40. Årgang januar 2018


Så er det generalforsamlingernes tid...

Februar og marts er traditionelt tid for generalforsamlinger i foreningerne -og der er mulighed for at annoncere både i Springbalsaminen og på Bonnet og omegns Facebookside (henvendelse Anders Graversgaard). Men husk også opdatering af Bonnets hjemmeside www.bonnet-it.dk, hvor Peder Flansmose er webmaster, når de nye bestyrelser er valgt og arrangementerne er planlagtGenbrugsladen atter åben.


I forventning om nedrivning af DLG i november og december måned lukkede vi Genbrugsladen denne periode. Imidlertid trækker nedrivningen ud, og siden nytår har det ligget helt stille. Derfor har vi besluttet, med tilladelse fra Hvidbjerg, at genåbne. Har du ærinder i Genbrugsladen, feks, aflevering af affald eller genbrugsegnede effekter, leje af trailer, stole og borde, eller ønsker at aflevere pap og papir til Lemvig-spejderne, er der åben lørdag kl. 14-15. Det kan selvfølgelig blive nødvendigt at holde lukket enkelte lørdage, når nedrivningen atter kommer igang, men vi kender ikke en tidsplan for arbejdet.Nytårskur for ladens vagter


Fredag d. 5. januar afholdtes den årlige nytårskur i klubhuset. 12 vagter deltog, menuen var som sædvanlig en sildemad efterfulgt af Flemming Larsens dejlige skipperlabskovs. Til kaffen nød vi kroens hjemmelavede kransekage. Aftenen var præget af en god stemning, og der var enighed om Genbrugsladens og vagtordningens fortsatte eksistens.Grenaffald
Ved nytårskuren blev diskuteret, hvad vi gør med grenaffald, nu da Midtjyske Jernbaner har inddraget arealet syd for stationen. Vi blev enige om at afvente, hvad der sker med det tidligere benyttede område samt arealet ved DLG. Indtil videre har vi ikke et areal til grenaffald, og vi opfordrer til feks, at benytte pladsen i Lemvig.
Vandspild


Hvis man bar holdt lidt eje med Bonnet på Facebook og Min Landsby, har man kunnet læse, at Bonnet Vandværk har haft store problemer med vandspild i en periode ca. fra juleaften til en uge ind i januar. Ved den rutinemæssige aflæsning (som heldigvis foretages hyppigt) konstaterede skyllemesteren, at forbruget var unormalt stort. Beregningen viste et spild på mellem 70 og 90 kubikmeter, og så gik et større opklaringsarbejde i gang. Et stort spild burde kunne ses tydeligt, og derfor blev alle via de sociale medier opfordret til at holde udkig med usædvanlige vandmængder, der kunne skyldes rørsprængninger. 2 gange fandt vi steder, hvor der var så meget vand, at en rørsprængning så ud til at være den eneste forklaring, men begge gange var rørene intakte, da vi fik gravet ned til dem. Vi vidste godt, at vi havde haft en regnfuld periode, men alligevel..

Sideløbende blev det forsøgt at indkredse problemet ved at lukke for dele af ledningsnettet i korte perioder, mens der blev holdt øje med flowmåleren. Delle foregik sidst på aftenen, så det gik ud over så få som muligt. Det viste sig, at lækagen måtte være et sted i området syd for Bonnet, men først efter et par dage med tørvejr blev det fundet. Skyllemesteren kørte simpelthen rundt og tjekkede hele området systematisk, og til sidst fandt han et sted, hvor vandet strømmede op afjorden langt nede ad en grusvej ud til et enligt beliggende hus. Der var en stor læk på stikledningen, som dagen efter blev repareret, hvorefter forbruget blev normalt.

Mogens Olsen, Bonnet VandværkBonnet det er fedt


Hej Beboer i Bonnet og omegn Jeg hedder Maciek og er 22 år. For ca. l år siden flyttede jeg her ud til dejlige Bonnet sammen med min familie. Jeg synes at Bonnet er et rigtig dejligt sted at bo pga. de dejlige mennesker som bor her i byen. Selv er jeg blevet taget rigtig godt imod af nogle rigtig dejlig naboer som også er rigtig villige til at hjælpe hvis der er brug for det. Beboerne her ude er i det hele taget rigtig søde og imødekommende.

Nu vil jeg som tak tilbyde alle mine ydelser fra min lille virksomhed med 30% rabat for Bonnet beboer.

Jeg tilbyder EDB hjælp, TV og antenne opsætning, Telefon opsætning, hjemmesider, fotografering små reparationer rundt omkring i huset træmøbler hjælp til internettet, reparationer af Computere, opsætning af lamper og mm. Ring gerne på 5282 6376 eller kom forbi Rammevej 23 så kan vise hvad jeg kan gøre for dig
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet


ben første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Rank op naboen eller genboen, der er plads til flere.

Vi mødes igen fredag, den 2. marts kl. 15,00 - 17.00 Bonnet Gymnastikforenings lune klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Bonnet Lokalarkiv.

Hvor er vi heldige!

Tænk at være “hjemløs” og så alligevel have et sted at være.

Ja, sådan er det for Bonnet Lokalarkiv for tiden. Den store nedrivning af DLG er lang fra færdig, så vi har stadig til huse i Bonnet Gymnastikforenings klubhus, Rammevej 7. hvor vi har vores faste åbningstid, den tørste tirsdag i måned fra kl. 19


Arkivets julehygge.

Vi var noget spændte da vi afholdt vores årlige julehygge i klubhuset. Ikke nok med at det regnede, men der var også EM i Damehåndbold. Men 20 glade gæster trodsede både vejret og EM og vi fik en hyggelig aften, med konkurrence, glögg og æbleskiver.

Knud Erik Maarupgaard, kom med en overraskelse. Han havde fundet et redskab, og vi skulle gætte hvad den havde været brugt til. Det var der nu flere der kunne, men vi fik nogle dejlige beretninger om brugen af den, og der var mange spørgsmål.

Og hvad var det så? Ja det var såmænd en tørvespade. Vi ved der her på egnen er blevet gravet torv mange steder, så den er velkommen i vores samling.


Billed-aften.

Her i januar havde vi så vores årlige billed-aften. Og gode råd var dyre, hvad gør vi nu, klubhuset var for lille, Arkivet uden vand og strøm, så vores ‘nye” lager kunne vi heller ikke bruge. Vi spurgte så Lemvig Kompetenceværksted (Den gamle friskole) om vi måtte være der, det var der ingen problemer med, så den 23. januar kunne vi vise vores billeder til 55 forventningsfulde deltager, i dejlige hyggelige omgivelser.

Skulle der være nogen som ikke fik set billederne, eller gerne vil se dem igen, så er I velkommen.


“Grundlovsfest”

5 juni holder vi “grundlovsfest”, sæt X i kaIenderen

Grundlovstalen m.m. bliver holdt at Anders Haubjerg. Talen bliver ret u-politisk, da han vil fortælle om sin opvækst Bonnet fra1978- 1992. Krydret med fotos og anekdoter. Han vil også spille og synge sange med relation til det fortalte. Så korn og syng med!
Generalforsamlinger

Bonnet & Omegns Borger-
og Håndværkerforening
Bonnet Gymnastikforening
Bonnet Vandværk


A
fholder ordinære generalforsamlinger
som et fælles arrangement:

Torsdag d. 15. marts kl 19:30
i Klubhuset på Stadion


I en passende pause serveres smørrebrød
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Siden sidst:


desværre var vi nødt til at aflyse årets første arrangement, tartetletfesten med vinsmagning den 19. januar, på grund af for få tilmeldte.

Næste arrangement er et besøg hos Holstebro Politi, hvor vi vil blive vist rundt af Mikkel og Marie Berthelsen

Tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 19.00


Tilmelding senest 13. februar For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller Birthe tlf. 23 34 85 90


Generalforsamling

Familie & Samfund Bonnet afholder den årlige generalforsamling tirsdag den 13.03.18 kl. 18.30
Sted: 5øgårdevejen 17, Tørring
Pris: 50 kr. inkl, let traktement

Tilmelding 6. marts 2018

Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisorer
Evt
Besøg hos Vandborg Karosserifabrik

Ca. 25 personer deltog i Familie & Samfunds besøgsarrangement hos Vandborg Karosseri torsdag d. 23/11 om aftenen. Vi blev modtaget af Søren Nielsen, som er 3 generation i den familieejede virksomhed. Han har for nylig overgivet styringen til sin søn Michael, som altså bliver 4. generation. Søren viste rundt i værksteder og lager, og vi så bla. det allersidste eksemplar af en bestemt type grisetransportbil, som har været en vigtig del af sortimentet i mange år. Sidste stop på rundvisningen var en varebil med et specielt alu-lad, som er patenteret, og vi fik den sjove historie om, hvordan ideen var opstået som en fælles inspiration mellem far og søn på en rejse.

Derefter rykkede vi op i kantinen, hvor vi først fik et lille foredrag om firmaets historie fra første generation startede som karetmager i Vandborg i 1913 til nutidens moderne fabrik med Ca. 50 ansatte. Derefter var der kaffe med lækkert hjemmebag, og til sidst fortalte Jette Bundgaard om at være med på Team Rynkeby. Det var utrolig spændende at hiire om projektet, helt fra udvælgelsen (man kan ikke bare tilmelde sig — man skal ansøge) over de mange træningstimer på landevejen til kulminationen, da gruppen ankom til Paris. Undervejs var Jette på nippet til at opgive det hele, men efter mange måneders træning var hun i så god form, at cykelturen på næsten 1300 km blev en god oplevelse. Vi fik oven i købet en ekstra dimension med, da Søren kunne fortælle om, hvordan det var at være med som én af de mange hjælpere. De har faktisk en længere “arbejdsdag” end cyklisterne, da de skal servicere gruppen både før og efter etaperne.Referat fra fællesmøde den & januar 2018


Springbalsaminen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGFs klubhus.

Tilstede var: Erik (Springbalsaminen), Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Arne (BOF), Peter (Borgerforening og BGF), Poul (Kompetenceværkstedet) og Christina (Springbalsamin - referent).

Erik bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst: BGF har fået installeret en varmepumpe, som blev sponsoreret af Jysk Energi og klubhuset har nu en dejlig temperatur og bruges til mange forskellige moder og arrangementer; der er blevet tegnet passive medlemskaber. Kommunen har stillet i udsigt at der i fremtiden ikke bliver slået græs på Bonnet stadion mere. Måske kunne kompetenceværtstedet hjælpe med opgaven som del at aktiveringen, mente Poul.

Mejerigruppen er blevet nedlagt og har fortsat et lille overskud, som byens foreninger er velkommen til at søge til gavn for byen.

Familie & Samfund har aflyst et solnedgangssejladsen på grund af vejret og galleri/æbleplantagebesøget pga. for rå tilmeldinger. Besøget hos Erna og Anders Poulsen og virksomhedsbesøget på Vandborg Karrosseri var meget fine arrangementer med mange deltagere.

Lokalarkivet har holdt l0-årsjubilæum med et brag af en fest med omkring 100 gæster. Der er store udfordringer i forbindelse med nedrivning af DLG-bygningerne, Arkivemes dag blev derfor holdt i klubhuset. Luftfotoerne på væggen er flotte og blev forskånet for nytårsløjer.

Lemvig Kompetenceværksted har/har haft glæde af lokale medarbejdere fra Bonnet, de har fået en hjertestarter, som ligeledes blev forskånet for nytårshærværk og de har leveret strøm til Bonnets lille juletræ på Bøgelundvej, lndvielsesfesten var en fantastisk dag, koncerten i forbindelse med spil dansk ugen var ligeledes en succes og julemarkedet var meget godt besøgt. Kompetenceværkstedet har en nedgang i antal af brugere.

Borgerforeningen har taget sig af vedligeholdelsen af byens grønne områder og har afholdt julearrangementerne og sørget for opsætning og nedtagning af julepynt i byen. Som sædvanligt var der Ca. 100 mennesker til at synge julen ind lillejuleaften.

Julebanko blev holdt på Kompetenceværkstedet og var el, som altid velbesøgt med omkring 75 deltagere og mange flotte gevinster.

Banens område bagved den gamle genbrugsplads skulle de selv bruge, så der mangler en nyt sted i Bonnet til aflevering afgrene. Måske kan Poul finde en losning. Genbrugsbanden holdt nytårskur i klubhuset den 5. januar, en hyggelig aften.

Bonnets bidrag til Aarhus kulturhovedstad 2017, en måneskinstur i Mosekonens rige den 4. november, var ligeledes et vellykket arrangement med god opbakning.


Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund har planlagt en tarteletfest den 19,01 og et besøg på Holstebro politistation den 20.02. Generalforsamlingen afholdes den 13.03. på Sogårdens Heise.


Lemvig Kompetenceværksted har planer om renovering af Kridthuset og etablering at et cykelværksted samt sysler med livsmestringsforløb og naturvedligehold. Den 06.02. og 2202. afholdes der temadage for medarbejderne.

Lokalarkivet afholder billedaften den 23.01 18. Til dette som regel meget godt besøgte arrangement har de fået lov til at låne gymnastiksalen på Kompetenceværkstedet. Den 16.05. er Bonnet Lokalarkiv værter for årsmødet, Da den, første tirsdag i juni faktisk er den 5. juni, altså grundlovsdag, sysles der med planer om et særligt arrangement denne aften.

Borgerforeningen har ikke sat dato på forårets og sommerens arrangementer, men vil afholde generalforsamling i marts, affaldsindsamling i april, åbning af Naturstien i maj og Skt. Hans den 23, juni. Genbrugsladen genåbnes snarest muligt og når kloen bliver slået i DLG-tårnet, afholdes der en lille festlig sammenkomst.

BGF vil fortsætte med at tegne passive medlemskaber, holde generalforsamling sammen med Borgerforeningen og selvfølgelig Skt. Hans fest den 23.06.

Andet/Ideer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag: Da Skt. Hans aften er en lørdag i år, sysles der med planer om et udvidet arrangement. Som båltaler blev Gifte W. Jeppesen foreslået - Erik tager kontakt.

Renovering/udskiftning af standerne er en nødvendighed - Kirsten og Arne har påtaget sig opgaven at finde en løsning. Der blev spurgt, om Kompetenceværkstedets motionsrum evt. kunne bruges/lejes til gavn for de Lokale borgere i stedet for at køre til Lemvig eller Bækmarksbro

Der blev foreslået et nyt arrangement: Indsamling af juletræerne efter jul med og holde en ‘juletræsafbrændingsaften’ med pølser og øl/gløgg omkring Hellig tre kongers dag - et arrangement for genbrugsbanden eller BGF?

Fælles fredagssang på Kompetenceværkstedet var et andet forslag, som Poul ikke var afvisende overfor. Ligeledes blev fælles græsslåning og evt. cykelløb nævnt.

Desuden sysles der fortsat med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen.

Der blev igen forestået at bruge en del at overskuddet fra Mejerigruppen til renovering af Borgerforeningens legeplads på BGFs grund.

Der bliver foreslået at udvide håndarbejdseftermiddagen den første fredag i hver måned til fredagscafé/fredagsbar, så alle, der har lyst til at mødes, er velkommen - også uden strikkepinde.

Der blev spurgt, hvis opgave det var at informere kommunen om nedrivningsmodne huse og der var bred enighed om, at det var Borgerforeningens opgave.

Næste fællesmøde bliver i august, sandsynligvis den 20. eller 21. august, og del er BGF, der indkalder.

Referent: Christina LarsenJulebanko i Bonnet


Søndag den 10. december blev der atter afholdt julebanko i Bonnet. Julebanko har efterhånden udviklet sig til en tradition for Bonnet og Omegn, men i år var der alligevel et par ting som var anderledes.

For det første få julebanko i år ikke i forlængelse af Julemandens besøg. For det andet blev arrangementet Ikke afholdt i Mejeriet, da denne i løbet af 2017 som bekendt var blevet afhændet. Istedet havde Lemvig Kompetenceværksted budt indenfor i de nyindrettede lokaler på den forhenværende friskole, hvor der var gjort klar i den tidligere gymnastiksal.

Omkring 75 forventningsfulde deltagere var mødt op, klar til at sprede hygge, plader og brikker ud i lokalet.

Som sædvanlig viste Niels Hansen sig som en solid styrmand af løjerne. sekunderet af assistent Arne Agerbo. Sammen sørgede de for at alt forløb glat og retfærdigt.

Der skal lyde en stor tak til de mange sponsorer, som skænkede de flotte gevinster, der bla. talte en ost, Gl. Ole, et jutetræ med lys og fod, samt fiskefrikadeller fra Jeka Fish til alle deltagere. Der skal desuden også lyde en stor tak til Lemvig Kompetenceværksted, som havde sørget for perfekte rammer til arrangementet. Sidst, men ikke mindst, skal der naturligvis lyde en stor tak til de fremmødte deltagere, som var med tji at skabe en rigtig hyggelig eftermiddag i Bonnet.

Med venlig hilsen,

Bonnet Borgerforeningen


Julebanko 2017.

Bonnet Borgerforening takke alle Sponsorer som var med til at gøre vores Julebanko til en hyggelig eftermiddag.

Bonnet Familie & Samfund
Stesima Design. Lomborg
Bonnet Gymnastikforening
Bæks busser
Bonnet Borgerforening
Bonnet Maskinfabrik
Bonnet Lokalarkiv
Juletræs sælger Lars Aasborg
Vognmand Brian Dalgaard
Fodterapeut Britta Ruby
VVS- og blikkenslagerforretninger v/Peder Kamstrup
Vandborg karosserifabrik
Industrivejens købmand
Borgen Design
Nr. Nissum Håndbryg
Murerfirmaet Bjørn Kaalund
Dybe Auto vi Heino Mortensen
Lemvig Bio-Brændsel v/Viggo & Lars Rasmussen
Gartneriet Lemvig
P.L. Biler v/Poul Ludvigsen
Houe Smed- og Maskinforretning v/Arne Bundgaard
El-installatør Pinholt
El- installatør Houlind
Dybe Tømrer & Snedkerforretning v/Karsten Bjerg
Clik Lemvig v/Peter Andersen
Land & Fritid Rom
Linds Fabrikker
Johannes Jensen, Øster Thy
Falck
Vin & Tobak v/Benno Kristensen
Keld Sko, Lemvig
Ønskebørn Lemvig v/ Rene Salskov
Skorstensfejer Freddy Funder Jeppesen
Kennel Maj
Benny Vejlby
Slagter Mortensen
Petrea Jurgens (Væveri)
Mettes Loppefund
Jørgen Skovgaard
DB- lædervarer Lemvig
Fru Petersens have
Tæppegården
Nærbrand Forsikring
Jeka Fisk
Holger Lundgård Madsen, Landmand
Lemvig kompetanceværksted
Samt anonyme givereSidste frist for stof til næste nummer: 18/3-2018


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose