40. Årgang august 2018


Håndarbejdseftermiddag i Bonnet

Den første mandag i hver måned er der mulighed for at finde strikketøjet, hækletøjet og snakketøjet frem og mødes med andre håndarbejdsglade Bonnetboere til en hyggelig eftermiddag. Hank op i naboen eller genboen, der er plads til flere.

Vi mødes igen første gang efter sommerferien

Mandag, den 3. september kl. 15.00 -17.00 i Bonnet Gymnastikforenings klubhus.

Medbring selv kaffe/te.

Alle er velkommen - ingen tilmelding
Sankt Hans Aften 2018.

Hvor har det dog været tørt i år, den værste tørke i mands minde. Det var også en trussel mod Sankt Hans Aften, - kunne vi få lov til at afbrænde bålet eller? Heldigvis kom der så megen regn i ugen før, at kommunen ophævede afbrændingsforbuddet.

Så derfor kunne vi afholde midsommeraften i fin stil og godt vejr med bål og fællessang og en god båltale.

Sankt Hans Aften er en fin fællesfest, hvor alle er velkomne, og der kom da også en 80-90 deltagere, der var med til at skabe denne særlige midsommerstemning på den smukke plads på Bonnet Stadion.

(ev)
Nyt fra Familie & Samfund Bonnet

Den opmærksomme læser har bemærket, at vi har en ny titel i vores bestyrelse: Nancy Vedstesen er udover sekretær også kørselskoordinator. Dermed har nu alle medlemmer mulighed for at ringe til Nancy på tlf. 2346039, hvis man gerne vil deltage i et arrangement, men ikke har mulighed for at køre selv. Nancy sørger for, at man bliver hentet derhjemme og afleveret igen efter arrangementet.

Første arrangement er et besøg på
Ausumgaard, Hjerm med rundvisning


Tirsdag, den 18. september 2018 kl. 18.30
Sted: Holstebrovej 101,7560 Hjerm
Pris: 100,00 kr inkl. kaffe

Tilmelding senest 7. september

Næste arrangement er et besøg på
VW - og retromuseet I Ulfborg


Torsdag, den 25. oktober 2018 kl. 18.30
Sted: Industriarealet 10, 6990 Ulfborg
Pris: 150,00 kr inkl smørrebrød, øl og kaffe

Tilmelding senest 18. oktober


Madlavning for mænd

40 timer med Hans Larsen på Ramme Skole
Kurset starter mandag, den 10. september og
der er stadig få ledige pladser.

Tilmelding snarest til Kaja på tlf. 30290125


For yderligere informationer og/eller tilmelding kontakt
Kaja på tlf. 30 29 01 25 eller Birthe tlf. 23 348590.
Bonnet Vandværk overdrages

Som bekendt er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Bonnet Vandværk med henblik på overdragelse af vandværkets aktiviteter til Lemvig Vand og Spildevand. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at dette drastiske skridt især er kommet på tale, fordi der efterhånden er kommet så meget ekstra bureaukrati og så mange krav til dokumentation og analyser, at vi i bestyrelsen ikke længere orker at tage kampen op - og der står ingen afløsere på spring. Hvad angår vandkvalitet, økonomi og anlæggets tekniske beskaffenhed kunne vi såmænd sagtens køre videre, men alle de andre faktorer gør, at vi kaster håndklædet i ringen og anbefaler en overdragelse til Lemvig Vand og Spildevand, så vi kommer med i en større organisation med professionel drift.

Ved en overdragelse vil der ske det, at LVS overtager brugerne og forsyningsnettet, men ikke boringerne. Bonnet Vandværk skal selv sørge for at afvikle bygninger og anlæg samt sløjfe boringerne, og desuden er det aftalt, at vi skal betale for nye vandmålere ved alle brugere, da de eksisterende målere er tæt på at være udtjente. Det ventes, at der bliver en del penge til overs, og der arbejdes på at finde en god og praktisk måde at lade disse midler komme vores (og kun vores) forbrugere til gode. Den nemmeste - og måske også den mest retfærdige - metode, nemlig kontant udbetaling, er desværre ikke lovlig af skattetekniske årsager (mere bureaukrati!).

Hvis nogen går med et stærkt ønske om, at Bonnet Vandværk skal fortsætte som selvstændigt vandværk, er det nu, man skal komme på banen. Bestyrelsen stiller gladeligt sit mandat til rådighed for ildsjæle, der vil overtage posterne, og det skal ikke skorte på hjælp og vejledning - for det er jo faktisk synd og skam, at vi ikke længere kan tappe det supergode vand fra vores egen undergrund.

Mvh, BestyrelsenEkstraordinær generalforsamling

Bonnet Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, torsdag den 13. september 2018 klokken 19.30 i Klubhuset på Bonnet Stadion. Dagsorden er som følger:

1. Valg af ordstyrer.

2. Kort orientering fra bestyrelsen om baggrunden for generalforsamlingen.

3. Gennemgang af økonomiske og forsyningsmæssige konsekvenser.

3. Afstemning om overdragelse af Bonnet Vandværk til Lemvig Vand og Spildevand.

4. Eventuelt.
Nybyggeri på Marieboel


Det er tankevækkende, at omtrent samtidig som egnens klart største bygning rives ned, bliver der opført en bygning, som er endnu større, i hvert fald i grundareal. Det er måske ikke rimeligt at sammenligne DLG med en svinestald, men alligevel. .. Selvom Marieboels nye stald ikke rager op som et vartegn på samme måde som DLG-tårnet, fylder den alligevel godt i landskabet. Springbalsaminens redaktion har udspurgt bygherren, Kent Jacobsen, om byggeriet.

Kent bor på slægtsgården Smedshauge, ved foden af Hygum Bakke (på Harboøre-siden), og Marieboel blev overtaget i 2008. Den nye stald bliver ikke mindre end 4.700 kvadratmeter i grundareal. Den skal rumme 5.500 grise ad gangen, og med en opholdstid på 13 uger bliver det til 4 hold eller i alt 22.000 slagtesvin om året. Dyrene bliver indkøbt som torvegrise på ca. 30 kg og vokser i løbet af 13 uger til 112 - 114 kg. Det kommer der selvsagt også en masse gylle ud af, som skal udbringes på både egne og andres jorder. Til min overraskelse fortalt Kent, at Lemvig Biogas ikke modtager svinegylle, så det bliver ikke afgasset inden brug. Til gengæld skulle lugten fra selve driften ikke kunne mærkes, hverken hos grise, medarbejdere eller naboer. Der bliver nemlig installeret et miljøanlæg, som fungerer på den måde, at luften under spaltegulvet bliver suget ud gennem et filter, hvor det bliver berislet med vand, så ammoniak og diverse lugtstoffer bliver absorberet.

Projektet er nogle måneder forsinket, men det ventes, at stalden er klar til ibrugtagning ved årsskiftet. Det bliver en super-effektiv bedrift, som der kun skal 2 mand til at passe. Kent er ikke specielt nervøs over de faldende priser på svinekød. Efter mange år i branchen er han vant til svingende konjunkturer, og i øvrigt er det producenterne aftorvegrise, der oplever de største udsving.

Fredag d. 28. september er der rejsegilde, hvor alle interesserede er velkomne. Herfra ønskes tillykke og held og lykke med investeringen.

Mogens OlsenNy plæneklipper.


Borgerforeningen har nu indkøbt en ny plæneklippertraktor som skal bruges til at klippe græsset på stadion, da Lemvig Kommune er ophørt med at gøre dette. Det er en ret stor maskine som klipper 137 cm. Vi håber, der er nogle som måske kunne tænke sig at prøve denne maskine på stadion. Jo flere vi er til at deles om tjansen, jo nemmere er det for alle. Vi har stadig den "gamle" plænetraktor, så hvis der er to som vil hjælpe hinanden, er dette også en mulighed. Hvis dette lyder interessant, kan I kontakte et bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen.

Plænetraktoren er købt hos Højgårds Maskinforretning til den favorable pris af 30.000 kr. Vi skal dog ikke selv betale det hele, da kommunen Maskinpulje vil yde et tilskud, som ikke endnu er helt fastlagt, men vi regner med ca. 18.000 kr.

Lemvig Kompetenceværksteds brugere hjælper også til med klipning af græsset på stadion, og der er blevet udført et flot stykke arbejde her i løbet af sommeren. Det hænder, at der af byens borgere leveres en forfriskning til de frivillige hjælpere. Joh, her er mange rare mennesker i Bonnet!

Hilsen BjarneUdlejning af Klubhuset, service og trailer.


Klubhuset har i sommerens løb været udlejet til et par familiearrangementer. Efter sigende har de været succesfyldte, bl.a. fordi der er et stort udeareal til at boltre sig på. En dags leje koster SOO kr. Det er også muligt at leje borde, stole og service (fra Friskolen). Det nyindkøbte telt kan også lejes. I Genbrugsladen holder to trailere, som kan lejes af Borgerforeningens medlemmer. Vil du vide mere, kan du kontakte Peter Sønderby, 30429348.Nyt fra Lokalarkivet!

I juni kom godt tyve personer til "Grundlovsmøde", hvor Anders Haubjerg fortalte om sin barndom i Bonnet. Han havde nogle billeder som han gerne ville have vist os, men desværre kunne vi ikke få "mekanikken" til at lykkes. Fortællingen blev krydret med sang og musik, såvel kendte som Anders' egen komposition. Vi havde en rigtig hyggelig aften.

Efter næsten et år med nedrivning af DLG-tårnet og omkringliggende bygninger, lysner det!

Det ser ud til at diverse "huller", lys, vand og kloak meget snart bliver genetableret og vi håber rigtig meget at vi får lov til at blive på DLG.

Så nu har vi turet lave et program for 2018/19. Håber at se jer.


Lørdag d. 27.10. 2018

kl. 10 -16


Hvert andet år går arkiverne i Lemvig kommune sammen om at afholde Arkivernes dag,i år mødes vi i Nees Forsamlingshus.

Arkiverne har hver især lavet en lille udstilling og står parat til at byde jer velkommen "indenfor" for at fortælle/vise netop "deres" sogn.

Bonnet Lokalarkiv er selvfølgelig også med, og vi håber at se jer derude. Det er en hyggelig dag, og det giver jer rig mulighed for at få historisk kendskab til de forskellige sogne/arkiver i Lemvig kommune.

På gensyn i Nees forsamlingshus


Vi laver et "Ta' selv bord" med billeder vi har i flere eksemplarer, foldere og bøger.
Mange mange billeder fra hverdagen i "Bøgespiren" 1995- 2016. Måske kan du finde et af dig selv.


Vi byder indenfor efter den omfattende nedrivning af

DLG-tårnet

Søndag den 11. Nov. 2018

Kl. 14-17


Hvert år afholdes der "Arkivernes dag" over hele landet. Vi har selvfølgelig også åbent denne dag.

I år vil vi kører et dias show og en lille film om nedrivningen af DLG tårnet.

Vi vil opfordre alle til at tage billeder, reklamer, annoncer, papirer, kalendere, udklip og den "gode historie" m.m. med, så vi kan få lavet en flot samling, som kan bevares for eftertiden.

Der er kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.


ALLE ER MEGET VELKOMMEN

OGSÅ IKKE MEDLEMMERTirsdag den 4.december har vi Julehygge på arkivet.

Med æbleskiver, julekager og selvfølgelig konkurrence.

Ingen tilmelding

Alle er velkommenBilled-aften er i år, blevet til Billed-søndag

Søndag d. 13.1. kl. 13.30 på Kompetenceværkstedet (Friskolen).


En tidligere Bonnetboer, Kirsten Thorndahl & hendes mand Kjeld Olsen, har sammensat billeder fra hendes far, Uddeler Gerhard Thorndahls, mange fotoalbum under overskriften

"Livet i Bonnet Brugs - 1929 til 1976".


Ligeledes er der billeder fra Kirstens mors fotoalbum fra Bonnet Mølle.

Alle billeder ledsages naturligvis af tekst samt fortællinger derom. Der er tale om billeder, private såvel som fra butik, der ikke tidligere er vist - udvalgt af flere tusinde fotos fra ca. 1920 til 1976.

Det hele er sammensat i en PowerPoint og vises på storskærm.

Velkommen til en hyggelig dag.

Tilmelding senest d. 6.1.2019.
Kirsten 3035 74 03 - Birthe 23 34 85


Arkivet har åbent den 1. tirsdag i måneden fra kl. 19.00Kom og bliv medlem eller få fornyet dit medlemskab som Arkivven.
Det koster 50,- kr. for enlige eller 100,-kr. pr. husstand, for sæsonen
2018/2019.

Så hjælper du os ved at bevare Lokalhistorien i og omkring Bonnet.


"Arkivvenner" får rabat ved arrangementer.


Beløbet kan indsættes på konto

7730-1197065

Eller

MobilePay 30357403

Husk navn


Vi kommer også gerne ud med medlemskort, ring venligst.
Referatfrafællesmøde den 20. august 2018

Gymnastikforeningen havde indkaldt til fællesmøde, som blev afholdt i BGF's klubhus.

Tilstede var: Birthe og Kirsten (Lokalarkivet), Kaja (F&S og Borgerforening), Peter (Borgerforening og BGF), og Christina (F&S og Springbalsamin - referent). Afbud fra Kompetenceværkstedet.

Peter bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.

Siden sidst:

BGF
har været med til affaldsindsamling og holdt Skt. Hans (fællesarrangement). Klubhuset bliver flittigt brugt til forskellige arrangementer og til udlejning til private fester. Der er blevet tegnet passive medlemskaber. Kompetenceværkstedet hjælper til med græsslåning på Bonnet Stadion.
Mejerigruppens overskud blev anvendt til et festtelt, som blev indviet Skt Hans aften. Restbeløbet vil blive brugt på nye informationsstandere.
Familie & Samfund har aflyst tarteletfesten i januar på grund af manglende deltagerantal. Besøget hos Holstebro Politi var et superfmt arrangement med mange deltagere. Generalforsamlingen blev afholdt på Søgårdens Helse.
Lokalarkivet har holdt billedaften med god tilslutning. Årsmødet blev holdt på Kompetenceværkstedet og grundlovsaften med Anders Haubjerg var også en fin aften. Den første aften efter sommerferien blev holdt udenfor Lokalarkivet, hvor alle nød det gode vejr og en hyggelig snak med de forbipasserende.
Lemvig Kompetenceværksted har nedgang i antal af brugere og har som nævnt været med til at slå græs på Bonnet Stadion.
Borgerforeningen havde inviteret til tre forårsaftener med vedligeholdelse af byens grønne områder, hvoraf der var størst opbakning til den første. De har stået for affaldsindsarnling og var med til Skt. Hans festen. Desuden har de sørget for åbning af Naturstien og afholdt et par arrangementer i forbindelse med nedrivning af DLG- tårnet.

Aktiviteter og arrangementer i det kommende halvår og ideer og forslag til fællesaktiviteter:

Familie & Samfund
har planlagt følgende arrangementer i efteråret: 18.09. Besøg på Ausumgaard, 25.10. Besøg på VW-museet i Ulfborg, 22.11. Besøg hos "nissemor" i Vinderup Guleting af genbrugsmaterialer) og den 26.11. er der julekoncert i Lemvig. Madlavningskurset i Ramme starter den 10.09. Håndarbejdseftermiddagen er nu den første mandag eftermiddag fra kl. 15.00 til 17.00 i klubhuset, første gang efter sommerferien den 03.09.18.
Lemvig Kompetenceværksted er ved at renovere Kridthuset. Der er julemarked den 28.11. og måske bliver der også noget i forbindelse med spil-dansk-dag igen i år.
Lokalarkivet har åbent den første tirsdag i hver måned. Den 27.10. er der Arkivernes Dag i Nees og den 11.11. er der et arrangement om DLG. Julehygge er den 04.12. og den 13.01.19 bliver der en aften med Keld og Kirsten fra den gamle brugsforening.
Borgerforeningen har de sædvanlige julearrangementer: Julemanden kommer og julebanko den 09.12. og lillejuleaften den 23.12. Der er ikke sat dato endnu, men der bliver også en fællesspisning i vinterens løb. Tidspunkt og evt. underholdning blev drøftet.
BGF vil lægge lokaler til et nyt tiltag den 05.01.19, hvor vi mødes i klubhuset for at ønske hinanden godt nytår og hvor der er mulighed for at afleveret sit udtjente juletræ til et nytårsbål.
Andet/ldeer og forslag til fællesaktiviteter og nye tiltag samt opfølgning af forslag og ideer fra sidste fællesmøde i januar:
Renovering/udskiftning af standerne arbejdes der stadig på og Kirsten og Arne har undersøgt forskellige muligheder. Der er afsat et beløb fra Mejerigruppens overskud til det.
Der blev foreslået en bustur til NOMI i Holstebro for at lære om affaldssortering. Der er ingen forening, der vil stå for det nye ny tårs arrangement, så Christina er tovholder og kontakter medhjælpere fra BGF, genbrugsbanden og/eller Borgerforeningen.
Der sysles der fortsat med planer om et bagagerumsloppemarked i genbrugsladen og nu også med en tøj-byttedag i klubhuset. Desuden blev en bog-bytte-hylde i klubhuset og en dannebrogs fest den 15.06.19 foreslået.
Borgerforeningens legeplads på BGF's skal fjernes på grund af manglende vedligeholdelse, måske kan kompetenceværkstedet hjælpe? Der blev foreslået at lave et legepladsudvalg, måske med et et enkelt medlem fra Borgerforeningens bestyrelse samt nogle interesserede forældre fra byen, som kunne søge midler til etablering af ny og tidssvarende legeplads.

Næste fællesmøde bliver den 7. januar 2019 og det er Borgerforeningen, der indkalder. Anders Graversgaard og Peter Flansmose som administratorer for hhv hjemmeside og facebook inviteres med til fællesmøde. Referent: Christina Larsen
KONTINGENT!!!
Mange har betalt, tak for det, men tak om de sidste også vil betale


Det er tid at betale kontingent til Borgerforeningen

Det er os der bl.a. sørger for forskønnelse af byen, vedligeholder Naturstien, vi indsamler affald til genbrug, vi laver julebelysning incl. juletræ, medvirker til Set. Hans fest m.m.

Men vi kan ikke uden penge, så vi vil gerne modtage kontingent fra alle, både i by og på land

Pris pr hustand Kr. 200,-
Enlige kr. 100,-


Beløbet kan overføres til:
Reg. 9589 Konto 167 380 689.
Det er vigtigt at skrive navn eller adresse, så vi kan se, hvem der har betalt.

HELST INDEN 15. SEPTEMBER

Såfremt nogen ønsker et indbetalingskort, at betale kontant eller har spørgsmål, henvendelse til
Peter Sønderby 30 42 93 48

Birgit Fredgaard 2345 11 06 (modtager MOBILPAY)Sidste frist for stof til næste nummer:


© Bonnet og Omegn - Webmaster: Peder Flansmose