39. Årgang januar 2017


Billed-aften
31. januar 2017 kl. 19.
på Mejeriet.


Vi viser ca. 80 billeder og fortæller om Bonnet
og nærmeste omegn.
Vi har fået mange nye billeder, som vi glæder
os til at vise jer.

Pris inc. Kaffe og et stykke kage
Medl: 40 kr.
Ikke medl: 60 kr.

Tilmelding senest d. 27.1.2017
Kirsten: 30357403 - Birthe 23 348 590Julen 2016


Julen er fyldt med traditioner, det mærkes også i borgerforeningens bestyrelse. Udover julebelysningen arrangerede vi, som gennem så mange år, julemandens ankomst søndag d. 4. dec. Som altid kom han med toget, og mange børn og voksne stod klar på perronen til at tage imod. De gik alle til juletræet ved DLG, sang et par sange, og så satte han sig endelig og åbnede sækken med de mange godteposer. 30 børn og næsten lige så mange voksne deltog i det fine vejr, som gaven anledning til at stå ved juletræet og sludre med venner og bekendte. Tak til Allan, som velvilligt trådte til, da der ikke var lokale julemænd at finde.

Lillejuleaften mødtes vi igen ved juletræet for at synge julen ind. Det var blæsende og koldt, men alligevel sang vi næsten hele sanghæftet, inden vi trådte ind i DLGs lokaler for at nyde en juice, øl, snaps eller portvin. Kort herefter begyndte regnen at sile ned udenfor. Ca. 75 deltog, tak for jeres deltagelse, særlig tak til Erik og de to vægtere, Niels og Preben.
Borgerforeningen


En stor tak til dem som tog del i at sætte julepynt op. Vi fik det hele sat op den lørdag vi have planlagt. Lyset på tårnet stod flot hele tiden. Det store juletræ havde vi lidt problemer med den var ude af drift et par gange. Det er altid dejligt når der er opbakning når vi skal have noget lavet.

Hilsen BorgerforeningenFællesspisning

Søndag d. 5. februar kl. 17.30
i Mejeriet


Underholdning med Erik & Urban og
Højskolesangbogen.

Medbring bestik og service.
Pris: Voksne 75 kr, børn 45 kr.
Tilmelding senest torsdag d. 2. februar
Til: Karin, tlf. 6186 8229
D. 4/12 afholdt Mejeriet for ll. gang JULE-BANKO og det blev som de andre år en hyggelig eftermiddag fyldt med masser af tal, gevinster og spænding. Godt 50 mødte op og deltog i kampen om de mange gevinster.

Også denne gang var der flot opbakning fra erhvervsdrivende i Bonnet og omegn samt foreninger og private, hvilket vi gerne vil sige tusind tak for.

De mange flotte gevinster var sponsoreret af:

Bonnet Familie & Samfund, Bonnet IT, Bonnet Borgerforening, Bonnet Gymnastikforening, Bonnet Lokalarkiv, Bonnet Maskin- fabrik, Juletræ- & kartoffelsælger Lars Aasborg, Vognmand Brian Dalgaard, Fodterapeut Britta Ruby, VVS- og blikkenslagerforretning v/Peder Kamstrup, Vandborg Karosserifabrik, Industrivejens købmand, Borgen Design, Murerfirmaet Bjørn Kaalund, Mejeriet, Dybe Auto v/Heino Mortensen, Lemvig Bio-brændsel v/Viggo & Lars Rasmussen, VLTJ, PL Biler v/Poul Ludvigsen, Houe Smede- og Maskinforretning v/Arne Bundgaard, El-installatør Pinholt, El- installatør Houlind, Dybe Tømrer- & Snedkerforretning vIKarsten Bjerg, Click Lemvig v/Peter Andersen, Land & Fritid Rom, Linds Fabrikker, Lemvig Jobværksted, Falck, Vin & Tobak v/Benno Kristensen, Keld Sko Lemvig, Ønskebørn Lemvig v/Rene Salskov samt anonyme givere.

Tak til alle sponsorer og tak til alle, der mødte op og var med til at gøre det til en god og hyggelig eftermiddag.

Med venlig hilsen
Mejeriet - udvalgetHåndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første fredag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag.

Vi mødes igen fredag, den 3. februar kl. 15.00 - 17.00 - denne gang i Lokalarkivet / DLG, hvor arkivpigerne velvilligt stiller de dejlige lune lokaler til rådighed.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Virksomhedsbesøget hos Plastix i Rom
den 23. november 2016 var et spændende arrangement med 29 interesserede deltagere. Efter en kort indledning ledsaget af en kop kaffe var der filmfremvisning samt rundvisning i produktionen og på laboratoriet. Der var også rig mulighed for at stille spørgsmål til slut. En meget fin og interessant aften for de fremmødte.

De efterfølgende to arrangementer, en julesangaften med højskolesangbogen og et foredrag med Heidi Krejberg, måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.

Kommende arrangementer:

21. 02 .17 kl. 19.00

Besøg hos Erna og Anders Poulsen

Erna vil fortælle om anoreksi og Anders vil vise sit traktormuseum
Sted: Nørbysvej 27, Nr. Nissum
Pris: 60 kr.
Tilmelding senest 14. februar

16.03.17 kl. 18.00

Generalforsamling i "Himmeriget"


Sted: Vestermark 6, Ramme
Pris: 60 kr. inkl. let anretning
Tilmelding senest 9. marts

For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller
Birthe tlf. 23 34 85 90
Referat Fællesmøde 12. januar 2017


Tilstede:
Poul (Jobværkstedet /"Friskolen"), Karin (Borgerforeningen), Kaja (F&S, Borgerforeningen, Henrik (Mejeriet), Peter (Borgerforeningen, BOF, Malene (BOF), Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Lisbet (Friskolens støttekreds, Mogens og Christina (Springbalsaminen - referent)
BOF havde indkaldt og Peter bød velkommen i Lokalarkivets lokaler, som var velvilligt blevet stillet til rådighed for at undgå en dyr opvarmning af klubhuset. Lisbet blev valgt til ordstyrer.

Siden sidst: Familie & Samfund har haft fine og velbesøgte arrangementer (Handbjerg Marina, Vinsmagning med tapas, Virksomhedbesøg hos Plastix) og enkelte aflysninger pga for få tilmeldinger. Mandemadskurset blev flyttet til Ramme med fest i Vandborg, som fungerede meget fint. Mejeriet har afholdt det som sædvanligt godt besøgte julebanko, Borgerforeningen har aflyst en fællesspisning pga for få tilmeldinger. Julearrangementer var den sædvanlige succes, der blev fejret den nye asfaltbelægning. Genbrugsladen holder åbent hver lørdag. Lokalarkivet har haft travlt med at samle materiale fra Friskolen og Bøgespiren og har været til Arkivernes dag og har holdt julehygge. Friskolens støttekreds har holdt øje med Friskolens bygninger og sørget for græsslåning. Jobværkstedet er Lemvig Kommunes aktiveringstidbud (straksaktivering), der p.t. har lokaler i de gamle Zenithbygninger. Der er 10 ansatte. Flytning til Bonnet er planlagt til maj/juni.

Kommende arrangementer: Jobværkstedet vil holde informationsmøde for folk i Bonnet i februar - nærmere dato følger senere. Familie & Samfund har planlagt besøg hos Erna Poulsen den 21.02., den 16.03. er der generalforsamling, som afholdes i Himmeriget. Mejeriet har de sædvanlige skrueaftner om onsdagen. Borgerforeningen har planlagt en fællesspisning den 15.02. på Mejeriet. Den 09.03. er der generalforsamling sammen med Vandværket og BOF. BGF har fået en henvendelse fra kommunen, der gerne vil spare på græsslåningen, evt. skal der være cykelsponsorløb igen. Arne er primus motor for at få etableret en støttekreds til klubhuset. Lokalarkivet lægger ud her i deres lO-års jubilæumsår med en billedaften den 31.01. og en aften med Per Sandal den 28.02. Friskolens støttekreds afholder ekstraordinær generalforsamling den 23.02.

Forslag til fællesaktiviteter: Den 22.02. er der et inspirationsmøde på Bovbjerg Fyr i forbindelse med Aarhus 2017 "Rethink". Den årlige affaldsindsamling ligger formentlig den første weekend i april. En hjertestarter i Bonnet blev diskuteret - Lisbet vil undersøge nærmere. Et festudvalg og et legepladsudvalg blev nævnt.

Invitation til ideudviklingsworkshop den 22. februar 2017

Vi har modtaget en indbydelse til en DGI-workshop på Bovbjerg Fyr, der skal styrke samarbejdet på tværs af idræt, kunst, kultur og bevægelse. Der blev ikke på fællesmødet truffet en beslutning om at deltage i et fællesarrangement, men det kunne jo være spændende for Bonnet at være med. Derfor inviteres alle interesserede Bonnetborgere til at deltage i denne workshop og se, om det er noget for os. I fællesskab er der planlagt et event den 4./5. november i forbindelse med Aarhus Kulturhovedstad 2017. Alle, der har lyst til at høre lidt mere om det, er velkommen til at tage med til mødet - senest tilmelding den 19.02.17 til pjl@bonnet-it.dk.

Næste møde: Næste fællesmøde er torsdag, den 17. august kl. 19.00 og det er Borgerforeningen, der indkalder.

Referent: Christina LarsenEn aften med Per Sandal
28. februar 2017 kl. 19
På Mejeriet

Bonnet - en nordvest jysk stationsby i 1960' erne - set med en fynbodrengs øjne

I 1960 flyttede jeg med min far, mor og søster fra landsbyen Revninge på østfyn til stationsbyen, Bonnet. Det var ikke kun dengang en lang rejse, men også noget af et kulturskifte! Dengang blev der Vestjylland talt et uforfalsket vestjysk, og jeg og min søster forstod nærmest ingenting af de "indfødtes" tale, men vi blev hurtigt "tosprogede" og inddraget i det lokale liv. Jeg vil forsøge at genskabe disse første og vigtige år et helt nyt sted i mit foredrag - set ud fra en dengang ll-årigs øjne! Det handler også om, hvilken by Bonnet var for 56 år siden. Det var en tid, hvor der var en mængde mindre og større butikker, gamle, men endnu levende håndværk - og frem for alt var der liv i byen ... vi tilhørte jo de store efterkrigsårgange, så der var børn og unge overalt. Friskolen, hvor min far var ansat, var i vækst, og de handlende havde endnu ikke for alvor mærket konkurrencen fra de større butikker i Lemvig. Den ældre generation var rodfæstede i den lokale kultur, og endnu var det almindeligt, at de unge gik ind i forældrenes erhverv. Men nye tider stod for døren -1960 'ernes velstand med fjernsyn, bil, fritid og campingferie, overgang fra landbrug og fiskeri til industriarbejde, muligheden for videre skolegang - og en ungdomskultur med forbrug, popmusik og teenagere nåede også ud til selv det yderste Vestjylland. Alt det og mere til varslede nye tider, der i de følgende år for altid kom til at ændre den gamle, stabile kultur i Bonnet!
En aften med Per Sandal

28. februar 2017 kl.19
på Mejeriet

Bonnet - en nordvestjysk stationsby i
1960' erne - set med en
fynbodrengs øjne


I 1960 flyttede jeg med min far, mor og søster fra landsbyen Revninge på østfyn til stationsbyen, Bonnet. Det var ikke kun dengang en lang rejse, men også noget af et kulturskifte! Dengang blev der i Vestjylland talt et uforfalsket vestjysk, og jeg og min søster forstod nærmest ingenting af de "indfødtes" tale, men vi blev hurtigt "tosprogede" og inddraget i det lokale liv.

En fortælling om Bonnet Stationsby for
omkring 56 år siden.


Første tirsdag hver måned: Åbent i Lokalarkivet
Tak til Støttekredsen

Nu, hvor Bonnet Friskole er ophørt med at eksistere, følger dens gamle hjælper, Støttekredsen efter. Der er ikke brug for den mere, men måske kan der være grund til at se tilbage på dens betydning gennem en lang årrække.
Bonnet Friskoles Støttekreds blev etableret i 1963. Baggrunden var den, at Bonnet Friskole i 60'eme holdt til i to bygninger: Bøgespiren og Dybe Nordre Skole. Det havde vist sig at blive for besværligt for både elever og lærere, så ønsket opstod om at bygge en helt ny skole mellem de to bygninger. Derfor havde en gruppe driftige mænd indkaldt til stiftende generalforsamling den 2. april 1963 med det formål at købe en grund, hvorpå de nye skolebygninger kunne ligge.
Denne gruppe på 18 af byens førende mænd blev samtidig Støttekredsens første medlemmer.
Grunden blev købt af Aage Nielsen for 13.000 kr, - og i 1970 blev de første bygninger indviet. Samme år besluttede Støttekredsen sig for at fortsætte sine aktiviteter med de opgaver, der kunne vise sig.
Og op gennem alle årene har en opgave været vigtig, nemlig at samle penge ind til fripladser for dem, der havde behov for det. Desuden har Støttekredsen været aktiv i arbejdet med at forankre skolens betydning i den lokale befolkning, skaffe nye medlemmer og elever til skolen.
Igennem en 15 års tid har kredsen afholdt forskellige kulturelle møder, "Højskoleaftener" med foredrag, et halvt hundrede er det blevet til.
Alt i alt har Støttekredsen været medlevende i skolens liv, hjulpet med vedligeholdelse og deltaget i arrangementer. Der er grund til at sige Bonnet Friskoles Støttekreds tak for indsatsen gennem de 54 år.
Erik Vedstesen
Bonnet Friskole Støttekreds
indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 23.februar 2017 kl. 19.00 hos formand, Ove Andersen, Houlindvej 33.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Bestyrelsen indstiller til nedlæggelse af foreningen.
4. Evt.


Af hensyn til kaffe m.m. beder vi om tilmelding på tlf.: 23300235 eller 22778978 senest 2 l. februar. Bemærk dog, at tilmelding ingen betingelse er for deltagelse.

Bestyrelsen
Genbrugsladen


har afholdt nytårskur for vagterne. Sidste år blev kuren afholdt i Mejeriet, da det var 25-års jubilæum for Bonnet Nærgenbrugsplads. Det var dermed i år første kur i Genbrugsladen, og vi havde mulighed for at ændre i traditionerne, men det var der ikke stemning for. Derfor mødtes 13 vagter til et veldækket bord i Klubhuset, Gert leverede sild med tilbehør og Flemming kom med skipperlabskovsen, begge retter i rigelige mængder og sædvanlige gode kvalitet. Hen på aftenen blev der tid til et slag whist, og det blev ud på natten inden de sidste deltagere vandrede hen ad Bøgelundvej. Der var enighed om at fortsætte ladens aktiviteter, altså indsamling af mindre mængder affald, pap og papir (afhentet af lemvigspejderne), jern og skrot, effekter til genbrug, samt udlejning af de to trailere. Der var stort ønske om flere besøgende/kunder i åbningstiden, lørdag kl. 14-15. Der er altid adgang til flaskecontaineren på DLG.

P.v.a. Bobhf. Peter Sønderby
Hundelorte på fortovet
Mindst en hund i byen har ikke opdraget sin ejer til at fjerne efterladenskaberne, når det er lykkedes at få fuldt udbytte af en "luftning". Hvis man ikke ser sig i stand til at rydde op efter sin hund, synes jeg, man skal færdes på arealer, hvor lort kan betragtes som gødning ....

mvh, Mogens Olsen
Generalforsamlinger


Bonnet & Omegns Borger- og Håndværkerforening

Bonnet Gymnastikforening

Bonnet Vandværk


Disse 3 foreninger afholder ordinære generalforsamlinger som et fælles arrangement:

Torsdag d. 9. marts kl. 19.30 på Mejeriet

I en passende pause serveres der smørrebrødHvad skal der ske på Friskolen?


Den tidligere Friskole er som bekendt blevet købt af Lemvig Kommune, og jobværkstedet skal flytte hertil fra Moeskjær. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at man helst ville have fortsat i lokalerne på Moeskjærvej: Masser afværkstedsplads i flotte lokaler og en udsigt, der siger spar-to, når man skuer mod nordvest.

Men når det nu blev nødvendigt at flytte, er Bonnet Friskole heldigvis vurderet til at være det bedste af de mulige alternativer. Der er ganske vist ikke så gode værkstedsfaciliteter, men til gengæld er der fine undervisningslokaler, og udendørs er der rigtig mange muligheder. Der er faktisk allerede snak om, at en del af marken vest for jordvolden skal tilplantes med pil, så man kan lave sine egne råvarer til pileflet. Den daglige vedligeholdelse af de grønne arealer er i øvrigt også glimrende som meningsfyldt aktivering.

Som bekendt (fra forrige nummer af Springbalsaminen) er der afsat 2,5 mio kr til projektet, men selvom matriklen var billig - kun 175.000 plus omkostninger på tvangsauktion - skal der ikke desto mindre prioriteres hårdt for at få pengene til at slå til. Det er bl.a. besluttet, at der skal laves helt nyt køkken, og lige nu er arkitekten ved at lægge sidste hånd på tegningerne. Vi har faet lovning på en invitation til åbent hus, når man er så vidt, at der er noget at vise frem ....

Mogens OlsenNyt asfalt på Bøgelundvej

Asfaltering af Bøgelundvej havde længe været er stort ønske. Borgerforeningen og også flere bonnetboere havde gentagne gange kontaktet Hanne Underbjerg fra Vej-og Parkafdelingen.
Vi blev lovet, at der i 2016 ville blive lagt et slidlag. D. 16-11-2016 kom Colas til Bonnet og begyndte at gøre klar til at asfaltere.
Dejligt, at der endelig skete noget.
Skyldtes det mon, at byrådspolitiker Kenneth Bro fik en køretur på Bøgelundvej efter, at han havde holdt båltalen til sankthans?
En uge efter at Colas var kommet til byen, var Bøge- lundvej nu både jævn og sort (og glat når det fryser) At der var blevet asfalteret skulle fejres.
Borgerforeningen inviterede på pølser og øl i klubhuset. Der mødte 30 veltilpasse bonnetboere op til indvielsen.Sidste frist for stof til næste nummer: 26/3-2017


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose