< August 2019

41. Årgang August 2019


Gas på Kompetenceværkstedet
Friskolens gode gamle pillefyr kom ikke til at tjene Kompetence- værkstedet ret længe. Det var simpelt hen for besværligt at holde kørende, og man bad derfor Teknisk Forvaltning om at finde frem til den bedste løsning under de givne forudsætninger. Valget faldt på et gasfyret anlæg, hvor brændstoffet er butan (bedre kendt som flaskegas). Selve fyret står i kælderen, hvor pillefyret stod, og lagertanken står lige vest for den tidligere SFO-bygning.

Det kunne jo ellers have været rigtig fint, hvis Lemvig Kommune havde benyttet lejligheden til at gøre en ekstra indsats for at leve op til sin "grønne" målsætning ved at føre fjernvarmen frem til Bonnet, når man nu var i gang i Lomborg og Ramme ....

Mogens OlsenSankt Hans aften 2019


foregik en usædvanlig dejlig lun søndag aften. Teltet med mange bænke var på plads, græsset var nyslået og bålet, med heksen øverst, var næsten lige så stort som tidligere år. Børnene morede sig med ski, bold-i-spand- kast og fodbold, mens andre lavede snobrød sammen med Gert. Erik bød velkommen til alle fremmødte og speciel til båltaler Max Fredgaard, som holdt en fin tale, mens bålet stod i fuldt blus og lod glødende halmtotter dale ned over de mange tilhørere. Den svage vind kom fra en usædvanlig og uventet retning, og de mange gløder brændte desværre små huller i teltdugen. Inden aftenen var omme havde ca. 100 børn og voksne været omkring Klubhuset. De 3 arrangerende foreninger var veltilfredse med aftenens forløb og tilslutning.

Hilsen Familie og Samfund, Idrætsforeningen og Borgerforeningen
Håndarbejdseftermiddag i Bonnet


Vi holder sommerferie i juli og august og starte igen mandag d.2. september. Hvor vi igen mødes fra kl. 15.00 til 17.00 med andre håndarbejdsglade.

Medbring selv kaffe/te

Alle er velkommen - ingen tilmelding.Seneste nyt fra vandværket

Torsdag den 11/7 blev den nye forsyningsledning med vand til alle Bonnet Vandværks kunder sat i drift. Selve omkoblingen forløb smertefrit, og vi har ikke hørt om problemer med hverken tryk eller misfarvninger. Vi får dermed vandet fra Lemvig Vand & Spildevand. Den endelige overdragelse sker 1. september, og i mellemtiden køber vi vandet fra LVS. Slutaflæsningen af den mængde vand, de enkelte forbrugere skal afregne med Bonnet Vandværk, sker i forbindelse med montering af nye vandmålere.

Inden omkoblingen var den nye ledning fra Ramme testet efter alle kunstens regler med gennemskylning, trykprøvning og vandanalyser. Anlægsarbejdet med nedgravning af vandledning og opførelse af bygning til trykforøger havde et par bump på vejen, idet man i 2 tilfælde kom til at beskadige elkabler. Der kom heldigvis ingen til skade, og forsyning af henholdsvis el og vand blev genetableret forholdsvis hurtigt.

Bonnet Vandværk kører videre som selskab indtil videre. Vi har jo en masse løse ender, der skal ordnes: Boringerne skal sløjfes, installationerne skal skrottes (eller måske sælges) og diverse mellemregninger skal udredes. Når alt dette er gjort, står vi tilbage med nogle aktiver, som der skal tages stilling til. Foruden (forhåbentlig) en pose penge har vi vandværksbygningen med tilhørende lillebitte grund samt den noget større grund med boringerne mellem Langelinie og jernbanen. Der er ikke taget stilling til, hvad der skal ske med disse besiddelser - gode ideer efterlyses!

Mogens Olsen, kassererHavens dag i Bonnet


I år bliver havens dag d. 17. august hvor vi starte ud kl. 10.00 hos Peter og Kirsten Børgelundvej 2. hvor vi ser hvad en lille have kan byde på.
Bagefter tage vi op til Peder og Karin på Bonnetvej 45. Hvor vi ser hvordan en stor have kan se ud. Her vil vi starte grillen op og lave jysk Tapas.

Pris for frokost og en øl eller vand 30 kr.
Pris for børn 15 kr.

Hilsen Inger Marie og KarinSpringbalsaminen 40 år.

Springbalsaminens 3. eksemplar udkom oktober 1979.

Indhold:
Fra redaktionen: Ønske om dialog med læserne, som opfordres til at være aktive i bladet med ønsker og tanker.

Høstfest 19. oktober
i Bonnet ny Forsamlingshus. Der serveres sild, mørbradbøf og en osteanretning. Til slut varm suppe.
Pris: 70 kr.

Bonnets Historie:
'Bonnet i fortid, nutid og fremtid' - et ønske om at høre fra folk, der kender til Bonnets historie.

Auktion eller 'Gris på gaflen':
Lørdag den 3. november, aktivitetsdag for at skaffe penge til Friskolen. Skydetelt, lykkehjul, boldkast, am. Lotteri m. m.

Jubilæer:
2. oktober fejrede Bonnet Installationsforretning (Edith og Jens Peter Madsen) 25 år. Også Købmand Madsen fejrer 25 års jubilæum. Og Bonnet Brugsforening har bestået i 90 år!

Amatørskuespil:
I år opføres Pygmalion med Ulla og Søren Mikkelsen og Flemming Villumsen som Eliza og prof. Higgins og Doolittle.
Instruktør er Bjarne Refstrup.
(ev)
ÅBNE DØRE 24.-25. august 2019 kl. 11.00 - 17.00

KIRSTEN MØLLER Bøgelundvej 38

Kirsten Trærup Møller
Kirsten er født i 1953 og opvokset i Værløse, i marts 1976 bosatte hun sig i Vestjylland.

Kirsten har fundet glæden i at tegne og i de senere år har hun arbejdet specielt med akvarel og akryl. Hun foretrækker at arbejde med akryl på lærreder og på akvarel papir.

I 2006 afsluttede Kirsten linjefaget i billedkunst på Nr. Nissum Seminarium og har efterfølgende undervist i folkeskolen med faget.

Som pensionist nyder Kirsten fortsat at arbejde med billedkunst, dels som elev på billedskolen for voksne, hvor der arbejdes med teknikker og i sit eget værksted.

Kirsten lader sig ofte inspirerer af sine omgivelser og det smukke landskab, bl.a. har hun været på Grønland og udstillet sine skønne værker fra den grønlandske natur.

Bonnet


12. september 2019 kl. 17.19
Virksomhedsbesøg hos VL TJ og modeljernbanen i Lemvig

Vi tager toget til Lemvig, hvor vi bliver vist rundt på VL TJ af Martha og hendes kolleger. Bagefter kører toget os hjem til Bonnet.
Mødested: Bonnet Station
Pris: 150,00 inkl. sandwich, drikkevarer, kaffe og kage, transport og rundvisning
Tilmelding: senest 5. september

25. september 2019 kl. 19.00
Syltedronningen Helena Grayston

Sted: Aulum Fritidscenter
Pris: 75,00 kr for foredrag og forplejning Tilmelding: senest 18. september

10. oktober 2019 kl. 19.00
Besøg på Hedekaffe/Kafferisteriet

Sted: Ulfborg Kirkeby
Pris: 75,00 kr ink!. kaffe, kage og foredrag
Tilmelding: senest 3. oktober

Kurser:
Madlavning for mænd:

40 timer med Hans Larsen på Ramme Skole Kurset starter den 9. september 2019
Pris 600 kr.
I foråret forventes der ligeledes madlavning for mænd i Bækmarksbro.

Fælleskørsel kan evt. aftales ved tilmelding til de enkelte arrangementer.
Tilmelding til arrangementerne til Kaja Andersen eller Birthe Falk Agerbo.
Ikke-medlemmer er velkommmen til at deltage, prisen er dobbelt op.
Konto nr. til indbetaling af kontingent mm:
7730 754 72 63

Se mere info om området og arrangementerne på:
www.bonnet-it.dk eller Bonnet og Omegn på Facebook,Sidste frist for stof til næste nummer: 29/9-2019


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose