til et orienteringsmøde i nær fremtid.

Mogens Olsen, kassererHavens dag i Bonnet


I år bliver havens dag d. 17. august hvor vi starte ud kl. 10.00 hos Peter og Kirsten Børgelundvej 2. hvor vi ser hvad en lille have kan byde på.
Bagefter tage vi op til Peder og Karin på Bonnetvej 45. Hvor vi ser hvordan en stor have kan se ud. Her vil vi starte grillen op og lave jysk Tapas.

Pris for frokost og en øl eller vand 30 kr.
Pris for børn 15 kr.

Hilsen Inger Marie og KarinSæt lup på din landsby: Bonnet

Hvad er godt ved Bonnet?
Charmerende bygninger til rimelige priser
Central beliggenhed mellem skov, hav og fjord og skov
Godt sammenhold med mange gode traditioner.
Naturstien
Fredeligt
Mulighed for fællesskab.
Stærkt frivilligt foreningsliv.
Kærer for hinanden
Gode fællesaktiviteter: Fællesspisning, sankthansfest, 23/12 går vi ned og synger julen ind og ønsker hinanden en glædelig jul. Sportspladsen.
Natur inde i Bonnet by er unik
It net højhastighed
Boldbaner hvor alle kan gå over at spillenår man har lyst ...
Dejlige mennesker i Bonnet .. .fælles omsorg
Arbejdspladser med mulighed for at få arbejde.
Lækker asfalt i hovedgaden
Tog station
Kompetenceværkstedet
Godt sted for børn .... trygt ..
Bogbussen
Genbrugsplads lavet af frivillige
God humor .. /selvironi.
Lokalarkiv


Hvad er udfordringen ...
Mange ældre ...
Forsømte og forladte huse.
At man ikke kan låne penge til billige huse .... til forbedringer ..
At Billige huse tiltrækker ressourcesvage borgere
Færre udviser frivilligehedsindsats. Det er de samme personer som deltager i arrangementer. Tordenskjolds soldater er ved at blive trætte og for gamle
Stavnsbundet.
Den offentlige transport kører på forkerte tidspunkter. ..
Dårlig omtale af Bonnet. Det er hørt at der findes ejendomsmæglere der siger til kunder" hvis du køber hus i Bonnet kommer du aldrig af med det igen".
Alt er blevet lukket ned ,- ingen vil flytte hertil
Manglende handling overfor utryghed.
At få nye med i fælles aktiviteter ...
Ikke ret mange børnefamilier ...
Mangler et fælles mødested for hele byen.


UdvikIingstiltag for Bonnet.

Tiltag for byens børn.
1. Hvad skal der til for at lokke børnene/børnefamilierne til arrangementer
a. lille rundspørge blandt børnefamilier om hvordan man får folk til at møde op
b. Indkalde til møde: Mødes en fredag eftermiddag eks kl. 16.00
Ansvarsperson: Ida kristine
2. Samlingsted.

a. legeplads - bålhus
b. Hyggeligt sted at være/beplantning
c. Tryghed
d. Få samlet børnegruppen,- hvad skal der
e. Hvad kan det gøre for byen,- hvad kunne i tænke jer?
f. Argumenter for at få midler
g. Håndværk,- få de ældre til at lære fra sig
h. Bedre aktiviteter lokker flere til
i. Kan give bedre pressedækning end da fotovognen sidst var forbi. De skal inviteres igen !!
j. Få børnene til at tage ansvar
k. Pentanguebanen gøres klar
Ansvarsperson : ???????


Infrastruktur
1. En luftig tanke om en ugentlig "markedspads" evt. i samarbejde med kompetenceværkstedet.
2. Bedre mulighed for at komme ned til centrum, når man har taget toget fra Bonnet - måske findes der allerede en mulighed - men så er det vigtigt at den kommunikeres ud.

Ansvarsperson: Hans Thomsen


Udnyttelse af rekreativt område
1. Gigantisk "Mosekone" på Volden.
Ansvarsperson: Mogens Olsen
2. Outdoor fitness crossfit/udendørsgymnastik.
Ansvarsperson: Niels Hansen & Mogens Olsen med sparring af Anne Sjørvad
3. Bonnet MTB: ansvarsperson: ???
4. Oplevelser på naturstien,- nak og æd.
Ansvarsperson: Peder Flansmose & Birthe Agerbo


Manglende kreditforeningslån til huse og forbedringer, - misvedligeholdte lejeboliger, social skævvridning.
1. Undersøge om projektet" de 9 liv" fra syddansk universitet har noget vigtig viden til udvikling af Bonnet.
Ansvarsperson. Preben.
2. Undersøge behov for fælles kontor- hjemmearbejdspladser.
Ansvarsperson: Preben
3. Prøve at kontakte beboere som isolerer sig fra fælleskabet for at høre om de ikke kunne have lyst til at deltage i arrangemneter.
Ansvarsperson ???
4. Undersøge muligheden for beboerkøb og beboeristandsættelse af udslidte boliger i Bonnet med opbakning fra et indvesteringsfirma. Dette for at Bonnets borgere vil tjene på overskuddet,- men vigtigst at husene i byen generelt vil få et generelt løft og man derved vil bryde den onde spiral af at folk hverken kan købe eller sælge sine huse i Bonnet.
Ansvarsperson: Peter Buch & Maria.Springbalsaminen 40 år.
(Springbalsaminens forside et tegnet af Jonna Seig).

Springbalsaminens 2. eksemplar udkom september 1979.

Indhold:
Redaktionen udvidet med Lene Bertelsen.

Helsecenter til Bonnet:
Bonnet gI. Friskole og Forsamlingshus solgt til Jonna Seig og Bente Smidt, så bonnetboerne stadig kan have et samlingssted. Bente Smidt vil etablere et helsecenter der.

Aktivitetsdag den 29. september:
Husholdningsforeningen vil undervise i billedvævning, tegning, maling, keramik, knytning, porcelænsmaling, stoftryk, batik og blomsterbinding.
Der kan købes frokost og kaffe med kringle.

Kromandens have
er blevet købt af Borger- og Håndværkerforeningen til fælles bedste. Haven er gammel, anlagt i 1931 og har gennem tiderne været ramme for f.eks. Grundlovsmøde og friluftsspil.

Bonnet Gymnastikforening
arrangerer gymnastik, badminton og folkedans.

Annoncer: "Vær god ved håret, det er vi"-"Brug Brugsen"-"Ægte schäferhvalpe til salg."
(ev)
Forårsfrokosten


Vi var 19, der deltog i en rigtig god frokost, som Bonnet Borger- og Haandværkerforening havde arrangeret for medlemmerne på 65 år og derover.

Vi vil gerne rose bestyrelsen for dette dejlige initiativ. Vi fik en super god frokost med flere retter rigtig god mad.

Der var fællessang og alle havde en dejlig eftermiddag. Afslutning med kaffe og ostelagkage.

De, der ikke deltog, gik glip af en dejlig eftermiddag.

Venlig hilsen
Mary og Tage
Tove og Ejvind
Tak for mad.

At tænke sig! Den 9. april var vi en god flok ældre mænd og kvinder (alle over 65) inviteret til forårsfrokost i Klubhuset.
Gratis! Det måtte vi da tage imod!

Og det blev da også en meget hyggelig eftermiddag, hvor vi fik serveret vekslende skønne retter af Birgit, Arne og Kaja, og hvor snakken gik, afbrudt af fællessang under kaffen. Alt sammen skønt!

Jo, der er nu noget ved at være kommet op i årene!
(Erik Vedstesen)
SE HER
Kontingent til Borgerforening


Det er tid at betale kontingent til Borgerforeningen.
Det er os der bl.a. sørger for forskønnelse af byen, vedligeholder Naturstien. vi indsamler affald til genbrug, vi laver julebelysning ind. juletræ, medvirker til Set. Hans fest m.m.
Men vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle både i by og på land
Pris pr hustand Kr. 200,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til:

Reg. 9589 Konto 167380689.
Det er vigtigt, at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt
Sidste betalings frist 1. juli 2019

Såfremt nogen ønsker at betale kontant eller har
spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48
Birgit Fredgaard 2345 11 06 (modtager MOBILPAY)Sidste frist for stof til næste nummer: 4/8-2019


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose