41. Årgang januar 2019


Springbalsaminens 40 års jubilæum

Som man kan se på forsiden af dette nummer, har vi hermed påbegyndt Springbalsaminens 41. årgang. Det vil altså sige, at det i løbet af i år er 40 år siden, man startede det intemordiske projekt: Hverdagslæring i nærmiljøer, som bladet udsprang fra. Det første nummer blev nærmere bestemt udgivet i august 1979, så hvis man vil fmde en jubilæumsdato, må de blive en gang midt på sommeren.

Vi i redaktionen vil overveje, hvordan Springbalsaminen eventuelt kan fejre sig selv - så har vi da det at skrive om i de næste numre .....Fællesspisning i Klubhuset

Fredag den 15 marts kl. 18 vil der være fællesspisning igen. Der vil blive lavet mad i klubhuset.
Prisen er 60 kr. for maden, drikke varer skal man selv medbringe. Der er begrænset pladser så derfor skynd jer at tilmelder jer til Karin Flansmose mobil nr. 61868229.
Synes at det kunne være hyggeligt at vi lave det en gang i mellem.

Hilsen Karin Flansmose
Julen- en travl tid er overstået.


De fleste af os har nu lagt julen bag os. For borgerforeningen er det en periode med mange gøremål og flere arrangementer. Fornyelsen i årets julepynt var juletræerne, som i denne jul blev købt hos en privat avler. Vi har kun fået ros for valget af det store juletræ, om end det var ca. 2 meter lavere end tidligere år. Vejret viste sig fra den venlige side i december, træerne holdt og lysene led kun den forventede slidtage. Stor tak til de frivillige, som beredvilligt hjalp til med at gøre opsætningen og nedtagningen til en fornøjelse. Søndag d. 9. december kom julemanden, som først havde meldt afbud, men alligevel ikke kunne undvære denne gode gerning i Bonnet. Efterfølgende var klubhuset åbent, hvor ca. 20 deltagere nød en forfriskning. Om eftermiddagen afholdtes det årlige Bankospil i Kompetenceværkstedet, også med stor succes. Foreningen sætter stor pris på julemanden og de frivillige, der gjorde det muligt at gennemføre dagen. Fællessang omkring juletræet lillejuleaften med deltagelse af ca. lOD, hvoraf over halvdelen efterfølgende var med på lokalarkivet. må betragtes som et meget tilfredsstillende fremmøde.

Efter nytår har der været nytårskur igenbrugsbanden, 13 af de 19 vagter deltog i den traditionelle aften med sild, skipperlabskovs og en voldsom masse snak! Vi fortsætter vores gøremål i Genbrugsladen, med lørdagsåben kl. 14-15. Vi har sammen med Bonnet Lokalarkiv lavet en meget fordelagtig lejekontrakt med DLG, hvor vi har forpligtet os til at vedligeholde området. F.eks. bliver der I disse dage beskåret træer i hegnet mod nord.

Borgerforeningen har søgt og fået bevilget 15.000 kr. til forskellige gøremål, første prioritet har udskiftningen af de 3 info-standere ved indkørslen til byen.

I samarbejde med Frivilligeenterlemvig vil der i den nærmeste fremtid blive afholdt et lokalt offentligt møde, hvor ressourcepersoner fra Lemvig Kommune vil deltage med det formål at focusere på de temaer, som optager og påvirker vores liv i Bonnet og omegn, nu og i fremtiden.

Vi kan nævne mange, som yder en mindre eller større frivillig indsats for området. Foreningerne i Bonnet sætter stor pris på bestyrelsesmedlemmernes og de øvrige frivilliges store indsats, men fremover får vi brug for endnu mere hjælp, så kom endelig, når muligheden byder sig! Har du ikke helbred til større fysiske udfoldelser, kan du måske lave kaffe, smøre boller eller spille ludo med børnene! Støt vores foreninger, mød op og deltag!

Venlig hilsen Peter Sønderby

Læs sidste nye vandkvalitetsanalyse her

Nyt fra Bonnet Vandværk


Køreplanen for overdragelsen af vores aktiviteter og ledningsnet til Lemvig Vand & Spildevand er - indtil videre - uændret, hvilket vil sige, at skæringsdatoen ventes at blive 1. april. Til den tid skulle der altså gerne være trukket en forsyningsledning, der kan erstatte det nuværende vandværk inklusiv boringer. Desuden skal vi alle have nye vandmålere, bortset fra et par stykker, der er skiftet for nylig.

Den nye forsyningsledning hertil kommer fra syd langs Rammevej og Bonnetvej til Hjulmagervej og ind til vandværket. Desuden skal Råbjerghøj Vandværk så vidt vides forsynes ved at forlænge den ledning, der går ud til Bøgelundvej 69 (Birkmose) vestpå et stykke langs Knakkervej. Gravearbejdet er planlagt til februar måned.

Det lille Højtoft Vandværk i Dybe blev i øvrigt blevet overtaget midt i november på samme måde, som det vil ske med Bonnet Vandværk. De skal forsynes fra den samme nye hovedledning, men indtil den kommer, får de faktisk vand fra Bonnet, som Lemvig Vand & Spildevand køber af os. Der er simpelt hen lavet en forlængelse af vores vandledning fra Søjbjergvej over til Nørre Lisbjergvej.

Som tidligere omtalt forventer vi at stå med et luksusproblem i form af en formue, som skal føres tilbage til vore forbrugere. Det er for tidligt at gætte på beløbets størrelse, men vi har dog valgt at tage forskud på glæderne ved at undlade at opkræve fast afgift for 2019. Afgiften er med i første aconto betaling, men den vil blive modregnet, når der gøres op pr. 1. april.

Mogens Olsen, kassererFRA ARKIVET

4.december til Julehygge åbnede vi døren til Lageret, her kom alt vores gamle julepynt m.m. til sin ret. Vi var heldige at vejrguden sørgede for at vi kunne varme stedet op, så de 20 fremmødte ikke skulle fryse medens de fik gløgg og kager. Konkurrencen var i år for hold, og forskellige spørgsmål skulle løses ved at gå rundt i udstillingen.

Lillejuleaften efter dans omkring træet, åbnede vi igen dørene, hvor Bonnet Borgerforening gaven lille forfriskning så man kunne ønske hinanden en rigtig glædelig jul, til børnene var der slikposer. Tæt på 100 personer var mødt.

Vores årlige "Billedaften" var i år lavet om til II Billed-søndag". Vi var blevet kontaktet af Kirsten (Thorndal) og Kjeld Olesen, datter og svigersøn fra Brugsforeningen i Bonnet. De ville gerne komme og vise en Powerpoint med billeder fra både møllen og brugsen. Vi takkede ja og fik et langt og flot Powerpoint med mange mange billeder. Et kæmpe arbejde, tak for det. Desværre kunne vi ikke komme på nettet søndag, så mikrofonen virkede ikke (det gjorde den fredag!). Over 70 var mødt, det var helt overvældende, håber I vil komme igen trods vore tekniske problemer. Tak til Kompetence-værkstedet for husly, hvilket gjorde at vi kunne være så mange.

Vi har lavet aftale med DLG at vi fortsat kan benytte lokalerne, ind til eventuelt salg. Vi har fået isoleringsmaterialer til at isolere loftet over selve arkivet, det skal vi i gang med snarrest.

Tak til alle som har hjulpet os i 2018, det være sig med kagebagning, indkørsel af isolering, aflevering af billeder og materialer, besøg m.m.

Lad det blive gemt, før det bliver glemt!

Velmødt på arkivet

Birthe og Kirsten
" Arkivven"

Kom og bliv medlem eller få fornyet dit
medlemskab som Arkivven.
Det koster 50,- kr. for enlige eller 100,-
kr. pr. husstand, for sæsonen 2018-2019

"Arkivvenner" får rabat ved
arrangementer

Beløbet kan indsættes på konto
7730-1197065
eller
MobilePay 30357403
husk navn.


Vi kommer også gerne ud med
medlemskort, ring venligst.

kontakt:
Kirsten 30 35 7403 Birthe 23348590
Kommende arrangementer:

21. februar 2019 kJ. 19.00
Virksomhedsbesøg Jysk Energi (NOE)

Sted: Skivevej 120,7500 Holstebro
Pris: 50 kr.
Tilmelding senest 14. februar

7. marts 2019 kJ. 18.30
Generalforsamling hos Petrea Jurgensen
i Petreas væverværksted

Sted: Houlindvej 24, Bonnet
Pris: 50,00 inkl let anretning
Tilmelding: senest 1. marts
Invitation til forårsfrokost


Bonnet Borger og Håndværkerforening inviterer medlemmer på 65 år og derover til en forårsfrokost i klubhuset d. 9-4-2019 k1.12.

Frokosten er gratis- drikkevarer kan købes.

Tilmelding til Kaja på tlf.30290125 efter først til mølle princippet.

Sidste frist for tilmelding er d. 2-4

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Borgerforeningen
Generalforsamlinger

Bonnet & Omegns Borger-
og Håndværkerforening

Bonnet Gymnastikforening

Bonnet Vandværk


Afholder ordinære generalforsamlinger
som et fælles arrangement:

Torsdag d. 14. marts kl. 19:30
i Klubhuset på Stadion


I en passende pause serveres smørrebrød
Referatfrafællesmøde den 7. januar 2019

Borgerforeningen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGF's klubhus.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter (Borgerforening og BGF), Arne (BGF) og Christina (F&S og Springbalsaminen - referent). Afbud fra Kompetenceværkstedet, Peter Flansmose og Anders Graversgaard.

Peter bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.


Siden sidst:

Borgerforeningen
har sørget for de traditionelle julearrangementer med besøg af julemanden ogjulebanko samt opsætning/nedtagning af juletræer og -belysning og lillejuleaften ved det store juletræ. Der har været stille i genbrugsladens åbningstider hver lørdag og genbrugsbanden har holdt nytårskur med 12 deltagere og Flemmings gode skipperlabskovs. Borgerforeningen har søgt midler til nye informationsstandere ogjulebelysning og har fået beviljet 15.000 kr.

BGF har i samarbejde med Borgerforeningen og Kompetanceværkstededet stået for græsslåningen på Bonnet Stadion - med tre plæneklippere I gang kan det klares på 35 minutter. Klubhuset bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer og til udlejning til private fester. Den 5. januar kunne man brænde sit udtjente juletræ på bålpladsen på Stadion og bagefter drikke en kop kaffeIkakao i klubhuset og ønske hinanden et godt nytår.

Familie & Samfund har haft tre superfine udflugter med fin deltagelse til Ausumgaard, VW-museet og Nissernor (Vinderup). Både mandemad og litteraturstudiekredsen er populære.

Lokalarkivet har haft et aktivt efterår, hvor første arkivaften var ude foran ArkivetIDLG en smuk augustaften. Der var 2 x Arkivernes Dag, DLG arrangement, 2 xjulehygge og DLG har været forbi med en ny lejekontrakt.

Lemvig Kompetenceværksted har fået en hjertestarter og er ved at renovere Kridthuset. I fællesskab med BGF og Borgerforeningen blev der slået græs på Bonnet Stadion og den gamle legeplads på Stadion blev fjernet.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund
har planlagt følgende arrangementer i foråret: 21.02. Besøg hos Jysk Energi i Holstebro, Håndarbejdseftermiddagen er fortsat den første mandag eftermiddag fra kl. 15.00 til 17.00 i klubhuset og den 07.03. er der generalforsamling, som afholdes hos Petrea Jørgensen.

Lemvig Kompetenceværksted vil gerne hjælpe med at lave flis på Bonnet Stadion.

Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 13.01.19 er der arrangeret en aften med Keld og Kirsten fra den gamle brugsforening. Desuden har de gang i renoveringsprojekterene af lokalerne, bI. a. isolering og maling.

Borgerforeningen har generalforsamling den 14.03. sammen med Vandværket og der bliver en fællesspisning den 15.03. Naturstien skal indvies den 28.04.19. I løbet af foråret bliver der forskønnelsesaftner.

BGF vil igen at deltage i den landsdækkende affaldsindsamling sammen med Borgerforeningen den sidste weekend i marts (nærmere tidspunkt følger). Desuden skal der fældes træer på Stadion i løbet af vinteren - måske en fælles sankedag.

Andet/ldeer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:

Renovering/udskiftning af standerne arbejdes der stadig på og Kirsten og Arne har undersøgt forskellige muligheder. Der er afsat et beløb fra Mejerigruppens overskud til det samt søgt midler fra Borgerforeningens pulje.

Der sysles der fortsat med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen, et vegetarmadkursus i klubhuset og en fællesspisning med vildt på menuen blev foreslået. Selvfølgelig bliver der holdt Skt Hans aften den 23.06. Desuden blevet foredragsarrangement med emnet akvaponisk have foreslået og Mejeristenens nye placering blev drøftet. Der kan fortsat søges penge fra Mejerikassen.

Springbalsaminen har 40-års jubilæum i 2019 og der blev efterlyst ideer til at markere dette jubilæumsår. Måske en festmiddag for læsere og annoncører?

Der blev desuden foreslået et børneudvalg, måske med et et enkelt medlem fra Borgerforeningens bestyrelse samt nogle interesserede forældrelbedsteforældre.

En sammenlægning af Borgerforeningen og BGF foreslået.

Næste fællesmøde bliver et fyraftensmøde kl. 17.00 i august måned og det er Kompetenceværkstedet, der indkalder. Datoen meldes ud senere, da den mangler at blive bekræftet fra Poul fra Kompetenceværkstedet.

Referent: Christina LarsenGodt nytår!


Det er så dejligt med årligt tilbagevendende traditioner, men det er også hyggeligt at prøve noget nyt - som måske kan blive en ny tradition, hvem ved?

Lørdag den 5. januar 2019 var vi ca. 30 friske og veloplagte Bonnetfolk, nogle med og nogle uden juletræ, der mødtes på Bonnet Stadion for at ønske hinanden et godt nytår og tænde et nytårs bål.

Vejret var fint, bålet var tændt og snakken gik lystigt - folk var ude så længe, at den varme kakao, der efterfølgende blev serveret i klubhuset, nåede at blive lunken.

Tak for god opbakning til dette nye arrangement tak til de friske bollebagere og tak for støtte til klubhuset.

Måske ses vi til næste år samme tid og samme sted ...

Hvis der er nogen, der har tid og lyst til at bage en plade boller allerede nu til klubhusets fryser, så ville det være dejligt!

Med venlig hilsen og godt nytår

Bonnet Gymnastikforening
Sponsorliste Julebanko 2018


Bonnet Familie & Samfund
Stesima Design, Lomborg
Bonnet Gymnastikforening
Bæks busser
Bonnet Maskinfabrik
Bonnet Lokalarkiv
Vognmand Brian Dalgaard
Fodterapeut Britta Ruby
VVS- og blikkenslagerforretninger v/Peder Kamstrup
Industrivejens købmand
Nr. Nissum Håndbryg
Murerfirmaet Bjørn Kaalund
Dybe Auto v / Heino Mortensen
Lemvig Bio-Brændsel v/Viggo & Lars Rasmussen
Gartneriet Lemvig
P. P. Madsen, Lemvig
P.L. Biler v/Poul Ludvigsen
Houe Smed- og Maskinforretning v/Arne Bundgaard
El-installatør Pinholt
El- installatør Houlind
Dybe Tømrer & Snedkerforretning v/Karsten Bjerg
Clik Lemvig v/Peter Andersen
Land & Fritid Rom
Linds Fabrikker
Økolog Johannes Jensen, Øster Thybogaard
Falcks Redningskorps
Vin & Tobak v /Benno Kristensen
Keld Sko, Lemvig
Ønskebørn Lemvig v/Rene Salskov
Skorstenfejer Freddy Funder Jeppesen
Kennel Maj
Slagter Mortensen
Petrea Jurgens (Væveri)
Mettes Loppefund
DB-lædervarer Lemvig
Ganefryd Lemvig
Fru Petersens have
Tæppegården
Nærbrand Forsikring
Landmand, Holger Lundgård Madsen,
Lemvig kompetenceværksted
Honning avler Peter Flansmose
CALLE Tyskland v/Jens Skjønnemann
Vendelbo, Lemvig
Skov Produktion BØggild Rasmussen, Vemb
Lemvig Beton
Bog & Ide, Lemvig
Stenhuggergården
Midtjyske Jernbaner Lemvig, VLTJ
...... Samt anonyme givere

Bonnet Borgerforening takke for den store opbakning vi fik til vores bankospil.

GODT NYTÅR TIL JER ALLESidste frist for stof til næste nummer: 24/3-2019


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose