< Januar 2020

42. Årgang januar 2020


Annoncering af arrangementer mm.

Udover at annoncere i Springbalsaminen, kan der med fordel annonceres på nettet.

På Facebook: Kontakt Facebookadministrator Anders Graversgaard

På Bonnets hjemmeside: Kontakt Webmaster Peder Flansmose
Generalforsamlinger

Bonnet & Omegns Borger-
og Håndværkerforening

Bonnet Gymnastikforening

Bonnet Vandværk

Disse 3 foreninger afholder ordinære
generalforsamlinger som et fælles arrangement:


Tirsdag d. 17. marts kl. 19.00
i klubhuset på stadion


I en passende pause
serveres der smørrebrød
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet


Besøg i Sundhedshuset i Bøvlingbjerg

Den 28. januar 2020 var 16 deltagere i Bøvlingbjerg, hvor vi blev taget godt imod af sundhedshusets fagfolk fra apoteket, fod- og fysioterapeuter, en akupunktør. Først blev vi præsenteret for Andrea Rudolphs hudplejeprodukter uden kemi. Her vi fik lov at prøve forskellige produkter og fik endda en pose med prøver med hjem. Derefter blev vi delt i mindre grupper og fik en meget interessant rundvisning i de moderne lokaler, hvor vi fik et godt indblik i, hvad Sundhedshuset har at byde på og i den synergieffekt, det giver, når man samler flere sundhedsfagområder under et tag. Nogle prøvede endda akupunktur og indtog den efterfølgende kaffe med nåle i ørerne.Generalforsamling 2020

Den årlige generalforsamling afholdes

torsdag, den 26. marts 2020 kl. 18.00

på Restaurant Odden på Gjellerodde.

Dagsorden efter vedtægterne.

Aftensmaden er gratis, drikkevarer købes.


For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller Birthe tlf. 23 34 85 90.
Godt Nytår


Lørdag, den 4. januar blev der med kort varsel arrangeret et nytårsbål på Bonnet Stadion, hvor man havde mulighed for at aflevere sit udtjente juletræ. Heldigvis klarede det op og vinden lagde sig først på eftermiddagen, så det lykkedes at få ild i de tørre juletræer.

Bagefter var der varm kakao og nybagte boller i klubhuset og man kunne ønske hinanden et godt nytår. Det var en hyggelig eftermiddag i denne mørke tid for de ca. 20 fremmødte.

Hilsen

Bonnet Gymnastikforening
Hvad betyder navnet 'Bonnet'?
Bynavne og stednavne er jo ikke opstået ud af ingenting eller ved en tilfældighed. Navnene betyder ofte noget bestemt og er som regel opstået på grund af lokale forhold. Et par eksempler fra det nære område:

Bovbjerg betyder   Den bueformede bakke,  
Lomborg betyder  Den lange bakke, 
Ramme betyder  Stedet med den fugtige eng, 
Rom er  Bebyggelsen ved buskene, 
Dybe er   Den dybe bæk,  
Klinkby er  Byen ved det smalle jordstykke, 
Fjaltring betyder  Vangen, der yder skjul. 
(Dansk Stednavneleksikon)


Men hvad så med Bonnet?
Navnet består af 2 led. Forleddet betyder muligvis bund, og efterleddet kommet muligvis af det gamle danske ord 'with', og hele navnet
Bonnet betyder noget i retning af
Skoven ved søbunden (eller engbunden).
Navnet Bonnet optræder første gang i 1525.

Erik Vedstesen
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første torsdag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Hank op i naboen eller genboen, der "er plads til flere. Næste gang er

Torsdag, den 6. februar kl. 15.00 -17.00 i Bonnet Gymnastikforenings klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Julemandens besøg i Bonnet

Som bekendt havde vi den 8. december besøg af selveste Julemanden i Bonnet. Han ankom efter planen med Midtjyske Jernbaner til Bonnet Station klokken 11.07, hvor omkring 30 forventningsfulde fans var mødt op på en ellers råkold og blæsende 2. søndag i advent.

Julemanden blev taget godt imod på perronen, og sammen fulgtes alle over til byens juletræ ved Genbrugsladen. Her blev der danset og sunget rundt om træet.

Julemanden havde taget sækken med godteposer med, som der efterfølgende blev delt ud af til børnene ... og til barnlige sjæle. Der var nok til alle. Byens gæst gav sig tid til at tage en snak med de fremmødte, og der blev taget flere fotos af glade børn til familiealbummerne derhjemme.

Julemanden er en travl mand i denne tid, og det var efterhånden blevet tid til at han skulle drage videre på sin færd. Han sagde farvel til forsamlingen, og begav sig afsted. Herefter blev alle budt på glogg, kaffe, sodavand og æbleskiver i Klubhuset, som hovedparten benyttede sig af.

Bonnet Borgerforening vil gerne sige tusind tak til Julemanden og alle de fremmødte for en rigtig dejlig og hyggelig dag. Det var rigtig dejlig at se de ( mange fremmødte, der trodsede det barske vejr, og mødte op med en god portion julestemning. På Julemandens vegne skal der også lyde en stor tak til Midtjyske Jernbaner for at være på pletten, igen i år.

Hilsen, Bonnet Borgerforening
Dans omkring juletræet Lillejuleaften

Lillejuleaften var der, traditionen tro, sang og dans omkring byens juletræ, som holder til ved Genbrugsladen. Arrangørerne var på forhånd ikke nervøse for det danske vintervejr, da der uanset hvordan det ellers arter sig, altid møder en rigtig stor skare op for at synge Julen ind.

Således også i år, hvor vejret - nærmest utraditionelt - viste sig fra sin smukke side. Det gav ørenlyd, så sangen fra de ca 100 fremmødte ved træet tydeligt kunne høres. Igen i år var "koret" under kyndig ledelse af Erik, som havde sædvanlig styr på repertoiret, og sang for. Efter at forsamlingen havde "løbet" rundt om træet til "Nu Er Det Jul Igen", kunne flere nok trænge til en lille forfriskning.

Borgerforeningen stod klar med forsyningerne, som i år blev indtaget udendørs ved træet. Der blev udvekslet hilsener og ønsket glædelig jul gæsterne imellem, som også i år bl.a. talte tidligere beboere i Bonnet, som var "vendt hjem" for at fejre jul hos familie og venner.

Der skal lyde en stor tak til de fremmødte for en rigtig dejlig og hyggelig aften. Det er skønt at se at det er muligt at samle så mange til et arrangement i Bonnet.

Kan I alle have et godt og lykkebringende Nytår

Med venlig hilsen,

Bonnet Borgerforening
Nytårskur for Genbrugsladens vagter


Fredag d. 17. januar afholdtes den årlige nytårskur i klubhuset. 11 vagter tog plads ved Jørgens veldækkede bord, menuen var som sædvanlig Gerts sildebord efterfulgt af Flemming Larsens dejlige skipperlabskovs. I beretningen beklagede man det lave antal brugere af laden, alligevel var der lidt økonomisk overskud ved loppesalg og trailerudleje. Aftenen var præget af en god stemning, og der var enighed om Genbrugsladens og vagtordningens fortsatte eksistens. Efterfølgende er der lavet en ny vagtplan, hvor Palle Jacobsen indtræder for Chris Groth, der er fraflyttet.
Hermed stiger bandens gennemsnitsalder betragtelig! Ligeledes har Kristian Christensen og Preben Nørby (kom på vagtplanen i 2004) ønsket at udtræde. Tak for jeres indsats. Desværre mistede vi alle Niels Vestergård torsdag d. 23. januar. Både Niels og Kristian har ydet en stor indsats på Genbrugspladsen, siden Genbrugsbandens start midt i 90'erne.Har du ærinder i Genbrugsladen, f.eks. aflevering af metaller, affald eller genbrugsegnede effekter, leje af trailer, stole og borde, eller ønsker at aflevere pap og papir til Lemvig-spejderne, er der åben lørdag kl. 14-15.

Kik ind lørdag kl. 14-15.
Referat fra fællesmøde den 13. januar 2020

Lokalarkivet havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt på Lokalarkivet.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter S (Borgerforening og BGF), Arne (BGF) Peter F (webmaster) og Christina (F&S og Springbalsaminen - referent). Afbud fra Kompetenceværkstedet og Anders Graversgaard.

Birthe bød velkommen og blev valgt som ordstyrer


Siden sidst:

Borgerforeningen
har sørget for de traditionelle julearrangementer med besøg af julemanden og lillejuleaften samt opsætning/nedtagning af juletræer og -belysning, Som sædvanligt var disse arrangementer godt besøgt. Der har været planlagt 2 arbejdsdage, hvoraf den ene blev aflyst pga regnvejr. Desuden var der 2 møder for at mønstre en flok "hakke drenge" - pensionister og efterlønnere, der har lyst til at forskønne Bonnet. Børneudvalget arbejder på en tegning til et rekreativt område. Der er søgt om penge til det.

Der har været et faldende antal besøgende i genbrugsladens åbningstider om lørdagen.

BGF s klubhus bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer, strikkeklub og nytårsarrangementer samt til udlejning til private fester.

Familie & Samfund har haft nogle fantastiske arrangementer/udflugter med meget fin deltagelse til VL TJ, Hedekaffe og Nr. Nissum Ølbryg. Både mandemad og litteraturstudiekredsen er populære.

Lokalarkivet har afholdt flere arrangementer i løbet af efteråret, der var Arkivemes Dag, Springbalsaminenens 40-års jubilæum og julehygge.

Bonnets hjemmeside kunne godt bruges til annoncering af flere arrangementer, sagde Webmaster Peder Flansmose.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund
har et besøg i Sundhedshuset i Bøvlingbjerg den 28.01. og den 26.03. er der generalforsamling, som afholdes på Restaurant Odden på Gjellerodde.

Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 19.01.20 er der arrangeret en billedaften. Den 5. maj vil 75-års dagen for Danmarks befrielse blive markeret.

Borgerforeningen har generalforsamling den 17.03.20 sammen med Vandværket og der bliver en affaldsindsamling sammen med BGF og Naturfredningsforeningen i april. Naturstien skal indvies, men datoen er ikke fastlagt endnu, måske den 19.04.?

BGF vil igen at deltage i den landsdækkende affaldsindsamling sammen med Borgerforeningen og selvfølgelig bliver der Skt. Hans bål den 23.06.

Andet/Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:

Der blev foreslået en søndagsudflugt til Søndergaards Have ved Kjellerup.

Næste fællesmøde bliver onsdag, den 19. august 2020 og det er BGF, der indkalder.

Referent: Christina LarsenBonnet Lokalarkiv


Den 3.december, var der traditionen tro Julehygge. Der var pyntet op med gammelt pynt og nyt gran. Diverse nisser fra både Friskolen og Børnehaven var kravlet ned fra loftet, i håb om at der skulle komme nogle børn de kendte. Der kom rigtig nok en hel del "nye" børn, det var dejligt for Nisserne, for de "gamle" børn var blevet voksne.

Aftenen afsluttedes med Bingo, æbleskiver og gløgg.
Søndag den 19.januar holdt Arkivet "Billedeftermiddag" på Kompetenceværkstedet i Bonnet.

De 46 fremmødte, hørte forhenværende slagter Svend Erik Byskov fortælle sjove historier fra sin barndom/ungdom i Bonnet. Der blev vist billeder hovedsaligt fra 19S0-60-erne, disse blev flittigt kommenteret af de fremmødte. En eftermiddag med sjove historier fra byen i en tid hvor børn måtte lege uden opsyn, man skulle bare passe spisetiderne!

De voksne var nok ikke klar over at der blev klatret i Emtkjærs gittermølle, sprunget fra isflage til isflage på mosen for at se hvem der kunne balancere på den mindste, tygget skrå m.m .. Legen i kulgården ved banen var sværere at skjule!


Arkivet holder åbent 1.tirsdag i måneden fra klo 19.00

4.februar

3.marts

7.april

5.maj

2.juni"Arkivven"

Kom og bliv medlem eller få fornyet dit medlemskab som Arkivven.
Det koster 50,- kr. for enlige eller 100,- kr. pr. husstand, for sæsonen 2019-2020.

"Arkivvenner" får rabat ved arrangementer

Beløbet kan indsættes på konto
7730-1197065
eller
MobilePay 30357403
husk navn.


Vi kommer også gerne ud med medlemskort, ring venligst.

kontakt:
Kirsten 30 357403 Birthe 23348590

Vi hjælper gerne med slægtsforskning.
Hygge/spil-aftener

Borgerforeningen vil i løbet af i år tage initiativ til at arrangere nogle spille/hygge-aftener, hvor vi kan mødes og tilbringe nogle hyggelige timer sammen med en kop kaffe, brætspil, kortspil eller almindelig god gammeldags snak. Kig efter yderligere annonceringer her i bladet, på Facebook-siden og på bonnet-it.dk

Hilsen BorgerforeningenSidste frist for stof til næste nummer: 29/3-2020


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose