< Januar 2020

42. Årgang december 2020


Julearrangementer 2020

Kan vores traditionelle julearrangementer med besøg af julemanden og dans om juletræet den 23. december gennemføres?

Vi afventer nye corona restriktioner.

Når vi kommer nærmere på julen, vil vi på Bonnets hjemmeside og facebook oplyse, om vores arrangementer kan gennemføres.

Hilsen

Borgerforeningen(Ingen?) aktiviteter i foreningerne .....


Joo, lidt har der været, men stærkt begrænset siden coronaens indtog i marts. Affaldsindsamlingen i slutningen af marts blev gennemført med deltagelse af 15 indsamlere. I juni blev der inviteret til to vedligeholdelsesaftener på stadion, 10-15 børn og voksne dukkede op, mest opsigtsvækkende var det nymalede gamle klubhus! Der blev tændt bål Sankt Hans Aften, uden båltaler, sang og salg, men alligevel kom ca. 30 denne dejlige sommeraften. I løbet af foråret og sommeren er der foretaget det mest nødvendige forskønnelsesarbejde på Laylas Trekant, Stadion, i Stationshaven og ved Mosekonen, rabatten langs Langelinie og Bonnetvej. Desuden er hængebroen ved Skole-mosen blevet repareret og Naturstien vedligeholdt. Der har været mulighed for at møde egnens beboere hver lørdag iGenbrugsladen kl. 14-15. Senest har syv morgenfriske borgere opsat julebelysning, så der bliver stadig arrangeret og gennemført. Fra borgerforeningen og idrætsforeningen vil vi gerne rette en tak til alle jer, der har deltaget i vedligeholdelses- og forskønnelsesarbejdet, samt til jer, der har skabt aktivitet og gjort det muligt at træffe andre af egnens beboere. Samværet har haft trange kår de seneste mange måneder.
Gennem mange år har Springbalsaminen været den "platform", hvor vi har annonceret vores arrangementer og efterfølgende kunne beskrive deres forløb. Gennem bladet har vi også informeret læserne om kontakt til offentlige instanser, især Lemvig Kommune. Det er vigtigt, at foreningerne har mulighed for at informere og kommunikere, derfor benytter vi nu selvfølgelig også hjemmesiden bonnet-it.dk og Facebook. Kan vi endda undvære Springbalsaminen, evt. bare papirudgaven? Vil Christina, Mogens og Erik fortsætte? Er der andre, der ønsker at være med i redaktionen? Det bør vi nøje overveje og debattere, inden vi ændrer noget for bladet. Lad os drøfte det på foreningernes fællesmøde i januar måned!

Hermed vil foreningerne gerne ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.

Venlig hilsen Peter Sønderby
Til redaktionen af Springbalsaminen

I spørger, om Springbalsaminen skal fortsætte. Det synes vi, den skal. Vi har nydt at læse den. Så snart vi så, at den blev lagt i postkassen, hentede vi den og læste den fra start til slut. Derefter blev kalenderen fundet og de datoer, der stod på bagsiden blev skrevet i kalenderen. Vi håber, at redaktionen har lyst til stadigvæk at lave Bonnets nyheds blad Springbalsaminen Tak til redaktionen for deres arbejde med at indsamle nyhedsstof til bladet, have tålmodighed med deadline, skrive og samle den.

Hilsen
Ove og KajaNyt fra Familie & Samfund Bonnet

I sæsonen 2019/20 har Familie & Samfund har haft nogle fantastiske arrangementer/udflugter med meget fin deltagelse til VL TJ, Hedekaffe, Nr. Nissum Ølbryg og Sundhedshuset i Bøvlingbjerg. Både mandemad og litteraturstudiekredsen har været populære.

Som afslutning på dette fantastiske år var medlemmerne indbudt til generalforsamling på Restaurant Odden med gratis aftensmad den 26. marts 2020.

Men som bekendt blev alting anderledes i Danmark efter den 11. marts 2020, hvor hele samfundet blev lukket ned. Bestyrelsen har under disse omstændigheder ikke fundet det forsvarligt at afholde generalforsamling i år. Vi har i bestyrelsen besluttet at sende følgende besked til vore medlemmer:

"Desværre gør Corona restriktionerne, at bestyrelsen har besluttet, ikke at afholde vores årlige generalforsamling i 2020. Vi springer året over, og bestyrelsen fortsætter, medmindre der kommer indvendinger mod det.

Vi håber, at I har forståelse for, at vi opkræver 175 kr. for medlemskortet. Det er det beløb vores forening indbetaler til Familie & Samfund Region Midt/Vest. Regionen har afholdt deres arrangementer i år.

Selvom Bonnet Familie & Samfund ikke har haft nogle arrangementer i år, håber vi, at I stadig har lyst til at være medlemmer.

Kontingentet på 175 kr. kan indbetales på
MobilePay 30290125 eller
Konto nr. 7730 - 7547263 senest d. 10. december 2020


Pas god på jer selv og andre. Vi glæder os til igen at være sammen med jer.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Bonnet Familie & Samfund"

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt og sundt nytår 2021
Tanker om Springbalsaminen

2020 har været et mærkeligt år, hvor Coronaen har gjort, at alting har været sat på stand by, inklusive Springbalsaminen. Når det nu - forhåbentlig inden alt for længe - bliver mere normale tider, skal vi tilbage til en hverdag, som nok bliver lidt anderledes, end den var før Corona. Det giver jo anledning til at overveje, hvor meget vi faktisk har savnet de ting, vi har måttet undvære. Har Springbalsaminen egentlig været savnet, og kan vi måske helt undvære bladet?

For mig er Springbalsaminen et sjovt og nostalgisk, men også nyttigt medie. Hvis man (som jeg) gemmer alle numrene, har man både en masse historik og en nyttig kilde til inspiration. Som sådan er bladet på en måde en del af lokalsamfundets sjæl- men når man ser, hvor lille opbakning, foreninger og arrangementer efterhånden har, kan man godt tvivle på, om der er brug for bladet. På den anden side er netop Springbalsaminen måske en vigtig brik, hvis der trods alt er vilje til at genopbygge en form for sammenhængskraft i lokalsamfundet ...

Ingen tvivl om, at Springbalsaminen objektivt set er en dinosaur, der har overlevet sig selv. Der står ingenting i bladet, man ikke kunne skrive både nemmere og hurtigere på et digitalt medie, og reklameværdien for annoncørerne er nok tvivlsom. Men ikke desto mindre har jeg det sådan, at jeg vil være villig til at fortsætte i redaktionen, hvis der er stemning for at videreføre bladet, og hvis det lykkes at rekruttere den fornyelse, der er nødvendig

Mogens Olsen, medlem af redaktionen siden november 1992
Godt Nytår


Såfremt de aktuelle corona-regler samt vind og vejr tillader det, vil vi gerne holde vores nye tradition i hævd og ønske hinanden et godt og lykkebringende nytår.

Lørdag, den 2. januar 2021


vil der være nytårsbål på Bonnet Stadion, hvor man vil have mulighed for at aflevere sit udtjente juletræ.

Følg med på facebook eller hjemmesiden, hvor arrangementet annonceres nærmere i givet fald.

Hilsen

Bonnet Gymnastikforening
En medredaktør takker af.

Min svige søn drillede mig en dag, dajeg kom hjem med et eksemplar af Springbalsaminen, han sagde 'Nå, hvilket program har I så brugt til at lave bladet?' Han vidste godt, at vi havde klippet og klistret, som da han selv havde været med til at lave skoleblad for mange år siden.
Klippe-klistre, og derefter fotokopiere, det er det, vi har gjort, og det har fungeret fint. Om det så fortsat skal gøres på den måde, eller om der skal nye metoder til, vil tiden vise. Måske i det hele taget en fornyelse af vort lille blad?
Springbalsaminen har jo været brugt til fælles meddelelser her i vort område og har gjort gavn derved. Nu efter en længere corona-pause har alle en mulighed for at spekulere over bladets fremtidige eksistens, - er der brug for et sådant lille blad? Skal det være i en anden form osv.
Men efter at have været med i en hel del år, har jeg besluttet at trække mig fra redaktionen. Samtidig vil jeg sige tak til Mogens og Christina, som er et par seriøse mennesker, der vil noget med tingene. Vi har haft et fornøjeligt og nemt samarbejde.
Erik VedstesenDet lokalhistoriske hjørne


Bonnet lokalarkiv ønsker jer alle
En Rigtig Glædelig Jul
Og
Et Godt Nytår
© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose